"Aptal"

İçeriklerde toplam 4 sayfa.

1-->> TÜRK MİLLETİ; ZEKİ Mİ, APTAL(LAŞTI) MI?

2-->> Benlik kavrayışı:

3-->> İkinci Ateş Suyu: Kültürsüzleştirmek, Ödlek Tavşanlar Yetiştirmek

4-->> KOMÜNİST, YAHUDİ VE DALKAVUK