"Hazar"

İçeriklerde toplam 27 sayfa.

1-->> DEVŞİRME ÇABALARINA KARŞI TÜRK MİLLETİNİN 1000 YILLIK DİRENİŞİ

2-->> SENTEZCİ KAFA İLE TURAN İDEALİ

3-->> TURAN HAYALİ KURAN TÜRK MİLLETİNİ ARAPLAŞTIRMAK

4-->> TÜRKÇÜ OLMAYA MECBURUZ

5-->> Batı Avrupa Hunları

6-->> OĞUZLAR

7-->> OGURLAR (BULGARLAR)

8-->> Nogay Türkleri

9-->> Çuvaşistan

10-->> TÜRK DESTANLARI

11-->> SABAR DEVLETÎ

12-->> KARLUKLAR

13-->> ORTA - DOĞU HUNLARl

14-->> ATATÜRKÇÜLÜK EDEBİYATI-II

15-->> HAZAR HAKANLIĞI

16-->> Kazakistan

17-->> Avar Hakanlığı

18-->> GÖK-TÜRKLER

19-->> Türkmenistan

20-->> Kabartay - Balkar Cumhuriyeti

21-->> PEÇENEKLER, UZLAR VE KUMAN(KIPÇAK)'LAR

22-->> Tataristan

23-->> Batı Gök-Türk Hakanlığı

24-->> I. GÖK-TÜRK HAKANLIĞI

25-->> Azerbaycan

26-->> Karakalpakistan

27-->> ORHAN PAMUK'A İTHAF