"Yetiştirmek"

İçeriklerde toplam 8 sayfa.

1-->> NASIL BİR TÜRKÇÜLÜK?

2-->> İkinci Ateş Suyu: Kültürsüzleştirmek, Ödlek Tavşanlar Yetiştirmek

3-->> MİSYONERLİK: HAÇLI BATININ, TÜRKLÜĞE KARŞI, BİN YILLIK SİLAHI

4-->> Gagavuz Yeri( GÖKOĞUZ )

5-->> TÜRKLÜĞÜN DÜŞMANLARI

6-->> Atatürk'ün Tabiriyle Bir Fesat ve İhanet Odağı Olan Fener Rum Patrikhanesi ve Fa

7-->> VEDA

8-->> İLERİCİLER