GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

Irkçılığa Karşı Yurttaşlık Yapmak Lâzımmış! Bak Hele Sen?

<< < (2/2)

Üçoklu Börü Kam:
At binenin, kılıç kuşananın olduğu gibi, yakındaki ilgili komşu, uzaktaki ilgisiz kardeşten evladır.
Tabi bizim özellikle Türk-İslam Sentezi doğrultusunda geliştirdiğimiz bir çok sakat ve bizi Türklük damarından uzaklaştırıp, ümmetçilik kulvarıyla Araplaştıran açmazlarımız var.
Buna göre; Türk'ün tarihi 1071 de, Anadolu'ya gelmemizle, başlar!
Türk, şayet Müslüman ise ve hatta Sünni ise Türk'tür!
Bu açmazlar bizi İslâm öncesi o ihtişamlı tarihimizden, coğrafyamızdan, kültür, san'at ve medeniyetimizden koparmış, Ön Asya'ya, Orta Doğuya hapsetmiş, tarihimizi kısmen Selçuklu ve bütünüyle de Osmanlıdan ibaret görür hâle getirmiştir.
Sırf Müslüman olmadıkları için, Gök Oğuzları (Gagauz) Karayları, Yakut, Tuva ve ata inancımız Kök Teñğri inancına sahip Türkleri ve hatta, Sünni olmadıkları için Alevi Türkmen kardeşlerimizi bile dışlamış, dışlamakla da kalmayıp düşman bellemişiz.
Biz böyle davranınca da özbeöz Türk soydaşlarımız başkalarının kucağına itilerek, başkalaşmış, Türk kültürünü en canlı yaşayan içimizdeki kardeşlerimiz de marksist ve bölücü odakların kucaklarına atılmıştır.
Önce biz durmamız gereken yerde, olmamız gerektiği gibi duracak ve olacağız.
Türk Milletini, ister coğrafi, ister inannç, ister yöre vs. ne adla olursa olsun tasnif eden, ötekileştiren her düşünce ve uygulama arızalıdır, ayrıştırıcı ve birliği bozucudur.
Yegane şairimiz:
Her şey Türk için, Türk'e göre, Türk tarafından! olmalıdır.

Bizi sırtımızdan hançerleyen soysuz Araplara karşı göstermiş olduğumuz kardeşlik yakınlaşmasının çeyreği kadarını kendi kardeşlerimize karşı gösterelim, hepimiz hayatta iken, Turan adlı kutlu birliğini görmenin, idrak etmenin bahtiyarlığını yaşarız.
Türk'ün kardeşi, sadece ve sadece; aynı soydan, kandan, candan ve dilden olduğu Türk'tür.

Bunun dışında, ne adla olursa olsun, ihdas edilen bütün kardeşlik yapılanmaları sahtedir, Türk'ü Turan Ülküsünden uzaklaştıran tuzaklardır, Türk'ün enerjisinin heba edildiği, zaman kaybettiği, beyhude uğraşlardır.

Ne Mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Ne Mutlu Türk'üm Diyene!

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!

Bozkurt42:
Milli kelimesinin anlamını bilişsel süreçlerinde ilerletemeyen, daha kendini bile ifade etmeke zorlananların dikkate dair ne bir dünya görüşü var ne de bir dik duruşları var.

Daha düne kadar o masaaltı benim şu masaaltı senin paylaşımı yapıyorlardı.

Ne ara laf atabielcek kapasiteleri oldu bu canlımsıların.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git