Türkçü Turancı Otağ

TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI => TÜRKÇÜLÜK => Konuyu başlatan: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 27 Nisan 2011, 16:09:14

Başlık: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 27 Nisan 2011, 16:09:14
Genç Kalemler:
1911-1912 yılları arasında on beş günde bir yayınlanmıştır. Ziya Gökalp’in birçok yazısı bu dergide çıkmıştır.

Türk Yurdu:
İlk sayısı Kasım 1911’de çıkan dergi, 13. sayıdan itibaren Türk Ocakları’nın resmi yayın organı olmuştur. Dönem dönem yayınını çeşitli nedenlerden dolayı durduran ve merkezini İstanbul- Ankara arasında taşıyan dergi bugün hala aylık olarak yayınına devam etmektedir. Temmuz 2010 itibariyle 275. sayıya ulaşmıştır.

Türk Sözü:
Nisan 1912- Temmuz 1912 arası İstanbul’da haftalık olarak 16 sayı yayınlanmıştır.

Yeni Kafkasya:
Azeri göçmeni Mehmet Emin Resulzâde tarafından 1923 yılında İstanbul’da çıkarılan dergi 1927’de yılında Turancılık propagandası yaparak Türk-Sovyet ilişkilerini tehlikeye düşürdüğü için kapatılmıştır.

Yeni Türkistan:
Orta Asya göçmenleri tarafından 1927-1931 yılları arasında İstanbul’da düzensiz aralıklarla çıkan dergi Sovyet hâkimiyetindeki Türk devletlerini ulusal bağımsızlık yolunda teşvik ettiği için kapatılmıştır.Azeri Türk: 1928 yılında Mehmet Emin Resulzâde tarafından kurulan bu dergi de 1929 yılında yine aynı nedenden dolayı kapatılmıştır.

Odlu Yurt:
Mehmet Emin Resulzâde tarafından 1929 yılında kurulan dergi 1931 yılında aynı gerekçeyle kapatılmıştır.

Atsız Mecmua:
Mayıs 1931-Eylül 1932 arası İstanbul’da aylık olarak 17 sayı yayınlanmıştır. Nihal Atsız’ın çıkardığı ilk dergidir. Atsız Beğ, Zeki Velidi Togan ile tartışan Reşat Galib’e protesto telgrafı çektiği ve İstanbul Darülfünunu’ndaki bazı hocaların ilmi açıdan yetersiz olduğunu söylediği için üniversitedeki görevinden alınmış ve dergi kapanmıştır.

Çığır:
Hıfzı Oğuz Bekata tarafından Ocak 1933- Aralık 1948 arası aylık olarak 193 sayı yayınlanmıştır.13

Orhun:
Kasım 1933- Temmuz 1934 arası Edirne’de aylık olarak 9 sayı yayınlanmıştır. Nihal Atsız’ın çıkardığı ikinci dergidir. Zeki Velidi Togan’ı desteklediği için dergi bakanlar kurulu kararıyla kapatılmıştır.Ekim 1943-Nisan 1944 arası tekrar yayın hayatına başlayan Orhun ikinci döneminde 9. sayıdan kaldığı yerden devam etmiştir. Derginin 15.ve 16. sayılarında Başbakan Şükrü Saraçoğlu’na yazdığı iki açık mektupta Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve Ankara devlet konservatuarında öğretmen olan Sabahattin Ali aleyhinde ifadelerde bulunanca, Yücel’in kışkırtmasıyla Sabahattin Ali, Atsız Beğ aleyhinde hakaret davası açmış ve yargılanma sürecinde dergi yayın hayatına devam edememiştir.

Ergenekon:
Kasım 1938- Şubat 1939 arası İstanbul’da aylık olarak 4 sayı yayınlanmıştır. Reha Oğuz Türkkan’ın çıkardığı ilk dergidir. Dergi faşizm aleyhinde yazıları nedeniyle Almanya ile olan ilişkileri tehlikeye düşürebileceği iddiasıyla mahkeme kararıyla kapatılmıştır

Kopuz:
Nisan 1939- Ocak 1940 arası İstanbul’da aylık olarak 9 sayı yayınlanmıştır. Sahibi Cemal Tigin olarak gösterilmekte ise de derginin asıl sahibi askeri doktor olan Fethi Tevetoğlu’ydu. Tevetoğlu’nun Kopuz ile bağlantısının ortaya çıkmasıyla dergi yayın hayatına son vermiştir.Mayıs 1943- Mayıs 1944 arası yine Fethi Tevetoğlu tarafından bu sefer Samsun’da çıkarılan Kopuz,Tevetoğlu’nun “Irkçılık-Turancılık Davası” nedeniyle tutuklanması üzerine kapanmıştır.

Türklük:
Nisan 1939-Nisan 1940 arası İstanbul’da aylık olarak 13 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahibi Hüseyin Sadettin Arel’dir.

Bozkurt:
Mayıs 1939- Mart 1942 arası İstanbul’da aylık-haftalık olarak toplam 16 sayı yayınlanmıştır. Reha Oğuz Türkkan’ın çıkardığı ikinci dergidir.

Çınaraltı:
Ağustos 1941- Temmuz 1944 arası İstanbul’da haftalık olarak 146 sayı yayınlanmıştır. Sahibi ve başyazarı Orhan Seyfi Orhon’dur. Mayıs 1944’te başlayan Türkçülük olayları yüzünden kapatılmıştır.Ağustos 1944’te yeni seri olarak tekrar başlatılmış ancak 4 sayı sonra Ekim 1944’te kapatılmıştır.Mart 1948’de bir kez daha çıkan dergi Haziran 1948’de 11. sayısı ile yayınına son vermiştir.

Millet:
Mayıs 1942- Nisan 1944 arası Ankara‘da aylık olarak 24 sayı yayınlanmıştır. Sahibi Hüseyin Avni Göktürk’tür. Türkçülük davaları nedeniyle kapatılmıştır.

Tanrıdağ:
Mayıs 1942- Eylül 1942 arası İstanbul’da haftalık olarak 18 sayı yayınlanmıştır. Dergi, sahibi Dr.Rıza Nur’un vefatıyla birlikte kapanmıştır.

Türk Amacı:
Temmuz 1942- Şubat 1943 arası İstanbul’da aylık olarak 8 sayı yayınlanmıştır. Sahibi Ahmet Caferoğlu’dur.

Doğu:
Ekim 1942-Ağustos 1951 arası Zonguldak’ta aylık olarak 96 sayı yayınlanmıştır. Sahibi Tahir Akın Karauğuz olan dergi ekonomik koşullar nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştır.

Gökbörü:
Kasım 1942- Mayıs 1943 arası İstanbul’da on beş günde bir olarak 12 sayı yayınlanmıştır. Reha Oğuz Türkkan’ın çıkardığı üçüncü dergidir.14

Türk Sazı:
Mayıs 1943’te İstanbul’da tek sayı olarak yayınlanmıştır. Nihal Atsız’ın çıkardığı üçüncü dergidir. Derginin sahibi olarak Necdet Sançar’ın eşi kimya öğretmeni Reşide Sançar gösterilmiştir. Fakat kimya öğretmeni olan birinin ancak kimya ile ilgili dergi çıkarabilme gerekçesi ile Türk Sazı kapatılmıştır.Asıl neden ise Atsız Beğ’in derginin başyazısında kendisi tarafından yayınlanan son iki derginin devamı olduğunu belirtmesidir.

Türk’e Doğru:
Mart 1945- Eylül 1948 arası Eskişehir ve Adana’da aylık olarak 32 sayı yayınlanmıştır.Derginin sahibi Lütfi Oğuzcan’dır.

Bucak:
Nisan 1945- Haziran 1946 arası Zonguldak’ta aylık olarak 15 sayı yayınlanmıştır. Sahibi Rıza İncealemdaroğlu ve Halit Taşman’dır.

Toprak:
Sahibi İlhan Darendelioğlu’dur. Temmuz 1945’te Adana’da çıkan aylık dergi sonradan İstanbul’a taşınmış ve Mart 1948’e kadar 32 sayı olarak yayınlanmıştır. Derginin yazı işleri müdürlüğünü dönem dönem farklı kişiler üstlenmiştir. Mart 1954’te tekrar çıkan dergi Ağustos 1979’a kadar aralıklarla devam etmiştir. Bu dönemde sahipliğini yine İlhan Darendelioğlu yürütmüştür.

Özleyiş:
Ekim 1946- Aralık 1947 arası Ankara’da aylık olarak 15 sayı yayınlanmıştır.

Altın Işık:
Ocak 1947- Eylül 1947 arası İstanbul’da aylık olarak 8 sayı yayınlanmıştır. Ekonomik nedenlerden dolayı kapanmıştır. Sahibi İhsan Koloğlu’dur.

Kür-Şad:
Nisan 1947- Kasım 1947 arası Ankara’da aylık olarak 5 sayı yayınlanmıştır. Ekonomik nedenlerden dolayı kapanmıştır. Sahibi Haluk Karamağaralı’dır.

Kızılelma:
Ekim 1947- Nisan 1948 arası haftalık olarak 16 yayınlanmıştır. Ekonomik nedenlerden dolayı kapanmak zorunda kalmıştır.

Davran:
Nisan 1948'den itibaren on beş günde bir olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Kalem:
Ağustos 1948- Mart 1950 arası Adana’da aylık olarak 15 sayı yayınlanmıştır. Sahibi Enver Binokay’dır.

Bozok:
Ocak 1949'dan itibaren aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Tanrıdağ:
Türk Gençlik Teşkilatı üyelerinin çıkardığı dergi, Aralık 1950- Şubat1951 arası İstanbul'da on beş günde bir olarak 7 sayı yayınlanmıştır. Ekonomik yetersizlik nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştır.

Komünizme Karşı Mücadele:
Ağustos 1950- Mayıs 1952 arası İstanbul’da on beş günde bir olarak 36 sayı yayınlanmıştır. Dergi komünizm karşıtı yazılarıyla dikkat çekmiştir.

Türkeli:
Türk Milliyetçiler Derneği’nin yayın organı olan dergi, Aralık 1951- Ocak 1953 arası Afyonkarahisar’da on beş günde bir olarak 27 sayı yayınlanmıştır. Türk Milliyetçiler Derneği’nin Ocakb1953’te kapatılmasından sonra dergi de yayınına son vermiştir.

Orkun:
Ekim 1950- Ocak 1952 arası İstanbul’da haftalık olarak 68 sayı yayınlanmıştır. Nihal Atsız’ın çıkardığı dördüncü dergidir.Derginin sahipliğini İsmet Tümtürk üstlenmiştir. Derginin en dikkat çekici yönü, Atsız ve Sançar’ın 3-62 sayıları arası yazdıkları “1944-1945 Irkçılık-Turancılık Davası” adlı yazı dizisidir. Büyük bir Türkçü kadrodan oluşan bu dergi ne yazık ki sebebi tam anlaşılamayan bir nedenden dolayı kapanmıştır. Bunu kimileri yazarların yorgunluğuna, kimileri Atsız Beğ’in hastalığına, kimileri ise Atsız Beğ’in Türkçü saymadığı birini savunan bir yazının haberi olmadan dergide yayınlanmasına duyduğu öfkeden kaynaklandığını ileri sürmüştür.

Büyük Dava:
Ocak 1951- Nisan 1951 arası Kayseri'de on beş günde bir olarak 6 sayı yayınlanmıştır. Sahibi Yahyabeyoğlu Asım'dır. Dergi dağıtım sorunları kapanmıştır.

Türklük ve Mukaddesat Düşmanlarıyla Savaş:
Mart 1951- Haziran 1951 arası Ankara'da on beş günde bir olarak 4 sayı yayınlanmıştır.

Mefkûre:
Türk Milliyetçiler Derneği tarafından Ekim 1951- Ocak 1953 arası İstanbul'da haftalık olarak 31 sayı yayınlanmıştır. Derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler veren dergi, Türk Milliyetçiler Derneği'nin kapatılmasından sonra yayınına son vermiştir.

Aras:
Ankara Üniversitesi öğrencilerinin girişimiyle çıkan dergi, Ocak 1952- Haziran 1952 arası Ankara'da aylık olarak 6 sayı yayınlanmıştır. Üniversite öğrencilerinin okul sonrası dağılmaları üzerine dergi yayınına son vermiştir.

Oğuz:
Mart 1952- Mayıs 1952 arası Ankara'da aylık olarak 3 sayı yayınlanmıştır. Ekonomik yetersizlik nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştır.

Türk Düşüncesi:
Aralık 1953- Nisan 1960 arası İstanbul'da aylık olarak 63 sayı yayınlanmıştır. Sahipliğini Peyami Safa üstlenmiştir.

Gurbet:
Türk Milliyetçiler Deneği'nin kapatılmasından ve Mefkûre Dergisi'nin yayınına son verilmesinden sonra Mayıs 1954- Kasım 1954 arası Ankara'da aylık olarak 6 sayı yayınlanmıştır. Ekonomik nedenler ve dağıtım sorunları yüzünden dergi kapanmak zorunda kalmıştır.

Türk Dünyası:
Şubat 1955- Mart 1955 arası İstanbul'da aylık olarak 2 sayı yayınlanmıştır. Sahibi Altan Deliorman'dır. Ekonomik yetersizlik yüzünden kapanmak zorunda kalmıştır.

Kopuz:
Ağustos 1955'te Gaziantep'te yayınına başlayan aylık dergi Nisan 1956'da Ankara'da yayınlanmaya devam etmiştir. Ancak kısa bir süre sonra ekonomik nedenlerden dolayı kapanmak zorunda kalmıştır.

Ocak:
Mart 1956- Ekim 1958 arası İstanbul'da haftalık olarak 57 sayı yayınlanmıştır.

Düşünen Adam:
Ocak 1961- Nisan 1962 arası İstanbul'da haftalık olarak 68 sayı yayınlanmıştır.

Milli Yol:
Ocak 1962- Aralık 1962 arası İstanbul'da haftalık olarak 48 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahibi Necati Bozkurt, yazı işleri müdürü ise İsmet Tümtürk idi.

Orkun:
Şubat 1962- Ocak 1964 arası Ankara'da aylık olarak 30 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahibi İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'dur. Kurucu olarak Nihal Atsız gösterilmiştir.

Büyük Türkeli:
Mart 1962'de İzmir'de aylık olarak çıkarılmıştır.

Ötüken:
Ocak 1964- Kasım 1975 arası İstanbul'da aylık olarak 143 sayı yayınlanmıştır. Nihal Atsız'ın çıkardığı beşinci dergidir. Derginin yazı işleri müdürlüğü Mustafa Kayabek ve Erdoğan Saruhanoğlu yürütmüştür. Nisan- Temmuz 1967 tarihli sayılarda Güneydoğu Anadolu'daki Kürtçülük eylemlerine dikkat çeken yazılarından dolayı Atsız Beğ'e ve yazı işleri müdürüne 15 ay hapis cezası verilmiştir. Derginin çıkarılmasında büyük emek eren Nejdet Sançar'ın uçmağa varışı ve Atsız Beğ'in hastalığının ağırlaşması üzerine Ötüken yayın hayatına son vermek zorunda kalmıştır.

Ön Asya:
Eylül 1965- Şubat 1972 arası Ankara'da aylık olarak 78 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahibi Sadi Bayram'dır.

Defne:
Nisan 1966- Kasım 1971 arası Ankara'da haftalık 36. sayıdan itibaren ise aylık olarak 95 sayı yayınlanmıştır. Derginin kurucuları Arif Nihat Asya, Galip Erdem, Metin Nuri Samancı ve Ayhan İnal idi.

Milli Hareket:
Kasım 1966- Aralık 1971 arası İstanbul'da önce on beş gün sonradan aylık olarak yayınlanmıştır. Kurucuları Ahmet Karabacak, Rıza Fırtına, Muammer Işın, Fethi Şekercioğlu'dur.

Milli Işık:
Mayıs 1967- Nisan 1971 arası İstanbul'da aylık olarak 48 sayı yayınlanmıştır. Yazı işleri müdürlüğünü Altan Deliorman yürütmüştür.

Ocak:
Üniversiteliler Kültür Derneği çatısı altında Ocak 1968- Ağustos 1971 arası Ankara'da aylık olarak 44 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahibi Mehmet Aktaş, yazı işleri müdürü ise Orhan Arslan'dır.

Türk Yolu:
Şubat 1969- Haziran 1969 arası İstanbul'da haftalık olarak 19 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahibi Mahmut Belenli, yazı işleri müdürü ise Erhan Demirutku idi.

Devlet:
Nisan 1969- Haziran 1979 arası Ankara'da önce haftalık, Eylül 1971'den itibaren on beş günde bir, Nisan 1978'den itibaren ise aylık olarak 450 sayı yayınlanmıştır. Uzun yıllar devam eden derginin sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü değişik kişiler yürütmüştür.

Töre:
Mayıs 1971- Mayıs 1985 arası Ankara'da aylık olarak 168 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahipliğini Emine Işınsu daha sonra Yaşar Eşmekaya üstlenmiştir.

Bozkurt:
Ekim 1972- Aralık 1976 arası Ankara'da önce aylık sonradan on beş günde bir olarak 65 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahibi Sadi Somuncuoğlu, yazı işleri müdürü ise Nedim Ünal sonradan Osman Çakır olmuştur.

Ocak:
Ekim 1972- Ocak 1975 arası Ankara'da üç aylık olarak 12 sayı yayınlanmıştır. Üniversiteliler Kültür Deneği'nin yayınladığı derginin sahipliğini Süleyman Kürkçü, yazı işleri müdürlüğünü ise Şakir Gözübüyük ve Mustafa Şerbetçioğlu yapmıştır.

Divan:
Kasım 1978- Eylül 1980 arası İstanbul'da aylık olarak 17 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahipliğini Ercan Çalışkan, yazı işleri müdürlüğünü ise Muharrem Erdoğan yürütmüştür.

Milli Eğitim ve Kültür:
Aralık 1978- Mart 1983 arası Ankara'da önce üç aylık 1980 darbesinden sonra ise iki aylık olarak yayınlanmıştır. Sahibi Muharrem Şemşek, yazı işleri müdürü ise Mustafa Özcan ve İbrahim Çakır'dır.

Yeni Sözcü:
Aralık 1980- Haziran 1981 arası Ankara'da haftalık olarak 27 sayı yayınlanmıştır. Sahibi ve yazı işleri müdürü Avni Özgürel'dir.

Sanat, Bilim ve Kültürde Orkun:
Ağustos 1981- Ekim 1983 arası İstanbul'da aylık olarak 13 sayı yayınlanmıştır. Kurucu olarak Atsız Beğ gösterilirken, derginin sahipliğini Yaşar Arısan, yazı işleri müdürlüğünü ise Behzat Tanç ve Rasim Ekşioğlu yürütmüştür.

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi:
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın yayın organı olarak Ocak 1987'de aylık olarak yayınlanmaya başlayan dergi bugün hala yayınına devam etmektedir. İçerik olarak akademik kişilerce hazırlanan dergi, Türk tarihi ve dünyası hakkında incelemelerde bulunmaktadır. Ağustos 2010 itibariyle 284. sayıya ulaşmıştır.

Yeni Orkun:
Mart 1988- Aralık 1989 arası İstanbul'da aylık olarak 20 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahibi Refet Körüklü, yazı işleri müdürü İsmet Tümtürk'tür. Kurucu olarak Nihal Atsız gösterilmiştir.

Gökbayrak:
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yayın organı olarak 1994 yılında iki aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Dergide genel olarak Doğu Türkistan'da Türklere karşı yapılan Çin baskısı ve zulmü işlenmektedir.

Orkun:
Mart 1998- Temmuz 2006 arası İstanbul'da aylık olarak 101 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü Altan Deliorman üstlenmiştir. Yayın kurulu ve yazarlarının çoğu akademik çevreden kişiler olmuştur. Dergi ekonomik nedenlerden dolayı kapanmak zorunda kalmıştır. Buna rağmen bugün www.orkun.com.tr adresinden derginin yayını sürmektedir. Ağustos 2010 tarihiyle 150. sayıya ulaşmıştır.

Güzel Türkistan:
Türkistanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin yayın organı olarak Haziran 2007 tarihinde üç aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır.

TURANSAM (Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi):
Şubat 2009 tarihinde üç ayda bir olarak yayınlanmaya başlamıştır. Dergi, akademik kadrolar tarafından oluşturulmakta ve Türk dünyası ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Eylül 2010 itibariyle 7. sayısı yayınlanacaktır.

Bozkurt:
Türkçü bir dernek olan El Birliği Derneği tarafından 2004-2007 yılları arasında 36 sayı devam ettirilmiştir.Örütbağ üzerinden yayınlanan dergi Ocak 2004'te başlayıp 2007 yılının Ağustos ayına kadar devam etmiştir.

ÇukurovaSanat:
Ocak 2010 tarihinde Adana'da aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Dergide genel olarak Türk dünyasının kültürel ve sanatsal özellikleri işlenmektedir.

Genç Atsızlar:
Ocak 2010 tarihinde Genç Atsızlar grubu üyelerinin çalışmalarıyla ortaya çıkan dergi yayınına örütbağ üzerinden aylık olarak devam etmektedir. Derginin ilk sayısı Hüseyin Nihal Atsız'a armağan edilmiştir.

Kurgan:
Ocak 2010 tarihinde turania.net üyelerinin çalışmalarıyla ortaya çıkan Kurgan dergisi, yayınına örütbağ üzerinden aylık olarak devam etmektedir.

Umay:
Mart 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Umay dergisi, yayınına örütbağ üzerinden aylık olarak hiç aksamadan devam etmektedir.

Umay Dergisi'nin 5. ve 6. sayılarında yayınlanmıştır.

Tarkan Kurt
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: TÜRK-KAN - 27 Nisan 2011, 17:12:07
İlteriş Dergisi

2004-2008 yılları arasında 8 sayı yayınlanmıştır.
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Selim Pusat - 27 Nisan 2011, 17:44:41
Eline sağlık Anda, gerçekten çok yararlı bilgiler vermişsiniz.
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Işbara Tarkan - 27 Nisan 2011, 19:32:15
Sağol varol Yalnızkurt ağabey.Gerçekten işe yarayacak bilgiler.Hatta şu andan itibaren bir kaç tanesi üzerine derin araştırmalara giriyorum.Bakalım neler bulabileceğiz.
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Cebe Noyan - 27 Nisan 2011, 19:50:40
Bu kaynakça'ya pek yakında; Tanrı'nın izniyle "GÖKBÖRÜ DERGİSİ"de eklenecektir.

Keşke yukarıda adı geçen tüm Türkçü mecmualara ulaşa bilsek içinde çok değerli yazılar vardır.
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 27 Nisan 2011, 22:15:48
Teşekkür ederim...Tam kapsamlı bir araştırma yapmadım sadece konu denk geldi toparlayabildiğimi paylaşmak istedim. Derneğimizde daha doğrusu dernek temsilcilikleri dahil bizim bulunduğumuz her yerde bu yayınların olması ve teferruatlı çıkartacağımız yayınların Türk gençliğine sunulması tek arzumuz.
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Tarkan Kurt - 27 Nisan 2011, 23:09:27
"Türkiye’de Yayınlanmış Türkçü Dergiler Kaynakçası" adlı çalışma, Umay Dergisi'nin 5. ve 6. sayılarında yayınlanmıştır.
Alıntı yaparken kaynak belirtiniz. Azıcık emeğe saygı.
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Tibaren - 27 Nisan 2011, 23:31:09
Tarkan Kurt kardeşimin epey bir emek vererek hazırladığı bu çalışmasından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Türkçü camiada tanıdığım hırslı ve samimi insanlardan birisidir. Varolsun.

Ayrıca emeğe saygı göstermek gerektiğini de belirtmek yerinde olur.
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: AĞASAR - 27 Nisan 2011, 23:43:10
"Türkiye’de Yayınlanmış Türkçü Dergiler Kaynakçası" adlı çalışma, Umay Dergisi'nin 5. ve 6. sayılarında yayınlanmıştır.
Alıntı yaparken kaynak belirtiniz. Azıcık emeğe saygı.

Umay dergisini takip ediyorum, başarılı buluyorum emeği geçenleri kutluyorum Tarkan Kurt...

Yazıyı aktaranın emeğinizi çiğnemek saygısızlık etmek gibi niyeti olmadığını düşünerek ''bilgisi'' dahilinde olmadığından kaynakça göstermediğini algılamanızı isterdim... Kezâ internette bir çok yazı sahipsiz ve kaynaksız şekilde elden ele dolaşıyor...

Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Tarkan Kurt - 28 Nisan 2011, 00:06:36
Yazılar okunmak için yazılır. Amacımız ad, nam yapmak değil Türkçülüğe hizmettir. Yazıyı aktaranın düşüncesini bilemem ama cevabınız için teşekkür ederim.
Ayrıca çalışmanın buraya alınmayan kısmında da belirttiğim gibi bu çalışma büyük Türkçülerden Fethi Tevetoğlu’nun 1988-90 arası kaleme aldığı  “Türkçü Dergiler” adlı yazı dizisinin devamı niteliğindedir. Ben de kaynakçanın hazırlanmasında büyük oranda Tevetoğlu’nun bu çalışmasından yararlandım ve yayınlanmış Türkçü dergileri günümüze kadar getirmeye çalıştım. Türk-Kan kandaşın mesajında belittiği bazı eksiklikler olsa da dahi.
 Ayrıca bu listeye dahil olacak Gökbörü Dergisi'nde de yazacağım için kıvanç duyduğumu belirtmek isterim.
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: TÜRK-KAN - 28 Nisan 2011, 00:25:39
 Tarkan Kurt Kandaşım,

 Huntürk'e; Gökbörülerin Otağı'na hoş geldiniz. Bizde sizin burada olmanızdan kıvanç duyarız. Esen olsun ! TTK !
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 13:59:25
Bu konuyla ilgili olarak ;TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s) otağımızda da oldukça kapsamlı bir çalışma vardı.

TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)'te ki konuyu da buraya taşımak faydalı olacaktır.


Dünden Bugüne Türkçü Dergiler!
 
Düşünce dergileri, bilgi, düşünce ve görşüleri, kitaplara göre daha kısa ve özlü biçimde ve daha hızlı olarak sunan yayınlardır.Sundukları yazılar, bir konunun kolay anlaşılmasına daha çok yardımcı olurlar. Onları okuyanlar kitaplardaki bazı ayrıntılar içinde boğulmak sıkıntısından, onlar için zaman harcamaktan kurtulurlar. Bundan dolayı, bilim ve düşünce alanlarının okuyucuları onlara daha çok ilgi gösterirler.

Düşünce dergilerinin bir kolu olan Türkçü dergiler de, Türkçülüğe bağlananların vazgeçilmezleri arasındadır.Çünkü Türkçüler görüş ve düşünceleri, olayları, haberleri onlardan öğrenirler. Bu tür yayın organlarında yer alan düşünce yazıları, biz Türkçülerin görüş ufuklarının gelişmesine, bizlerin Türkçülüğe ilişkin sorunlar üzerinde düşünmemize, Türkçülüğün gerektirdiği davranışları ve uyulması gerekli ilkeleri öğrenmemize ve özümsemelerine yardımcı olur.

20. yüzyıl başından bu yana, ülkemizde bu tür dergiler de yayınlanmağa başlamış , Türk toplumunun ilgisini bu ülkü çevresinde toplamağa çalışmışlardır. Türkçü dergiler diyebileceğimiz bu yayın organları yalnız Türkiye’de değil, öteki Türk yurtlarında, hattâ Avrupa ve Afrika ülkelerinde bile çıkarılmıştı (Avrupa ve Afrika’da çıkarılanlar
Türkiye’de veya öteki Türk yurtlarında yayınlanma imkânı bulunamayan yayınlardı).

Türkçülük ülküsünü yaymayı amaçlayan dergiler, ne yazık ki, kısa ömürlü yayınlar olagelmiştir.Çünkü onlar, küçük Türkçü toplulukların, aralarında topladıkları ile oluşan küçük anaparalar ile çıkarılmağa çalışılan yayınlardı. Ne profesyonel bir yöneticileri veya çalışanları, ne de -çoklukla- yayınlanmalarını destekleyen bir kuruluş olurdu. Tamama yakını amatör çabaların verimi olarak çıkarılırdı. Çoğu, ucuza mal edilmeleri için, tesisleri en elverişsiz basımevlerinde, en niteliksiz kâğıtlara basılarak yayımlanırdı. Bir çoğunun dağıtım imkânı da yoktu. Bu yüzden ancak sürdürüm (abonman) yoluyla dağıtıma güvenilebilirdi. O yolun da birtakım önemli açmazları vardı. Bundan dolayı bu tür dergiler, zaten sınırlı olan ana paralarının elverdiği sürece yayımlanır, sonra ortadan sessizce çekilirlerdi. Öteki türlerdeki düşünce dergileri için de söz konusu olan bu olumsuz durum, Türkçü dergiler için daha çok etkileyici idi.

Bu tür dergilerin uzun süre dayanamamasının sebeplerinden biri de, savundukları düşüncelerin ve görüşlerin yayınlandıkları dönemin devlet politikasına uygun görülmemesi idi. Basın özgürlüğünün bulunmadığı dönemlerde bir hükûmet, bir bakan, bir Basın Yayın Genel Müdürü veya hattâ bir vali veya kaymakam istediği zaman bir yayın organını kapatır ve yeniden yayınlanmasına uzun süre izin vermeyebilirdi. Tek parti dönemlerinde
bunun çok çarpıcı örnekleri bulunuyordu. Söz gelişi, Türkçülüğe yönelik devlet terörünün başlaması ile birlikte, 1944 yılında çıkmakta olan Türkçü, dergilerin yayını durdurulmuş, öteki milliyetçi dergiler de susmağa mecbur bırakılmışlardı.

Çoklukla ülke çapında dağıtılamadıkları için, okuyucular Türkçü yayınların varlığını tesadüfen öğrenebilirlerdi (Bu tür yayınların çıktığını öğrenmenin bir yolu, başka Türkçü dergilerde onların adlarının yayınlanması, okuyuculara tavsiye edilmesi idi). Özel olarak gönderildikleri satıcılar da onları genellikle tezgâh altında tutar, görünmelerini, satılmalarını engellerlerdi; satılanlar olmuşsa onların bedelini, satılmayanlarını çıkaranlara göndermeye de yanaşmazlardı. Bu yüzden zaten sınırlı olan dergi anaparaları, gazete-dergi satıcılarının elinde erir, yok olurdu. Türkçü dergilerin kısa ömürlü olması bu gibi sebeplerle
açıklanabilir.


Zaman zaman Türkçü dergileri tanıtan yazılar ve araştırmalar yayınlanmıştır. Bunların en önemlisi Dr. Fethi Tevetoğlu’nun Türk kültürü dergisinde yayımlanan “Türkçü dergiler” adlı yazı dizisi idi. Tevetoğlu, yazı dizisinin girişinde bu nitelikte olduğunu bildirdiği 60’ı aşkın derginin adını veriyordu. Bunların bir bölümü yurt dışında çıkarılan veya dış Türklere yönelik dergilerdi. Ele aldığı dergilere ilişkin çok değerli, ayrıntılı bilgiler veren bu yazı dizisi yazarının uçmağa varışı sebebiyle sürdürülemedi. Tamamlanabilse idi. Türkçü dergileri tam olarak tanıtan bir eser ortaya çıkacağı kesindi. Fakat felek yâr olmadı.1

Biz bu çalışmayı hazırlarken rahmetli Tevetoğlu’nunkiler de içinde, değişik kaynaklara başvurduk. Bunların başında Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi geliyor. Elbette başka kaynaklardan da yararlandık. Ayrıca, özel dermemizde bulunan ve Millî Kütüphane
dermesinde yer alan dergilerden de faydalandık. Fakat aradığımız yayınların bazılarını Millî Kütüphane dermesinde bile bulamamak bizi çok üzdü. Bundan dolayı, verebilmeyi tasarladığımız kimi bilgiler eksik kaldı.

Bu çalışma da 60 dergi hakkında tanıtıcı bilgi vardır. Söz konusu dergiler amaçları, söylemleri, fizikî yapıları, çıkaran ve yöneticileri, başlıca yazarları, etkileri bakımlarından tanıtılmağa çalışıldı. Elde edilen bilgiye göre, kiminde uzun, kiminde kısa sunumlar yapıldı. Genel bir değerlendirme yapılırsa, bu dergilerin büyük çokluğunun Türkçü topluluklarının aralarında topladıkları paralarla, yani güçsüz anaparalarla ve amatörce çabalarla çıkarıldıkları söylenebilir. Bu yüzden çoğunun ömürleri kısa olmuştur. Ayrıca, büyük çokluğunun “sahibi” ve “yazı işleri müdürü” olarak sunulan kişiler, o görevi “yasa gereği” yüklenenlerdir. Bu çalışma bir bilimsel araştırmanın verimi değildir. Türkçü yayınları genç andalarımıza topluca tanıtma amacını taşıyor.

Kaynak : TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:01:36
Genç kalemler, 1911 / 1912,
Türk yurdu, 24.11.1911 / . . .,
Türk sözü, 12.04 / 24.07.1912
Atsız mecmua,15.05.1931 / 25.09.1932;
Çığır, 01.1938 / 12.1938;
Orhun, 05.11.1933 /04.05 1944;
Ergenekon, 10.11.1938 / 10.02.1939:
Türklük, 04.1939 / 04.1940;
Kopuz - I , 04.1939 / 05.1944;
Bozkurt - I, 05.1939 / 26.1942;
Çınaraltı, 09.08.1941 / 15.07.1944;
Millet, 05. 1942 /04.1944;
Tanrıdağ - I, 08.05 /04.09.1942;
Türk amacı, 07 / 10. 1942;
Doğu, 29.10.1942 / 15.08.1948;
Gökbörü, 15.12.1942 / 06.05.1943;
Türk sazı, 15.05.1943;
Türke doğru, 03.1945 / 09.1948;
Bucak, 04.1945 / 06.1946;
Toprak, 20.07.1945 /04.1967;
Özleyiş, 10.1946 /11.1947;
Altı ışık, 01 /09. 1947;
Kür-Şad, 03.04 / 03.11.1947;
Kalem, 08.1948 / 03.1950;
Komünizme karşı Mücadele, 01.08.1950 / 15.05.1952;
Türkeli, 05.12.1951 / 05.01.1952;
Orkun – I, 06.10.1952 / 18.01.1952;
Tanrıdağ – II, 05.11.1950 /20.01.1951;
Büyük dâvâ, 25.01 / 10.04.1951;
Türklük ve mukaddesat düşmanlarıyla savaş, 02.03 / 08.06.1951;
Mefkûre, 20.10.1951 / 10..01.1953;
Aras, 01 / 06.1952;
Oğuz, 03 / 05.1952;
Türk düşüncesi, 12.1953 / 04.1960;
Gurbet, 05 /11. 1954;
Türk dünyası, 02 / 03.1954;
Kopuz - II, 04 / ? .1956;
Ocak – I, 02.03.1956 /15.10.1958;
Düşünen adam, 05.01.1961 / 19.04.1962;
Millî yol, 26.01 / 28.12.1962;
Büyük Türkeli, 25.03.1962 / ? ;
Orkun – II, 02.1962 / 01.1964;
Önasya, 09.1965 / 02.1972;
Defne, 05.04.1966 / 11.1971;
Millî ışık, 05.1967 / 04.1971;
Ocak – II, 01.1967-08.1969;
Ötüken, 01.1964 / 12.1975;
Türk yolu, 06.02 / 16.09.1969;
Milli hareket, 11.1966 / 09.1970;
Devlet, 17.04.1969 / 06.1979;
Ocak – III, 10.1972 /12.1975;
Yeni düşünce, 15.06.1981 / ? :
Töre, 05.1971 / 05.1986;
Bozkurt – II, 10.1972 / ? ;
Yeni sözcü, 08.12.1980 / 07.06.1981;
Yeni Orkun, 03.1988 / 12.1989;
Orkun – III, 03.1998 / 07.2006;
Millî kültür, 01.1977 / ? ;
Millî kültür ve eğitim, 08.1977 / 03 .1983;
Sanat, bilim ve kültürde Orkun, 08.1981 / 10.1983;

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:02:28
G E N Ç K A L E M L E R (1911-1912)

“On beş günde bir çıkar … edebî, ilmî mecmua”. 1911’de Manastır’da çıkarılmağa başlanan, sonradan yayımı Selânik’te sürdürülen Hüsün ve şiir adlı derginin devamıdır. O derginin adı 9. sayısında Genç kalemler’e dönüştürüldü ve yayını 1-9 numarası ile ve sayfa numaraları da 81’den başlatılarak sürdürüldü. Önceleri edebî ağırlıklı olarak çıkan Genç kalemler; bu değişimden sonra, Ömer Seyfeddin’in yazdığı “Yeni lisan” yazısı ile “sade Türkçe” akımının öncüsü oldu, Ziya Gökalp’in yazı ailesine katılması ile de “Türkçü” bir nitelik kazandı.

Nesimî Sarım yönetiminde çıkan dergide, Ziya Gökalp, Ömer Seyfeddin, Ali Canip (Yöntem) düşünce yazıları, hikâyeleri ve şiirleri ile etkili olurken, Âkil Koyuncu, Ali Naci (Karacan), Celâl Sahir (Erozan), Edhem Hidayet, Enis Avni (Aka Gündüz), Faik Ali (Ozansoy), Fazıl Ahmed (Aykaç), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Hüseyin Dâniş (Pedram), Hüseyin Nâmi, Hüseyin Siret (Özsever), Hüseyin Suad (Yalçın), İsmail Neşat, Kâzım Nâmi (Duru), M. Zühdü, Mustafa Halûk, Raif Necdet, Süleyman Nazif, Süleyman Nesib, Şahabeddin Süleyman, Tahsin Nahit (Duru), Tevfik Fikret, Yûnus Nadi (Abalıoğlu) da yayınına katkıda bulunanlar arasında idi.

Genç kalemler’in yayını 4 ciltte tamamlandı.2 Derginin yeni Türk harflerine dönütürülmüş basımı Türk Dil Kurumu’ca gerçekleştirildi:3


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:03:09
T Ü R K Y U R D U (24.11.1911- )


Türkçülüğü yaymak üzere 1911 yılında kurulan Türk Yurdu Cemiyeti’nce 24 Kasım 1911’de çıkarılmasına başlanan, fakat onun kısa sürede kapanması üzerine, bir yıl sonra kurulan Türk Ocağı’nın yayın organı durumuna geçen düşünce ve ülkü dergisi. O günden bu yana, yani 97 yıldır, Türkçülük çizgisinden ayrılmayan bir yayın organı olma niteliğini korudu.

“Türklüğe hizmet etmek, Türklüğe faide dokundurmak” emeliyle yayımlanmaya başlanan Türk yurdu, imtiyaz sahipliği ve yönetimi, Mehmet Emin (Yurdakul) ile Yusuf Akçura arasında birkaç kez el değiştirdikten sonra, 1917 yılında, 13. cildinden başlayarak Türk Ocağı’nın resmî yayın organı konumunu kazandı

.Yüzyıla yaklaşan yayın sürecinde Türk yurdu; Türk düşünce, sanat ve toplum hayatında çok etkili oldu. Birçok bilim, düşünce ve sanat adamının yetişmesine önemli katkılarda bulundu. Gençler için bir ‘okul’ hizmeti gördü. Sonradan ülkenin düşünce, siyaset, ve toplum hayatında yönetici ve yönlendirici olan pek çok kişinin kişilik oluşumunu yaydığı düşünce, bilgi, ülkü ve ilkelerle geliştirdi veya pekiştirdi.

Yayın hayatı doksan yedi yılına ulaşmış bulunan Türk yurdu, yayımını kimi uzun, kimi kısa sürelerde durdurmak zorunda kaldı. Budurum, derginin yönetiminde değişikliklere yol açtı. Bu duraklamalarıgöz önüne alan Hüseyin Tuncer, derginin geçirdiği” bu duraklamadönemleri arasındaki serüvenleri ‘7 seri’ içinde ele alır.4 Ancak, 7. serisürerken derginin İstanbul’dan Ankara’ya nakli sırasında, Nisan-Ekim1989 arasında ortaya çıkan yayın boşluğunu göz önüne alarak, Kasım1989 sayısı ile başlayan süreci, 8. dizi olarak nitelendirebiliriz.

Birinci dizi, 1911-18 yıllarını içine alır. Türk yurdu bu dönemde 25x18 sm. boyutlu ve 15 günlük olarak Istanbul’da yayımlandı. 24.11.1911 /15.07.1918 arasında, 14 cilt oluşturan 161 sayısı çıkarıldı. Yazı işleri müdürlüklerini ise Yusuf Akçura ve Mehmet Emin (Yurdakul) ile Celâl Sahir (Erozan) paylaştılar. Dergi, ülkenin içine düştüğü olumsuz durumlar, yani I. Dünya ve Kurtuluş Savaşları, yüzünden 1918’den 1923’e kadar yayımını durdurmak zorunda kaldı.

İkinci dizi 1923-1931 yıllarında, Ankara’da çıkarıldı. Bu dönemde yazı işleri müdürlüğünü, sırasıyla, Cemil Behçet, Enver Kâmil ve Ferit Celâl (Güven) üstlendiler. Derginin boyutlarında da biri 23x16, öteki 28x21 sm. olmak üzere, iki kez değişiklik yapıldı. Bu yıllar, eski harflerden yeni harflere geçişin yaşandığı yıllardı ve Türk yurdu 1929’dan başlayarak tümüyle yeni Türk harfleri kullanılarak yayımlandı ve harf inkılâbına öncülük etti. 1931’de Türk Ocağı’nın kapatılması üzerine derginin yayımlanmasına, 26. cilt ve 233. sayı ile son verildi.

Üçüncü dizi’yi, Türk Ocağı’nın kapalı bulundu_u 1942-1943 yıllarında çıkarılan 8 sayılık yayın oluşturur. Türk yurdu’nu o yıllarda, bir Türk Ocaklı olan Dr. Hasan Ferit Cansever öz imkânlarını zorlayarak, Istanbul’da çıkardı. Bu durum göz önüne alınarak o sekiz sayının dizide yer alıp alamayacağı sorgulanabilir. Fakat 01 Eylül 1942’de “26. cilt, 1. sayı” olarak yayımlanmaya başlanması bu konudaki tereddütleri ortadan kaldıracak niteliktedir. Fakat, yazık ki bu dizi, hakkı olan kâğıt tahsisi yapılmadığı için, 01 Ocak 1943’de sona ermek zorunda kaldı. Böylece derginin toplam cilt sayısı 27, sayıların toplam tutarı 241 oldu.

Dördüncü dizi, 1954-57 yıllarını içine alır. Türk yurdu dergisi, bu dönemde, Türk Ocakları’nın yeniden açılmasından beş yıl sonra Temmuz 1954’te, aylık olarak, yine Ankara’da çıkarılmağa başlandı. İmtiyaz sahibi Ankara Türkocağı adına Halûk Ökeren, yazı işleri müdürü Aziz Ocakçıoğlu’ydu. Fakat dergi, Kasım 1954’te Ocak Merkezinin bulunduğu Istanbul’a nakledildi. Haziran 1957’ye kadar imtiyaz sahipliğini Hamdullah Suphi Tanrıöver, yazı işleri müdürlüğünü Abdülhak Şinasi Hisar yürüttü. Dizide 29 sayı çıkarıldı, toplam sayı 270’e ulaştı.

Beşinci dizi, iki yıllık bir aradan sonra, Mart 1959’da başlatıldı. Türk Ocakları Genel Merkezi’nin Ankara’ya taşınması ve Genel Başkanın da değişmesi üzerine, Türk yurdu orada, boyutu ve iç düzenlemesi değişmiş, zengin bir içerikle çıkarılmağa başlanmıntı. Bu kez imtiyaz sahibi Osman Turan, yazı işleri müdürü Emin Bilgiç’ti. Galip Erdem5 de ‘umumî neşriyat müdürü’ olarak görünmekte idi. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Türk Ocaklarında da yapılan iç darbe sonunda Genel Merkezin ve tabiî Türk yurdu’nun yönetimleri değişti. Dergi yönetiminde 1967’ye kadar sıkça değişiklikler oldu ve bu süreçte aralıklarla çıkarılan sayıların toplamı 344’e ulaştı. Kasım 1967’de ise yayımı durduruldu.

1970’de başlayan altıncı dizi’de derginin sahibi Osman Turan, yazı işleri müdürü de Osman Yüksel’di. Türk yurdu’nun 60. yıl dönümüne rastlayan bu süreçte Ocak 1970’ten başlanarak, ancak dört sayı çıkarılabildi. Toplam sayılar 348’e ulaştı ve dergi, yeniden, 16 yıl süren bir
suskunluğa gömüldü.

Yedinci dizi 1987’de başladı. Dergi, Şubat 1987’de, yine aylık olarak, İstanbul’da çıkarılmağa başlandı. Bu kez sahibi Orhan Düzgüneş, umumî neşriyat müdürü Reşat Genç, yazı işleri müdürü İstanbul Türkocağı başkanı Cezmi Bayram’dı. İmtiyaz sahibi, umumî neşriyat müdürü ve yayın kurulu Ankara’da bulunan derginin Istanbul’da çıkarılmasından kaynaklanan zorluklar göz önüne alınarak yayımı, yeniden Ankara’ya alındı. Fakat bu nakil sırasında yeniden yedi aylık bir boşluk oluştu.

Sekizinci dizi olarak niteleyebileceğimiz yeni süreçte Kasım 1987’den başlayarak yazı işleri müdürlüğünü Osman Çakır üstlendi; 1991 yılında da Orhan Kavuncu. 1992’de Alâattin Korkmaz umumî neşriyat müdürü oldu; Kavuncu da yazı işleri müdürlüğünü sürdürdü. İmtiyaz sahip-liğinin 1994’de yeni genel başkan Sadi Somuncuoğlu’ya geçmesi üzerine, Osman Çakır yeniden yazı işleri müdürlüğüne getirildi. 1995’te de Mustafa Yılmazer ‘umumî neşriyat ve sorumlu yazı işleri müdürü’, Süleyman Öğütlü ise ‘yayın koordinatörü’ oldu. İmtiyaz sahipliği 1996’- da Necati Gültekin’e, 1998’de Nuri Gürgür’e geçti; O yıl Çağatay Özdemir umumî neşriyat müdürlüğüne, Osman Çakır yazı işleri müdürlüğüne getirildi. Ocak 1998’den başlanarak dergide birtakım kurullar oluşturuldu: Yayın, bilim ve danışma kurulları. Ocak 1999’da derginin ‘umumî neşriyat müdürlüğü’nü Necmeddin Sefercioğlu üstlendi. 2000 Haziranında Çağatay Özdemir ‘Genel yayın müdürü, Necmeddin Sefercioğlu da, Osman Çakır’ın yerine ‘yazı işleri sorumlu müdürü’ oldu.

8. dizi dönemi Türk yurdu’nun en istikrarlı dönemini oluşturdu. Yirmi yıldır yayımı aksamadan, birçok önemli özel sayılar da çıkarılarak, sürdürülüyor.

Bu sekiz yayın dizisi boyunca, Türk yurdu’nda yüzlerce ünlünün ve ünlü adayı gencin yazıları yayımlandı. O dizilerin yazarlarını burada vermek, çalışmanın kapsamı yönünden imkânsızdır. Dizilerde yazıları çıkan yüzlerce yazarın tam bir dizimini öğrenmek için, Fethi Tevetoğlu’nun Türk kültürü dergisinde 1988 yılında yayımlanmış bulunan “Türkçü dergiler” başlıklı yazı dizisinin “Türk yurdu”na ayırılmış bulunan ve kimlik ayrıntısı 1. dipnotunda verilen bölümlere bakılmalıdır:


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:03:41
T Ü R K S Ö Z Ü (12.04-24.07.1912)

Türk Ocağı’nın çıkardığı, haftalık Türkçü dergi. Istanbul’da 16 sayı yayımlandı. Başlığının altına “Halka doğru gitmek, halk için çalışmak” söylemi konulmuştu. Müdürü Celâl Sahir (Erozan), baş muharriri Ömer Seyfeddin idi. Dilde sadeleşme düşüncesini savunan, Ömer Seyfeddin’in “halkın konuştuğu dilin esas alınmasını” öngören yazıları yanında Aka Gündüz, Cevat Turgut, Cevdet Fahri, Habil Âdem, Mehmet Refet, Kâzım Nami (Duru) ve elbette Celâl Sahir (Erozan)’in yazı ve şiirleri yayınlanıyordu.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:04:16
A T S I Z M E C M U A (15.05.1931-25.09.1932)

Büyük Türkçü Atsız’ın çıkardığı, ‘Orkun süreci’ diyebileceğimiz süreçte yayımlanan dergilerin ilki. Aylık olarak, Istanbul’da çıkarıldı. 15 Mayıs 1931–25 Eylül 1932 arasında, 17 sayısı yayımlandı. 28x21 sm. boyutlu, 24 sayfa olarak çıkarılan derginin kapağını logo, büyük bir ‘aylı kurt’ amblemi ve Ziya Gökalp’ın “’Ben’, ‘sen’, ‘o’ yok; ‘biz’ varız.” söylemi süslüyordu. İlk sayısının başına da Ziya Gökalp’ın“Çınaraltı” adlı yazısı konulmuştu. “Bozkurt”7 imzalı, “Bir kuş bakışı” adlıbaş yazıda ise, I. Dünya Harbi ve Millî Mücadele sonrası toplum hayatımızüzerinde durulduktan sonra, derginin amacı şu cümlelerle belirleniyordu:

“İşte bu mecmua halkın içine girecek, onun ıztırabına ve sefaletine katışarak, köylümüzü ve köylerimizi kurtarmaya çalışarak gençlerin mecmuası olacaktır.”

Atsız mecmua’nın ‘sahibi ve mes’ul müdürü’ Hüseyin Nihal (Atsız) idi. Dergi, o yılların genç, sonraki yılların tanınmış düşünce ve edebiyat adamları olan 70 dolayında kişinin yazılarına yer veriyordu. Başlıca yazarları; A. Ziya (Karamuk), Abdülbâki (Gölpınarlı), Abdülkadir(İnan), Adnan Cahit (Ötüken), Ali Fethi (Tevetoğlu), Fevziye Abdullah (Tansel), Hüseyin Nihâl (Atsız), M. Fuad (Köprülü), M. Halit (Bayrı), Mahmut Ragıp (Kösemihal), Mehmet Şakir (Ülkütaşır), Nihad Sami (Banarlı), Orhan Şaik (Gökyay), Pertev Nailî (Boratav), Sabahattin Ali (Alı), Sadettin Nüzhet (Ergun), Şerefeddin (Yaltkaya), Zeki Velidî (Togan) idiler6 Dergide bunların gerçek ve iğreti adlarla yazdığı inceleme ve düşünce yazıları ile şiir ve hikâyeleri önemli yer tutuyordu. Atsız mecmua, çıktığı yılların düşünce, tarih, dil, edebiyat ve halk bilgisi çevrelerini etkilemişti.

17 ay aralıksız yayınlanan dergi, Zeki Velidî Togan’a sataşan Reşit Galib’e protesto telgrafı çektiği ve kendisine hakaret eden İstanbul Edebiyat Fakültesi dekanını bir toplantıda tokatladığı için görevden alınması üzerine, 80 sayfa olarak çıkarılan I.Teşrin (Ekim) 1932 sayısı ile, yayımına son vermek zorunda kaldı (Bu sayının sonuna Atsız’ın “Yolların sonu” şiiri ve onun altına da “BİTTİ” sözcüğü konulmuştu).


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)

Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:05:26
Ç I Ğ I R (01.1933 / 12.1948)

“Gençlik, fikir ve sanat mecmuası.” İlk yıllarında Türkçü bir anlayışla yayımlandı; daha sonra yayınını CHP’nin “altı ok” ilkelerine dayalı olarak sürdürdü. “Çığır inkılâpçı gençliğe inanıyor ve yalnız ona güveniyor” söylemi ile, 15 yılda 193 sayı çıkarıldı.

Aylık olarak yayımlanan Çığır, 25x17,5 sm. boyutunda idi. Sade bir kapak içinde, çok sayfalı olarak çıkarılıyordu.

“Sahibi ve neşriyat müdürü” Hıfzı Oğuz Bekata idi. Türk dili ve tarihi, toplum bilimi, sanat, edebiyat, ekonomi, köycülük konularındaki yazılara yer veren Çığır’da, aralarında Hüseyin Namık Orkun, Hâmit Zübeyr Koşay, Remzi Oğuz Arık, Abdülkadir İnan, Orhan Şaik Gökyay, M. Şakir Ülkütaşır, Mehmet Kaplan, Sadri Maksudî Arsal, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Mehmet Sadık Aran, Enver Behnan Şapolyo ile Miraç Katırcıoğlu, Cemil Sena Ongun, Malik Aksel, Avni Refik Berkman, Hasan Fehmi Turgal, Halil Fikret Kanat, Hüseyin Cahit (Yalçın), Mahmut R. Kösemihal, Münir Hayri (Egeli)’nin bulunduğu sekseni aşkın tanınmış yazar ve şairin yazıları yayımlandı. Ayrıca önemli bazı yabancı yazarlardan yapılan çevirilere de yer verildi.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:06:03
O R H U N (05.11.1933-04.05.1944)

Büyük Türkçü Hüseyin Nihâl (Atsız)’in, Atsız mecmua’nın kapanışından bir yıl sonra, Edirne Erkek Lisesi’nde edebiyat öğretmeni iken çıkarmağa başladığı Türkçü dergi. Yayın hayatı birtakım olumsuzluklar yüzünden ikiye bölündü.

1. dönem (05.11.1933-16.07.1934)
İlk sayısının kapağında “Atsız mecmua’nın devamı” olduğu ve “büyük Türkçülük ülküsüyle” çıktığı açıklanan aylık Orhun dergisi, Edirne’deçıkarıldığı bu ilk döneminde, Kasım 1933 ile Temmuz 1934 arasında, 9sayı çıkarılabildi. O dönemde dergi, Edirne’nin basımevi imkânları yeterlibulunmadığı için, Istanbul’da basılıyordu.

Boyutları bakımından Atsız mecmua’nın aynı olan Orhun, 24, 28 ve16’şar sayfalı olarak yayınlandı. Kapağında; logosu yanında, yine aylıkurt amblemini, “’Ben’, ‘sen’, ‘o’ yok; ‘biz’ varız” söylemini taşıyordu.Ayrıca “içindekiler” dizimi, sayı bildirimi, çıktığı ay ve fiyatı verilmekte idi.6. (Nisan 1934) sayısından başlanarak kapak düzeninde değişiklik yapılmış, o sayının kapağına Mahmut Esat (Bozkurt)’tan alınan cümleler,7,8. sayılarda tutsak Türk yurtlarını gösteren haritalar, 9. sayıda da Z.Gökalp’ten aktarılan bir beyit konulmuştu.

Derginin ‘sahip ve mes’ul müdürü Hüseyin Nihal (Atsız) idi. Yazarları arasında Atsız, Nihat Sami (Banarlı), Fevziye Abdullah (Tansel), Orhan Şaik (Gökyay), Suut Kemal (Yetkin), Ahmet Yekta, Ahmet Özdemir, Ali İhsan (Sâbis), Atsıza Yoldaş (Fethi Tevetoğlu), Tolunay (Bedriye Atsız), Zâhir Sıdkı (Güvemli), vb. bulunuyordu: Türk diline, yazım (imlâ) sorununa, edebiyata ve halk bilgisine ilişkin olan, Yuluğ Tigin, Kür Şad, Moyuncur Kağan’ı tanıtan ilgi çekici yazılar, şiirler yayımlanıyordu. Edirneli Nazmi üzerine olan araştırma da önemli idi.

I. Türk Tarih Kongresi’nce benimsenen Türk tarihi tezine karşı çıkan Zeki Velidî (Togan)’yi desteklediği, Kurum’ca yayımlanan dört ciltlik Türk tarihi’ni eleştirdiği ve Ali İhsan (Sâbis) Paşa’nın bir mektubunu yayımladığı için Orhun, Temmuz 1934’de çıkarılan 9’ncu sayısından sonra, Bakanlar Kurulu kararı ile, süresiz olarak kapatıldı. Yeniden yayımlanması, on yıl aradan sonra mümkün olabildi.

2. dönem (01.10.1943-01.04.1944)
Temmuz 1934’de kapatılan Orhun’un çıkarılmasına, on yıl kadar sonra alınabilen izinle, Ekim 1943’te, yeniden başlandı. Sayılar 1’den değil, önceki dönemde çıkan 9 sayının devamı olarak, 10’dan başlatıldı. Bu dönemde dergi, Istanbul’da basılıp yayımlandı.

Yine aylık olan derginin boyutu, kapak düzeni 1. dönemin Orhun’una benziyordu. Basıldığı formanın ilk sayfası olan kapağındaki logonun altına bu kez “Bütün Türkler bir ordu” söylemi konulmuştu; ayrıca aylı kurt amblemi, “içindekiler” dizimi, sayı belirteci, yayımlanış tarihi ve 25 kuruş olan fiyatı yer alıyordu. Her sayısı 28 sayfa olarak yayımlanmakta idi (14. sayısı 36 sayfa olarak çıkarılmıştı).

‘Sahibi ve mesul müdürü’ yine Atsız olan Orhun’un o dönemindeki yazar ailesi de oldukça kalabalıktı. Başlıca yazarları: Atsız, Mustafa Hakkı Akansel, Mehmet Sâdık (Aran), Fahriye Arık, Besim Atalay, Bedriye Atsız, Nihat Sami Banarlı, Abdülkadir İnan, Yusuf Kadıgil, Mehmet Hâlit Bayrı, Orhan Şaik (Gökyay), Elmas Yıldırım ve Azmi Güleç, Bekir Berk, Muharrem Doğdu (Mercanlıgil), Külâhlıoğlu, Hamza Sâdi Özbek, Cemal Oğuz Öcal, Nejdet Sançar, Tevetoğlu, Zeki Velidî Togan, Cezmi Türk, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı, Osman Yüksel, Zâhir Sıdkı (Güvemli), vb. idiler.7

Bu dönemde yayınlanan yedi sayının önemi, II. Dünya Harbi sırasında artış gösteren sol faaliyetlere dikkat çekilmesinden kaynaklanır. 15’inci Mart ve 16’ncı Nisan 1944 sayılarda yayımlanan, Atsız’ın “Başvekil Saracoğlu Şükrü’ye açık mektup”ları hem Orhun’ hem de dergi ve sahibi ile ilişkisi olanların; dolayısıyla da Türkçülerin ve Türkçülüğün kaderinde önemli rol oynadı. O “mektup”larda son yıllarda büyük ivme gösteren komünist eylemlerden, komünistlerin devlet kurumlarında ve özellikle Millî Eğitim Bakanlığı’nda önemli yerlere getirilmesinden ve etkin roller üstlenmesinden örnekler verilerek, bunların önlenmesi isteniyordu. Hakkında ithamda bulunulanlardan biri olan ve Atsız mecmua’da hikâyeleri de yayınlanmış bulunan Sabahattin Ali, Maarif Bakanı Hasan Âli Yücel’in özendirmesi ile, Atsız aleyhine ‘hakaret dâvâsı’ açtı. Bu dâvânın 3 Mayıs 1944’teki ikinci duruşması sonunda Ankara’daki yüksek öğrenim gençliği, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir gösteri ve yürüyüş yaptı. Olay, sonuna doğru II. Dünya Savaşını kazanma sürecine giren Rusya’ya yanaşmak isteyen İnönü’yü ve hükûmetini harekete geçirdi. O gösteri ve yürüyüş Türkçülere ve Türkçülüğe savaş açma bahanesi sayıldı. İnönü, 19 Mayıs 1944’deki Gençlik ve Spor Bayramı söylevinde Türkçülüğü ve Türkçüleri peşin olarak mahkûm etti. Ankara’daki yürüyüşe katılanlardan bir bölümü ile Atsız’a ve Orhun’a yakınlığı bulunan Türkçü gençler, yurdun değişik yerlerinde göz altına alınıp o sırada Sıkıyönetim altında bulunan İstanbul’a götürüldüler. Orada değişik işkenceler altında yapılan sorgulamalar sonunda, bunların yirmi dördü8 hakkında, “hükûmeti devirme ve bir Turan devleti kurmaya girişme” suçlarını işledikleri için(!), İstanbul I. Sıkıyönetim Mahkemesinde dâvâ açıldı. “Irkçılık-Turancılık Dâvâsı” diye adlandırılan bu dâvâ sonunda, tutuklu olarak yargılanan Türkçülerden bazılarına değişik süreli cezalar verildi. Dâvânın “temyiz” evresinde, bütün Türkçüler hakkında verilen bu kararları Askerî Yargıtay temelden bozdu ve bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan tutukluları salıverdirdi. Daha sonra II. Sıkıyönetim Mahkemesinde yeniden yapılan duruşmalar sonunda bütün “sanıklar”ın cezaları kaldırıldı; cezaevinde geçen bir yılı aşkın zaman yanlarına kâr kaldı. Ayrıca o dâvalarda yargılanan Türkçülerin bazıları uzun süre işlerine iade edilmedi. İşverilenler de yasal haklarının çok altında, uzak yerlerdeki görevlere gönderildi; ‘sürgün edildi”. Hükûmet onları görevlerine iade etmemekte yıllarca direndi. Böylece cezasız, fiilî bir ‘idarî infaz’ gerçekleştirildi.

Bu olaylar yüzünden Nisan 1944’te kapatılan Orhun, artık bir daha yayımlanamadı. Fakat yayımladığı “açık mektuplar”, Türkçülere yapılan akıl almaz maddî ve manevî işkencelere rağmen, Türkçülük hareketinde yeni bir “milât”ın başlamasına vesile ve 3 Mayıs’ın “Türkçülük Günü” sayılmasına sebep oldu.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:06:43
E R G E N E K O N (10.11.1938-01.02.1939)

“Gençlik ve fikir dergisi / İlmî-edebî-içtimaî”. Ünlü Türkçülerden Reha Oğuz Türkkan’ın İstanbul’da çıkardığı dergilerin ilki. 10 Kasım 1938’de çıkarılmağa başlandı. Yayımı dört sayı sürdü..

Dergi, 27x20 sm. boyutlu 3. hamur kâğıda tek renk basılıyordu. Aynı boyutta olan 16 sayfalı bir tanıtım kitapçığının dağıtılmasından sonra yayımlandı.

Ergenekon’un “sahibi ve neşriyat müdürü” Reha Oğuz Türkkan’dı. Baş yazıları da o yazıyordu. Felsefe, tarih, ülkeler, edebiyat, spor konularında A. Aksakoğlu, Şükrü Murat Alçın, Mahmut Esat Bozkurt, Abbas Gegin, Abdülkadir İnan, Cafer Seydahmet Kırımer, Reha Kurtuluş, _İhan Kut, Necip Ali Küçüka, Hüseyin Nâmık Orkun Hasan Ortekin, Halit Fahri Ozansoy, Lütfi Sipahi, Fethi Tevet, Muharrem Feyzi Tokay, A. Mete Turanlı, N. Atillâ Türkkan, Reha Oğuz Türkkan, yazıyorladı. R. O. Türkkan’ın, her sayda başka yazıları da yayımlanıyordu.

Ergenekon, 10 Şubat 1939’da çıkan 4. sayısının ardından mahkeme kararı ile kapatıldı. Kapanma gerekçesi, ilk sayıda başlanan “Faşizm tehlikedir!” ve “Türkiye’deki Naziler ve tehlike” başlıklı dizi yazıların “Almanya ile dostluğumuzu tehlikeye düşüreceği” bahanesi idi.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:07:17
T Ü R K L Ü K (04.1939-04.1940)

“Milliyetçi kültür mecmuası”. Aylık olarak, Istanbul’da 13 sayı yayımlandı.

25x17,5 sm. boyutla 80+4 sayfalı olarak çıkarılan dergide gri renkli bir kapak kâğıdı kullanılıyordu: Üstte logosu, onun altında, sırası ile ve alt alta “milliyetçi kültür mecmuası” sözü, “içindekiler” dizimi, çıkış tarihi ve 30 kuruş olan fiyatı veriliyordu.

Sahibi ve müdürü Hüseyin Sadettin Arel, başmuharriri İsmail Hâmi Dânişmend idi. Yayın ilkesi “Türklük, milliyetçi olduğundan dolayı ırkçı, dilci, kültürcü ve vatancıdır” denilerek ortaya konmuştu. Bu çerçevede, yeryüzündeki Türklerle ilgili yazılar ile Türk dili ve tarihine ilişkin araştırmalara yer veriliyordu. Ayrıca belli konulardaki dizi yazılar da dergi sayfalarında yer alıyordu.

Başlıca yazarları Nurettin Ardıçoğlu, Hüseyin Sadettin Arel ,Ahmet Caferoğlu, İsmail Hâmi Dânişmend, Nâzan Dânişmend, Ali Ulvi Elöve, Hüseyin Nâmık Orkun, Peyami Safa, Refik Ahmet Sevengil, İsmail Habip Sevük, Nuri Osman Somer, Mehmet Şakir Ülkütaşır, Nâzım Yücelt, Rıza Ruşen Yücer, vb. idiler.

Çok sayfalı olarak, dolgun bir içerikle çıkarılan derginin yayımı, Nisan 1940’da son buldu.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:07:59
K O P U Z - I (04.1939-05.1944)

Dr. Fethi Tevetoğlu’nun çıkardığı Türkçü dergi. Biri Istanbul’ da, öteki Samsun’da olmak üzere, iki dönemli olarak yayımlandı. Bunların ikisinde de, Tevetoğlu asker olduğu için, imtiyaz sahipliği ve yazı işleri müdürlüğü görevleri başkalarınca üstlenildi. Fakat derginin gerçek sahibi ve yöneticisi Tevetoğlu idi.

1. dönem (04.1939-01.1940)
Kopuz dergisi ilk olarak, her ayın 15’inde olmak üzere, 15 Nisan 1939’da yayımlanmağa başlandı ve Ocak 1940’a kadar 9 sayı çıkarıldı.

27x20 sm. boyutlu 2. hamur kâğıda basılan derginin 1. hamur kâğıda basılı kapağında logosu ile “Aylık millî sanat ve fikir mecmuası” sözünden başka, çerçeve içine alınmış bir içindekiler dizimi (sonraki sayılarda ünlülerin özdeyişleri), yayınlanış tarihi ve sayı belirteci yer alıyordu. 15 kuruş olan fiyatı, arka kapakta veriliyordu. Sayfa numaraları cilt boyunca zincirleme sürüyordu. Altı sayısı bir cilt olarak tasarlanan derginin her sayısı 40 sayfadan oluşmakta idi.

Bu dönemde derginin “sahibi ve neşriyat müdürü” Cemal Tigin idi. Genellikle Türkçü görüş ve anlayışa uygun yazılar ve şiirler yayımlanan Kopuz’da, onlar yanında tam sayfa kuşe kâğıda basılmış fotoğraf ve resimler verilmekte idi. Sayfaları da pek çok yazarın yazı ve şiirlerine ev sahipliği yapıyordu. Başlıcaları Besim Atalay, Atsız, İhsan Aydın, Mehmed Hâlid Bayrı, İhsan Boran, Behçet Kemal Çağlar, Zeki Ömer Defne, Emin Hekimgil, Abdülkadir İnan, Rıza Nur, Hüseyin Nâmık Orkun, Adnan Cahit Ötüken, Ziya Özkaynak, Nejdet Sançar, Fethi Tevet, Cemal Tigin, Zeki Velidî Togan, Osman Turan, Alparslan Türkeş, Nimet Turgun UluğTürk, İhsan Unaner, Osman Faruk Verimer, Kerim Yund, Fethi Yücel, Halide Nusret Zorlutuna, vb. idiler.

Ayrıca, Ahmed Hikmet, Enis Behiç Koryürek, Namık Kemal’den alıntılar da verilmişti.

Tevetoğlu’nca çıkarıldığının anlaşılması ve yayımına hemen son verilmezse askerlikten atılacağının bildirilmesi üzerine, 15 Ocak 1940 tarihli 9’uncu sayısından sonra, Kopuz’un bu ilk döneminin yayımını durdurmak zorunda kalındı. Böylece, geniş bir çevrenin ilgi ile izlediği dergi, okuyucularını yayımından yoksun bırakmak durumunda kaldı.

2. dönem (05.1943-05.1944)
Kopuz’un ikinci dönemi Mayıs 1943’de, yine Fethi Tevetoğlu’nca, Samsun’da başlatıldı. Kendisi o sırada Samsun Askerî Hastanesi’nde hekim olarak görevli bulunuyordu. 1940’da yayımı yarım kalan dergiyi orada yeniden canlandırdı.

Dergi, yine 27x20 sm. boyutunda çıkıyordu. 2. hamur kâğıda, 24 sayfa olarak basılıyordu. Kapağı ‘kapak kâğıdı’na basılmakta idi. Kapaktaki büyük ve koyu harflerle basılı olan logonun hemen altında “Aylık Türkçü dergi” sözü, onun altında aylı kurt amblemi, daha sonra da bir ünlünün özdeyişi, yayımlandığı ay ile sayı belirteci veriliyordu. Dergi, önceki dönemdeki sayı sırasını sürdürmemiş, 1. sayıdan başlatılarak çıkarılmağa başlamıştı.

Kopuz’un bu dönemdeki sahipliğini Fethi beğin evdeşi Tevetoğlu Gürcan hanım üstlendi. Yazı işeri müdürlüğünü ise, son sayılara kadar Feridun Ankara yürüttü. Son birkaç sayıda ise, bu görevi Tevetoğlu’nun babası Dursun Ali Beğ üstlendi.

Amacı ilk sayısındaki başyazının başlığı olan “Amacımız : Türk’e fayda” sözüyle özetlenen Kopuz’un, bu dönemde de oldukça kalabalıkbir yazı ailesi vardı. Mustafa Hakkı Akansel, İ.Behçet Akın, FeridunAnkara, Naci Aşkın, Oğuz Kâzım Atok, Atsız, Tolunay Atsız, NihatSami Banarlı, Mehmed Halid Bayrı, Ferit Dikmen, Divitçioğlu Necmeddin,Fevziye Abdullah Erinç (Tansel), Esatoğlu Selâhattin, Fındıkoğlu (Ziyaeddin Fahri), Basri Gocul, Ömer Gürer, Abdülkadir İnan, Hüseyin Nâmık Orkun, H. Cahit Öztelli, Peyami Safa, Vahit Lütfi Salcı, Nejdet Sançar, İzettin Şadan, Şakiroğlu Canip Sıtkı,Tevetoğlu Fethi, Uluğ Turanlıoğlu, İsmet Rasin Tümtürk, İhsan Unaner, Elmas Yıldırım, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı, Hâlide Nusret Zorlutuna, vb. yazı ve şiirleri ile katkıda bulunanlardandı. Derginin 5-6. (Eylül 1943) sayısı “Büyük Türkçü Rıza Nur’un yüce hatırası” için özel sayı olarak çıkarıldı.9

Yayınını başarı ile sürdürmekte olan Kopuz da öteki Türkçü dergiler gibi, 3 Mayıs 1944’de başlatılan Türkçülere yönelik devlet terörü yüzünden, Mayıs 1944’te çıkarılan II. Cilt, 1. sayısından sonra kapanmak zorunda kaldı. Çünkü onu çıkaran Dr. Fethi Tevetoğlu da, ünlü “Irkçılık-Turancılık Dâvası”nın sanıkları arasına alınmak üzere tutuklanmıştı.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:08:49
B O Z K U R T – I (05.1939-26.03.1942)

1938’de yayımlanan Ergenekon kapatılınca onun yerine çıkarılmağa başlanan “Türkçü dergi”. Bunun yayın hayatı da, yerine çıktığı dergininkine benzer bir seyir izledi. Bu durum Aralık 1941’de çıkan 12. sayısında (293. s.) şöyle açıklanmıştı:

“1938’de neşrettikleri Ergenekon dergisi, 10.II.1939 tarihinde kapatılınca, Bozkurtçular Mayıs 1939’da Bozkurt dergisini neşre başladılar. Bozkurt, Haziran 1939’da, “Türk köylüsü” başlıklı yazı dolayısıyla 2’nci sayısında kapatıldı ve mahkemeye verildi. Nisan 1940’da beraat eden Bozkurt 28 Mayıs 1940’da 3’üncü sayısını neşretti. Bozkurt, 9’uncu sayısında “İki yıldönümü” başlıklı yazı sebebiyle , 13.I.1941 tarihinde, İcra Vekilleri Heyeti kararıyla kapatıldı. 28/4/941 tarihli İcra Vekilleri Heyeti kararıyla, Bozkurt’un yeniden intişarına karar verildi ve 6/VI/1941’de 10’uncu sayısı neşredildi. 11’inci sayıda bütün Türklerin yaşadığı yerleri gösteren harita ve “Türklük bekliyor” başlıklı başyazı sebebiyle, ilkin Örfî İdare Komutanlığı, daha sonra da 25.7.1941 tarihli İcra Vekiller Heyeti kararıyla Bozkurt yeniden kapatıldı.

27.XI. 941 tarihli İcra Vekilleri Heyeti kararıyla yeniden intişarına izin verilen Bozkurt, 26 Birincikânun (aralık) 941 tarihinde, 12’nci sayısını neşrederek birinci cildini tamamladı”.

32x24 sm. boyutlu 2. hamur kâğıda basılan Bozkurt’un, ayrı kâğıda basılı ve düzeni sayıdan sayıya değişebilen bir kapağı vardı. Kapakların tepesinde tek satıra yazılı “Her şeyin üstünde Türk ırkı!” söylemi, altında iri harflerle yazılmış logosu, onun altında koşan bir bozkurt resmi vardı. Daha altlarda da içindekiler dizimi, sayı belirteci, çıkış tarihi ve 15 kuruş olan fiyatı yazılı idi. I. cildi oluşturan 12 sayısı aylık yayınlanan derginin II. cilt sayıları haftalık olarak yayınlandı.

Dergiyi, Ergenekon’daki gibi, Reha Oğuz Türkkan ve arkadaşları yayımladı. Sahibi olarak, I. cildin1-6. sayılarında Mustafa Kızılsu, 7-10. sayılarında İsmet Rasin (Tümtürk), 11. sayısında Sami Karayel, 12. sayıda ve II. cildin 1-4. sayılarında A. Nurullah Barıman görünüyordu. Bütün sayılarında yazı işleri müdürü Sami Karayel’di. Geniş bir yazı ailesi bulunan dergiye, Ârif Nihat Asya, Besim Atalay, Atsız, Yusuf Ziya Ortaç, Cemal Oğuz Öcal, Hamza Sadi Özbek, Sami N. Özerdim, Ali İhsan Sâbis, Fethi Tevetoğlu, İzzet Yolalan yazı ve şiirleri ile; Vefik Vassaf Akan, Mustafa Hakkı Akansel, Mehmet Sadık Aran, A. Süreyya Aygün, Cihat Baban, Nurullah Barıman, Nebil Buharalı, M. Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu), Cihat Savaş Fer, Abdülkadir İnan, Sami Karayel, Nusret Köymen, M. _Şemsi Kural, Reha Kurtuluş, Necip Ali Küçüka, Tahir Olgaç, Orhan Seyfi Orhon, Hüseyin Nâmık Orkun, Kemal Özdeş, Mehmet Öztürk, Peyami Safa, Osman Turan, Nejdet Sançar, Zeki Sofuoğlu, Zeki Velidî Togan, Reha Oğuz Türkkan, İsmet Rasin Uşar (Tümtürk), Şakir Ülkütaşır yazıları ile; Osman Attilâ, Orhan Babaoğlu, Behçet Kemal Çağlar, Orhan Şaik Gökyay, Yusuf Kadıgil, Nuriman Karadağ, Mustafa Kızılsu, Kâzım Feyzi Ozaner, Cemal Oğuz Öcal, Adnan Önelçin, Mehmet Necati Öngay, San’an, Hikmet Tanyu, Muzaffer Yersel, Ali Haydar Yeşilyurt, İ. Hakkı Yılanlıoğlu, İzzet Yolalan, Kerim Yund şiirleri ile, A. Nurullah Barıman, Orhan Türkkan çevirileri ile katkıda bulunanlardandı.

Bozkurt, 2’nci cildinin 4’üncü sayısında kapandı veya kapatıldı.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:09:30
Ç I N A R A L T I (09.08.1941-15.07.1944)

“Türkçü fikir ve sanat mecmuası” olarak çıkarılan ve yayınlandığı dönemde oldukça etkili olan bir yayın organı idi. Çıkarılmasına 09 Ağustos 1941 günü başlanan Çınaraltı’nın yayınlanmasına, 6. cildindeki 15 Temmuz 1944 günlü 146. sayısı ile son verildi.

Boyutları 33x24 sm. olan dergi, kendinden kapaklı 3. hamur kâğıda basılıyordu. Rengi her sayıda değiştirilen bir zemin üzerindeki çınar resminin altında sayfa enini baştan sona kapsayan logo, onun altında da “Haftalık ilim ve sanat mecmuası” söylemi yer alıyordu. Birinci ciltte, kapak alanının 1/3’ünü kapsayan bu desen, kapağın yanlarında, ortayı
boş bırakan iki kalın şerit halinde sayfanın altına kadar iniyordu; beyaz boşluk alanı üzerinde ise, “Bu sayıdakiler” dizimi, sayı belirteci ve fiyat yer almakta idi. Sonraki her ciltte, andığımız bilgiler, başka düzenlemeler durumunda veriliyordu.

Genelde 16 sayfa olarak çıkarılan derginin fiyatı 1. ciltte 10 kuruş, 2. ciltten başlayarak 15 kuruş olmuştu. Fiyatı 131. sayıdan başlayarak 25 kuruşa çıkarılmış, fakat 141. sayıda 20 kuruş fiyatla satılmağa başlanmıştı.

Sahibi, yazı işleri müdürü ve başyazarı Orhan Seyfi Orhon olan Çınaraltı, “dilde, fikirde, işde birlik” söylemi ile, yazar ve şairleri Türkçülük düşüncesine katılmaya çağırdı. Dergide, çok sayıda yazarın uzmanlık alanlarındaki konuları Türkçü bir bakışla incelediği yazılar yayımlanıyordu. Orhan Seyfi Orhon, Hüsnü Emir Erkilet, Atsız, Mustafa Hakkı Akansel, Besim Atalay, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Hüseyin Namık Orkun, Reşit Saffet Atabinen, Zeki Velidî Togan, Mükrimin Halil Yınanç, Enver Behnan Şapolyo, M. Şakir Ülkütaşır, Vecdi Bürün, Abdülhak Şinasi Hisar, Adnan Giz, Peyami Safa, Altemur Kılıç, Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan, Ali Canip Yöntem, Abdülkadir İnan, Mahmut Esat Bozkurt, A. Süheyl Ünver, Nebil Buharalı, Ahmet Caferoğlu, Nureddin Ardıçoğlu, Fuat Köseraif, Sadettin Nüzhet Ergun, Mehmet Sadık Aran, Emin Ali Çavlı, M. Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu), Sedat Çetintaş, Ali Nüzhet Göksel, İsmail Hâmi Dani_mend, Ali Canip Yöntem, İzettin Şadan bunlar arasında idi. Ayrıca, Orhan Seyfi Orhon, Mehmet Emin Yurdakul, Atsız, Yusuf Ziya Ortaç, Basri Gocul, Behçet Kemal Çağlar, Feyzi Halıcı, Selâhattin Ertürk, Cemal Oğuz Öcal, Edip Ayel, Emin Bülent Serdaroğlu, Fethi Tevetoğlu, Osman Yüksel, Zeki Ömer Defne, Şükûfe Nihal (Başar), Halide Nusret Zorlutuna, Mithat Cemal Kuntay, Feyzi Halıcı, Mehmet Çınarlı, Mehmet Çakırtaş, Elmas Yıldırım’ın aralarında bulunduğu birçok tanınmış ve genç şairin şiirleri de yayımlanıyordu.

Dergi, uzun süre düzenli olarak çıkarıldıktan sonra yayınına, 1944-45 Türkçülük olayları yüzünden, 15 Temmuz 1944’te, 146’ncı sayı ile, son vermek zorunda kaldı. Zaten Mayıs 1944’ten başlayarak içeriği değişmeğe, magazine dönük yayınlar yapmağa başlamış, kadrosu da oldukça zayıflamıştı. 26 Ağustos 1944’te ‘yeni seri’ olarak yeniden başlatılan yayın, ancak dört sayı sürdürülebildi ve 18 Ekim’de kapatıldı.

17 Mart 1948’de Yusuf Ziya Ortaç’ın 1. sayıdan başlattığı yayın girişimi de ancak üç ay kadar sürebildi; Yazı işleri müdürü Adnan Tahir Güntan olan dergi 09 Haziran 1948 çıkarılan 11. sayıda yayınına son verdi.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:10:10
M İ L L E T (05.1942- 04.1944)

“Fikir, ilim, sanat mecmuası.” Aylık olarak, Mayıs 1942 ile Nisan 1944 arasında, Ankara’da 24 sayı yayımlandı.

İmtiyaz sahibi Hüseyin Avni Göktürk, umumî neşriyat müdürü Remzi Oğuz Arık’tı. Milliyetçi ve muhafazakâr bir görünümde, Batıcı anlayışa karşı yerli düşünceyi savunarak ilgi çekti. Geçmişi değerlendirerek geleceği yönlendirmeyi denedi. İlk sayısında yayınlanış amacı “Bu milletin olarak ve bu milletin kalarak milletler arasında yer alabilmek. Bu sözde topladığımız anlayış ile mesuliyetsiz gevezeliklerden… insanımızı korumaya çalışmak niyetindeyiz” denilerek açıklanan derginin her sayısında “Ayın gidişi”, “Neşriyat karşısında”, “Bizim gerçeklerimiz” gibi yorum yazıları yayınlanıyordu.

Dergide düşünce yazıları, inceleme ve tahliller, eleştiriler, hikâyeler ve şiirler yer aldı. Yazarları arasında Remzi Oğuz Arık, Samet Ağaoğlu, Osman Attilâ, Turgut Evren, Ceyhun Âtuf Kansu, Mehmet Kaplan, Cahit Okurer, Ömer Bedrettin Uşaklı, Ali Saim Ülgen, Kerim Yund, Tevfik Tanyolaç, Nihat Erim, İbrahim Zeki Burdurlu, İbrahim Aslanoğlu, Mümtaz Turhan, Tahsin Banguoğlu, Tahir Aktan, Garâ Sarmat, Nüzhet Şakir Dirisu, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Hüseyin Avni Göktürk, Fethi Çelikbaş, Ahmet Adnan Saygun, Ekrem Akurgal, O. Korkut Akol, Mehmet Halit Bayrı, Taha Toros, Haşim Nahit Erbil, Fuat Arpacı, Tahsin Tola, Munis Faik Ozansoy, vb. bulunuyordu.

Millet, 03 Mayıs 1944’le başlayan Irkçılık-Turancılık fırtınasından nasibini alan bir dergi oldu. Nisan 1944 sayısı ile yayın hayatına veda etmek zorunda kaldı.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:10:48
T A N R I D A Ğ – I (08.05-04.09.1942)

“Haftada bir Cuma günleri çıkar, ilmî, edebî Türkçü dergi”yi yurt dışındaki mecburî ikametinden dönen Türkçü Dr. Rıza Nur çıkarmıştı. 08 Mayıs-04 Eylül 1942 arasında, 18 sayı yayımlanabildi.

31x23 sm. boyutunda, 16 sayfa olarak çıkarılan Tanrıdağ’ın kapağında, logosundan başka, “Bu, Türklerin dergisidir” açıklaması, sayı belirteci, 10 kuruş olan fiyatı yazılı idi.

Sahibi ve umumî neşriyat müdürü Rıza Nur idi. Dergide Türkçülük düşüncesi doğrultusunda yazılar yayımlandı. Başlıca yazarları Rıza Nur, Mustafa Hakkı Akansel, Atsız, Hüseyin Nâmık Orkun, Hasan Ferit Cansever, Mehmet Halit Bayrı, Şerif Bilgehan, Nejdet Sançar, İhsan Unaner, İzettin Şadan, M. N. Gencosman, Fethi Tevetoğlu, Nurettin Ardıçoğlu, Vahit Lütfi Salcı, M. Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu), Feridun Nafiz Uzluk, Enver Taşdemiroğlu, Nebil Buharalı, Edip Ayel, Halil Yaver, Hikmet Dizdaroğlu, Ali Genceli, Ali Rıza Yalgın, Sıtkı Tuncer, Ahmet Rasim Aras, Cemil Miroğlu, Mehmet Şakir Ülkütaşır, Ziya Uygur, Şekip Kadri Ez, Uluğ Turanlıoğlu, Cemal Oğuz Öcal, vb. idiler.10

Tanrıdağ’ın yayını, Rıza Nur’un âni uçmağa varması üzerine, 18 Eylül 1942 günlü 18. sayısı ile son buldu. Tevetğlu, uçmağa varış olayını şu sözlerle açıklıyor:

“Büyük bir titizlikle derginin bütün yükünü taşımaya çalışan Dr. Rıza Nur, bu ağır işi güçlükle sürdürüyordu. Nitekim 21 Haziran 1942 tarihli mektubunda bana aynen şunları yazmıştı: ‘İsmet Rasin imtihanlarla meşguldü. Birkaç güne kadar bitirecek, yardıma gelecek. Buradaki gençlerden gördüklerim içinde en terbiyelisi ve dürüstü odur. Eğer ben teknik işleri üstümden atamazsam mecmuayı zarurî kapatacağım. Bu yaşta tahammül imkânı yok. Ben yalnız yazıya kalmalıyım. Yoksa bu herhalde beni öldürür.’ Umduğu başına gelmiş ve Dr. Rıza Nur, 8 Eylül 1942 Salı günü, yazı masası üzerindeki Tanrıdağ dergisinin 19 sayısına ait müsvedde ve tashih kâğıtları üzerine başını koymuş bir halde ölü bulunmuştu”.11

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:11:22
T Ü R K A M A C I (07-10.1942

Türk Kültür Birliği’nin dergisi olarak,Temmuz-II. Teşrin 1942 arasında Istanbul’da 5 sayı çıkarıldı.

Boyutları, 25x17,5 sm.; sayfa sayısı ise 48 idi. Derginin, basıldığı kâğıdın ilk yaprağından oluşan kapağı üzerindeki basit çerçevenin üst yanında ad logosu, onun altında da “Türk kültür birliği mürevvicidir (daha sonra, dergisidir)” söylemi yer alıyordu (Bu değişiklik onu çıkaran kuruluşun ad değiştirmesinden sonra yapılmıştı). Kapakta ayrıca yıl vesayı belirteçleri ve çıkış tarihi ile bir içindekiler dizimi de verilmekte idi.

Türk amacı’nın sahibi ve müdürü Ahmet Caferoğlu idi. Yalnızca beş sayı yayınlanmış olan derginin bu sayılarında Sadeddin Buluç, Ahmet Caferoğlu, Suzan Caferoğlu, M. Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu), Kadircan Kaflı, Samim Kocagöz, Fuat Köprülü, A. Oktay, Abdullah Zihni Soysal, Muharrem Feyzi Togay gibi yazarların yazıları yer alıyordu.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:12:06
D O Ğ U (29.10.1942-15.08.1951)

29 Ekim 1942-15 Ağustos 1951 arasında Zonguldak’ta Tahir Akın Karauğuz yayınladı. Bu süre içinde 96 sayı çıkarıldı.

Kapağının üst bölümünde, ay-yıldızın yaydığı ışın demeti önündeki “Doğu” yazısından oluşan logosu vardı. Bu logonun altında “Büyük ülkü gazetesi” söylemi ve “Çıkaran A. Karauğuz” bildirimi yer alıyordu. Kapağın bunlar altında kalan kesiminde çoklukla, Cemal Nadir, Ramiz, Münif Fehim gibi ünlü çizerlerin Türkçü anlatımlar taşıyan renkli çizimleri veriliyordu. Sayfa sayısı 48 ile 96 sayfa arasında değişen derginin son sayısı 240 sayfa olarak çıkmıştı.

Doğu’nun sahibi ve yazı işleri müdürü Tahir Akın Karauğuz idi. Mehmet Emin Yurdakul, Abdülkadir Karahan, Halide Edip Adıvar, Aka Gündüz, Cafer Seydahmet Kırımer, Necip Fazıl Kısakürek, Behçet Kemal Çağlar, Kâzım Nami Duru, Mehmet Emin Erişirgil, Orhan Şaik Gökyay, Enver Behnan Şapolyo, Peyami Safa, İsmail Habib Sevük, Hüseyin Namık Orkun, Sabahattin Selek, İsfendiyar Baruönü, Akın Karauğuz, Rebiî Barkın, Fındıkoğlu Ziyaddin Fahri, Zeki Velidî Togan, Fahrettin Kerim Gökay, Nebil Buharalı, Remzi Oğuz Arık, Abdülkadir İnan, Emin Çakıroğlu, Ziya Özkaynak, Basri Gocul, Nurettin Artam, Mahmut Esat Bozkurt, Turhan Oğuzkan, Ali Nüzhet Göksel, Edip Ayel, İbrahim Zeki Burdurlu, Osman Attilâ yazı ve şiirleri yayınlananlar arasında idi. Ayrıca derginin yayınladığı özel sayılarda yüzlerce şairin ve şair adayının şiirlerine yer verilmişti.

Doğu’nun ilgi çekici bir yayın etkinliği, “Türkçülük nedir?” sorulu bir anket düzenlemesiydi. Bu ankete Cafer Seydahmet Kırımer, Hasan Ferit Cansever, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Hamdullah Suphi Tanrıöver, İsmail Habip Sevük, M. Şerif Korkut gibi ünlü kişiler katılmış, Türkçülüğe ilişkin görüşlerini bildirmişlerdi.

Anadolu’da çıkarılan bu nitelikli dergi, malî imkânsızlık yüzünden kapanmak zorunda kaldı.12


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:12:59
G Ö K B Ö R Ü (05 11.1942-06.05.1943)

Ergenekon ve Bozkurt dergilerinin kapanmasından sonra Reha Oğuz Türkkan’ın çıkardığı “Türkçü dergi”. 15 günde bir yayımlanıyordu.

29x21 boyutlu ve 24 sayfa olan derginin kapağı en üstünde, tek satır halinde “Her ırkın üstünde Türk ırkı” söylemi ve onun altında iri harflerle logosu veriliyordu. Logonun altında Türklüğü dile getiren bir çizim, onun altında da “içindekiler” dizimi yer alıyordu. Çıkış günü ile sayı bildirimi de en altta, tek satırda sunuluyordu. 20 kuruş olan fiyatı ise, arka pakta idi.

Gökbörü’nün sahibi ve yazı işleri müdürü Reha Oğuz Türkkan’dı. Yazarları arasında Mustafa Hakkı Akansel, Nuri Akgün, Mehmet Altunbay, Besim Atalay, Süreyya Aygün, Mehmet Halit Bayrı, Mahmut Esat Bozkurt, Nebil Buharalı, Cihat Savaş Fer, Şevket Raşit Hatiboğlu, Abdülkadir İnan, Kadıoğlu, Hayrettin Karan, Mahmut R. Kösemihal, Akdes Nimet Kurat, Reha Kurtuluş, Tahir Olgaç, Sofuoğlu M. Zeki, Ziya Tataç, Tesbihçioğlu, Zeki Velidî Togan, Osman Turan, R. Oğuz Türkkan, M. Şakir Ülkütaşır, Tevfik Zarakol, vb. bulunmakta idi. Çok sayıda şairin şiirlerine yer verilen derginin her
sayısında karikatür de yayımlanıyordu.

Dergi, yayımlanışı boyunca dağıtım işlerinden yakındı. Son sayılarında da kâğıt sağlayamamaktan dolayı belirlenen günlerde çıkamama durumu ile karşılaştı. Galiba bu durum Gökbörü’nün sonunu getirdi ve 12.(06 Mayıs 1943) sayısı son sayısı oldu.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:13:40
T Ü R K S A Z I (15.05.1943)

Orhun’un on yıl süren “mecburî suskunluk” cezasını delmek ereği ile çıkarılmasına girişilen, fakat, yalnız bir sayı çıkarılabilen Türkçü dergi.

O dönemin basın yasaları uyarınca kapatılan ve yayınlanmasına izin verilmeyen Orhun’un boşluğunu doldurmak için, o sırada Balıkesir Lisesi öğretmeni olan Reşide Sançar’ın aldığı imtiyaz ile, ilk sayısı 15 Mayıs 1943’te çıkarılan dergi, kimya öğretmeni olan bir kimsenin fikir ve sanat dergisi çıkaramayacağı gerekçesi(!) ile kapatıldı. Elbette asıl sebep Türk sazı’nın ilk sayısına Atsız’ın yazdığı “sunuş” adlı başyazıda onun Orhun’un devamı olduğunu belirtmiş olmasıydı.

Türk sazı, boyutları Orkun’unkinin aynı olan bir dergi idi. Kapağında logosu, aylı kurt amblemi, içindekiler dizimi, sayı belirteci, çıkış tarihi ve satış fiyatı yer alıyordu. Bu tek sayısında Atsız’ın başyazısı yanında Mustafa Hakkı Akansel, Nejdet Sançar, Besim Atalay, Şakiroğlu Canip Sıtkı, Nazif Danışman, Şadan Akyol, Zeki Velidî Togan, Mehmed Halid Bayrı, T. Bayınırlı (Atsız)’ nın yazıları ve Orhan Şaik Gökyay ile Abdülkadir İnan’ın çevirileri bulunmakta idi.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:14:17
T Ü R K E D O Ğ R U (03.1945 / 09.1948)

Çıkarılmasına Eskişehir’de başlanıp Adana’da sürdürdürülen aylık düşünce ve sanat dergisi. İlk sayısı Mart 1945’te Eskişehir’de yayımlandı.

28x19 sm. boyutunda ve 20 sayfalı idi. Kapağın üst bölümünde Her yönde Türk’e doğru olarak sunulan adın altında “ilimde-fende-sanatta-duyuşta-düşünüte” söylemi yer alıyordu. Kapağın öteki bölümlerinderesimlere, sayı belirtecine, çıkış tarihine ve fiyata (25 kuruş) yer veriliyordu.

Derginin “müessisi” olarak Lütfi Oğuzcan, sahibi ve yazı işleri müdürüolarak da Ö.N. Bartu sunuluyordu. Bu dönemde Mehmet Kaplan, Lütfi Oğuzcan, Recep Bilginer, Rıza Ümit, Osman Attilâ, İbrahim Zeki Burdurlu, vb. derginin başlıca yazarları arasında idi. Daha sonra Adana’ya taşınan dergi’nin adı Türke doğru’ya, söylemi de 22. sayıdan başlayarak “Türkçü ve Türkiyeci dergi”ye dönüştürüldü.

Adana döneminde derginin sahibi Lütfi Oğuzcan, yazı işleri müdürü de Ümit Yaşar Oğuzcan’dı. Ârif Nihat Asya, İlhan Darendeli, Enver Binokay, Lütfi Akdoğan, Lütfi Ayda, A. Celâl Şimşek, Mustafa Ârif Arık, Ziya İlhan Zaimğlu, Ümit Yaşar Oğuzcan, Mehmet Çakırtaş, Necati Enez Kâhyaoğlu, Halil Soyuer, A. Rıza Ergüven, Gökhan Evliyaoğlu, İzzet Arslan, Ahmet Remzi Yüreğir, Ahmet Nadir Caner, Ayhan Hünalp, Ali Saracoğlu, Canip Sıtkı İlter, vb. yazıları ve özellikle de şiirleri ile katkıda bulunanlardı.

Türke doğru’nun yayımı Eylül 1948’de çıkarılan 32. saysı ile sona erdi.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:14:58
B U C A K (04.1945-06.1946)

“Fikir-sanat-aktualite” söylemi ile, Nisan 1945’de Zonguldak’da çıkarılan ve söylemi 9. sayısında “Aylık Türkçü dergi”ye dönütürülen yayın organı.

33x24 sm. boyutunda 20 sayfalı olarak çıkarılan derginin kapağında logosu ile söylemi, onun altında sayfayı kaplayan renkli bir resim ve onun üzerinde sayı belirteci ile 20 kuruş olan fiyatı yer alıyordu.

Bucak dergisini çıkaranlar A. Rıza İncealemdaroğlu, Hâlit Taşman ve Orhan Zihni Sanus idiler. Sahipliğini 1-2. sayılarda R. İncealemdaroğlu, sonrakilerde H. Taşman üstlenmişti. Taşman, bütün sayıların da yazı işleri müdürüydü.

Dergi, önceleri edebiyat ağırlıklı, milliyetçi bir düşünce organı idi. Nejdet Sançar’ın Türkçülük dâvası sanığı olarak İstanbul’da tutuklu iken Askerî Temyiz Mahkemesinin kararı ile salıverilip evdeşinin görevli bulunduğu Zonguldak’a gelmesi ve yazı ailesine katılması üzerine, derginin fiilî yönetimi ona verildi. Böylece Bucak, 9. sayı ile birlikte bir “Türkçü dergi” niteliği kazandı. Kadrosuna yeni yazarlar katıldı.

Derginin başlıca yazarları Hâlit Taşman, Selâhattin Ertürk, İlhan Darendeli, Fethi Gemuhluoğlu, Nejdet Sançar, Muzaffer Soysal, M. Zeki Sofuoğlu, Tevetoğlu, Ârif Nihat Asya, İhsan Koloğlu, Cemal Oğuz Öcal, Orhan Zihni Sanus, Zafer Arıkbağ, İsfendiyar Baruönü, Enver Güvener, Necip Mirkelâmoğlu, Kemal Göksel, vb. idiler.

Bucak’ın yayımı 2. cildin 1. sayısı ile Haziran 1946’da son buldu.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:15:45
T O P R A K (20.07.1945-04.1967)

Türkçülüğün büyük mücahit ve şehitlerinden Darendelioğlu İlhan Egemen’in daha lise öğrencisi iken çıkarmağa başladığı ve en olumsuz şart ve durumlarda bile yayımını sürdürdüğü ülkü ve mücadele dergisi.

Çıktığı süreler içinde zaman zaman boyut değiştirmiş, çıkış aralıklarında aksamalar olmuş, kâğıt sıkıntısı dolayısıyla çok değişik nitelikte kâğıtlara basılmak zorunda kalmış olmasına, sürekli olarak düzelti (tashih) sorunları yaşamış bulunmasına rağmen, Türkçü basındaki şerefli yerini yayıncısı şehit oluncaya kadar sürdürebilmiştir. Yayın süreci göz önüne alınarak Toprak’ın en uzun ömürlü Türkçü dergilerden biri olduğu söylenebilir. Derginin yayınlanış serüveni, yeniden 1’den başlayan sayılara ayrılmış oluşu dikkate alınarak, dönemlere bölünebilir. Bu dönemler, aynı zamanda, derginin niteliğindeki değişmeleri de yansıtır.

I. Dönem (07.1945-03.1948)
Darendelioğlu’nun Erkek Lisesi öğrencisi iken Adana’da çıkarmağa başladığı ve Edebiyat Fakültesi öğrencisi olduğu yıllarda Istanbul’da sürdürdüğü bu ilk dönemin Toprak’ı aylık bir “edebiyat-sanat mecmuası” niteliğinde idi.

Boyutları 27x18 sm. olan ve 3. hamur kâğıda basılan bu 20 sayfalık derginin kapağında, renkli logonun altında “sanat-edebiyat mecmuası” söylemi, altındaki çerçeve içinde “içindekiler” dizimi, en altta da sayı belirteci ve 15 kuruş olan fiyatı veriliyordu. 14. sayıda derginin boyutu 25x17 sm. oldu; fiyatı da 20 kuruşa yükseldi.

Çıkaran öğrenci olduğu ve yaşı da derginin sahiplik ve yazı işleri müdürü olmasına izin vermediği için, bu görevleri Sâkıp Önal üstlenmişti. Başlangıçta adı “müessis” olarak gösterilen İlhan Egemen “sahibi ve yazı işleri müdürü” sanını 13. sayıdan başlayarak kullanmağa başladı.17. sayıda ise yazı işleri müdürü Mirkelâmoğlu Ahmet Sözmen oldu.

Bu dönemde Toprak’ın geniş bir yazar ve şair kadrosu vardı. Ârif Nihat Asya, Ziya İlhan Zaimoğlu, Sâkıp Önal, Cezmi Türk, M. Zeki Sofuoğlu, A. Nurullah Barıman, Mehmet Sadık Aran, Cevdet Akçalı, Elmas Yıldırım, Hamit Salih Asyalı, Aydın Nisari, Hamit Macit Selekler, İlhan Darendeligil (Egemen), Ahmet Kudsi Tecer, Osman Attilâ, Vehbi Cem Aşkun, Reşat Feyzi Yüzüncü, İbrahim Zeki Burdurlu, Necip Mirkelâmoğlu, İbrahim Kutluk, Ali Hatiboğlu, Kemal Gürsel, Feyzi Halıcı, Reha Oğuz Türkkan, vb. yanında çok sayıda genç şairin imzalarına ve şiirlerine yer veriliyordu.

Derginin 32 sayı süren bu dönemi, Mart 1948’de sona erdi.

II. Dönem (Mart 1954- ? )
Toprak’ın bu dönemindeki en büyük yenilik, kendi basımevinde basılıyor olması idi. 20x13 sm. boyutunda, 16+4 sayfa olarak çıkarılan derginin kapağındaki logosunun altında “aylık fikir-sanat-ülkü dergisi” söylemi yer almakta idi. Bunun altında da “Bu sayıda” başlıklı yazar
adları dizimi bulunuyor, sayfa alt bölümünde de fiyata (25 kr.), çıktığı ay ve sayı belirteçlerine yer veriliyordu.

Bu dönemde Mahmut Ünal ve İlhan Egemen derginin sahipleri olarak görünüyor, yazı işlerini İlhan Egemen yönetiyordu. 11. sayıdan başlayarak İlhan Egemen Toprak’ın tek “sahibi ve yazı işleri müdürü” olarak gösterilmeğe başlandı.

II. Dönemin yazar ailesinde Darendelioğlu İlhan Egemen, Hüseyin Nâmık Orkun, Nejdet Sançar, Cezmi Türk, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı, Karamağaralı Halûk, Şakir Berki, Şevket Kutkan, Abdülkadir İnan, Fethi Gemuhluoğlu, Tahsin Ünal, Ziyaettin Babakurban, Ziya (Yücel) Hacaloğlu, Necmeddin Sefercioğlu, Altan Deliorman, Cavit Orhan Tütengil, R. Ethem Hasdal, İ. Haymana Yaylalıgil, Ziya İlhan Zaimoğlu, Cemal Oğuz Öcal, M. Şerif Korkut, Erol Güngör, Cebbar Ertürk, Lâtif Gökçek, Agâh Oktay Güner, Azmi Güleç, Mehmet Çavuşoğlu, Yılmaz Gürbüz gibi yazarlar ve çok sayıda şair bulunmakta idi.

III. Dönem (01.1962-04.1967)
Toprak dergisi yayın sürecinin 3. dönemi Ocak 1962’de başlayıp Mart-Nisan 1967’de çıkarılan 54-55. sayı ile sona erdi.

Bu dönemde derginin boyutunda değişiklik yapılmış 27x21 sm. ölçüsünde çıkarılmağa başlanmıtı. 16+4 sayfadan olu_uyordu. Önceleri 50 kuruştan satılan derginin fiyatı bir süre sonra 75 kuruş olmuş, daha sonra da 100 kuruşa çıkarılmıştı. Dergi kapağı, göz alıcı renklerde
resimler ve çizimler ile basılıyordu. Sahibi ve yazı işleri müdürü Darendelioğlu İlhan Egemen olan Toprak’ın baskı işlemlerine zamanın Türkçü gençleri yardımcı oluyor, adları ilgili sayının kimlik bildiriminde veriliyordu. Bu dönemin yazarları Zeki Velidî Togan, Şakir Berki, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Fethi Tevetoğlu, İzeddin Şadan, Faruk Kadri Timurtaş, Orhan Tuna, Cahit Atasoy, Mehmet Toprak, Kemal Vehbi Gül, Aclan Sayılgan, İsmail Hakkı Gökhun, Refet Körüklü, Akkan Suver, İzzet Yolalan, Mustafa Kayabek, Hikmet Ertez, Hayranî Ilgar, Necdet Özkaya, Yavuz Bülent Bâkiler, Hızır Bek Gayretullah, Darendelioğlu, Agâh Oktay Güner, Zübeyir Koç, Oğuz Özbek, Kemal Fedai Coşkuner, Ziyaettin Babakurban gibi kişilerdi.

Bu dönemde de dergi, solcu ve komünistlerle olan mücadelesini bütün hızıyla sürdürüyor, yazılar yanında onlarla ilgili haberlere, resimlere, karikatürlere de geniş yer veriyordu.

IV. Dönem (01.1978-08.1979)
Bu dönem Toprak sürecinin en kısa dönemi oldu. III. Dönemdeki boyut, biçim ve sayfa sayısını aynen sürdüren dergi. Yazar sayısının azlığı ile de ilgi çekti. Sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü yine Darendelioğlu İlhan Egemen’in yürüttüğü bu dönemde mücadele ağırlıklı imzasız yazılar çoklukta idi. Yine de Darendelioğlu, Hikmet Tanyu, Fikret Eren, Selçuk Özçelik, Naci Kınacıoğlu, Yılmaz Gürbüz, vb.’nin. yazılarına rastlamak mümkün oluyordu. Bu dönemde ancak altı sayı çıkarılabildi.

Sıkça boyut değiştirmesine, çıkış aralığındaki aksamalara, ara sıra rastlanan baskı bozukluklarına rağmen Toprak, Türkçü dergilerin en uzun ömürlüsü ve etkileyicisi oldu. Komünizm ve solculuk ile mücadelenin bayraktarlığını yaptı.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:16:23
T Ü R K A M A C I (07-10.1942

Türk Kültür Birliği’nin dergisi olarak,Temmuz-II. Teşrin 1942 arasında Istanbul’da 5 sayı çıkarıldı.

Boyutları, 25x17,5 sm.; sayfa sayısı ise 48 idi. Derginin, basıldığı kâğıdın ilk yaprağından oluşan kapağı üzerindeki basit çerçevenin üst yanında ad logosu, onun altında da “Türk kültür birliği mürevvicidir (daha sonra, dergisidir)” söylemi yer alıyordu (Bu değişiklik onu çıkaran kuruluşun ad değiştirmesinden sonra yapılmıştı). Kapakta ayrıca yıl vesayı belirteçleri ve çıkış tarihi ile bir içindekiler dizimi de verilmekte idi.

Türk amacı’nın sahibi ve müdürü Ahmet Caferoğlu idi. Yalnızca beş sayı yayınlanmış olan derginin bu sayılarında Sadeddin Buluç, Ahmet Caferoğlu, Suzan Caferoğlu, M. Fahrettin Çelik (Kırzıoğlu), Kadircan Kaflı, Samim Kocagöz, Fuat Köprülü, A. Oktay, Abdullah Zihni Soysal, Muharrem Feyzi Togay gibi yazarların yazıları yer alıyordu.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:17:10
D O Ğ U (29.10.1942-15.08.1951)

29 Ekim 1942-15 Ağustos 1951 arasında Zonguldak’ta Tahir Akın Karauğuz yayınladı. Bu süre içinde 96 sayı çıkarıldı.

Kapağının üst bölümünde, ay-yıldızın yaydığı ışın demeti önündeki “Doğu” yazısından oluşan logosu vardı. Bu logonun altında “Büyük ülkü gazetesi” söylemi ve “Çıkaran A. Karauğuz” bildirimi yer alıyordu. Kapağın bunlar altında kalan kesiminde çoklukla, Cemal Nadir, Ramiz, Münif Fehim gibi ünlü çizerlerin Türkçü anlatımlar taşıyan renkli çizimleri veriliyordu. Sayfa sayısı 48 ile 96 sayfa arasında değişen derginin son sayısı 240 sayfa olarak çıkmıştı.

Doğu’nun sahibi ve yazı işleri müdürü Tahir Akın Karauğuz idi. Mehmet Emin Yurdakul, Abdülkadir Karahan, Halide Edip Adıvar, Aka Gündüz, Cafer Seydahmet Kırımer, Necip Fazıl Kısakürek, Behçet Kemal Çağlar, Kâzım Nami Duru, Mehmet Emin Erişirgil, Orhan Şaik Gökyay, Enver Behnan Şapolyo, Peyami Safa, İsmail Habib Sevük, Hüseyin Namık Orkun, Sabahattin Selek, İsfendiyar Baruönü, Akın Karauğuz, Rebiî Barkın, Fındıkoğlu Ziyaddin Fahri, Zeki Velidî Togan, Fahrettin Kerim Gökay, Nebil Buharalı, Remzi Oğuz Arık, Abdülkadir İnan, Emin Çakıroğlu, Ziya Özkaynak, Basri Gocul, Nurettin Artam, Mahmut Esat Bozkurt, Turhan Oğuzkan, Ali Nüzhet Göksel, Edip Ayel, İbrahim Zeki Burdurlu, Osman Attilâ yazı ve şiirleri yayınlananlar arasında idi. Ayrıca derginin yayınladığı özel sayılarda yüzlerce şairin ve şair adayının şiirlerine yer verilmişti.

Doğu’nun ilgi çekici bir yayın etkinliği, “Türkçülük nedir?” sorulu bir anket düzenlemesiydi. Bu ankete Cafer Seydahmet Kırımer, Hasan Ferit Cansever, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Hamdullah Suphi Tanrıöver, İsmail Habip Sevük, M. Şerif Korkut gibi ünlü kişiler katılmış, Türkçülüğe ilişkin görüşlerini bildirmişlerdi.

Anadolu’da çıkarılan bu nitelikli dergi, malî imkânsızlık yüzünden kapanmak zorunda kaldı.12


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:17:58
G Ö K B Ö R Ü (05 11.1942-06.05.1943)

Ergenkon ve Bozkurt dergilerinin kapanmasından sonra Reha Oğuz Türkkan’ın çıkardığı “Türkçü dergi”. 15 günde bir yayımlanıyordu.

29x21 boyutlu ve 24 sayfa olan derginin kapağı en üstünde, tek satır halinde “Her ırkın üstünde Türk ırkı” söylemi ve onun altında iri harflerle logosu veriliyordu. Logonun altında Türklüğü dile getiren bir çizim, onun altında da “içindekiler” dizimi yer alıyordu. Çıkış günü ile sayı bildirimi de en altta, tek satırda sunuluyordu. 20 kuruş olan fiyatı ise, arka pakta idi.

Gökbörü’nün sahibi ve yazı işleri müdürü Reha Oğuz Türkkan’dı. Yazarları arasında Mustafa Hakkı Akansel, Nuri Akgün, Mehmet Altunbay, Besim Atalay, Süreyya Aygün, Mehmet Halit Bayrı, Mahmut Esat Bozkurt, Nebil Buharalı, Cihat Savaş Fer, Şevket Raşit Hatiboğlu, Abdülkadir İnan, Kadıoğlu, Hayrettin Karan, Mahmut R. Kösemihal, Akdes Nimet Kurat, Reha Kurtuluş, Tahir Olgaç, Sofuoğlu M. Zeki, Ziya Tataç, Tesbihçioğlu, Zeki Velidî Togan, Osman Turan, R. Oğuz Türkkan, M. Şakir Ülkütaşır, Tevfik Zarakol, vb. bulunmakta idi. Çok sayıda şairin şiirlerine yer verilen derginin her sayısında karikatür de yayımlanıyordu.

Dergi, yayımlanışı boyunca dağıtım işlerinden yakındı. Son sayılarında da kâğıt sağlayamamaktan dolayı belirlenen günlerde çıkamama durumu ile karşılaştı. Galiba bu durum Gökbörü’nün sonunu getirdi ve 12.(06 Mayıs 1943) sayısı son sayısı oldu.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:18:43
T Ü R K S A Z I (15.05.1943)

Orhun’un on yıl süren “mecburî suskunluk” cezasını delmek ereği ile çıkarılmasına girişilen, fakat, yalnız bir sayı çıkarılabilen Türkçü dergi.

O dönemin basın yasaları uyarınca kapatılan ve yayınlanmasına izin verilmeyen Orhun’un boşluğunu doldurmak için, o sırada Balıkesir Lisesi öğretmeni olan Reşide Sançar’ın aldığı imtiyaz ile, ilk sayısı 15 Mayıs 1943’te çıkarılan dergi, kimya öğretmeni olan bir kimsenin fikir ve sanat dergisi çıkaramayacağı gerekçesi(!) ile kapatıldı. Elbette asıl sebep Türk sazı’nın ilk sayısına Atsız’ın yazdığı “sunuş” adlı başyazıda onun Orhun’un devamı olduğunu belirtmiş olmasıydı.

Türk sazı, boyutları Orkun’unkinin aynı olan bir dergi idi. Kapağında logosu, aylı kurt amblemi, içindekiler dizimi, sayı belirteci, çıkış tarihi ve satış fiyatı yer alıyordu. Bu tek sayısında Atsız’ın başyazısı yanında Mustafa Hakkı Akansel, Nejdet Sançar, Besim Atalay, Şakiroğlu Canip Sıtkı, Nazif Danışman, Şadan Akyol, Zeki Velidî Togan, Mehmed Halid Bayrı, T. Bayınırlı (Atsız)’ nın yazıları ve Orhan Şaik Gökyay ile Abdülkadir İnan’ın çevirileri bulunmakta idi.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:19:18
T Ü R K E D O Ğ R U (03.1945 / 09.1948)

Çıkarılmasına Eskişehir’de başlanıp Adana’da sürdürdürülen aylık düşünce ve sanat dergisi. İlk sayısı Mart 1945’te Eskişehir’de yayımlandı.

28x19 sm. boyutunda ve 20 sayfalı idi. Kapağın üst bölümünde Her yönde Türk’e doğru olarak sunulan adın altında “ilimde-fende-sanatta-duyuşta-düşünüte” söylemi yer alıyordu. Kapağın öteki bölümlerinderesimlere, sayı belirtecine, çıkış tarihine ve fiyata (25 kuruş) yer veriliyordu.

Derginin “müessisi” olarak Lütfi Oğuzcan, sahibi ve yazı işleri müdürüolarak da Ö.N. Bartu sunuluyordu. Bu dönemde Mehmet Kaplan, Lütfi Oğuzcan, Recep Bilginer, Rıza Ümit, Osman Attilâ, İbrahim Zeki Burdurlu, vb. derginin başlıca yazarları arasında idi. Daha sonra Adana’ya taşınan dergi’nin adı Türke doğru’ya, söylemi de 22. sayıdan başlayarak “Türkçü ve Türkiyeci dergi”ye dönüştürüldü.

Adana döneminde derginin sahibi Lütfi Oğuzcan, yazı işleri müdürü de Ümit Yaşar Oğuzcan’dı. Ârif Nihat Asya, İlhan Darendeli, Enver Binokay, Lütfi Akdoğan, Lütfi Ayda, A. Celâl Şimşek, Mustafa Ârif Arık, Ziya İlhan Zaimğlu, Ümit Yaşar Oğuzcan, Mehmet Çakırtaş, Necati Enez Kâhyaoğlu, Halil Soyuer, A. Rıza Ergüven, Gökhan Evliyaoğlu, İzzet Arslan, Ahmet Remzi Yüreğir, Ahmet Nadir Caner, Ayhan Hünalp, Ali Saracoğlu, Canip Sıtkı İlter, vb. yazıları ve özellikle de şiirleri ile katkıda bulunanlardı.

Türke doğru’nun yayımı Eylül 1948’de çıkarılan 32. saysı ile sona erdi.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 14:19:48
B U C A K (04.1945-06.1946)

“Fikir-sanat-aktualite” söylemi ile, Nisan 1945’de Zonguldak’da çıkarılan ve söylemi 9. sayısında “Aylık Türkçü dergi”ye dönütürülen yayın organı.

33x24 sm. boyutunda 20 sayfalı olarak çıkarılan derginin kapağında logosu ile söylemi, onun altında sayfayı kaplayan renkli bir resim ve onun üzerinde sayı belirteci ile 20 kuruş olan fiyatı yer alıyordu.

Bucak dergisini çıkaranlar A. Rıza İncealemdaroğlu, Hâlit Taşman ve Orhan Zihni Sanus idiler. Sahipliğini 1-2. sayılarda R. İncealemdaroğlu, sonrakilerde H. Taşman üstlenmişti. Taşman, bütün sayıların da yazı işleri müdürüydü.

Dergi, önceleri edebiyat ağırlıklı, milliyetçi bir düşünce organı idi. Nejdet Sançar’ın Türkçülük dâvası sanığı olarak İstanbul’da tutuklu iken Askerî Temyiz Mahkemesinin kararı ile salıverilip evdeşinin görevli bulunduğu Zonguldak’a gelmesi ve yazı ailesine katılması üzerine, derginin fiilî yönetimi ona verildi. Böylece Bucak, 9. sayı ile birlikte bir “Türkçü dergi” niteliği kazandı. Kadrosuna yeni yazarlar katıldı.

Derginin başlıca yazarları Hâlit Taşman, Selâhattin Ertürk, İlhan Darendeli, Fethi Gemuhluoğlu, Nejdet Sançar, Muzaffer Soysal, M. Zeki Sofuoğlu, Tevetoğlu, Ârif Nihat Asya, İhsan Koloğlu, Cemal Oğuz Öcal, Orhan Zihni Sanus, Zafer Arıkbağ, İsfendiyar Baruönü, Enver Güvener, Necip Mirkelâmoğlu, Kemal Göksel, vb. idiler.

Bucak’ın yayımı 2. cildin 1. sayısı ile Haziran 1946’da son buldu.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:26:14
T O P R A K (20.07.1945-04.1967)

Türkçülüğün büyük mücahit ve şehitlerinden Darendelioğlu İlhan Egemen’in daha lise öğrencisi iken çıkarmağa başladığı ve en olumsuz şart ve durumlarda bile yayımını sürdürdüğü ülkü ve mücadele dergisi.

Çıktığı süreler içinde zaman zaman boyut değiştirmiş, çıkış aralıklarında aksamalar olmuş, kâğıt sıkıntısı dolayısıyla çok değişik nitelikte kâğıtlara basılmak zorunda kalmış olmasına, sürekli olarak düzelti (tashih) sorunları yaşamış bulunmasına rağmen, Türkçü basındaki şerefli yerini yayıncısı şehit oluncaya kadar sürdürebilmiştir. Yayın süreci göz önüne alınarak Toprak’ın en uzun ömürlü Türkçü dergilerden biri olduğu söylenebilir. Derginin yayınlanış serüveni, yeniden 1’den başlayan sayılara ayrılmış oluşu dikkate alınarak, dönemlere bölünebilir. Bu dönemler, aynı zamanda, derginin niteliğindeki değişmeleri de yansıtır.

I. Dönem (07.1945-03.1948)
Darendelioğlu’nun Erkek Lisesi öğrencisi iken Adana’da çıkarmağa başladığı ve Edebiyat Fakültesi öğrencisi olduğu yıllarda Istanbul’da sürdürdüğü bu ilk dönemin Toprak’ı aylık bir “edebiyat-sanat mecmuası” niteliğinde idi.

Boyutları 27x18 sm. olan ve 3. hamur kâğıda basılan bu 20 sayfalık derginin kapağında, renkli logonun altında “sanat-edebiyat mecmuası” söylemi, altındaki çerçeve içinde “içindekiler” dizimi, en altta da sayı belirteci ve 15 kuruş olan fiyatı veriliyordu. 14. sayıda derginin boyutu 25x17 sm. oldu; fiyatı da 20 kuruşa yükseldi.

Çıkaran öğrenci olduğu ve yaşı da derginin sahiplik ve yazı işleri müdürü olmasına izin vermediği için, bu görevleri Sâkıp Önal üstlenmişti. Başlangıçta adı “müessis” olarak gösterilen İlhan Egemen “sahibi ve yazı işleri müdürü” sanını 13. sayıdan başlayarak kullanmağa başladı.17. sayıda ise yazı işleri müdürü Mirkelâmoğlu Ahmet Sözmen oldu.

Bu dönemde Toprak’ın geniş bir yazar ve şair kadrosu vardı. Ârif Nihat Asya, Ziya İlhan Zaimoğlu, Sâkıp Önal, Cezmi Türk, M. Zeki Sofuoğlu, A. Nurullah Barıman, Mehmet Sadık Aran, Cevdet Akçalı, Elmas Yıldırım, Hamit Salih Asyalı, Aydın Nisari, Hamit Macit Selekler, İlhan Darendeligil (Egemen), Ahmet Kudsi Tecer, Osman Attilâ, Vehbi Cem Aşkun, Reşat Feyzi Yüzüncü, İbrahim Zeki Burdurlu, Necip Mirkelâmoğlu, İbrahim Kutluk, Ali Hatiboğlu, Kemal Gürsel, Feyzi Halıcı, Reha Oğuz Türkkan, vb. yanında çok sayıda genç şairin imzalarına ve şiirlerine yer veriliyordu.

Derginin 32 sayı süren bu dönemi, Mart 1948’de sona erdi.

II. Dönem (Mart 1954- ? )
Toprak’ın bu dönemindeki en büyük yenilik, kendi basımevinde basılıyor olması idi. 20x13 sm. boyutunda, 16+4 sayfa olarak çıkarılan derginin kapağındaki logosunun altında “aylık fikir-sanat-ülkü dergisi” söylemi yer almakta idi. Bunun altında da “Bu sayıda” başlıklı yazar
adları dizimi bulunuyor, sayfa alt bölümünde de fiyata (25 kr.), çıktığı ay ve sayı belirteçlerine yer veriliyordu.

Bu dönemde Mahmut Ünal ve İlhan Egemen derginin sahipleri olarak görünüyor, yazı işlerini İlhan Egemen yönetiyordu. 11. sayıdan başlayarak İlhan Egemen Toprak’ın tek “sahibi ve yazı işleri müdürü” olarak gösterilmeğe başlandı.

II. Dönemin yazar ailesinde Darendelioğlu İlhan Egemen, Hüseyin Nâmık Orkun, Nejdet Sançar, Cezmi Türk, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı, Karamağaralı Halûk, Şakir Berki, Şevket Kutkan, Abdülkadir İnan, Fethi Gemuhluoğlu, Tahsin Ünal, Ziyaettin Babakurban, Ziya (Yücel) Hacaloğlu, Necmeddin Sefercioğlu, Altan Deliorman, Cavit Orhan Tütengil, R. Ethem Hasdal, İ. Haymana Yaylalıgil, Ziya İlhan Zaimoğlu, Cemal Oğuz Öcal, M. Şerif Korkut, Erol Güngör, Cebbar Ertürk, Lâtif Gökçek, Agâh Oktay Güner, Azmi Güleç, Mehmet Çavuşoğlu, Yılmaz Gürbüz gibi yazarlar ve çok sayıda şair bulunmakta idi.

III. Dönem (01.1962-04.1967)
Toprak dergisi yayın sürecinin 3. dönemi Ocak 1962’de başlayıp Mart-Nisan 1967’de çıkarılan 54-55. sayı ile sona erdi.

Bu dönemde derginin boyutunda değişiklik yapılmış 27x21 sm. ölçüsünde çıkarılmağa başlanmıtı. 16+4 sayfadan oluşuyordu. Önceleri 50 kuruştan satılan derginin fiyatı bir süre sonra 75 kuruş olmuş, daha sonra da 100 kuruşa çıkarılmıştı. Dergi kapağı, göz alıcı renklerde
resimler ve çizimler ile basılıyordu. Sahibi ve yazı işleri müdürü Darendelioğlu İlhan Egemen olan Toprak’ın baskı işlemlerine zamanın Türkçü gençleri yardımcı oluyor, adları ilgili sayının kimlik bildiriminde veriliyordu. Bu dönemin yazarları Zeki Velidî Togan, Şakir Berki, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Fethi Tevetoğlu, İzeddin Şadan, Faruk Kadri Timurtaş, Orhan Tuna, Cahit Atasoy, Mehmet Toprak, Kemal Vehbi Gül, Aclan Sayılgan, İsmail Hakkı Gökhun, Refet Körüklü, Akkan Suver, İzzet Yolalan, Mustafa Kayabek, Hikmet Ertez, Hayranî Ilgar, Necdet Özkaya, Yavuz Bülent Bâkiler, Hızır Bek Gayretullah, Darendelioğlu, Agâh Oktay Güner, Zübeyir Koç, Oğuz Özbek, Kemal Fedai Coşkuner, Ziyaettin Babakurban gibi kişilerdi.

Bu dönemde de dergi, solcu ve komünistlerle olan mücadelesini bütün hızıyla sürdürüyor, yazılar yanında onlarla ilgili haberlere, resimlere, karikatürlere de geniş yer veriyordu.

IV. Dönem (01.1978-08.1979)
Bu dönem Toprak sürecinin en kısa dönemi oldu. III. Dönemdeki boyut, biçim ve sayfa sayısını aynen sürdüren dergi. Yazar sayısının azlığı ile de ilgi çekti. Sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü yine Darendelioğlu İlhan Egemen’in yürüttüğü bu dönemde mücadele ağırlıklı imzasız yazılar çoklukta idi. Yine de Darendelioğlu, Hikmet Tanyu, Fikret Eren, Selçuk Özçelik, Naci Kınacıoğlu, Yılmaz Gürbüz, vb.’nin. yazılarına rastlamak mümkün oluyordu. Bu dönemde ancak altı sayı çıkarılabildi.

Sıkça boyut değiştirmesine, çıkış aralığındaki aksamalara, ara sıra rastlanan baskı bozukluklarına rağmen Toprak, Türkçü dergilerin en uzun ömürlüsü ve etkileyicisi oldu. Komünizm ve solculuk ile mücadelenin bayraktarlığını yaptı.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:26:51
Ö Z L E Y İ Ş (10.1946-11.1947)

1944-45 “Irkçılık-Turancılık” kâbusunun atlatılmasından sonra Ankara’da yayımlanan aylık Türkçü dergilerin ilki. Ekim 1946 ile Aralık 1947 arasında 15 sayı çıkarıldı.

29x21 sm. boyutlu olan dergi 3. hamur kâğıda basılıyordu. Kapağının üst ve sol yanı üzerinde kalın, renkli birer Türk desenli şerit, kalan bölümün üst kesiminde logosu ile “Bilim–sanat–ülkü” söylemi, onun altında içindekiler dizimi, sayı rakamı yer alıyordu. 20+4 sayfalı olan derginin fiyatı 25 kuruş idi.

M. Zeki Özgür (Sofuoğlu) derginin sahibi olarak görünüyordu. Yazı işleri müdürlüğünü ise Hikmet Tanyu yürütüyordu. Başlıca yazarları Remzi Oğuz Arık, Necati Akder, Atsız, M. Şerif Korkut, Hüseyin Nâmık Orkun, Sofuoğlu M. Zeki, Hikmet Tanyu, Tacettin M. Önger, Halit Tarancı, Aydın Yalçın, Sait Tahsin Tekeli, Selâhattin Çoruh, Kemal Edip Kürkçüoğlu, Nejdet Sançar, Tevetoğlu, Hakkı Kâmil Beşe, Samet Ağaoğlu, Abdullah Savaşçı, Sâdi Yaver Ataman, Cezmi Türk, Ârif Nihat Asya, Karamağaralı Halûk, Ali Nüzhet Göksel, Erhan Löker, Mahmut Ragıp Gazimihal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Nefi Korürek, Elmas Yıldırım, Orhan Gökova, Selâhattin Ertürk, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Fahriye Yılanlıoğlu, Mukadder Çiftfiliz, Kümbetlioğlu Hikmet, Yusuf Kadıoğlu, Şevki Berker, Osman Attilâ, vb. idiler.

Dergi, ünlü “Irkçılık-Turancılık Dâvâsı” dolayısıyla Türkçülere yapılan işkencelere ışık tutan yazıları ile tanınıyordu.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:27:27
A L T I N I Ş I K (01 / 09.1947)

1944-45 “Irkçılık-Turancılık Dâvâsı” kâbusunun sona ermesinden sonra, 15 Ocak-25 Eylül arasında, İstanbul’da 8 çıkarılan Türkçü dergi. Altın ışık: 28x20 sm. boyutlu, 16+4 sayfalı olarak yayınlandı. Kapağında, bütün sayfayı çevreleyen, Türk desenli, rengi her sayıda değiştirilen, kalın bir çerçeve vardı. Bu çerçevenin üst bölümünde iri harfli logo, çerçeve içinde kalan dik dörtgen boşlukta “içindekiler” dizimi, çerçevenin alt bölümündeki yuvarlak boşlukta ise “sayı” belirteci yer alıyordu. 25 kuruş olan fiyatı da çerçevenin sağ alt bölümüne basılmakta idi.

Altın ışık’ın kurucuları “Koloğlu İhsan, Çavdaroğlu Ahmet, Sütlaçoğlu Vahit” idiler. Sahipliğini İhsan Koloğlu, yazı işleri müdürlüğünü M. Fahrettin Kırzıoğlu üstlenmişti. Başlıca Yazarları Atsız, Muharrem Ergin, İsmail Hâmi Dânişmend, Nejdet Sançar, Mehmet Halit Bayrı, Bekir Berk, Koloğlu İhsan, Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Balcıoğlu Refik, Nâzan Dânişmend, Hikmet Dizdaroğlu, Ârif Nihat Asya, Tevetoğlu, Orhan Şaik Gökyay, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Ercüment Berker, Cahide Turan, Hacıbaloğlu Nuri, Türkân Türk, Hatiboğlu Ali, Demirtaşoğlu Faruk Kadri (Timurtaş), Bahadır Dülger, vb. idiler.

Zengin bir yazar kadrosu bulunan ve önemli yurt sorunlarını dile getiren dergi, anapara ve dağıtım zorlukları yüzünden, 25 Eylül 1947 günlü 8. sayısından sonra kapanmak zorunda kaldı.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:29:46
K Ü R - Ş A D (03.04.-03.11.1947)

1944-1945 “Irkçılık-Turancılık” kâbusunun ardından Ankara’da çıkarılan aylık “Türkçü dergi”. Nisan-Kasım 1947 arasında beş sayısı yayımlanabildi.

21x29 sm. boyutlu olan derginin kapağında “Dönersek kahbeyiz millet yolunda bir azimetten” söylemi altında renkli logo, onun altındaki boşluktaTürkçülükle ilgi bir resim veya içindekiler dizimi, sayı bildirimi, yayınlanış tarihi, ve fiyatı bulunuyordu. Derginin fiyatı 25 kuruştu.

Sahibi ve yazı işleri müdürü Karamağaralı Halûk Opan olan Kür-Şad’ın yazarları arasında Atsız, Hüseyin Nâmık Orkun, Ârif NihatAsya, Nejdet Sançar, Fethi Tevetoğlu, Çivicioğlu Ârif (Hikmet Tanyu),Mustafa Aydınoğlu (M. Zeki Sofuoğlu), Ağaoğlu Samet, MehmetAltunbay, Fazıl Bayraktar, Bahadır Dülger, Karamağaralı Halûk,Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Osman Attilâ, Ahmet Ellezoğlu, AbdullahSavaşoğlu (Savaşçı), Mehmet Balkan, Orhan Gökova, Gülahmedoğlu Azmi (Güleç), Osman Attilâ, vb. bulunmakta idi.

Güçsüz malî imkânlarla çıkarılan dergi, biri iki sayı bir arada (4-5. sayı) olmak üzere beş sayı çıkarılabildi. Önemi, 1944-1947 Türkçülük dâvâsındaki bazı savunmalardan ilk kez parçalar sunması idi

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:30:21
K A L E M (08.1948--02-03.1950)

“Milliyetçi fikir ve sanat dergisi”. Ağustos 1948 ile Şubat-Mart 1950 arasında, Adana’da 15 sayı çıkarıldı.

Kalem, 29x17 sm. boyutunda idi. Her sayısı 16 sayfa yayınlanıyordu. Bazan bu sayı artabiliyordu. Kapağının üst bölümünde büyük harflerle yazılmış logosu, onun altında “Milliyetçi fikir ve sanat dergisi” söylemi yer alıyordu. Bunun altındaki boşlukta kimi zaman “içindekiler dizimi”, fakat çoklukla resim bulunuyordu. Kapak sayfasının altında da, tek satırla yıl ve sayı belirteci, 25 kuruş olan fiyatı ve yayınlanış ayı verilmekte idi. Ara sıra iki sayı bir arada çıkıyordu. Çıkış sıklığı da pek düzenli değildi.

Kalem dergisinin sahibi ve yazı işleri müdürü Enver Binokay’dı. Dergide elliyi aşkın yazar ve şairin yazı, şiir ve hikâyeleri yayımlandı. Bu yazılar ona, yerel bir yayın organı olmaktan çıkarıp millî bir nitelik kazandırmıştı. Yazarları arasında Ârif Nihat Asya, Cezmi Türk, Remzi Oğuz Arık, Şevket Kutkan, Ziya İlhan Zaimoğlu, M. Zeki Sofuoğlu, Mustafa Ârif Arık, Fahri Ersavaş, Naci Kum, Lütfi Ayda, Hamit Salih Asyalı, Yalçın Ceylanoğlu, Vehbi Cem Aşkun, İbrahim Zeki Burdurlu, Lütfi Oğuzcan, Ümit Yaşar Oğuzcan, Necati Enez Kâhyaoğlu, Ayhan Hünalp, Necmeddin Sefercioğlu, D. Ali Güven, vb. bulunuyordu.

Bu derginin bir özelliği, değerli şair Ârif Nihat Asya için, siyasî sebeplerle Adana’dan Edirne’ye sürgün edilmesi üzerine bir özel sayı (4-5. sayı) çıkarması ve daha sonraki sayılarında Asya’nın Edirne’den gönderdiği “taşlama”ları yayımlamasıydı. Remzi Oğuz Arık’ın, komünizm ve tehlikesi hakkındaki dizi yazıları da önemli idi.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:30:59
KOMÜNİZME KARŞI M Ü C A D E L E (01.08.1950-15.05.1952)

14 Mayıs 1950 seçiminin ortaya çıkardığı serbestlik ortamı içinde iyice azgınlaşan komünistlerle mücadele ereğiyle İstanbul’daki milliyetçi üniversite gençlerinin 15 günde bir çıkardığı “milliyetçi siyasi dergi”. 01 Ağustos 1950-15 Mayıs 1952 arasında 36 sayı yayınlandı.

35x25 sm. boyutunda, dört sayfa olarak tasarlanmış bir yayın organı idi. Başlangıçta 10 kuruş olan fiyatı, 34. sayıda 15 kuruşa çıkarılmıştı. İmtiyaz sahipliğini 1-15. sayılarında Bekir Berk, sonrakilerde F. Berk’ üstlendi; “yazı işlerini fiilen idare eden olarak, sırası ile Bekir Berk, Hüseyinbeyoğlu Nurettin (Özdemir), Erdoğan Özbenli, Hayrettin Özgüven ve Mehmet Emin Alpkan görev yaptılar.

Tam adı Komünizme karşı mücadele olan bu gazete-derginin geniş bir yazı kadrosu vardı. Düşünce ağırlıklı yazıların ve şiirlerin yer aldığı Mücadele’nin başlıca yazarları şunlardı: Nurettin Topçu, Bekir Berk, Mirza Bala, Evliyaoğlu Gökhan, A.T. Kâhyaoğlu, A. Demirkapılı, Cevat Rifat Atilhan, Fethi Tevetoğlu, Hasan Ferit Cansever, İsmet Tümtürk, Haşim Nahit Erbil, Z. Urazoğlu, Remzi Oğuz Arık, Hüseyin Akkoyunlu, Mehmet Kaplan, Nejdet Sançar, A. Rıza Akdemir, M. Saffet Engin, Sezai Yılmaz, Nejat Tahsin Alper, Elmas Yıldırım, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Ârif Nihat Asya, Sofuoğlu M. Zeki, Zeria Karadeniz, Ali Fuat Başgil, Çavuşoğlu M. Turgut, FahriErsavaş, Hayrettin Özgüven, Hüseyinbeyoğlu Nurettin Özdemir, Hayrettin Özgüven, İzettin Şadan, İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Turgut, İsmail Hâmi Dânişmend, Kamberoğlu Cahit Aydoğan, Zeki Velidî Togan, vb. Ayrıca, son sayılarında Jean-Paul Sartre, Alain, Mahatma Gandi, G. Tokayev, Williams C. Bullit gibi yabancı yazarlardan yapılan çeviriler de yayımlandı.

“Ekim ayından itibaren yine faaliyete geçmek üzere, geçen yaz olduğu gibi yine neşriyatımızı tatil ettiğimizi muhterem okuyucu ve bayilerimize bildiririz” açıklamasının verildiği 15 Mayıs 1952 günlü 36. sayıdan sonra Mücadele bir daha yayımlanamadı.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:31:30
T Ü R K E L İ (05.12.1951-05.01.1953)

“On beş günde bir çıkar gayrı siyasî milliyetçi dergi”. Türk Milliyetçiler Derneği şubesinin yayın organı olarak, Afyonkarahisar’da, 05 Aralık 1951-05 Ocak 1953 arasında, yayımlandı. Bu süreçte 27 sayısı çıkarıldı.

28x21 sm. boyutlu ve 8 sayfalı olan derginin ilk sayfası kapak olarak kullanılıyordu. Kapağın üst bölümünde kırmızı renkli logo; bunun altındaki boşlukta da bazen bir resim, bazen içindekiler dizimi, bazen de her ikisi birden yer alıyordu. Ayrıca yıl ve sayı belirteçleri ile çıkış tarihi ve fiyatına yer veriliyordu.

Türkeli’nin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Mehmet Sadettin Aygen’di. Dergide Türkçülüğe ve Türk Milliyetçiler Derneği’ne ilişkin haberler yayımlanıyordu. Yazı, şiir ve “Eşrefi Zaman” mahlaslı taşlamaları ile Tahsin Burdurlu; yazı ve/ya şiirleri ile Metin Kanıpak, Mehmet Sadettin Aygen, İsmail Özalp, M. Saim Özmen, Edip Ali Bâki, Mehmet Ateşoğlu, Naim Güler, Basri Gocul, Cemal Oğuz Öcal, B. Ferit Öngören, Poyrazoğlu M. Fehmi, H. Fethi Gözler, Mustafa Ernam, Yıldırım Niyazi Gençaydın (Niyazi Y. Gencosmanoğlu), Ayhan İnal, Fahri Ersavaş, Alparslan Kırgızoğlu, Fahriye Yılanlıoğlu, vb. katkıda bulunanların başlıcaları idiler.

Türk Milliyetçiler Derneği’nin Ocak 1953’de siyasî bahanelerle tedbirli olarak kapatılmasından sonra, Şubat 1953’de çıkan 27. sayısı ile yayımına son verilme zorunda kalınan Türkeli dergisinin Ağustos 1952 tarihli 18. sayısı, “Türk Milliyetçiler Derneği I. Kurultayı sayısı” olarak, 16 sayfa yayımlandı. Bu sayı, Dernek üzerinde araştırma yapacaklar için önemli bir kaynaktır.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:32:21
O R K U N - I (06.10.1950-18.01.1952)

Büyük Türkçü Atsız’ın çıkardığı, bizim ‘Orkun süreci’ diye adlandırdığımız süreçte yayımlanan dergilerin üçüncüsüdür. 14 Mayıs 1950’de gerçekleşen iktidar değişikliğinden sonra çıkarılmağa başlanmıtı. Derginin bir özelliği, birçok Türkçünün maddî ve manevî desteği ile çıkarılmış olmasıdır.

28x21 sm. boyutla 16 sayfa yayınlanan derginin ilk sayfası ‘kapak’ hizmeti görüyor; orada, büyük, iri ve kırmızı harflerle basılan logodan sonra, ayrı bir satırda “Bütün Türkler bir ordu” söylemi veriliyor; bunları çerçeve içindeki ‘İçindekiler’ dizimi, büyük ve iri rakamlarla basılmış sayı belirteci, yayınlanış tarihi ve ’25 kuruş’ olan satış fiyatı izliyordu. Dergi, bu kapak düzenini 53’üncü sayıya kadar sürdürdü, 54’üncü sayıdan başlanarak kapakları resimli olarak sunulmaya başlandı. Tabiî, bu durumda, kapaktaki tasarımda yalnız ad, özdeyiş ve ‘sayı’ya yer verilir oldu.

Haftada bir Cuma günleri yayımlanan derginin imtiyaz sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü, “Orkun ailesi adına” İsmet Tümtürk üstlenmişti. Atsız’ın adı ise, “başyazar” olarak sunuluyordu.

Orkun’un 68 sayısında 250’yi aşkın yazar ve şairin yazı ve şiirleri yayımlandı. En çok yazısı yayımlanan yazarlar Atsız, Çiftçioğlu Nejdet Sançar, Sofuoğlu M. Zeki, İsmet Tümtürk, Hikmet Tanyu, H. Fethi Gözler, Faik Gözübüyük, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Lütfi Önsoy, Mehmet Kaplan, Yılanlıoğlu, Namık Zafer Alpsü, Cumalıoğlu Fehmi, M. Şerif Korkut, A. Kazganoğlu (Alparslan Türkeş) idi. Yazısı çıkan başka kişiler arasında Mustafa Hakkı Akansel, Ziya Gökalp, Ali Nüzhet Göksel, Hacıömeroğlu Mustafa, Kırzıoğlu M. Fahrettin, Refet Körüklü, Rıza Nur, Bekir Sıddık Özyıldırım, Abdülhadi Toplu, Tahsin Ünal ve Zeybekoğlu (Muharrem Ergin) gibi tanınmış Türkçüler de dikkati çekiyordu. Ayrıca 11 de imzasız yazıya yer verilmişti.

Dergide şiir ve/ya manzumeler de önemli bir yer tutuyor: Hayalî Hasan Yavaş, Tahsin Burdurlu (‘Eşref-i Zaman’ mahlâsı ile), Tevfik Turan Atasever, Fazıl Bayraktar, Ayhan İnal, Kadıoğlu Süleyman, M. Zeki Akdağ, Püsküllüoğlu Turan Ali, Türkmenoğlu Ali Rıza Özer, Gökdereli Sezai Yılmaz, Çobanoğlu Kâzım Poyraz, Mustafa Kayabek, Yıldırım Niyazi Gençaydın (Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu), Basri Gocul, Fahri Ersavaş, Kirtişoğlu Bekir, Refet Körüklü, Atsız, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Gülahmedoğlu Azmi (Güleç), Rıza Nur bunlar arasında idi.

Orkun’un ikinci sayfası genelde Türkçü şiirlere, üçüncü sayfası baş yazıya, öteki sayfaları ise yazılara ve yine şiirlere ayrılırdı. Arka kapak diyebileceğimiz son sayfa ise, genellikle, “Ülküdaşlarla başbaşa” başlığı altında okuyucu mektuplarına verilen karşılıkları, dergininin duyurularını, Türklük ve Türkçülük haberlerini verirdi. İç (çoklukla orta) sayfalarında, olayları mizahî tavırla yansıtan kısa yazıların bulunduğu “Orkun’dan sesler” sunulurdu.. İmzasız olan bu fıkraları, genelde, Nejdet Sançar yazardı.

Derginin başka bir hizmeti de, 1944-45’de, Türkçülerin uğradığı devlet terörünü yansıtan “1944-1945 Irkçılık-Turancılık Dâvâsı” başlıklı yazı dizisi idi. Metnini Atsız ve Nejdet Sançar’ın yazdğı bu yazı dizisi, kısa aralıklarla, 3’üncü sayıdan 62’nci sayıya kadar yayınlandı. Dizide yer alan bilgiler anılan olaylarla ilgili araştırmalar için sağlam bir kaynak niteliğindedir. Fakat, yazık ki, yarım kalmıştır.

Son sayılarda da “Dünden sesler” başlığı altında eski ve ünlü Türkçülerin yazı ve şiirleri yayımlandı.

Orkun’da “Türkelinin köy ve kasabaları” ana başlığı altında, ülkemizin 29 köy, kasaba ve kentini tanıtan yazılar da yayımlandı. Ayrıca 32 “Türk fikir ve sanat adamı” hakkında irdeleme ve tanıtma yazılarına yer verildi. Derginin 11 Ocak 1952 günlü 67’nci sayısında, 1-67. sayıları içine alan bir “fihrist” yayınlandı (8-16.) ve 68’nci sayının son sayı olacağı duyuruldu. 18 Ocak 1952’de yayınlanan 32 sayfalı son sayıda yer alan makale ve şiirler, tabiî olarak, fihristte yer almamıştı. Oysa, onda da çok önemli yazılar vardı: Veda / Atsız (2-7.), Köy enstitüleri hakkında umumî olarak düşünceler / Kadıoğlu (8.), Türkçülük bahsinde gaflet / Nejdet Sançar (9.), Mehmetçikle beş ay … / Röportaj, Nuran Kitapçı (10-11.), Bir beyanname münasebetiyle / İsmet Tümtürk (12-16.), Hoş geldiniz ülkü kardeşlerimiz / Röportaj, İmzasız (18-21.), Enstitülerde okutulması yasak edilen dergiler / İmzasız (24-25), Orkun kapanıyor / İsmet Tümtürk (26-31). Ayrıca, Hocaoğlu S. Ertürk, Ayhan İnal, Yıldırım Niyazi Gençaydın, Kaplan Kural, Ziya Gök Alp, Kamberoğlu Cahit Aydoğan ile Türkmenoğlu Ali Rıza Özer ve Mehmet Emin Buğra’nın birer, Atsız’ın iki şiiri ile Hocaoğlu Selâhattin Ertürk’ün “Hikmet damlaları” başlıklı özdeyişlerine yer verilmişti. Bunlar arasındaki Atsız’ın “Veda” yazısı özellikle üzerinde durulmağa, okunmağa ve saklanmağa değer bir yazıdır. Bu yazısında Atsız, Türkçü gençlere unutulması mümkün olmayan öğütler vermekte idi. İsmet Tümtürk’ün “Orkun kapanıyor” başlıklı yazısı da hem derginin neden kapandığını anlatıyor, hem de başarılı bir yayın için neler yapılması gerektiğini açıklıyordu.

Bu kapanış olayı üzerinde kısaca durmak gerekiyor. Atsız, Orkun’un kapanışını “Birçok Türkçünün maddî ve manevî yardımıyla çıkmakta olan Orkun, onu idâre edenlerin yorgunluğu yüzünden kapanıyor. Bu kararı verenlerin ıztırabı büyüktür. Uzun konuşma, tartışma ve danışmalardan sonra, yapılacak bir şey olmadığı için bu neticeye varılmıştır.”13 diye belirtiyordu. Tümtürk ise, bu konuda şunları yazıyordu: “Orkun mevcut veya ilerisi için melhuz bir hükûmet müdahalesi yüzünden kapanmıyor. Orkun para sıkıntısı yüzünden de kapanmıyor. Para bakımından kendi yağıyla kavrulmaktaydı, hatta kâr da bırakmağa başlamıştı. Orkun’un kapanması sebebi haftalık bir derginin çıkması için gerekli zaman ve çalışmayı harcıyacak arkadaşların bulunmayışıdır. Bellibaşlı ülküdaşlarımızı vazifelerinin İstanbul dışı yerlere bağlaması ve bilhassa Atsız’ın uzun zamandır teşhis olunamayan müzmin hastalığı sebebiyle dergide çalışamaması Orkun için acı talhsizlikler olmuştur.”14 İster istemez inanmak zorunda kaldığımız bu gerekçeler bizim için inandırıcı değildi. Bundan dolayı, o dönemin Türkçü gençleri olarak üzüntümüzü ve acımızı içimize gömmek zorunda kalmıştık. Gerçek sebep yıllarca sonra, Atsız’ın mektupları15 yayımlanınca anlaşıldı.

Rahmetli Atsız, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı beğe gönderdiği bir mektupta, Orkun’un kapatılmasını Türkçü saymadığı birini savunan ve öğen bir yazının haberi olmadan yayımlanmasına duyduğu öfke sebebiyle istemişti.

Sebep ne olursa olsun, Türkçü bir kuşağın yetişmesini sağlayan Orkun’un kapatılması o kuşağın mensuplarını çok yaralamış ve ümitsizliğe itmişti. Bir yıl sonra, yurt çapında örgütlenmeyi başarmış olan ve “Veda” yazısında Atsız beğin çevresinde toplanılmasını
öğütlediği Türk Milliyetçiler Derneği’nin de kapatılması ise, o dönemin Türkçü gençliği için tam bir darbe oldu.16

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:32:55
T A N R I D A Ğ I – II (05.11.1950-20.01.1951)

Türk Gençlik Teşkilâtı üyesi gençlerin İstanbul’da çıkardığı “siyasî Türkçü dergi”.

35x25 sm. boyutunda 8 (son iki sayısı 4) sayfa olarak çıkarılan derginin ilk sayfasının tepesinde, renkli olarak, büyük harflerle yazılmış ad logosu vardı “Her ayın beşinde ve yirmisinde” çıktığı belirtilen bu “on beş günlük” yayın organı, 05 Aralık 1950-20 Ocak 1951 arasında, 7 sayı yayımlanabildi.

Metin Ören, Ömer Öztürkmen ve Necati Tanrıkulu, Tanrıdağ’ın sahipleri olarak görünüyordu. Bunlardan Necati Tanrıkulu “yazı işlerini fiilen idare eden”, Ömer Öztürkmen “müessese müdürü” olarak görev yapacak, Metin Ören ise “teknik işler” ile uğraşacaktı. 3. sayıda N.Tanrıkulu görevlerinden ayrılmış, yazı işlerini fiilen idare eden’liğe Cahit Çakmak getirilmişti. 4. sayıda bu görevi Orhan Özar, 7. sayıda Kubilay İmer üstlendi.

Derginin yazarları Ârif Nihat Asya, Nurettin Topçu, Osman Yüksel, Cevat Rifat Atilhan, Ziya Uygur, Mustafa Müftüoğlu, Hüseyin Namık Orkun, Nejdet Sançar, Gökhan Evliyaoğlu, Tanrıdağlı Nurettin Özdemir, Ömer Öztürkmen, Orhan Özar, Reha Oğuz Türkkan, Fethi Tevetoğlu, Şadi Pehlivanoğlu, Yusuf İnan, Kemal Uysal (Cabıoğlu), Mehmet Akıncıoğlu, Çömezoğlu, Abdullah (Battal) Taymaz, İlhan Darendelioğlu, Hasan Ferit Cansever, İzzet Mühürdaroğlu, Kubilay İmer, M. Yaşar Aşkın, Mahmut Esat Bozkurt, Orhan Türkdoğan, Vecdeddin Benderli, Saffet Engin, Besim Atalay, Faruk K. Demirtaş (Timurtaş), Yavuz Türkcan, Yusuf Boztan, Mevlânaoğlu, vb. idiler. Rıza Nur ve Ahmed Ağaoğlu’dan da alıntılar yapılmıştı.

Tanrıdağ, kâğıt sağlayamamak (ve elbette malî imkânsızlıklar) dolayısıyla, yayınına, 27 Şubat 1951 günlü 7. sayısı ile son vermek zorunda kaldı.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:34:29
B Ü Y Ü K D Â V Â (25.01-10.04.1951)

“Her ayın onunda ve yirmi beşinde çıkar milliyetçi gazete”. 25 Ocak- 10 Nisan 1951 arasında, Kayseri’de, 6 sayı yayımlandı.

Yarım boy gazete biçimindeki bu on beş günlük dergi, 42x28 sm.lik boyutla, dört sayfa olarak yayınlanıyordu. Fiyatı on kuruştu. ilk sayfasının üst bölümünde büyük harflerle oluşturulmuş, mavi renkli logosu, iki yanında da kimlik bilgileri ile bir bozkurt resmi ve “Tanrı Türk’ü korusun”söylemi yer alıyordu.

Büyük dâvâ’nın sahibi Yahyâbeyoğlu Âsım, Yazı işleri müdürü Mehmet Güçlü idi. Dergi düşünce yazıları yanında çok sayıda şiire de yer veriyordu. Başlıca yazarları arasında Çivicioğlu Hikmet Tanyu, Sofuoğlu M. Zeki, Tevetoğlu, Fındıkoğlu Z. Fahri, Ömeroğlu Nihat Çetin, Akkoyunlu Hüseyin Avni, Cahit Okurer, Özyedekçi Kâzım, Kütükoğlu Bekir, Mehmet Sâdık Aran, Yılanlıoğlu, Ateşoğlu Mehmet, Hacıpaşaoğlu Servet, Fazlıoğlu Cemal Oğuz Öcal, Fahri Ersavaş, Ayhan İnal, Yahyâbeyoğlu Âsım, Hayâlî Hasan Yavaş, Haznedaroğlu M. Nuri Bayhan, Ali Fuat Azgur, vb. bulunuyordu.

Bu gazete-dergi, dağıtım sorunları yüzünden, ancak 6 sayı çıkarılabildi ve yayımına 10 Nisan 1951’de son verildi.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:35:04
TÜRKLÜK VE MUKADDESAT DÜŞMANLARIYLA SAVAŞ
(02.03.-08.06.1951)

“Milliyetçi siyasî dergi” olarak Ankara’da, milliyetçi gençlerin çıkardığı yayın organı. Kırmızı büyük harflerden oluşan Savaş logosunu üstteki satıra yazılan “Türklük ve mukaddesat düşmanlarıyla” ibaresi tamamlıyordu

25x35 sm. boyutla, 4 sayfalı olarak on beş günde bir, 4 sayı çıkarılabildi. Bu ‘gazete-dergi’nin sahibi ve ‘neşriyatı fiilen idare eden’i Hüsameddin Akmumcu idi. ilk sayfaları, genelde, günlük olaylara ilişkin haber ve yorumlara, öteki sayfaları ise makale ve fıkralara ayırılmıştı.
Mahmud Aydın Elbeyioğlu, Mehmed Altunbay, Abdülhâdi Toplu, Ali Fuat Başgil, Ömer Yücesoy, Göncüoğlu Yusuf Tahir, Mehmet Altınsoy, Feyzi Sacit Aybar, Zeki Özker, M. Zeki Sofuoğlu, Akgün Ayata, Nurettin Topçu, Erhan Löker’in yazılarını yayınlayan Savaş’ta, çoklukla o yılların güncel sorunu olan “irtica” konusu ele alınmış, Türkçü derneklerin etkinlik ve bildirileri yansıtılmış ve Türk Milliyetçiler Derneği’nin kuruluşuna ilişkin bilgiler verilmişti.

Savaş, yayımına 08 Haziran 1951’de çıkan 4. sayısı ile son vermek zorunda kaldı.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:35:31
M E F K Û R E (20.10.1951-10.01.1953)

“Türk Milliyetçiler Derneği organı”. Derneğin çok sayıdaki şubeleri arasında iletişim sağlamak ereği ile, 34x24 sm. boyutlu olarak çıkarılan haftalık haber gazetesi.

Başlangıçta tek yaprak (2 s.) olarak yayımlanan gazete, sonraki sayılarında iki yaprak (4 s.) olarak çıkarıldı. Çıkış sürecinde yayınlanan sayıların toplamı 31’dir. Bunun sebebi, malî sıkıntılardı. Ayrıca, eldeki kıt imkânlarla bir dizgievi (mürettiphane) kurulmasına girişilmişti. Bu yüzden gazete 24 Mayıs-20 Aralık 1952 arasında çıkarılamadı. Kurulan dizgievinde ise, ancak 2 sayısı hazırlanıp yayınlanabildi.

Sahibi Türk Milliyetçiler Derneği, ilk 27 sayısında “neşriyatı idare eden” Cevdet Kıraç idi; bu görevi 28. sayıdan başlayarak Mehmet Ateşoğlu üstlendi. Gazetede T.M.D. Genel Merkezinin bildirileri, genelgeleri ve Genel Merkez ile şubelerin etkinliklerine ilişkin haberler yer alıyordu. Ayrıca her sayıda birkaç yazıya da yer veriliyordu. Yazıları yayınlananlar; Karamağaralı Halûk, Ziya Gökalp, Ali Çankaya, Erhan Löker, Ateşoğlu Mehmet, Hâmidoğlu H. Fethi Gözler, Topallıoğlu Abdülhâdi (Toplu), Hüseyin Nâmık Orkun, Abdullah Savaşçı, Remzi Oğuz Arık, Atsız, Kırzıoğlu M. Fahrettin, Reşat Özbayoğlu, Said Bilgiç, Ali Uygur ve Ali Fuat Başgil ile Sefercioğlu Necmeddin idiler.

1952’nin sonlarına doğru aleyhinde başlatılan ve başbakan Adnan Menderes’çe de desteklenen amansız bir kampanya sonunda Türk Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması üzerine Mefkûre’nin yayımı da son buldu.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:36:05
A R A S (01-06.1952)

“Aylık edebî, siyasî, Türkçü dergi”. Ocak-Haziran 1952 arasında, Ankara’da, 6 sayı çıkarıldı.

Dergi, 28x20 sm. boyutlu ve 16 sayfalı idi. Kapağına iri harflerle yazılı olan logosu renkli zeminde beyaz olarak veriliyordu. Logo altındaki alana her sayıda değişik resimler veya tasarımlar konuyordu. Kapağın alt bölümünde de, tek satır üzerinde; ‘sayı’ belirteci, yayımlandığı ay ve 25 kuruş olan fiyatı yazılı idi.

Çoğu Kars ve çevresinden olan Ankara Üniversitesi öğrencisi gençlerin girişimi ile çıkarılan Aras’ın sahipliği görevini Tevfik Turan Atasever üstlenmişti. İlk dört sayıda yazı işleri Abbas Gökçe’nin, son ikisinde ise yine T.T. Atasever’in sorumluğunda idi.

Dergide, düşünce yazıları yanında çok sayıda şiire de yer verilmekte idi. Cevat Rifat Atilhan, M. Emin Resulzâde, Mirza Bala, Hüseyin Nâmık Orkun, Mehmet Sâdık Aran, Tevetoğlu Fethi, Erhan Löker, Sami Yavrucuk, Abbas Gökçe, Tevfik Turan Atasever, Basri Gocul, Mustafa Ernam, Abdullah Savaşçı, Mirza Bala, Ahmet Karaca, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Mehmet Ateşğlu, Fahri Ersavaş, Kurt Tarık Özhan, İnci Kartalkaya yazarları arasında idiler.

Derginin 6’ncı sayısına konulan ‘Dinlenme tatilimiz’ başlıklı notta “Sizlere belki de acı bir haber veriyoruz. ‘Aras’ bu sayıdan sonra dört aylık bir dinlenme tatiline başlıyor. Bu kararımıza bilhassa 1) okuyucularımızın ekserisinin muhtelif okullarda bulunmaları ve tatil münasebetiyle memleketlerine dönmeleri, 2) Aras’ı çıkaranların da üniversiteli gençler olup tatil dolayısıyla dağılmaları sebep oluyor” açıklaması ile dergi “tam tatil”e girmiş ve bir daha yayımlanamamıştı.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:36:48
O Ğ U Z (03-05.1952)

“Milliyetçi fikir ve sanat dergisi”. Aylık olarak, Mart-Mayıs 1952’de, Ankara’da üç sayı çıkarıldı.

28x21 sm. boyutunda 2. hamur kâğıda basılı 20 sayfa olarak çıkarılan derginin kapağındaki renkli ve Türk süsleme sanatı örnekli bir kalın çerçeve içine alınmış, büyük harflerle oluşturulmuş logosu, “milliyetçi fikir ve sanat dergisi” söylemi, içindekiler dizimi; çerçevenin altında da sayı belirteci ve çıkış tarihi ile 30 kuruş olan fiyatı yazılı idi.

“Sahibi ve neşriyat müdürü” A. Mustafa Ernam, sekreteri H. Rıdvan Çongur olan derginin “milliyetçi görüş ve düşünceye uygun her çeşit yazıya açık” olduğu belirtiliyordu. Yazılar yanında şiirlere ve hikâyelere de yer verilmekte idi. Ayrıca, 2. sayfasındaki “dergiler, gazeteler, konferanslar” bölümünde, başka yayın organlarında yayımlanmış önemli ve ilgi çekici yazılardan alıntılar ve Türkçülük ile ilgili haberler; “Oğuz antolojisi” başlıklı orta sayfalarda da, önemli eski metinlerden ve şiirlerden alıntılar ve aktarmalar sunuluyordu.

Oğuz’un başlıca yazarları Remzi Oğuz Arık, Hüseyin Nâmık Orkun, Abdülkadir İnan, Osman Yüksel, Şerif Korkut, Mustafa Ernam, Nâtık Poyrazoğlu, Şazi Turan idiler. Ahmet Tufan Şentürk, H. Rıdvan Çongur, Sami Ferliel, Basri Gocul, Ziya Gökalp şiirleri yayınlananlar arasında bulunuyordu.

Dergi, parasızlık ve dağıtım imkânsızlığı yüzünden ancak üç sayı yayımlanabildi.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:37:33
T Ü R K D Ü Ş Ü N C E S İ (12.1953-04.1960)

“Aylık fikir ve sanat dergisi”. Peyami Safa yönetiminde, Aralık 1953 ile Nisan 1960 arasındaİ stanbul’da çıkarıldı. Bu süre içinde 63 sayısı yayımlandı.

23x16 sm. boyutunda olan derginin iç sayfaları 3. hamur, kapağı 1. hamur kâğıda basılıyordu. Mavi renkli olan kapağında logo, cilt ve sayı belirteçleri yer almakta idi. Dolgun ve zengin bir içerikle çıkan dergide, ilk sayısında yayımlanan “program”a uygun yazılara yer veriliyordu. Toplum hayatının her dalındaki önde gelen bilim, düşünce ve sanat adamlarının yazılarını yayımlayan Türk düşüncesi’nin başlıca yazarları şunlardı: Peyami Safa, Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Mesut Cemil Tel, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Agâh Sırrı Levend, M. Celâl Saygın, Sâmiha Ayverdi, Selâhattin Batu, Ahmet Ateş, İbrahim Kafesoğlu, Abdülkadir Karahan, Sermet Sami Uysal, Fatma Seza Bilen, M. Türker Acaroğlu, Nurettin Sevin, İzzettin Mete, Ali Nihat Tarlan, Rifat Necdet Evrimer, İbnüttayyar Semahattin Cem, Feridun Nafiz Uzluk, Malik Aksel, Ali Said Yüksel, Elif Naci, Halide Dolu, İsmail Hâmi Dânişmend, Reşat Ekrem Koçu, Edibe Dolu, vb. Dergide İsmet Tümtürk, M. Necmettin Hacıeminoğlu, Azmi Güleç gibi Türkçülerin yazıları ile Halide Nusret Zorlutuna, Behçet Kemal Çağlar, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Osman Attilâ, İbrahim Minnetoğlu, Yahya Benekay gibi şairlerin şiirlerine de yer veriliyordu. Ayrıca, yabancı yazarlardan yapılmış önemli çeviriler de yayımlanıyordu.

Türk düşüncesi, yayımlandığı yıllarda Türk toplumunun düşünce hayatına önemli katkılarda bulundu.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:38:09
G U R B E T (05.11-1954)

Türk Milliyetçiler Derneği’nin kapatılışından sonra, Ankara’da ancak altı sayı çıkarılan bir dergi.

Derneğin kapatılışı Türkçülerin çok üzülmelerine sebep olmuş Genel Merkezdeki yöneticilerin, yurdun dört yanındaki seksen dolayındaki şubenin üyeleri ile bağlantısı kesilmişti. Hem onlarla haberleşmeyi sağlamak, hem de onlara Ankara’yı ziyaretlerinde başvuracakları bir adres oluşturmak için dergi çıkarılmasına karar verildi. Çıkarılacak dergiye bir ad aranırken rahmetli şair Osman Attilâ’nın “Baştan başa” adlı şiirinin bu mısraları hatırlandı:

Hemşehrim, ne sen sor, ne ben açayım;
Sözüm bitmez tasa, tükenmez derttir.
Aynı minval üzre, nere kaçayım?
Bu memleket baştan başa gurbettir…

Yıllardır karşılaşageldikleri olumsuzluklar, Türkçülerde kendi yurtlarında ‘gurbet’i yaşadıkları duygusunu oluşturmuştu. Bu duygunun etkisi ile çıkacak dergiye Gurbet adını vermeyi kararlaştırdılar. İlk sayısının çıkarılması, dergi için bir yönetim yeri ve telefon sağlanması aylıklardan veya harçlıklardan katılan paralarla gerçekleştirilecekti. İlk iş olarak yönetim yeri ve telefon işi çözümlendi. Ulus’ta, Sanayi Caddesindeki Koloğlu Apartmanı’nın, 3. katında, 18 numaralı, sobayla ısıtılabilen, harap dairesi kiralandı: tabiî bir de posta kutusu. Ardından yasal işlemlerin tamamlanmasına girişildi.

Derginin hukukî sorumlulukları, o sırada Ankara Ü. Hukuk Fakültesi öğrencisi olan 2 andamız arasında paylaşıldı. Ayhan Aybar sahiplik, Mustafa Ernam da mes’ul müdürlük görevini üstlendi. Ardından kapak tasarımı yapılması ve yazı sağlanması işine geçildi. Derginin Nisan 1954 başında çıkarılması kararlaştırılmıştı. Ama basma işinde önemli bir güçlük ortaya çıktı: Ankara basımevleri, 1954 seçimleri yüzünden, tümüyle doluydu. Ondan dolayı ilk sayıyı Ankara dışındaki bir kentte bastırma zorunluluğu doğdu. O sırada Eskişehir’de bulunan H. Rıdvan Çongur’un aracılığı ile, oradaki Yeşilnur Basımevi ile anlaşıldı ve Mart ayının ortalarında müsvetteler ona gönderildi. Basma işi sürerken yeni, acı bir talihsizlikle karşılaşıldı. Ankara’daki Türkçü büyüklerden Remzi Oğuz Arık, 04 Nisan 1954 günü, tartışmalı bir uçak kazasına kurban gitmişti. Gurbet’in başyazarlığını da lûtfen kabul eden ve derginin adını taşıyan ilk yazısını da vermiş bulunan Arık Hoca’nın bu beklenmedik yitirilişi bütün Türkçüleri perişan etmişti. Kısa bir panik evresinden sonra, Eskişehir’deki sayının basma işinin, durdurularak ertelenmesine ve ilk sayının ‘Remzi Oğuz Arık Sayısı” olarak Mayıs 1954’te çıkarılmasına karar verildi. Bu ilk sayı, Rahmetlinin dost ve andalarından sağlanan 28 yazı ve demeçle, 44 sayfa olarak çıkarıldı.17 Eskişehir’de bekleyen yazılar da, yeni yazılar eklenerek, 2. sayıyı oluşturdu. Gurbet yayın hayatına böyle talihsizlikler içinde girdi.

Dergi, 24x16 sm. boyutlu ve aylık olarak çıkarıldı. Her sayısı 32+4 sayfa idi. 1. hamur kâğıda basılan kapağı, her sayıda rengi değiştirilen bir logo zemini ve onun sol yandaki uzantısı ile kalan boşluğa konulan ilgi çekici fotoğraflardan oluşuyordu. Kapağın sol yanındaki renkli şerit üzerinde, o sayıda yazı ve şiirleri yayımlananların adları, sayı belirteci ile tarih ve fiyat verilirdi. Ancak, logo zemini kara olarak basılan ilk kapağın resme ayırılmış bölümünde, Remzi Oğuz Arık’ın, kendi el yazısı ile oğlu Oluş’a yazdı_ı “Oğlum: Küçük bir eyi hareket böyük bir eyi niyetten üstündür, unutma! 9.II.1949. R.O. Arık” cümlesi ile “ Remzi Oğuz Arık’ın aziz hâtırası önünde huşû ile eğiliyoruz” sözleri yer alıyordu.

Ancak 6 sayı yayınlanabilen derginin 5’inci sayısı Eylül-Ekim 1954 tarihini taşıyordu. Kasım 1954’te de son sayısı çıkarılabildi. Buna rağmen çok sayıda yazarın ilgi çekici yazıları ve şiirleri yayımlandı.

Gurbet’in ilk sayısında, Remzi Oğuz Arık’ın “Gurbet” adlı başyazısı ile birlikte, Tahsin Tekeli, Edhem Menemencioğlu, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Hıfzı Oğuz Bekata, Lûtfullah Erdem, Şemseddin Günaltay, Necati Akder, Şahap Nazmi Coşkunlar, Hamdi Ragıp Atademir, Fikret Arık, Bedi Ziya Egemen, Mücellitoğlu Ali Çankaya, Abdülhâdi Toplu, Naşit Kızılay, Sofuoğlu M. Zeki, Oğuz Bülent Nayman, Behçet Kemal Çağlar, Osman Attilâ, Ali Uygur, Erhan Löker, Mahmut Aydın Elbeyioğlu, Karamağaralı Halûk, Yılanlıoğlu İ. Hakkı ve Sefercioğlu Necmeddin’in yazıları, Atsız, Cezmi Türk ve Hikmet Bayur’un demeçleri, Yılanlığlu İ. Hakkı ile Sadık Çavuş’un manzumeleri yer alıyordu. Sayfaların boş kalan yerlerine de Arık’ın ilgi çekici yazılarından aktarılan parçalar konulmuştu.

Derginin öteki sayılarında ise, Remzi Oğuz Arık, Necati Akder, Suut Kemal Yetkin, Hüseyin Namık Orkun, Mücellitoğlu Ali Çankaya, M. Şakir Ülkütaşır, H. Rıdvan Çongur, Osman Keskioğlu, İzzet Deliçay, Hikmet Aslanoğlu, Naim Buluç, Celâl Hayri, Abdülkadir İnan, Yılanlıoğlu Fahriye, H. Fethi Gözler, Kâmil Özden, Aclan Sayılgan, Enise Yener, Suat Uzer, Okçuoğlu (Nejdet Sançar), İrfan Alıcıoğlu, Ateşoğlu Mehmet, Macide Vildan Kunter, Safa Ş. Erkün, Osman Ersoy, Halim Baki Kunter, Azmi Güleç, M. Şerif Korkut, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Serhadlaroğlu, Tahsin Ünal’ın yazıları, Mustafa Ârif Arık, Rıza Ümit, Suat Uzer, Müşir Kaya Canpolat, Mehmet Turan Yarar, Ayhan İnal, Âşık Cevdet (Arslangül), Cahit Aydoğan, Şemsi Belli, Azmi Güleç, Osman Bolulu, Nurettin Özdemir, H. Rıdvan Çongur, Bumin Ay, Ârif Nihat Asya, Nahit Güçlü, Sabri Tandoğan, Ahmet Petekçi, Erol Yahya Bensoy, T. Turan Atasever, Şahinkaya Dil, Ali Püsküllüoğlu, Yılanlıoğlu Fahriye, Fahri Ersavaş, Erdil Özkan, Mehmet Gökalp, Kaya Özdemiroğlu, Kubilay Görür, Hikmet Tanyu, Behçet Kemal Çağlar, Özgül Özgüven, Nahit Güçlü, Ali Rıza Özer ve Kadir Pencaplıgil’in şiirleri yayınlandı. Son sayısında, Necati Akder’in “Ziya Gökalp ve ötesi” adlı 16 sayfalık incelemesi de ek olarak verildi.

Dergi, sağlanabilen anaparanın tükenmesi ve bayi engelinin aşılamaması üzerine, 6. sayıdan sonra kapanmak durumunda kaldı. Fakat yönetim yeri, telefonu ve posta kutusu uzun süre Türkçülerin haberleşmesine ve görüşmesine hizmet etti.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:38:46
 TÜ R K D Ü N Y A S I (02-03.1955)

Türk dünyasına ilişkin inceleme, araştırma yazılarını ve haberleri yayımlamak amacıyla Şubat 1955-Mart 1955 aylarında, İstanbul’da, iki sayı çıkarıldı.

25x17,5 sm. boyutunda, 36 sayfalık bir dergi olan Türk dünyası’nın kapağında, logosu sağ üst köşede, iki satırlık küçük bir alan işgal ediyordu. Logonun altında da, onu tamamlayan “bölünmez bir bütündür” sözü yer alıyordu. Renkli bir zemin üzerinde bulunan, Türk desenlerinin çerçevelediği iki boşluktan üstteki üzerinde bir resim, alttakinde ise o sayıda yazısı bulunan yazarların adları bulunuyordu. Derginin fiyatı 50 kuruş olarak belirlenmişti.

Türk dünyası’nı Altan Deliorman çıkarıyordu. O yılların yasalarına göre yaşı imtiyaz almaya uygun olmadığı için, derginin sahipliğini babası Necmettin Deliorman üstlenmişti. Altan Deliorman da yazı işleri müdürü konumunda idi. Yalnızca iki sayısında 40 kadar yazarın yazılarına, şiirlerine ve hikâyelerine yer verilmişti. Mehmet Sadık Aran, Arık Ozan (Mustafa Ârif Arık), Hasan Ferit Cansever, İsmail Hami Dânişmend, Altan Deliorman, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Basri Gocul, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, Hüseyin Nâmık Orkun, Murat Gencoğlu (Altan Deliorman), Mehmet Gökalp, H. Fethi Gözler, Ayhan İnal, Yusuf Kadıgil, Lütfi Önsoy, İzeddin Şadan, İsmet Tümtürk, Müstecip Ülküsal, Tahsin Ünal, Yılanlıoğlu İsmail Hakkı bunlar arasında idi.

Derginin yayınlanması için konulabilen anapara ancak iki sayının bastırılıp yayınlanmasına yetecek kadardı. Her sayının bir önceki sayının geliri ile çıkarılabileceği umuluyordu. İlk iki sayının satış bedelini almak için baş bayiye gittiğinde, genç Deliorman, dergilerin toplu durumda tezgâh altında durduğunu, dağıtımının bile yapılmamış olduğunu gördü. Böylece dergiyi sürdürme umudu tümüyle söndü.

Türk dünyası’nın hazırlışı yapılmış olan üçüncü sayısı bile çıkarılamadı.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:39:22
K O P U Z - II (04-.. .1956)

Aylık sanat, fikir, ülkü dergisi. “İlk sekiz sayısını bir serhat şehrinde (muhtemelen Gaziantep’te) tamamlayan Kopuz, Nisan 1956’dan başlanarak Ankara’da yayımlandı. Yayımını 9/1. sayı ile sürdürdü.

25x17 boyutlu, kendinden kapaklı, 16 sayfalı bir dergi idi. Kapağında logosu, içindekiler dizimi, büyükçe bir resim, sayı belirteci, yayınlanış tarihi ve 25 kuruş olan fiyatı yer alıyordu.

Sahibi ve mes’ul müdürü Lâtif Gökçek, neşriyat müdürü Yavuz Bülent Bâkiler’di. Yazarları arasında Atsız, Nejdet Sançar, M. Şerif Korkut, Mehterbaşıoğlu, Hikmet Tanyu, H. Fethi Gözler, Ârif Nihat Asya, M. Zeki Sofuoğlu, Osman Yüksel, Nuri Gökçe, Ali Said Yüksel, Necati Bozkurt, Namık Zafer Alpsü, şairleri arasında Mehmet Zeki Akdağ, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Hayalî Hasan Yavaş, Yavuz Bülent Bâkiler, Basri Gocul, Ekrem Marakoğlu, İ. Hakkı Yılanlıoğlu, vb. bulunuyordu.

Kopuz, anapara ve dağıtım yetersizliğinden dolayı kapandı.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:40:10
O C A K - I (02.03.1956-15.10.1958)

“Haftalık milliyetçi-siyasî gazete”. 02 Mart 1956-15 Ekim 1958 tarihleri arasında, İstanbul’da çıkarıldı. Gazete-dergi karışımı bir yayın organı idi.

35x25 sm. boyutlu, 16 sayfalı idi. Kapağında; yayın hayatının sonuna kadar değiştirilmeyen ve genelde sayfanın sol-üstünde yer alan, kırmızı renkli, sayfa eninin dörtte üçünü kapsayan, iri harflerle yazılmış logosu ile, altındaki “Haftalık milliyetçi-siyasî gazete” söylemi vardı. Sayı belirteci yazarlar dizimi, fiyatı da orada veriliyordu. Fiyatı 50 kuruştu.

Olayları Türkçü bir görüş açısından yorumlayıp değerlendiren, aynı zamanda dönemin başlıca Türkçü yazarlarının yazılarını sunan Ocak’ın sahibi Burhaneddin Şener, yazı işleri müdürü ise İrfan Açıkel idi.Yazarları arasında Nejdet Sançar, Besim Atalay, Hüseyin Nâmık Orkun, Remzi Oğuz Arık, Hikmet Tanyu, Fethi Tevetoğlu, Sedat Çetintaş, Selâhattin Ertürk, Darendelioğlu (İlhan Egemen), Atlan Deliorman, H. Fethi Gözler, Cebbar Ertürk, Rasim Şimşek, Necmettin Hacıeminoğlu, Cemal Oğuz Öcal, Bilgin Turan, ağabeydin Mümtaz Kısakürek, Necati Bozkurt, Basri Gocul, Sadi Borak, Mehmet Gökalp, Turan Berkok, Nurettin Özdemir, Ali Uslu, Hikmet Dizdaroğlu, Meşkûre Sargut, Mustafa Ârif Arık, İzmirlioğlu, Tahsin Ünal, Kurt Tarık (Özhan), Yılmaz Gürbüz, Yusuf Ziya İnan, A. Suphi Soysallıoğlu, Âlim Dervişoğlu, Necmddin Sefercioğlu, vb. bulunmaktaydı.

Yayınını 50. sayıya kadar aynı boyutta sürdüren Ocak, 51. sayıdan başlayarak, 28x20 boyutunda dergi biçimine dönüştürüldü; fakat içeriğinde önemli bir değişiklik olmadı. 51-56. sayılar bu biçimde çıkarıldı.

Bu arada yayında bir kesilme oldu. 15 Ekim 1958 günü 1.’den başlatılarak gazete biçiminde çıkarılan tek sayısı ile yayımı son buldu. Ocak, 1950’li yıllarda çıkarılan Türkçü yayınların en ilgi çekenlerinden biri idi.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:40:55
D Ü Ş Ü N E N A D A M (05.01.1961-19.04.1962)

“Tarafsız siyasî mecmua” olarak 05 Ocak 1961 – 19 Nisan 1962 arasında, İstanbul’da, haftalık olarak 68 sayı yayımlandı.

28x20 sm. boyutlu, 34+4 sayfalı olarak çıkarılan derginin içindekinden ayrı kağıda basılan kapağında logosu, çıktığı haftanın önemli olay veya kişilerini simgeleyen renkli bir resim, en altta da sayı belirteci, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri yer almakta idi. Fiyatı bir lira idi.


Temelde bir haber ve yorum dergisi olan Düşünen adam’ı, Hami Tezkan ile Gökhan Evliyaoğlu çıkarıyorlardı. Başlangıçta dergi yönetiminde Hami Tezkan, imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü, Gökhan Evliyaoğlu da “umumî neşriyat müdürü” olarak görev aldılar. 44. sayıdan başlayarak yazı işleri müdürlüğünü Yücel Hacaloğlu üstlendi.

Dergide, değişik siyaset ve toplum konularında önemli haber yorumları yayımlanırken çok sayıda yazarın yazılarına da yer verilmekte idi. Peyami Safa, Ali Fuat Başgil, Gökhan Evliyaoğlu, Nurettin Topçu, Cevdet Perin, Tahsin Ünal, Mehmet Turgut, Emin Bilgiç, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Galip Erdem, Faruk K. Timurtaş, Halide Nusret Zorlutuna, Mahmut Kurtuldu, Türkân Turgut, Tahsin Ünal, Kâmil Turan, Fethi Tevetoğlu, Selâhattin Ertürk, Aclan Sayılgan, Yaşar Özen, Orhan Günday, Ömer Behiç Alka, Selâhattin Şar, Ziyaeddin Babakurban, Vecdi Bürün, vb. bunların başlıcaları idiler.

Düşünen adam’ın yayımı 68. sayıda son buldu. Çıkış dönemindaki Yassıada dâvâlarına ve sonuçlarına ilişkin haber ve yorumları ile ilgi çekti.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:41:34
M İ L L Î Y O L (26.01.-28.12.1962)

Haftalık siyasî, milliyetçi dergi. Amacını, “Tarafsız haber dergisi olarak yayın hayatına başladık. Milliyetçiyiz. Her konuyu milliyetçi gözüyle göreceğiz” diyerek belirten Millî yol, bu amaca bir yıla yakın hizmet etti.

Gazete kâğıdına, 30x21 sm. boyutlu ve 16 sayfa olarak basılan derginin ilk sayfası kapak hizmeti görüyordu. O sayfanın en üstünde kırmızı harfli logosu, altında “Haftalık siyasî, milliyetçi dergi” söylemi, onun altında da yayınlanış tarihi, 50 kuruş olan fiyatı, yıl ve sayı belirteçleri veriliyordu. Sayfanın geriye kalan boşluğuna bazen önemli bir haber veya yazı, bazen de resim konuyordu.

1962 yılında 48 sayı yayımlanan Millî yol’un “imtiyaz sahibi” Necati Bozkurt, “neşriyat müdürü” ise İsmet Tümürk idi. Haber dergisi olduğu için çıktığı tarihten önceki haftaya ilişkin haberlerin yorumlarına, karikatürlere ve fıkralara ağırlık verilen dergide, birçok Türkçü yazarın yazıları ve dörtlükleri de yer alıyordu. Bu yazarların başlıcaları Atsız, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, İsmet Tümtürk, Dursun Cebe, Muhittin Koran, Fethi Tevetoğlu, Ali Rıza Özer, Süleyman Aksoyalp, Necdet Kürşad, Mustafa Nuri Bayhan, Süleyman Hayri Bolay, Altan Deliorman, Mahmut Aydın Elbeyioğlu, Ülkü Urungu, Abdürrahim Karakoç, Yusuf Öktem, Reşat Cantaş, Hızır Bek Gayretullah, Ferit Törümküney, Yusuf Öktem, İlhan E. Darendeliğlu, Hayranî Ilgar, Süreyya Narmanlı, Halis Su, Yörükvelibeyoğlu, A. Galip Çaka, Tahsin Ünal, A. Fuat Azgur, İskender Öksüz, Hasan Sami Bolak, Peşkircioğlu, Hasan Sami Bolak, Refet Körüklü, Mehmet Serhat, Turhan Berkok, Ayhan Sayın, Bahattin Çokay, Necdet Özyazar, Alpaslan Kılıç, N. Denizcioğlu, Yüce Uran, Erhan Demirutku. Bu yazarlardan Altan Deliorman bütün fıkra ve yazılarını Murat Gençoğlu; Nejdet Sançar bazı yazılarını A. Okçuoğlu, Ahmet Tuğcu ve Zeki Sofuoğlu, bazı yazılarını Ziya Aydınoğlu mahlasları ile yazdılar.


Millî yol; 48’inci 28 Aralık 1962 sayısındaki başyazıda “iki ay kadar ara verdikten sonra yeniden çıkacağı” belirtilmişse de, bir daha yayımlanamadı.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:42:13
B Ü Y Ü K T Ü R K E L İ (25.03.1962- ? )

“Aylık fikir dergisi”. 25 Mart 1962’de İzmir’de çıkarılmağa başlandı. 28x20 sm. boyutunda, 24 sayfa çıkarılan derginin kapağı 1. içi ise 3. hamur kâğıda basılıyordu. Kapaktaki logosunun altında “Tanrı Türk’ü korusun” söylemi, Ay-yıldızlı kurt amblemi, “Bu sayıda” dizimi, en altta da tek satırda yıl ve sayı belirteçleri ile çıkış tarihi verilmekte idi. Fiyatı 100 kuruştu.

Derginin sahibi Hasan Oraltay, yazı işleri müdürü Burkay Kaynak’tı. Türkçü yazı ve şiirlere yer verilen derginin başlıca yazarları Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Zeki Velidî Togan, Basri Gocul, Hasan Oraltay, Hayranî Ilgar, Bilâl Hakim, İskender Öksüz, N. Gökbayrak, M. Serçinlioğlu, Cemal Oğuz Öcal, Ruhi Çelebi, Baymirza Hayit, Köksal Toptan, H. Fehmi Poyrazoğlu, Kemal Fedai Coşkuner, Kemal Vehbi Gül, Burkay Kaynak, vb. idiler.

Dergi Türk dünyasına ilişkin yazı, yorum ve haberleri ile, adına uygun bir yayın politikası izledi.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:42:58
O R K U N – II (02.1962-01.1964)

Aylık Türkçü dergi. O sırada Kastamonu milletvekili olan İsmail Hakkı Yılanlıoğlu’nun girişim ve sahipliği ile Ankara’da yayınlandı. Atsız, bu derginin de “kurucusu" olarak gösteriliyordu.

30 sayı yayımlanan derginin boyutları ve sayfa sayıları değişikti. İlk sayılarında Kapağında logo, “Bütün Türkler bir ordu” söylemi, sayı belirteci ve yazarlar dizimi yer alıyordu. 5. sayıdan başlayarak kapakları renkli tasarımlarla yayımlanır oldu. 9. sayıda da ilk söylemin yerini “Cihan yıkılsa Türk yılmaz”, 11. sayıda ise “Tanrı Türk’ü korusun” söylemi aldı; sonra yine ilk söyleme dönüldü.

Derginin 28x20 sm. olarak öngörülen boyutu, 10. sayıdan başlanarak 34x24 sm.’ye çıkarıldı. Fiyatı 125 kuruştu. Sahibi İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, ilk sayılarında yazı işleri müdürü Işıksal Baltacı idi; 5. sayıdan başlayarak bu görevi Yalçın Oker, 10-11 sayılarda Nejdet Sançar, 12-15. sayılarda M. Zekeriya Kürşad üstlendi. Daha sonraki sayılarda sahibi olarak Göktürk Mehmet Uytun, yazı işleri müdürü olarak Yavuz Bülent Bâkiler görev aldı.

Orkun-I’in de yazarları olan Atsız, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Hikmet Tanyu, Tahsin Ünal, H. Fethi Gözler, Refet Körüklü, vb.’ye ek olarak Ârif Nihat Asya, Hâlide Nusret Zorlutuna, Galip Erdem, Abdülkadir İnan, Fethi Tevetoğlu, İ. Hakkı Yılanlıoğlu, Karamağaralı Halûk, Şinasi Siber, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Basri Gocul. Mehmet Orhun, Aziz Alpaut, Yavuz Bülent Bâkiler, Göktürk Mehmet Uytun, Zekeriya Kürşad, Ziyaettin Babakurban, Mustafa Kafalı, Ali Rıza Özer, M. Zihni Hızal, Mustafa Hacıömeroğlu, Fahriye Yılanlığlu, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Şinasi Sükan, Fahri Ersavaş, Necdet Kürşad, İsmail Devletkuşu, Mehmet Altınsoy, Bahri Ulaş, Fevziye Abdullah Tansel, İlhan E. Darendelioğlu, Kâmil Turan, Ziyaeddin Babakurban, Şekür Turan, Kemal Fedai Coşkuner, Abdürrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Aclan Sayılgan, A. Fuat Azgur, Hayrani Ilgar, mahlaslarla Necmeddin Sefercioğlu, Reşat Candaş, İsmail S. Coşkuner, İlter Veziroğlu, Nurettin Uytun, Kemal Vehbi Gül, Yılmaz Gürbüz, Münir Tümtürk, Fuat Uluç, Hüsnü Dikeçligil, Ahmet Nihat Akay, Cevat Önder, Kâzım Hancığlu, İsmet Kapısız, Ramazan Demirsoy gibi birçok yazar ve şairin yazı ve şiirlerine yer verilmişti.

Derginin bir özelliği de, sıkça ‘özel sayı’lar çıkarılması ve siyaset ağırlıklı yazılara da yer verilmesi idi. İlk sayısında yayımlanan, Atsız’ın yazdığı “Millî Kalkınma Programı”nın (1) Türkçüyüz, (2) Arınmış Türkçeciyiz, (3) Yasacıyız, (4) Toplumcuyuz, (5) Gelenekçiyiz, (6) Demokrasiye taraftarız, (7) Ahlâkçıyız, ( 8 ) Bilimciyiz, (9) Teknikçiyiz biçimindeki ilkelerin sonradan “9 Işık” adı ile MHP programına yansımış olması da önemli bir hizmeti idi.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:43:57
Ö N A S Y A (09.1965-02.1972)

“Aylık Türkoloji, fikir ve sanat mecmuası”. Ankara’da 78 sayı çıkarıldı. 33x24 sm. boyutla 24+4 sayfa olarak yayımlanıyordu.

Kapak düzeni her sayıda değişen dergide, sanat tarihi, arkeoloji yanında, millî konulara ağırlık veren yazılar da yer alıyordu. Fiyatı 10 lira idi.

Önasya’nın sahibi Sadi Bayram, yazı işleri müdürü Şadi Bayram’dı. Muzaffer Özdağ, Fethi Tevetoğlu, Ahmet Edip Uysal, Halûk Karamağaralı, Faruk Taşkıran, Yılmaz Önge, A. Süheyl Ünver, Enver Behnan Şapolyo, İsmet Binark, Hikmet Gürçay yazarlarının başlıcaları idi.

Önasya’nın yayın hayatı Ocak-Şubat 1972 tarihli, 77-78. sayısı ile son buldu. Çıktığı yıllarda millî kültür ve sanatımıza ışık tutan değerli yazılara yer vermişti.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:44:34
D E F N E (05.04.1966-11.1971)

“Haftalık sanat dergisi” olarak 05 Nisan 1966’da Ankara’da çıkarılmağa başlandı. 36. sayısından başlanarak aylık duruma getirildi ve Kasım 1971’e kadar 95 sayı yayımlandı.

34x23 sm. boyutlu olarak çıkarılan ve içindekinden ayrı bir kâğıda basılan kapağın sol yanını kapatan renkli bir kalın şeridin alt kesiminde beyaz olarak basılan logosu; geriye kalan açık renkli veya beyaz boşlukta ise sayı belirteci ve yine altta (logonun hizasında) “haftalık (sonradan aylık) sanat dergisi” söylemi yer alıyordu. Sayfa sayısı 1-35’inci sayılarda 20, 36-60. sayılarda 24, 61-95. sayılarda ise 28 idi. Fiyatı da 1-35.’te 100, 36-60.’da 125, 61-95.’de 200 kuruştu.

Amacı “belli kalemlerin ihtirasını tatminden ziyade Türk gençliğine sanat yönünden yardımcı ve rehber olmaktır. Millî kültürümüzü tanıtmak ve millî kültürümüze yeni imzalar kazandırmaktır.” cümleleri ile ortayakonulan Defne’nin kurucuları Ârif Nihat Asya, Galip Erdem, Ayhanİnal ve Metin Nuri Samancı idi. “Sahip”lik ve “yazı işleri sorumlumüdürlüğü” görevini, baştan sona Metin Nuri Samancı yürüttü. Dergideyaşlı ve genç yüzlerce yazarın düşünce yazısı, şiir ve hikâyesi yayımlandı.

Başlıca yazarları Ârif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna, H. Fethi Gözler, Coşkun Ertepınar, Mustafa Özbalcı, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Müjgân Cunbur, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Refet Körüklü, Ali Rıza Özer, Fevziye A. Tansel, Yavuz Bülent Bâkiler, Celâl Ertugay, Ayhan İnal, Azmi Güleç, Cahit Obruk, Sabahattin Çankaya, Ahmet Tufan Şentürk, Emine I_ınsu Okçu, Halil Soyuer, Metin Nuri Samancı, Göktürk Mehmet Uytun, İsmail Safa Esgin, Şükrü Güzel, Hasan Kaya Mânioğlu, A. Fuat Azgur, Pınar Yamaç, vb. idiler.

Defne, yayın hayatı boyunca pek çok yazar, şair ve hikâyecinin yetişmesinde etkili oldu.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:45:08
M İ L L Î I Ş I K (05.1967-04.1971)

İstanbul’da yayımlanan aylık milliyetçi dergi. Mayıs 1967 ile Nisan 1971 arasında 48 sayı çıkarıldı. 26x20 boyutlu kâğıda 38 sayfa olarak basılan derginin kapağında logosu, sayfanın dörtte birini kapsayan beyaz bölümde iki satır halinde yer alıyor, altında “Aylık fikir dergisi” söylemi veriliyordu. Sayı belirteci ve çıktığı ay da burada bulunuyordu.

Sahibi N. Bozkurt, yazı işleri müdürü Altan Deliorman olan Millî Işık’ın başlıca yazarları; Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Ârif NihatAsya, Faruk K. Timurtaş, Aclan Sayılgan, Necmettin Hacıeminoğlu,Galip Erdem, M. Necmettin Deliorman, İbrahim Kafesoğlu, MehmetEröz, Altan Deliorman, Cahit Okurer, İlhan E. Darendelioğlu, ErolGüngör, Sabahattin Zaim, Tahsin Demiray, Fındıkoğlu ZiyaeddinFahri, Namık Zeki Aral, Mustafa Kafalı, Enver Esenkova, CengizOrhonlu, Muzaffer Batur, Kemal Ayaldı, Metin Eriş, Mir’at Özçamlı,Turhan Berkok, Feyyaz Anıl, Talip Yücel, Şükrü Güzel, Fazlı Akaya,Kemal Bircan, Ahmet Cebeci, N. Bilâl Şimşir, Ahmet Kabaklı,Mustafa N. Sepetçioğlu, Nevzat Yalçıntaş, Mehmet Kardeş, vb.idiler.

Okuyucularına dört yıl hizmet eden derginin yayımı 48. sayıda son buldu.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:45:52
O C A K - II, (01.1968-08.1971)

“Aylık fikir ve kültür dergisi”. Ocak 1968’de Ankara Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti’nce çıkarılmağa başlanan ve 7. sayısında Üniversiteliler Kültür Denği’ne devredilen dergi. Temmuz 1968’den başlanarak Ankara’da aylık olarak yayımlandı.

23x15 sm. boyutunda, 16+4 sayfalı olarak çıkarılan derginin, ayrı tür kâğıda basılı kapağı renkli zeminin üst bölümünde logusu ve yanında bir ocak resmi, altındaki beyaz şerit üzerinde İstiklâl Marşı’mızın “sönmeden yurdumun üstünde en son ocak” mısraı, onun altındaki ikinci şerit üzerinde ise sayı belirteci, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri, alttaki renkli zemin üzerinde de içindeki önemli yazıların adları veriliyordu. Başlangıçta 100 kuruş olan fiyatı, 37. sayıda 150 kuruşa çıkarılmıştı.

Üniversiteliler Kültür Derneği adına derginin sahibi Mehmet Aktaş, yazı işleri müdürü ise Orhan Arslan idi. Yazarları ise, Galip Erdem, Selim A(yvaz) Gökdemir, Cezmi Bayram, Nuri Gürgür, Acar Okan, Peyami Turan, Mehmet Ferit Gökdemir, Alâaddin Korkmaz, Orhan Arslan, Nevzat Köroğlu, ,İrfan Tunç, Şeref Yılmaz, Metin Akın, Celâl Battaloğlu, Hasip Öztürk, Saime Hazinedar, Müslim Turan, Orhan Türköz, Ümit Akkoyunlu, Ziya Gürel, Tarık Karayusufuğlu, Osman Öngel, Mustafa Kürşad Özemir, Şakir Gözübüyük, Nurettin Başaran, Celâl Er, Orhan Kavuncu, Süleyman Kürkçü, Erdal Sargutan, vb. idiler.

Derginin yayımı 44 sayı sürdü. 3. ve 4. ciltlerinde bazı sayılar birkaç sayı (s.g. 33-35., 37-38, 42-44.) bir arada yayınlanmış ise de bu toplu sayılarda sayfa sayıları da 36, 32, 64 olarak artırılmıştı. Fakat bu toplu sayılar, bir “son”un belirtileri idi. Derginin yayımı, yerini Ocak-III’e bırakmak üzere, 44. Ağustos 1971 sayısı ile son verildi.

Ocak dergisinin önemi inceleme ve araştırmaya değer veren bir yüksek öğrenimli gençlik topluluğunun bu nitelikteki yazılarını yayımlaması idi.

Kaynak: TURANİA.NET
 (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:47:20
Ö T Ü K E N (01.1964-12.1975)

Atsız mecmua, Orhun ve Orkun dergilerinin devamı sayılan “aylık Türkçü dergi”. Ocak 1964 ile Kasım 1975 arasında, 143 sayı çıkarıldı.

27x18 sm. boyutundaki dergi, genellikle 8 sayfa olarak yayımlanıyordu. Yazı yoğunluğuna bağlı olarak bazı sayıların 12, 16, 20, 24 ve 32 sayfa olarak çıktığı da oluyordu. Kapağı oluşturan ilk sayfasında, renkli zemin üstüne basılan logonun altında “Bütün Türkler bir ordu” söylemi, aylı kurt amblemi, bir özdeyiş ve sayı belirteci, çıktığı ay ve fiyatı yer almakta idi. Son sayılarına her sayıda rengi değiştirilen, Ötüken’i temsil eden bir resim konuluyordu. 1969’da çıkan bazı sayıları Ankara’da basıldı.

Sahibi Atsız’dı. Yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Kayabek, sona yakın sayılarında ise Erdoğan Saruhanoğlu yaptı. Türkçülük ülkü ve düşüncesini Atsız’ın biçimlendirdiği yolda işleyen yazı ve şiirlere, günlük olayların yorumlarına yer veren dergide dil ve tarih konularındaki yazılara da rastlanır.

Yazarları arasında Atsız, Nejdet Sançar, M. Zeki Sofuoğlu, Refet Körüklü, Muzaffer Eriş, Mehmet Orhun, Fahri Ersavaş, vb. yanında, Mustafa Kayabek, Aydil Erol, Hayranî Ilgar, Ahmet Bican Ercilasun, Mirat Özçamlı, İbrahim Güleç, Murat Çetin, Suphi Saatçi, Mustafa Tanırer, Osman Üçer, Mevlût Yılmaz Uluğtekin, Abdurrahman Keleş, Atillâ Demiral, Nihat Yücel gibi genç Türkçüler de yer almakta idi.

Ötüken’in yayınlanışı sırasında karşılaşılan en ilgi çekici fakat üzücü olay, hükûmet yetkililerinin dikkatini Güney Doğu Anadolu’daki Kürtçülük -bölücülük eylemlerine çekmek için yazdığı ve derginin Nisan-Temmuz 1967 sayılarında yayımlanan yazılarından dolayı Atsız’a ve yazı işleri müdürü M. Kayabek’e 15’er ay hapis cezası verilmesi idi. Cezanın gerekçesi onların “bölücülük yaptıkları” suçlaması idi. Kayabek bu cezanın tümünü memleketindeki cezaevinde kalarak çekmiş; Atsız, hasta olmasına rağmen bir süre cezaevinde tutulduktan sonra, Türkçülerin yoğun başvurusu üzerine, zamanın cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün affı ile özgürlüğüne kavuşmuştu.

Derginin bir hizmeti de çevresinde toplanan Türkçü gençlerin katılımı ile, sonradan adı ‘Türkiye Milliyetçiler Birliği’ne dönüşen Türkçüler Derneği’nin kuruluşuna vesile olması idi.

Dergi, Ankara’da görevli iken bile çıkarılmasına büyük emek veren, hatta birçok sayılarını orada hazırlayıp bastıran veya İstanbul’daki basımevine gönderen Nejdet Sançar’ın uçmağa varışı ve Atsız beğin ağırlaşan hastalığı yüzünden, yayımına 143. Kasım 1975 sayısı ile son vermek zorunda kaldı.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:48:00
T Ü R K Y O L U (06.02-16.09.1969)

Haftalık haber ve yorum gazetesi. 06 Şubat 1969’da İstanbulda yayımlanmağa başladı.

Yarım gazete (42x29 sm.) boyundaki bu gazete-derginin kapağında, sayfanın yarısını kapsayan kalın bir kare çerçeve içinde, iki satıra ayrılmış, kırmızı renkli olarak basılmış logosu, onun altında da , kalın bir siyah çizgi içinde, “Bütün Türkler birleşiniz” söylemi yer alıyordu. Logo karesinin altında “Haftalık gazete” sözü, yayınlanış tarihi ve 125 kuruş olan fiyatı yazılıydı (Bu satıra sonradan sayı belirteci de eklendi).

Derginin imtiyaz sahibi Mahmut Belenli, yazı işleri sorumlu müdürü Erhan Demirutku idi. Birçok tanınmış Türkçünün de bulunduğu geniş bir yazar kadrosu vardı. Atsız, Nurettin Pakyürek, Ertuğrul Satıcı, Mahmut Belenli, Erhan Demirutku, Yaşar Aksoy sürekli yazarlarıydı. Ayrca Nejdet Sançar, Alparslan Türkeş, Galip Erdem, Rifat Baykal, Muzaffer Özda, Mümtaz Turhan, Derviş Mânizade, M. Kemal Cabioğlu, Necdet Sevinç, İffet Halim Oruz, Refik Özdek, Kurt Tarık Özhan, Süleyman Sürmen, Necmettin Hacıeminoğlu, Celâl Erçıkan, Dursun Yıldırım, Ahmet B. Ercilasun, İlter Veziroğlu, vb.’de yazarları arasındaydı.

Türk yolu’nun ilgi çekici bir yanı, ilk sayısından başlayarak Atsız’ın Türkçülük ve meselelerini ele alan yazılarını, ve Erhan Demirutku’nun “1944 Türkçülük Olayı” başlıklı dizi röportajını yayımlaması idi. O röportajlarda A. Nurullah Barıman, İsmet Tümtürk ve Yusuf Kadıgil’in gördükleri işkenceler ve duruşma izlenimleri hakkında verdikleri bilgiler ilgi çekici ve ibret verici idi.

Türk yolu’nun yayımı, 16 Haziran 1969’da çıkarılan 19. sayı ile son buldu.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:48:36
M İ L L Î H A R E K E T (11.1966-12.1971)

“Aylık fikir, sanat, siyaset dergisi” olarak Kasım 1966’da on beş günde bir çıkarılmağa başlandı. 1968 sonlarından başlanarak aylık yayımlandı.

Ahmet Karabacak, Rıza Fırtına, Muammer Işın, Fethi Şekercioğlu’nun kuruculuğunda, İstanbul’da çıkarıldı. Millî hareket’in ilk altı sayısı Muammer Işın’ın sahipliğinde çıkarıldı.

Daha sonra sahip ve yöneticisi Ahmet Karabacak oldu. Yazı işleri müdürlüklerini de Nail Erhan, Erol Kılıç ve Sakin Öner yaptılar.Yazarları arasında Ahmet Karabacak, Ahmet Kabaklı, Kemal Cabioğlu, Faruk K. Timurtaş, Muzaffer Özdağ, Nejdet Sançar, Alparslan Türkeş, Hikmet Tanyu, Mustafa Yazgan, Sabahaddin Cem, Aclan Sayılgan, Dündar Taşer, İlhan E. Darendelioğlu, Kâmil Turan, Necmettin Hacıeminoğlu, Galip Erdem, Refik Özdek, Nevzat Yalçıntaş, Osman Yüksel, Mehmet Eröz, Ergun Kaftancı, Yücel Hacaloğlu, Sakin Öner, Niyazi Adıgüzel, Derviş Manizade, Yusuf İmamoğlu, Yılmaz Yalçıner, vb. bulunuyordu.Aralık 1971’e kadar düzenli olarak yayımlanan dergi sonradan bazı özel sayılar çıkardı.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:49:09
D E V L E T (17.04.1969-06.1979)

Milliyetçi haber ve yorum gazete-dergisi. Türk Ocağı ve Üniversiteliler Kültür Derneği’nden yetişen gençlerce çıkarıldı. Birbirini izleyen haftalık, ve aylık iki dönem halinde yayımlandı.

1. (Haftalık) dönem (17.04.1969-03.1978)
Devlet, 17 Nisan 1969 günü Ankara’da yayımlanmaya başladı. Yayımına haftalık olarak başlayan dergi, 20 Eylül 1971 günlü 128. sayısından başlanarak, 20 Kasım 1972 günlü 159. sayıya kadar on beş günde bir çıkarıldı; bundan sonra yeniden haftalığa döndü ve bu durum 435. sayıya kadar sürdü.

Her sayısı 12 sayfa olan bu gazete-derginin boyutu 42x29 sm. idi. Gazete kâğıdına basılıyordu. Kapak hizmeti gören ilk sayfasında, siyah üzerine beyaz olarak tasarlanmış olan logosunun altında, “Ey Türk kendine dön…” söylemi, sağ yanında da sayı ve tarih bildirimi yer alıyordu. Bunların altında kalan boşlukta ise önceki haftanın önemli olaylarına ilişkin resimlere ve önemli yorum yazılarının iri harflerle yazılmış başlıklarına yer verilmekte idi.

Devlet dergisinin sahip ve yazı işleri müdürlü_ü görevlerini, 1-42. sayılar boyunca Halil Özyıldız yaptı. Özyıldız’ın evini Istanbul’a taşıması üzerine, 43. sayıda bu görevleri üstlenen İbrahim Metin, sahipliği dergi kapanıncaya kadar sürdürdü. Yazı işleri müdürlüğünü ise, 110. sayıdan başlayarak Tevfik Fikret Kılıçkaya yürüttü.20 Bunun üzerine oluşturulan “umumî neşriyat müdürlüğü görevini ilkin Mehmet Nedim Budak, daha sonra da Sadi Somuncuoğlu üstlendi.

Devletin çok geniş bir yazar ailesi vardı. Yüzlerce kişinin yazılarını yayımladı. “Devletten millete” başlıklı başyazılar imzasız yayımlanıyordu.

Sürekli yazarları olan Galip Erdem, Emine Işınsu, Cezmi Kırımlıoğlu (Bayram), Hikmet Tanyu, Ârif Nihat Asya, Nuri Gürgür, Sadi Somuncuoğlu, Ayhan Tucugil (İskender Öksüz), Dilâver Cebeci, Abdürrahim Karakoç, İsmail Gerçeksöz, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu yanında Alparslan Türkeş, Atsız, Nejdet Sançar, Necmettin Hacıeminoğlu, Aziz Alpaut, Sait Ali Ankara, Osman Turan, İmre Toht, Tuncer Gülensoy, Sadık Kemal Tural, M. Fahrettin Kırzıoğlu, Mehmet Eröz, Şevket Kutkan, Gökçeoğlu Yavuz Yücel, M. Zeki Sofuoğlu, Nevzat Kösoğlu, Süleyman Hayri Bolay, Ahmet Kabaklı, Enis Öksüz, Mehmet Orhun, Kurt Tarık Özhan, Akdes Nimet Kurat, Yavuz Bülent Bâkiler, Nejat Göğünç, Mehmet Eröz, Âmiran Kurtkan, Sakin Öner, Ömer Öztükmen, Mustafa Kafalı, Necdet Sevinç, Kurt Karaca (Fikret Eren), Ahmet Rifat (Ahmet Nuri Yüksel), Hasan Oraltay, Enver Esenkova, Suat İlhan, Acar Okan, Mustafa Hacıömeroğlu, Hakkı Dursun Yıldız, Şaban Karataş, Ahmet Temir, Kâmil Turan, Yaşar Kutluay, Mehmet Altınsoy, Şeref Yılmaz, Şevket Bülent Yahnici ve daha pek çok yazar dergiye katkıda bulundular.

Devlet’in bu dönemdeki yayını Mart 1978 ayında çıkan 435. sayısı ile son buldu. Dergi, dokuz yıl süren bu yayını ile Türkçülük için önemli bir yetiştirici ve yönlendirici hizmeti yapmakla kalmamış, o dönemin karmaşık olaylarını tespit ve kayıt etme görevini de başarı ile yürütmüştü. Bir ara satışı 23 bine kadar yükselen Devlet’in malî ve idarî yüküne dokuz yıl katlanan İbrahim Metin bu yükü taşıyamaz duruma gelince, derginin kapatılmasından başka yol kalmamıştı.

2. (Aylık) dönem (04-05.1978-06..1979)
Haftalık Devlet’in kapanması kesinleşince, o günlere kadar derginin çıkmasına yardımcı olan ve dergilerinin kapanmasına gönülleri razı olamayan, aralarında Osman Çakır, Osman Oktay, Meriç Coşkun, Nedim Ünal, Sadık Tokuçoğlu’nun bulunduğu on iki kişilik genç Türkçü topluluğu, maddî ve manevî imkânlarını birleştirerek derginin sürdürülmesi görevini üstlendiler. Nisan 1978’den başlayarak aylık olarak çıkarılmaya başlanan dergi, haftalık olanla olan bağlantısını belirtmek üzere, biri 1’den, öteki 436’dan başlayan iki ayrı numara ile yayımlanıyor ve “ikinci dönem” söylemine yer veriyordu.

Aylık Devlet, 27x19 sm. boyutlu, 32 sayfalı idi. Değişik kâğıda basılan kapağın ilk sayfası, ortası boş renkli bir çerçevenin üst bölümünde, büyük, dişi harflerle yazılmış ad logoyu, altında “Milliyetçi aktüalite-fikir ve yorum dergisi” söylemini taşıyor, çerçevenin alt bölümünde de sayı belirteci veriliyordu. Derginin 1-11. sayılarda 10, 12-14. sayılarda 15 lira olan fiyatı, arka kapağın altında yer alıyordu. Ilk dokuz sayısında Mehmet Çağatay Özdemir’in “sahibi ve yazı işleri müdürü” olarak gözüktüğü dergide, 10. sayıdan başlayarak sahiplik görevini Şeref Savaş, yazı işleri müdürlüğünü de Süleyman Kürkçü üstlenmişti. Baş yazı niteliğindeki “ayın yorumu” yazılarını, imzasız olarak Acar Okan yazıyordu. Sürekli yazarlar olan Nuri Gürgür, Ayvaz Gökdemir, İlteriş Metin (Galip Erdem), Necmettin Hacıeminoğlu, Mehmet Özkan (Necdet Özkaya), Ahmet Ârif (Ahmet Nuri Yüksel), Mete Demirkan (Sadi Somuncuoğlu), Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Tevfik Ertüzün’ün yanında, Turgut Günay, Rasih Demirci, Orhan Düzgüneş, Aziz Alpaut, Süleyman Hayri Bolay, Orhan Kavuncu, A. Oktay Güner, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Kâmil Kutluay da yazıları yayımlanan başlıca yazarlardı. Derginin yayımı, 14. (450.) sayısı ile son buldu. Böylece Devlet, en uzun ömürlü milliyetçi dergilerden biri oldu.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:49:55
O C A K – III (10.1972 / 12.1975)

“Üç aylık araştırma ve inceleme dergisi”. Üniversiteliler Kültür Derneğinin çıkardığı Ocak II’nin devamı olarak, Ekim 1972 ile Ocak 1975 arasında yayımlandı
Boyutları, devamı olduğu belirtilen derginin aynı (23x15 sm.) idi. Kapak düzenlemesindeki tek farklılık ise, logosunun yanına yukarıda sunulan söylemin üç satır halinde sunulması idi. Sayılarının sayfa tutarları 80 ile 148 arasında değişiyordu.

Ocak-III’ün imtiyaz sahibi Üniversitelile Kültür Derneği adına Süleyman Kürkçü idi. Yazı işleri müdürlüğünü ise Şakir Gözübüyük ve Mustafa Şerbetçioğlu üstlenmişti: Uzun araştırma ve inceleme raporlarının yazarları ise; Yavuz Akpınar, Orhan Arslan, Cezmi Bayram, Ekrem Bektaş, Rasih Demirci, Celâl Er, Ahmet Ali Garipkafkaslı, Ayvaz Gökdemir, Şakir Gözübüyük, Nuri Gürgür, Ahmet İyioldu, Nevzat Kösoğlu, Ceyhan Murathan, Mehmet Rasim, Mehmet Saatçi Erdal Sargutan, İrfan Tunç, Mustafa yıldırım, Şeref Yılmaz idiler. Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu’nun bir şiiri ile Chantel L. Cantel’den bir çeviriye de yer verilmişti.

Türkçü gençlerin oluşturduğu bir araştırma topluluğunun verimlerini sunan derginin yayımı, Ocak 1975’te çıkarılan 11-12. sayısı ile son buldu.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:52:00
YENİ DÜŞÜNCE (15.06.1981- ? )

Haber, yorum, düşünce dergisi. 15 Haziran 1981’de on beş günlük olarak çıkarılmaya başlandı; 15. sayısından başlanarak haftalık oldu.

29x20 sm. boyutlu, 32 sayfalı olarak çıkarılan dergi, kendinden kapaklı olarak 3. hamur kâğıda basılıyordu. Çok renkli, resimli olarak düzenlenen kapağının üst bölümünde küçük boyutlu harflerle yazılmış“Yeni” ve iri harflerle yazılmış, sayfa enini kapsayan logo, bunun altında da sayı belirteci, çıkış günü ve fiyatın bulunduğu satır yer alıyordu.

Yeni düşünce’nin sahibi Akkan Suver idi. Derginin yazı işleri sorumluluğunu ise,1-16. sayılarda Timuçin Mert, 17-26.’da Faik Sezgin, 27-40’da Ali Gürgen, 41-66’da Zikrî Akın taşıdı. 41. sayıda Genel Yayın Müdürlüğüne getirilen Ergun Kaftancı, 67. sayı ile birlikte yazı işleri müdürlüğü görevini de yürütmeğe başladı.

Derginin zengin bir yazı topluluğu vardı.Üçüncü sayfada yer verilen “Başyazı”lar, çoklukla Yeni Düşünce imzası ile çıkıyordu; fakat bazı baş yazılarda Erol Güngör ve Sait Bilgiç imzaları da yer alıyordu (Güngör ve Bilgiç’in öteki sayfalarda yayınlanan yazıları da vardı).
Yeni düşünce’nin sürekli yazarları Necmettin Hacıeminoğlu, Mustafa Kafalı, Cemal Kutay, Sevinç Çokum, Melin Has-er, Ergun Kaftancı idiler. Akkan Suver, Sevgi Kafalı, R. Oğuz Türkkan, Aydın Taneri, Nermin Pekin, Sadri Saptır, Muzaffer Eriş, Nurettin Pakyürek, Ahmet B. Ercilasun, Orhan Türkdo_an, Refet Körüklü, Avni Özgürel, Zekeriya Beyaz, Muammer Yılmaz, İsmet Tümtürk, Reşat Akkaya, Rıza Akdemir, Ahmet Güner, Recep Şükrü Apuhan, İzdin Balkantürk, Pınar Türkmen, Sırrı Erkuş, Zikrî Akın, yazıları sıkça yayınlanan yazarlardı. Daha pek çok Türkçü yazarın yazılarına da yer verilmekte idi.

Yeni düşünce 12 Mart 1980’deki askerî darbeden sonra çıkarılmağa başlandığı için, bu hareketin sonunda yapılan tutuklamalar ve yürütülen dâvâlar, infazlar, haber ve yorumlarının önemli bir bölümünü oluşturuyordu..Tarihci Cemal Kutay’ın Türk Ocakları’nın kuruluşunu irdeleyen ve 15 sayı süren uzun yazısı da ilgi çekici idi.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:52:34
T Ö R E (05.1971-05.1985)

Başlığının altında “Aylık fikir ve sanat dergisi” yazısı bulunan Türkçü bir “siyaset, bilim, düşünce dergisi” olarak, Ankara’da çıkarıldı.

15 yıllık sürede 168 sayısı yayımlandı. Aslında Töre, doğrudan bu adla çıkarılmış bir dergi değildi; kurucusu Halide Nusret Zorlutuna olan Ayşe’nin devamı idi. O dergi 28 sayı çıktıktan sonra, adı Töre’ye dönüştürülmüştü. Bu yüzden Töre’nin ilk üç sayısı 29, 30 ve 31 numarası ile çıkmış; ardından 4, 5, 6 … diye devam etmişti. Derginin sahiplik ve yazı işleri müdürlüğünü, Ayşe’de olduğu gibi, Emine Işınsu üstlenmişti (Sahiplik, Haziran 1981 sayısından başlayarak Yaşar Eşmekaya’ya geçti). Bu dönemde “genel yayın müdürlüğü” görevini, sırasıyla,Aynur Can, Mehmet Ş. Önal, Peyami Çelikcan yaptılar. Töre’deki düşünce yazılarının başlıcalarını Erol Güngör, Necmettin Hacıeminoğlu, Mehmet Eröz, Hikmet Tanyu, Orhan Türkdoğan, Sadık Kemal Tural, Ahmet Bican Ercilasun, Galip Erdem, Agâh Oktay
Güner, Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Birol Emil, Turan Yazgan, Tarık Buğra, Ergun Göze, Faruk Kadri Timurtaş, Umay (Türkeş) Günay, Dündar Taşer, Abdülkadir İnan, Âmiran Kurtkan, Beyhan Karamağaralı, Aclan Sayılgan, Ahmet Cebeci, Nevzat Kösoğlu, İskender Öksüz, Necmeddin Sefercioğlu, vb. yazıyorlardı.Derginin sanata dönük yanı ise Emine Işınsu ve Yağmur Tunalı’nın yönetiminde idi. Şiir, hikâye, deneme gibi değişik sanat dallarında yazan birçok yazara yer verildi. Halide Nusret Zorlutuna, Ârif Nihat Asya, Yavuz Bülent Bâkiler, Yetik Ozan (Turgut Günay), Ayvaz Gökdemir, İlhan Geçer, Bahattin Karakoç, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Azmi Güleç, A. Rahim Balcıoğlu, Ahmet Metin Şahin, Şevket Bülent Yahnici, Sabahattin Engin, Oğuzata Altaylı, Erol Sayan, Avni Anıl bunların başlıcaları idiler. Dergide, Coşkun Karakaya, Ahmet Ali Garipkafkaslı, Ali Düzgün, Mustafa Aslan, Mehmet Başbuğ, Cengiz Karakuzu’nun desenleri de yayımlandı. Ayrıca, Mehmet Çınarlı’nın “Sanatçı dostlarım” adlı yazı dizisi yer aldı.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:53:08
B O Z K U R T – II (10.1972- 1976)

Ekim 1972’de Ankara’da yayımlanmağa başladı. 01 Aralık 1975’den başlanarak on beş günde bir çıkarılmağa başlandı. Türkçü gençliğe hitap eden, onların yazılarına da yer veren bir yayın organı idi.

28x20 sm. büyüklüğünde olan derginin sayfa sayısı 16 idi. 3. hamur kâğıda basılıyordu. Kapağında, logodan başka kurt başı amblemi ile değişik renkli tabanlar üzerinde çeşitli tasarımlar yer alıyordu. Fiyatı 150 kuruş olan dergi, sayı, çıkış tarihi, fiyat gibi bilgileri arka kapakta vermekte idi.

Bozkurt’un sahibi Sadi Somuncuoğlu idi. Yazı işleri müdürlüğünü Nedim Ünal yaptı, imtiyaz sahipliği 1974’ten başlayaraki Osman Oktay, yazı işleri müdürlüğünü ise Osman Çakır üstlendi. Bu dönemde Burhanettin Özbilici “umumî neşriyat müdürü” idi.

Başlıca yazarları arasında Abdülkadir İnan, Sadi Somuncuoğlu, Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Dilâver Cebeci, Şevket Bülent Yahnici, Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu, Osman Oktay, Osman Çakır, vb. bulunuyordu.

Derginin yayımı 1977 başında son buldu.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:53:45
Y E N İ _ S Ö Z C Ü (08.12.1980-07.06.1981)

“Haftalık haber, aktüalite, fikir dergisi”. 08 Aralık 1980’de Ankara’da çıkarılmağa başlandı. 27 sayı yayımlandı. 42x29 sm. boyutundaki 16 sayfalı derginin kapak olarak kullanılan ilk
sayfasının sol yanında, dikdörtgen bir çerçeve içinde, kırmızı renkli olarak basılan logosu ve altında yukarıdaki ilk satırda verilen söylem yer alıyordu. Logo çerçevesinin sağında ise yıl ve sayı ile 30 lira olan fiyat yazılı idi. Bunların altındaki boşlukta ise, resim, çizim ve/ya içindeki
önemli başlıklar veriliyordu.

Sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Avni Özgürel idi. Haberler ve yorumlar yanında düşünce yazılarına da yer verilen Yeni sözcü’nün baş yazılarını genelde Erol Güngör, ara sıra da Avni Özgürel yazıyordu. Sürekli yazarları olan Emine Işınsu, Ayhan Tuğcugil (İskender Öksüz), Mustafa Zeynepoğlu, Bilge (Galip) Erdem, Ahmet B. Ercilasun, Sadık K. Tural, Muharrem Şemsek, Emre Yağmur’dan başka Ayvaz Gökdemir, Aydın Taneri, Şaban Karataş, Necmettin Hacıeminoğlu, Reha Oğuz Türkkan, Abdullah Manaz (Yağmur Tunalı), Mehmet Önal, Bilge Ercilasun, Türükoğlu (Cevdet) Gök-Alp, Ahmet Karaca, Turan Güven, Orhan Türkdoğan, vb. de yazıları ile katkılarda bulunuyorlardı.

Derginin yayımlanması 07 Haziran 1981’de yayınlanan 27. sayısı ile son buldu.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:54:20
Y E N İ O R K U N (03.1988-12.1989)

“Aylık Türkçü dergi”. Istanbul’da 20 sayı yayımlandı. 26x19 sm boyutlu, 16 sayfalı olan dergi 1. hamur kâğıda basılıyordu. Kapak olan ilk sayfasında, küçük bir “Yeni” sözünden sonra iri harflerle tasarlanmış, sayfa enini kapsayan “ORKUN” logosu veriliyordu. Logonun altındaki geniş alanda, ilgi çekici tasarımlar ve/ya fotoğraflar yer alıyordu. Altta da sayı belirteci, çıkış tarihi ve fiyatı bulunuyordu. Fiyatı 300 lira ile başlayıp 1.500 liraya kadar yükselmişti.

“Kurucusu: Atsız” anlatımı taşıyan Yeni Orkun’un imtiyaz sahipliğini Refet Körüklü üstlenmişti. Yazı işleri müdürü ise İsmet Tümtürk’tü. Başlıca yazarları İsmet Tümtürk, Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sançar, Muzaffer Eriş, Âlim Gerçel, Altan Deliorman, Ahmet B. Ercilasun, Refet Körüklü, Şahabettin Yücel, Erk Yurtsever, Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu, Tekin Erer, Mustafa Kayabek, Reha Oğuz Türkkan, Yasin Arslan, Enis Turan, Fahri Ersavaş, H. Rıdvan Çongur, Türükoğlu C. Gökalp, Faruk Çil, Basri Gocul, Âlim Gerçel, Mir’at Özçamlı, Nef’i Demirci, Hayranî Ilgar, Yağmur Çavuşoğlu, Bilgehan Atsız Gökdağ, Sadettin Gömeç, Celâl Öcal, Sabri Özcan San, vb. idiler.

Dergi, “Orkun süreci”ni başarı ile sürdüren bir yayın organı oldu. Tevetoğlu’nun 1944-47 Türkçülük Dâvâsı’nın sanıklarını ve dâvâ ile ilgili önemli olayları anlattığı “Biz bin dokuz yüz kırk dörtlüler” ana başlıklı, uçmağa varışı yüzünden tamamlanamayan dizi yazısı özellikle önemli idi.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:54:59
O R K U N - III (03.1998-07.2006)

“Aylık Türkçü dergi” olarak Istanbul’da çıkarılan bu yayın organı, bu tür dergilerin uzun ömürlü olanlarındandı. Mart 1998’de başlayan yayın serüveni, Temmuz 2006’ya kadar, altı yıl beş ay sürdü ve bu süre içinde 101 sayısı yayımlandı.

Orkun, 28x21 sm. boyutunda 1. hamur kâğıda basılan, bütün sayfaları renkli bir yayın organı idi. Kuşe kâğıda basılan kapağında, logosu ile aylı kurt amblemi dışında, çok renkli, özgün resimler bulunuyordu. 50+4 sayfalı olan derginin fiyatı, başlangıçta 250.000 Tl iken, bu fiyatın sonradan birkaç kez artırılması gereği duyulmuştu.

Derginin sahibi ve yazı işleri müdürü Altan Deliorman’dı. Önceki Orkun’lardan farklı olarak, yönetime yardımcı olacak üç kurul oluşturulmuştu. Hepsi de “Prof. Dr.” olan 10 kişilik bir bilim ve 7 kişilik bir danışma kurulu vardı. Yazı kurulu da 7 kişiden oluşuyordu. Bilim Kurulu’nu oluşturanlar Ercüment Kuran, Halûk Karamağaralı, Necmeddin Sefercioğlu, İsmail Hakkı Gökhun, Ahmet Bican Ercilasun, Bahaeddin Yediyıldız, Abdülhalûk Çay, Dursun Yıldırım ve Cihat Özönder idiler. Danışma Kurulu Orhan Türkdoğan, Osman Fikret Sertkaya, Enis Öksüz, Ömer A. Aksu, Fikret Türkmen, Abdülkadir Donuk ve Kenan Erzurumlu’dan oluşuyordu. smet Tümtürk, Refet Körüklü, Sami Yavrucuk, Erk Yurtsever, Yakan Cumalıoğlu, Ergun Gençeren ve Şuayıp Bozfakıoğlu da Yayın Kurulu üyesiydiler (İsmet Tümtürk, ilk sayı çıkmadan önce, bir trafik kazasına kurban giderek uçmağa varmış, adı anısına saygı olarak bütün sayılara konulmuştu).

Derginin başlıca yazarları Orhan Türkdoğan, Yakan Cumalıoğlu, Reha Oğuz Türkkan, Necmeddin Sefercioğlu, H. Rıdvan Çongur, Altan Deliorman, Yücel Hacaloğlu, Oğuz Çetinoğlu, Nusret Demiral, Osman F. Sertkaya, Kenan Erzurumlu, Saadettin Gömeç, Nefi Demirci, Celâdet Moralıgil, Haldun Eroğlu, Turgut Güler, Şenol Kantarcı, Yağmur Çavuşoşlu, Turgay Tüfekçioğlu, Harun Güngör gibi yaşlı ve genç Türkçülerdi.

Dergi millet ve yurt sorunlarını irdeleyen yazılar yanında, güncel olayları aylık bir yayın organının yapabileceği ölçüde izleyerek onları Türkçü görüş açısı ile değerlendiren, “unutulmayan Türkçüler”i hatırlatan yazılara yer veriyor, genç Türkçülere yönelik yayınlar yapıyordu. Ayrıca her yıl, genç Türkçü yazarları ortaya çıkarmak, onları Türkçülük konularında araştırma yapmaya yöneltmek ereği ile belirli konularda yazı yarışmaları açıyordu. Atsız’ın mektupları da kitaplaşmadan önce, bu dergide tefrika edilmişti.

Orkun, yurt çapında dağıtımını yapan kuruluşun, bu işin sürdürülmesi için çok büyük miktarda güvence parası istemesi üzerine yayınına son vermek durumunda kaldı. Böyle bir durumla karşılaşılması Türkçülük ve Türkçüler için büyük bir talihsizliktir.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:55:34
M İ L L Î K Ü L T Ü R (01.1977- ? )

Ayık fikir ve sanat dergisi olarak Kültür Bakanlığı’nca çıkarıldı. İlk çıktığında büyük ilgi ile karşılanan derginin yayını, 11. sayıdan sonra, iktidar değişikliği yüzünden durduruldu. Aralık 1979’da yayınlanmasına 12. sayı ile yeniden başlandı.

Dergi okuyucularda ortak bir kültür birikimi oluşturulmasını, Türk kültürünün kaynakları hakkında bilgi verilmesini amaçlıyordu. Atatürk, kültür, millî kültür, milliyetçilik, Türk milliyetçiliği, Türk dili, dilde uydurmacılık, kültür değişmeleri, Türk tarihi, Türk temaşa sanatları, Türk mimarlığı, Türk tiyatrosu, Türk edebiyatı konularında yazılar yayımlandı. Az sayıda şiir ve hikâye ye de yer verildi.

Millî Kültür’ün çokluğu üniversite öğretim üyelerinden oluşan geniş bir yazar kadrosu vardı. Sayısı yüzleri aşan yazarları arasında İ. Hâmi Dânişmed, Şükrü Elçin, Bedri Gürsoy, Zeynep Korkmaz, Âmiran Kurtkan Bilgeseven, Nermin Erdentuğ, Kenan Akyüz, Abdülkadir Karahan, Mehmet Çınarlı, Ali Nihat Tarlan, Şevket Kutkan, Mehmet Köymen, Ercüment Kuran, İsmail Baha Sürelsan, Mehmet Kaplan, Ahmet Edip Uysal, Bahattin Ögel, Emin Bilgiç, Dursun Yıldırım, Müjgân Cunbur, Günay Kut, Erol Güngör, Mehmet Kaplan, Bayram Kodaman, Cemil Meriç, Âdile Ayda, Aydın Taneri… anılabilir.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:56:11
MİLLÎ EĞİTİM ve KÜLTÜR (08.1977-03.1983)?

“İlmî araştırma, inceleme, kültür, sanat ve fikir dergisi”. Ankara’da yayımlandı. Başlangıçta üç ayda bir yayınlanan dergi, daha sonra ‘iki aylık’ durumuna getirildi.

Sahibi Muharrem Şemsek olan derginin yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Özcan ve İbrahim Çakır yürüttü. Genel yayın müdürlüğünü de sırayla Alper Aksoy, Ayhan Acar yaptılar. Amacı, ilk sayısında “Aydınlarımızın araştırmalarını ve görüşlerini yayınlayarak insanımızın eğitilmesine, meselelerimizin çözülmesine ve Türk milletinin öncülüğünde yeni bir medeniyetin doğuşunu hazırlayarak fikrî muhtevanın oluşturulmasına katkıda bulunmak istiyoruz.” sözleriyle açıklandı. 9-14. sayılarında edebî verimlerin yayınlanmasına ağırlık veren dergi, özel sayılar da yayınladı.

Millî eğitim ve kültür’ün yazarları arasında akademik kesimden kişiler de yer aldı. Yazar kadrosunda Ahmet Bican Ercilasun, Sadık Tural, Hakkı Dursun Yıldız, Nuri Yazıcı, Yusuf Ekinci, Cahit Baltacı, Nazik Erik, Cevdet Gök-Alp, Ahmet Ali Arslan, Selâmi Babacan, Yusuf Halaçoğlu, Namık Kemal Zeybek, Nuri Yazıcı, Tahir Çağatay, Aydın Taneri, Orhan Türkdoğan, Mehmet Şandır, Faruk K. Timurtaş, Yılmaz Öztuna, Ahmet Karaca, Cemil Meriç, Hüseyin Mümtaz, Saim Sakaoğlu, Abdurrahman Küçük, Beşir Ayvazoğlu, Emel Esin, Durali Yılmaz, Alper Aksoy, Muhsin İlyas Subaşı, Tarık Buğra, Baymirza Hayit, Hikmet Tanyu, Turan Güven, Tuncer Baykara, Süleyman Hayri Bolay, Erol Güngör, Necmettin Hacıeminoğlu, Melin Has-er, vb. bulunuyordu.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:56:49
SANAT, BİLİM VE KÜLTÜRDE O R K U N
(08.1981-10.1983)

Tam adı Sanat, bilim ve kültürde Orkun olan dergi Ağustos 1981- Ekim 1983 arasında 13 sayı çıkarıldı. Aylık olarak yayınlanıyordu. Kimlik bölümünde “Kurucusu Atsız” sözü yer alıyordu. Derginin sahibi Yaşar Arısan idi. Yazı işleri müdürlüğünü ilk beş sayıda Behzat Tanç, sonraki sayılarda Rasim Ekşioğlu yaptı. Mehmet Ali Birand da “genel yayın müdürü olarak gözüküyordu. Yazarları arasında Nejdet Sançar, Rasim Ekşioğlu, M. Kemal Özergin, Mustafa E. Erkal, Orhan Türkdoğan, Tevfik İnci, Halit Çöloğlu, Zekeriya Beyaz, Aydil Erol, Muhittin Nalbantoğlu, A. Ali Kazganoğlu, Elmas Yıldırım, M. Fatih Turan, Mustafa Kayabek, Kemal Hacıkadiroğlu, Nejat Diyarbekirli, A. Süheyl Ünver, Orhan Türkdoğan, Abdülhalûk Çay, Necmettin Hacıeminoğlu, Mehmet Ateşoğlu, Vecdi Bürün, Rasim Ekşioğlu, Dilâver Cebeci, Faruk K. Timurtaş, Mehmet Eröz, Muzaffer Eriş, Hayranî Ilgar, vb. bulunuyordu.

Yayınlandığı sırada birçok Türkçü yazarın katkısını sağlayan dergi, yerini Bakış adlı bir dergiye bırakacağı gerekçesi ile, 13. sayıdan sonra kapatıldı.

Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 15:57:54
K A Y N A K L A R

Karauğuz, Doğu, “Türkçülüğün Zonguldak’ta yükselen sesi : “Doğu” dergisi. Türk yurdu, xxviii, 230 (Ekim 2006), 59-67.

Tevetoğlu, Fethi. “Türkçü dergiler : Atsız mecmua”, Türk kültürü, 304 (Ağustos 1988), 47-53.

Tevetoğlu, Fethi. “Türkçü dergiler : Kopuz”, Türk kültürü, xxvi, 311 (Mart 1989), 59-62.

Tevetoğlu, Fethi. “Türkçü dergiler : Orhun”, Türk kültürü, xxvi, 306 (Ekim 1988), 34-39.

Tevetoğlu, Fethi. “Türkçü dergiler : Orkun”, Türk kültürü, xxvi, 308 (Aralık 1988), 42-49.

Tevetoğlu, Fethi, “Türkçü dergiler : Tanrıda_. Türk kültürü, xvii, 321 (Ocak 1990), 27-31.

Tevetoğlu, Fethi. “Türkçü dergiler : Türk yurdu”, Türk kültürü, xxv, 296 (Aralık 1987), 15-23.; xxvi, 298 (Şubat 1988), 20-27.;299 (Mart 1988), 16-25.; 300 (Nisan 1988), 39-45.; 301 (Mayıs1988), 33-39.; 303 (Temmuz 1988), 50-53.82

Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi. İstanbul : Dergâh Yayınları,
1977-1998. 8 c.

Millî Kütüphane Süreli Yayınlar Bölümü dermesi.


AÇIKLAMALAR:

1 Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler” Türk kültürü, xxv: 296.; xxvi: 298 -301., 303-304., 306., 308., 311.; xxvii: 318., 321. sayılar.
2 Ayrıntılı bilgi için bk. “Genç kalemler”, Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi, (Istanbul, Dergâh, 1979), 320.
3 Genç kalemler dergisi / Yayıma hazırlayanlar: _smail Parlatır, Nurullah Çetin. Ankara ; TDK, 1999. 577 s.
4 Hüseyin Tuncer, “Türk yurdu”. Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi, 8 (Istanbul: Dergâh, 1998), 424; 90. yıl Türk yurdu bibliyografyası (Ankara, 2002), v-xı. s. Aynı düşünceyi Fethi Tevetoğlu da paylaşmaktadır: “Türkçü dergiler, I-VI: Türk yurdu”, Türk kültürü, xxv,
296.; xxvi, 298, 299, 300, 301, 303. sayılar.
5 Bu durumla ilgili dergi bildiriminde Galip Erdem’in adı “Mehmet Galip Erdem” diye gösteriliyordu; oysa Erdem’in adında ‘Mehmet’ yoktu. “Mehmet Galip Erdem”i Umumî Neşriyat Müdürü iken, Ömer Öztürkmen’in tavsiyesi üzerine kullanmağa başlamış; bu kullanış o görevle sınırlı kalmıştı
6 Atsız mecmua yazarlarının alfabe sıralı tam bir listesi ve dergiye ilişkin başka ayrıntılı bilgiler için bk.: Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler, VII: Atsız mecmua”, Türk kültürü, xxvi, 304 (A_ustos 1988), 499-505.
7 Her iki dönemdeki Orhun yazarlarının tam alfaetik dizimi ve dergiye ilişkin başka ayrıntılar için, bk. Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler : Orhun”, Türk kültürü, xxvi, 306 (Ekim 1988), 34-39.
8 Irkcılık ve Turancılık Dâvâsı ilgili yazılarda, sanıkların sayısı 23 (yirmi üç) olarak gösterilir. Oysa, Orkun dergisindeki, Askerî Cezaevinde bulunanlarla ilgili bir anektoddan, bu sayının 24 olduğu açıkça anlaşılıyor. Bk. “1944’den hâtıalar”, Orkun, 8 (24 Kasım 1950),
9 Kopuz’un her iki dönemine ilişkin ayrıntılı bilgiler ve yazarların alfabetik tam listesi için bk. Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler : Kopuz”,xxvii, 311 (Mart 1989), 59-62
10 Tanrıdağ dergisi hakkındaki başka ayrıntılar ve yazarlarının tam dizimi için bk. Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler, XII, Tanrıdağ”, Türk kültürü, xxvii, 321 (Ocak 1990), 27-29.
11 Tevetoğlu, Aynı yazı, 29..
12 Dergi hakkında ayrıntılı bilgi almak için bk. Doğu Karauğuz, “Türkçülüğün Zonguldak’tan yükselen sesi: Doğu dergisi”. Türk yurdu, 230 (Ekim 2006), 59-67.
13 Atsız, ‘Vedâ’, Orkun, 68 (18 Ocak 1952), 2.
14 İsmet Tümtürk, ‘Orkun kapanıyor’, Orkun, 68 (18 Ocak 1952), 26.

15 Atsız’ın mektupları / Yayına hazırlayan Yücel Hacaloğlu. İstanbul, Orkun Yayınları, 19…
16 Orkun hakkında daha ayrıntılı bilgi ve yazarlarının alfabetik tam dizimi
için, bk. Fethi Tevetoğlu, “Türkçü dergiler : Orkun”. Türk kültürü, xxvi, 42-46.
17 Remzi Oğuz Arık ilgili yazılar, sonraki sayılarda da yer aldı.
18 Bu yazı ileri müdürlüğü değişikliği, o dönem Ankara’sındaki Sıkı Yönetim baskısından kurtarmak için Devlet’in yönetimini Konya’da gösterme gereğinden doğmuştu. Konya avukatlarından olan T.F. Kılıçkaya kendisine teklif edilen bu görevi ‘fahrî’ olarak üstlenmişti; yazıhanesi de derginin idarehanesi olarak gösterilmişti. Devlet Ankara’da hazırlanıp yayımlanıyor, fakat Konya’dan yönetilir görünüyordu. Bu durum dönem sonuna kadar sürdü.


Kaynak: TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 16:00:48
Türkçü yayınların tarihi seyrine baktığımızda Türkçülük hareketinin onca güçlü fikir adamına rağmen uzun soluklu yayın hayatı olmadığı ve sık sık kesintilere uğradığı ve dağınık bir manzara sergilediği gözüküyor.

Bunun belli başlı sebepleri arasında maddi olanakların kısıtlılığı öne çıkmış olsa da kanımca Türkçü yayınların istenilen satış sayılarına ulaşamamasının en büyük nedeni toplumda Türkçülük bilincinin yeterince gelişmemiş olmasındandır.

Yani Türkçü cephe çok iyi fikir adamları, teorisyenler, dahi çapında düşünür ve araştırmacılar yetiştirmeyi başarmış ama aynı başarıyı, Türkçü fikriyatın toplumda yaygınlaşmasını ve teşkilatlar vasıtasıyla kurumsallaşması noktasında gösterememiştir.

Ve günümüzde de, aynı durum, devam etmektedir.
Görünen o ki Türkçülerin gerek dün ve gerekse bu gün, en büyük ve yaşamsal eksiği; yaygın ve örgün örgütlenmelerden yoksun olmasıdır.
Bu eksik tamamlandığı takdirde fikren her zaman altın çağını yaşayan Türkçülük topluma ve devlete yön ve şekil vermede de altın çağına ulaşacaktır.

Benim çıkardığım sonuç ve vardığım kanaat böyledir.

Türkçüler, ne yapıp edip, bütün yurt sathında örgütlenerek, Türk Milletiyle manevi birlikteliklerini, müşahhas olarak da gerçekleştirmek zorundadır.
Aksi durumda Türkçü söylemler, bu zamana kadar olduğu gibi, bundan böyle de, birileri tarafından, bir takım siyasi çıkarların malzemesi olmaya devam edecektir.

TTK.

Kaynak: TURANİA.NET - Börü Kam (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 16:02:10
Bu başlık konusunu otağımızda yayınlanabilir hale getirmek için, kardeşimizin bir kaç gün uğraştığını biliyorum.

Burada hepimiz gönüllülük esasına göre bulunuyoruz. Tarihimizden ve geçmiş yolbaşçıların yaşamlarından çıkaracağımız derslerin, geleceğimize ışık tutmasına elden geldiğince destek vermek ilk hedefimizdir. Bir de şu yanılgıya düşmemek gereklidir, Türkçülük ya da Türkçüler sanalağdaki yapılanmalardan ibaret değildir. Gerçek yaşamda adı sanı belli olan, olmayan binlerce insan Türkçülük olarak adlandırmasalar da bu davanın savunucusu ve takipçisidir. Bunların çeşitli olaylara karşı verdikleri tepkiler, damarlarında dolaşan kanın emri ve imzası gereği oluşan doğal tepkilerdir. Tanrı'ya şükür ki, böyledir.

Kaynak: TURANİA.NET - Tonyukuk (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 16:03:13
Güzel bir çalışma olmuş.
Emek veren andanın, eline sağlık.
Elbirliği Derneğinin çıkardığı Bozkurt ve İlteriş Türkçüler Derneğinin çıkardığı İlteriş adlı dergiler son yıllarda çıkartılmış olan Türkçü dergilerdendir.
Sanırım şu günlerde, her ikisi de, çıkartılmıyorlar.

Ayrıca Türk Dünyası Araştırmaları Vakfının düzenli olarak çıkardığı dergi ve diğer yayınları da bu başlık altında sıralamak gereklidir.

Şu an isimleri aklıma gelmiyor ama, son yıllarda çıkartılan ve halen yayınını sürdüren başka dergi ve yayınlar da var.

Otağımızdaki andalar, el ele verip, bir dergi de biz çıkartarak Türkçülük kalesinin burçlarından birisi olsak iyi olmaz mı?

Mesela TURAN BAYRAĞI kulağa hoş gelmiyor mu?

Tanrı Türk'ünü Korusun!

Kaynak: TURANİA.NET - Kıraç Ata (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Çağrı Bey - 28 Nisan 2011, 16:11:53
Arkadaşlarımız "KURGAN" adında bir dergi çıkarmaktadırlar.
Aylık Türkçü Dergi bölümünden inceleyebilirsiniz.

Kaynak: TURANİA.NET - Tanrıkut Töre (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC95YXBpdC10YW5pdGltbGFyaS12ZS1pbmNlbGVtZWxlcmkvNDMxMS1kdW5kZW4tYnVndW5lLXR1cmtjdS1kZXJnaWxlci1wcmludC5odG1s)

KURGAN OCAK 2010 - TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC9kZXJnaS1kYWdpdGltLzI3OTQtcXVvdGt1cmdhbnF1b3Qtb2Nhay0yMDEwLXNheWlzaS5odG1s)

KURGAN ŞUBAT 2010 -TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC9kZXJnaS1kYWdpdGltLzM0MDktcXVvdGt1cmdhbnF1b3Qtc3ViYXQtMjAxMC15ZW5pLXNheWkuaHRtbA==)

KURGAN MART 2010 - TURANİA.NET (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJhbmlhLm5ldC9kZXJnaS1kYWdpdGltLzM3NTctcXVvdGt1cmdhbnF1b3QtbWFydC0yMDEwLXllbmktc2F5aS5odG1s)


Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 08 Temmuz 2011, 18:36:34
Bursa'da yaşayan Türkçü Kardeşlerimizin çıkartmaya başladıkları KÖMEN adlı Aylık Türkçü Dergi de, Türkçülük Ülküsüne, hizmet yarışına katılmıştır.
Türkçü dergi KÖMEN'e yayın hayatında başarılar diler, bu oluşuma hayat veren Türkçüleri kutlarız.

TTK.

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-komen-dergisi-1310142776.jpg) (http://www.hunturk.net)

KÜNYE
İmtiyaz Sahibi : Caner Kara
Genel Yayın Yönetmeni : Bahadır Çelikbaş
Yazı İşleri Müdürü : Gülay Yaşbey
Düzenleyici : Elmir Abbasoğlu
Görsel Tasarım : Berkant Parlak
Dergi Adresi : Tahtakale Mah. Çelebiler Cad. Akarsu İpekçi İş Sarayı Nu: 55 Osmangazi / BURSA
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 08 Temmuz 2011, 19:40:46
Ve son olarak Gökbörü Türkçüler Teşkilatınca aylık olarak çıkartılan GÖKBÖRÜ Türkçü Tarih, Kültür ve Fikir Dergisi:

Künye: GÖKBÖRÜ Türkçü Tarih, Kültür ve Fikir Dergisi
ISSN : 5655
İdare Merkezi : Karanfil Sk. Nu: 34 / 10 - C Kızılay - ANKARA


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-kapakpng-1308772261.png)
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Ali Talip Çatalyürek - 16 Temmuz 2011, 16:48:25
Atsız Mecmua:
Mayıs 1931-Eylül 1932 arası İstanbul’da aylık olarak 17 sayı yayınlanmıştır. Nihal Atsız’ın çıkardığı ilk dergidir. Atsız Beğ, Zeki Velidi Togan ile tartışan Reşat Galib’e protesto telgrafı çektiği ve İstanbul Darülfünunu’ndaki bazı hocaların ilmi açıdan yetersiz olduğunu söylediği için üniversitedeki görevinden alınmış ve dergi kapanmıştır.
 Beni çeken budur.
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: AĞASAR - 21 Temmuz 2011, 00:57:40
Bursa'da yaşayan Türkçü Kardeşlerimizin çıkartmaya başladıkları KÖMEN adlı Aylık Türkçü Dergi de, Türkçülük Ülküsüne, hizmet yarışına katılmıştır.
Türkçü dergi KÖMEN'e yayın hayatında başarılar diler, bu oluşuma hayat veren Türkçüleri kutlarız.

TTK.

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-komen-dergisi-1310142776.jpg) (http://www.hunturk.net)

KÜNYE
İmtiyaz Sahibi : Caner Kara
Genel Yayın Yönetmeni : Bahadır Çelikbaş
Yazı İşleri Müdürü : Gülay Yaşbey
Düzenleyici : Elmir Abbasoğlu
Görsel Tasarım : Berkant Parlak
Dergi Adresi : Tahtakale Mah. Çelebiler Cad. Akarsu İpekçi İş Sarayı Nu: 55 Osmangazi / BURSA


Yıllardır üstüne basa basa vurguladığımız en önemli hususlardan birisi de Türkçülük yolunda bir takım çalışmalar yapanları takdir ve tebrik etmektir... Yukarıda ki yücelik, nezaket, bilgelik ve adamlık cümle Türkçü'ye örnek olsun!

Var olun sayın Başkanım!
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 16 Eylül 2011, 13:48:40
Antalya'da yaşayan Türkçü Kardeşlerimizin çıkartmaya başladıkları "TÜRKÇÜ DERGİ" adlı iki aylık Türkçü Dergi de, Türkçülük Ülküsüne, hizmet yarışına katılmıştır.
TÜRKÇÜ DERGİ'ye yayın hayatında başarılar diler, bu oluşuma hayat veren Türkçü kardeşlerimizi kutlarız.
Varolsunlar, sağolsunlar!

TTK.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-turkcudergi-1316426388.jpg)

Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 12 Aralık 2013, 14:52:23
GÖKBÖRÜ TÜRKÇÜ DERGİNİN 2. SAYISININ KAPAĞI

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-98586960tn500-1386852470.jpg)

Büyük Türk Irkına kutlu ve uğurlu olsun!!!

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ TÜRKÇÜ DERGİLER KAYNAKÇASI.
Gönderen: [Hun Türk] - 15 Aralık 2013, 22:06:31
Kağıdıyla, kapağıyla kaliteli bir yapım. Karakalpak Türk'ü olarak gurur duydum. :turan: