GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

İHANETLER YÜZYILI

(1/1)

atsizcerisi:
Yüz yılımıza iyi bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti için, hatta Dünya Türklüğü için bu yüz yıl, bir çok hainin ihanetine şahitlik etmiş bir yüz yıl olarak tarihteki yerini alacaktır.

Hainler ihanetlerinin bedellerini mutlaka peşin peşin, hem de öbür Dünyaya kalmadan bu dünyada alem-i ibret için mutlaka ödemişlerdir.

İhanetin yüz yılımızda ortaya çıkardığı olaylara bakmadan önce; 1980 ihtilâlinde haksız yere sırf siyasi denge kurulsun diye Milli Birlik komitesi mahkemelerince idâm edilen Rahmetli şehit Mustafa Pehlivanlının asılma kararının verildiği son mahkemede iddianamesini okuyan savcının iddianamenin bir yerinde Rahmetli Pehlivanlıyı;

?Vatana ihanet? suçuyla suçlaması üzerini Pehlivanlı ok gibi yerinden fırlayarak, iddia makamı savcıya hiddetle bağırır;

?Anlıyorum beni mutlaka asacaksınız. Bari iddianameden şu ?Vatan hainliği- suçlamasını çıkarın.? Der.

Ve rahmetli Mustafa Pehlivanlı, korumak kollamak için canını ortaya koyarak mücadele ettiği Devleti tarafından idâm sehpasına çıkarılarak canı alınıyordu.

Enver Paşanın yönettiği ve yüz binlerce Mehmetçiğimizin donarak öldüğü meşhur Sarıkamış hareketinden önce, ülkemizde bizimle kardeş kardeş yaşarken savaş esnasında, Osmanlının Sadık-i tebaa diye adlandırdığı ve koruyup kolladığı Erzurum?da yaşayan Ermenilerin dörtte üçü İran ve Rusya?ya firar ederek, Rus ordusuna katılmışlardır.

Erzurum mebusu Ermeni Pastırmacıyan III. Ordu da ki bütün Ermeni subay ve Erlerle birlikte Rus tarafına geçmiş, daha sonraları Türk arazisini çok iyi bildikleri köy ve kasabalarda yaptıkları katliamları unutmak mümkün mü?

Rus Askeri kayıtlarına göre bu ihanet şebekelerinin sayısı 180 bin civarındadır. Ruslar ile birlikte hareket edip, Rusların öncü kuvvetçiliğini yaparak Doğu Anadolumuz da katliam yapan bu Ermenilerin ihanetlerini unutmak mümkün mü?

Yemen?de kendisini koruyup kollamak için İngilizlere karşı savaş veren Osmanlı Askerini, Ajan Lavrensin organize ve kışkırtmaları sonucu arkadan hançerleyen arapların ihanetlerini unutmak mümkün mü?

Örnekleri daha çoğaltmak, ihanetleri sıralamak mümkün.

Benim asıl üzüntüm, Vatanı için hayatını ortaya koymuş, vatanı için hayatını vermiş bir çok vatan evladının vatana ihanet etmiş gibi gösterilmesidir.

Her şeyini vatanı için ortaya koymuş milletin asli cevheri olan bu vatan evlatları, kendi devletlerinin kendilerini dışlamalarına, hayatlarını almalarına pek aldırmayabilirler fakat bu yapılan Milli Refleksin yok edilmesine çalışılmasıdır.

Korkum; yarın bu vatan için çırpınan, bu vatan için emek sarf eden, bu vatan için evini ocağını dağıtan kahraman insanlar bulmakta sıkıntı çekeceğimizdir.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git