GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!

<< < (4/65) > >>

Böri:
Avigdor, Avidor, Kalderon, Telvi, Kaston, Magriso, Hazday, Nayman, Harunzade, Yakuppur, Afo, Rahamim, Muraben, Karbel, Danielzade, Çelik, Murat, Basmacı, Demeşulam, Namer, Gerşon, Monfort, Şerler, Heilpern, Hug, Alguadiş, Şimon, Elnekave, Özeskenazi, Frumkin, Herman, Aşer, Kanza, Moreno, Torel, Caouki, Fermon, Kafe, Sarfati, Aelyon, Susar, Varbarbut, Palombo, Tari, Halegua, Hananel, Saydun, Bildirici, Pur, Beraze, Goldstein, Çokolat, Ferera, Denizel, Şaşo, Aranya, Ben Nathan, Molho, Eliakim, Zara, Gatenyo, Savickas, Kastoryano, Bergsen, Asael, Kampeas, Kalma, Benşuşe, Beraha, Gazoli, Dimişulam, Çiprut, Arazi, Şaki, Koncabahar, Alfandari, Kandi, Benveniste, Cerasi, Seviğ, Verter, Benmeleh, Ballı, Karako, Benezra, Levyi, Aviyente, Haser, Surujon, Treves, Meşullam, Bensusan, Kovos, Braunstein, Bayburi, Binyaminoğlu, Moss, Menzan, Pesah, Beri, Benhalegua, Alon, Caen, Amaracı, Recanati, Abigadol, Katan, Abaruh, Sayah, Mebahar, Perahya, Şekerel, Dekalo, Perez, Yakar, Sofer, Yahni, Hekim, Yaşova, Sasson, Barzilay, Nommaz, Ancel, Yahya, Araf, Alhadef, Romi, Derkazez, Keribar, Ronana, Zonana, Duşi, İnselberg, Marcelli, Hulli, Bardavid, Almaleh, Elizar, Pensoy, Gülzari, Tarragano, Naon, Segura, Romano, Debayar, Konfidan, Yesaya, Salis, Cenkel, Çakartaş, Ben Reytan, Şenbay, Recuan, Dovek, Suveyke, Güreli, Saragossi, İstrioti, Çuhacıoğlu, Kumbriyel, Anavi, Elnekave, Aelyon, Allevi, Russo, Benyeş, Benzion, Karako, Sagner, Eliazarof, Beresi, Türarslan, Salto, Salti, Modiano, Uzel, Afrase, Aysoy, Muraben, Faraci, Şalom, Alboher, Sabah, De Siyaves, Mutal 

Böri:
Cerasi, Çerasi, Pinhasi, Birol, Celardin, Kalvo, Yaffe, Noah, Arda, Salmona, Erkohen, Farhi, Miskoen, Avimelek, Zaharya, Barokas, Sarfati, Peso, Halfon, Özfiliba, Graziani, Kasuto, İzer, Halmen, Çiprut, Benatar, Schick, Alkaş, Afumado, Razon, Kazes, Strumza, Pinto, Kovos, Civre, Navaro, Behmoaram, Godon, Arkohen, Benkohen, Natan, Meyohas, Azarya, Bensusan, Beker, Deleon, Rokes, Kandiyoti, Pizante, Katan, Romney, Alşeh, Eluaşvili, Nommaz, Koen, Hananel, Meranda, Amira, Biçaço, Beceren, Arieli, Şayir, Halevi, Galimidi, Raif, Yaolom, Melamed, Sevinir, Özinci, Bensiyon, Şenbahar, Becerano, Zalma, Menase, Nahmiyas, Maya, Pilo, Anahmiyas, Beraha, Soriano, Negri, Beja, Alfandari, Kadranel, Krudo, Eskapa, Avni, Katalan, Bencuya, Saül, Asal, Bonomo, Kapeluto, İzer, Gabay, Edin, Kartal, Alazraki, Albağlı, Lieman, Silbermann, Fridman, Kalderon, Krespi, Namer, Kaldam, Abuaf, Kori, Modiano, Turiel, Vardarbaşı, Brudo, Magriso, Veissid, Mis, Surujon, Barbier, Amariglio, Megido, Cohen, Tani, Benyakar, Bitek, Salah, Salinas, Albohayre, Sulam, Name, Hayırel, Grünberg, Koronel, Kamhi, Mayorkas, Benhaim, Amram, Benrubi, Motola, Yenni, Zavaro, Rofe, Morhayim, Yosefyan, Gormezano, Bello, Afrache, Selen, Motro, Poyastro, İbrahimzade, Guakil, Mandel, Kassar, Siva, Blum, Golber, Berkman, Birmizrahi, Mişulam, Alkaher, Nigrin, Leyon, Maravent, Hullu, Futsi, Molina, Gabay, Bicerano, Benezra, Hayim, Barizak, Misrahi, Hora, Alsait, Pando, Amira, Bruker

____________________________________

Türkiye'deki televizyonlar, gazeteler, üniversiteler, borsa, bankalar bunlara hizmet ediyor!

Sadece "Kahrolsun PKK!" diye slogan atmakla terör bitmez! Arkasındaki güçler yokedilmelidir!

Üçoklu Börü Kam:
Boşbakan Tayyip'in Filistin'e karşı gösterdiği duygusal yakınlığa doğru orantılı olarak İsrail-Türkiye ilişkileri gerildi ve Mavi Marmara olayıyla da kopma noktasına geldi.
Bu gerginliği boşbakan Tayyip özellikle tırmandırarak kendisinin bölgenin lideri imajı oluşmasını sağlamaya çalışırken en büyük kazancı ise seçimlerde %50 lik oy kotarmak şeklinde kar hanesine yazdırmak oldu.
İsrail hem demoğrafik yetersizliği ve hem de coğrafi olarak kuşatılmış olması nedeniyle, özellikle dış siyasetinde, militaris bir yol izlemek zorundadır. İsrail militarizmi terk ettiği an bir kaşık suda boğulmaya mahkum bir avuçluk bir güçtür.
İsrail'i güçlü kılan asıl kaynak dünya finansını elinde tutan ve bulundukları ülkelerde- ki özellikle ABD de- güçlü birer lobici olan Yahudilerdir. Bu cümleden olarak Türkiye Yahudilerini de hesaba katmak gerekmektedir.
Yeniosmanlıcık hülyalarıyla üniter Laik Cumhuriyeti yıkmaya kastetmiş olan boşbakan Tayyip din kardeşliği argumanlarıyla büyük ortadoğu projesinin işleyişinde eşbaşkanlık görevini icra ederken, eşbaşkanlık görevinin dışında kalan, takıldığı nostaljik ve duygusal engeller nedeniyle, askeri literatürde "it dalaşı" olarak adlandırılan bir takım tacizleri nedeniyle İsrail'le karşı karşıya gelmektedir.
İsrail, boşbakan Tayyip tarafından yapılan "it dalaş"larına, Türkiyenin yumuşak karnı olan pkk-kürt terörünü kullanarak misilleme yapmaktadır.
Mavi Marmara olayının hemen akabinde Hatay-Amanos saldırısı, geçtiğimiz ay Ankara-Kızılay'da patalayan bomba, doğrudan mossad-pkk işbirliğiyle düzenlenmiş, bir bakıma, mossadın Türkiyenin kulağını çekererk ikaz etmek istediği operasyonlardı.
Mezopotamya bölgesinde meydana gelen en küçük bir kıpırtı bile İsrai'i tedirgin etmektedir. Çünkü İsrail hem demoğrafik olarak zayıftır ve hem de kendisini yok etmeyi dini bir vecibe gibi gören düşmanlarınca çepeçevre kuşatılmış durumdadır. İsrail bu olumsuz taraflarını; dünya Yahudi lobilerinin sağladığı siyasi destek ve Yahudi sermayesinin yaptığı astronomik yardımların oluşturduğu güçle militaris ve saldırgan şekilde uygulayarak telafi etmeye çalışmaktadır.
BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) her ne kadar, halihazırda, ABD'nin bölgesel çıkarlarını dizayn etsede neticede Talmut'un vaddettiği büyük İsrail'in oluşturulmasını sağlayacak ve bölgede daha bir kaç yüz yıl devam edecek olan kargaşalar neticesinde varılması hayal edilen kutsal Siyon ülküsüdür.
Dünya üzerinde yaşayan bütün Yahudiler arz-ı mevdud (vadedilmiş topraklar) denilen Siyon Dağı merkezli ve Mezopotamya coğrafyasının tamamını içine alan büyük İsrail ülküsüne sahiptirler. Doğal olarak Türkiyede yaşayan Yahudiler de bu ülküye sahip olduklarından gizli gizli İsrail'e yardım ve destek olmaktadırlar.

Türk Milletine karşı yürütülen pkk-kürt terörünün arka planında Yahudilerin de yer aldığını kabul etmekle birlikte pkk-kürt hamilerinin sadece Yahudiler olduğunu ileri sürmenin de diğer asıl büyük düşmaları(başta AB ülkeleri ve ABD) dikkaten kaçırmak anlamına geldiğini unutmamak lazımdır.
Bu arada Böri andanın bunca Yahudi aile adını nerden temin ettiğini merak ettiğimi belirtmek isterim.

TTK.

Böri:
Listeyi kendim hazırladım.

Bu arada masum insanları incitmek istemem. Geçmişte (Atatürk döneminde), gerçekten Türklere yakınlık duyan ve Türkiye'ye bağlılık gösteren, kıt kanaat geçinen Yahudiler de vardı.

Ancak daha sonraki yıllarda Türkiye'deki Yahudiler kendilerini "Amerikalı" hissetmeye başladılar. Siyonizme kapıldılar.

__________________________________

ABD ve AB derken, Amerikalı Yahudiler ve Avrupalı Yahudiler de hesaba katılmalıdır. ABD ve Avrupa Birliği'ni kuran güç de Yahudilerdir.

AKP ve Amerikan güdümlü İslamcı zihniyeti hiç sevmediğimi de belirtmek isterim. Ancak Amerikan güdümlü Marksistleri, çeteleri, Sahte-Atatürkçüleri ve Kürtçüleri de sevmem!

Üçoklu Börü Kam:

--- Alıntı yapılan: Böri - 20 Ekim 2011 ---Geçmişte (Atatürk döneminde), gerçekten Türklere yakınlık duyan ve Türkiye'ye bağlılık gösteren, kıt kanaat geçinen Yahudiler de vardı.

--- Alıntı sonu ---
Bu tarifin içinde yer alanları Yahudi olarak değil de Musevi olarak adlandırmak daha doğru olacaktır.
Bilindiği gibi Yahudi İsrailoğları soyundan gelenlere denilirken, İsrailoğulları dışında kalanlara Musevi denilmektedir.
Arap Musevileri, Fars Musevileri, Türk Musevileri gibi..
Türklere yakınlık duyanların yakınlık duymalarının asıl nedeni onların da Türk olmalarıdır.
İstanbul'da Türkçe konuşan ve Türkçeden başka dil bilmeyen, döğün törenleri, ölü merasimleri birebir bize benzeyen ve hatta kendilerini Yahudilere uzak görüp Müslüman Türklere daha yakın gören ve bizim büyük bir hatayla Yahudi dediğimiz Karai Türkleridir.
İstanbuldaki bu Karai Türkleri Kırım tarafında yoğun olarak yaşayan ve adlarına Karaimler denilen Hazar Türklerindendir.
Türkiyede yaşayan ve bu tarif içerisine giren topluluğa Yahudi değil Türk Musevi denilmesi daha doğrudur.
Hatta Karai adını verdiğimiz Hazar Türkleri kendilerine Musevi bile dememektedir.

TTK

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git