TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRKÇÜLÜK

SORULAR VE CEVAPLAR - Hayrani Ilgar

(1/1)

Kayrakan_GokBoru:
SORULAR    VE    CEVAPLAR

Soruyu soran :  Bazı kişiler
     Cevaplayan     :  Dedekorkut      SORU :    Siz Türkçüler,Milliyetçiliği ırk'a mı dayandırıyorsunuz ?

 

      CEVAP:  Bütü Türkçü'lerin benim gibi düşündüğü inancındayım.  Evet,ben milliyetçiliğin dayandığı temelin ırkçılık olduğu  görüşündeyim. Hani kültür milliyetçiliği gibi milliyetçilikten bahsedilir ya, bence bu görüşler sağlam  ve gerçekçi temellere dayanmayan görüşlerdir. Çünkü, milliyetçilik kavramının  ana kaynağı,çıkış yeri kültür falan değil; doğrudan doğruya  millet'tir. Milleti meydana getiren faktörlerin başında da  ırk gelir. Ana kaynak olmasa da kültürün birlik yaratmada önemli rolü olduğunu kabul ediyorum.

 

        SORU : İyi amma,meselâ  Amerika'da  ırk birliğinden bahsedilemez ama,Amerika Milleti'nden  pek âla bahsedilebiliniyor.

 

        CEVAP: Amerika'da ırk birliğinden bahsedilemeyeceği doğrudur.Çünkü Amerika, Avrupa çorbası adı verilebilecek şekilde karışıktır. Amerika'da yaşayan ve kendisinin bir Amerikalı olduğunu söyleyen bir kimseye,soyu sorulduğu zaman ,meselâ " Annem İngiliz babam Fransız?" diyebildiğine göre bu insan nasıl olur da"Ben Amerikalıyım.." diyebilir ; bunu anlamak gerçekten zor.Böyle bir kişi olsa olsa Amerikan vatandaşıdır,hepsi o kadar. Kim bilir Amerika'nın bu günkü anormal politikasına,yaşantısına bakılırsa bunun sebebinin bu ırklar çorbasından ileriye geliyor  denebilir.

 

          SORU : Peki?Bırakalım başka milletleri de Türkiye'den bahsedelim?Türkiye'de çeşitli ırktan insanlar yaşıyor. Siz millî birliğimizi ırka dayandırırsanız,bu  görüşünüz bölücülük olmaz mı ?

 

           CEVAP :   Hayır,neden bölücülük olsun ? Türkiye'de yaşayan Kürt, Kürdüm ;  Çerkez Çerkezim; Yahudi Yahudiyim ; Ermeni Ermeniyim diyebiliyor mu ? Diyebiliyor ve buna kimse ses çıkarmıyor,çıkaramaz da ; çünkü bunlar gerçeği söylüyorlar. Burada görüleceği gibi bir millet topluluğunun içinde tabii olarak o milletin ırkından olmayan azınlıklar bulunmaktadır? Ama bu oluşuma rağmen  bizim toplumumuzda çoğunluk ve devletimizin adı,bayrağımızın simgesi,istiklâl marşımızdaki ifadeleri neyi temsil ediyorsa,bu millette birliği oluşturan değerlerin ana temeli odur ; yâni Türk ırkıdır?Bakın,burada bir hususu belirtmek gerekiyor. Bu oluşum gerçeğin ifadesidir ama, bu oluşuma bakarak azınlıkların memleket yönetiminde,onların hak ve hukuklarında,adaletin dağıtımında Türkler'den daha geride oldukları ve olması gerektiği asla düşünülemez?Bu  azınlıklar bir Türk gibi vatan ve devlete bağlı ise, Türk'ün yaptığı görevleri eksiksiz yerine getiriyorlarsa biz onları neden  aşağılayalım?.. Tek bir örnek vereyim : Dışişleri Bakanlığı yapmış, ama soy olarak Kürt olan bir siyaset adamımız  var.O'nu Türk'ten ayrı saymak imkânsızdır,haksızlıktır,insafsızlıktır

            Ama?Bu azınlıklardan bazıları  benim yasalarımı dinlemezse,Türklüğe hakaret ederse,vatanımdan toprak  koparmak isterse, bu istedikleri olmadı diye silaha sarılıp beni öldürmeye kalkarsa ; işte bölücülük yapan da, tehlikeli olan da bunlardır?

 

                       SORU  :  Ülkemizde bir karışıklık,bir huzursuzluk var gibi. Böyle bir zamanda bu Türkçülük konusunun ortaya atılmasının ne yararı var ?

 

                       CEVAP : Bu nasıl soru Allahaşkına ?..Türkçülük, milletimizin millî şuurla hareket etmesinde, Türk'e yararlı yolda olmasında ve yararlı biçimde düşünmesinde rol oynayan temel düşüncelerdendir. Toplumumuzun çoğunluğu bu fikre sahip olsaydı,işyerlerindeki şu yabancı adlar furyası görülür müydü ; çocuklarımıza ne olduğu belirsiz adlar konur muydu ; kurulacak dernek gibi cemiyetlerin adlarına "Türk"        kelimesinin konulması yasaklanır mıydı ? Giyim- kuşamdaki çarpıklık ve rezilâne çıplaklık moda olur muydu ?.. Bu soruları uzatmaya gerek yok sanırım?Türkçü, bunları yapmayan ve kabul etmeyen kimsedir?

 

                    SORU  :  "Milliyetçilik" sözü daha çok kişi tarafından anlaşıldığı halde ,siz neden "Türkçülük" kavramından söz ediyorsunuz ? Yâni,sizler milliyetçi değil misiniz ?

 

                    CEVAP : Aslında bu iki kavram aynı manadadır. Ama, bir süredir "milliyetçilik" kavramı öylesine bozuldu,öylesine saptırıldı ki ; bu iki kavramı ayırmak mecburiyeti doğdu?Bakıyorsunuz,aslında milliyetçi olmadığı halde,sırf bu kelimenin arkasına sığınarak taraftar toplamak ve kendisini beğendirmek yoluna sapanlar çoğaldı. Şöyle ki,temelde  bizim anladığımız manadaki milliyetçiliğe karşı olan solcusu da,aşırı dincisi de "milliyetçiyim?" demeye başladılar. İşte bu yüzdendir ki biz, Türkçülük kavramının daha isabetli olduğu inancındayız.

 

                    SORU : Peki,Türkçülük fikrinin gerçekten gelişeceğine inanıyor musunuz  ?..

 

                    CEVAP: İnanmadığı fikrin arkasından gidilir mi hiç?.. Bence Türkçülük,her geçen gün daha iyi anlaşılıyor,tutuluyor ve güçleniyor. Birilerinin ikide bir "Biz,ırka dayalı

Milliyetçiliğe karşıyız?" diye  konuşması boşuna mı sanıyorsunuz ?..

 

                     SORU  : Son bir soru :  Türkçülük fikri siyasi alana taşınmadan,nasıl başarıya ulaşacağınızı düşünüyorsunuz ?..

 

                     CEVAP :   Bu soru çok önemli? Adında Türkçü kelimesi olan bir parti kuramazsınız;kanunen yasak? O halde,bu işe dernek kurmakla da başlamak yararsızdır.Çünkü biz,45 yıl önce,1960 dan sonra parti değil,dernek kurmanın yararlı olacağını düşündük ve öyle yaptık. Öyle yaptıkta ne oldu ?..Bu günkü duruma düştük,yâni yerimizde saydık sayılır. Amma,ülkenin ve toplumun artık tahammülü,bekleme gücü kalmadı?Bu günkü gençlik "Türkçülük !..Türkçülük.." diye feryat ediyor.

 

                  Türkçülük fikrine bağlı gençlik dönemini aşmış elemanlarımız da var,hem de oldukça kalabalık. Bunların biran önce,öncülük ederek meseleye el atmaları gerekiyor artık !.. İnternetin köylerimize,evlerimize  iyice girdiği dikkate alınarak derhal harekete geçme zamanı gelmiştir?Birlik olmaya şiddetle ihtiyacımız var!..

Hayrani Ilgar

Kayrakan_GokBoru:

--- Alıntı yapılan: bayraklı - 03 Mayıs 2006 ---
2.)Amerika örneği vermeniz çok cahilane şöyleki ............
 

--- Alıntı sonu ---

Siz burada bana mı hitap ettiniz?Eğer öyleyse söyleyeyim Soruların sorucusu hayali bir kişi cevaplayıcısı ise altta belirttiğim üzere Atsız Beğ'in eski dostu Hayrani Ilgar'dır.Makaleyi Dedekorkut.net ten aldım.Herhalde benim hangi tarafta olduğumu belirtmeme gerek yok.

TTK

Kayrakan_GokBoru:

--- Alıntı yapılan: bayraklı - 06 Mayıs 2006 ---Siz hayalimisiniz?Elbetteki değilsiniz.2.soru da amerika örneği verilmiş.Hitap soruyu soranadır.

--- Alıntı sonu ---

O zaman lütfen muhatabınızı tanımlayın.Böylece SEN çekimiyle konuşunca kime konuşulduğu belli olmuyor.

Saygılar

yahyakaptan:
.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git