GENEL KONULAR OTAĞI > Duyurular

Turania.Net ile HunTurk.Net Birleşmiştir...!

(1/14) > >>

İsmail İpek:
Ulu Türk yurtlarının, tolgalı kır atındayız,
Ecdat ile sohbetin, gök saltanatındayız...

Selenge boylarında Dedem Korkutla birlik,
Gök-Börüler, Yamtarlar, Kür-Şadlar katındayız..

Gök-Türk soyu kılınçtır! Kılınç kanla beslenir...
Gözler şavkmıyor diye sanılmasın kındayız.

Gök çökene, yağız yer yarılıncaya kadar;
"Türkçülük" denen selin, kurt şanlı arkındayız...

Hangi güç engel olup, kimler durdurur bizi ?(!)
İşte dimdik Bozkurtça, yine bu meydandayız.

Bizi bulmak isteyen varsa eğer meydanda;
"Tanrı Türk'ü Korusun" sancağı altındayız!

Türk Soyunun Yiğit Bozkurtlarına Esen Olsun!

İçinde bulunduğumuz şu günlerde Türk Devleti ve Türk Milleti, tarihimizdeki en zor ve sıkıntılı döneminden geçmektedir.
Türk Soyluların gafleti sonucunda içine düştüğümüz/düşürüldüğümüz bu durumun mimarları; bu gafleti fırsat bilen iktidar işgalcileri, dış güçler ve onların ''yerli'' işbirlikçileridir.

PKK temsilcilerinin T.B.M.M’ ye girmeleri ve Türk'ün vergileriyle kendi ceplerini doldurup, Türk'e yönelik sinsi plânları, hem de Türk Parlamentosu'nda gözümüzün içine baka baka uygulamaya koymaları, askerlerimize ve yargıya yönelik aleni saldırılar, polis memurlarının linç edilmesi gibi doğrudan Türk Milleti'ni ve Devleti'ni hedef alan eylemlere, iktidarı işgal edenlerin ses çıkartmamaları, üstelik bunlara boyun eğmeleri, kabul edilebilecek bir davranış değildir.
İktidarı işgal edenler; İmralı’daki katille, okyanus ötesindeki sarıklı kardinalin çizdiği yörüngede hareket(!) etmektedir.

Bundan dolayıdır ki; Başbuğ Atatürk’ün, “Muhtaç olduğun kudret; damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünden aldığımız ilhamla “taşıdığımız asil kana, şanlı tarihimize ve kutlu atalarımıza” layık olabilmek; “Türk Milleti'ni, Türk Devleti'ni, şanlı Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet kazanımlarını” korumak, kollamak ve yaşatmak, Türk Milleti'ne karşı yürütülen düşmanca operasyonları bertaraf etmek için; Türkçülüğün yapı taşlarından Hun Türk Otağ’ı ile Türkçülerin önder Otağ’ı Turania.Net, güç birliği yapma uğrunda, birleşme kararı almıştır.

Bu kararı almamızdaki amaç, güç ve eylem birliği yaparak; Türkçü siteler arasındaki kavgalara, çok başlılığa, karşılıklı sürtüşmelere, Türkçülük üzerinden farklı ve dâhi dayanaksız fikir beyanlarına ve Türkçülüğün sanaldan ibaret kalmasına son vermektir.

Bu birleşmenin öncelikli gayesi; Türkçülük Ülküsünün çarpıtılmasına, yozlaştırılmasına, bilgi kirliliği içerisinde anlaşılmaz hale getirilmesine ve daha da önemlisi, belli amaçlar doğrultusunda, gizli gündem sahiplerince üretilmiş sahte modellerle özdeşleştirilmeye çalışılmasına son vermektir.

Bu birlikteliği oluşturan kadrolar; Türk Çocukları'na, Türklüğün değerleriyle ters düşmeden, gerçek Türkçülüğü öğretmek ve kanunlar doğrultusunda kurulacak tüzel kişilikler aracılığıyla, Türk Milleti'nin yegâne millî ülküsü Türkçülüğü şehir şehir, ilçe ilçe, köy köy, ülkemizin en ücra köşesine kadar teşkilâtlandırmak kararındadır.

Son bir aydır yapılan geniş tabanlı görüşmeler sonucunda, otağların birleştirilmesine ilaveten, dernekleşmeye de karar verilmiştir.
Ayrıca, dernek tüzel kişiliğinin yayın organı olarak, aylık Türkçü bir dergi de çıkartılacaktır.
Dernek ve dergi adlarına karar verilmiş olup, kuruluş için gerekli yasal süreç devam etmektedir.

Gök Tanrı yardımcımız olsun!

Nerede bir Kürşad isyanı, nerede bir Bozkurt görürseniz, bilin ki oradayız!

Saygılarımızla…

TTK.

HunTurk.Net ve Turania.Net adına

Üçoklu Börü Kam – Tonyukuk – İsmail İPEK – TÜRK-KAN

Otağımıza www.hunturk.org veya forum.hunturk.net adresinde ulaşabilirsiniz.

Üçoklu Börü Kam:
Bu birleşme ve güçbirliğinin Türklük ülküsü için verimli ve hayırlı işler yapacağına dair inancım tamdır.

Duyuruda sözü edilen aylık dergi ve dernekleşme Türkçülüğün en önemli eksiklerini gidermiş olacaktır.

Bu girişimin Türk Milletine; hayırlı, uğurlu ve kutlu olmasını dilerim!

TTK.

TÜRK-KAN:
 Bu birleşmenin, Kutsal Davamız Türkçülüğe  ve Türklüğe kut getirmesini dilerim.

 TTK

Cebe Noyan:
Birleşmemiz davamız açısından çok yararlı olacak, buna eminim.

Kutlu Olsun!

motun yabgu:
 Yüce irkimiza ,kutlu olmasi dileklerimle.
                                                        Tanri Türk´ü Korusun.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git