GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

GENETİĞİ BOZUK KAŞAR'LAR

<< < (22/23) > >>

[Hun Türk]:

--- Alıntı yapılan: [Hun Türk] - 29 Ocak 2018 ---
--- Alıntı ---Biz hekimler uyarıyoruz:

Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.

Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.

Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.

Savaşa hayır, barış hemen şimdi!

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

--- Alıntı sonu ---

--- Alıntı sonu ---

Soysuz köpek soyu Ermeniler hakkında da acilen bir açıklama yapmaları gerekli. Kulakları da çınlayacaklar tabii ki :)

Bahçeli TTB acilen kapatılmalı derken lafı dübüründen anlayanlarda sus pus!

Bozkurt42:
Adında sadece Türk geçen aslen Türk Düşmanı olan bu grubun tüm komite üyeleri tutuklanmalı ve yargılanmalıdır! Çok sevdikleri bölgelere Suriye ve Irak başta olmak üzere gönderilmelidir.

14 Ocakta ki basın bildirileri. Diğer dernek ve vakıflar zaten PKK'nın kontrolünde ve himayesinde. Bu GDO'lar kanlarının gereğini yapıyolar. Normal yani. Bir nebze dahi bu derneklere kızmıyorum bile.

Ama TTB gibi kurumların başındaki yöneticilere dikkat etmek gerek. Bunları seçen kendini SOLCU/Sözde Atatürkçü v.b gören ezik, mal mahlukatlar. Hayret bunlara... Türk Düşmanını seçiyorsan, sende Türk Düşmanısıdır!

TTB ACİLEN KAPATILMALIDIR!


--- Alıntı ---https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=1c26a24e-5706-11eb-8831-4f6612268b47

Türkiye’deki hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, ağırlaşan infaz koşullarının düzeltilmesi ve İmralı Hapishanesi’nde uzun zamandır sürdürülen ağır tecrit ve izolasyona son verilerek aileler ve avukatları ile görüşmelerin sağlanması talepli olarak cezaevlerindeki mahpuslar tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde süresiz-dönüşümlü açlık grevi eylemine başladıkları kamuoyuna duyurulmuş ve bugün itibari ile eylem 107 hapishaneye yayılarak 49. gününde devam etmektedir.

Türkiye hapishanelerinde uzun süredir hak ihlalleri yaşanmaktadır ve bu durum sürekli hale gelmiştir. Özellikle pandemi bahane edilerek çıkarılan 7242 sayılı infaz kanunu değişikliği ile TMK kapsamındaki mahpuslar bakımından infaz koşulları ağırlaştırılmış ve aleyhlerine bir durum yaratılmıştır. Pandemi koşullarının eklenmesi ile birlikte ihlaller giderek artmıştır.

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpuslar için daha önce de açlık grevleri yapılmış, bu grevlerin etkisi ile tecrit geçici olarak kaldırılmış, ancak 7 Ağustos 2019 tarihinden beri görüş yasakları yeniden devreye girmiştir. Bu durum BM Mandela Kuralarına, CPT tavsiyelerine ve 5275 sayılı İnfaz Kanunu’na aykırıdır. Adalet Bakanlığı tarafından bir an önce yasal olmayan bu uygulamaya son verilmeli, gerek avukat gerekse aile görüşleri yaptırılmalıdır.

Ayrıca tüm hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine son verilerek, kişi onuruna yakışır muamele yapılması, mahpuslara yönelik işkence, kötü muamele ve insan onuruna aykırı davranış yasağı kapsamında muamelelerin ve diğer hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, hasta mahpusların tedavilerinin aksatılmadan yapılması, hastane sevkleri sonrası karantina koşullarının tecrit işkencesi uygulamasına dönüştürülmesinin önlenmesi hususunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumları ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar görevlerini yapmalıdır.

Açlık grevi yapan mahpusların kaldıkları hapishanelerde düzenli sağlık kontrollerinin yapılması, protokollere uygun beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, tıbbi bakımlarının yapılması gerekmektedir. Daha önceki açlık grevi süreçlerinde de tıbbi olarak yapılacaklar ceza infaz kurumlara iletilmiş olup bu prosedürlere uyulması sağlanmalıdır.

Biz aşağıda imzası bulunan hak, hukuk ve sağlık örgütleri sayısı 107’ye ulaşan hapishanelerde süresiz ve dönüşümlü açlık grevi yapan mahpusların sağlıklarının tehlikeye girmemesi için Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumları hak ihlallerinin sonlandırılması ve tecridin kaldırılması için bir an önce adım atmaya davet ediyoruz. Açlık grevi sürecini yakından izlemek için oluşturduğumuz İzleme Koordinasyonu olarak merkezi ve yerel düzeyde gerekli girişimlerde bulunacak, bu durumu raporlayarak demokratik kamuoyunun oluşmasına katkı sunacağız.

Türk Tabipleri Birliği

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

İnsan Hakları Derneği

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

Çağdaş Hukukçular Derneği

--- Alıntı sonu ---

Üçoklu Börü Kam:

--- Alıntı yapılan: Bozkurt42 - 18 Ocak 2021 ---Adında sadece Türk geçen aslen Türk Düşmanı olan bu grubun tüm komite üyeleri tutuklanmalı ve yargılanmalıdır! Çok sevdikleri bölgelere Suriye ve Irak başta olmak üzere gönderilmelidir.

Ama TTB gibi kurumların başındaki yöneticilere dikkat etmek gerek. Bunları seçen kendini SOLCU/Sözde Atatürkçü v.b gören ezik, mal mahlukatlar. Hayret bunlara... Türk Düşmanını seçiyorsan, sende Türk Düşmanısıdır!

TTB ACİLEN KAPATILMALIDIR!


--- Alıntı sonu ---

Hainlik, alçaklık, bölücülük, emperyalistlere uşaklık etme namussuzluğu, millet ve devlet düşmanlığı vb.; kan ve vicdan kirliliğinden kaynaklanan, tedavisi mümkün olmayan ve bu melanete düçar olanların mutlaka itlaf edilmesi gereken bir marazdır.
Teröre terör, pkk adlı emperyalizmin paralı uşaklarına terörist, pkk denen bu eli kanlı Türk düşmanlarının alçakça ve hunharca kıydığı Türk evlatlarına şehit diyemeyen, pkk terörünü ve pkklı teröristleri lanetleyemeyen, sırf tepki çekmemek ve protokol gereği, sıradan bir formaliteyi yerine getirircesine, sosyal medya hesabından "Acılarını paylaşıyoruz" diyerek:


--- Alıntı yapılan: Basından ---
Gara'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi


--- Alıntı sonu ---

Şeklinde, sözüm ona, basın açıklaması yapan, sadece adında Türk olan, gerçekte ise bırakın Türklükle ilgi ve alakayı, tam tersine her vesileyle Türk'e düşmanlık eden Tabipler Birliği adlı habis çıbana neşter vurup, içlerindeki o zehirli irini akıtmak artık elzem, ve hatta vacip, ve dahi farzdır.
Türk Tabipler Birliği pkk sevici marksist artıklarının işgali altındadır ve hiç bir şekilde Türk hekimlerini temsil edemez.
Ya temelli kapatılmalı ya da pkk sevici marksist artıklarının işgalinden kurtarılarak, mesleğini vicdani, insani ve milli değerler çerçevesinde yapan, Gâzi Başbuğumuzun "Beni Türk Hekimlerine Emanet Edin" dediği; sevinçte, kıvançta, kederde, Türkçe düşünen, Türk gibi yaşayan ve Türk Milleti ve Devletinden yana olan Türk Hekimlerine teslim edilmelidir.

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!
TTK.

Çağrıbey:
Görevleri nedeniyle alçakça katledilen yiğitlerimize şehit, eli kanlı pkkya terörist diyemeyen Türk Tabipler Odasının adındanki TÜRK ibaresi çıkartılarak, her vesileyle bölücülere ve vatan hainlerine hamilik yapan, marksist artığı, pkk sever yöneticileri görevinden alınmalı ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılmalıdır.
Kimse Türk Milletinin yarasına tuz basmaya ve Türk Devletinin gücünü sınamaya kalkmasın!

Ne Mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana...
Saygılarımla.
Çağrıbey.

[Hun Türk]:
Bu tabipler birliği komple kapatılmalı. Doktorlar adıyla yeni bir birlik acilen kurulmalı. Merkez konseyi dedikleri -ki aslında PKK ve benzeri soyu kırık oluşumları benzemek adına bu adları kullanmaktalar- üyeler hemen hesap verilmeli, ivedilikle o çok istedikleri güzel günlere gönderilmelidir.

Bunlarla aynı oksijeni almak bile bunlar için lutüf. Nasıl bir canlı oluşumlardır ki takdiri-i ilahi de hani pek özenilmemiş. Başkanı denilen bu canlımsı oluşumun adını Google Amca'da arayın. Yazmama bile gerek yok.

BBC/NY/CNN International ısıtıp ısıtıp gösterdiği kevaşelerin yanlarına göndermek gerek. Nasıl olsa bahar hep oralarda.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git