Türkçü Turancı Otağ

GENEL KONULAR OTAĞI => GÜNCEL => Konuyu başlatan: Böri - 15 Ekim 2011

Başlık: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Ekim 2011
Türkiye'nin başlıca düşmanları: ABD, Rusya, Çin H.C., İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail, Ermenistan, Yunanistan ve İrandır.

Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir. Ancak Yunanlılarla ve Ermenilerle Kurtuluş Savaşı'nda savaşan Türkler, Yahudilerle savaşmadıkları için onları Yunanlılar ve Ermeniler kadar tehdit görmez! Halkımız bu konuda bilinçli değildir!

Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa ve Rusya ile doğrudan savaşmıştır. ABD de bu devletlerin müttefiki idi. Türkler Amerikalılarla cephede birebir savaşmadıklarından Amerika'yı düşman olarak görmemiştir. Oysaki kurulması planlanan Ermenistan Devleti'nin sınırlarını çizen ABD Başkanı Wilson idi.

Türkiye, II.Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'yı "dost ve müttefik" olarak görmüştür. Bunda Sovyet tehdidinin büyük rolü vardı.

Amerikalı Yahudiler ve Sovyetler Birliği'ndeki Yahudiler ikili oynuyordu. Sovyet tehdidi yüzünden Yunanistan, Türkiye, İran gibi ülkeler Amerika'ya yanaşmak zorunda kalmıştır. SSCB'nin yaptıkları gerçekte Amerikan Emperyalizmine hizmet etmiştir. Türk halkı da yıllarca sağ-sol biçiminde kamplara bölünmüştür. Bu kamplaşmanın arkasındaki güçler hiçbir zaman sorgulanmamıştır.

Günümüzde Türkiye, "Yahudi İstilası" ve "Kürt İstilası" ile karşı karşıyadır. PKK terör örgütünün ve sözde Ermeni Soykırımı iddialarının arkasındaki güç Yahudilerdir. Birçok Yahudi, "Türk adı ve soyadı" taşıdığı için milletimiz tarafından Türk olarak bilinir. Yahudi Yahudidir! Türkiye'deki Yahudiler, kendilerini "Amerikalı" olarak görmektedir.

Türkiye'de Atatürk'ün ölümünden sonra Türkçülük yok farzedilmiş, "Türk Düşmanları" gazetelere (ve daha sonra televizyonlara), üniversitelere, bankalara, borsaya hakim olmuştur. Türk kültürüne, Türk Diline yönelik geniş çaplı bir saldırı vardır.

Türk milleti, dizilerle, futbolla, magazinle, müzikle uyutulmaktadır. "Gerçekleri" görsün istenmemektedir.

________________________________________

Bu konuda izin verilirse daha detaylı yazmak istiyorum.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Ekim 2011
Yahudiler sayıca az olduklarından Dünya'yı elegeçirme emellerine ulaşabilmek için diğer milletlerden insan "devşirmişlerdir". Masonlar, işte bu devşirmelerdir.

Kısaca Masonluk Tarihi'ne değineceğim...

Bugün Dünya’yı yöneten sistem gerçekten de "Yahudi-Mason-Siyonist-Satanist" bir sistem. Bu sistem için çalışanların uzantıları Dünyadaki bütün siyasi partilerde mevcuttur.

Masonluk, Tapınak Şövalyelerine (Knights Templar) dayanıyor. (Kuruluşu: 1118 / 1119, Kurucusu: Hugues de Payens) Tapınak Şövalyeleri, diğer Hristiyan tarikatlerin tersine tamamen "dünyevi". Mal-Mülk-Güç-İktidar peşindeler. Yahudilerle temas kurup "Satanizm’i" öğreniyorlar... Hristiyan dogmalarının "saçma" olduğunun farkındalar. Yasak-günah-ahlak kavramlarına uzaklar. Faize karşı değiller, Kapitalizmin temelini atıyorlar.

Ancak Türk ve Müslümanların, Haçlıları yenilgiye uğratmasıyla Tapınakçılar Filistin’den kovuluyor (1291). Fransa’ya geri dönen Tapınakçılar, sahip oldukları güç ve servetle "Devlet içinde Devlet" konumuna yükseliyorlar. Devlete yüklüce borç para veriyorlar, kontrol altına alıyorlar. Tapınakçılardan hiç memnun olmayan Fransa Kralı IV.Philippe, 1307 yılında onları tutuklatıyor. Tapınakçıların son Büyük Üstadı Jacques de Molay’ı 1314 yılında yakarak öldürtüyor. Tapınak Şövalyeleri Teşkilatı yasaklanıyor. Fransa Kralı IV. Philippe ayrıca Yahudileri de Fransa’dan kovmuştur.

1307 yılından sonra Fransa’dan kaçan bir grup Tapınakçı, İskoçya’ya sığınıyor. O dönemlerde İskoçya, İngiltere ile sürekli savaşmaktadır. İskoçya Kralı Robert the Bruce, Tapınakçıları memnuniyetle karşılıyor. İskoç ordusu, Tapınakçılarla beraber 24 Haziran 1314’te Bannockburn Savaşı’nda İngiliz ordusunu bozguna uğratır. İskoçya Kralı Robert the Bruce, Hristiyanlığı pek sevmemektedir. Atalarının Pagan- Kelt inançlarına bağlıdır. Tapınakçıların dünya görüşü, kendisine yakındır. Tapınakçılar, İskoç kralının muhafız alayı olmuştur. "İskoç Masonluğu" böylece doğmuştur.

İskoçya Kralı Robert the Bruce, şimdiki Büyük Britanya Kraliçesi II.Elizabeth’in atasıdır: II.Elizabeth < VI.George < V.George < VII.Edward < Victoria < Kent Dükü Edward < III.George < Galler Prensi Frederick < II.George < I.George < Sophia of Hanover < Elizabeth Stuart < Büyük Britanya Kralı I.James < İskoçya Kraliçesi Mary (Stuart Hanedanı) < İskoçya Kralı V.James < IV.James < III.James < II.James < I.James < III.Robert < II.Robert < Marjorie Bruce (Robert the Bruce’ın kızı) < İskoçya Kralı Robert the Bruce (= I.Robert)

Diğer Tapınakçılar, Mason ("Duvarcı") Loncalarına sığınmış, Duvarcı görünümünde Tapınakçılığı gizli gizli devam ettirmişlerdir. Duvarcıların kullandıkları aletler, Mason simgelerine dönüşmüştür. Masonlar ("Duvarcılar") olarak gizlice faaliyet sürdürmek pekçok Tapınakçının işine gelmiştir. Bunun nedeni açıktan açığa sürdürdükleri faaliyetlerin 1307’de darbe yemesidir. Şimdi sinsice Dünya’yı ele geçirmeye çalışacaklardır... Baş düşmanları ise krallar, Papalık ve Katolik Kilisesidir. Masonlar, gizli faaliyet gösterdiklerinden, bir bakıma hepsi istihbaratçı haline geliyorlar...

İngiltere-Tapınakçı bağlantısı çok eskilere kadar gider... Kral I.Henry, II.Henry, Arslan Yürekli Richard ve I.John Tapınakçı idi. Tapınakçıların yasaklanmasından sonra Masonluk İngiltere’de yayılmıştır. III.Henry, V.Henry, VI.Henry, VII Henry, I.James, I.Charles, II.Charles, I.George, II.George, III.George, IV.George, V.George, VI.George, VII Edward, VIII.Edward hep mason krallardır. Kadınlar Mason olmadıklarından, Kraliçe Victoria ve Kraliçe II.Elizabeth görünüşte mason değildir. (Ancak Masonluğun koruyucularıdır!) İngiltere zamanla tam bir mason ülkesi haline gelmiş, İskoçya ile birleştikten sonra Masonluk tamamen Büyük Britanya’ya hakim olmuştur. İngilizler Dünya’da sömürgelere sahip oldukça Masonluk oralara yayılmıştır (Kanada, Hindistan, Avustralya, Y.Zelanda, G.Afrika, Mısır, vb.) .

İspanya’ya karşı bağımsızlığını kazanan Hollanda ise herzaman Yahudilerin ve Masonların özgürce yaşadığı bir ülke oldu. Büyük Britanya’ya hakim olmak Masonluk için yeterli değildi; Fransa, İspanya, Portekiz, Papalık, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu, Rus Çarlığı masonların "Dünya Egemenliği" için birer engeldi.

Öncelikle bir "Mason Devleti" kurulmalıydı. Amerikan İhtilali (1776) ile bu gerçekleştirildi ve ABD kuruldu. George Washington ve Benjamin Franklin masondu. George Washington’a yenilen İngiliz komutanlar da masondu! ("Danışıklı dövüş"! Yoksa Amerikalılar, dünyanın en güçlü devleti olan İngilizleri yenemezlerdi!) ABD, Yahudilerin ve Masonların Dünya’yı ele geçirmesinde herzaman "amiral gemisi" rolünü oynadı. (ve oynuyor!)

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Ekim 2011
Fransız İhtilali ile (1789), Fransız Krallığı ortadan kaldırıldı. İhtilali yapanların tamamı masondu. Kral XVI.Louis 1793’te idam edildi. XVI.Louis’nin idamı, Jacques de Molay’ın idamının (1314) intikamıydı! Fransa masonların eline geçti. Daha sonraları, yine bir mason olan Napoleon ülkedeki kargaşayı dindirerek kendini İmparator ilan etti (1804).

Napoleon Savaşları sonucunda İspanya, Meksika’dan Şili’ye kadar bütün sömürgelerini kaybetti. Portekiz de Brezilya’yı kaybetti. Güney Amerika Ülkeleri’nin İspanya’ya karşı bağımsızlık savaşı veren devrimcilerinin hepsi masondu! İspanya ve Portekiz bir daha toparlanamadı. Dünya siyasetinde bir etkileri pek kalmadı.

Napoleon Savaşları sonrasında Avusturya İmparatorluğu da darbe yedi, Macarlar ve Slavlar daha çok hak istediler. Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar ayaklandı. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya aşama aşama bağımsızlıklarını kazandılar. Fransız Devrimi’nin ilkeleri bütün Avrupa’ya yayıldı. Sömürgecilik yayıldı. İngiltere ve Fransa büyük sömürge imparatorlukları kurdular, bunlardan yararlanan yine masonlardı. Japonya batılılaştı (İngiliz-ABD etkisiyle).

Masonluk, 1721 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu içinde aktif olmaya başladı. II.Abdülhamid, Masonluğa ve Yahudilerin Filistin’e yerleşme isteklerine karşıydı. Masonlar tarafından (üyelerinin büyük bir bölümü* mason olan!) "İttihat ve Terakki Cemiyeti" kuruldu. Bu cemiyet kurulurken İtalyan Carbonari Cemiyeti örnek alınmıştı. II.Abdülhamid devrildi. Trablusgarp ve Balkan Savaşı’nda Osmanlılar ağır darbe yedi.

* not:  Ancak Enver Paşa ve Mustafa Kemal gibi gerçek Türkçüler, Masonluğa karşıydı!

Bu tarihlerde Portekiz Kralı da masonlar tarafından bir suikastle öldürüldü (1908). Portekiz’de Cumhuriyet ilan edildi (1910). Portekiz yönetimi masonların eline geçti.

I.Dünya Savaşı öncesinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus çarlığı; "Mason Dünya Egemenliği" için hâlâ birer engeldi. Osmanlı Kuvvetleri’nin Çanakkale ve Filistin’deki komutanı Liman von Sanders Yahudi asıllıydı! Türk askerini kırdırmıştı. Savaş sonunda bu imparatorluklar ortadan kaldırıldı! (Rusya kazanan tarafta olmasına rağmen!) Toprakları paylaşıldı. Masonlar, bu ülkelerde etkili duruma geldiler. Sovyet İhtilali’ni yapan komünistlerin birçoğu Yahudi asıllı ve gizli-masondu! I.Dünya Savaşı’nda 15 milyondan fazla insan öldürüldü!

İtalyan bölgeleri tarih boyunca, Avusturya, İspanya ve Fransa’nın işgaline uğramıştı. Masonlar, "Birleşik ve Masonik bir İtalya" kurmak istiyorlardı. Önlerindeki engel Papalık Devleti, İki Sicilya Krallığı ve Avusturya İmparatorluğu idi. Masonların kurduğu Carbonari Cemiyeti , İtalya’nın bağımsızlığını amaçlayan bir çeşit "terör örgütü" idi. İtalya, mason Giuseppe Garibaldi önderliğinde Bağımsızlık Savaşı’nı kazandı (1859-1870). Mason Giuseppe Mazzini de İtalya’nın bağımsızlığını elde etmesinde etkili olmuştu. Ancak cumhuriyet ilan edilmedi. Sardinya Kralı, "İtalya Kralı" oldu.

Prusya, yine bir mason olan başbakan Otto von Bismarck önderliğinde Alman Birliği’ni gerçekleştirdi (1871). Masonluk İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde de hızla yayıldı.

Atatürk, 1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiştir. Ancak Atatürk’ün zamanla İttihatçılarla arası açıldı. Kurtuluş Savaşı Atatürk’ün dehası sayesinde kazanıldı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra da Atatürk’ün çevresi Masonlar ve eski İttihatçılarla çevriliydi. (Çünkü savaşta çok sayıda kişi ölmüştü, başka okur-yazar eğitimli kimse yoktu!) Atatürk, Masonluk teşkilatının Türkiye için çok zararlı olduğunu gördüğü için 1935 yılında bu teşkilatı kapattı. Masonlar, bunun üzerine Atatürk’ü öldürdüler (1938). Atatürk’ün doktorları: Mason Büyük Üstadı Mim Kemal Öke, Yahudi Samuel Abravaya Marmaralı, Fransız Noel Fiessinger, Nihad Reşad Belger, Neşet Ömer İrdelp, Akil Muhtar Özden, Mehmet Kamil Berk, Süreyya Hidayet Sertel, Mustafa Hayrullah Diker, Dişçisi Yahudi Sami Günzberg’tir. Masonluk, II.Dünya Savaşı’nın yarattığı kargaşa nedeniyle ancak 1948 yılında yeniden açılmıştır. Bu tarihten sonra Masonlar, CHP ve DP üzerinde etkili olmuşlardır.

Yahudilerin amacı Filistin’de bir Yahudi devleti kurmaktı ("İsrail"). Filistin, İngilizler tarafından I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nden bu amaçla kopartılmıştı. (Petrol bölgesi Irak ile birlikte!) Ancak Avrupa’da yaşayan Yahudiler, Filistin’e gelmek istemiyordu. Örneğin Marsilya’da yaşayan bir Yahudi, çölün ortasında yaşamak istemezdi. Hitler bu amaçla kullanıldı! Batı Avrupalı Yahudiler, ABD’ye ve Filistin’e göç etmek zorunda kaldılar. (Göç etmeyenler öldürüldü veya toplama kamplarına gönderildi!) Doğu Avrupa’nın "gerçek Yahudi olmayan" Yahudileri (Hazar Türkü ve Slav asıllıydılar!), Naziler tarafından imha edildi. II.Dünya Savaşı’nda toplam 70 milyon kişi öldürüldü! 1948 yılında İsrail Devleti kuruldu. Dünyadaki bütün Yahudiler, İsrail’e yardım ettiler. İsrail Devleti hızla güçlendi... Nükleer Silah sahibi oldu.

Sonuç olarak Türkiye’de çok sayıda Mason aktif olarak çalışmakta, Yahudi-Amerikan Emperyalizmine hizmet etmektedir. Gereği yapılmalıdır. Bütün Türkçüler bu gerçekleri bilmelidir!Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Ekim 2011
Yahudilerin ve Masonların tarih boyunca yaptıklarından bahsetmem "Yahudi-Mason Propagandası" gibi görünebilir... Ama bu yazdıklarımın hangisi gerçek değil? Tam tersine, düşmanın yaptıkları iyi bilinmelidir.

Osmanlı Devleti 1683 yılından itibaren hızla gerilemeye ve toprak kaybetmeğe başladı. Buna karşılık İngiltere, Fransa, ABD (1776'dan itibaren) ve Almanya zengin ve güçlü devletler haline geldi. Bu inkar edilmez bir gerçektir.

Türk Tarihi, Avrupa milletlerinin tarihinden ayrı olarak analiz edilemez! Onlar ne yapıyordu, biz ne yapıyorduk? "Biz Avrupalı değiliz ki, Avrupalıların tarihi, Avrupalıların yaptıkları bizi ilgilendirmez." yanlış bir zihniyettir. Ermeni, Yunan, Yahudi, Rus, İngiliz, Fransız, Amerikan, Çin Tarihi'ni de Türk Tarihi gibi bilmeliyiz.

Türkler, I.Dünya Savaşı'nın en kötü koşullarında bile Çanakkale Destanı yazabilmiş bir millettir. Demek istediğim, iyi koşullar sağlandığı takdirde Türkiye "bölgesel bir güç" haline gelebilir.

Türkiye'nin gelişmesini bugün de hiçbir ülke istemiyor. Bu gerçekler bilinmelidir.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Selim Pusat - 15 Ekim 2011
Yazdıklarınızı dikkatli bir şekilde okudum, çoğu tespitiniz doğrudur.


Atsız Atamızın da söylediği gibi " Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır."
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: TÜRK-KAN - 16 Ekim 2011
  Yahudiler, I.Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de Türk Milleti'ne karşı İngilizlerin yanında savaşmışlardı. Yahudilerden oluşan birliğin adı Zion Mule Corps(Siyon Katır Alayı) idi.

(http://www.geliboluyuanlamak.com/resimler/haberler/323.jpg)

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: TÜRK-KAN - 16 Ekim 2011
I.Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı isyan eden Araplarla Siyonist Yahudilerin işbirliği anlaşmasını daha evvel aşağıdaki bağlantıda yayınlamıştık. Bu konuda da yayınlamakta fayda var.
https://hunturk.net/forum/index.php?topic=4416.msg30248#msg30248

(http://www.eretzyisroel.org/~samuel/feisal.jpg)
(http://www.eretzyisroel.org/~samuel/feisal2.jpg)(http://www.eretzyisroel.org/~samuel/feisal3.jpg)
(http://www.eretzyisroel.org/~samuel/feisal4.jpg)(http://www.eretzyisroel.org/~samuel/feisal5.jpg)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 16 Ekim 2011
Evet bu kitap ve bu anlaşma önemli belgelerdir. Ben, "Yahudiler bizimle savaşmadı." demek istemedim. Tam tersine I.Dünya Savaşı'nı planlayanlar Yahudilerdi (Amerikalı Yahudiler, Fransız Yahudiler ve İngiliz Yahudiler başta olmak üzere).

"Halkımız bu konuda bilinçli değildir!" derken, halkımız birebir Ermeni zulmünü ve Yunan zulmünü yaşamıştı. Ama asıl saldırgan gücün Yahudiler olduğunun farkında değildi anlamında kullandım. Çanakkale'de bize karşı savaşan Yahudilerin mevcut olduğunu o dönemde Türk tarafının bildiğini sanmıyorum. Türkler, o askerleri İngiliz olarak görüyordu.

Ayrıca müttefikimiz olan Almanya da pek sorgulanmamıştır. Almanya içindeki Alman Yahudileri ve Alman masonları çok aktifti. Onlar Almanya'yı arkadan vurmuşlardır. Samimi olarak Türklere yardım eden Almanlar olduğu gibi, bazı Alman komutanlar ise Türk askerini kırdırtmış, adeta yenilmemizi istemişlerdir! İngilizler Kudüs'ü ele geçirdiğinde Almanlar da sevinmişlerdir! (Bu ne biçim bir müttefikliktir?)

Avusturya veliahtı Franz Ferdinand'ı öldürerek I.Dünya Savaşı'nı başlatan Sırp "Kara El" cemiyeti de masonik bir cemiyettir. (Bu konu da hiçbir zaman sorgulanmamıştır!)
________________________________________

Ana konuyu bozmamak için değinmediğim konuları da yazmak istiyorum:

Yahudiler ve Masonlar, Hristiyanlığı (Katolik Kilisesi’ni) çökertmek için Rose-Croix (Gül Haç)* Cemiyeti’ni kurdular. 1400’lerden 1600’lere kadar varlığını sürdüren bu cemiyet de Protestanlığı oluşturdu.

* not: ancak örneğin 1500'lerde (o cemiyetin üyeleri dışında) kimse bu cemiyetin varlığından haberdar değildi! Günümüzde bu cemiyetle ilgili kitapları CIA yazdırtıyor! (Benim vardığım sonuç, böyle bir cemiyetin gerçekten varolduğu yönünde. Masonlar, bu anlattığım konuları zaten biliyorlar. -Ben bu bilgilere ulaşmak için oldukça emek sarfettim. Bunu belirtmek isterim.-   Aradan 500 yıl geçtikten sonra Gül Haç Cemiyeti vardı diye kitap yazmak biraz anlamsız...  Bu tür kitapları yazanlar iyi niyetli değiller ve onlar da aynı teşkilattan! İş işten geçtikten sonra bu bilgiler açıklansa ne olacak? -Yine de bilgi bilgidir diyerek bu kitapları da takip ediyorum.-)

Dante Alighieri gizli bir Tapınakçı idi (F.S.K.I.P.F.T. üyesi). Amerika’yı keşfeden Kristof Kolomb da gizli bir Tapınakçı idi, Leonardo da Vinci de! (Bu kişiler tarih kitaplarımızda büyük yazar, büyük kaşif, büyük sanatçı-bilimadamı olarak tanıtılır! Gerçekte hepsi Tapınakçıdır!) "Satanist" olduklarından, Büyücüler ve Simyacılar da Masondu! Tarot kartları da Masoniktir!

Faşizm de Masonluğun icadıdır. Mussolini’yi iktidara Masonlar getirdi. (Bunun böyle olduğu, Türk masonlarının çıkarttığı Mimar Sinan Dergisi'nde de belirtiliyor!) Ancak faşizm, "görünüşte" Yahudiliğe ve Masonluğa karşıydı.

Hitler’i de iktidara Masonlar getirdi! Thule Cemiyeti (Thule-Gesellschaft) Masonik bir cemiyetti. Kurucusu Rudolf von Sebottendorf bir masondu. Thule Cemiyeti, Nazi Partisi’ni kurmuştur (NSDAP = Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi)!

Alman halkının çoğunluğu, zaten I.Dünya Savaşı’nı kaybettikleri için ABD’den, İngiltere’den, Fransa’dan, SSCB’den ve Yahudilerden nefret ediyordu. Savaş sonrası bir de "hiperenflasyon" sorunu yaşanmıştı. Almanlar intikam almak istiyordu. -Ben Hitler dahil birçok Alman milliyetçisinin "samimi" olduklarına inanıyorum.- Ancak Nazilerin içinde ikili oynayan "ajanlar" da vardı! Bir çok Nazi, savaş sonunda ABD ile işbirliği yaptı. Amerikalılar bu Nazileri "suçsuz" görüyordu, belki en başından beri bunlar "Amerikan ajanı" idi. Nazilerin içinde "gizli masonlar" ve "gizli Yahudiler" de vardı! NASA bile eski Naziler sayesinde kuruldu! (Wernher von Braun Naziydi.) Ayrıca II.Dünya Savaşı sonrasında Amerikan istihbaratında, Alman istihbaratında ve Gladio da eski Naziler görev aldı.

II. Dünya Savaşı'nda önce Almanlar Avrupa'yı elegeçirdi, daha sonra ABD Avrupa'yı "kurtardı"! Nihai amaç zaten Avrupa'nın Amerikan egemenliğine girmesiydi! (Bugün bile Fransızlar ve Belçikalılar, ABD'yi kurtarıcı olarak görüyorlar.)


Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 16 Ekim 2011
Sayın Böri Kardeşim,
Değerli paylaşımlarınız için sağolun!
Yahudiler tartışmasız olarak Türlüğün düşmanıdır. Aynı zamanda Yahudiler, inançları gereği, bütün insanlığı kendilerine hizmetkar ve köle olarak gördüklerinden tarih boyunca Yahudi olamayan milletlere karşı, başta ekonomik olarak sömürme olmak üzere, her türlü düşmanlığı sinsice yapmışlar ve halen de yapmaktadırlar.
Tarih boyunca en büyük güç her yer ve zamanda para olmuştur. Paranın gücünün farkında olan Yahudiler bulundukları her yerde "pahada ağır, yükte hafif" olarak tabir edilen değerli şeylerin ticaretini yaparak maddi olarak güçlenmiş ve genel kabule göre de dünya finansının kontrolünü ellerinde tutmayı başarabilmişlerdir.

TTK.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 17 Ekim 2011
Seyredenler bilir, Mel Gibson’ın oynadığı "Braveheart" (Cesur Yürek) filmi görünüşte İngiltere'ye karşı İskoçya'nın Bağımsızlık savaşını anlatmakla birlikte gerçekte İskoçya Kralı Robert Bruce'u anlatmaktadır. Filmde bu nedenle İskoçlar övülmekte, İngilizler yerilmektedir... İlk bakışta İngilizlerin kötülenmesi garip gelebilir çünkü genelde İngiltere'yi eleştiren hiçbir film yapılmamıştır. Ancak İngilizleri yenen İskoçya Kralı Robert Bruce, Tapınakçıları da himaye eden biridir. "Cesur Yürek" ünvanı da sanıldığı gibi Mel Gibson'ın oynadığı William Wallace'a ait değil, İskoçya Kralı Robert Bruce'a ait bir ünvandır. -Filmde İskoçya Kralı Robert Bruce, İngiltere'ye karşı bir türlü savaşmak istememekte ve temkinli davranmaktadır. İskoç köylü kahraman William Wallace (Mel Gibson) ise İngiltere'ye karşı savaşır ama yakalanarak idam edilir. Yaptığının hata olduğunu ve hayattaki en önemli şeyin İskoçya'nın bağımsızlığı olduğunu sonunda anlayan Kral Robert Bruce, İngiltere'ye karşı savaşmaya karar verir ve zafer kazanır. Film böyle sona erer.-

İskoçya Kralı Robert Bruce, şimdiki İngiltere / B.Britanya Kraliçesi II.Elizabeth'in atasıdır. (İngiliz Kraliçesi I.Elizabeth çocuksuz olarak ölünce, İskoçya Kralı James İngiltere'nin de kralı olur ve iki ülke "Büyük Britanya" adıyla birleşir. O gün bugündür İngiltere'yi bu hanedan yönetir. -Alman asıllı Hannover Hanedanından I.George, anneannesi bu İskoç Stuart Hanedanından gelen biri olduğu için İngiltere Kralı olabilmiştir. Hannover Hanedanı gerçekte İskoç Stuart Hanedanı'nın bir yan dalıdır.- Kraliçe II. Elizabeth'in soyağacını  daha önce yazmıştım.)
________________________________________

Masonlarla ilgili bir komplo teorisini görüşlerinize sunmak istiyorum:

MASON DERECELERİ:

1)Çırak
2)Kalfa
3)Üstad / Usta
4)Sır Üstadı
5)Yetkin Üstad
6)Sır Sekreteri
7)Nazır ve Yargıç
8)Bina Emini
9)Dokuzlar Seçilmişi
10)Onbeşler Seçilmişi
11)Yüce Seçilmiş Şövalye
12)Büyük Mimar Üstad
13)Dokuzuncu Kemer Şövalyesi
14)Yetkin Seçilmiş Tam ve Yüksek Mason
15)Doğu Şövalyesi
16)Kudüs Prensi
17)Doğu ve Batı Şövalyesi
18)Rozkrua Şövalyesi
19)Yüksek İskoçyalı
20)Yaşamboyu Üstad
21)Prusya Şövalyesi
22)Lübnan Prensi
23)Tabernakl Başkanı
24)Tabernakl Prensi
25)Tunç Yılan Şövalyesi
26)Triniter İskoçyalı
27)Mabet Komandörü Şövalyesi
28)Güneş Şövalyesi
29)Aziz Andre Şövalyesi
30)Kadoş Şövalyesi
31)Büyük Denetici
32)Royal Sır Yüksek Prensi
33)Egemen Büyük Genel Denetici

(Toplumumuzda ne yazık ki işadamı, avukat, doktor, dişçi, profesör, bankacı, siyasetçi, spor kulüplerinde yönetici, vb. çok sayıda kişi bu dereceleri almak için uğraşıyor!)

KOMPLO TEORİSİ: Masonluk 33 derecedir. 33 sayısıyla bir mesaj mı veriliyor?

Bingöl'de 33 erin şehit edilmesi (1993)

Erzincan / Başbağlar Katliamı: 33 sivilin öldürülmesi (1993)

Sivas Katliamı (1993) : 37 kişi öldürüldü ama basın ilk gün "33 kişi öldü" diye haber yaptı.

Dersim olayları (1937) : 33 Jandarmanın öldürülmesiyle başlıyor! "İhsan Sabri Çağlayangil'e göre, 1937 yılında Atatürk Singeç Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere Dersim'e gelecekti. Bu köprünün bir ucunda güvenliği sağlamak amacıyla bir askeri karakol bulunuyordu. İsmail Hakkı adlı bir teğmen'in komutasındaki karakola isyancılar tarafından saldırı düzenlenir. Karakol yakıldı, 33 askerin tümü öldürüldü."

Atatürk Masonluğu 1935 yılında yasaklamıştı ama Masonlar aktifti!


Bunlar bir tesadüf mü?


Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 19 Ekim 2011
Askerlerimizi şehit eden güçleri burada bir bir yazdım.

Türkiye'ye karşı savaş açılmıştır. Türklere karşı Yahudi-Ermeni-Kürt-Yunan ittifakı vardır. "Büyük Devletler", bu ittifakı desteklemektedir.

Ermeni Taşnak ve Hınçak teşkilatları günümüzde de aktiftir. ASALA-Hınçak bağlantısı araştırılmalıdır. Ermeni-Masonlar araştırılmalıdır. "Ermeni görünümlü Yahudiler" araştırılmalıdır.

Ne kadar üst düzey mason, ne kadar mafya üyesi varsa günümüzde "Büyük İşadamı" muamelesi görmektedir.

Bütün gazete-dergi ve televizyonlar, yabancı istihbaratlarla içli dışlıdır. HEPSİ TÜRK DÜŞMANIDIR!

İnternet üzerinden Türklüğe sayısız saldırı vardır.

Türk toplumu, Amerikancılaştırılmıştır: Amerikancı-liboş takım, Amerikan güdümlü Marksistler, Amerikan güdümlü sahte Atatürkçüler, Amerikan güdümlü Kürtçüler, Amerikan güdümlü İslamcılar, Amerikan güdümlü çeteler...

Gereken yapılmalıdır.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 19 Ekim 2011
YENİ DÜNYA DÜZENİ: Yeni Dünya Düzeni'nin başka bir anlamı da vardır...

Öncelikle Eski Dünya Düzeni ne idi?

Geçmişte insanlar ok-yay-mızrak-kılıç-balta-at ile savaşıyorlardı.

Ancak zamanın değişmesiyle barut-top-tüfek-ticaret-kağıt para-savaş gemileri-masonluk-istihbarat-teknolojik yenilikler önem kazanmıştır.

Bütün Dünya, "Yeni Dünya Düzeni" kavramını Baba Bush'tan öğrenmiştir ama bu kavram masonik bir kavramdır.

Amerikan 1 Dolarının arkasında NOVUS ORDO SECLORUM = "Yüzyılların Yeni Düzeni" tabirinin yer aldığını ilkokul çocukları bile biliyor...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 19 Ekim 2011
FUTBOLLA MİLLETİMİZ "APTALLAŞTIRILMAKTADIR!"

Fenerbahçe-Galatasaray-Beşiktaş yöneticilerinin büyük bir bölümü masondur!

"Modern Futbol", masonlar tarafından organize edilmiştir. Futbol bilindiği gibi İngiliz icadıdır. İlk İngiliz Futbol Federasyonu toplantısı, İngiliz masonlarının toplandığı bir mekanda gerçekleştirilmiştir.

Basketbol da mason icadıdır! Basketbol oyununu bulan James Naismith masondur!

Amaç halkı oyalamaktır! Kitleler futbol takımlarıyla ilgilenmekte, siyasetle ilgilenmemektedir! Masonlar da para kazanmaktadır!

Milletimiz Fener-Galatasaray, Real Madrid-Barcelona maçlarını merak eder, Chicago-Boston NBA Basketbol maçını izler...

Ne Chicagosu? Chicago yense ne olacak? Boston yense ne olacak? Biz Amerikalı mıyız? Milletimiz aptallaştırılmaktadır!
______________________________________

Futbolda hep zengin takımlar galip gelmektedir... Örneğin İspanya'da Real Madrid ve Barcelona, oynadığı maçların % 70'ini farklı sonuçlarla kazanır... Osasuna gibi takımlar ise averaj takımıdır. Bu yıllar yılı böyle devam eder.

(Bu yıl da Barcelona-Osasuna maçı 8-0 bitmiştir. Barcelona seyircisi sevinmiştir. Maçı TV'de izleyen Türk seyirciler de mutludur... Sevinecek ne var? Barcelona ve Real Madrid her yıl yüz milyonlarca Euro harcar. Osasuna ise gariban bir takımdır. Osasuna, onları ancak kırk yılda bir yener.)

Söylemek istediğim: Futbol yalan dolandır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Ekim 2011
İsrail değil, Türkiye!  :

Türkiye'deki Yahudi tehlikesine dikkat çekmek istiyorum. PKK'nın arkasındaki güç Yahudilerdir!

Türkiye'nin belli başlı Yahudi aileleri: Bunlar kimdir, necidir? Bağlantıları nedir? Araştırılmalıdır. Liste daha da genişletilebilir... Her Türk bunları bilmelidir! Sayıları 3-5 kişi değildir!

Alaton, Garih, Heskiya, Kohen, Berker, Toledo, Uziel, Baruh, Kasavi, Pinhas, Arditi, Ercel, Fis, Eskenazi, Miskohen, Albukrek, Paker, Özdamar, Sava, Almelek, Elmas, Leon, Aktekin, Demarki, Behar, Bahar, Aksloti, Bilen, Day, Zakuto, Abravanel, Kandiyoti, Benbesat, Benbasat, Levi, Hason, Blok, Cabilar, Fransez, Kastro, İnselberg, Bali, İshaki, Ari, Akşiyote, Cheniot, Mizrahi, Maçoro, İpeker, Namet, Benbasa, Maravent, Salis, Çiton, Hasid, Vaena, Bello, Gormezano, Sevi, Hatem, Barbut, Kaneti, Altaras, Asseo, Habib, Franco, Ender, Alver, Tariç, Sason, Yaeş, Amram, Ventura, Benrubi, Fua, Moskowitz, Herzikowitz, İlkbahar, Gavriyeloğlu, Benbanaste, Mitrani, Alazraki, Şaşo, Baruh, Saltiel, Nahmiyas, Papo, Yeroham, Muallem, Masa, Bornstein, Adatto, Marmaralı, Politi, Attias, Sadaka, Penso, Rozanes, Varon, Eliazarof, Hazmonay, Hahmişvili, Beber, Musaoğlu, Guakil, Jerusalmi, Fresko, Sadok, Varber, Rividi, Nasi, Benzonana,Karkaşon, Kasavi, Fintz, Rozales, Civre, Rodrig, Meşulam, Ovadya, Mitz, Hakko, Salman, Blum, Pinto, Mak, Rodit, Polikar, Perlman, İllel, Aslan, Haras, Baras, Tarabuluz, Saragosi, Yeruşalmi, Yerşenli, Bivas, Mayer, Maya, Doenyas, Tazartes, Adut, Sepici, Castoriades, Sages, Bayar, Baumann, Papi, Dannon, Elyakim, Eskinazis, Haravon, Habif, Biçer, Behare, Tezman, Medina, Savaryego, Bonfil, Heriş, Revah, Motola, Aysoy, Menda, Djeddah, Malak, Gutman, Freud, Benzeray, Acıman, Goldenberg, Benardete, Burla, Biçaço, Uziel, Fins, Rahamim, Saban, Hamamoğlu   
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Ekim 2011
Vitas, Filosof, Kaldam, Pontremoli, Somek, Seyyağ, Abraham, Samanon, Anav, Hodara, Sonsino, Alalu, Hazan, Sion, Benjenk, Rubin, Kazado, Nassima, Elnnekave, Zonana, Tovi, Benador, Özaşar, Bitran, Göreli, Ereş, Libert, Gomel, İşalan, Altaras, Güzeloğlu, Çikvaşvili, Bardavid, Elias, Soryano, Navaro, Sisa, Hayon, Özruso, Zaharya, Haker, Şeritçioğlu, Bilman, Kaspi, Gülçiçek, Erkoen, Benkohen, Uyanık, Abuisak, Kasuto, Sevgi, Sevilya, Ersan, Kalvo, Geron, Alfandari, Sarfati, Behmoaras, Belevi, Barkey, Benmuvhar, Levis, Galiko, Boeno, Somek, Menzan, Yaver, Razon, Azuz, Antika, Belman, Palti, Kapuano, Barha, Samuel, Azerbat, Ergas, Karakaş, Sabanay, Naon, Moşkatel, Adıvar, Özdanon, Nahmias, Beda, Samoilof, Memi, Türksever, Sinay, Manisa, Zalma, Kamu, Duenias, Biton, Çaruhçef, Venturero, Hilel, Rotbarti, Franci, Reytan, Semah, Maury, Bubahar, İme, Elevi, Pakkan, Peksay, Matalon, Mişulam, Gayus, Görmes, Gormezano, Sayah, Geron, Zara, Haver, Konan, Tiano, Yoaf, Varnalı, Finzi, Amram, Binler, Saranga, Rodrigue, Dolman, Ergaz, Lazar, Güler, Kori, Abeni, Bennun, Tabah, Faro, Devidas, Dorlevi, Botton, Alfandari, Şuto, Surujon, Sevik, Şoef, Küçükedirne, Kirespi, Alaluf, İzisel, Özsezikli, Negrin, Beskenazi, Altabev, Kolen, Misriel, Esinli, Paşarel, Haviyo, Kan, Cavaliero, Moskoviç, Dana, Adoni, Safra, Gürsoy, Kaplan, De Taranto, Habif, Aydulun, Şemtob, Tarablus, Aksiyote, Eliezer, Kemalof, Tabah, Cibre, Şerez, Nassi, Alkalay, Mazza, Alhanati, Molho 
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Ekim 2011
Avigdor, Avidor, Kalderon, Telvi, Kaston, Magriso, Hazday, Nayman, Harunzade, Yakuppur, Afo, Rahamim, Muraben, Karbel, Danielzade, Çelik, Murat, Basmacı, Demeşulam, Namer, Gerşon, Monfort, Şerler, Heilpern, Hug, Alguadiş, Şimon, Elnekave, Özeskenazi, Frumkin, Herman, Aşer, Kanza, Moreno, Torel, Caouki, Fermon, Kafe, Sarfati, Aelyon, Susar, Varbarbut, Palombo, Tari, Halegua, Hananel, Saydun, Bildirici, Pur, Beraze, Goldstein, Çokolat, Ferera, Denizel, Şaşo, Aranya, Ben Nathan, Molho, Eliakim, Zara, Gatenyo, Savickas, Kastoryano, Bergsen, Asael, Kampeas, Kalma, Benşuşe, Beraha, Gazoli, Dimişulam, Çiprut, Arazi, Şaki, Koncabahar, Alfandari, Kandi, Benveniste, Cerasi, Seviğ, Verter, Benmeleh, Ballı, Karako, Benezra, Levyi, Aviyente, Haser, Surujon, Treves, Meşullam, Bensusan, Kovos, Braunstein, Bayburi, Binyaminoğlu, Moss, Menzan, Pesah, Beri, Benhalegua, Alon, Caen, Amaracı, Recanati, Abigadol, Katan, Abaruh, Sayah, Mebahar, Perahya, Şekerel, Dekalo, Perez, Yakar, Sofer, Yahni, Hekim, Yaşova, Sasson, Barzilay, Nommaz, Ancel, Yahya, Araf, Alhadef, Romi, Derkazez, Keribar, Ronana, Zonana, Duşi, İnselberg, Marcelli, Hulli, Bardavid, Almaleh, Elizar, Pensoy, Gülzari, Tarragano, Naon, Segura, Romano, Debayar, Konfidan, Yesaya, Salis, Cenkel, Çakartaş, Ben Reytan, Şenbay, Recuan, Dovek, Suveyke, Güreli, Saragossi, İstrioti, Çuhacıoğlu, Kumbriyel, Anavi, Elnekave, Aelyon, Allevi, Russo, Benyeş, Benzion, Karako, Sagner, Eliazarof, Beresi, Türarslan, Salto, Salti, Modiano, Uzel, Afrase, Aysoy, Muraben, Faraci, Şalom, Alboher, Sabah, De Siyaves, Mutal 
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Ekim 2011
Cerasi, Çerasi, Pinhasi, Birol, Celardin, Kalvo, Yaffe, Noah, Arda, Salmona, Erkohen, Farhi, Miskoen, Avimelek, Zaharya, Barokas, Sarfati, Peso, Halfon, Özfiliba, Graziani, Kasuto, İzer, Halmen, Çiprut, Benatar, Schick, Alkaş, Afumado, Razon, Kazes, Strumza, Pinto, Kovos, Civre, Navaro, Behmoaram, Godon, Arkohen, Benkohen, Natan, Meyohas, Azarya, Bensusan, Beker, Deleon, Rokes, Kandiyoti, Pizante, Katan, Romney, Alşeh, Eluaşvili, Nommaz, Koen, Hananel, Meranda, Amira, Biçaço, Beceren, Arieli, Şayir, Halevi, Galimidi, Raif, Yaolom, Melamed, Sevinir, Özinci, Bensiyon, Şenbahar, Becerano, Zalma, Menase, Nahmiyas, Maya, Pilo, Anahmiyas, Beraha, Soriano, Negri, Beja, Alfandari, Kadranel, Krudo, Eskapa, Avni, Katalan, Bencuya, Saül, Asal, Bonomo, Kapeluto, İzer, Gabay, Edin, Kartal, Alazraki, Albağlı, Lieman, Silbermann, Fridman, Kalderon, Krespi, Namer, Kaldam, Abuaf, Kori, Modiano, Turiel, Vardarbaşı, Brudo, Magriso, Veissid, Mis, Surujon, Barbier, Amariglio, Megido, Cohen, Tani, Benyakar, Bitek, Salah, Salinas, Albohayre, Sulam, Name, Hayırel, Grünberg, Koronel, Kamhi, Mayorkas, Benhaim, Amram, Benrubi, Motola, Yenni, Zavaro, Rofe, Morhayim, Yosefyan, Gormezano, Bello, Afrache, Selen, Motro, Poyastro, İbrahimzade, Guakil, Mandel, Kassar, Siva, Blum, Golber, Berkman, Birmizrahi, Mişulam, Alkaher, Nigrin, Leyon, Maravent, Hullu, Futsi, Molina, Gabay, Bicerano, Benezra, Hayim, Barizak, Misrahi, Hora, Alsait, Pando, Amira, Bruker

____________________________________

Türkiye'deki televizyonlar, gazeteler, üniversiteler, borsa, bankalar bunlara hizmet ediyor!

Sadece "Kahrolsun PKK!" diye slogan atmakla terör bitmez! Arkasındaki güçler yokedilmelidir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 20 Ekim 2011
Boşbakan Tayyip'in Filistin'e karşı gösterdiği duygusal yakınlığa doğru orantılı olarak İsrail-Türkiye ilişkileri gerildi ve Mavi Marmara olayıyla da kopma noktasına geldi.
Bu gerginliği boşbakan Tayyip özellikle tırmandırarak kendisinin bölgenin lideri imajı oluşmasını sağlamaya çalışırken en büyük kazancı ise seçimlerde %50 lik oy kotarmak şeklinde kar hanesine yazdırmak oldu.
İsrail hem demoğrafik yetersizliği ve hem de coğrafi olarak kuşatılmış olması nedeniyle, özellikle dış siyasetinde, militaris bir yol izlemek zorundadır. İsrail militarizmi terk ettiği an bir kaşık suda boğulmaya mahkum bir avuçluk bir güçtür.
İsrail'i güçlü kılan asıl kaynak dünya finansını elinde tutan ve bulundukları ülkelerde- ki özellikle ABD de- güçlü birer lobici olan Yahudilerdir. Bu cümleden olarak Türkiye Yahudilerini de hesaba katmak gerekmektedir.
Yeniosmanlıcık hülyalarıyla üniter Laik Cumhuriyeti yıkmaya kastetmiş olan boşbakan Tayyip din kardeşliği argumanlarıyla büyük ortadoğu projesinin işleyişinde eşbaşkanlık görevini icra ederken, eşbaşkanlık görevinin dışında kalan, takıldığı nostaljik ve duygusal engeller nedeniyle, askeri literatürde "it dalaşı" olarak adlandırılan bir takım tacizleri nedeniyle İsrail'le karşı karşıya gelmektedir.
İsrail, boşbakan Tayyip tarafından yapılan "it dalaş"larına, Türkiyenin yumuşak karnı olan pkk-kürt terörünü kullanarak misilleme yapmaktadır.
Mavi Marmara olayının hemen akabinde Hatay-Amanos saldırısı, geçtiğimiz ay Ankara-Kızılay'da patalayan bomba, doğrudan mossad-pkk işbirliğiyle düzenlenmiş, bir bakıma, mossadın Türkiyenin kulağını çekererk ikaz etmek istediği operasyonlardı.
Mezopotamya bölgesinde meydana gelen en küçük bir kıpırtı bile İsrai'i tedirgin etmektedir. Çünkü İsrail hem demoğrafik olarak zayıftır ve hem de kendisini yok etmeyi dini bir vecibe gibi gören düşmanlarınca çepeçevre kuşatılmış durumdadır. İsrail bu olumsuz taraflarını; dünya Yahudi lobilerinin sağladığı siyasi destek ve Yahudi sermayesinin yaptığı astronomik yardımların oluşturduğu güçle militaris ve saldırgan şekilde uygulayarak telafi etmeye çalışmaktadır.
BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) her ne kadar, halihazırda, ABD'nin bölgesel çıkarlarını dizayn etsede neticede Talmut'un vaddettiği büyük İsrail'in oluşturulmasını sağlayacak ve bölgede daha bir kaç yüz yıl devam edecek olan kargaşalar neticesinde varılması hayal edilen kutsal Siyon ülküsüdür.
Dünya üzerinde yaşayan bütün Yahudiler arz-ı mevdud (vadedilmiş topraklar) denilen Siyon Dağı merkezli ve Mezopotamya coğrafyasının tamamını içine alan büyük İsrail ülküsüne sahiptirler. Doğal olarak Türkiyede yaşayan Yahudiler de bu ülküye sahip olduklarından gizli gizli İsrail'e yardım ve destek olmaktadırlar.

Türk Milletine karşı yürütülen pkk-kürt terörünün arka planında Yahudilerin de yer aldığını kabul etmekle birlikte pkk-kürt hamilerinin sadece Yahudiler olduğunu ileri sürmenin de diğer asıl büyük düşmaları(başta AB ülkeleri ve ABD) dikkaten kaçırmak anlamına geldiğini unutmamak lazımdır.
Bu arada Böri andanın bunca Yahudi aile adını nerden temin ettiğini merak ettiğimi belirtmek isterim.

TTK.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Ekim 2011
Listeyi kendim hazırladım.

Bu arada masum insanları incitmek istemem. Geçmişte (Atatürk döneminde), gerçekten Türklere yakınlık duyan ve Türkiye'ye bağlılık gösteren, kıt kanaat geçinen Yahudiler de vardı.

Ancak daha sonraki yıllarda Türkiye'deki Yahudiler kendilerini "Amerikalı" hissetmeye başladılar. Siyonizme kapıldılar.

__________________________________

ABD ve AB derken, Amerikalı Yahudiler ve Avrupalı Yahudiler de hesaba katılmalıdır. ABD ve Avrupa Birliği'ni kuran güç de Yahudilerdir.

AKP ve Amerikan güdümlü İslamcı zihniyeti hiç sevmediğimi de belirtmek isterim. Ancak Amerikan güdümlü Marksistleri, çeteleri, Sahte-Atatürkçüleri ve Kürtçüleri de sevmem!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 20 Ekim 2011
Geçmişte (Atatürk döneminde), gerçekten Türklere yakınlık duyan ve Türkiye'ye bağlılık gösteren, kıt kanaat geçinen Yahudiler de vardı.
Bu tarifin içinde yer alanları Yahudi olarak değil de Musevi olarak adlandırmak daha doğru olacaktır.
Bilindiği gibi Yahudi İsrailoğları soyundan gelenlere denilirken, İsrailoğulları dışında kalanlara Musevi denilmektedir.
Arap Musevileri, Fars Musevileri, Türk Musevileri gibi..
Türklere yakınlık duyanların yakınlık duymalarının asıl nedeni onların da Türk olmalarıdır.
İstanbul'da Türkçe konuşan ve Türkçeden başka dil bilmeyen, döğün törenleri, ölü merasimleri birebir bize benzeyen ve hatta kendilerini Yahudilere uzak görüp Müslüman Türklere daha yakın gören ve bizim büyük bir hatayla Yahudi dediğimiz Karai Türkleridir.
İstanbuldaki bu Karai Türkleri Kırım tarafında yoğun olarak yaşayan ve adlarına Karaimler denilen Hazar Türklerindendir.
Türkiyede yaşayan ve bu tarif içerisine giren topluluğa Yahudi değil Türk Musevi denilmesi daha doğrudur.
Hatta Karai adını verdiğimiz Hazar Türkleri kendilerine Musevi bile dememektedir.

TTK
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Ekim 2011
Türklere yakınlık duyan ve Türkiye'ye bağlılık gösteren kimseyi kötülemek, karalamak istemiyorum.

Ancak ölümüne ABD ve İsrail'e hizmet edenler de vardır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: [Hun Türk] - 20 Ekim 2011
Misafirliğini bilene sözümüz olmamış hiç geçmişte, şimdi de zaten. Ancak ülkemizdeki misafirlerde bilmeliler ki misafirin fazla kalması ev sahibini huzursuz eder. İnsan azmanı değiliz ya da insanlara şiddeti savunan bir görüşü benimsemiyoruz ancak Yahudi ırkı kadar aşağılanması gereken başka ırk yok. Geçmişte bunlara yapılan uygulamaların ne kadar ne denli doğru olduğu şuan bilinmekte.

Biz, milli bencil düşüncelere hemen sahip olamıyoruz. Duygusal yapımız fazla. Kanser hücresi ile kanser olabilecek aday hücreleri bir tutmayarak hatalar yapıyoruz. Önlemsel yaklaşım yerine tepkisel yaklaşımlarda bulunuyoruz. Bu da bizim gözümü karartmıyor. Büyüklük göstererek geleni geçene yardım etmişiz, kanatlarımız altına almışız.

Dünyada Yahudi finansmanı önemli bir güç teşkil etmiş. Şuan bile o kadar olaya rağmen şirletlerimizin hangisi bu sermayeyi istemiyorum diyor. Devlet olarak anca laf ebeliği yaparak milletin gözü boyanmakta, zaman zaman gazı alınmakta.

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Ekim 2011
Bitmeyen Savaş: I.Dünya Savaşı
 
I.Dünya Savaşı 1918 yılında bitmemiştir!
 
İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa, Rusya, ABD, İtalya, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Belçika, Portekiz, Japonya, Çin, Brezilya
 
bunlara Ermenileri, Polonya asıllıları, isyan eden Arapları, isyan eden Rumları, Çekleri, Slovakları, Dünya Yahudilerini, Masonları, Terör Örgütlerini (Sırp "Kara El" teşkilatı gibi), İngiliz Sömürgelerini (Kanada, Avustralya, Hindistan, Güney Afrika başta olmak üzere), Fransız Sömürgelerini ve birkaç küçük ülkeyi de ilave edebiliriz.
 
GÜNÜMÜZDE DE TÜRKİYE'NİN DÜŞMANLARI BUNLARDIR!
 
Tarih boyunca rekabet halinde bulunan İngiltere ve Fransa, rekabetin yarardan çok zarar getirdiğini görmüş ve müttefik olmuşlardır.Bu müttefiklik durumu günümüzde de devam etmektedir! ABD-İngiltere-Fransa; her zaman Yahudileri, Sırpları, Yunanlıları, Kürtçüleri ve Ermenileri desteklemiştir.
 
Çin ve Japonya'yı kim "batılılaştırmıştır"? (İngiliz ajanlar her zaman bu ülkelerle içli dışlıydı!)
 
Rusya aslında savaşta kazanan tarafta olmasına karşın, 1917 Devrimi yaşanmıştır. Rusya, Komünizmin boyunduruğuna girmiştir. (Rus Yahudileri-Komünizm ilişkisi araştırılmalıdır...) SSCB-ABD rekabeti "DANIŞIKLI DÖVÜŞTÜR!" (SSCB, II.Dünya Savaşı'nda da yine ABD'nin müttefiki olmuştur.)
 
I.Dünya Savaşı başladığında Dünya'da bir Yahudi devleti yoktu. Bu nedenle Yahudiler küçük ve önemsiz bir azınlık olarak görülmektedir... Oysa İngiliz Yahudileri, Fransız Yahudileri, Rus Yahudileri, Amerkan Yahudileri, İtalyan Yahudileri, vb. çok aktifti! Bunlara Gizli-Yahudileri de (Dönmeler) ilave etmeliyiz. Ayrıca bütün bu saydığım ülkeler, Masonlar tarafından yönetiliyordu!
 
Yukarıda Türkiye'deki Yahudi ailelerinden bahsettim. Peki 1914 yılında Amerikalı Yahudi aileleri, İngiliz Yahudi aileleri, Fransız Yahudi aileleri, Rus Yahudi aileleri kimlerdi? Hangi şirketlere sahiptiler? Servetlerinin miktarı neydi?
_____________________________________
 
Tarafsız Ülkeler: I.Dünya Savaşı'nda İsviçre, İsveç, Norveç, İspanya, Danimarka ve Hollanda tarafsız kalmıştır.
 
Ancak Danimarka savaş sonunda yenilen Almanya'dan toprak kazanmıştır.
 
Gerçekte bu tarafsız devletler de İtilaf Devletleri ile içli dışlıdır!
_______________________________________
 
İttifak Devletleri: Almanya İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu
 
Savaş sonunda Almanya, Avusturya, Macaristan tamamen Batı'nın kontrolüne girmiştir!
 
Robert Koleji mezunları tarafından kurulmuş bir ülke olan Bulgaristan, Faşizm ve Komünizm denemelerini yaşadıktan sonra günümüzde Amerika'nın uydusu konumundadır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Ekim 2011
I.Dünya Savaşı'nda Almanya ve Avusturya-Macaristan bizim tarafımızdaydı ancak Alman Masonlar, Alman Yahudiler, Avusturyalı Masonlar, Avusturyalı Yahudilerin durumu hiç sorgulanmamıştır! Onlar açıkça İHANET ETMİŞTİR!
 
Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde de "Osmanlı'yı çökertmek isteyen güçler" mevcuttu!
 
Bunları bilmeden, savaş felaketlerle sonuçlandığı için Enver Paşa'yı suçlamak haksızlıktır!
___________________________________
 
I.Dünya Savaşı bitince Sırplar, Hırvatistan-Bosna-Slovenya-Karadağ'ı ele geçirmiş, tamamen Sırp kontrolünde Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı kurulmuş ve daha sonra bu devlet "Yugoslavya" adını almıştır. Sırp Kralı masondu.
 
Ayrıca savaş sonunda Finlandiya, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya gibi ülkeler kurulmuş, bunlar da Batı'nın etkisine girmiştir.
 
II.Dünya Savaşı, I.Dünya Savaşı'nın devamıdır!
 
Müttefik Devletler: İngiltere, Fransa, SSCB, ABD, Çin, Polonya, Yugoslavya, Yunanistan, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, Çek direnişçiler, İngiliz Sömürgeleri, Fransız Sömürgeleri  ve birkaç küçük ülke
 
___________________________________
 
Tarafsız Ülkeler:  Türkiye, İspanya, Portekiz, İsviçre, İsveç
 
İspanya için genellikle Hitler Almanyası ile dosttu dense de İspanya gerçekte ABD'nin müttefiki idi!
 
İspanya ve Portekiz'deki faşist rejimler gizliden gizliye Batı'dan destek görmüştür!
___________________________________
 
Mihver Devletleri: Faşizm de Masonluğun bir icadıdır! (Bu konu nedense göz ardı edilir!)
 
Nazi Partisi, "Masonik" Thule Cemiyeti tarafından kurulmuştur! İtalya'da Faşistler iktidara gelmeden önce masonlardan destek görmüştür! Japonya ise ABD-İngiltere tarafından "batılılaştırılmıştır"...
 
Almanya, İtalya, Japonya'nın kontrolü savaştan sonra tamamen ABD'nin eline geçmiştir! (Batı'nın, Faşistleri bu ülkelerde iktidara getirmesinin nihai amacı buydu! Önce savaş çıkacak, Faşistler Avrupa'yı elegeçirecek ve daha sonra ABD, Avrupa'yı "kurtaracaktı"!!!)
 
Zorunluluk nedeniyle Almanya'nın yanında yeralan ülkeler de olmuştur: Bulgaristan, Macaristan, Finlandiya, Tayland
 
Bu ülkeleri fazla suçlayamayız. Finlandiya, Sovyet baskısı altındaydı. Macaristan, Romanya ve Yugoslavya'nın düşmanlığı ile karşı karşıyaydı.
 
Ayrıca o dönemde Avusturya, Almanya tarafından ilhak edilmiş; Arnavutluk İtalya tarafından elegeçirilmiş; Sırplara karşı savaşan Hırvatlar da Nazilerin yanında yer almıştı.
 
Bütün bu ülkeler de savaş sonunda Batı'nın istediği biçimde "dizayn edilmiştir"!
 
_______________________________________
 
O dönemde "hızlı komünist", "hızlı faşist" geçinenlerin kaçta kaçı Gizli-Yahudidir? Kaçta kaçı Gizli-Masondur? Bunlar araştırılmalıdır!
________________________________________
 
Sonuç olarak Birinci Dünya Savaşı sanıldığı gibi 1918 yılında bitmemiş, İkinci Dünya Savaşı yıllarında da devam ederek günümüze kadar ulaşmıştır...
 
Günümüzdeki çatışmalar da aynı Savaşın bir uzantısıdır (ASALA terörü, PKK terörü dahil!)
 
Olaylara bir de bu açıdan bakılmalıdır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Ekim 2011
Türkiye'de şu an (2011) aktif olan Mason locaları: İdeal, Kültür, Ülkü, Kardeşlik, Hürriyet, Sevgi, Atlas, Müsavat, Libertas, Hakikat, Ahenk, Fazilet, Erenler, Delta, Sadık Dostlar, Ülke, Şefkat, Hümanitas, Hulus, Freedom, Devrim, Pınar, Sevenler, Mimar Sinan Araştırma Locası, Hisar, Üçgen, Üçışık, Gün, Özlem, Başak, İrem, Evren, Piramit, Nilüfer, Burç, Sembol, Güven, Meşale, Anadolu, Sezgi, Akıl ve Hikmet, Boğaziçi, Yeditepe, Gönye, Güzel İstanbul, Günışığı, Tanyeri, Sadakat, Marmara, Sabah Güneşi, Dostluk, Gelişim, Onur, Umut, Yakacık, Kadıköy, Geometri, Doğu, Ülküm, Ufuk, Doruk, Örs, Granit, Tesviye, Sabah Yıldızı, Güney, Atayolu, Altar, Nar, Yücel, Güzellik, Küre, Çekiç, Koza, Taşocağı, Mimar Hiram, Anıt, Körfez, Zeytindalı, Irmak, Sebat, Sevgi Yolu, Rönesans, Vefa, Sur, Aydınlanma, Akasya, Ataizi, Söz, Akev, Cumhuriyet Yıldızı, İstanbul, Petek, Zafer, Bilge, Kalkedon, Vatan, Erman, Simge, Lotus, Koşuyolu, Huzur, Kristal, Vitriol, Kuvvet, Egeran, İleri, Ataçağ, Toprak, Köşetaşı, Akkan, Adalet, Alev, Gönül Dostları, Kardelen, Su, Lefkoşa, Uyanış, Doğuş, Yükseliş, İnanış, Bilgi, Barış, Dikmen, Yıldız, Arayış, Üçgül, Ahiler, Çağ, Gönül Mimarları, Eşitlik, Ankara, Yunus Emre, İlke, Atanur, Çukurova, Erdem, Denge, Doğan Güneş, Tolerans, Kutup Yıldızı, Üçnur, Başkent, Gökkuşağı, Hoşgörü, Antalya, Ekin, Yörünge, Pergel, Uyum, Güney Yıldızı, And, Eskişehir, Çınar, Evrim, Pusula, Odak, Defne, Bilim, Özgürlük, Mozaik, Güneş, Çağrı, Hitit Güneşi, Birlik, Tanyıldızı, Şafak, Simurg, Sedir Ağacı, Birikim, Aydınlık, Kaynak, Sağduyu, Önder, Yöntem, Düşün, Adana, Sümer, İzmir, Nur, Promethee, Gönül, İrfan, Ümit, Ephesus, Eylem, Manisa, Ege, Işın, Başarı, Üçsütun, Karşıyaka, Bodrum, Kordon, Doğa, Tan, Ocak, Şakul, Marmaris, Nokta, İmbat, Nirengi, Agora, Işık, Fethiye, Terazi, Çeşme, Sentez, Kuşadası, Zuhal, Özveri, Hermes, Herodot, Dokuz Eylül

__________________________________
 
Bu localar açıkça ABD, İngiltere ve İsrail'e hizmetediyorlar! (Evelemeye, gevelemeye, lafı uzatmaya gerek yok!)
 
Bunların üyeleri kimlerdir? Kaçta kaçı Yahudi asıllıdır?

___________________________________
 
Televizyonlarda "Şehitlerimiz!" diye timsah göz yaşı dökenler bunun yanıtını versinler!
 
Askerlerimiz Güneydoğu'da ve Kuzey Irak'ta mücadele ederken, bu mason takımı "Büyük İşadamı" muamelesi görüyor!!!
 
Türkiye'deki İkiyüzlülük budur! (Ülkemize yönelik özeleştiri de yapalım!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Ekim 2011
Atatürk'ün 1935 yılında kapattığı Mason Locaları:

Muhibban-ı Hürriyet, Vefa, Resne, Ziyayı Şark (Tan Işığı), Akasya, Sebat, Necat, Selamet, Güneş, Murat, Etoile D'Orient, Aydın, İstanbul, Ehram, Gençlik, Vedat, Reveil, Cumhuriyet, Merih, Zuhal, Cenup Yıldızı, Işık, Cumhuriyet Yıldızı, Saturne, Ülker, Nilüfer, İnkılap, Ege, Homere, Özkardeş, Nar, Rönesans
 
Atatürk bu locaları 1935 yılında kapatmış, 1938 yılında Masonlar tarafından öldürülmüştür!
 
 
Bu locaların* üyeleri kimlerdi? Kaç tanesi Yahudiydi? Kaç tanesi Dönmeydi? ABD-İngiltere-Fransa ile bağlantıları neydi?


* Bu dönemde genellikle loca yerine "mahfil" deniliyordu...
 
________________________________
 
Bu localar 1935 yılında kapatılmıştır ama Yüksek Şura hiçbir zaman kapatılmamıştır!
 
Bu localar kapansa da 1939 yılından sonra gizli gizli faaliyete başlamış ve sonuçta 1948 yılında Mason locaları Türkiye'de en baştan teker teker açılmaya başlamıştır... (bkz. bir önceki yorumdaki liste)
 
_________________________________
 
Bu localara üye olan masonlar CHP ve DP içinde ne kadar aktiftiler? Bir araştırılsın...
 
CHP-DP rekabeti, ülkemize dayatılmıştır... Aslında bu da "danışıklı bir dövüştü!" Ve bu partilerdeki masonlar "ikili oynuyorlardı!"
 
_________________________________
 
CHP Atatürk'ün ölümünden sonra masonların kontrolüne girmiş, Atatürkçü çizgiden uzaklaşmıştır! CHP, o tarihten sonra herşey olmuş ama Atatürkçü olmamıştır! Faşizm, Ortanın Solu, Marksizm, Sosyal Demokrasi, Demokratik Sol hepsi denenmiştir... CHP, 12 Eylülden sonra kapatılmış HP, SODEP, SHP, DSP, CHP gibi parçalara ayrılmıştır.
 
HEP'i meclise sokan güç SHP'dir! (HEP, daha sonra DEP-HADEP-DEHAP-DTP-BDP gibi sürekli isim değiştirmiştir. PKK'nın yan koludur.)
 
CHP'yi Atatürkçü bir parti sanan "saf" Atatürkçüler de yıllar yılı bu partiye oy vermiştir. Önder Sav, Haberal, S.Batum gibi adamların elinde kalan CHP'nin neresi Atatürkçüdür?
 
Atatürk herşeyden evvel bir Türk milliyetçisiydi!
 
 
ATATÜRK'ÜN İNTİKAMI ALINMALIDIR!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Ekim 2011
PKK olayı bunlardan ayrı değerlendirilemez! PKK'nın arkasındaki beyin takımı önemlidir!
 
Terör bir bütündür!
 
1978'deki terör ve 2011'deki terör aynıdır!
 
____________________________________________
 
Yorumlarınızı bekliyorum...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Ekim 2011
Evet, biraz garip gelebilir ama yukarıda belirttiğim gibi I.Dünya Savaşı henüz bitmemiştir!
 
Aslında Haçlı Seferleri de bitmemiştir!
 
ABD Başkanı Bush'un "Haçlı Seferi" tabirini kullandığını hepimiz biliyoruz...
 
Günümüzde Batı Dünyası artık Hristiyan değildir ama "Haçlı" olmaya devam etmektedir!
 
Batı Dünyası Haçlı-Tapınakçıdır!
 
Dünya'yı elegeçirme planları 1118 yılından beri devam ediyor...
 
 
 
Olaylara soğukkanlı bakarsak bunun böyle olduğunu görürüz!
 
 
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: [Hun Türk] - 23 Ekim 2011
Türk pasaportunu lekeyen bir film. İlla ki yırtanacaz yaranmak için. Bu insanların Yahudi sevdası nedir ki? Soykırım varsa İsrail'de yaşayanlar da zenci Museviler mi :) Ezilmiş Yahudi profilini gündemde tut yeter ki.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Ekim 2011
Bütün filmler propaganda filmidir!

Hollywood filmlerinin % 90'ında Yahudi propagandası yapılmaktadır...

Amerikan filmlerinde sürekli Amerikan Ordusu ve CIA övülür. (Diğer milletler aşağılanır.)

"Sistem" 'i eleştiren bir tane Amerikan filmi göremezsiniz...

(Amerika'yı eleştiriyor, savaş karşıtı vb. denilen filmlerin hiçbiri aslında ABD'yi doğru düzgün eleştirmez! Eleştiren tek tük film varsa da "danışıklı dövüştür"!)

Bilindiği gibi ABD'deki bütün film şirketleri Yahudilerindir.

Korku filmlerinin senaristleri ve yönetmenleri genellikle Satanisttir. Hepsi üst düzey sapıktır. Bu tür filmler palavradan korku filmi olarak nitelendirilerek küçümsendiği için genelde ciddiye alınmaz... Oysa bu filmlerin tamamı masoniktir! 

_________________________________

Peki "Türk" filmleri dizileri ne kadar Türktür? Onların da tamamına yakını Yahudi-Mason takımı tarafından çevrilmektedir...

İki güzel kız, iki dangıl dungul adam bulduk diyerek dizi yapıyorlar... Oyunculuk SIFIR! Senaryo SIFIR!

__________________________________

II.Dünya Savaşı'nda kıyıma uğrayan Yahudiler edebiyatı da bir propagandadır!

New York, Chicago, Los Angeles Yahudilerine hiçbirşey olmamıştır!

Daha önce belirttiğim gibi, savaş öncesinde örneğin Marsilya ve Paris'te yaşayan zengin Yahudiler, Filistin'e yerleşmek istemiyordu... Hitler, Fransa'yı işgal edince bu Yahudiler, Filistin'e göç etmek zorunda kalmıştır... (İsrail böyle kuruldu!)

II.Dünya Savaşı'nda Batı Avrupa Yahudilerinden çok, Doğu Avrupa Yahudileri yokedilmiştir!

Almanlar; Polonya, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna Yahudilerini imha etmiştir.

Oysa ırkçı bir millet olan Yahudiler (ABD ve Batı Avrupa Yahudileri), Doğu Avrupa'daki bu Yahudileri "Gerçek Yahudi" olarak görmüyordu!

(Hitler'i kimler iktidara getirmiştir? Nazi Partisi, masonik Thule Cemiyeti tarafından kurulmuştur! Nazi-Yahudi-Mason bağlantısı ayrıca incelenmelidir...)

Doğu Avrupa Yahudileri , Slavlarla Musevi Hazar Türklerinin karışımından meydana gelmiştir...

(Bu konuda Arthur Koestler'in "13.Kabile" adlı ünlü bir çalışması vardır...  / Komplo Teorisi: Bu kitap iyi niyetli bir çalışma mıdır? Yoksa "Öldürülen Doğu Avrupa Yahudileri için fazla üzülmeyin, onlar zaten Gerçek Yahudi değildi!" mesajı mı verilmektedir?)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 25 Ekim 2011
Türkiye için en büyük tehdit sanıldığı gibi PKK değil, bu ülkedeki "Amerikancı kesimdir"!

ABD, Yahudiler ve Masonlar tarafından kurulan bir ülkedir. Ancak Amerika kadar, "içimizdeki Amerika" da bu ülke için bir tehlike teşkil eder!

Türkiye'deki "Amerikancı kesim", ABD'nin her yaptığını hoş görür... ABD'yi kesinlikle eleştirmez, sorgulamaz!

"Amerikancı kesim", Amerikan güdümlü solcular, Amerikan güdümlü İslamcılar, Amerikan güdümlü Kürtçüler; hepsi bir bütündür! Bunlar ahtapotun kolları gibi bütün ülkeye yayılmıştır.

"Amerikancı kesim", ülke ekonomisine yön verir. Hepsi "büyük işadamı" muamelesi görür. Televizyonlar, Gazeteler, Dergiler, Üniversiteler, Bankalar ve Borsa bunların kontrolündedir. Ülkeyi tanksız-topsuz elegeçirmişlerdir!

"Amerikancı kesim" ahlaksızdır. Ülkenin bütün kaymağını yemelerine rağmen hırs-kin-nefret içinde yüzerler... Türk insanını hor görürler!

Türk Kültürüne, Türk Tarihine, Türk Diline düşmandırlar!

"Amerikancı kesim", Amerikan Kültürünü benimsemiştir. Amerikan Kültürü denen şey ise gerçekte "sulandırılmış Yahudiliktir." Tek değer yargısı olarak topluma PARA dayatılmıştır!
___________________________________

Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'de yaşayan insanların bir kısmı kendini "Amerikalı" gibi hissetmeye başlamıştır. Türkiye'ye en büyük darbeyi indiren onlardır!

CHP, DP, 27 Mayıs, AP, MHP, MNP / MSP, 12 Eylül, ANAP, DYP, HP / SHP / CHP, DSP,  HEP / DEP / HADEP / DEHAP / DTP / BDP, RP, 28 Şubat, AKP içindeki "Amerikancılar" kimlerdir?

Bu konu araştırılmalıdır!

Tiyatroya son verilmelidir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 25 Ekim 2011
Şehitlerimiz için Türk Bayrağı asmak, slogan atmak, sokaklarda yürüyüş yapmak; tepki göstermek adına belki yararlıdır... Ancak yeterli midir?

Satanizm nedir? Siyonizm nedir? Masonluk nedir? Yahudi Dünya Egemenliği nedir? Bu konular tartışılmalıdır...

Bu konular Türkiye'de tabu olduğu müddetçe, Türkiye bir adım ilerleyemez!
____________________________________

Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nden beri gelen en büyük sorunları: eğitimsizlik ve yoksulluktur!

İngiltere, Fransa, ABD gibi ülkeler; Türk halkını 1890'da da, 1914 yılında da, Atatürk Döneminde de (Atatürk'ün bütün çabalarına rağmen!!!), 1960'da da, 1980'de de, 2011 yılında da fakir ve cahil olarak nitelendiriyor ve horgörüyordu! (Acı gerçek budur!)

Batı Dünyası gücünü, Türk halkının eğitimsiz ve yoksul olmasından alıyor! Türk halkı, Batı'nın Türk toprakları hakkındaki planlarından habersizdir!

Batılılar, Osmanlı Devleti'ne "Avrupa'nın Hasta Adamı" diyorlardı... Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye yine bu durumlara düşmüştür!
______________________________________

Bu sorunlar "Eğitim seferbirliği" ile çözülmelidir! Gerisi kolaylıkla gelir.

(Türkiye'deki Amerikancı kesim ise "Eğitim şart!" diyerek, bu gerçekle alay etmektedir!)

7'den 70'e değil, 4 yaşından 94 yaşına kadar (ölene kadar diyelim!) "okuma seferberliği" ilan edilmelidir!

Bilim ve teknolojiye yüklenilmelidir.

Batı, bilim ve teknoloji sayesinde ilerlemiştir. İleri bir ülke, geri kalan ülkeleri elbette horgörür! (Bu kaçınılmaz bir sonuçtur!)
______________________________________

Ancak Türkiye'deki üniversiteler "Amerikancı kesimin" kontrolündedir! Bu yapı kırılmadan, Türkiye bilim ve teknoloji bakımından ilerleyemez! Türkiye tarih boyunca baltalanmış bir ülkedir!

1946 yılından sonra ABD müdahalesi ile Milli Eğitim, "milli" olmaktan çıkmıştır!

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Ekim 2011
Gerçekçi olalım:

Türkiye'nin içinde iki devlet vardır!!!

Türk Devleti ve "Türkiye'nin içindeki Amerika"

Türkiye'deki işadamları, Yahudiler, Masonlar, Lionslar, Rotaryenler, gazeteler-dergiler, televizyonlar, üniversiteler, bankalar, borsa; bu ikinci devlete hizmet etmektedir!

Ordunun, emniyetin, istihbaratın içinde de uzantıları vardır.

Türkiye'deki rejime "TÜSİAD Diktatörlüğü" diyebiliriz... O hükümet gitmiş, öteki gelmiş hikayedir! Bu ülkenin sağcısı da, solcusu da, dincisi de, Kürtçüsü de yıllar yılı hep "onlara" hizmet etti!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Ekim 2011
"Türk asıllı olup da Yahudilere hizmet edenler" için ne diyeceğiz?

Yahudiler, bu insanlardan daha saygındır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 27 Ekim 2011
Türk milleti kültürel anlamda "Yahudileştirilmek" isteniyor...

Reklamlarla, dizilerle, müzikle, futbolla (yukarıda daha detaylı bahsettim), magazinle, kadın dergileriyle, iş hayatıyla bu toplum Türk toplumu olmaktan çıkarılmaktadır!

Halkımız kendi tarihini küçümsemekte, Hunlar konusunun bahsi açıldığında "2200 yıl önce yaşanmış olaylar", Selçuklular bahsi açıldığında "1000 yıl önce yaşanmış, geçmiş gitmiş, mazi olmuş..." biçiminde bir tavır sergilenmektedir. (Liberali de böyledir, solcusu da, eğitimsiz cahili de, profesörü de!)

Oysa ki Batılılar kendi tarihlerini unutmaz! (Yukarıda uzun uzun anlattım. Onlar, 1118 yılında Tapınak Şövalyeleri Teşkilatı kuruldu. 1314 yılında Tapınakçıların lideri yakıldı gibi tarihleri asla unutmaz!)

Biz kendi tarihimize sahip çıkmazsak, Hollandalılar mı Türk Tarihine sahip çıkacak?

______________________________________

Ben dahil, sürekli Yahudileri suçlarken biraz kendi toplumumuzu da eleştirelim...

Yahudiler güçlerini, Türk toplumunun vurdumduymaz yapısından alıyor!

Onlar bunları, bunları yaptı... Peki biz ne yaptık?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 28 Ekim 2011
Türkiye'nin belli başlı Yahudi aileleri (devamı) :

Tarı, Pardo, Soef, Or, Amado, Moreau, Gaon, Kebudi, Çikurel, Asa, Margulies, Menaşe, Layıktez, Adler, Afnaim, Puller, İşman, Braunştayn, Marküs, Güleryüz, Aziz, Ateş, Alev, Levent, Kayan, Saporta


___________________________________

Hepsi "Büyük İşadamı" muamelesi görmektedir...

Türkiye'deki Yahudiler, Türkiye için PKK'dan daha büyük bir tehdittir!

PKK'yı üzerimize salanlar kim?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 28 Ekim 2011
Türkiye'yi YAHUDİ TÜRKİYESİ haline getirdiler!!!

___________________________________

Asıl tehdit budur! PKK, Fethullah, Hizbullah, vb. onların aletidir sadece!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 10 Kasım 2011
Atatürk'ü öldürenler de "onlar"! :

Alıntı
Atatürk, Masonluk teşkilatının Türkiye için çok zararlı olduğunu gördüğü için 1935 yılında bu teşkilatı kapattı. Masonlar, bunun üzerine Atatürk’ü öldürdüler (1938). Atatürk’ün doktorları: Mason Büyük Üstadı Mim Kemal Öke, Yahudi Samuel Abravaya Marmaralı, Fransız Noel Fiessinger, Nihad Reşad Belger, Neşet Ömer İrdelp, Akil Muhtar Özden, Mehmet Kamil Berk, Süreyya Hidayet Sertel, Mustafa Hayrullah Diker, Dişçisi Yahudi Sami Günzberg’tir. Masonluk, II.Dünya Savaşı’nın yarattığı kargaşa nedeniyle ancak 1948 yılında yeniden açılmıştır. Bu tarihten sonra Masonlar, CHP ve DP üzerinde etkili olmuşlardır.

____________________________________

10 Kasımlarda bu konu "sessizlikle geçiştirilir"!

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 11 Kasım 2011
Her Çinliyi Konfüçyüs sanmak! :

Ülkemizde sürekli olarak "Çin mucizesi" denilir, Çin övüldükçe övülür...

Çin (ve Japonya), I.Dünya Savaşı'nda İngiltere-Fransa-ABD'nin müttefikiydi! Batılılar 19.yüzyıldan beri Çin üzerinde etkili olmuşlardır. Eski Çin bitmiştir. Çin artık 19.yüzyıldan beri Batı'nın bir parçasıdır!

Sun Yat Sen ve Çan Kay Şek masondu! Komünist Mao'nun da akıl hocaları Yahudiydi! (Burada Komünizm-Masonluk bağlantısına girmiyorum... Başlı başına bir konudur.)

Günümüzde de Çin, yansıtılmak istendiği gibi ABD'nin düşmanı değil, tam tersi müttefikidir! Çin şehirleri neredeyse birer New York'a dönüşmüştür! ("Komünist" geçinen Çin aslında Kapitalist bir ülkedir! Gerçek budur!)

Çin-Tayvan gerginliği de tipik bir ABD taktiğidir!

"Şehir efsanesi" gibi ama hep söylenir durur: Eğer bir gün ABD çökerse, Yahudiler Çin'i "Yeni ABD" haline getirecekler diye...

Çin, tarih boyunca Türklerin "düşmanı" olmuştur.

Bu yüzden Çin hayranlığına bir son verilmelidir! Her Çinli Konfüçyüs değildir!
______________________________________

"Japon Mucizesi", "Kore Mucizesi" için de durum aynıdır! Japonya, ABD-İngiltere sayesinde "batılılaşmıştır." 1920'lerde bile masonlar Japonya'da çok aktifti. Japonya'daki Faşist rejimi de batılılar oluşturdu!

Japonya, 1945'te Amerika'nın eline geçti. Japonya mı kalmış? Ne Japonyası? Tamamen ABD'nin kontrolünde uyduruk bir ülkedir!

(Japon halkı çalışkandır. Milli bilinci olan Japonlar elbette vardır ve onlara saygı göstermeliyiz... Hepsi ABD'ye hizmet etmiyor!)

Kore zaten 1945 yılına kadar bir Japon sömürgesiydi. Güney Kore, bu tarihten sonra ABD'nin eline geçmiştir.  "Kore Mucizesi" lafları YALANDIR!

Kuzey Kore'nin ABD düşmanlığı da YALANDIR! (Kuzey Kore'nin ABD aleyhine atıp tutması, ABD'nin işine yaramaktadır!) Kuzey Kore 1945'te Rusların eline geçmiştir. Oraya komünizmi getiren de batılılardır! (Kore bu tarihten önce pirinç lapası yiyen fakir bir ülkeydi... Ne bilsin komünizmi, nükleer silahı?)

Kore Savaşı'nı ABD çıkarmışır...
___________________________________

not: Aslında normal şartlar geçerli olsa Kuzey Kore-Güney Kore barışçı bir biçimde birleşebilir! Düşmanlığı körükleyen ABD'dir! (Aynı şey Çin-Tayvan sorunu içinde geçerlidir!)

___________________________________

Sonuç olarak, Çin-Tayvan-Kuzey Kore-Güney Kore-Japonya; Yahudilerin-Masonların at oynattığı ülkelerdir. Bir Türk olarak bu ülkelere karşı bir hayranlık duymuyorum!

"Türk" Basını tarafından kamuoyuna empoze edilen "Çin Mucizesi", "Kore Mucizesi", "Japon Mucizesi" KOCA BİR YALANDIR!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 12 Kasım 2011
Çin'in Uygurlara karşı uyguladığı zulüm ortadadır!

Türkiye, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını savunmalıdır. (Bu konuda genelde "ABD-İsrail çizgisine düşmemek için çekingen davranıyoruz" izlenimi verilmektedir. Oysa Çin, gösterilmek istendiği gibi ABD'nin bir rakibi değil, işbirlikçisidir! / Ayrıca Türkiye'nin önemli bir bölümü zaten ABD ve İsrail'e hizmet etmektedir! Bu davranışları "normal" oluyor da, Uygurları desteklemek mi "anormal" oluyor?)

Çinliler geçmişte "Siz Uygurları desteklerseniz biz de PKK'yı destekleriz." demiştir.

Çin-Yahudi, Çin-PKK ilişkileri incelenmelidir!

_____________________________________

İRAN: Persler, Babil Devleti'ni yıkarak Yahudileri "Babil Esaretinden" kurtarmıştır. İranlılar Tevrat'ta bu nedenle övülür!

İran sanıldığı kadar Yahudilerin ve ABD'nin düşmanı değildir. İran Rejiminin "dengesiz açıklamaları" aslında ABD ve İsrail'in işine gelmektedir.

İran Şahı için sürekli olarak "ABD'nin adamıydı" denilmektedir... Humeyni ise "anti-emperyalist" olarak nitelendirilir... BU KOCA BİR YALANDIR!

İran Şahı hiç olmazsa İran'ın çıkarlarını gözeten ve ülkesini modernleştirmeye çalışan biriydi. Humeyni, sürekli ABD-İsrail aleyhine demeç verse de gerçekte ABD'yi rahatsız edecek hiçbir şey yapmamıştır!

ABD ve İsrail'in, İran'a savaş açacağı ihtimali sürekli olarak gündeme getirilmektedir. Bu savaş çıksa bile İran Rejimi'nin ABD'nin bir aleti olduğu gerçeği değişmez! "Sahte" bir Amerikan düşmanlığı ile İran atıp tutacak, sert demeçler verecek, ardından ABD ve İsrail İran'ı bombalayacaktır! Amaç İran petrollerinin elegeçirilmesidir!

İran geçmişte Irak ile savaşarak yine batının oyununa gelmiştir.

İran-PKK ilişkileri de malumdur.

Türkiye, İranlılardan çok İran Rejimini desteklemeyi bırakmalı ve Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığını savunmalıdır!

İran Rejimi = "İslam maskeli Satanizmdir"!

İran-Yahudi ilişkileri incelenmelidir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 12 Kasım 2011
KÜBA HAYRANLIĞI: Ülkemizdeki Küba hayranlığı da malumdur.

Bütün komünist rejimler devrilirken her nedense Fidel Castro devrilmemiştir!

Fidel Castro'nun kızı, "Dedemiz İstanbul Yahudisiydi" diyerek Fidel Castro'nun Yahudi asıllı olduğunu açıklamıştır. (Açıklaması basın arşivlerinden bulunabilir. "Türk" basını ise bu açıklamayı: "Fidel Castro Türk çıktı!" biçiminde vermişti!   :cry: )

Che, bütün sol terör örgütlerine model olmuş palavradan bir kahramandır!

Küba'ya yapılan Domuzlar Körfezi çıkarması da bir "danışıklı dövüştü"!

Küba-Yahudi ilişkileri, Marksizm-Yahudi bağlantısı araştırılmalıdır.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Türk Çerisi - 13 Kasım 2011
Bu konuyu ilk başından beri takip ediyorum. Diğer ülkeler ile ilgili görüşlerini bekliyorum kandaş çok farklı açılardan yaklaşmışsın.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 14 Kasım 2011
Aslında ben farklı açıdan yaklaşmadım da, ABD bu "gerçekleri" bilmemizi istemiyor!

____________________________________

MASON KRALLAR VE DEVLET BAŞKANLARI:


İngiltere: Yukarıda İngiltere ile ilgili olarak

Alıntı
İngiltere-Tapınakçı bağlantısı çok eskilere kadar gider... Kral I.Henry, II.Henry, Arslan Yürekli Richard ve I.John Tapınakçı idi. Tapınakçıların yasaklanmasından sonra Masonluk İngiltere’de yayılmıştır. III.Henry, V.Henry, VI.Henry, VII Henry, I.James, I.Charles, II.Charles, I.George, II.George, III.George, IV.George, V.George, VI.George, VII Edward, VIII.Edward hep mason krallardır. Kadınlar Mason olmadıklarından, Kraliçe Victoria ve Kraliçe II.Elizabeth görünüşte mason değildir. (Ancak Masonluğun koruyucularıdır!) İngiltere zamanla tam bir mason ülkesi haline gelmiş, İskoçya ile birleştikten sonra Masonluk tamamen Büyük Britanya’ya hakim olmuştur. İngilizler Dünya’da sömürgelere sahip oldukça Masonluk oralara yayılmıştır (Kanada, Hindistan, Avustralya, Y.Zelanda, G.Afrika, Mısır, vb.) .

diye yazmıştım...

bunlardan başka: O.Cromwell, oğlu R.Cromwell, III.William ve IV.William da masondu.

İskoçya: Robert Bruce, Tapınakçıların koruyucusuydu.

Fransa: XVI.Louis*, XVIII Louis, Napoleon Bonaparte, III.Napoleon, X.Charles, I.Louis-Philippe

* not: XVI.Louis mason olmasına rağmen, masonlar tarafından idam edilmiştir!

Fransa'yı 19.yüzyıldan beri yönetenlerin neredeyse tamamı masondur!

Bir tek Charles de Gaulle "milli bir şahsiyet" idi. ABD ve İngiltere'ye karşı tavır alabiliyordu. Ona karşı da "öğrenci olayları" tertiplenmiştir!

Fransa'yı günümüzde yöneten Sarkozy Yahudidir! Fransa'nın sağcısı da, solcusu da masondur-siyonisttir!


İtalya:  II.Vittorio Emanuele, Garibaldi, Mazzini


Hollanda: Louis Bonaparte (Napoleon'un kardeşidir), I.Willem, II.Willem

Hollanda 1890 yılından beri ardarda 3 Kraliçe tarafından yönetilmiştir (Wilhelmina, Juliana, Beatrix). Tutucu masonlukta kadınlar mason olamayacağı için, Hollanda tahtında bulunan bu kraliçeler görünüşte mason değildir! (Yukarıda İngiltere Kraliçeleri Victoria ve II.Elizabeth ile ilgili yazdıklarım, Hollanda için de geçerlidir!)

Belçika: I.Leopold

İspanya: Joseph Bonaparte (Napoleon'un kardeşidir), Juan Carlos

Rusya: I.Pyotr ("Deli Petro" ), III.Pyotr, I.Pavel, II.Aleksandar

Sırbistan: I.Petar

Bulgaristan: Alexander Battenberg

Romanya: Alexandru Ioan Cuza, II.Carol

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu: II.Friedrich, I.Maximilian, II.Rudolf

Almanya: Prusya Kralı II.Friedrich, Prusya Kralı II.Friedrich Wilhelm, Prusya Kralı III.Friedrich Wilhelm, Almanya İmparatoru I.Willem, Almanya İmparatoru I.Friedrich

Bavyera: I.Maximilian

Hannover: Ernst August, V.George

Yunanistan: I.Yorgo, II.Yorgo

Portekiz: I.Afonso Tapınakçıdır!

Ürdün: Kral Hüseyin

Osmanlı İmparatorluğu: Mustafa Reşid Paşa, Midhat Paşa, V.Murad, Talat Paşa, Cemal Paşa

Mısır: I.Fuad
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 14 Kasım 2011
ABD: ABD, Dünya üzerinde bağımsız "Masonik bir Cumhuriyet" mevcut olsun diye kurulmuştur! ABD Başkanları için kısaca tamamı masondu diyebiliriz! (Çok az sayıdaki ABD Başkanı mason değildi!)

Hatta ben daha da ileri giderek:

MASONLUK = ABD

diyorum... Çünkü diğer ülkelerdeki masonlar doğrudan ABD'ye hizmet etmektedir!

Mason Başkanlar: George Washington, Thomas Jefferson, Madison, Monroe, Jackson, W.Harrison, Tyler, Polk, Taylor, Pierce, Buchanan, Lincoln*, A.Johnson, Garfield, McKinley, Th.Roosevelt, Taft, W.Wilson, Harding, F.D.Roosevelt, Truman, Eisenhower,  L.B.Johnson, Nixon, Ford, Reagan, "Baba" Bush, Clinton, Bush


* not: Lincoln'ün mason olup olmadığı tartışmalıdır. Mason olmak istediği ama İç Savaş nedeniyle locaya katılamadığı ileri sürülür. (Bir başka görüş ise masonluğa aslında karşı olduğu için, masonlar tarafından öldürüldüğü yolundadır!)

Obama zencidir. Ve tutucu masonluk zencileri masonluğa kabul etmez! (Hatta zenciler için "zenci locaları" kurmuşlardır! Masonluk, Beyaz-Zenci ayırımı yapar!) Obama'nın da mason olduğu iddia edilmektedir.

Ayrıca Th.Roosevelt, F.D.Roosevelt, Truman Yahudi asıllıdır! (Açık açık "Yahudiyiz!" deselerdi, seçilecek kadar oy alamazlardı! Yahudi olduklarını kamuoyundan gizlemişlerdir! Onlar için "Yahudi Dönmesi" tabirini kullanabiliriz.)


ABD bütün kurumlarıyla "masonik bir ülkedir"!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 14 Kasım 2011
Burada tarihe geçmiş mason krallara ve devlet başkanlarına değiniyorum... Mason başbakan-politikacı-asker-şair-yazar-müzisyen-dinadamı-bilimadamı vb. tamamını yazmaya kalksam binlerce isim tutar (ki ben onların fazla önemli insanlar olduklarına inanmıyorum! Pek çok mason yazar-şair-ressam, masonlar tarafından "şişirilmiştir"! Bu nedenle "ünlü" olmuşlardır. Gerçekte bunlar palavradan insanlardı!)

____________________________________

Çin: Sun Yat Sen, Çan Kay Şek


Kolombiya:  Simon Bolivar*

* not: Simon Bolivar başlangıçta masondu... Ancak diğer masonların kendisine suikast planladıklarını öğrenince, masonluğu yasaklamıştır! (Bu gerçek; tarih kitaplarında pek yer almaz!   :wink: )

Meksika'dan Şili'ye kadar büyük bir "İspanyol Sömürge İmparatorluğu" mevcuttu. İngiltere ve ABD bundan rahatsızdı. Fransa İmparatoru Napolyon İspanya'yı elegeçirince, bu sömürgeler "bağımsız" olmak istediler. Hepsi bağımsızlık savaşlarına giriştiler... Bağımsızlık önderlerinin tamamı masondu! Simon Bolivar da bunlardan biriydi.

Bolivar, Kolombiya adında bağımsız bir devlet kurdu. Bu devlet bugünkü Kolombiya-Panama-Venezuela ve Ekvador'u kapsıyordu. (Bu nedenle tarihçiler bu devlete, bugünkü Kolombiya ile karışmaması için "Büyük Kolombiya" adını verirler...) Fiilen Peru ve Bolivya'nın kontrolü de Bolivar'ın elindeydi. ("Bolivya" adını Bolivar'dan almaktadır = "Bolivar'ın Ülkesi")

Ama bu kurulan büyük devlet, ABD ve İngiltere'nin işine gelmiyordu! Bu nedenle "işbirlikçi" masonlar, Bolivar'ı öldürmek istediler. İhanete uğrayan Bolivar, ihaneti atlattı ama bu kez üzüntüden öldü (1830)!

Kolombiya Devleti parçalandı! Venezuela ve Ekvador "bağımsız" oldu! (Bağımsızlık ne güzel şeydir!?   :-( ) Peru ve Bolivya da ayrıldı... Ama bu da yetmedi: ABD, Panama Kanalı'nı açmak için Panama'yı da Kolombiya'dan ayırdı! ABD, Panama'nın da bir kısmını işgal ederek "Panama Kanal Bölgesi"'ni oluşturdu!

"Bağımsızlıklarını" (!?) elde eden bu küçük devletler, o gün bugündür "Mason Diktatörler" tarafından yönetildi!


İsveç: III., IV., V., VI.Gustav,  I., II.Oscar,  XIII., XIV., XV.Karl , Adolf Fredrik

Danimarka: VIII. ve X.Christian, VII.Frederik

Norveç: I.Oscar, VII.Haakon

Polonya: I. ve II. Stanislaw (Stanislas)

Fas: II.Hasan

Napoli: Joachim Murat (okunuşu: "Müra", Napoleon'un adamı), Joseph Bonaparte (Napoleon'un kardeşi)

Arjantin: Bernardino Rivadavia

Brezilya: I.Pedro

____________________________________

Devlet Başkanı olmasalar da,

Fransa: Voltaire, Mirabeau, Diderot, Helvetius, Montesquieu, Danton, Robespierre, Marat, Talleyrand, La Fayette, Louis-Phillippe d'Orleans, Ney, Proudhon

ABD: Benjamin Franklin

İngiltere: Amiral Nelson, Wellington, Charles Dickens, A.C.Doyle, Walter Scott, Jonathan Swift

Almanya: Blücher (Prusya), Hjalmar Schacht (Nazi-Mason!!!), Goethe

Avusturya: Mozart, Haydn, Beethoven

Yunanistan: Venizelos

İtalya: Kont Cavour

Çekoslovakya: Stefanik

Rusya: Puşkin

Finlandiya: Sibelius

masondur! Bunları da listeye ekliyorum...

(Sanatçı olanların eserleri bir de bu açıdan değerlendirilmelidir!!!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Kasım 2011
1909 yılında Osmanlı Devleti üzerinde etkili olan Masonlar:

Emanuel Karasu (E.Carasso), David J. Kohen, Belçikalı Joseph Sakakini, Viktor Algranti, İlyas Modyano, Jak Suhami, Victor Mordo, Mişel Noradunkian, Ferit Aseo

Bu şahıslar kimdi?

İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı ve I.Dünya Savaşı bir de bu açıdan incelenmelidir.

Uzantıları günümüze gelmiş midir?   :wink:

_____________________________________

Talat Paşa ve Cemal Paşa masondu.

Enver Paşa ise masonluğa karşıydı!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Kasım 2011
Masonluk, Osmanlı İmparatorluğu üzerinde 1721 yılından beri etkilidir. O dönemde Türk masonlar yoktu. Mason Locaları, Osmanlı Devleti'nde bulunan yabancılar tarafından (kendileri için) açılmıştı. İlk locayı Fransızlar açmıştır. Daha sonra İngiltere, yine Büyük Britanya'ya bağlı olan İskoçya ve İrlanda, Almanya, İtalya, İspanya, Yunaninstan, Portekiz, Polonya localar açmışlardır.

İngiltere'nin 1870 yılında İzmir'de açtığı bir locanın adı Sion idi.

(not:Gerçi İngilizce Siyon adı, "Zion" biçiminde yazılmaktadır... Ancak sanırım kaynaklar bu adı yanlış olarak Sion biçiminde yazıyorlar! Doğrusu Zion olmalıdır! Sion ise İsviçre'de bir yer adıdır. İngilizlerin Sion diye isim koyması biraz mantıksızdır.)

Yine İngilizler, 1864 yılında İzmir'de Ermeniler için bir loca açtılar. Locanın adı Dekran idi.

Büyük Britanya'ya bağlı olan İskoçlar ise 1916 yılında İstanbul'da Ermeniler için Highasdan (imlası böyle! "Hayastan" Ermenicede  Ermenistan anlamındadır!) adlı bir loca açmıştır.
________________________________________

Balkan Savaşı öncesinde Makedonya, Epir ve Batı Trakya, Osmanlıların elindeydi. 1829 yılında Osmanlı Devleti'nden ayrılan Yunanlılar, kendi ülkelerinde mason locaları açmışlardı... Ancak Yunanlılar bununla yetinmeyerek, Osmanlıların elinde olan İstanbul, İzmir, Makedonya, Epir ve Batı Trakya'da da mason locaları açmışlardı!

Yunanistan; Yanya'da Promete / Prometheus (1890'larda), Serez'de Aristoteles Locası, Makedonya'da Makedonia Locası, İstanbul'da Armonia Locası (1908), İzmir'de Ionia Locası (1918)'nı açmıştır!

Armonia Locası, Mavri Mira Cemiyeti ile bağlantılıydı!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Kasım 2011
Polonyalı masonlar bile 1783 yılında İstanbul'da "Aurore de Tsarigrade" (Çarigrad / İstanbul Şafağı biçiminde çevrilebilir...) adında bir loca açmıştır!

Aynı Polonya 1795 yılında "masonik bir tertiple" haritadan silinmiştir! (Avusturya, Rusya ve Prusya arasında paylaşılmıştır!)
_______________________________________

İtalyanlar ise 1907 yılında İstanbul'da "Bisanzio Risorta" (kaynaklarda genellikle Bizansiyo Rizorta biçiminde geçmektedir) adında bir loca açmışlardır. Bu locanın anlamı "Yeniden Canlanan Bizans"tır!
_______________________________________

Yahudiler; "Filistin'de mi devlet kuralım, Uganda'da mı, Arjantin'de mi, Makedonya'da mı?" bunu o dönemlerde hep tartışıyorlardı...

İtalyanların açtığı diğer bir locanın adı "Macedonia Risorta" idi. ("Yeniden Canlanan Makedonya")

İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarının büyük bir bölümü bu locanın üyesiydi!

"Yeniden Canlanan Makedonya", bu loca Makedonya'yı Yahudi vatanı mı yapmaya çalışıyordu? (Bu konu araştırılmalıdır!)

Daha sonra Türk asıllı (ki bir çoğu da Yahudi Dönmesiydi!) masonlar, Yahudi asıllı masonlara sayıca üstünlük sağlayınca bu loca "Türkleşti"!


Bu konular örtbas edilmiştir!

Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı ve I.Dünya Savaşı'nda yaşanan facialar bir de bu açıdan incelenmelidir!

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Kasım 2011
Yunanistan nasıl "bağımsız" oldu?  :

Yunanistan, masonik Filiki Eterya Derneği tarafından kurulmuştur! (Yunanlılara yardım eden İngilizler, Fransızlar ve Ruslar da masondu!)

İngilizce Wikipedia'nın Filiki Eterya maddesi:

http://en.wikipedia.org/wiki/Philik%C3%AD_Etaire%C3%ADa (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9QaGlsaWslQzMlQURfRXRhaXJlJUMzJUFEYQ==)

(Orada masonluklarına da değiniliyor...)
______________________________________

Yunanistan bağımsız olduğunda Atina ve civarından ibaretti. Yunanlılar topraklarını genişletmeyi düşünüyorlardı... Bu nedenle masonik Etniki Eterya Derneği'ni kurdular!
________________________________________

Daha önce belirttiğim gibi: Yunanistan Kralı I.Yorgo ve II.Yorgo, Başbakan Venizelos masondu.

Yunanlıların İstanbul'da açtığı (Rumlar tarafından değil, Yunanistan tarafından açılan!) Armonia Locası, Mavri Mira Cemiyeti ile bağlantılıydı!

İzmir'i işgal etmeden önce de İzmir'de Yunan mason locası açılmıştı. (Yukarıda belirttim.)

Bu mantıkla, Pontos / Pontus İsyanı'nın da "masonik bağlantıları" incelenmelidir!

Yunanistan kurulduğu günden beri masonların kontrolündedir! "Albaylar Cuntası" da masonikti!  Papandreu ailesi de! (Çelişkili değil! Masonun sağcısı da olur, solcusu da! Kralcısı da olur, cumhuriyetçisi de!)

Kıbrıs'taki EOKA Örgütü'nün de masonik bağlantıları araştırılmalıdır! (Gladio bağlantısı da!)

Kıbrıs 1878 yılında İngiliz egemenliğine girmiş ve İngilizler hemen mason locaları açmaya başlamıştır... Kıbrıs'ta Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumlar ne zaman mason locası açmıştır? Bu konu araştırılmalıdır...
_______________________________________

Osmanlı Devleti'ndeki Balkanlar ve Anadolu haricindeki mason locaları:

Tekrar Osmanlı Devleti'ne dönersek, Suriye, Lübnan ve Filistin'de de mason locaları açılmıştı!

Biraz kaba bir tabir olacak ama Osmanlı Devleti'nin resmen altı oyulmuştu!

Kudüs'te "Süleyman Tapınağı Locası" adında bir loca açılmıştı!!! (Tapınakçılar başka ne açacak?)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Kasım 2011
Türk Masonlarının "sahtekâr" tutumları :

Yunan masonlarıyla Ermeni masonlarıyla ilgili bütün bu gerçekler ortada iken, "Türk (!?) Masonları" bu konuları sessizlikle geçiştirirler!

Ahlak-Erdem-İnsanlık der dururlar... Bu konular açılınca susarlar!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 21 Kasım 2011
Petrol Şirketleri:

Petrol şirketleri de Yahudilerin kontrolündedir! Petrol amaç mıdır, yoksa araç mıdır? Bence araçtır. Elbette petrol ve enerji kaynaklarına sahip olmayı amaçlıyorlar ama bu "Yahudi-Mason Dünya Egemenliği" için sadece bir araçtır.

En önemli petrol şirketleri:

1) Standard Oil Company of New Jersey > Exxon (Esso): ABD
2) Standard Oil Company of New York (Socony) > Socony-Vacuum > Mobil > Exxon-Mobil: ABD
3) Standard Oil Company of California (Socal) > Chevron: ABD
4) Texaco > Chevron-Texaco > Chevron: ABD
5) Royal Dutch Shell: Hollanda-İngiltere
6) Anglo-Persian Oil Company > Anglo-Iranian Oil Company > British Petroleum (BP): İngiltere
7) Gulf > Chevron'un içinde: ABD

diğer petrol şirketleri:

Standard Oil of Indiana > Amoco > BP-Amoco > BP'ye katıldı.
Standard Oil of Ohio (Sohio) > BP'ye katıldı.
Total (Fransa)
Elf Aquitaine (Fransa) > Total'a katıldı.
Eni (İtalya)
Sun (ABD)
ARCO (Atlantic Richfield Company) > BP'ye katıldı.
Saudi ARAMCO (S.Arabistan)
Gazprom (Rusya)
Yukos (Rusya) kapandı!
Petrobras (Brezilya)
PDVSA (Venezuela)
Petronas (Malezya)
CNPC (Çin Halk Cum.)
İran Ulusal Petrol Şirketi


Petrol üreten belli başlı ülkeler: S.Arabistan, Rusya, ABD, Irak, Kuveyt, İran, Meksika, Venezuela, Çin H.C., Kanada, B. Arap EM., Libya, İndonezya, Norveç, Nijerya, Cezayir, İngiltere
_______________________________________

Petrol sahaları Osmanlı Devleti'nin elindeydi... Ancak biz petrolden hiç yararlanamadık! I.Dünya Savaşı ile bu sahalar İngiltere'nin eline geçti.

Ortadoğu'daki gelmiş geçmiş bütün olayların arkasında bu petrol şirketleri vardır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 21 Kasım 2011

Petrol sahaları Osmanlı Devleti'nin elindeydi... Ancak biz petrolden hiç yararlanamadık! I.Dünya Savaşı ile bu sahalar İngiltere'nin eline geçti.

İngilterenin bundan ikiyüz yıl önce dillendirdiği "Şark Sorunu" aslında İngilterenin petrol bölgelerini Osmanlının elinden nasıl alıp kendi sömürgesi haline getireceği sorunu ve projesiydi.
Bu proje bu günde devam etmektedir.

Bütün savaşların altında yatan gerçek sebep enerji kaynaklarına hakim olma çekişmesidir.


Ortadoğu'daki gelmiş geçmiş bütün olayların arkasında bu petrol şirketleri vardır!
Bu konuda Raif KARADAĞ'ın kendi hayatına mal olan- ki  kitabını yayımladıktan kısa bir süre sonra kaldığı otel odasında ölü bulunmuştur- "PETROL FIRTINASI" adlı eseri önemli bir kaynaktır.
Rahmetlik Raif KARADAĞın  "PETROL FIRTINASI" adlı kitabının giriş cümlesi "bir damla petrol= bir damla kan" sözleriyle başlamaktadır.

Bu vesileyle Raif KARADAĞ'ı rahmetle yad ederim. Ruhu şad, durağı uçmak olsun!

TTK
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Kasım 2011
Kadın Masonlar:

"Tutucu" Masonluğa (İngiliz güdümlü masonluk) göre kadınlar mason olamaz! Ancak bu 1700'lerde geçerli olan bir görüştür...

Daha sonraki dönemlerde Fransızlar, kadınların da mason olabildiği localar açmışlardır.

Türkiye'de de 1980'li yıllardan itibaren Kadın Masonlar faaliyettedir! Önce "Çağdaş Kardeşlik Dayanışma Derneği" kurulmuştur.

1989-1991 yılları arasında "Kadın Büyük Mason Locası" kurulmuştur. (Daha sonra adı Kadın Mason Büyük Locası olmuştur.)

Bu loca, Fransa'ya bağlı (Tepebaşı) Özgür Masonlar Büyük Locası'nın yan dalı gibidir. İngiltere'ye bağlı (Nuru Ziya) Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üyesi masonların eşleri de Kadın Mason Locası'na girebilmektedir! (Hani kadınlar mason olmuyordu?)
_____________________________________

Türkiye'de televizyon ve gazetelerde yer alan kadınların büyük bir bölümünün "Kadın Mason" olduğunu iddia ediyorum!

O kadınların büyük bir bölümü de "Yahudidir"! (Türk olmadıkları kesin!)

_____________________________________

Geçmişteki Kadın Masonlar üzerine ilginç bir kitap: "Gizli Kadın Cemiyetleri" (Marianne Monastier / tercüme: Matilda Sakar)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: İL TEGİN - 22 Kasım 2011
MUSA'NIN NECİP(!) EVLATLARI BİLSİNLER Kİ


HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

Yahudi denilen mahluku dünyada Yahudiden ve sütü bozuklardan başka hiç kimse sevmez. Çünkü insanlık daima kuvvete, kahramanlığa ve iyiliğe tapındığı halde Yahudi zilletin, korkaklığın, kötülüğün ve seciyesizliğin örneği olmuştur. Dilimizdeki "Yahudi gibi", "çıfıtlık etme", "çıfıt çarşısı", "havraya benzemek", "Yahudiden yumurta alan içinde sarısını bulamaz" gibi sözler bu alçak millete ırkımızın verdiği değeri gösterir. Almanyadan kovulan Yahudileri kabul etmek misafirperverliğinde bulunan Fransada bile Yahudiler hakkındaki en basit iltifatın "pis Yahudi" terkibi olduğunu o memlekete gitmiş olan arkadaslarımız söylüyor.

Almanya, Lehistan, Macaristan, Romanya gibi bazı memleketlerde ise Yahudi aleyhtarlığının nasıl yırtıcı bir şekil aldığını ve birgün bu memleketlerdeki Yahudilerin muhakkak kapı dışarı edileceğini hepimiz biliyoruz. Yahudi meselesini ilk halleden memleket Almanya olmuştur. Başka milletler bundan ders alacaklardır. İsveç gibi kendi halinde bir milletin bile Yahudi düşmanı olması bu menfur milletin bütün dünyada nasıl telakki olunduğunu ispat etse gerek.

İstanbul'da çıkmaya başlayan Milli İnkilap mecmuasının Yahudilerin hakiki mahiyetlerini meydana koyan neşriyatı üzerine Yahudilerin arasında galeyan olduğunu, hatta onların Beyoğlunda gizli bir toplantı yaparak Milli İnkilap mecmuasına karşı mukabil cephe almak için bazı kararlar verdiklerini işittik. Yalnız bu hareketleri bile onların Türkiye'ye karşı besledikleri duyguları gösterir. Bir defa hükümetten gizli olarak toplantı yapmak kanuni bir cürümdür. Müddei umumiliğin dikkatini celbederiz. Saniyen kendi aleyhlerinde neşriyat yapılmamasını istiyorlarsa bu vatana sadık kalmağa mecburdurlar. Onlar her hareketleriyle ve çıfıt yaygaralarıyla bizden ayrı olduklarını daima bize anlatırlarken biz de herhalde onlara methiye yazacak değiliz. Biz Yahudilerin memleketti meş'um iktisadi ve ahlaki rölünü biliyoruz. Hatta mütareke yıllarında İstanbul'u süsleyen(!) İngiliz, Fransiz, Amerikan, İtalyan, Yunan ve Ermeni bayrakları arasında bir de Yahudi bayrağı olduğunu unutmadık. Eliza Niyego adındaki Yahudi kızının cenaze merasiminde yaptığı edepsizliği de kendileri unutmamışlardır. Bir maliye memuruna rüşvet teklif ederken Ankara'da yakalanan iki Yahudi avukatla, Türklüğü tahir yüzünden tevkif olunan Yahudi kızı meseleleri de onların namussuzluklarının son perdesini teşkil ediyor. Öyle, ikide bir Yahudileri Türkleştirme cemiyetleri kurarak bizi kandırmağa çalişacaklarına namuslu Türk tebaası olarak kalsınlar yetişir.

Çünkü biz onların Türkleşeceklerini asla ummadığımız gibi bunu istemeyiz de. Çamur ne kadar fırına verilse demir olmuyacağı gibi Yahudi de ne kadar yırtınsa Türk olamaz. Türklük bir imtiyazdır, her kula, bilhassa Yahudi gibi kullara nasip olmaz.

Onlara yapılacak ihtar şudur: Hadlerini bilsinler. Sonra biz kızarsak Almanlar gibi Yahudileri imha etmekle kalmaz, daha ileri giderek onları korkuturuz. Malum ya ataların sözüne göre Yahudiyi öldürmektense korkutmak yektir.

Orhun, 1934, Sayi: 7 Hüseyin Nihal Atsız
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Kasım 2011
Büyük bir öngürü ile yazılmış bir yazıdır. 1934 yılında İsrail Devleti mevcut değildi ve o dönemde Yahudi toplumu diğer ülkeler tarafından (Almanya hariç!) bir "tehdit" olarak algılanmıyordu.

Alıntı
Hatta mütareke yıllarında İstanbul'u süsleyen(!) İngiliz, Fransiz, Amerikan, İtalyan, Yunan ve Ermeni bayrakları arasında bir de Yahudi bayrağı olduğunu unutmadık.

Bu konu da Türkiye genelinde "sessizlikle geçiştirilir"!
______________________________________

1770'lerden itibaren bütün önemli savaşlarin perde arkasında Yahudi-Masonlar vardır! Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Fransız İhtilali Savaşları, Napoleon Savaşları, I.Dünya Savaşı, II.Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Körfez Savaşı (1991), Yugoslavya-NATO Savaşı, Irak Savaşı (2003), Libya Savaşı

Utanmadan "Masonluk siyasete karışmaz." derler... (Bir de karışsa ne olacaktı?  :wink: )
________________________________________

Burada, "1770'lerden itibaren bütün önemli savaşlarin perde arkasında Yahudi-Masonlar vardır!" derken tarih boyunca savaşların varolduğu gerçeğini gözardı etmemeliyiz! (Ülkeler arasında savaşlar, iç savaşlar, bağımsızlık savaşları, din savaşları, mezhep savaşları, taht kavgaları, hanedan savaşları, az sayıda da olsa sınıf savaşları...)

M.Ö.200'lerde Hunlar Çinlilerle savaşıyorlardı... O dönemde o bölgede Yahudi mi vardı, mason mu vardı? Bütün savaşlar, Yahudiler ve Masonlardan kaynaklanmıyor! Bütün yazı boyunca Yahudileri ve Masonları eleştirmekle birlikte: Hayat, Yahudi ve Masonlardan ibaret değildir!

Bu gerçeği teslim ediyorum. Ancak Yahudi ve Masonlar hakkında bu yazılanların hangisi gerçek dışı? Bu konular yok sayılamaz!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Almıla - 23 Kasım 2011

1770'lerden itibaren bütün önemli savaşlarin perde arkasında Yahudi-Masonlar vardır!
Hayat, Yahudi ve Masonlardan ibaret değildir!

Bu gerçeği teslim ediyorum. Ancak Yahudi ve Masonlar hakkında bu yazılanların hangisi gerçek dışı? Bu konular yok sayılamaz!
Saptamalarınıza katılıyor ve otağda işlediğiniz konuları ilgiyle izliyorum.
"Her taşın altından yahudi çıkar" anlayışı bilinç altına özellikle şırınga edilmiş bir yahudi taktiğidir.
Yahudiler çoğu kere doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin proğramı dışında cereyan eden önemli olay ve gelişmelerin arkasında da yahudiler olduğu şaiyasını özellikle yayarak "yahudiye rağmen" kimsenin bir şey yapamayacağını bilinç altına kodlamak suretiyle kişi ve toplumları yahudilere karşı daha işin başında "psikolojik olarak mağlup" duruma düşürmektedirler.
Bütün önemli sanatçı, yazar, bilim adamı vb. gibi kişi ve tarihi şahsiyetlerin de gerçekte birer "gizli yahudi" oldukları da yine yahudilerin toplumun bilinç altını "dünyayı ancak yahudiler yönetebilir" kodlamasına yönelik psikolojik propoganda yöntemidir.

TTKvY.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Kasım 2011
Teşekkürler!

Yazımın başlarında

Alıntı
Yahudilerin ve Masonların tarih boyunca yaptıklarından bahsetmem "Yahudi-Mason Propagandası" gibi görünebilir... Ama bu yazdıklarımın hangisi gerçek değil? Tam tersine, düşmanın yaptıkları iyi bilinmelidir.

da demiştim...

_____________________________________

Alıntı
"Her taşın altından yahudi çıkar" anlayışı bilinç altına özellikle şırınga edilmiş bir yahudi taktiğidir.


Bu da doğru ama kendi yaşadıklarımızdan da görüyoruz ki her taşın altından Yahudiler çıkıyor!   :wink:

Psikolojik savaş tuzağına düşmeyelim diyerek, Yahudilerin yaptıklarını yok mu varsayalım?
______________________________________

Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa'yı "kâfir" olarak görüyordu ve "Onların yaptıklarından bize ne?" zihniyeti ne yazık ki geçerliydi... Bu nedenle Türkiye "Avrupa'nın Hasta Adamı" konumuna düşmüştür!

_______________________________________

Alıntı
Bütün önemli sanatçı, yazar, bilim adamı vb. gibi kişi ve tarihi şahsiyetlerin de gerçekte birer "gizli yahudi" oldukları da yine yahudilerin toplumun bilinç altını "dünyayı ancak yahudiler yönetebilir" kodlamasına yönelik psikolojik propoganda yöntemidir.

Buna tam katılmıyorum.

Evet, bütün önemli sanatçı, yazar, bilim adamı vb. gibi kişi ve tarihi şahsiyetler gerçekte birer "Gizli Yahudi" dir! Aynen Öyledir!

Yukarıda ünlü Masonların listesini yazdım.

Mason = "Yahudileşmiş Haçlıdır"!


Yahudiliğe çalışmıyorlar da, Türklüğe mi çalışıyorlar? Hepsi "Gizli Yahudidir"!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Kasım 2011
Yahudi-Ermeni bağlantısı:

Ermenistan eski Devlet başkanı Levon Ter Petrosyan'ın eşi Yahudi asıllı

http://en.wikipedia.org/wiki/Lyudmila_Ter-Petrossian (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9MeXVkbWlsYV9UZXItUGV0cm9zc2lhbg==)


"Lyudmila Ter-Petrossian was born in Leningrad, USSR, she is of Jewish descent." deniliyor...

_____________________________________

Türkmenbaşı'nın eşi Yahudi asıllıdır. (adı: Muza Sokolova)

______________________________________

Roza Otunbayeva (Kırgızistan)

Hiç "Roza" diye Türk adı olur mu? Babasının adı Isaac mı?

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde kimler Yahudidir?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Çağrıbey - 23 Kasım 2011


kendi yaşadıklarımızdan da görüyoruz ki her taşın altından Yahudiler çıkıyor!   :wink:

Psikolojik savaş tuzağına düşmeyelim diyerek, Yahudilerin yaptıklarını yok mu varsayalım?


Sayın Böri Anda,
Ne demek istediğinizi gayet iyi anlamakta ve önemsemekteyim.
Lakin farkında olmadan yahudi denilen sürüngeni "ne yaparsan yap baş edilemez bir güç ve kudret" olarak görmek ve algılamak yanılgısına düşmüyor muyuz?
Zaten yahudinin yapmak istediği de bu değil mi?
Öte yandan tarihi gerçekler yahudilerin onca kurnazlık, yer altı faaliyeti ve komploculuklarına rağmen öyle pekte başarılı olmadıklarını, en azından ortalıkta dolaşan yahudilerle ilgili efsaneleri dikkate alarak meydana çıkan büyük resme bakıldığında, daha net olarak gözükmüyor mu?
Lafım meclisten dışarı, kıçı boklu bir devleti bile güç bela ayakta tutabiliyorlar ki İsrail devletinin varlığı bile başlı başına yahudi başarısının göstergedir ve yahudi başarısıda ancak bu kadardır.
Yahudilerin böyle sürekli "her taşın altındaki yılan" olarak görülmeleri ve değerlendirilmelerinin önemli nedenlerinden bir tanesi de İslam'ın kutsal kitabı Kur'an ve İslam Peygamberinin yahudiler aleyhine söylemiş olduğu sözler (hadisler)dir.
Müslümanlar için yahudiyi tel'in etmek (lanetlemek, kötülemek) ibadet mesabesinde bir eylemdir.
Bu noktadaki ince çizgiye ve durumun hassasiyetine dikkat ederek yahudiyi ne yok sayma ne de işi paronaya derecesinde görmek hatasına düşmemek gerekir.
Yahudilerin dünya finansına hakim olduklarını bende biliyor ve kabul ediyorum ama iş bir noktaya geldiğinde para filan sökmüyor. Şayet para her şeyi halleden bir kudret olsaydı bu gün arz-ı mevdud denilen Siyon dağı merkezli Babil Kırallığı kurulmuş ve Tevratta zikredildiği şekilde "Tanrıyla pazarlık eden" yahudi efendi diğer bütün insanlarda onların hizmetkarı ve kölesi durumunda olurlardı.
Tanrıyla pazarlık eden bir topluluk tarihin hiç bir dönem ve kesitinde vatansız ve devletsiz kalmak zilletine düşmezdi. Gerçi yahudinin Tanrı dediği şey ne menem bir şey bilmiyoruz ya!
Bunlar ütopik şeyler.

Atsız Ata'nın Mussolini'ye cevaben:

Tarihteki eski Roma hoş bir hayaldir,
Hayal bütün insanlarda olan bir haldir.


dediği gibi hayalden ibarettir.

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!

Saygılarımla..

Çağrıbey

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Kasım 2011
Yalnız bu yazıda bahsettiğim konular ne televizyonlarda ne de gazetelerde hiçbir zaman doğru düzgün konuşulmamıştır!

TV'lerde ve gazetelerde "çok hızlı Mason karşıtı" geçinenlerin açıklamaları genelde din eksenlidir ve bu kişilerin kendileri de masondur! Onların değindikleri konular çocukların bile zaten bildiği konulardır. Masonların siyasi planlarından, tarih boyunca çevirdikleri entrikalardan katiyen bahsetmezler!
____________________________________

Evet, Yahudileri "ne yaparsan yap baş edilemez bir güç ve kudret" olarak görmemeliyiz...

Ancak onlarla başedebilmek için önce "tarih boyunca ne yaptıklarını" öğrenmeli ve kavramalıyız.

Bilenler biliyorlar (sözlerim onları kapsamıyor) ama Türk halkının büyük bir bölümü Yahudilik-Masonluk konusunda pek birşey bilmemektedir!

Türkiye yeniden "Türkleştirilmeli", Yahudi kontrolünden çıkarılmalıdır!
_______________________________________

Tapınak Şövalyeleri tarih boyunca "başarısız" olmuşlardır! Yahudiler ve Masonlar ise hep hile sayesinde başarılı olmuşlardır. Onların başarılı olma nedeni "Yahudi olmayan milletlerin" onların ne yaptıklarından pek haberdar olmamalarıdır!
________________________________________

"Türk" Basını, tarih boyunca Yahudilerin ve Masonların kontrolünde olmuştur. Basın, Türk halkının beynini "zehirlemiştir"!

Gazetelerin patronları kimdir? Hangi amaca hizmet etmişlerdir?

Osmanlı'dan günümüze "Türk" Basınına da değineceğim...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Kasım 2011
"Türk" Basını: Türk Basını masoniktir ve tamamen Yahudilerin kontrolündedir. Aşağıda Osmanlı Döneminden itibaren belli başlı gazetelerin listesi yer almaktadır. Bu gazetelerin patronları kimdir? Yazarları kimdir? Türkiye'yi nereye süreklemeyi amaçlamışlardır? Çalışanların kaçta kaçı masondur? ( Sözlerim, bu gazetelerde mevcut "masonik zihniyetten" haberdar olmayan ve sadece ekmek parası için çalışan muhabirleri kapsamıyor!) Sağcı gözüken gazeteler "masonik sağcı", solcu gözüken gazeteler "masonik solcudur"! Gerçek budur!

Bu gazeteler tek tek incelenmelidir! Bazı gazeteler sürekli el değiştirmiş, yayın çizgileri de değişmiştir...

Takvim-i Vakâyi (1831), Esat Efendi (Gazetenin çıkmasına Sultan II.Mahmud öncülük etti.)
Ceride-i Havadis (1840), William Churchill (İngiliz)
Tercüman-ı Ahval (1860), Şinasi, Agâh Efendi
Tasvir-i Efkâr (1862), Şinasi
Muhbir (1867), Ali Suavi
Basiret (1870), Ali Bey
İbret (1870), Namık Kemal de bu gazetede yazıyordu.

O dönemde yayımlanmış çeşitli gazeteler: Ayinei Vatan, Muhip, Utarit, Terakki, Mümeyyiz, Hakayik ül Vakayi, Asır, Devir, Hadika, Hulasat ül Efkar, Medeniyet, Sadakat, İstikbal, Vakit, Hürriyet, Ulum, İnkılap, Hayal, Meşveret, Ezan, Mizan, Osmanlı,

Sabah (1876)
Saadet
Tercüman-ı Hakikat (1878), Ahmet Mithat Efendi
İkdam (1894)
Yeni Asır (1895), Fazlı Necip
Volkan (1908), Derviş Vahdeti (gerici bir gazetedir!)
Tanin (1908), Hüseyin Cahit (Yalçın)
Yeni Gazete
Mizan
Hukuku Umumiye
Serbesti, Hasan Fehmi
Sadayı Millet
Alemdar (1912) Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkmıştır! , Refi Cevat Ulunay
İstanbul gazetesi Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkmıştır!
Peyam (1913)
Peyam-ı Sabah (1920) Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkmıştır!
Vakit (1917), Ahmet Emin (Yalman)   Vakit > Kurun (1934) > Vakit (1939)

Minber (1918), Mustafa Kemal (Atatürk) , A.Fethi Okyar
İrade-i Milliye (1919)
Hakimiyet-i Milliye (1920)  > Ulus (1934)
(bu son 3 gazeteyi eleştirmiyorum elbette!)

Yeni Gün (1918), Yunus Nadi
Akşam (1918) En uzun ömürlü gazetedir! (1982'de kapanmıştır.)
İleri (1919)
Cumhuriyet (1924), Yunus Nadi
Son Saat (1925)
Milliyet (1925)
Yarın (1929), Serbest Fırka'yı desteklemiştir!
Son Posta (1930), Zekeriya Sertel
Yedi Gün (1933), Sedat Simavi
Akın (1933)
Hergün
Haber
Ulus (1934)
Zaman (1934)
Tan (1935)
Açıksöz (1936)
Son Telgraf (1937)
Yeni Sabah (1938)
Bugün (1938), Ali Naci Karacan 

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Kasım 2011
Atatürk'ün ölümünden sonra çıkan gazeteler:

İkdam (1939), Ali Naci Karacan
Vatan (1940), Ahmet Emin Yalman

Tasvir-i Efkâr (1940)  / 1862 ve 1913 yıllarından sonra yeniden yayımlanmıştır!
Tasvir (1945)

Tanin (1943), Hüseyin Cahit Yalçın / 1908 ve  1922 yıllarından sonra yeniden yayımlanmıştır!
Son Saat (1946)
Hergün (1947)
Tan (1948)
Hürriyet (1948), Sedat Simavi
Zafer (1949)

Yeni İstanbul (1949) > İstanbul (1973) > Yeni İstanbul (1981)

not: Yeni İstanbul gazetesinde Masonluk karşıtı bir yazı dizisi yayımlanmıştır.

Milliyet (1950), Ali Naci Karacan
İstanbul Ekspres (1951) / 6-7 Eylül (1955) Olayları!
Dünya (1952), Falih Rıfkı Atay
Büyük Doğu gazetesi (1952), Necip Fazıl Kısakürek
Halkçı (1953), Nihat Erim
Tercüman (1955)
Yeni Gün (1957)
Haber (1960)
Kudret (1960)
Son Havadis (1960), C. Sait Barlas
Tanin (1961)
Yön (1961), Doğan Avcıoğlu
Son (1966), Haldun Simavi
Günaydın (1968), Haldun Simavi
Hakikat (1970) > Türkiye (1972)
Ortadoğu (1972)
Milli Gazete (1973)
Güneş (1975)
Vatan (1976)
Bulvar (1982)
Tan (1983)
Sabah (1985), Dinç Bilgin
Gölge Adam gazetesi
Zaman (1986)
Gazete gazetesi (1988)
Bugün (1989) kapandı!
Yeni Yüzyıl (1994) kapandı!
Yeni Binyıl
Yeni Şafak (1994)
Akşam (1994)
Radikal (1996)
Yeni Mesaj (1998)
Akit > Vakit > Yeni Akit
Star (1999)
Vatan (2001)
Önce Vatan (2001)
Yeniçağ (2002)
Gözcü > Sözcü
Birgün (2004)
Bugün (2005)
Taraf (2007)
Habertürk (2009)
Aydınlık  / 1921'den beri!

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Kasım 2011
"Türk" Televizyonları: Gazeteler için söylediklerim fazlasıyla televizyonlar için de geçerlidir.

TRT Kanalları (1968), Star (1990),  Teleon (1992), Flash TV (1992), Show (1992), Kanal 6 (1992), HBB (1992), ATV (1993), Kanal D (1993), Cine 5 (1993), TGRT (1993), Samanyolu TV (1993), Kanal 7 (1994), Kanal E (1995), NTV (1996), TV8 (1999), CNN Türk (1999), Habertürk (1999), TGRT Haber (2002), Sky Türk (2003), Kanaltürk (2004), Kanal 1 (2006), Haber 7 (2006) > Ülke TV (2008),  Fox (2007) , TNT (2008), Bloomberg HT (2010), Beyaz TV, Kanal 24, Kanal A, Kanal B, Olay TV (Bursa)

___________________________________

Yerel kanallar ise birbirinden beterdir! Kalite SIFIR!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 25 Kasım 2011
MASON BÜYÜK ÜSTADLARI:

Talat Paşa (1909-1910), Faik Süleyman Paşa (1910-1912), Mehmet Ali Erel (1912-1915), Faik Süleyman Paşa (1915-1916), Maliye Nazırı Cavid Bey (1916-1918), Rıza Tevfik Bölükbaşı (1918-1920), Fuat Hulusi Demirelli (1920-1921), Besim Ömer Akalın (1921-1924)

Cumhuriyet Dönemi

Servet Yesari (1924-1925), Fikret Takiyeddin Onuralp (1925-1927), Edip Servet Tör (1927-1930), Servet Yesari (1930), Mim Kemal Öke (1930-1933), Mustafa Hakkı Nalçacı (1933), Muhiddin Osman Omay (1933-1935)

1935 yılında Masonluk kapatılmıştır!

1948 yılında yeniden açıldı.

Mustafa Hakkı Nalçacı (1951-1953), Fethi Erden (1953-1955), Ahmet Salih Korur (1956-1960), Kemalettin Apak (1960-1962), Ekrem Tok (1963-1965), Necdet Egeran (1965), Hayrullah Örs (1965-1973), Nafiz Ekemen (1973-1979), Halit Arpaç (1980-1981), Şekur Okten (1981-1986), Cavit Yenicioğlu (1986-1988), Orhan Alsaç (1988-1991), Suha Aksoy (1991-1992), Can Arpaç (1992-1996), Tunç Timurkan (1996-1998), Sahir Talat Akev (1998-2000), Demir Savaşçın (2000-2003), Kaya Paşakay (2003-2005), Asım Akin (2005-2007), Salih Evcilerli (2007-2010), Remzi Sanver (2010-  )


Bu şahıslar kimdir? Türkiye Tarihi bir de bu açıdan incelenmelidir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 25 Kasım 2011
YÜKSEK ŞURA BAŞKANLARI (HAKİM BÜYÜK AMİRLER):

Mısırlı Prens Abdülhalim Paşa (1861)

Yüksek Şura 1909 yılında yeniden açılmıştır.

Mısırlı Prens Aziz Hasan Paşa, Mehmet Ali Erel, Fikret Takiyüddin, Fuat Hulusi Demirelli, Mustafa Reşat Mimaroğlu, Servet Yesari, İsmail Hurşit Gün, Nurettin Ramih, Mim Kemal Öke, Fuat Hulusi Demirelli, Hazım Atıf Kuyucak, Ekrem Tok, Ertuğrul Kemal Eyüboğlu, Mukbil Gökdoğan, Sahir Erman, Faruk Erengül, Suha Umur, Ergün Toğrol
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: SON ÇERİ - 25 Kasım 2011
Masonluk beynelmineldir (milleti yoktur), karar kesiminde YAHUDİLER yer alır.
33 dereceli mason Ya Yahudidir, ya da YAHUDİ emelleri için satın alınmış bir hizmetkardir.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 25 Kasım 2011
Evet, hepsi Yahudidir! (Türk asıllı olanlar varsa bile, Yahudiye hizmet eden Yahudidir!)

____________________________________

Şimdiki Büyük Üstad Remzi Sanver İst. Bilgi Üniversitesi rektörüdür!

_____________________________________

Rıza Tevfik Bölükbaşı kimdir?


Sevr Antlaşmasını imzalamıştır!

Hürriyet ve İtilaf Partisi üyesidir! (Dine bağlı geçinen bu parti de masonlarla içli dışlıydı!)

Rıza Tevfik (Bölükbaşı), İttihatçı önderler yurdu terkettikten sonra onları masonlukla suçlamıştır. Oysa o dönemdeki yeni Büyük Üstad kendisiydi!!!

= MASONLUK BUDUR!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Kasım 2011
İst. Bilgi Üniversitesi "Sorosçu" değil mi?
___________________________________

Osmanlı döneminden beri bütün siyasi partiler masonlar tarafından "dizayn edilmiştir"!

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan itibaren bütün partiler masonlarla içli dışlıdır!

CHP'yi Atatürk kurmuştur ancak onun döneminde bile CHP mason kaynıyordu! (Balkan Savaşı, I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle çok sayıda kişi ölmüştü ve o dönemde Türkiye'nin okumuşları masondu.) Atatürk'ün bütün ömrü cephelerde geçmişti ve başlangıçta bu masonlardan "hainlik" göreceğini düşünmemiş olabilir... Atatürk daha sonra bu masonların İngiliz-Fransız bağlantısından rahatsız olmuş ve 1935 yılında masonluğu yasaklamıştır.

Fakat bu "eski masonlar", CHP'deki konumlarını korumuşlardır ve masonluklarını gizlice devam ettirmişlerdir.
Atatürk ölünce (öldürülünce!) meydan bunlara kalmıştır!

_______________________________________

Bu siyasi partiler, bu gazeteler, bu televizyonlar, bu liseler-üniversiteler, bu bankalar, bu holdingler-şirketler mevcutken Türkiye düze çıkmaz! Kendimizi kandırmayalım!

ABD ve içimizdeki masonlar, Türk milletini de "dizayn etmişlerdir"! ABD'nin istediği oranda solcu, ABD'nin istediği oranda müslüman, ABD'nin stediği oranda liberal, ABD'nin istediği oranda Kürtçü, ABD'nin istediği oranda milliyetçi bir halk yaratılmıştır!

Masonluk, işte bütün bunların toplamıdır! (Yoksa iki-üç tane kaşarlanmış mason ritüel uygulamış, bu masonluk değildir!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Kasım 2011
Alıntı
Bu siyasi partiler, bu gazeteler, bu televizyonlar, bu liseler-üniversiteler, bu bankalar, bu holdingler-şirketler mevcutken Türkiye düze çıkmaz! Kendimizi kandırmayalım!

Elbette böyle derken masonluk başedilmez bir güçtür demek istemiyorum... (Böyle düşünmek, bu kadar şey yazdıktan sonra bana karşı haksızlık olur!)

İsim isim belirttim. Bu devlet, PKKlıları ve KCKlıları topladığı gibi isterse bunları da toplayabilir!!!

Neden toplamıyor? Ordunun, emniyetin, istihbaratın içinde de "onların" uzantıları vardır da ondan!

Bunları biz biliyoruz da, ordu-emniyet-istihbarat bilmiyor mu?

HEPSİNİ TOPLASINLAR!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Kasım 2011
Değişik değişik isimler kafa karıştırmamalıdır!

Mormonlar, Scientology, Bahailik, Ku Klux Klan Örgütü, Sicilya Mafyası (orijinal, gerçek "Mafia"), Yehova Şahitleri görünüşte birbirinden tamamen farklı oluşumlardır...

Ancak hepsinin perde arkasında masonluk vardır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: TÜRK-KAN - 26 Kasım 2011
CHP'yi Atatürk kurmuştur ancak onun döneminde bile CHP mason kaynıyordu! (Balkan Savaşı, I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle çok sayıda kişi ölmüştü ve o dönemde Türkiye'nin okumuşları masondu.) Atatürk'ün bütün ömrü cephelerde geçmişti ve başlangıçta bu masonlardan "hainlik" göreceğini düşünmemiş olabilir... Atatürk daha sonra bu masonların İngiliz-Fransız bağlantısından rahatsız olmuş ve 1935 yılında masonluğu yasaklamıştır.

Fakat bu "eski masonlar", CHP'deki konumlarını korumuşlardır ve masonluklarını gizlice devam ettirmişlerdir.
Atatürk ölünce (öldürülünce!) meydan bunlara kalmıştır!

ALINTIDIR...

(http://img22.imageshack.us/img22/7559/ozgurmasonlar.jpg)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: TÜRK-KAN - 26 Kasım 2011
ALINTIDIR...

Atatürk tarafından kapatılan mason localarının tekrar açılışını dönemin Van milletvekili "İbrahim Arvas" anılarında şöyle anlatıyor:

"İsmet Paşa'nın Reis-i Cumhurluğu sırasında Kanun-u Mahsus ile localar kapanmadı diye masonların müracaatı üzerine tekrar localar açılıp faaliyete başladılar. Ve 1952'de ise Atatürkçü geçinen ve onunla iftihar eden Celal Bayar da, Ahmet Gürkan'ın kapatılmasını teklif ettiği mason localarını kanunla pekiştirdi. Tabii bu ameliyeyi Meclis yaptı fakat bu müzakerelerin devam ettiği üç celse zarfında Celal Bayar Reis-i Cumhur locasına gelerek konunun müzakerelerini sonuna kadar takip etmiştir." (İbrahim Arvas, Tarihi Hakikatler, s.73)

İsmet İnönü'nün aldığı ani bir kararla 5 Şubat 1948 yılında Türkiye Mason Derneği'nin kurulması ile Atatürk'ün emri ile kapatılan mason locaları, İnönü'nün emri ve Celal Bayar'ın desteği ile tekrar faaliyete girmiştir. Masonlar açtıkları davalarda Halkevlerine devredilen tüm mal varlıklarını tekrar ele geçirdiler.Mason localarının 1948 yılında İsmet İnönü döneminde tekrar faaliyete tekrar geçtiklerine inanmayanlara ek olarak alttaki kaynağı sunuyorum. 1 Nisan 1963 sayılı resmi gazetede yayınlanan karara bakın. İnönü hükümeti döneminde alınmış ve meclisten geçmiş bir karar... Mason localarının açılmasından sonra 1963 yılında ek olarak açılan mason LİONS KULÜPLERİ kimlerin imzasıyla açılmış okuyunuz:


1.4.1963 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6\1607 numaralı karar şu şekildedir:
İçişleri Bakanlığı’nın 30-3957/38530 sayılı yazısı üzerine, 3512 sayılı kanunun 10′uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/4/1963 tarihinde LIONS INTERNATIONAL kulübünün Türkiye’de kurulmasına karar verilmiştir.


Başbakan : İsmet İnönü

Başbakan Yardımcısı : Turhan Fevzioğlu (mason)

Çalışma Bakanı : Bülent Ecevit

İmar Ve İskan Bakanı: Fahrettin Kerim Gökay (mason)

Devlet Başkanı : A.Ş. Ağanoğlu (mason)

Devlet Başkanı : Necmi Ökten (mason)

Dışişleri Bakanı : Feridun Cemal Erkin (mason)

Maliye Bakanı : Ferit Melen (mason)

Ticaret Bakanı : Muhlis Efe (mason)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 27 Kasım 2011
"Küçücük" İsrail yanılgısı:

Harita üzerinde az yer tuttukları için Türkiye'de genellikle "Küçücük İsrail", "Küçücük Ermenistan" denilir...

Ortaçağda olsa geçerli olabilecek bu görüş, günümüz dünyasında pek geçerli değildir.

Nüfusları da sanıldığı kadar az değildir!

Dünyadaki Yahudi nüfusu yaklaşık olarak 13 Milyondur. Ermeni sayısı yaklaşık olarak 9 milyondur. Bunlara 16 Milyon Yunan-Rum asıllıyı da eklememiz gerekir. (Ortak hareket ettikleri için!)
_____________________________________

"Yahudi azınlık" denilir sürekli... Yahudi azınlık, Çingene azınlık gibi değildir ki! (Çingeneler, ABD-İngiltere-Fransa'yı kontrol edebiliyorlar mı?)

"Yahudi azınlık " kavramı, Yahudilerin kendilerini güçsüz-önemsiz gösterme taktiğidir!

______________________________________

Bu sayılara ilave olarak Dünya'da yaklaşık 15 milyon kadar mason vardır.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 27 Kasım 2011
"Müslüman Kardeşler" (İhvan-ı Müslimin) adıyla ilgili olarak;

bu adın İngilizcesi "Muslim Brotherhood" 'dur. (veya "The Society of the Muslim Brothers" )

Oysaki Masonluğun İngilizce isimlerinin bir tanesi de "Brotherhood" 'dur! (Biraderlik!)
____________________________________

Siz onların müslüman olduğuna pek bakmayın, onlar aslında bizim "biraderlerimiz"!!!

(Bu mesaj mı verilmek istenmektedir?)
_____________________________________

Mısır'ın geri kalmasındaki rolleri nedir? İngilizlerle ve diğer Batılılarla işbirliği yapmışlar mıdır?


Halkımız, "dini bütün" geçinenleri ne yazık ki dini bütün müslüman sanmaktadır!

Mısır, 1882 yılından beri İngiliz egemenliğindeydi... İngilizler; İslamcı, Kral yanlısı, Cumhuriyet yanlısı, asker, mason bütün Mısırlıları "dizayn etmiştir"!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 27 Kasım 2011
Rıza Tevfik (Bölükbaşı) kimdir? :

Sevr Antlaşmasını imzalamıştır. 1918-1920 yılları arasında Masonluğun Büyük Üstadıdır. (Bunları daha önce belirttim.)

Rıza Tevfik:

"Babam Arnavuttu, anam Çerkes

Bilmeyen varsa öğrensin herkes"


demiştir!

Kaynak: "Filozof Rıza Tevfik, Hayatı-Hatıraları-Şiirleri, Serab-ı Ömrümden Seçmeler" (Hilmi Yücebaş)

not: Bu kitap Rıza Tevfik'i öven bir kitaptır..., ancak bilgi bilgidir!


Sonuç olarak, Rıza Tevfik Türk değildi!


Ama Arnavut da olmayabilir! Arnavut-Yahudisi olabilir! Kitapta Musevi bir haham, Rıza Tevfik'e sadece Yahudilerin bilebileceği bir soru sormuş, Rıza Tevfik rahatlıkla doğru yanıt vermiş, Haham polise dönerek: "Bu adam Yahudidir!" demiştir. (Kitapta sorunun ne olduğundan söz edilmiyor!)

Rıza Tevfik, Musevilere kendi dillerinde konferans vermiştir!

Yahudi ve Ermeni okullarında eğitim görmüştür!

Önce İttihatçıydı daha sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkasını desteklemiştir.

Kurtuluş Savaşı'na da karşı çıkmıştır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 28 Kasım 2011
Mason Dergileri:

Yahudilik ve Masonluk konusu, Türk milliyetçilerini birinci dereceden ilgilendirmektedir. Genelde konuya uzak olanlar; "Yahudi değilim ki, onların yaptıkları beni ilgilendirmez.", "Mason törenleri saçma sapan, beni hiç açmaz.", "Mason dergileri masonlara ait birşey, benimle ne ilgisi var?" derler...

Bunlar yanlış yaklaşımlardır. Onların yaptıkları bizi ilgilendirir. Türkiye üzerinde planları varsa, entrika çeviriyorlarsa bunları bilmek bütün Türk vatandaşlarının hakkıdır.
____________________________________

Büyük Şark Dergisi: 1930'lu yıllarda masonların çıkardığı dergidir. (Atatürk, 1935 yılında Masonluğu yasaklayınca yayını durmuştur!)

Türk Mason Dergisi: 1950'li yıllarda masonların çıkardığı dergidir.

Daha sonraki dönemde masonlar İngiltere'ye bağlı (Nuruziya) ve Fransa'ya bağlı (Tepebaşı) olmak üzere ikiye bölünmüştür.

Mimar Sinan Dergisi: İngilitere'ye bağlı (Nuruziya) masonların yayın organıdır.

Mason Dergisi: Fransa'ya bağlı (Tepebaşı) masonların yayın organıdır.

Tesviye Dergisi: İngiltere'ye bağlı (Nuruziya) masonların bir çeşit tarih-kültür-sanat-magazin dergisidir.


Bu dergilerin bütün sayıları incelenmelidir!

_____________________________________

Bu dergilerde bazı mesajlar satır aralarında verilmektedir! Dikkatli okuyan gerekli mesajı alır!

(Açık açık: "Siyonistiz-Satanistiz, Dünya'yı elegeçirmeye çalışıyoruz!" diyecek halleri yok ya!)


Mason dergilerinden çeşitli alıntılar yapacağım...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 28 Kasım 2011
Osmanlı İmparatorluğu döneminde İngilizler bu topraklar üzerinde mason locaları açmıştı. 1865 yılında Bölge Büyük Üstadı Sir Henry Bulwer, Türkiye'den ayrılırken yerini Hyde Clark'a bırakmıştı...

Hyde Clark, Bölge Büyük Locasındaki ilk konuşmasında şunları söylemiştir (alıntı yapıyorum) :

"... Bu vazifede bizler, vazifeye davet ettiğimiz, politik ve dinî her yönde bütün kimselerden faydalanmalıyız, bugüne kadar faydalandık da... Mesela, Washington, Büyük Frederik (Friedrich) gibi tahtındaki kraldan, günlük nafakasını çıkarmak için didinen fakirden de...

Hiçbir topluluk, kilise, bir hükümdar, bir millet, Masonluğa karşı çıksa bile onu alt edememiştir, edemeyecektir de!"

_____________________________________

Kaynak: "Mimar Sinan Dergisi" Sayı: 1, sayfa: 41


Görüldüğü gibi burada açık bir tehdit vardır! MASONLUK BÖYLE BİR TEŞKİLATTIR!


Sene 1865, Osmanlı Devleti topraklarının içindeki bir İngiliz locasında söyleniyor bu sözler...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 28 Kasım 2011
Rıza Tevfik (Bölükbaşı) kimdir?
İstanbul'un işgali üzerine, Türklüğün en büyük suç ve aşağılanma sebebi sayıldığı o kara günlerde,
"Babam arnavut, anam çerkez
Bilmeyen varsa öğrensin herkes
"
dizeleriyle aşağılık kimliğini ve kırık kanını açık eden işbirlikçi ve haysiyet yoksunu, sözümona, feylesof(!)?

Cennet mekan Hasan Fehmi Bey'in gediğine koyduğu taş gibi, Rıza Tevfik (Bölükbaşı) için söylenecek en anlamlı söz: "Türk'ten ve Türklükten böyle bir PİÇ çıkmaz!"

TTK.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 28 Kasım 2011
Evet, Rıza Tevfik Bölükbaşı Masonların Büyük Üstadıdır. Türk asıllı değildir.

Günümüzdeki masonlar ise bu konuları geçiştirirler!

"Masonuz!" diye övünenlere karşı, "Vatan haini Rıza Tevfik de masondu!" denilecek olursa balonları patlar!

(TÜSİAD üyelerine denilebilir örneğin!   :wink: )
____________________________________

Mimar Sinan Dergilerinden kısa alıntılar yapıyorum:

"Vahşet ortamında gelişen İslam Dini" (Mimar Sinan sayı:1, sayfa:17)

(bundan sonra MS = Mimar Sinan Dergisi anlamında kullanılmıştır.)

"İngiltere = Yeni İsrail" (MS sayı:2, sf.50) / Burada Cromwell Dönemi kastedilmektedir.

"Albert Pike" (MS sayı: 2, sf.107) / Albert Pike masonluk tarihinde önemli biridir.

"İsrail mason dergisi Haboneh-Hahofshi" (MS  sayı:2, sf.103)

"1717'de kurulmuş değildir!" (MS sayı: 3, sf.35) / Oysa masonlar hep 1717'de kurulduk derler! Ancak Mimar Sinan Dergisinin bu sayısında gerçekler açığa çıkmaktadır. Masonluk, Tapınakçıların devamıdır ve gerçek kuruluş tarihi 1118/1119'dur!

"Masonluğun kendine mahsus işlerinde mason olmayan işçiler kullanılamaz." (MS sayı:5, sf.43)

"Mimar Sinan Dergisi alelade bir dergi değildir!" (MS sayı:5, sf.96)

"Arçelik reklamı!!!" (MS sayı:5, sf.115) / Arçelik-Mason bağlantısı açığa çıkmaktadır!

"Masonluk, Hristiyanlıktan önce kuruldu!" (MS sayı:6, sf.82) / Bu nasıl olabilir? Gerçek kuruluş tarihi 1118/1119 dememiş miydik? Ancak masonluk Yahudi kökenlidir... ve Yahudilik elbette Hristiyanlıktan daha eskidir!

"Masonluk bazı hakikatleri maskeler!" (MS sayı:7, sf.11)

"...hariciler anlayamazlar!" (aynı sayı, aynı yazı sf.14) / yabancılar sırlarımızı anlayamazlar anlamında!

"bir ölü kadar sessiz, bir mezar kadar ketum olmalıyız!" (aynı sayı, aynı yazı sf.16)

"Masonluk kadim devrin misterlerinden çokşey almış ve bunları devam ettirmektedir." (MS sayı:8, sf.91) / Misterler: Eski Mısır, Yunan, Roma gizem dinleri ve Yahudi felsefesi

"Masonluk birçok emirler verir...cezası da yok değildir!" (MS sayı:9, sf.15)

"Templierler/Tapınakçılar" (MS sayı:9, sf.24)

"Kudüs'te masonik celse/tören" (MS sayı:9, sf.80) /İngilizler Kudüs'ü elegeçirince masonik tören yapmıştır. Orada bulunan mason bir müslüman da katılmıştır!

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 28 Kasım 2011
"...ne de bir hayır cemiyetidir!" (MS sayı:10, sf.70) / Oysa 1930'larda biz hayır cemiyetiyiz diyorlardı! Elbette hayır cemiyeti değiller!

"Masonluğun amacının kişinin kendi kendisini eğitmesi olmadığını..." (MS sayı:11-12*, sf.5) / Oysa bugün bile böyle diyorlar: Kendimizi eğitiyoruz, felsefe öğreniyoruz, insan haklarına saygılı iyi ahlaklı-erdemli olmaya çalışıyoruz... vb. Masonluğun gerçek amacı SİYONİZMdir!

*not: Mimar Sinan Dergisi'nin 11.ci ve 12.ci sayıları birarada tek bir sayı biçiminde çıkmıştır.

"Masonluğu yok etme gayretleri boşa çıkmıştır." (MS sayı:14, sf.56)

"Önemli bir kısmını Masonların teşkil ettiği Anglikan Kilisesi" (MS sayı:17, sf.68) / Anglikan Kilisesi budur!

"Mason Locası alelade bir toplantı ve buluşma yeri değildir." (MS sayı:18, sf.5)

"Le Diable" (MS sayı:18, sf.45) / Bu sayı Satanistliklerine bir delildir! Bu yazı Fransızca yazılmıştır ve Şeytan anlatılmaktadır...

"Masonluk, Türkiye'de bilinmeyen bir şeydir!" (MS sayı:19, sf.5)

"Büyükada'da Masonik yapılar" (MS sayı:21, sf.9) / Büyükada budur!

"Demirperde ülkelerinde faal masonluk" (MS sayı:21, sf.34) / Oysa SSCB ve diğer komünist ülkeler, sürekli olarak masonluğu yasakladık diyorlardı! Zaten SSCB hemen dağılmıştır! SSCB-ABD rekabeti danışıklı-dövüştü!

"Papaya yakın 114 Mason" (MS sayı:21, sf.78) / Katolik Kilisesi budur!

"Himaye-i Etfal Cemiyeti ve Kemal Derviş** birader" (MS sayı:22, sf.67)

** not: Bu Kemal Derviş, Kemal Derviş'in amcasıdır!

"Bugünün Türkiyesi de 1935 Türkiyesi değildir!" (MS sayı:24, sf.5) / Atatürk 1935 yılında masonluğu kapatmıştır.
"Bugünün Türkiyesi de 1935 Türkiyesi değildir!" denilerek ATATÜRK DEVRİ ARTIK ÇOK GERİLERDE KALDI! denilmek istenmektedir!!!Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 28 Kasım 2011
Dediğim gibi: Bu dergilerin bütün sayıları incelenmelidir!

çok kısa alıntılar yapmak bile uzun sürüyor...

____________________________________

"Ku Klux Klan üyesi mason Hugo Black" (MS sayı:24, sf.89) / Ku Klux Klan masonik bir teşkilattır! GERÇEK BUDUR!
Yoksa başımıza kukuleta geçirdik, örgüt kurduk! diye bir oluşum olmaz!  :-)  Ku Klux Klan'ı kimler finanse ediyordu? Güney yanlısı olmalarına karşın başkent Washington'da nasıl gösteri yapabiliyorlardı?

"Şunu biliyoruz ki Tanrı değiliz!" (MS sayı:25, sf.28) / YORUM YOK!

"İtalya'da Masonluk" (MS sayı:25, sf.37)

"Faşizm, Masonlar tarafından sempati ile karşılandı!" (aynı sayı, aynı yazı, sf.41) / Faşizm budur!

"Notre Dame Katedralindeki mesaj!" (MS sayı:29, sf.29) / Katolik Katedrallerde masonik mesajlar mevcut!

"Sihirli Flüt'ün yorumu" (MS sayı:33, sf.52) / Mozart masondur. Mozart'ın eseri Sihirli Flüt de masonik bir eserdir!

"Fransız Devrimi" (MS sayı:36, sf.42) / Fransız Devrimi masoniktir!

"Eski bir Lion*, yeni bir Mason" (MS sayı:37, sf.60) / Mason-Lions bağlantısı

* not: Lion = Lions üyesi, Aslan

"Dul Kadın = Isis" (MS sayı:38, sf.59) / Masonlar, Dul Kadının Çocuklarıdır. Burada Dul Kadının Eski Mısır Tanrıçası İsis olduğunu iddia ediyorlar. Elbette bu bir mason uydurmasıdır. Güzel Kadınlar = Tanrıça (verilmek istenen mesaj budur!)

"Masonluk perdesi arkasında Templier Tarikatı yeniden kurulmuştu." (MS sayı:42, sf.43) / Bunu kendileri açık açık diyorlar! İşte kanıtı budur! (Templier = Tapınakçılar)

"Çin'de Masonluk" (MS sayı:43, sf.63) / Çin Batılılaşmıştır! (Ben de bu başlık altında daha önce benzer görüşlerimi dile getirmiştim.)

"G = Yehova" (MS sayı:45, sf.20) / Masonluktaki "G" sembolü ne anlama gelmektedir? diye hep sorulur durulur... Kendileri "Yehova" anlamındadır. diyorlar... (Geovah = Yehova'nın Latince eski yazılış biçimi)

"Güney Afrika'da Masonluk" (MS sayı:46, sf.54) / Güney Afrika'da ırkçı rejim mevcutken, bu rejimin ırkçı beyaz bir rejim olduğu hep vurgulanmıştır... Oysaki bu rejim de masonikti!

"Allah'ın vekilleri Masonlardır." (MS sayı:66, sf.87) / YORUMSUZ!

"New York Hürriyet Abidesi, Masonluğun en yüce bir sembolüdür." (MS sayı:76, sf.19)Sayısız örnek verilebilir... Şimdilik bu kadar yazabildim.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Cebe Noyan - 29 Kasım 2011
Masonların Türkiye'de ki resmi kuruluşları: Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'dir.

Masonlar Türkiye'de ki bütün plan ve projelerini bu derneğin çatısı altında yürütüyorlar. Bu derneğin resmi kuruluş tarihi 1909'dur.
Masonlar kendi localarında derece derece yükseliyorlar. Her derece bir görevi temsil ediyor. Bu dereceler 1'den, 33'e kadardır.  En son 33. dereceye sahip kişi o locanın ve o ülkedeki masonların "üstad"ı oluyor.
Türkiye'de ki ilk mason üstadı Talat Paşa'dır. Şu anki üstad ise Remzi  Sanver'dir.
Bu cemiyetin 10. üstadı Atatürk'ün doktoru Mim Kemal Öke'dir. Atatürk'ün ölümünün  sirozdan olmadığı ve ölümünün sebebi doktoru Mim Kemal Öke olduğuna dair komplo teorileri ortalarda dolaşıyor. Bu teorileri ortaya atanlar ciddi kanıtlarda sunuyorlar. Bence bu konu ciddi bir şekilde araştırılmalıdır. Atatürk'ün kapattığı mason locaları ile, ölümü arasında ciddi bir bağ olabilir.

TTK
 
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 30 Kasım 2011
Masonlar son derece merhametsiz-vicdansız-kindar kimselerdir.

Bu başlık altında yazdıklarımı, onlar çocukluklarından itibaren bilmektedir.

Bu konuların gazete ve televizyonlarda yer almamasının sebebi kimsenin bu konuları bilmemesi değildir! Gazete ve televizyon patronları da masondur! (Yukarıda bu konuya değinmeye çalıştım.)

Ahlaksız-azgın-şımarık olan bu kimselerin taşkınlıkları nereye kadar sürecek?

ABD ve İsrail, Türkiye'yi bitirmek için düğmeye basmıştır! GERÇEK BUDUR! (Dersim tartışmaları vb. bahanedir!)

Masonların, 1721 yılından beri bu topraklar üzerinde yapmadıkları kötülük kalmamıştır.

____________________________________

Türk milleti bugüne kadar masonlara karşı ciddi bir yanıt verebilmiş midir? Buna "Hayır!" biçiminde yanıt verebiliriz... Atatürk, Masonluğu 1935 yılında yasaklamıştır ama çevresindekilerin büyük bir bölümü "eski mason"du. CHP'yi de bunlar yönlendiriyordu. Yüksek Şura hiçbir zaman kapatılmamıştı. Masonlar 1939 yılından itibaren "gizlice" localar kurmuş, ve Masonluk 1948 yılından itibaren yeniden açılmıştır.

O tarihten itibaren Türkiye'deki büyük servet sahibi insanların önemli bir bölümü masondur. Buna gazete-TV patronları da dahildir, spor kulüplerinin yöneticileri de!

Türk milleti, "Golümüz ofsayt denilerek verilmedi!" gibi konuları tartışacağına biraz bu konuları düşünmelidir!

Ofsaytta olan bizleriz!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 30 Kasım 2011
Bu konuları Türkiye'deki masonlar 1940'lı yıllarda da biliyorlardı! (İngiliz Masonlar 1700'lü yıllarda da!!!)

____________________________________

Bağdat Caddesi: Bağdat Caddesi bir çeşit "kurtarılmış bölge"dir! Bu cadde Yahudiler tarafından dizayn edilmiştir. GERÇEK BUDUR!

Aron Angel kimdir? Gazete arşivlerinden bir araştırılsın... (Uzay Heparı'nın dedesi olduğu da basına yansımıştı.)

Elbette bu caddede de "GERÇEK TÜRKLER" yaşamaktadır... PKK saldırıları karşısında, ellerinde Türk Bayrakları ile tepkilerini dile getiren Bağdat Caddeliler de vardır. Sözlerim onları kapsamıyor!

Ancak bu caddede kendini tamamen "Amerikalı" gibi hisseden insanların yaşadığını herkes bilmektedir. İşin garibi, bunlar "büyük işadamı" muamelesi görüyorlar ve bu toplumdan itibar görüyorlar...

Ondan sonra "Türkiye, neden ABD egemenliğinde?" deniliyor... (Toplumumuz bu konuda ikiyüzlüdür!)

___________________________________

Bu başlık altında yazdığım yazı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" yazısı değildir. Sadece bir durum tespitidir.

Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen "GERÇEK TÜRKLER", bu insanlara karşı kin gütmemektedir.

Ancak tam tersi bu insanlar, gerçek Türk insanına karşı kin gütmektedir!!!

Adamlar hem suçludur, hem güçlü!

Bu insanlar; Türk Tarihini, Türk Dilini, Türk Kültürünü hor görmektedir!

_____________________________________

Türk milleti, bu insanlara karşı gerekli tepki vermiyor diye de Türk milletini fazla eleştirmeyelim... Milletin; yakını öleni var, hastası var, işi gücü-çoluğu çocuğu var, geçim sıkıntısı var... Üstelik masonların ne yaptıklarının pek farkında değiller ki!

Milletin bütün bu dertleri varken bu manyaklarla* mı mücadele edecek?

Onlarla mücadele etmesi gereken güç Türk Devletidir!


* manyaklarla derken masonları kastediyorum elbette!  :wink:
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 30 Kasım 2011
Bu kişiler kimdi?  :

John Dee, Edward Kelley, Francis Bacon, Cornelius Agrippa, Robert Fludd, Michael Maier, Jakob Böhme, Athanasius Kircher, Nostradamus, Paracelsus, Adam Weishaupt, Eliphas Levi, Pythagoras, Tyanalı Apollonios, Iamblikhos, Mikhael Psellos, Nicolas Flamel, Albertus Magnus, Roger Bacon, Ramon Llull, Leonardo da Vinci, Helena Blavatsky, Rudolf von Sebottendorf, Albert Pike, Elias Ashmole

= MASONLUK BUDUR!

"Necronomicon" nasıl bir kitaptır?

(Kısaca, hepsinin üst düzey mason ve Satanist olduklarını söylemekle yetineceğim...)

____________________________________

William Shakespeare = Francis Bacon?

(Shakespeare'in sıradan bir oyuncu olduğu, buna karşılık Shakespeare'in eserlerinin gerçekte Francis Bacon tarafından yazıldığı iddia edilmektedir... O eserleri yazabilmek için Latince, Yunanca, Yunan-Roma mitolojisi, Yunan-Roma Tarihi, İngiliz Tarihi ve İskoç Tarihinin iyi bilinmesi gerekmektedir ki sıradan bir tiyatro oyuncusu bunları bilemezdi. Fakat Francis Bacon bütün bu özelliklere sahipti. Ayrıca Shakespeare'in bütün eserleri "masoniktir"! Bu konu görmezden gelinir!)

Kaynak: "Shakespeare Efsanesi" (Walter Ellis)

önemli bir kitaptır.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Çağrıbey - 30 Kasım 2011
Daha sonraki dönemde masonlar İngiltere'ye bağlı (Nuruziya) ve Fransa'ya bağlı (Tepebaşı) olmak üzere ikiye bölünmüştür.

Sayın Böri,
Alıntı yaptığım bu ibareleri biraz açar mısınız?
Alıntı yaptığım ibareler, masonların bölünmesinden bahisle İngiliz ve Fransız taraftarlığı gibi bir anlam çağrıştırmıyor mu?
Oysaki sizin bu konularla ilgili yazdıklarınızdan anlaşılan masonluğun milletler ve devletler üstü bir organizasyon olduğu şeklindedir.
İngiltere ve Fransa'ya bağlılık/taraftarlık masonların milletler ve devletler üstü olduğu savına çelişki teşkil etmiyor mu?
Ya da böyle bir bölünme masonluğun zafiyeti- ki masonlarla ilgili öyle şeyler yazdınız ki insanın kafasında "masonlardan üstün güç sadece Tanrı'dır(!)" gibi bir kanaat yerleşti- demek olmaz mı?
Binlerce yıldır var olan ve bütün kurumsal ve fikri yapıları olabilecek en mükemmel seviyeye gelmiş dünyanın tek gücü(!) denilebilecek mason üst yönetimi buna nasıl izin verir?

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!

Saygılarımla..

Çağrıbey
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 30 Kasım 2011
Evet, masonlar İngiliz yanlıları ve Fransız yanlıları olarak bölünmüşlerdir. Bu bölünme, zayıflık güçsüzlük anlamında değildir. Talimatı aldıkları yeri göstermektedir sadece.

Ayrıca her iki kuruluş, İsrail'e de bağlıdır! (Aralarındaki ayrılık "görünüştedir"!)
____________________________________

Asıl bölünme Süleyman Demirel nedeniyle olmuştur. AP genel başkanı olabilmek için masonlar kendisine "Mason değildir." anlamına gelen bir belge vermiştir.

(Aslında mason olmayan biri neden mason teşkilatından böyle bir belge alsın ki! Mason değilim der geçer!)

Masonlar, Demirel'in masonluk kayıtlarını silmişler ve daha sonra "Araştırdık baktık, kaydını bulamadık!" demişlerdir!!! (MASONLUK BUDUR!)

Ama bazı masonlar bu olayı pek hoş görmemişlerdir... Bundan dolayı masonlar bölünmüştür. Demirel yanlıları-karşıtları, CHP yanlıları-AP yanlıları, Solcu-sağcı, ateist-dine bağlı, kapitalist-sosyalist, İngiliz yanlısı-Fransız yanlısı biçiminde de yansımıştır bu ayrılık.

Mason Locaları patentle kurulur. İngiltere'deki localar ilk olarak kurulmuştur (1717). -Bu "Modern" Masonluktur. Yoksa Tapınak Şövalyeleri Teşkilatı 1118/1119'da kurulmuştur.

İngiliz Masonluğu tutucudur. Fransız masonluğu ise ateistleri ve kadınları da kabuleder. Tarih boyunca İngiltere-Fransa rekabeti nedeniyle İngiliz Masonluğu da, Fransız Masonluğu ile mücadele etmiştir.

1909 yılında kurulan Osmanlı Devleti'ndeki masonluk ise patentini İtalya'dan almıştır. Osmanlı masonları, kendilerine Belçika masonluğunu örnek almıştır.

İngiltere "patenti kendi vermediği için", uzun yıllar Türkiye'deki masonluğu tanımamıştır!

Bu tanıma gerçekleşsin diye masonlar bölünmüştür! İngiliz yanlısı masonluk (Nuruziya) oluşturulmuştur ki Ana Grup budur! (Türkiye'deki Masonluğun daha büyük ve önemli kısmını teşkilediyor.)

İngiltere bunun üzerine 1970 yılında Türk Masonluğunu tanımıştır!!!

(Türk masonlar 1909 yılından beri masonluklarının "geçerli" kabuledilmesini istiyorlardı. Oysa İngilizler, 1970'den itibaren yaptıklarınızı masonluk olarak kabulederiz havasındaydı. Bunu önlemek için Türk masonlar, 1909 yılındaki Resne Locası'nın patentini akıllarına getirdiler. Resne Locası, patentini Mısır'daki bir İngiliz Locasından almıştı. -İngiltere, 1882 yılından beri Mısır'ı yönetiyordu.- Böylece İngiltere, Türk masonluğunun kuruluşunu 1909 olarak kabuletti!)

_____________________________________

Alıntı
Oysaki sizin bu konularla ilgili yazdıklarınızdan anlaşılan masonluğun milletler ve devletler üstü bir organizasyon olduğu şeklindedir.
İngiltere ve Fransa'ya bağlılık/taraftarlık masonların milletler ve devletler üstü olduğu savına çelişki teşkil etmiyor mu?

Aslında çelişmiyor!

Bu biraz şuna benziyor: Galatasaray Liseliler, Fransız hayranıdır ama birçoğu aynı zamanda "Amerikancıdır" ve Avrupa Birliği'ni destekler...

İngiliz ve Fransız masonluğu birbirine ölümüne rakip değil! Uluslararası konularda İngiltere ve Fransa 1905 yılından beri müttefiktir. I. ve II.Dünya Savaşı'nda birlikte savaşmışlardır.

(Coca Cola-Pepsi Cola rekabeti gibi de anlaşılabilir... İkisi özünde aynı şeydir. Ama birbirine görünüşte rakiptir!)


Sorularınız olursa yanıtlamaya çalışırım...


Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 30 Kasım 2011
Alıntı
1909 yılında kurulan Osmanlı Devleti'ndeki masonluk ise patentini İtalya'dan almıştır.

Böylece Osmanlı masonlarında ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde "İtalyanlar bizi destekliyor." havası oluşmuştur.

Ancak kısa süre sonra Trablusgarp Savaşı çıkınca, İtalyan masonluğunun gerçek yüzü açığa çıkmıştır!

Demek ki İtalyan masonları, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni II.Abdülhamid devrilene kadar desteklemişti. Ama iş Trablusgarp olunca ortada destek-mestek kalmamıştı! İtalyan masonlar, Osmanlı masonlarını kullanmıştı.

not: "İtalyan masonlar" deyince aralarında İtalyan Yahudiler de var elbette...
______________________________________

Enver Paşa, masonluğa karşıydı. Bu nedenle sürekli eleştirilmesine rağmen İttihatçıların içindeki en düzgün kişi Enver Paşa'dır!

Mustafa Kemal Paşa da masonluğa karşıydı. 1935 yılında masonluğu kapatmıştır.

Bu nedenle İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdikleri yıllarda (ki cemiyetin kendisi de masoniktir!) Enver Paşa, Atatürk, İnönü belki mason olmuş "olabilirler". (Bence bu büyütülecek bir konu değildir!)

Siyaseti o ortamda nerede yapacaklardı?

Masonlar, Atatürk'ü hep masonmuş gibi göstermek isterler... Atatürk'ün masonluğu kapatmasını "geçiştirirler". (Ancak Atatürk'ün çevresindeki herkes masondu! CHPlilerin bir çoğu masondu.)

Ziya Gökalp de mason olmuştur ama onun masonluğu, 2003 yılında Irak'ı işgal eden Amerikalıların masonluğu gibi değildir! (Belki Ziya Gökalp bilgi topluyordu. Bunu bilemeyiz.)

Bu nedenle Atatürk, İnönü, Enver Paşa, Ziya Gökalp, masonluk nedeniyle eleştirilmemelidir. (Belki Kazım Karabekir bile başlangıçta masondu. Ama onu da eleştirmemeliyiz.) Sonuç olarak onlar, en sonunda masonluğa karşı çıkmışlardır.

İsmet İnönü, 1948 yılında masonluğun yeniden açılmasına göz yummuştur.  Bu büyük bir tavizdir! Bütün Dünya (ABD, İngiltere, Fransa) masonluk açılsın diye İnönü'ye baskı yapıyordu.

İnönü'nün kendisi mason olmamıştır! (Onu her konuda eleştirebiliriz ancak bazı gerçekleri de teslim etmek gerekir. O da, belki masonların bu kadar "hain" olabileceklerini hesabetmemişti! Çünkü 1948 yılında Atatürk İlkeleri geçerli olmaya devam etmekteydi. İnönü 1990'ların Türkiyesini hiçbir zaman görmemiştir. Böyle olacağını nereden bilebilirdi?)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Aralık 2011
Mason Dergilerinin Yazar Kadrosu: Bu konu tarihimizin "karanlıkta kalan" bir bölümüdür. 1931 yılından itibaren mason dergilerinde yazan şahısların listesini aşağıda yazıyorum... Bu şahıslar kimdir? (Bir kısmı ölmüştür elbette!) Bağlantıları nedir? Yazdıkları satır satır incelenmelidir!

Bütün yazı boyunca bahsettiğim konuları üst düzey masonlar elbette bilmektedir. Türk milletinin bu konuları fazla bilmemesi, bahsedilen bu olayların olmadığı anlamına gelmez! Türk milleti dizilerle, futbolla, kadın programlarıyla uyutulmaktadır!

Önemli masonların adlarını koyu yazdım.

MİMAR SİNAN DERGİSİ YAZARLARI: Masonların Mimar Sinan Dergisi 1966 yılından beri yayınlanmaktadır. Bu dergi halen en önemli mason dergisidir. Günümüzen geçmişe (1966'ya) doğru yazar kadrosu:

Salih Evcilerli, Ünal Uras, Şadan Gökovalı, Asım Akin, Tanju Koray, Tamer Ayan, Suha Umur, Remzi Sanver, Berk Yüksel, Can Kapyalı, Aziz Azmet, Faruk Erengül, Ali Verbas, Onur Çınar, Cemil Dönmez, Cevad Gürer, Erşan Tınay, Sinan Yurttagül, H.Yener Gür'eş, Armağan Gürsel, Hasan Kirmanoğlu, Yavuz Aksel, Semih Tezcan, Cent Karacaoğlu, Hasan Akdeniz, Kaya Paşakay, Ergin Koparan, Pulad Verbas, Sahir Talat Akev, A.Oktay Gündoğdu, Koparal Çerman, Halil İbrahim Göktürk, Alp Gürkan, Vedat Paracıkoğlu, Osman Altınay, Ahmet Erman, A. Doğan Yalım, Neşet Sirman, Eralp Özgen, İsmail İşmen, Mesut Tunçel, Muharrem Kazancı, Raşid Temel , Erbil Elbaşı, Nedim Karadadaş, Hakan Demirmen, Namk Omağ, Celil Layiktez , Hazer Akın, İsmail Hakkı Demirci, Sümer Saldıray, Ergun Çobanoğlu, Yuda Reyna, Necdet Egeran, Erdur Bekiroğlu, Osman Necdet Orhun, Hüseyin D.Akarlı, Süreyya Sakınç, Tunç Timurkan, Özkan Aras, Ergun Önen, Ali Dinçol, Ahmet Arzan, Mehmet Fuat Akev, Koray Dinçol, Teoman Bıyıkoğlu, Tuncay Filiz, Semih S.Tezcan, Taner Vidinligil, Üner Birkan, Yüce Sun, Kerem Doksat, Haluk Feyzioğlu, Cihat Beşe, Sinan Gürmen, Murat Dugan, Ahmet Örs, Abdülkadir Erengül, M.Necati Böke, Yavuz Hakman, Türkhan Slem, Mustafa Şişman, M.Hikmet Keskineğe, Güres Çarkoğlu, Vitali Saporta, İsmail Hakkı Moltay, Enis Nihat Ecer, Adnan Şener, Erdal Sezener, H.Ahmet Girgin, Ahmet Akkan, Abdurrahman Erginsoy, Reşad Umur, Yavuz Güntekin, Can Arpaç, Ahmet Ecevit, Münir Berik, Fuat Göksel, Güngör Öcal, M.Yılmaz Suner, Mehmet Şişmangil, Nejat Yaman, Hayim Almog, Savaş Akhan, Barbaros Günergin, Falih Erksan, Sami Gür'ün, Doğan Yalım, V.Vitali Güzelbahar, Yusuf Kökdamar, Cevad Memduh Altar, Hoşçan Tura, Faruk Deniz, Nezih Rona, T.İlhan Özden, Necip Nesar, Orhan Akışık, Sahir Erman, Cem Mahruki, Sinan Artan, Demir Tiryaki, Teoman Fanuscu
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Aralık 2011
MİMAR SİNAN DERGİSİ YAZARLARI (devamı) : Sonad Pelit, Cahit Bergil, A.Can Tuncay, Ali Oktay Cever, Ersen Özler, Günen İpekçi, Dimitri Atanasof, Ömer Faruk Kurt, Tuncay Kesim, Suha Aksoy, Suat Ağagil, M.Yılmaz Suner, Tahsin Batman, M.Erdin Canyoran, Süleyman Tamer, Özgür Ayan, Hüseyin Cavit Ayçan, Orhan Alsaç, Nesip Aksüt, Mişel Margulies, Argun Berker, Ali İffet Akkan, A.Hikmet Özümerzifon, Cumhur Ferman, Moiz Berker, Rüçhan Altuğ, Yüksel Keskin, Ender Arkun, Ahmed Önal, Osman S.Altınay, Ümran Uygur, Necmi Karakullukçu, Ziya Fıçıcıoğlu, Yasef Yoaf, Üstün Gürtuna, Refet Dikerman, Naki Cevad Akkerman, Reşat D.Tansel, Aydın Sefa Akay, V.H.Sadacca, Haluk Bitek, Tayfur Tarhan, Jak Alguadiş, Taylan Lünel, Ziya Umur, Orhan Tanrıkulu, Albert J.Bahar, Emin Eset Kadaster, Nail Güreli, H.Cahit Bergil, Moiz Varon, Sevil Çalışkan, Tarık Güner, Cavit Yenicioğlu, İsmail Hüsrev Tökin, Üner Birkan, Lefter Karakaş, Mesut Tuncel, Kemal Tunusluoğlu, Umut İnan, Sami Day, Cemal Dirik, Sezer Levi, Viktor Gücel, Nurettin Çelebi, Sinan Gürmen, Ziya Arıkan, Davut Berker, Selim Amado, Kemal Türen, Sayhan Bilbaşar, Ali Kalıpçı, Nesip Aksüt, Reşat Atabek, Reşit Ata, Ergun Önen, Dr.Cahit Erbil, Melih Tokay, İzak Abudaram, Gökhan Önce, Şekur Okten, Salih Kaya Sağın, Yüksel Umuter, Hasan Erman, İbrahim Yaşar, İzzettin Somer, Dündar Erendağ, Tanıl Adalı, Metin Ülgüray, Saffet Çiçekdağ, Gültekin Yeşilyurt, Arto Derebekyan, Bestan Cankat, Osman Zeki Koylan
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Almıla - 01 Aralık 2011
Mimar Sinan Dergisi yazarlarının bazılarını koyu yazarak belirginleştirmişsiniz.
Adları koyu yazılan kişilerin diğerlerine göre daha önemli ve dikkate alınması gereken yönleri mi var?

TTKvY.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Aralık 2011
Evet,

Alıntı
Önemli masonların adlarını koyu yazdım.

demiştim dikkatli okursanız...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Aralık 2011
MİMAR SİNAN DERGİSİ YAZARLARI (devamı) :  İlhan Güngören, Rifat Madazlıoğlu, Fikret Çeltikçi, Semih Tezcan, İsmail Toker, Mukbil Gökdoğan, İsfendiyar Açıksöz, Feridun Bilginer, Yako Levi, Bülent Çintan, Seyhun Tunaşar, M.Emin Hekimgil, Vasil Kaloyanidis, Halim Erker, Nesim Güveniş, Behzat Mines, Pars Tuğlacı, Orhan Buldaç, Selami Cömertoğlu, Ünlü Yukaruç, Yaşar İlksavaş, Salim Rıza Kırkpınar, Necip Alayeli, Macit Erbudak, Kemal Kaplancalı, H.Lütfi Ensari, Dr.Emine M.Atabek, Halit Arpaç, Nedim Karako, A.Doğan Yalım, Fatih Orbay, Behzat Minez, Nafiz Ekemen, Semuhi Sonar, Rengin Dalaman, Mustafa Gürsel, Tulu Baytın, Albert N.Arditti, Okan Bilgütay, Doğan Sindiren, Tarhan Özgökmen, H.G.Aran, Onur Ayangil, Yılmaz Karakoyunlu, Adnan Balkanlı, Ömer Umur, J.Jack Levy, Leon Koen, Bürhanettin Cankat, Ekrem Gürenli, Yürük İyriboz, Kemal Salih Sel, Hayrullah Örs, Ulu Sungu, Nedim Kenter, Avni Karabece, A.Adnan Sütmen, Dr.Masume Çöl, H.Turat, Burhanettin Semi, Kayaalp Demirağ, Kadri Olcar, Tevfik Maral, Dr.Sırrı Alıçlı, Sabahattin Arıç, H.A.Göksel, Nur Sefa Tekyeli-Ban, Aliye Barutçu, Prof.Dr.Rasim Adasal, Selahaddin E.İrdelp, İbrahim Hoyi, Kadri Olcay, Mithat Fenmen, Semih Sergen, Hanri Benazus, Ertuğrul K.Eyüboğlu, Galip Kardam, Aktan Okan, Dr.Aydın Uluyazman, Coşkun Erkal, Bozkurt Güvenç, Şinasi Barutçu, Nüvit Osmay, Muhittin Celal Duru, Turgut Saner
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Aralık 2011
TÜRK MASON DERGİSİ YAZARLARI: Masonlar 1950'li yıllardan 1966 yılına kadar bu dergiyi çıkartıyorlardı. Türk Mason Dergisi, Masonların bölünmeden evvel çıkardıkları dergidir. (Bölündükten sonra Nuruziya grubu Mimar Sinan Dergisini, Tepebaşı grubu ise Mason Dergisini çıkarmaya başladı.)

Yazarların bir kısmı, Mimar Sinan Dergisinin yazarlarıyla aynıdır. (Onları gene de tekrar belirttim.) Bazı isimler, isim ve soyadlarının baş harflerinden ibarettir. (Dergide bu biçimde yer almışlardır.)

1966 yılından geriye doğru yazarlar: Selami Işındağ, Ömer Sıtkı Erdi, İlhan Güngören, Aziz Ulu Çöl, Hikmet Tural, Recep Çekiç, Cemal Kıpçak, Muhittin Celal Duru, S.Tahsin Aygün, Yavuz Tezcan, Can Arpaç, Mehmed Ataman, Hikmet Turat, Orhan Özet, Halis Özgü, M.O. Omay, Necdet Ekrem Olcay, Avni Karabece, Selahattin Tandal, Ali Ülgezen, Hanri Benazus, Jozef Habib Gerez, Dr.Sırrı Alıçlı, Dr.Alaeddin Yavaşça, Rifat Türegün, Hüseyin Dedebaş, Hamit Ören, Tacettin İz, Fikret Kandemir, Yakup Arditi, Asım Doğan, Atilla Işık, Faiz Poroy, Turgut Akkaş, Raşid Temel, M.Karaferyalı, Veli Necdet Sünkitay, Kemal Kaplancalı, Mukbil Gökdoğan, Vehbi H.Eralp, A.K., M.İksel, Cevat Memduh Altar, Necib Alsan, Hayri Başer, İ.M.Altar, İ.H.Tökin, Şakir Alanbay, Mehmet Ali Haşmet Kırca, Sadi Irmak, Cemil Sena (Ongun), Baha Çalt, Hamdi Rifat Doğusel, V.N.S., Cafer Ergin, Sami Boyar, Kemal Günen, Esat Güven, Sami E. Mordo, Tevfik Özgen, İ.Fuat Tezcan, N.Aydemir Gökgöz, İ.Uras, B.Gürkan, B.G., İ.M.Seydol, Neşet Sirman, Kadri Altıntaş, Kemalettin Alanbay, Nafiz Ekemen,  Necdet Ekrem Olcay, B.K., H.R., Kemal Atlı, A.Pardo, Samim Aksu, Bedi N. Şehsuvaroğlu, S.E., Sedat Abut, V.Behar, Yorgi Vakalopulo, Ziya Sağmanlı, Z., Ahmet Salih Korur, Mecdi Devrim, K.Laskaridis, F.Göksel, C.Ergin, Muhlis Tuzlacı, M.S., M.G., O.Ünsaç, M.T., S.Özbeyler, G.H.T., Abdurrahman Denker, Şevki Dinçer, Mustafa Enver Şenerdem, N.Z.B., K.Ş.A., R.E., G., Mehmed Fuat Akev, R.M., Y.G., Cemil İpekçi, B.T., Tevfik Maral, Albert Arditti, F.V., S., A.F.B., Tatyos Papuçyan, Şevki Dinçer, H.K.Tunakan, Garich Haskel, Danial Bahar, Fuad Hulusi Demirelli, C.Muşkara, S.Göktepe, A.Ş.Erkün, A.Zekeriyya, N.Tabah, A.Coen, Mim Kemal Öke, Hasib Yıldırım, H.Salor, H.Öge, R.Atabek, F.G.Fotiadi, H.N., H.Başar, İ.Edis, Ha.Sa., Y.A.,  Arif Rüştü Görgün, J.Eseyan, J.C.Isaac, L.E.Franco, M.Ergüven, T.Y., İ.Acar, T.K.Koperler, A.Z., B.E.Tekand, S.T., T.Akkaş, E.T., M.Tokös, M.T., E.Y., Sadi Aral, Celil Ziya, R.G., Ferit Ramiz Öker, H.Norade, N.B.,  M.Z., A.R.A., Fikret Çeltikçi, Vasıf Arna, H.C. Nigre, İbrahim Hoyi, M.R.M., S.Öncel, Nazmi Sevgen, H.Ş., Ruhi Vamık Girgin, Germati
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Aralık 2011
BÜYÜK ŞARK DERGİSİ YAZARLARI: Masonlar 1931-1935 yılları arasında Büyük Şark Dergisini çıkarıyorlardı. Atatürk, Masonluğu 1935 yılında yasakladığı için bir daha çıkaramadılar!

Büyük Şark, "Büyük Doğu" anlamına gelse de, aslında masonik bir tabirdir. Buradaki Şark/Doğu "loca" anlamına gelmektedir. (Fransa'daki en büyük mason locasının adı "Grand Orient de France" dır.)

Osmanlı Döneminden itibaren bu topraklar üzerindeki büyük locanın adı "Grand Orient de Turquie" idi.

Bu nedenle Büyük Şark, Grand Orient de Turquie'nin yayın organı olduğu için bu adı taşımaktadır.

Yazarlar, 1934 yılında çıkan soyadı kanunu ile soyadı almışlardır...


Yazarlar: K.N., M.A., A.F.Z.F., İ.N., Z., A.K., Fazlı Necip, A.Rifat, A.Salahattin, E.S., Kazım Nami, Hazım Atıf, Muhittin Celal, M.C., İbrahim Sadi, Mehmet Ali Haşmet Kırca, Mim Kemal Öke, Mehmet Nurettin, E.Kralovitz, Emin Sait, G.H.Rensonet, H.Goemans, R.Tinghirian, İsmail Memduh (Altar), Cevat Abdurrahim, Dr.A.Kermenli, Tunalı Mustafa, Nazmi Duhani, E.L., J.Essayan, R., Fuat Hulusi Demirelli, Kemal Şakir, Refet Sadettin, Muhiddin Osman (Omay), Atuf Zühtü, V., Georges Fotiadis, Salim Ahmet, Fahrettin Kerim (Gökay), Refet, Hüseyin Kenan, H.Demirciyan, K.Kürkçüoğlu, Ömer Muhiddin, Develli Oğlu, Şükrü Hazım, A.Şevket, P.Aridija, Afif Ramiz, M.Kamil, Reşit M.Osman, A.Zekeriyya Rıza, Halit Tekin, M.Talat, İsmail, A.Fahri, H.Agopyan, G.Hamdi, Münir Halil Erem, Feyyaz Mümtaz, Rahmi Duman, Servet Yesari, Cevdet H.Balım, Fuat, E.Baykal, Kamil Aksoy, Refet Tok, Marko Elenkave


_____________________________________

mantık olarak, M.C. = Muhittin Celal (Duru) olmalıdır... Bu nedenle yanyana yazdım.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Aralık 2011
Sadi Irmak hakkında: Türk Mason Dergisi yazarları listesini dikkatli olarak incelerseniz, Başbakan Sadi Irmak'ın adı da yer almaktadır.

Sadi Irmak, daha sonra bir yazı yazarak "Mason değilim!" demiştir... (Bu yazısı da mason dergilerinde yayımlanmıştır.)
_____________________________________

Bu durum şu şekilde yorumlanabilir, Sadi Irmak başlangıçta masondu ama masonların yaptıklarından hoşlanmamıştı ve sonunda masonluktan ayrılmıştır.

(Küçük bir olasıkla ise, mason olduğunun bilinmesini istemiyordu.)

Ancak Sadi Irmak başlangıçta masondu ve Türk Mason Dergisi'nde yazı yazmıştır.

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Aralık 2011
Türkiye'deki mason dergilerinde sadece Türkiye'de olan bitenlerin içyüzü değil, ayrıca Dünya Tarihine yön vermiş önemli olayların da iç yüzü araştırılabilir... İngiliz masonlarının, Amerikalı masonların, Fransız masonlarının ne yaptıklarını da Türk Mason dergilerini inceleyerek kavrayabiliriz.

Haritaları yeniden çizmek:   Masonluk biraz da budur!

16.yüzyılda İngilizler Dünya Haritasını açmışlar, "Kuvvetlenmemiz için sömürgeler elde etmeliyiz!" demişlerdir.

(Bunlardan biri de Kraliçe I.Elizabeth'in "büyücüsü" John Dee' dir.,  Galler asıllı olan Dee, "İngilizler Amerika kıtasında sömürgeler elde etmelidir." demiştir. Kraliçe I.Elizabeth'in ajanı olan John Dee, kraliçenin "iki gözü ve kulağı" idi. Bu nedenle gerçek 007 John Dee'dir! (00 = "iki göz", 7 = "kulak"). James Bond ondan esinlenilmiştir!!!

John Dee, Yemenli Satanist bir Arap (El Hazzared / Al Hazred) tarafından 700'lü yıllarda yazılmış bir kitap olan "Necronomicon"'u İngilizceye çevirmiştir (1571).

Masonların ilk hedefi İngiltere'yi öncelikle bir mason devleti haline getirmekti. Bunu başardılar. Daha sonra Amerika kıtasında (Kanada ve bugünkü ABD'nin doğu kıyıları), Hindistan'da  sömürgeler elde ettiler.

I.Elizabeth çocuğu olmadan ölünce, uzaktan akrabası olan İskoçya Kralı James İngiltere'nin de kralı oldu. İki ülke "Büyük Britanya" adıyla birleşti. İrlanda zaten İngilizlerin eline geçmişti.

İngiltere'nin rakipleri: Fransa, İspanya, Portekiz, Osmanlı Devleti, Avusturya İmp. ve Rusya idi. Hollanda da rakibiydi ama aralarında "Mason Kardeşliği" vardı! İngiltere, masonluk sayesinde bütün rakiplerine darbeler indirmiştir! (MASONLUK BUDUR!)

Rus Çarı Deli Petro masonluğa kabuledilmiştir.

Amerikan İhtilali ile ABD kurulmuştur. (İngilizler bilerek yenilmiştir!!! Ayrıca George Washington da İngilizdi!) Başlangıçta iki ülkenin arası soğuk olmasına rağmen 1815 yılından beri müttefiktirler.

Fransız İhtilali ile Fransız Krallığı sona ermiştir. Bir kaç yıl sonra kral XVI.Louis idam edilmiştir! Fransa masonlaşmıştır!

Napoleon Savaşları ile İspanya ve Portekiz darbe yemiştir. Meksika'dan Şili'ye uzanan İspanyol sömürge imparatorluğu sona ermiştir! Portekiz de Brezilya'yı kaybetmiştir!

Osmanlı Devleti'ndeki bütün azınlıklar ayaklandırılmıştır... Bunlara devlet kurdurtulmuştur. Yunan İsyanı, Sırp isyanı ve Romanya'nın kurulması tamamen masonların eliyle olmuştur. Bulgaristan'ı da Robert K. mezunları kurmuştur. Ermeni ve Kürt ayaklanmalarının da bunlardan farkı yoktur.

İngiltere Dünya'ya yayılmış Hindistan'da, Afrika'da, Avustralya'da sömürgeler elde etmiştir. İngilizler 1878 yılında Kıbrıs'ı, 1882 yılında Mısır'ı elegeçirmiştir. (Bütün bu topraklarda mason locaları kurmuştur.)
 
Masonlaşmış Fransa ile rekabet etmek yerine müttefik olmayı seçmiştir İngiltere. (Afrika'yı bölüşmüşlerdir.)

Çin ve Japonya "batılılaştırılmıştır"!

I.Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'nin rakipleri: Almanya İmp., Avusturya Macaristan İmp., Osmanlı Devleti, Rus Çarlığı

I.Dünya Savaşı ile hepsi yıkılmıştır! Irak, Filistin, Arabistan, Ürdün İngilizlerin eline geçmiştir. Petrol artık İngilizlerin kontrolündedir!

İngiltere, savaşta Ruslarla görünüşte müttefik olmuştur. Ancak Yahudi-Mason Dünya İmparatorluğu için bir tehdit olarak gördükleri Rus Çarlığı da "kazanan tarafta olmasına rağmen" yıkılmıştır!

Masonluğun, Faşist ve Komünist rejimlerle de bağlantısı vardır.

II.Dünya Savaşı sonunda Almanya, İtalya, Japonya ağır darbe yemiş, "Dünya Egemenliği" ABD-İngiltere'nin eline geçmiştir. (İsrail kurulunca, o da katılmıştır.)

Ortadoğu'da istedikleri rejimleri kurmuşlar, istemediklerini devirmişlerdir.

Diğer ülkelerdeki masonlar, ABD ve İngiltere'ye hep yardım etmiştir.

= MASONLUK BÜTÜN BUNLARIN TOPLAMIDIR!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Aralık 2011
Türkiye'de neler yaptılar? :

Masonlar, Sultan Abdülaziz'i devirdikten sonra intihar süsü vererek öldürdüler!

II. Abdülhamid'i devirdiler!

Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı facialarını bu millete yaşattılar!

Masonlar, gelmiş geçmiş bütün partileri dizayn etmişlerdir! (Buna İttihat ve Terakki de dahildir, Hürriyet ve İtilaf Fırkası da, geçmişteki CHP de dahildir, bugünkü CHP de! DP-AP-DYP-ANAP hepsi dahildir! Onların görüşünde olmayan partiler bile onların "güdümündedir"!)

Atatürk'ü öldürdüler! (Daha önce de öldürmeye kalkmışlardı: İzmir Suikastı)

"Demokrasi geldi!" denilerek Deli Gömleği Türkiye'ye giydirilmiştir! ("Yahudi Demokrasisi")

Milleti kamplara bölmüşler, yıllar yılı çatıştırmışlardır.

Gazetelere ve televizyonlara egemen olmuşlardır.

Türkiye'deki bütün "karanlık" olayların perde arkasında onlar vardır. (Darbe, terör, suikast, faili meçhul cinayetler, çeteler, mafya, yolsuzluk-vurgun-talan, ekonomik kriz)


Daha ne yapsınlar?

____________________________________

Aslında az bile anlattım!


Masonlarla mücadele edilmeden "Türk Birliği" gerçekleşemez!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Kurtkaya - 01 Aralık 2011
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim Böri Bey.
Sayenizde, gerçekten çok önemli bilgiler edindik. Okurken insanın kanı donuyor. Bu şerefsizler yılan gibi her yere sızmış ve içten içe örgütlenmişler.
Yazdıkların, hacim bakımından, kitap çapında bir çalışma olmuş. Bu çalışmalarınızı kitap olarak bastırmayı düşündünüz mü?
Kitap olarak basıldığı takdirde hem daha kalıcı olur ve hem de daha çok kişiye ulaşır.
Çalışmalarınızda başarılar diler, gayretlerinizden ötürü sizi kutlarım.

                      Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 02 Aralık 2011
Teşekkürler

__________________________________

ÖZGÜR MASONLAR BÜYÜK LOCASI: 1966 yılındaki bölünmeden sonra "Türkiye Büyük Mason Mahfili" adıyla kurulan Büyük Locadır. Tepebaşı grubu olarak bilinirler. Fransa'ya bağlıdırlar. (Daha doğrusu Grand Orient de France'a bağlıdırlar.) Çıkardıkları derginin adı "Mason Dergisi"dir. Tepebaşı grubu, diğer gruba göre daha soldadır. Ateistleri ve kadınları da mason kabulederler. (Kendilerini "Liberal Masonluk", Nuruziya grubunu ise "Tutucu Masonluk" olarak nitelendirirler.)


Büyük Üstadlar: Orhan Hançerlioğlu, Osman Edip Seydi, Vedat Yeğinsu, Necip Arıduru, Murat Özgen Ayfer, Hüseyin Özgen, Metin Ansen

___________________________________

Tepebaşı grubu Yüksek Şura'yı "Süprem Konsey" olarak adlandırmaktadır...

Süprey Konseyi Başkanlarına (Hakim Büyük Amir) da "Grankomandör" denilmektedir.

Süprem Konsey Başkanları (Grankomandörler) : Hazım Atıf Kuyucak, Ali Galip Taş, Selami Işındağ, Orhan Hançerlioğlu, Mustafa Burak

____________________________________

Tepebaşı'ya ait localar: Feza, Namık Kemal, Helikon, Ar, Nar, Özgür, Murat, Etoile d'Orient (okunuşu: "Etual Doryan"), Vefa, Güneş, Işık, Vedat, Evrim, Yunus Emre, Kıpçak, Eşitlik, Aydın, Güney Yıldızı


not: "Helikon", Yunanistan'da bir dağın adıdır! (Eski Yunan döneminde Tanrı Apollon'a adanmış bir dağdır Helikon.)


ayrıca;  Hermes Gelişim Locası (geçmişte "Hermes Gelişim Mahfili")

______________________________________

Vedat Yeğinsu ve Maryo Kohen'in çalışmaları sonucunda "Kadın Mason Büyük Locası" kurulmuştur.

Kadın Locaları: Güven, Hançerlioğlu, Sevgi

(not: bu locaların sayısı daha sonraki dönemde artmış olabilir! / 15 tane kadın locası olduğu iddia edilmektedir.)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 02 Aralık 2011
İnternetten alıntı:

Özgür Masonlar Locası, bağlı oldukları bir üst kuruluş olan Fransa Büyük Doğusu* ile Türkiye'nin çıkarları arasında sıkıştı. Türk masonlarının ilk büyük üstadı olan Talat Paşa'nın, Ermeni soykırımı yaptığını kabul etmeye zorlanan Özgür Masonlar Locası buna karşı çıktı. Türkiye'nin tezlerini destekleyerek konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini savunan Büyük Üstad Hüseyin Özgen, Fransızların baskı kurması üzerine Cezayir'deki katliamları gündeme getirdi. Özgen, yaşanan bu tartışmayı loca üyelerine yazdığı son bildiride şöyle kaleme aldı:

"Fransız Büyük Üstat, kurumumuzu, Türkiye'yi ve Atatürk'ü övdüğü uzun bir konuşma sonrasında Ermeni sorununa değindi ve Fransızların bu konudaki resmî söylemini tanımak için bizim de bir çalışma yapmamızın gereğinden söz etti. İşte burada ipler koptu." deniliyor. 7 Ekim 2006'da İstanbul'da gerçekleşen bu toplantıda, Quillardet'nin Türklerden destek istemesi üzerine söz alan Özgen, Amerika'daki Kızılderili soykırımından Kafkaslara, Bosna-Hersek katliamından Cezayir'e kadar tüm soykırımları hatırlattı. "Tasarının yasalaşması halinde iki büyük loca arasındaki diyaloğa darbe vurulacaktır. Çünkü artık gelip birlikte çalışmaları yasal olarak engellenebilir."

12 Ekim 2006'da Ermeni Yasa Tasarısı, Fransa Ulusal Meclisi'nden geçti. Nisan ayı sonlarında Fransa ile Türk locası arasında başka bir kriz patladı. Özgen, loca üyelerine yazdığı 30 Nisan 2007 tarihli yazıda, bu olayı şöyle anlattı: "Fransa Büyük Doğusu 24 Nisan etkinlikleri kapsamında bir delegesini Ermenistan'daki mason locasına göndermiş. Orada bu şahıs esmiş, gürlemiş, Fransa Büyük Doğusu yetkililerinin geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'ye gelerek yüksek dereceli masonlarla görüştüğünü ve eğer Ermeni sorununda onların görüşünü kabul etmezlerse Türk masonları ile ilişkilerin kesileceğini bildirmiş.

Elli bin kişilik Fransa Büyük Doğusu ile ilişkilerin kesilmesine Türk masonların cesaret edemeyeceklerini belirterek, bunun bir baskı aracı olarak kullanıldığını eklemiş. Haberi alır almaz, Fransa Büyük Doğusu büyük üstadına bir yazı yazdım. 'Claude Guéydan'ın bu sözleri Fransa Büyük Doğusu'nun bir bildirisi midir yoksa bireysel ifadeler midir?' sorusunu yönelttim. Gelen cevapta, Gueydan'ın sözlerinin bireysel olduğu belirtilerek, 'Ermeni sorunu konusunda Türkiye'ye ya da Özgür Masonlar Büyük Locası'na herhangi bir baskının yapılabilmesi asla söz konusu değildir.' denildi."

____________________________________

* "Fransa Büyük Doğusu" = Grand Orient de France(Bu yazı internetten bulunabilir...)

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 02 Aralık 2011
"MASON DERGİSİ" YAZARLARI: Mason Dergisi, Tepebaşı grubunun çıkardığı derginin adıdır. (Bu grup, kadınları da mason kabulettiğinden bazı yazarlar hanımdır!)

Vedat İzzet Yeğinsu, Selami Işındağ, Cemal Kıpçak, Muhittin Osman Omay, Jak Esayan, Hüsnü Aydıner, Orhan Hançerlioğlu, Hüseyin Özgen, Erol Erdoğmuş, Abdülkadir Cahit Tuner, Daniel Benbaneste, Bozkurt Alatur, Nahit Bilgin, Ali Cengiz Üstüner, Murat Özgen Ayfer, Zeka Başaran, İstemi Ünsal, İlhan Uçak, Ahmet Metin İkizer, Osman Edip Seydi, Nevzat İlhan, M.Halet Köken, Baha Çalt, O.Kemal Coşkunoğlu, Ertuğrul Saltuk, Ali Kazanoğlu, Faiz R.Karacaoğlu, Münip Tarhan, Sabri Şatır, Muammer Gargun, Ayhan Çilesiz, Halit Ecder, Kemal Kılıcoğlu, Cahit Erentürk, Ziya Balcı, Cemal Sena Ongun, Mehmet Marifi Orhon, Nuri H.Rüstem, Fikret Erkman, Reşat Sanlı, Aykut Yazgan, Selahattin Göktepe, Necip Arıduru, A.Nihad Vedat Tek, Erol Coşkun, Haluk Şaman, Hüseyin Ertürk, Engin Aslan, M.Renan Mengü, Faruk Ergut, M.Tamer Demirağ, Şefik Kanar, Kemal Kıral, A.Albert Namet, Turhan Çetintürk, Emre Dağdeviren, Birol Gündüz Kaynak, Rahmi Mısırcı, Tankut Doğdu, Sevim Kahyaoğlu, Talat Yılmaz, Ferruh Sıdar, Sabit Eren, Cihan Göksoy
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 02 Aralık 2011
"MASON DERGİSİ" YAZARLARI (devamı) : Erdem Yücel, Mustafa Tınaz, Yenal Çakaloz, Yılmaz Aykaç, Tacettin Beken, Cüneyt Gültekin, Tomris Altınok, Yalçın İlter, Necmettin İnel, Mete Gökman, Galip Özgören, Verda Baruh, Çetin Öner, İbrahim Altav, Tahsin Ünal, Semih Tezel, Haldun Özbek, Meral Sezgin, Erol Yazgan, İsmail Hakkı Acar, Yurdaer Acar, Aytaç Barkut, Mete Çıngay, Ali Ataser İlter, Metin Akaltun, Ahmet Faik Gürelme, Sinan Bozkurt, Fikret Kasımoğlu, Hacer Dağdeviren, Erdal Öztekin, Nuri H.Rüstem, Jülide Acar, Uygun Akacun, Erol Tufan Akpınar, Kaya Aldemir, Engin Alsan, Kemal Altın, Haydar Altınok, Celalettin Altugay, Züleyha Aral, Fethi Asyalı, Emin A. Ava, Mahmut Ataman, Turan Bayraktar, Mehmet Baytan, Yantof Bensason, Rıfat Bahar, Sabi Çikurel, Ayhan Çilesiz, Hüseyin Dedebaşı, Feyzan Demirsöz, Fahri Dere, Veysel Donbaz, Güngör Dorman, Süleyman Nesip Dördüncü, Adnan Döler, Yasef Düenvas, Duygu Elbir, Tugan Necati Eron, Alptekin Erokay, Erdoğan Ersen, Bengü Eser, Rıfkı Gökdemir, Nejat Gönenç, Turgut Güngör, Murat Gerçek, Ahmet Metin İkizer, Nevzat İlhan, Fasih İnal, Feridun İşmen, Josef Kasuto, Ali Kazanoğlu, Duran Kazanoğlu, Şefik Keskin, Tevfik Kılnamaz, Bedia Kıpçak, M.Halet Köken, Veli Behçet Kurdoğlu, Ferhan Kut, Bülent Necipoğlu, Güngör Nişli, Tahsin Önder, Tekin Özbek, Zihni Papakçı, Osman Pekin, Tahsin Saraç, Yavuz Senemoğlu, Eray Sengelli, Gündüz Serdengeçti,Nejat Sezer, Meral Sezgin, Hikmet Soydan, Sabri Satır, Bernard Şer, Okan Tapan, Haluk Tihan, Mehmet Tosun, Önder Tuzcu, Kemal Türen, Kemal Türkeri, Doğan Türkkan, İlhan Uçak, Ejder Varansu, Münevver Yenerman, Muammer Yenerman , Ümit Ege, A.Ayhan Baykut, Rıfat Bahar, Yılmaz Perk, Metin Ansen, Ahmet Tanrıverdi, Akın Işımer, M.Ümit Zebunoğlu, Zare Magar, Mustafa Burak , Fikret Kasımoğlu, Kemal Artun, Atıl Bulu, Güven Timurkan (hanımdır!), Ayten Sungur, Cüneyt Kalpakoğlu, Bekir Gezgin, Ajlan Uçak, Yusuf Kemal Göleç, Şerife Aydın, Kadem Şenkal, Fahri Nişli, Nusret Çamlıbel, Hamdi Özçelikel, Nur Omay, Selçuk Uçku, Niso Maçoro, Mine Özdamar, Ayhan Baykut, Burhan Tekiner, Ekrem Uykucu, Toğan Zeren, Haluk Arpat, A.Haluk Işındağ, Hayim Semoil, Nadia Yemenici, Cengiz Ertem, Moşe Koen, Ali Bektaş Bozdağ, T.Demirağ, K.Başyiğit, A.Özçer, C.Bozbeyoğlu, Burkon Kadir Nak, Ahmet Marangoz, Yusuf Kemal Göleç, Metin Yafet, Burhan Ünlüsoy, Ömer Tecimer, Kemal Türkmen, Mustafa Gür
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 04 Aralık 2011
1909 yılından günümüze 33.cü dereceden bazı Masonlar: Nesim Mazliyah, Mişel Noradunkyan, David J.Kohen, Emanuel Karasu, Jak Suhami, Viktor Algranti, Moiz Fresko, Arsen Arsenyan, İlyas Modyano, Moris Mayer, Alber Benezra, Eli Hoşyan, Hanri Aboaf, Jak Yakoel, Moris Benkiyat, Abraham Barzilay, Timeon Agatopulos, Alber Saltiyel, Ferit Aseo, Hırant Noradukyan, Marko Nahom, Armand Mosse, Jak Esseyan, Lazaro Emilio Franko, Antoine Zoletti, Menahem Abravanel, Daniel Behar, Albert Arditi, Jozef Margulies, Yorgi Vakalopulos, Yomtov Garti, Jak Papo, Moiz O.Berker, Reymond Minasyan, Mişel Margulies, Leon M.Kuriyel, Edi Siva, Leon Levi Coşkun, Dimitri Atanasof

Bu şahıslar kimdir?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 04 Aralık 2011
Masonluk, kendi yayınlarından (mason dergilerinden / kitaplarından) incelenmelidir... Herkes araştırıp, bir yargıya varmalıdır. (Ancak "Aklın yolu birdir." sözünden hareketle herkesin benzer bir sonuca ulaşacağını düşünüyorum.)

1909 yılındaki masonlar da incelenmelidir 1930'dakiler de, 1950'li yıllardaki masonlar da incelenmelidir günümüzün masonları da...

Masonlar konunun geniş kesimlerce anlaşılmasını istemedikleri için,  "1930'lu yıllar geçmişte kaldı. O dönemin masonları öldü gitti..." havasını yayarlar. Oysa nasıl Hun Tarihi, Çin Tarihi, Roma Tarihi incelenebiliyorsa 1930'lu yılların masonları da incelenebilir, 1950'li yılların masonları da!
_____________________________________

Masonlar, sokakta "Biz Masonuz!" diye yürümezler!  :wink: Onlar karşımıza Cumhurbaşkanı (Celal Bayar ve Süleyman Demirel), Başbakan, Bakan, Müsteşar, Meclis Başkanı, Milletvekili, Vali, Belediye Başkanı, Televizyon Patronu, Gazete Patronu, Gazeteci, Televizyoncu, Spiker, Asker, İstihbaratçı, YÖK Başkanı, Rektör, Profesör, "Büyük İşadamı" (TÜSİAD üyeleri), Büyükelçi, Dışişleri Personeli, Parti üyesi, Hukukçu (Avukat-Hakim), Doktor, Dişçi, Eczacı, Kimyager, Spor Kulüplerinde Başkan-Yönetici, Bankacı, Sigortacı, Borsacı, Tarihçi, Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Ressam, Şair, Yazar, Sanatçı, Tiyatrocu, Operacı, Fotoğraf Sanatçısı, Şirket Yöneticisi, Patron, Müdür, Fabrikatör, Sanayici, İktisatçı, Tüccar, Girişimci, İhracatçı, Mimar, Mühendis, Pazarlamacı, Reklamcı, Sinemacı, Film Şirketi Sahibi, Senarist, Yönetmen, Oyuncu, Muhasebeci, Mali Müşavir, Noter, "Hayırsever İşadamı", Halkla İlişkiler Uzmanı, Kızılay yöneticisi (başlangıçta Kızılay, Yeşilay ve Çocuk Esirgeme Kurumu masonikti!), Şarkıcı, Turizmci, Çiçekçi, Emlakçı, Armatör, Okul Müdürü, Yayıncı, Kitabevi Sahibi, Matbaacı, Stratejist, Restaurant sahibi, Otel sahibi, Müteahhit vb. olarak çıkar!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 04 Aralık 2011
İngiliz Sömürgeleri: İngiliz Sömürge İmparatorluğu gerçekte İngiliz Masonları tarafından kurulmuş olan bir imparatorluktu. (Tarih kitapları buna değinmez! /Kim yazdı bu tarih kitaplarını? Mason tarihçiler mi?)

Özet İngiltere Tarihi: Britanya adasında (Britannia) başlangıçta Kelt asıllı Britonlar yaşıyordu. (Britonlar, günümüzdeki Galler halkının atasıdır.) Sezar (Iulius Caesar) zamanında Romalılar adayı istila etmeyi tasarladılar. Britanya adası kesin olarak Roma İmparatoru Claudius zamanında elegeçirildi. Briton-Roma Savaşları yıllar yılı devam etti. Roma İmparatorluğu zayıflayınca Romalılar adayı terkettiler. Aynı dönemde Germen asıllı Angıllar ve Saksonlar adayı istila etmeye başladılar. (Angıllar ve Saksonlar, "İngilizlerin" atalarıdır.) Britonlar sadece bir defa Saksonları durdurabildiler. (Kral Arthur Efsanesi, Britonların lideri "Roma asıllı" Arthur'un Saksonları yenmesini konu eder.) Bundan sonraki savaşları kazanan Saksonlar adada küçük krallıklar kurdular. Zamanla Angıllar ve Saksonlar birbirleriyle karıştılar, küçük krallıklar da birleşerek "İngiltere" adını aldı (< Anglaterra = "Angılların Ülkesi")

1066 yılında İngiltere, Normanlar tarafından istila edilir. (Normanlar, Norveç ve Danimarka'dan Fransa'nın kuzeyine "Normandiya" 'ya yerleşmiş Vikinglerdir. Bunlar zamanla Hristiyanlaşmış ve Fransızca konuşmaya başlamıştır.) İngiltere'de Norman soylular ve Sakson asıllı halk arasında yıllar yılı bir düşmanlık hüküm sürmüştür. (Robin Hood öyküsü de buna dayanır. Robin Hood, zalim Norman soylularına karşı yoksul Sakson halkını korur.) İngiltere ve Fransa arasında "Yüzyıl Savaşları" başlayınca, İngiltere'deki Fransızca konuşan Normanlar Fransızcayı terkederek İngilizce konuşmaya başlarlar. Artık Norman-Sakson ayırımı ortadan kalkmıştır. "İngiliz" toplumu bütünleşmiştir.

İngiltere'nin elegeçirdiği ülkeler: Galler, İrlanda

İngiltere Kraliçesi I.Elizabeth çocuksuz ölünce, İngiliz tahtına İskoçya Kralı James geçer. İki ülke barışçı bir biçimde "Büyük Britanya" adıyla birleşir.

İngiliz Sömürgeleri: Kanada, bugünkü ABD'nin doğu kıyıları (13 koloni), bugünkü ABD'nin en kuzey batısındaki Oregon toprakları, İspanyollardan geçici olarak aldıkları Florida, Bermuda, Bahama ad., İngiliz Guyanası ( > Guyana), Barbados, T.Tobago, Jamaika, Turks & Caicos ad., İngiliz Virgin ad., Cayman ad., Grenada,St.Kitts & Nevis, Antigua, Barbuda, Dominica, St.Lucia, St.Vincent, Montserrat, İngiliz Hondurası ( > Belize), Falkland ad., Güney Georgia ad., Güney Sandwich ad., Hindistan (İngiliz Hindistanı bugünkü Pakistan, Bangladeş ve Burma/Myanmar'ı da kapsıyordu.), Seylan ( > Sri Lanka), Maldiv ad., Avustralya, Yeni Zelanda, Malaya, İngiliz Kuzey Borneosu, Sarawak (Malaya + İng. K.Borneosu + Sarawak = Malezya), Brunei, Singapur, Papua ve Yeni Gine, Güney Afrika, Mısır, Sudan, Filistin ( > Filistin +İsrail), Ürdün, Irak, Aden ( > Güney Yemen > Yemen'e dahil oldu.), Umman, Bugünkü B.A.E. toprakları, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Kıbrıs ( > günümüzde KKTC + K.Rum Kesimi), Kenya, Uganda, Tanganyika, Zanzibar (Tanganyika + Zanzibar = Tanzanya), Kuzey Rodezya ( > Zambiya), Güney Rodezya (> Zimbabve), Nyasaland ( > Malavi), Güney Batı Afrika ( > Namibya), Basutoland ( > Lesotho), Bechuanaland ( > Botswana), Swaziland, Altın Sahili ( > Gana), Nijerya, İngiliz Kamerunu (bir kısmı Nijerya'ya, bir kısmı Kamerun'a katıldı.) Sierra Leone, Gambiya, İngiliz Somalisi (Somaliland), İngiliz Antarktikası, İngiliz Hint Okyanusu Toprakları (Diego Garcia), Cebelitarık, Malta, St.Helena adası, Ascension adası, Tristan da Cunha adası, Fiji, Tonga, İngiliz Samoası, Gilbert ad. ( > Kiribati), Ellice ad. (> Tuvalu), Nauru, Hong Kong, Yeni Hebridler (> Vanuatu), Solomon adaları (Tapınakçıların verdiği bir isim!), Mauritius ad., Seyşel ad., Yunanistan'ın batısındaki Yedi Adalar (geçici olarak), Heligoland (Almanya'nın oldu.), İspanya'nın Minorka adası (geçici olarak), Pitcairn ad.


= MASONLUK BUDUR!


İngiliz Sömürge İmparatorluğu'nun arkasındaki güç "United Grand Lodge of England" (UGLE)' dır.
___________________________________

Atatürk emperyalizme karşı "Dur!" dediği için, İngilizler Atatürk'ü hiç sevmez!

___________________________________

İngiltere, Masonların kontrolünde olan bir ülkedir ama "sade İngiliz vatandaşlarını" onlardan ayırmalıyız. Sade İngiliz vatandaşı Liverpool-Manchester United, Chelsea-Arsenal maçlarıyla ilgilenir. (Onların büyük bir bölümünün de İngiliz masonlarının yaptıklarından pek bir haberi yoktur!)


(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/The_British_Empire.png)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 04 Aralık 2011
Fransız Sömürgeleri: Fransız Sömürge İmparatorluğu da Fransız Masonları tarafından kurulmuştur elbette! (ve mason derken aralarında Fransız Yahudilerinin olduğunu akıldan çıkarmamalıyız!)

Özet Fransa Tarihi: Günümüzün Fransa topraklarına başlangıçta "Gallia" (Galya) adı veriliyordu. Galyalılar Kelt asıllıydı. Galya, Sezar (Iulius Caesar) tarafından istila edilmiştir. Romalılar Galyalıları katletmiş, dillerini yoketmiştir. Geride kalan Galyalılar, Romalıların arasında erimiştir. Roma İmparatorluğu çökünce Galya toprakları Germen asıllı Frankların eline geçti. Bu ülkeye Frank Ülkesi = "Francia" ( > Fransa!) adı verildi. Franklar zamanla yerli Romalılaşmış Galyalı halkla karıştı ve Germen kavmi olmaktan çıktı. Dilleri de Latinceyle karıştı ve bugünkü Fransızca meydana geldi.

Bugünkü Fransa toprakları içinde yer alan Normandiya, Korsika, Brötanya, Alsas-Loren, Kuzey Bask toprakları "Fransızlaştırılmıştır".

Napoleon döneminde Fransızlar Moskova'ya kadar Bütün Avrupa'yı elegeçirdiler!

Fransız Sömürgeleri:  Fransız Kanadası ve Quebec (bu topraklar daha sonra İngilizlerin eline geçmiştir ama günümüzde bile Fransız asıllılar çoğunluktadır.), Louisiana Toprakları (Louisiana'dan Kanada'ya kadar uzanan çok geniş bir araziydi.) Haiti, St.Pierre & Miquelon ad., Guadeloupe, Martinique, Fransız Guyanası, Fas, Cezayir, Tunus, Suriye, İskenderun Sancağı ( > Hatay), Lübnan, Çad, Kamerun, Ubangi-Şari ( > Orta Afrika Cum.), Kamerun, Gabon, Fransız Kongosu ( > Kongo), Madagaskar, Nijer, Moritanya, Yukarı Volta ( > Burkina Faso), Fransız Sudanı ( > Mali), Senegal, Togo, Dahomey (> Benin), Fildişi Kıyısı, Fransız Ginesi ( > Gine), Fransız Somalisi ( > Cibuti), Tonkin, Annam, Koşinşin (Tonkin + Annam + Koşinşin = Vietnam), Laos, Kamboçya, Kerguelen ad., Wallis & Futuna ad., Yeni Kaledonya, Fransız Antarktikası, Hindistan'da bir kaç iskele, Fransız Polinezyası, Clipperton ad.

= FRANSIZ MASONLUĞU BUDUR!


Fransız Sömürge İmparatorluğu'nun arkasındaki güç "Grand Orient de France" (GODF)'dır.____________________________________

not: Fransızlar Batı Afrika'daki sömürgelerini "Fransız Batı Afrikası", Orta Afrika'daki sömürgelerini ise "Fransız Ekvatoral Afrikası" adıyla birleştirmişlerdi.(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Anachronous_map_of_the_All_French_Empire_%281534_-1970%29.png)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 04 Aralık 2011
Sömürge Olmayan Ülkeler: Türkiye, Çin, Japonya, İran, Tayland, Afganistan

Türkiye, Atatürk'ün kişisel dehası sayesinde sömürge olmaktan kurtulmuştur. (Atatürk'ün ölümünden sonra ülkemizin geldiği durum "vahimdir", ancak şimdilik bunu yok sayalım! ;)  )

Çin ve Japonya hakkındaki "olumsuz" görüşlerimi, bu başlık altında daha önce belirtmiştim. Bu iki ülke de masonlaşmış ve batılılaşmıştır. Çin, mason Çan Kay Şek ile Komünist Mao arasında iç savaşa sürüklenmiştir. (Ve daha sonra komünist olmuştur!) Bu nedenle Çin ne kadar "bağımsız" kalmıştır, bu tartışılır...

Japonya ada ülkesi olduğu için, "Asya'nın İngilteresi"dir. Bu ülke önce batılılaşmış daha sonra da Faşist bir ülke olmuştur. (Japon Faşizminin arkasında da "Batı" vardır. Bu gerçek sessizlikle geçiştirilir!) II.Dünya Savaşı sonunda ABD, Japonya'yı işgal etmiştir. (Bence artık Japonya-maponya kalmamıştır! Kendimizi kandırmayalım... 1945 yılından sonra artık "Amerikan Japonyası" vardır!)

Siyam/Tayland, İngiltere ve Fransa arasındaki "tampon bölgedir". İngilizler Burma'yı, Fransızlar ise Vietnam-Kamboçya-Laos'u elegeçirmiştir. İki ülke arasında "Tayland'ı sen mi alacaksın, ben mi alacağım?" kavgası başlamıştır... En sonunda İngiltere-Fransa Savaşı çıkacağına, Tayland "bağımsız" kalsın denmiştir...

Tayland, II.Dünya Savaşında Japonya'nın müttefiki olmuştur. Savaş sonunda ise "Amerikan Taylandı" haline gelmiştir... Tayland "bağımsız" mı kalmıştır???

İran, Pers İmparatorluğundan beri büyük bir ülkedir... "Baba" Rıza Şah Pehlevi, başlangıçta Atatürk'ü örnek alarak "Cumhuriyet" kurmak istiyordu. İngilizler, ona "Kendin Şah ol!" demişlerdir. İran, Sovyet tehdidi ve İngiliz sömürgeciliğine karşı durabilmek için Nazi Almanyası'na yanaşmak zorunda kalmıştır... Bunun üzerine İngilizler, Sovyetlerle birlikte İran'ı işgal edip, şahı devirmiştir (1941). Yeni hükümdar Muhammed Rıza Pehlevi, İngiliz-ABD yanlısıdır. Musaddık İran petrollerini millileştirmek isteyince, Şah ülkesini terketmiştir. Bunun üzerine ABD, Musaddık'ı devirip Şahı tekrar tahta çıkarmıştır (1953). O gün bugündür İran ABD'nin kontrolündedir! (İslamcılar da dahil!!!) Şah Muhammed Rıza Pehlevi yine de ABD'nin her dediğine "Evet!" demiyor, ülkesinin çıkarlarını düşünüyordu. Bunun üzerine Şah da devrilmiştir (1979)! (Humeyni'nin anti-emperyalizmi hikayedir!) İran Irak ile savaşmış, savaştan sonra Almanya-Rusya-Fransa'ya yanaşmıştır.

Afganistan, Rusya'nın İngiliz Hindistanı'na sarkmaması için yaratılmış bir "tampon" devlettir. İngilizler, Afganistan'ı da istila etmek istemişler ancak başarılı olamamışlardır... Afganistan; Kraliyet, Cumhuriyet, Komünizm, Sovyet İstilası, İslamcılık, Taliban Rejimi, Amerikan İstilası gibi aşamalardan geçmiştir!!!

Yine de bağımsız bir ülkedir Afganistan!   :-)  +   :-(

Bu ülkelere Liberya'yı da ekleyebiliriz. Amerikalı zenci köleler "özgürleşince", sayıları çok fazla olduğundan ABD'de "Bunları Afrika'ya geri gönderelim!" düşüncesi hakim olmuştur... Onlar da öyle yapmış ve geri göndermişlerdir.

Bu insanlar için Afrika'da "Özgürlükler Ülkesi" anlamında Liberya devleti kurulmuştur. (Bu kez ABD'den gelen zenciler, Afrikalı yerli halka "köle" muamelesi yapmıştır ama bu konuyu sessizlikle geçiştirelim...)

O günden bugüne Liberya'da herkes "kardeşçe" yaşamıştır!!!   :evil:
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 05 Aralık 2011
ABD: Amerika I.Dünya Savaşından önce "kendi halinde" bir ülke olduğu imajını yaymak istemektedir... Amerikalılara göre I. ve II. Dünya Savaşlarına kendi istekleri dışında katılmışlardır.

Oysa I. ve II. Dünya Savaşı'nı planlayan güç Amerikadır!

Amerika hiçbir zaman "kendi halinde" bir ülke olmamıştır! Amerika, Masonlar tarafından kurulan bir ülkedir. Kurucularının büyük bir bölümü (başta George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson olmak üzere) masondur. Amerikan Bağımsızlık Savaşı bir "danışıklı dövüştü"! Amerikalı masonlar ile İngiliz masonlar anlaşmıştır. (Her iki ordudaki "mason olmayanlar" ise böyle bir anlaşmadan haberleri olmadığı için, bunu ciddi bir savaş sanıp ölümüne savaşmışlardır!!!) ABD'nin kuruluş nedeni yeryüzünde bağımsız bir "Masonik Cumhuriyet" 'in varolmasıdır. (George Washington'un kendisi de İngilizdi ve başlangıçta İngiliz Ordusundayken Fransızlara karşı savaşmıştır.)

ABD Bağımsızlık Savaşı'nı konu eden filmlerde ABD'nin bağımsızlığını savunanlar hep "kahraman" olarak gösterilirken, İngiltere'ye bağlı kalanlar "hain" olarak gösterilir. (Oysa kolonidekiler ağırlıklı olarak İngiliz asıllıydı. Bu nedenle İngiltere'ye bağlıydılar. Neden "hain" olsunlar? Ayrıca Bağımsızlık mücadelesi verenler kim oldukları belli olmayan maceracılardı!)

ABD, kurulduğunda bugünkü ABD'nin doğu kıyısındaki 13 koloniden ibaretti. ABD, zamanla batıya doğru genişlemiştir. Fransa'dan "Louisiana Bölgesi" satın alınmıştır. (Louisiana Bölgesi, günümüzün Louisiana eyaletinden Montana'ya kadar uzanan çok geniş bir araziydi.) İspanyollardan Florida alınmıştır. Daha sonra Meksika'ya karşı Texas'ın bağımsızlığı desteklenmiş ve sonunda Texas, ABD'ye ilhak edilmiştir. İngiltere'den Oregon Toprakları alınmış, Meksika ile savaşılarak California, Arizona, Nevada bölgeleri ABD'ye dahil edilmiştir.

Amerikalılar Batıya doğru genişlerken Kızılderili yerli halkla sürekli savaşmış, katliamlar yapmıştır.

ABD'de çok sayıda "zenci köle" zorla çalıştırılıyordu. (Hani demokrasi-insan hakları? Bu konu da sessizlikle geçiştirilir...)

Amerikan İç Savaşı ile Amerika, Kuzey-Güney biçiminde ikiye ayrılmış... Savaşı kazanan Kuzeyliler ABD'yi yeniden birleştirmiştir. (Kuzeyliler de masondu, Güneyliler de!)

Rusya'nın Kuzey Amerika'da sahip olduğu Alaska Toprakları da satın alınmıştır.

ABD, İngiltere'ye karşı "Bağımsızlık Savaşı" vererek kurulduğu için, sömürgeci ülkelere karşı bağımsızlık savaşlarını destekleyen bir devlet olduğu imajını vermiştir...

Oysa ABD'nin amacı İspanyol ve Portekiz sömürge imparatorluklarının yok olmasıydı. Napoleon Savaşları sonucunda İspanya, Meksika'dan Şili'ye kadar bütün sömürgeleri kaybetti. Portekiz de Brezilya'yı kaybetti. ABD, görünüşte bağımsızlığına yeni kavuşan bu ülkeleri desteklemiştir. İspanya ve Portekiz sömürge imparatorlukları çökünce bu yeni devletler, ABD'nin kontrolü altına girdiler!

ABD, bu tarihten sonra İngiltere ile (ve İngilizlerin elindeki Kanada ile) hep dostça geçinmiştir. (ABD, gerçekten emperyalizme karşı olsaydı İngiltere ile de çekişmesi gerekirdi oysa!)

Amerika güçlendikçe "Dünya Egemenliği"ni amaçlayan bir ülke olmuştur...

ABD kurulduğundan beri "Tapınakçı-Siyonist" bir ülkeydi. (Ancak bu gerçekleri, yoksul ve orta sınıftan gelen Amerikalılar bilmiyordu!)

Hawaii adasını elegeçiren ABD, İspanya ile de savaşarak onların elinden Porto Riko, Guam ve Filipinler'i elegeçirmiştir. Küba'yı işgal etmiştir.

Panamı Kanalı'nı açmak için Panama'yı Kolombiya'dan ayıran ABD, Panama'dan da "Panama Kanal Bölgesi"'ni almıştır. ABD, zamanla Büyük Okyanusta Amerikan Samoası vb. gibi, Atlas Okyanusunda Amerikan Virjin Adaları gibi yerleri de ele geçirmiştir.

ABD; Dominik Cum., Haiti, Küba, Nikaragua, Meksika gibi ülkelere karşı da askeri müdahale de bulunmuştur.

Görüldüğü gibi ABD, I.Dünya Savaşı öncesinde hiç de "kendi halinde" bir ülke değildi!

I.Dünya Savaşı'nı planlayan güç Amerikadır. Ermenistan haritasını ABD Başkanı Wilson çizmiştir. (Osmanlı Devleti'nde açılmış olan Amerikan okulları gerçekte Anadolu'yu parçalamak için açılmıştır. Merzifon Amerikan K. Pontus için, Harput Amerikan K. bağımsız Ermenistan için, Tarsus Amerikan K. Ermeni-Kilikyası için, İzmir Amerikan K. Yunan-İyonya Eyaleti için açılmıştır!!! Robert K. mezunları Bulgaristan'ı kurmuştur.)

ABD, II.Dünya Savaşı'nı da planlayan güçtür. II.Dünya Savaşından sonra "Amerikan Dünya Egemenliği" dönemi başlamıştır. İsrail, Amerikalı Yahudilerin çabasıyla kurulmuştur. Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı, ABD'nin tertiplediği savaşlardır...

Bütün NATO Ülkeleri, ABD egemenliğine girmiştir. Bunlardan başka İran, Tayland, Tayvan, Japonya, Güney Kore gibi ülkeler, bütün Orta ve Güney Amerika ülkeleri de kısmen ABD'nin kontrolü altına girmiştir.

İsrail'i her zaman destekleyen ABD, Grenada ve Panama gibi ülkeleri işgal etmiştir.

ABD, Ortadoğu'daki bütün olayların perde arkasındaki güçtür (İran-Irak Savaşı, Lübnan Savaşı, PKK Terörü, Karabağ'daki Ermeni İşgali vb.)

ABD, Irak ile 1991 ve 2003 yıllarında iki kere savaşmış ve Irak'ı işgal etmiştir. ABD, 11 Eylül Saldırısı'nı bahane ederek Afganistan'ı işgal etmiştir. (11 Eylül Saldırısı ABD'nin tertibidir!!!)

ABD, Fransa ile birlikte NATO'nun Libya'ya müdahalesine öncülük etmiştir.

___________________________________

Bunlardan başka ABD, milletleri birbirine düşürmüştür. Sağcı gerillaları da desteklemiştir, solcu gerillaları da!!!

Angola'daki sol yönetime karşı UNITA gerillalarını desteklemiştir. Nikaragua'daki solcu rejime karşı Kontra gerillalarını desteklemiştir. Çeşitli ülkelerde askeri darbeleri perde arkasından desteklemiştir. İran'da Musaddık'ı devirmiştir.

Terör olaylarının arkasında da ABD vardır.= AMERİKAN MASONLUĞU BÜTÜN BUNLARIN TOPLAMIDIR!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 05 Aralık 2011
Bosna Katliamı ve ABD'nin Gerçek Yüzü:

Yugoslavya, ABD'nin istekleri doğrultusunda parçalanmıştır. Sırplar, Avrupa'nın ortasında 250 000 Müslüman Bosnalıyı öldürmüştür. CNN International 1992-1995 yılları arasında bu katliamları canlı olarak yayımlamıştır. Katliamın arkasında ABD, İngiltere, Fransa, İsrail ve "Dünya Masonluğu" vardı. (Rusya da Sırpların geleneksel müttefikidir.) Ama bu Dünya kamuoyuna ırkçı Sırplar Boşnakları kesti, "Kahraman Amerika" müdahale etti ve Boşnakları kurtardı biçiminde yansıtılmıştır. (Amerika, 3 yıl hiç müdahale etmemiş, daha sonra Balkanlara yerleşmek için müdahale etmiştir. / Aynı olay Kosovalı Arnavutların başına da gelmiştir.)

Tito döneminde (1945-1980) Yugoslavya'da bu tür sorunlar yoktu. Halklar birarada yaşıyordu. ("Biz Yugoslavız!" diyorlardı o dönemde...) Tito, Sovyetler Birliği'nin hakimiyetinden tamamen bağımsız bir komünist devlet kurmuştu. Güçlü bir Yugoslavya, ABD'nin işine gelmiyordu. Tito öldükten sonra Batı Dünyası aradığı diktatörü Slobodan Miloşeviç'in şahsında bulmuştu. Miloşeviç masondu, ABD ile ilişkileri vardı ve "Mr. America" olarak tanınıyordu. David Rockefeller, Lawrence Eagleburger, Henry Kissinger ve Brent Scowcroft; Miloşeviç'in iktidara gelmesini sağlamışlardır...

Yugoslavya'da Tito dönemi boyunca kapalı olan mason locaları tekrar açılmış, Sırp milliyetçiliği, Hırvat milliyetçiliği batılılar tarafından kışkırtılmıştır.

Savaş sırasında Lord (Peter) Carrington, Douglas Hurd, Lord (David) Owen ve Malcolm Rifkind, Sırpları desteklemiştir!

= GERÇEK İNGİLTERE BUDUR!

François Mitterand ve Cyrus Vance de Sırpları desteklemiştir. Mitterand savaş sırasında Bosna'yı ziyaret etmiş, "kahraman" ilan edilmiş... "Ne yapalım ben bile durduramıyorum savaşı" izlenimi yaratmıştır. Vance-Owen Barış Planı ise Hırvatlar ve Boşnakların arasını açıp, savaşmalarına neden olmuştur. (Sonraki yıllarda Boşnaklar ancak Hırvatlarla birleştikten sonra Sırpları durdurabilmişlerdir!)

Clinton başkan olduktan sonra, ABD Sırplar tarafından kuşatılan şehirlerdeki Boşnaklara yardım paketleri atmış, yardım paketleri "tesadüfen" Boşnaklardan uzak bölgelere dağlara, taşlara düşmüş, açlıktan kırılan Boşnaklar yardım paketlerini almak isteyince Sırplar tarafından öldürülmüştür. Kuşatılan şehirlerdeki asker sayısı, yardım paketlerini almak isteyenlerin dışarı çıkması sonucunda azalınca, bu şehirler Sırpların eline geçmiştir!

= CLINTON'IN VE AMERİKA'NIN YAPACAĞI YARDIM BUDUR!


"Amerika petrol olduğu için Kuveyt'i kurtardı. Petrol olmadığı için Bosna'ya seyirci kaldı!"denmiştir hep. Kısmen doğrudur ama, katliamın arkasında zaten ABD vardı! Bu cümle bunu gizlemektedir!

Bosna'ya Silah Ambargosu: Savaş sırasında uygulanmıştır. İyi birşeymiş gibi gözükse de Bosnalı Sırpların her çeşit silahı, tankı vb. vardı. Yugoslav ordusu da tamamen Sırpların kontrolündeydi ve Sırbistan'dan Bosna'daki Sırplara herçeşit silah akıyordu! Boşnakların ise silahı yoktu!

Srebrenica (okunuşu: "Srebrenitsa") Katliamı: BM'ye ait Hollandalı Barış Gücü askerleri, Sırplara karşı hiçbirşey yapmamış, 8000 kişinin bir günde öldürülmesine göz yummuştur! (Katliamı yapan Mladiç'tir.)

Avrupa Birliği ise bütün savaş boyunca hiçbir şey yapmamıştır!

= AVRUPA BİRLİĞİ BUDUR!

Sırp Çetniklerin askeri eğitimini İsrail sağlamıştır. Sırplar, "Büyük Sırbistan" haritasını 1986 yılında çizmişler, yapacakları katliamlara o tarihte karar vermişlerdi!

Arkan, Karadzic (okunuşu: "Karaciç"), Mladiç ve Miloşeviç birer kasaptı.
_________________________________

İngiltere, Fransa ve Rusya tarih boyunca Sırpları, Osmanlılara ve Avusturya'ya karşı desteklemişlerdir...

Tarihteki Sırp yöneticiler Karayorgi / Karacorce / Karageorge Petrovitch, Mihailo Obrenoviç (Büyük Sırbistan'ı kurmayı amaçlıyordu), Sırbistan Kralı I.Petar (1918 yılından sonra: Sırpların, Hırvatların, Slovenlerin Kralı) masondu! (Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı 1929 yılında "Yugoslavya" adını almıştır.)

Vuk Karadzic, Petar Ichko (İçko), Ivo Andriç, Dragutin Dimitrijeviç "Apis" (I.Dünya Savaşı'nı başlatan Sırp "Kara El" örgütünün lideri) masondu.

Woodrow Wilson (ABD), Lloyd George (İngiltere), Georges Clemenceau (Fransa); I.Dünya Savaşı boyunca Sırpları desteklediler. Hepsi masondu.

II.Dünya Savaşında Sırp Çetniklerin lideri Draza Mihailoviç de masondu! (Yıllar sonra 1992'de Boşnakları öldüren Sırp katiller de "Çetnikler" adını alacaklardı!)

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 05 Aralık 2011
Masonluk askerî bir örgüttür!

Genelde halk arasında Mason Toplantıları için, "İşadamları kendi aralarında toplanmış yemek yiyorlar... Bunda ne var?" denilir.

Ancak Masonluk, Kanarya Sevenler Derneği değildir! Sivil bir örgüt de değildir!

Masonluk, Tapınak Şövalyeleri Teşkilatı'nın kendisidir!!!

Bu nedenle Masonlukla mücadele etmesi gereken güç Türk Ordusudur!


Türk milleti ise masonlara karşı "bilinçlenmeli", masonik basına karşı tepki göstermelidir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 05 Aralık 2011
LIONS VE ROTARY:

Lions ve Rotary, Masonluğun yan dalıdır!

Masonlar her ne kadar "Lions ve Rotary'nin bizimle hiçbir ilgisi yok! Onlar bağımsız kuruluşlardır." deseler de, Lions ve Rotary Masonluğun yan dalıdır!

Lions üyeleri ve Rotary üyeleri listesi; Masonların listesiyle tamamen çakışır! Bütün önemli masonlar aynı zamanda Lions ve Rotary üyesidir!

Rotary'nin kuruluş tarihi 1905, Lions'un kuruluş tarihi 1917'dir. 1930'lu yıllarda masonluk çeşitli ülkelerde yasaklanınca Lions ve Rotary dernekleri masonlar için adeta sığınak olmuştur! (Masonluğu yasaklamak isteyen devletler, Lions ve Rotary derneklerinin de "masonik" olduğunu farkedene kadar aradan yıllar geçmiştir!)

Bütün Lions ve Rotary dergileri, kitapları incelenmelidir...

___________________________________

İstanbul Beyazıt Lions Kulübü'nün 1980 yılındaki bazı üyeleri: Adil Franco, Aron Sides, Eliezer Finz, Enrico Modiano, Eliezer Saydam, İlya Kohen, İsak Abulafya, İsrael Magriso, İzak Bahar, İsak Eskenazi, İsak Kohen, Josef Mitrani, Josef Bensason, Jak Benbasat, Marcello Ajas, Rıfat Behar, Süleyman Bardavit, Reha Erus, Vitali Abut, Yako Gökay, Salamon Levent, Bonjour Yemtev Bonofie, Silvie Mitrani


Bir de "Lions'un Yahudilerle bir ilgisi yok!" derler...


Türk adı-soyadı taşıyanların önemli bir bölümü de "Yahudi Dönmesi"dir. Aralarında gerçekten Türk asıllı olan tek tük üye varsa da, Yahudiye hizmet eden de Yahudidir!

Rumca ve Ermenice isimler taşıyanları görünce onların hepsini Rum veya Ermeni sanmamalıyız! Nasıl Türk adı-soyadı taşıyan Yahudiler varsa Ermenice ad-soyad taşıyan Ermeni-Yahudileri ve Rumca ad-soyad taşıyan Rum-Yahudileri de vardır!!!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 06 Aralık 2011
"Hastalıklı" Zihniyet : Türkiye'nin her kurumunda "hastalıklı" bir zihniyet mevcuttur!

Bankalarda da bu böyledir, üniversitelerde de, siyasi partilerde de, TRT'de de, gazetelerde de, spor kulüplerinde de, diğer kurumlarda da! Türkiye'de adeta "örtülü bir savaş" yaşanmaktadır. Devşirilmiş insanlar tarafından Türk milletine savaş açılmıştır!

Bankacılık sistemi "masonların" kontrolündedir. (Normal banka çalışanları bunu farketmez! Onlar sadece aldıkları maaşı düşünür... )

Üniversiteler, tamamen masonların kontrolündedir. ABD ve AB'ye hizmet edecek insanlar yetiştirilmektedir. Kendilerine karşı çıkabilecek insanların önüne engeller yığarlar. Üniversite sınavları bile "masoniktir"! Amerika ve Avrupa Birliği yanlılarının sınavları kazanması istenir!!! (Cemaatler ve PKK yanlıları da kendi yandaşları üniveriste sınavını kazansın diye uğraşır!)

Topluma yıllar yılı CHP-DP, CHP-AP, solcu-sağcı, SHP-ANAP-DYP, CHP-AKP çekişmesi dayatılmıştır... Bu çekişmeler, bu yazı boyunca anlattığım gerçekleri "gizlemek" amacıyla dayatılmıştır!

Her partinin içinde "masonik bir oluşum" vardır. Gerçekte ne Atatürkçü geçinen parti Atatürkçüdür, ne de İslamcı geçinen parti İslamcıdır! Bu partiler birbirleriyle mücadele ederken, bir partideki mason rakip partideki mason "kardeşini" kollar! (Aralarındaki mücadele "danışıklı dövüştür"!) Türkiye'deki solcuların büyük bir bölümü de gerçekte solcu değil, "masonik solcudur"! (Bir kısmı sınırsız servet sahibidir. Bir kısmı ajandır. Bir kısmı teröristtir. Fakat hepsi aynı yerlerden talimat alırlar!!!)
___________________________________

Masonlar, toplumun tamamı mason olsun diye uğraşmazlar. Onlar köşe başlarını tutmak için zengin insanlara çengel atarlar... Yukarıda mesleklerini tek tek saymıştım. Bu insanları kazanmaya çalışırlar. (Toplumun geride kalanı umurlarında değildir ki!) Kendi yandaşlarını zengin etmeye çabalarlar. Her konuda mason çıkarlarını gözetirler... (aslında bunda garip olan bir durum yok, bizim çıkarlarımızı mı gözeteceklerdi?)

Mason profesörlerin yetiştirdiği öğrenciler de "masonik" kafa yapısına sahip olurlar. TÜSİAD üyeleri tarafından kurulmuş olan vakıf üniversitelerden mezun olanlar, bu TÜSİAD üyelerini eleştiremez! (Bir çeşit kendi ordularını kuruyorlar anlamındadır bu!) Kendi iş yerlerinde çalışacak insanları yetiştirmektedirler.

Masonlar, "kendi (olmayan!) ahlak değerlerini" Türk milletine dayamıştır! Reklamlar bile bu propagandaya alet olarak kullanılır... Reklamlarda ürün tanıtılmaz, adeta toplum şekillendirilmeye çalışılır! (Reklamlar seyirciyi "aptal" yerine koymaktadır! Bu kadar saçma reklamların Dünya'nın diğer ülkelerinde olduğunu düşünmüyorum...)

Dizilerin amacı da toplumu eğlendirmek değil, "Amerikancı Dünya Görüşünü" Türk milletine benimsetmektir! (Ben hiçbir diziyi 1 saniye bile izlemem! Yine de sürekli gözüme çarpıyorlar. Seyretmesem bile nasıl birşey olduklarını biliyorum.)

"Türk" filmleri de sanıldığı gibi Türk değil, masoniktir! (Ben, geçmişteki Türk filmlerinin de incelenmesi gerektiğini düşünüyorum... Türk milleti bu filmlerde "aptal" olarak resmedilmiştir! Bu filmleri Yahudiler mi çekmişti? Bu kadar saçma ve kötü film Dünya üzerinde mevcut değildir! -Bu filmleri çekeceklerine yolları, sokakları çekselerdi elimizde o yıllardan kalma belgesel olurdu! - Ben, bütün o filmlerin kasıtlı-maksatlı olduğunu düşünüyorum.)

TRT'de de "masonik" bir yapı vardır. 1970'lerde de bu böyleydi... Günümüzde de! Geçmişte "kazulet" bir zihniyet hakimken şimdiki TRT "liboşlaşmıştır".

Özel kanallar ise ilk kurulduklarında dış haberlere çok az yer veriyorlardı. (Türk milletinin Dünya'da olup bitenleri öğrenmelerini istemiyorlardı!) Özel kanalların verdiği bütün haberler maksatlıdır. Amaç dezenformasyondur!

Spor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri de masondur! (ve bir kısmı Yahudidir!) Millet, futbola ayırdığı sürenin 1/100'ünü dış siyasete ayırsa bugün Türkiye çok farklı bir yerde olurdu! (Kimse siyasetle ilgilenmesin. Herkes maç seyretsin. Meydan masonlara kalsın. Amaç budur!)

Türk milleti bu gerçekleri bilse masonlara gereken yanıtı verir. Onun için masonlar "sinsi" bir biçimde mücadelelerini sürdürür... Millet, gerçekleri fark edene kadar aradan yıllar geçer! (Bu yazının amacı "gizledikleri" gerçeklerin açığa çıkmasıdır!)
____________________________________

Masonların, Ortadoğu'ya hakim olabilmek için "irrasyonel insanlara" ihtiyaçları vardır. Bilgili, kültürlü, kendi tarihini bilen ve sağlıklı bir kafa yapısına sahip insanlar, masonların işine gelmez!!! Bu nedenle 1700'lü yıllardan itibaren İngiliz güdümlü bir dincilik pompalanmıştır Ortadoğu halklarına (daha sonra ABD güdümlü)... I.Dünya Savaşı'ndan sonra Ortadoğu'da kurulan krallıklar aslında İngiltere tarafından atanmış kukla kralların yönettiği devletlerdir! (Örneğin Ürdün Kralı ile İngiltere Kralı bir değildir!)

Ortadoğu'daki diktatörler de gerçekte Batı'nın adamlarıdır! Şimdi BOP'u gerçekleştireceğiz diyerek Ortadoğu'yu karıştırıyorlar ama daha önceki liderler de (Saddam, Rafsancani, Kaddafi, H.Esad) gerçekte Batı'nın adamlarıydı!!!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 06 Aralık 2011
Türkiye'yi İşadamları Kurmamıştır! :


Açık konuşmak gerekirse TÜSİAD üyeleri, "Biz istesek Devleti 10 kere satın alırız. Kanun-nizam bize işlemez!" havasındadır!

Onlar sırtlarını ABD Ordusuna, ABD ve İsrail istihbaratına dayadıkları için Türk Ordusuna düşmandırlar. (Yine açıkça konuşmak gerekirse orada da uzantıları vardır!)

Türkiye'deki Büyük İşadamları Türk asıllı değildir!

Milyar dolarlara, milyon dolarlara hükmedebilirler ancak Türkiye'yi işadamları kurmamıştır!

Türkiye, Malazgirt Meydan Muharebesi sonucunda Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından kurulmuştur. (Sultan Alparslan'ın babası Çağrı Bey de Anadolu'ya daha önce seferler düzenlemiştir.)

1071 yılından çok kısa bir süre sonra (1074/1075) Türkler İznik kentini elegeçirmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu'yu Türkleştirmiştir. Haçlı Seferleri sırasında batılılar bu topraklara Latince "Turcia" = "Türk Ülkesi" adını vermişlerdir.

Selçuklu da bizimdir, Anadolu Beylikleri de bizimdir, eğrisiyle doğrusuyla Osmanlı da bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti de!

Ancak 1909 yılından sonra "Masonik zihniyet" bu ülkenin üzerine çökmüştür! Atatürk'ün 1935 yılındaki yasağına rağmen, Mason Locaları 1948 yılından itibaren yeniden açılmış "Masonik zihniyet" bu ülkenin üzerine yeniden çökmüştür!

Bu ülkede yaşanan bütün uğursuzlukların nedeni masonluktur!

Bu ülkenin bütün kaymağını yiyen mason işadamları, televizyon patronları, gazete patronları yine de "haince" davranmaya devam etmektedir...


BU ÜLKEYİ İŞADAMLARI KURMAMIŞTIR!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Aralık 2011
Kaynak Eserler:

1991 yılına kadar kitapçılarda masonlukla ilgili sadece 2 adet kitap bulunmaktaydı!!! (Sahaflarla birlikte bu sayı 8-9'a çıkmaktaydı...)

Günümüzde ise bu konuda çok sayıda kitap yayımlanmaktadır. Bunun nedeni "bilgi kirliliği" yaratmaktır. İçerik olarak bomboş kitaplar yayımlandığı gibi, tamamen kafa karıştıran kitaplar da yayımlanmıştır.

Bu nedenle size düzgün sayılabilecek "doğru bilgiler" içeren kitaplar öneriyorum:


Mason Karşıtı Kitaplar:

"5000 Masonun İsmini Açıklıyoruz - Masonluğun İçyüzü" (1968)

"Dünyada ve Türkiyede Masonuk - Bütün Türk Masonlarını Belgelerle İfşa Ediyoruz" (1976) , (yukarıdaki kitabın yeni baskısıdır... Takma adla yayımlandığı için takma adı yazmıyorum.)

"Masonluk ve Masonlar - İsimler Belgeler" (1968)

"Dünyada ve Türkiye'de Masonluk ve Masonlar" (İlhami Soysal)

"Niçin Masonluk Değil?" (İlhami Soysal)

İlhami Soysal solcu bir yazardır ama Atatürkçüdür. (Onun solculuğu, Atatürk Düşmanı solculardan farklıydı.) İlhami Soysal şüpheli bir trafik kazasında ölmüştür (1992). / Açıkçası: trafik kazası süsü verilerek öldürülmüştür!

"Masonların Esrarı" (Leo Taxil)


____________________________________

Mason Yanlısı Kitaplar: Bunların yazarları masondur ve masonluğu överler. Ancak bu kitaplar bilgi içerdikleri için yararlıdır!

"Ansiklopedik Mason Sözlüğü (2 Cilt)" (Murat Özgen Ayfer)

"Masonluk Nedir ve Nasıldır?" (Murat Özgen Ayfer)

Murat Özgen Ayfer, Tepebaşı grubunun eski Büyük Üstadıdır!

"Dünyada ve Türkiyede Masonluk" (Başak Yayınevi, 1965) Bu kitap çok önemlidir!

"Masonluk" (Paul Naudon)

"Gizli Cemiyetler" (Serge Hutin)

"Türkiye'de  Masonluğun Doğuşu" (Abdurrahman Erginsoy)

"Masonların Dünyası" (Sabahattin Arıç)

"Türkiye'de Masonluk Tarihi (3 Cilt)" (Celil Layiktez)

"Hür Masonluk Tarihinden Notlar" (Fikret Çeltikçi)Bunlardan başka, Mason Dergileri (Mimar Sinan, Mason Dergisi, Türk Mason Dergisi, Büyük Şark), Lions ve Rotary dergileri, kitapları...

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Aralık 2011
Masonlukta geçen bazı sözcükler:

Masonlukta "Mukaddes Kelime" vardır... Çeşitli derecelerde çeşitli mukaddes kelimeler öğretilir. Derece atlandığında bunlar değişir.

1.ci Derece: Boaz
2.Derecede: Jakin (Yakin)
3.cü Derecede Mac Benah / Moabon
4.cü Derecede Jod (Yod), Adonai, Jehova (Yehova) , Dii = "Tanrılar"
9.cu Derecede Joaber
14.cü Derecede "Virtus iunxit mors non separabit" = Erdemin birleştirdiğini ölüm ayıramaz!
18.ci Derecede INRI = "Igne Natura Renovatur Integra" = Doğa Ateşle yenilenir, yetkinleşir (not: Bunun ne anlama geldiğini biliyorum ama burada yazmam pek yakışık almaz!)
22.ci Derecede Noe (Nuh), Bezeleel (Bezalel), Sidonius
27.ci Derecede INRI = "Inter Nos Regnet Indulgenatio" = Aramızda sevecenlik egemendir.
29.cu Derecede Ichtus = Zaman içinde Güç, Zamandan üstün Tanrı'nın simgesidir


Mürur Kelimesi: Bir dereceden, daha üst dereceye geçerken kullanılan kelimelerdir. Schiboleth (Şibolet), Gabaon, Thubalkain, Zizon, Abiram, Begoalcol?, Ooliab, Japhet, Elilon, Emmanuel, Pax, Salomon, Libertas


V.I.T.R.I.O.L. = "Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem" = Yerin içini ziyaret et, Gizli Taş'ı bulmaya çalış!

___________________________________

Lucifer:   Üst düzey masonlar Şeytan'a tapar. Şeytan'ın Latincedeki adlarından biri Lucifer'dir.

Lucifer = "Işık getiren"


Lucifer, başlangıçta Venüs gezegeni'nin adıydı sadece... Sonradan Şeytan'a konulan bir ad olmuştur. (Tanrıça Venüs = Şeytan yakıştırması da sonradan yapılmıştır!)

Nuru  Ziya ( < Nur-ı Ziya) da "Şeytan" anlamındadır! (Beyoğlu Nuruziya Sokak, Masonların merkezidir!)

İçinde ışık, nur, aydınlık geçen sözcüklere şüpheyle yaklaşmalıyız!!!

Illuminati = Aydınlanmacılar

Illuminati < İlm-i nat (Arapça) = "Gizli İlimler" anlamına geldiği de iddia edilmektedir!

Yahudilerin Zohar kitabı da Aydınlık anlamına gelmektedir!

Fransız Devrimi'nden sonra Aydınlanma Çağı yaşandı denilse de, herkes birbirini giyotine göndermiştir!


Abadon = Şeytan anlamındadır. Masonluğun 17.ci Derecesinde kullanılan bir sözcüktür.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Aralık 2011
"Dünyada ve Türkiyede Masonluk" (Başak Yayınevi, 1965) kitabından alıntı (sf.45) :


"Masonluğun bugün* dahi Sovyetler Birliği'nde gizli olarak devam ettiği  ve 37 locanın bulunduğu bazı yazarlarca ileri sürülmektedir."


* Kitabın yayımlandığı 1965 tarihinde


YORUM YOK!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Aralık 2011
GAP Pulu / Türkiye (1991)


(http://www.pulko.com.tr/UrunResim/17f410-TC%201991%20GAP%203347.jpg)

Bu pul üzerindeki Güneş ve Üçgen sembolleri masoniktir! (GAP, İsrail için mi hazırlanmıştır?)

Güneş = "Şeytan" anlamındadır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Aralık 2011
Masonlukla İlgili Resimler:

İngiliz pulu, Kral VI. George, Barış Güvercini, Zeytindalı, Gönye, Pergel, Mala, Tuğla-Duvar

(http://www.exsequi.org.za/freemasons/purple-masonic-stamp.jpg)

____________________________________

Kötülük tohumları atılıyor! Şeytanı simgeleyen "Sower" pulu / Fransa

(http://2.bp.blogspot.com/_mEwcyHD-D9Q/TU8KEDJ0LxI/AAAAAAAAC_8/h3d9A-yldIU/s1600/La+Semeuse+came%25C3%25A9+%2528sower%252C+zaaister%2529%252C+Republique+Fran%25C3%25A7aise+Postes+%2528France%2529%252C+35+c%252C+green%252C+stamp%252C+O.+Roty+%2528engraver%2529%252C+Louis-Eug%25C3%25A8ne+Mouchon+%2528designer%2529+1937.jpg)

______________________________________

Hermes / Merkür / Mercury / Mercurius, Şeytan'ın kod adıdır! (Hermetizm kavramı da buradan gelir.)

Hermes pulu / Yunanistan (Yunan pulları, Hermes pulları ile başlamıştır! -Yunan mitolojisinde Zeus, Poseidon ve Apollon daha önemli tanrılar olmasına rağmen!-)

(http://www.coinsworld.eu/images/site/hermes-stamps/1000.jpg)


Hermes / Avusturya pulu


(http://www.mlahanas.de/Greeks/Gods/images/HermesAustriaSt.jpg)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Aralık 2011
Mason Dergileri:


Büyük Şark Dergisi (1931-1935 tarihleri arasında yayımlanmıştır.)

(http://images.gittigidiyor.com/4175/R63t2-mason-dergisi-buyuk-sark-1934-no-16-32syf__41758805_0.jpg)

Türk Mason Dergisi (1951-1966 arasında yayımlanmıştır.)

(http://images.bizde.com/64/turk-mason-dergisi-yil-7-sayi-26-1957-c7-mb48443_647636_r1.jpg)


Mimar Sinan Dergisi (1966 yılından beri yayımlanmaktadır. Nuruziya Grubunun dergisidir.)

(http://2.bp.blogspot.com/-L5ssHKWweDk/TgkG7eoKkAI/AAAAAAAAADo/BvZwkrobu2E/s1600/mimar-sinan-dergisi-1989-sayi74-c27-mb48443_629484_r1.jpg)

Mason Dergisi (1966 yılından beri yayımlanmaktadır. Tepebaşı Grubunun dergisidir.)

(http://images.gittigidiyor.com/2891/MASON-DERGISI-S-93-NECIP-ARIDURU-1995__28918726_0.jpg)

Tesviye Dergisi (Nuruziya Grubunun tarih-kültür-sanat-magazin dergisidir. Yazarları, Mimar Sinan Dergisi'nin yazarlarıyla genelde aynıdır.)

(http://images.gittigidiyor.com/3492/tesviye-mason-dergisi-sayi-64-2005__34920805_0.jpg)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Aralık 2011
Ahtapotun Kolları:

Amerikancılık/Liberalizm, Marksizm, Siyasal İslamcılık, Kürtçülük ahtapotun kollarıdır!

Arkasındaki güç masonluktur!

Bu nedenle sürekli AKP'yi eleştirmek, sadece AKP'yi eleştirmek pek doğru değildir! Satrancın taşları gibi birgün AKP'yi öne sürerler, birgün PKK'yı. Biri vezirdir, biri fil!

AKP palavradır! Türkiye'nin önünde AKP'den çok daha ağır sorunlar vardır!

___________________________________

Ermeni Terörü, hiç masonik bağlantısı açısından incelenmemiştir! ASALA'nın açılımı: "The Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia" = Ermenistan'ın Bağımsızlığı için Ermeni Gizli Ordusu'dur!

Niçin "Gizli Ordu" ?

ASALA, Hınçak örgütünün dalıdır.

Hınçak ve Taşnak örgütlerinin masonik bağlantıları Türkiye'de hiç incelenmemiştir! Osmanlı Devleti'nin içinde de Ermeni-Mason locaları mevcuttu. Bunlar Bağımsız Ermenistan'ı savunuyordu! En önemli Ermeni locası "Ser Locası" idi. Ser(Ermenice) = "sevgi"

_____________________________________

Masonlar, Masonluk siyasete karışmaz derler... Bütün bir yazı boyunca bunun bir YALAN olduğunu gösterdiğimi düşünüyorum.

Yunan masonları 1955 yılında Kıbrıs, Yunanistan'a katılsın diye Dünya'daki diğer localara yazı göndermiştir!!! Fransız Büyük Doğusu (Grand Orient de France), Tepebaşı Grubuna "Ermeni soykırımını tanıyın!" diye yazı göndermiştir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Aralık 2011
Güneş, masonlukta Şeytan'ın sembolüdür. (Lucifer adından dolayı mı? Güneş ateş saçar-ışık kaynağıdır... Bu nedenle mi?)

Masonik Güneş ve Ay Sembolleri:

(http://freemasonry.bcy.ca/images_download/star_moon_sun_book.gif)


Aynı sembolü Arjantin ve Uruguay bayraklarında da görmekteyiz... Arjantin ve Uruguay mason biraderler tarafından "bağımsızlıklarına" kavuşmuşlardır!

Arjantin Bayrağı:

(http://www.flags.net/images/largeflags/ARGE0001.GIF)

____________________________________

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin adı masonların "Union, Force, Progrès" mottosundan gelmektedir. (Birlik-Güç-İlerleme) Birlik-İlerleme'nin Osmanlıcası İttihat-Terakki'dir!


"Abdülhamid Düşerken" filmindeki İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne kabul töreni (Kukuletalı İttihatçılar!)


(http://www.sanathaber.net/images/abdulhamit2.jpg)


İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kendisi "masonik" bir cemiyetti. Bu nedenle "İttihatçıydı ama mason değildi!" sözü biraz havada kalmaktadır! (Yine de Enver Paşa ve Atatürk masonluğa karşı çıkmışlardır. İnönü de mason değildir!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 08 Aralık 2011
Bu yazı ile ilgili olarak gayrı-ciddi yorumları siliyorum...

____________________________________

Nazi Partisi, "Masonik" Thule Cemiyeti tarafından kurulmuştur. Masonlara karşıymış gibi gözüken Nazi Partisi'nin kendisi de masonikti! Thule Cemiyeti'nin arması:

(http://www.crystalinks.com/thule.gif)

1875 yılında kurulmuş olan Theosophical Society'nin eski ve yeni arması:

(http://1.bp.blogspot.com/_79JhZ0Mjrzo/Sxhe0Xrt4HI/AAAAAAAAA_8/c-uQspcc3J8/s400/667y.jpg)

(Siyon Yıldızı, Gamalı Haç, Kuyruğunu Isıran Yılan = Şeytan'ın Sonsuz Eğemenliği /Satanistlere göre elbette! Taç ise Siyonist Dünya Hakimiyetini simgeler!)


John Dee tarafından İngilizceye çevrilen Necronomicon = "Ölü İsimler Kitabı"'nın kapağı:

(http://digilander.libero.it/Yuggoth/Necronomicon.jpg)

İngiltere Kraliçesi I.Elizabeth ve büyücüsü John Dee:

(http://www.ptmistlberger.com/resources/000elizabeth-first-sir-john-dee.jpg?timestamp=1302130853124)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 08 Aralık 2011
Tepebaşı Grubuna ait "Mason Dergisinde"  (bütün sayılarında değil, bazı sayılarında) sayfa altında süs amacıyla Beş Köşeli Yıldız (Pentagram) içinde Keçi Kafası konulmuştur! (Pentagram içinde Keçi Kafası, Satanistlerin sembolüdür!) Mason Dergisindeki resim internete konmadığı için benzer bir resmi gösteriyorum:

(http://0.tqn.com/d/altreligion/1/0/F/1/-/-/Baphomet-pentagram.jpg)

Mason Eliphas Levi tarafından çizilmiş "Baphomet" (Tapınakçılar, Baphomet'e tapardı!)

(http://www.horusmaat.com/silverstar2/Baphometblack.png)

Tarottaki Şeytan kartı (Tarot kartları da masoniktir!)

(http://www.learntarot.com/bigjpgs/maj15.jpg)


____________________________________

İskambil Kağıtlarındaki "Joker" kartı:

Joker, İngilizce "şakacı" anlamına gelir... Satanistlere göre Şeytan, yeryüzündeki insanlarla sürekli eğlenir, onlarla alay eder, onların üzüntülerine güler! Şu günlerde gazetelerde yer alan "Kozmik Şakacı" = Şeytan anlamındadır!

_____________________________________

Bu yazı boyunca bahsettiğim konuları Türkiye'deki üst düzey masonlar ezbere bilir (ancak dış dünyaya karşı belli etmezler!)

1948 yılından beri Türkiye'de "Mason Egemenliğ" vardır! Üst dereceli masonların büyük bir bölümü Türk değil, Yahudidir! ABD ve Avrupa Devletlerinin yöneticileri de masondur. Onlar da bu gerçekleri bilir. (Biz ise onları NATO müttefikimiz olarak görürüz!!!

Türkiye'de çok fazla yaygara yaptıkları için gündeme hep AKPliler, CHPliler, BDPliler gelir. Bu ise masonların istediği bir şeydir. Masonlar böylece hiçbir zaman gündeme gelmez!

____________________________________

Konudan çok fazla bahsedince bir az Yahudi-Mason propagandasıymış gibi oluyor... Ancak konuya dikkat çekmek istedim.


Sormak istediğiniz soruları yanıtlayabilirim...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 08 Aralık 2011
Wikipedia'da Ermenistan Büyük Locası'nın resmi:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GLArmenialogo.png (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9GaWxlOkdMQXJtZW5pYWxvZ28ucG5n)


(Türk Masonları, Ermeni  Masonları konusunun açılmasını istemez!)

_________________________________________

İngiltere Birleşik Büyük Locası'nın amblemi (Dünya'daki "Ana Locadır"!)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c7/United_Grand_Lodge_of_England_logo.png/220px-United_Grand_Lodge_of_England_logo.png)


Grand Orient de France (Fransa Büyük Doğusu)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0d/GOdFlogo.png)

Knights Templar / Templier / Tapınak Şövalyelerinin mührü:

(http://www.cypnet.co.uk/ncyprus/history/images/templar-seal.gif)

(Tapınak Şövalyelerinin bir kısmı "sapıktır"! Armaları dikkatli incelendiğinde bu anlaşılabilir. / Burada bu kadar yazıyorum.)

Wikipedia'dan da bakılabilir:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Seal_of_Templars.jpg (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9GaWxlOlNlYWxfb2ZfVGVtcGxhcnMuanBn)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 08 Aralık 2011
Şirinler de masondur! (Konuyu sulandırmıyorum! Masonlukta ilk üç dereceye "Mavi Masonluk" adı verilir... Şirinlerin rengi bu nedenle mavidir!)

Şirinler, Frigya/Phrygia Başlığı takarlar (Bu başlık "masoniktir" ve Fransız Devrimi'nin simgelerinden biridir. ABD'de de kullanılmaktadır bu simge...)

Phrygia başlıklı duvarcılar = "masonlar" :

(http://i38.photobucket.com/albums/e120/tamrin_quarry/libertycap_masons.jpg)

Arjantin Arması ("Masonik" Güneş ve Phrygia Başlığı!)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Coat_of_arms_of_Argentina.svg/200px-Coat_of_arms_of_Argentina.svg.png)

Şirin Baba:

(http://4.bp.blogspot.com/-4zmXUod8CPg/Te0ADQDhWiI/AAAAAAAAAGI/JrVkPkUDgoM/s1600/papa-smurf.jpg)


Klasikleşmiştir ama "gerçektir", ABD 1 Doları:

(http://www.macquirelatory.com/Dollar%20Bill%20Truth/one_dollar_bill_reverse-united_states_.jpg)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 08 Aralık 2011
Masonluğa giriş töreninde karşılaşılan Kurukafa ve V.I.T.R.I.O.L. yazısı:

(http://4.bp.blogspot.com/-OZmWds0UUjs/TaduzO7ho6I/AAAAAAAABlY/9AEGY_UGO0c/s320/vitriol+masonic+chamber+reflection.jpg)

"Çırak Kalfa Usta" adlı kitabın kapağı:

(http://images.gittigidiyor.com/3491/mason-cirak-kalfa-usta__34913305_0.jpg)

Özgürlük Anıtı (Hürriyet Abidesi) "Masonik" bir anıttır:

(http://teenagersguidetoeverywhere.wikispaces.com/file/view/piccture.jpg/144445925/piccture.jpg)

Dul Kadın, elindeki Kitap "Tevrat'ı" çağrıştırır, kaidesi Süleyman Tapınağı'nın benzeridir! Başından çıkan 7 Işık, Yahudilerin 7 kollu şamdanından esinlenilmiştir! (AKP ambleminde de 7 ışık çıkmaktadır!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 08 Aralık 2011
İttihat ve Terakki Cemiyeti 1915 yılında (I.Dünya Savaşı'nın ortasında) bu pulu çıkarmıştır (sürşarj ile) :

(http://images.gittigidiyor.com/4243/akanarcak-ozel-satis1915-6-Koseli-Yildiz-Sursaj__42437553_0.jpg)


6 Köşeli bu yıldız açıkça "Siyon Yıldızıdır"!


(Bu pulu, yabancılar da gördüğüne göre verilen mesaj açıktır: "Osmanlı'yı biz Masonlar kontrol ediyoruz!" )

____________________________________

İttihat ve Terakki Cemiyeti tarih kitaplarında hep ilerici, Türkçü-Turancı bir parti olarak gösterilir...

Oysa Türkçü olanlar Enver Paşa, Atatürk ve Ziya Gökalp idi.

Geri kalan İttihatçılar mason prensiplerini savunuyorlardı!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 08 Aralık 2011
Kıbrıs Sorunu: Kıbrıs 1878 yılında İngilizlerin eline geçmiştir. O tarihten itibaren İngiliz masonlar ada üzerinde etkili olmuştur. Kraliçe II.Elizabeth'i gösteren Kıbrıs pulu

(http://i.colnect.net/images/f/169/102/Queen-Elizabeth--Crowning.jpg)

Film şirketleri de masoniktir! (Bütün filmler propaganda amaçlıdır!)

Paramount ("Masonik" Piramit barizdir! / ABD 1 Dolarındaki piramit ile karşılaştırınız...)

(http://www.thereelbits.com/wp-content/uploads/2011/07/paramount-majestic-mountain-logo.jpg)

Columbia Pictures (Özgürlük Anıtındaki "Dul Kadın" ile aynıdır!)

(http://ranahammad.files.wordpress.com/2008/12/columbia-pictures-logo.jpg)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 09 Aralık 2011
Bu başlık altında anlattığım olayların tamamı VARDIR ve GERÇEKTİR, diğer olaylar bunun üzerine bina olmaktadır.

Bu nedenle çok şişirilen Libya Savaşı, Suriye Krizi, İran'da savaş çıkacak mı? konuları önemli olmakla birlikte buzdağının görünen yüzüdür sadece...

1700'lerden beri Dünya'da ve 1948'den beri Türkiye'de "Çakal zihniyeti" egemendir!

____________________________________

Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 11 Aralık 2011
"Futbol asla sadece futbol değildir" kitabının yazarı Simon Kuper Yahudidir.

Türk Futbolu; İttihatçılar varken İttihatçıların güdümündeydi, sonra hepsi Atatürkçü kesildi. İnönü'nün CHPsi iktidardayken CHP yanlısı olmaya devam ettiler, DP zamanında DPli, AP zamanında APli, Özal döneminde Özalcı oldular! Özal, Kocaelispor ve Bursaspor küme düşmüşken bu takımları tekrar 1.Lige aldırdı (Referandum öncesinde!!!). 2.ci ve 3.cü liglere müdahale etti. (Kenan Evren de Ankaragücü'nü 2.ligten 1.lige çıkardı!)

Bu kadar pol paranın döndüğü bir ortamın "karanlık" olması kaçınılmazdır. Bahis oyunları nedeniyle maç sonuçları bile ayarlanmaktadır. (Avusturya 2.ci liginde 2-3 yıl önce maçlar 6-5, 7-4 gibi sonuçlanırdı!!!)

Spor kulüplerinin başkanları ve yöneticilerinin büyük bir bölümü masondur. Yahudi sermayesi ile içli dışlıdır. Mason olmayanlar bile onlara özenmektedir. (Sadece Türkiye'de değil, Dünya'da da futbol kulüpleri mason localarıyla içli dışlıdır!)

Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlıları İzmir'de 1912 yılında Karşıyaka'yı kurmuştur. İttihatçılar ise (Celal Bayar'ın katkılarıyla) 1914 yılında Altay'ı kurmuştur. İttihatçılar; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş üzerinde de etkili olmuştur. İttihatçılar, İstanbul'da "Progres" adıyla kendi kulüplerini kurmuşlar, bu takım daha sonra "Altınordu İdman Yurdu" adını almıştır. (adının Ziya Gökalp'ın teklifi üzerine değiştirildiği öne sürülmektedir...) Talat Paşa'nın takımı olan Altınordu İdman Yurdu, 1917 ve 1918 sezonlarında İstanbul Ligi Şampiyonu olmuştur. (Bu takımın oyuncuları I.Dünya Savaşında savaşmamıştır!)

Atatürk, 1935 yılında İstanbul'da Güneşspor'un kurulmasına yardım etmiştir. Güneşspor 1937 yılında 2.ci olmuş, 1938 sezonunda ise İstanbul Ligi Şampiyonu olmuştur. Yine aynı yıl Milli Küme Şampiyonu olmuştur. Güneşspor 11 Kasım 1938 tarihinde kapanmıştır! (Atatürk'ün hastalığında bu takım üzerinde Celal Bayar etkili olmuştur.)

Siyasiler futbola hep müdahale etmiştir... Vefa ile Karagümrük'ü, Göztepe ile İzmirspor'u, Altay ile Altınordu'yu zorla birleştiren siyasiler mevcut olmuştur. Siyasi baskı sona erince takımlar kendi kimliklerine geri dönmüştür.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 12 Aralık 2011
Topluma "Büyük Tarihçi" diye lanse edilen İlber Ortaylı neden bu konulardan bahsetmiyor? Neden hep havadan sudan konulara değiniyor?


___________________________________

Aslında İlber Ortaylı'nın bilgisine saygım var ve kendisi hain takımından değil... Ancak Osmanlı Devleti sanki devam ediyormuş gibi davranıp, gereksiz detayları ballandırarak anlatmak gerçek tarihçilik değildir!

Masonluk konusuna neden değinmiyor?

(Kendisi Mason localarında konferans vermiş mi?  -Masonlar, mason olmayan bilimadamlarını da arada sırada localarında konuk ederler.-)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 12 Aralık 2011
Türkiye'deki birçok kanalın logosu da masoniktir! (Olay TV, geçmişteki Kanal 6 ilk aklıma gelenler...)

(http://2.bp.blogspot.com/-XV3F9h70HS0/ToTG8Ev3fBI/AAAAAAAABAI/CxQOJv1GvmU/s400/kanal_6.jpg)


(http://www.etvizle.com/olay-tv-logo.png)


"Masonik" herşeyi gören göz barizdir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 12 Aralık 2011
Sertab Erener'i hiç sevmem zaten!

_______________________________________

Sertab Erener'in Ay Yıldızlı ama yıldızı "Siyon Yıldızı" olan bir albüm kapağı vardı...  (Google'da baktım ama bulamadım.)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 12 Aralık 2011
Alıntı
Ətrafımız onlarla sarılıdır   :-o

____________________________________

Biz de onların etrafını sardık!  :wink:
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 12 Aralık 2011
Satanist sembolleri tanıtan bir site (İngilizce) :

http://www.whale.to/b/symbols_h.html (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy53aGFsZS50by9iL3N5bWJvbHNfaC5odG1s)


(Görünüşte Satanizme-Masonluğa karşıymış gibi gözüken ama Masonların kontrolünde olduğu her halinden belli bir sitedir.)


Bütün mavi linkler tek tek incelenmelidir. Çok sayıda resim var.

Zaman ayırıp, siteyi incelemenizi tavsiye ederim...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 13 Aralık 2011
Sultan Ahmed Meydanı'ndaki Dikilitaş'ın Masonlukla hiçbir ilgisi yoktur! (Bu nedenle resmi kaldırdım.)

Mısır Firavunu III. Thutmosis'e ait olan bu dikilitaş, Roma İmparatoru Theodosius tarafından İstanbul'a (o dönemde: Constantinopolis) getirilmiştir...

(Diğer ülkelerde bulunan Mısır'dan getirilmiş Dikilitaşları getirenler mason olduklarından, onların Masonlukla ilgisi vardır.)

_____________________________________

Azerbaycan Milli Büyük Locası (National Grand Lodge of Azerbaijan) 'nın İngilizce resmi sitesi:

http://www.nglaz.org/ (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy5uZ2xhei5vcmcv)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 13 Aralık 2011
Azerbaycan manatının üzerindeki sembol diyorsunuz... Hangi parada yer alıyor? (Göstermezseniz siliyorum... Yazının ciddiyetini bozan yorumlara izin vermem.)

Kurtlar Vadisi'ndeki sembol o.  :)

_____________________________________

Türkiye'nin çıkardığı Benjamin Franklin pulu (1957)

o dönemde DP iktidarı vardı. DP, "dini bütün" geçiniyordu ama mason Benjamin Franklin'in pulu onların döneminde çıkmıştır. (DP'nin yarısı masondu!)

(http://images.bizde.com/169/1957-benjamin-franklin-in-250-dogum-super-lux-mb68681_1690607_r1.jpg)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 13 Aralık 2011
Sovyetler Birliği'nin çıkardığı Benjamin Franklin pulu:

(http://www.stamprussia.com/1950b.jpg)

Demek ki neymiş?
____________________________________

ABD'nin çıkardığı Benjamin Franklin pulu (Bu normaldir... Masonik ABD'nin kurucularından biri zaten Mason Benjamin Franklin'dir.)

(http://home.messiah.edu/~balthoff/button%20-Franklin.jpg)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 13 Aralık 2011
1965 Nüfus sayımı ile ilgili çıkarılan "masonik" pul :

(http://images.bizde.com/171/1965-genel-nufus-sayimi-super-lux-mb68681_1710489_r1.jpg)

Sağdaki pula dikkat!

"Masonik göz" barizdir!

Bu pullar, o dönemde Türk pullarını masonların çıkardığı anlamına gelmektedir...

(Sade vatandaşlar, pullar üzerinde verilen "masonik mesajları" algılamamıştır!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 13 Aralık 2011
Türkiye'nin 1966 yılında çıkardığı UNESCO pulu :

(http://images.bizde.com/171/1966-unesco-nun-20-yili-super-lux-mb68681_1710503_r1.jpg)

Masonik göze dikkat!

____________________________________

Bu resimleri burada gösteriyorum ancak bu resimleri hiç de hoş görmediğimi belirtmek istiyorum.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: AĞASAR - 13 Aralık 2011
(http://a1112.hizliresim.com/s/f/12u74.jpg) (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2JpdC5seS9jMjVNQ3g=)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 14 Aralık 2011
AKP :

(http://www.istecumra.net/wp-content/uploads/akp-logo.gif)

Özgürlük Anıtı:

(http://www.destination360.com/north-america/us/new-york/images/s/new-york-statue-of-liberty.jpg)

İkisinden de "7 Işın" saçılıyor!

_______________________________________

Roma Ordusu tarafından elegeçirilen "Yahudilerin 7 Kollu Şamdanı"

(http://faculty.maxwell.syr.edu/gaddis/hst210/nov18/Menorah.jpg)


Bunun için mi 7 ışın?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 14 Aralık 2011
Türkiye'deki üniversiteler de "masoniktir"! (Elbette masonik yapılanma ile hiçbir ilgisi olmayan, kendini geliştirmiş öğretim görevlileri de vardır. Sözlerim onları kapsamıyor...)

Ancak tamamen ABD-İsrail-İngiltere'ye hizmet edenler de vardır!

Yeditepe Üniversitesi:

(http://www.resimle.net/data/media/350/Yeditepe_universitesi_logosu_amblemi.gif)

Bilkent Üniversitesi armasında bulunan Latince "VERITAS" = Gerçek sözcüğü:

(http://www.ogrensek.com/wp-content/uploads/2011/08/Bilkent_Universitesi_Amblemi_Logosu.jpg)

İttihat ve Terakki'yi kuran Selanik'teki mason localarının birininin adı da "VERITAS" idi!

Harvard'ın ambleminde de "VERITAS" sözcüğünü görüyoruz:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/3a/Harvard_Wreath_Logo_1.svg/220px-Harvard_Wreath_Logo_1.svg.png)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 14 Aralık 2011
Fuat Süreyya Paşa (İlmen) önemli bir masondur.

İnternette onu "öven" bir yazı buldum... (Ancak bilgi bilgidir diyerek buraya ekliyorum.)

Alıntı:


Süreyya İlmen (Süreyya Paşa) (1874 – 1955)

Eski milletvekili Süreyya İlmen (Süreyya Paşa) erken Cumhuriyet yıllarında İstanbul ve özellikle Kadıköy'de batılılaşma eylemleri ile isim yapmış ilginç ve hayırsever bir kent hizmetleri önderidir. Birçok kültürel, sosyal, eğitim ve spor amaçlı girişimlere öncülük etmiştir.
II Abdülhamid döneminin ünlü seraskeri Rıza Paşa ile Adviye hanımın oğlu Süreyya Paşa, Yugoslavya'daki Patgoriçe'de 1874 yılında doğar. İlkokuldan sonra Kuleli Asker Lisesi, Harbiye ve Erkânı Harp Okullarında okur. Balkan Harbinde Tümgeneral olur. 1900 yılında Paşa olur. Birinci Dünya Savaşında ordudan ayrılarak iş hayatına atılır. Türkiye'nin ilk özel, devlet yardımı almadan kurulan Süreyya Paşa Mensucat fabrikası 1914'te Balat'ta faaliyete geçer. İplik ve daha sonra kumaş üretimi yapan fabrika 1922 yılında kapanır.

Süreyya Paşa'nın bazı Sosyal Hizmetleri

Süreyya Paşa sosyal hizmetleriyle yoğun bir yaşam geçirir. Kadıköy Hilaliahmer Cemiyeti, Tesisi Mekatip Cemiyeti, Şark Musiki Cemiyeti, Maltepe Maarif Encümeni, Üsküdar Vilayeti, Üsküdar idman Kulübü ve Sivil Havacılık Kulübü başkanlıklar-ında bulunur. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar ilçe başkanlıkları, İstanbul Milletvekilliği (1927–1930) ve şehir Meclis Üyeliği yapar. 1924 yılında bir yıl süre için İstanbul Belediye Kurulunda Fahri Müşavirlik (Danışmanlık) yapar.

Moda Yoğurtçu Parkı

Kadıköy Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) başkanı iken halktan toplanan yardımlar sayesinde 1923 yılında Yoğurtçu çayırını kurutarak, dere kenarına bir rıhtım inşa eder ve Moda ile Yogurtçu'yu sahil yolundan birleştirmeye başlar. Daha sonra Kadıköy Belediyesi yapılan işleri üstlenir ve Yoğurtçu Parkını açar.

Okullar Derneği

Tesisi Mekatip Cemiyeti (Okullar Derneği) Kadıköy'de devletten yardım görmeden, okul ve kütüphane gibi eğitim amaçlı tesisler yaptırmak için kurulmuş bir vakıf olarak faaliyet göstermiştir. Türk Cemiyeti ise bir izci teşkilatı sıfatıyla kurulmuş ve Kadıköy gençlerini bir araya getirmiştir. Süreyya Paşa bu cemiyetlerin başkanı iken birçok yeni okulun kurulması için çalışır ve 1923 yılında Kadıköy Sultanisi'nin (Erkek Ortaokulunun) bahçesine çok sevdiği merhume halasının adına, 200 kadar öğrenci eğitme kapasitesi olan Zehra Hanım Paviyonu’nu yaptırır.

Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları şirketi ve Kadıköy'de diğer girişimleri

Üsküdar Vilayeti Başkanlığı sırasında Süreyya Paşanın uzun süren uğraşları ve girişimleri sayesinde Üsküdar ve Kadıköy tramvayları yapılır. Daha sonraları 1927 yılında Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları şirketini kurar. Üsküdar ve Kadıköy'ün elektriğe kavuşması için girişimlerde bulunur. Şehremini Emin Beyefendinin Fahri Müşavirliğinde bulunduğu sırada Haydarpaşa tren yolu üst köprüsü inşaatının başlanmasına öncülük eder. Aynı görevdeyken 1924 yılında, o zaman yaklaşık 50,000 nüfuslu ve Anadolu'nun en büyük şehirlerinden olan Kadıköy'e gerekli olduğuna inandığı iskele meydanının tanzim edilmesine öncülük eder. Halkın temiz su içmesini sağlamak ve tifonun yayılmasını önlemek için Kayış dağı suyunun Kadıköy'e getirilmesine katkıda bulunur, kanalizasyon yapılması için Belediyeyi teşvik eder ve masrafın bir kısmını kendisi üstlenir.

Moda'yı güzelleştirme

1920'li yılların sonunda Moda'yı güzelleştirmek için tasarladığı planı uygulamaya Moda'daki iskeleyi üst caddeye bağlayan bir merdiven yapmakla başlar. Belediyeye bu fikrinden söz ettiğinde ihaleyi alması öngörülür. Müteahhit olmamasına rağmen o sırada inşaat halinde olan Süreyya Sinemasının mimar ve mühendisi olan Kavafyan Bey ve hazırda bulunan inşaat malzemesinden faydalanarak merdiveni yaptırır. Kendisine 1200 Liraya mal olur (malzeme hariç). Bu paranın yalnızca yarısını alabilir. Gerisi yine kendi cebinden ödenmiştir.

İstanbul Milli Sanayi Birliği

Ticaret ve Sanayi Odası üyeliği sırasında Türkiye'de sanayiyi canlandırmak amacı ile Ticaret Odasından ayrı olarak 1926 yılında Sanayi Birliğini kurar. Sanayi Birliği, hem halkın yerli mallara ilgisini arttırmak hemde devleti sanayiye teşvik ve yardımını arttırmak için uzun yıllar boyunca Galatasaray'da sanayi sergileri (fuarlar) açar. Ticaret Odasının hükümete iletemediği talepleri Sanayi Birliği başarıyla ulaştırmış olur.

İstanbul Milletvekilliği sırasında Galata ve Unkapanı köprülerinden alınan köprü parasının kaldırılması hakkındaki kanun teklifi kabul edilir. Ayrıca ''şehrin hakkı şehre verilmelidir'' başlığındaki kanun teklifi kabul edilir; tramvay, su, havagazı, elektrik gibi birçok müesseseler Belediyeye geçer.

Süreyya Plajı

Maltepe'deki Süreyya Plajı'nın inşaatı 1939 yılında başlar ve savaş yüzünden yedi yıl sürer. 1946 yılında çalışmaya başlayan plajda 300 metre uzunluğunda, deniz cephesi üzerine Müdüriyet Dairesi, 80 birinci sınıf ve 200 ikinci sınıf soyunma odaları, büfe dairesi, gazino, 42 odalı otel ve büyük bir ev inşa edilir. Ayrıca sahilden 60 metre uzakta, deniz üstünde plajın sembolü olarak Bakireler Mabedi (Temples de Vierges) inşa edilmiştir. Avrupa'da birçok park ve su kenarında rastlanan bu yapı, burayı ziyaret eden genç kızların çabuk koca buldukları efsanesi ile anılır. Süreyya Paşa bu mabedin özellikle estetik güzelliği ve efsanesinden dolay? Yapılmasını ister. Plaj açıldıktan sonra halkın rahatça buraya ulaşabilmesi için TCDD idaresinin desteği ile bir peron yapılır ve yaz aylarında banliyö seferleri burada 1 dakika durmaya başlar. Daha sonraki Vali Lütfü Kırdar plajı ziyaret eder, çok etkilenir ve plajın asfalt bir yol ile Bağdat Caddesine bağlanmasını sağlar. Plaj İstanbul ve Avrupa'da benzeri olmayan çağdaş bir şekil alır.

Paşanın ömrü insanlara hizmet ve iyilik yapmakla geçer. En büyük iyilikleri hayatının son yıllarında gerçekleşir. Maltepe'deki Narlıdere Çiftliğini işçi Sigortalarına (SSK Süreyya Paşa Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi), Süreyya Sineması'nı Darüşşafaka Cemiyeti'ne, plajı Maltepe Belediyesine bağışlar ve 6 Şubat 1955 yılında huzur içinde ölür. Evli ve 3 çocuk babası olan Süreyya Paşa'nın Askeri konulu eserlerinden başka;

1.Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi (1947),
2.Teşebbüslerim ve Reisliklerim (1949),
3.Dört Ay Yaşamış olan Zavallı Serbest Fırka (1951),
4.Maliyemize Armağan (1951) Cumhuriyet Adliyesine Armağan (1954),
5.Sanayi Odası için Vaktile ne Kadar Çalışmıştım (1952)

Eserleri de yayınlanmıştır

______________________________________

Kendi yorumlarımı daha sonra ekleyeceğim...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Aralık 2011
Aze Bozkır Savaşçısı,


Yorumlarınız oldukça mantıksız-tutarsız!

Yazımın ciddiyetine zarar verdiği için o yorumları kaldırıyorum. Yazımı sabote ettirmem!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Aralık 2011
Tekrar Fuat Süreyya Paşa (İlmen) konusuna dönersek...

Onun şahsı o kadar da önemli değildir... Fuat Süreyya Paşa 33.cü dereceden masondur. (Önemli olan taraf budur sadece)

"Paşa" olarak adı geçmektedir... I.Dünya Savaşı'nda savaşmış mıdır? HAYIR!

Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış mıdır? HAYIR!

(I.Dünya Savaşında müttefikimiz olan Almanya'ya gitmiş, ancak orada da savaşmamıştır!)

Çok büyük bir serveti vardır. 1927 yılında Süreyya Operası / Tiyatrosu / Sinemasını yaptırmıştır.

100 000 Liraya malolmuştur bu opera binası! (1927'de 1 Lira bile önemli bir paraydı, 100 000 Lira bir servettir!)

______________________________________

Fuat Süreyya Paşa (İlmen), İtalyanlara bağlı Calcedonia* Locasında masondu.

* Calcedonia, İtalyanca "Kadıköy" anlamındadır (Kalkhedon). Bu loca Kadıköy'deydi.

Bu dönemde II. Abdülhamid devrilmiştir!

1910 yılında Calcedonia Locasına bağlı Türk Masonlar, Osmanlı Büyük Maşrıkı'na bağlı Ziyayı Şark Locası'na geçmişlerdir. Bunların arasında Fuat Süreyya Paşa da vardır.

Masonluğa karşı çıkan Enver Paşa, bu locaya katılanları izletmiş ve onların listesini tutturmuştur. Ancak Mason Büyük Üstadı olan Talat Paşa rica ederek bu listeyi Enver Paşa'dan almıştır.

Fuat Süreyya Paşa, Türkiye'ye döndükten sonra 1927 yılında Süreyya Operası binasını yaptırmıştır. Ziyayı Şark Locası, Süreyya Operası binasının üst salonuna taşınmıştır!

Yani o meşhur bina aynı zamanda bir Mason Locasıdır!

O dönemde diğer mason locaları Beyoğlu Polonya Sokağında (= Nuru Ziya Sokak) idi. (Bugün de oradadır!)

Ziyayı Şark Locası da bir müddet sonra Beyoğlu'na taşınmıştır. (ve kapatılmadan önce Tan Işığı adını almıştır.)

Süreyya Operası binasında bu kez Cumhuriyet Yıldızı Locası açılmıştır!

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Aralık 2011
Süreyya Operası

(http://tatilyerleri.name.tr/wp-content/uploads/sureyya-sinemasi-heykelleri.jpg)


Aşağıdaki resmin en solundaki sütunlara dikkat (gerçi pek anlaşılmıyor!) :

http://farm7.static.flickr.com/6143/5921819106_cedb306a02_o.jpg (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2Zhcm03LnN0YXRpYy5mbGlja3IuY29tLzYxNDMvNTkyMTgxOTEwNl9jZWRiMzA2YTAyX28uanBn)

diğer bir resim:

(http://2.bp.blogspot.com/_vD2kgow4TMA/RxsuLPZQJeI/AAAAAAAAABs/E_42cuAq1rA/s320/su%CC%88reyya+1.jpg)


(Milletimiz bu binayı yıllar yılı sinema sanmıştır (ve şimdi opera)... Ancak binanın üst katlarında ne vardır? Yan taraflarında ne vardır? Bina oldukça geniştir.)
______________________________________

Bina 1927 yılı için oldukça lükstü. Fransa ve Almanya'daki opera binaları örnek alınmıştır. 33.cü Derceden bir Mason 100 000 Lira verip (100 000 Lira olduğunu dönemin Akşam Gazetesi yazmıştır.) bu binayı yaptırabiliyor. (O dönemde milletimiz ne durumdaydı? Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nı ardarda yaşamış olan milletimizin fertlerinin 100 000 Lirası var mıydı?)

Süreyya Paşa'nın servetinin kaynağı nedir? (İtalyan Masonlarla içli dışlıydı ve daha sonra Almanya'ya gitmişti.)

Süreyya Paşa 1925 yılında 33.cü Dereceye yükselmiştir.

Önce CHP milletvekili olan Süreyya Paşa, Serbest Fırka açılınca bu partiye katılmıştır.
_______________________________________

Atatürk, Masonluğu 1935 yılında yasaklamıştır.

Hepsi 33.cü Derceden Mason olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Y.Şura Başkanı Dr.İsmail Hurşit, B.Üstad Muhiddin Osman Omay, Y.Şura üyeleri: Fuat Süreyya Paşa, Muhip Nihad Kuran, Danıştay Başkanı Mustafa Reşat Mimaroğlu, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ve Dr.Rasim Ferit bunun üzerine bir toplantı yapmışlardı.

Hepsi masonluğun yasaklanması kararının engellenmesini istiyordu. Ancak Şükrü Kaya, "Yapılabilecek bir şey yok!" demiştir. (Çünkü kapatılma emrini veren Atatürk idi!!!)

________________________________________

Masonluk 1948 yılında tekrar açılmıştır. (Süreyya Paşa tekrar masonluğa devam etmiş midir?)


Süreyya İlmen'in ayrıca Adalet adında bir futbol takımı da vardır! Adalet İlmen, Süreyya İlmen'in eşinin adıdır. (Adalet Mensucattan dolayı futbol takımlarına Adalet adını vermişlerdir.) Adalet takımı 1952 yılından itibaren İstanbul Liginde oynamıştır. ( O dönemde Türkiye Ligi yoktu ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da İstanbul Liginde oynuyordu...)

Adalet takımı Süreyya İlmen'in ölümünden sonra Birinci Ligte ( > şimdi Süper Lig) oynamıştır. (1959-1960 sezonunun puan tablosuna bakınız)

Adalet takımı daha sonra Alibeyköy ile birleşerek Alibeyköy-Adalet adını almış zamanla Alibeyköyspor'un içinde erimiştir.

_____________________________________

1910'lardan itibaren başlayarak etkili olmuş 33.Dereceden bir masonun hayat hikayesi böyledir.


(Oysa bu tür insanlar toplumumuza "hayırsever işadamı" olarak tanıtılır!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 16 Aralık 2011
İngiliz Sömürgesi Trinidad ( > daha sonra Trinidad ve Tobago) pulu:

(http://i887.photobucket.com/albums/ac78/manfaefife/stamp%20pics/TrinidadPaquebotpmkcheck292.jpg)

Siyon yıldızlarına dikkat!

_____________________________________

İngiliz Sömürge İmparatorluğu; gerçekte İngiliz Yahudilerinin ve İngiliz Masonlarının kurduğu bir imparatorluktu!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 16 Aralık 2011
Sultan Abdülaziz (ortada) ve onu alaya alan Masonlar :

(http://1.bp.blogspot.com/_tIy-068xs3Q/SvCVxP626dI/AAAAAAAABNE/a2pyTi2li8o/s400/abd%C3%BClaziz046.jpg)

Masonlar, 1876 yılında Sultan Abdülaziz'i devirdikten sonra "intihar süsü vererek" öldürmüştür.

Abdülaziz'in yerine tahta kendisi de Mason olan V.Murad çıkartılmıştır.

Ancak Sultan Murad amcası olan Sultan Abdülaziz'in öldürüldüğünü duyunca "delirmiştir"!


(II.Abdülhamid'in, Mason Mithat Paşa'yı öldürmesi boşuna değildir!)

_____________________________________

Masonlar Yüksek Şura'yı ilk olarak 1861 yılında kurmuştu. "Daha sonra masonluk fazla aktif olmamıştır" demektedirler hep... (Y.Şura ve diğer localar 1909 yılında yeniden kurulmuştur.)

BU DA YALANDIR! 1909'dan önce de masonluk aktifti! 1876 yılında Sultan Abdülaziz'i öldürmüşlerdir! (Daha ne yapsınlar?)

_______________________________________

Osmanlı Devleti'ni eleştirirken insaflı olmak gerekir. Pek çok Padişah (sayısız hatalarına rağmen!) ülkeyi kurtarmak istemiştir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Çağrıbey - 16 Aralık 2011
Esenlikler Sayın Böri Bey,
Belki başlığın ve konunun içeriğiyle doğrudan alakalı değil ama, konuyla bir nebzecikde olsa ilgisi olduğu düşüncesiyle buradan sormak istedim.
İşlemiş olduğunuz konunun akışını değiştirmeden soracağım soruyu yanıtlamanızı dilerim.

Sorum şu:
Hitler tarafından Yahudilere karşı icra edilen "Yahudi Soykırımı"nda katledillenlerin %90 ının Musevi Türkler olduğu-ki Hazar Türkleri Musevidir- iddia edilmektedir.
Hatta yahudi soykırımı denilen şeyin gerçekte Türk soykırımı olduğu, çünkü Hitlerin bilinçli olarak ve Türkleri yok etmek kastıyla, Musevi Türkleri katlettiği bile ileri sürülmektedir.


Bunların doğruluk derecesi nedir?

Sorduğum soruyla ilgili bilgileriniz varsa, paylaşırsanız memnun oluruz.

Şimdiden teşekkürler...

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!

Saygılarımla..

Çağrıbey

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 16 Aralık 2011
Önemli bir konudur.

Bu konuda daha önce:

Alıntı
Faşizm de Masonluğun icadıdır. Mussolini’yi iktidara Masonlar getirdi. (Bunun böyle olduğu, Türk masonlarının çıkarttığı Mimar Sinan Dergisi'nde de belirtiliyor!) Ancak faşizm, "görünüşte" Yahudiliğe ve Masonluğa karşıydı.

Hitler’i de iktidara Masonlar getirdi! Thule Cemiyeti (Thule-Gesellschaft) Masonik bir cemiyetti. Kurucusu Rudolf von Sebottendorf bir masondu. Thule Cemiyeti, Nazi Partisi’ni kurmuştur (NSDAP = Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi)!

Alman halkının çoğunluğu, zaten I.Dünya Savaşı’nı kaybettikleri için ABD’den, İngiltere’den, Fransa’dan, SSCB’den ve Yahudilerden nefret ediyordu. Savaş sonrası bir de "hiperenflasyon" sorunu yaşanmıştı. Almanlar intikam almak istiyordu. -Ben Hitler dahil birçok Alman milliyetçisinin "samimi" olduklarına inanıyorum.- Ancak Nazilerin içinde ikili oynayan "ajanlar" da vardı! Bir çok Nazi, savaş sonunda ABD ile işbirliği yaptı. Amerikalılar bu Nazileri "suçsuz" görüyordu, belki en başından beri bunlar "Amerikan ajanı" idi. Nazilerin içinde "gizli masonlar" ve "gizli Yahudiler" de vardı! NASA bile eski Naziler sayesinde kuruldu! (Wernher von Braun Naziydi.) Ayrıca II.Dünya Savaşı sonrasında Amerikan istihbaratında, Alman istihbaratında ve Gladio da eski Naziler görev aldı.

II. Dünya Savaşı'nda önce Almanlar Avrupa'yı elegeçirdi, daha sonra ABD Avrupa'yı "kurtardı"! Nihai amaç zaten Avrupa'nın Amerikan egemenliğine girmesiydi! (Bugün bile Fransızlar ve Belçikalılar, ABD'yi kurtarıcı olarak görüyorlar.)

ve

Alıntı
Yahudilerin amacı Filistin’de bir Yahudi devleti kurmaktı ("İsrail"). Filistin, İngilizler tarafından I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nden bu amaçla kopartılmıştı. (Petrol bölgesi Irak ile birlikte!) Ancak Avrupa’da yaşayan Yahudiler, Filistin’e gelmek istemiyordu. Örneğin Marsilya’da yaşayan bir Yahudi, çölün ortasında yaşamak istemezdi. Hitler bu amaçla kullanıldı! Batı Avrupalı Yahudiler, ABD’ye ve Filistin’e göç etmek zorunda kaldılar. (Göç etmeyenler öldürüldü veya toplama kamplarına gönderildi!) Doğu Avrupa’nın "gerçek Yahudi olmayan" Yahudileri (Hazar Türkü ve Slav asıllıydılar!), Naziler tarafından imha edildi. II.Dünya Savaşı’nda toplam 70 milyon kişi öldürüldü! 1948 yılında İsrail Devleti kuruldu. Dünyadaki bütün Yahudiler, İsrail’e yardım ettiler. İsrail Devleti hızla güçlendi... Nükleer Silah sahibi oldu.

diye yazmıştım...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 16 Aralık 2011
Yahudiler, diğer milletleri pek sevmez.

ABD Yahudileri ve Batı Avrupa Yahudileri; Doğu Avrupa Yahudilerini "gerçek Yahudi olarak görmüyorlardı"!

Doğu Avrupa Yahudilerini yokettiren güç ABD ve Batı Avrupa Yahudileriydi. GİZLENEN GERÇEK BUDUR!

Hitler sadece alettir!

___________________________________

Yahudiler başlangıçta Filistin topraklarında yaşıyordu. Babilliler onları Mezopotamya'ya sürdü. Persler, Babil Devleti'ni yıkınca Yahudiler Filistin'e geri döndü. Romalılar Döneminde bir kısmı Anadolu ve İtalya'ya göç etti. Roma İmparatorluğuna karşı Filistin'de Yahudi Ayaklanması çıkınca, Romalılar bu ayaklanmayı bastırdı ve daha sonra Yahudileri Filistin'den kovdu. Yahudiler bunun üzerine İspanya'ya göç ettiler.

İspanya'dan Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ülkelere göç ettiler. Almanya üzerinden de Doğu Avrupa'ya göç eden Yahudiler olmuştur.

Ancak Doğu Avrupa Yahudileri, Slavlarla Hazar Türklerinin karışımından meydana gelmiştir.

(Diğer Yahudiler bunları "Gerçek Yahudi" olarak görmüyordu!)

______________________________________

Bunlar benim vardığım sonuçlardır...
_______________________________________

(Sultan Abdülaziz konusu önemlidir, gözatmayanlar varsa 10.cu sayfada kalmıştır...)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Çağrıbey - 16 Aralık 2011

(Sultan Abdülaziz konusu önemlidir, gözatmayanlar varsa 10.cu sayfada kalmıştır...)

Sultan Abdülaziz (ortada) ve onu alaya alan Masonlar :

(http://1.bp.blogspot.com/_tIy-068xs3Q/SvCVxP626dI/AAAAAAAABNE/a2pyTi2li8o/s400/abd%C3%BClaziz046.jpg)

Masonlar, 1876 yılında Sultan Abdülaziz'i devirdikten sonra "intihar süsü vererek" öldürmüştür.

Abdülaziz'in yerine tahta kendisi de Mason olan V.Murad çıkartılmıştır.

Ancak Sultan Murad amcası olan Sultan Abdülaziz'in öldürüldüğünü duyunca "delirmiştir"!


(II.Abdülhamid'in, Mason Mithat Paşa'yı öldürmesi boşuna değildir!)

_____________________________________

Masonlar Yüksek Şura'yı ilk olarak 1861 yılında kurmuştu. "Daha sonra masonluk fazla aktif olmamıştır" demektedirler hep... (Y.Şura ve diğer localar 1909 yılında yeniden kurulmuştur.)

BU DA YALANDIR! 1909'dan önce de masonluk aktifti! 1876 yılında Sultan Abdülaziz'i öldürmüşlerdir! (Daha ne yapsınlar?)

_______________________________________

Osmanlı Devleti'ni eleştirirken insaflı olmak gerekir. Pek çok Padişah (sayısız hatalarına rağmen!) ülkeyi kurtarmak istemiştir!

Konunun önemine binaen, ilgili sayfa yinelenerek, güncellendi..

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!

Saygılarımla..

Çağrıbey
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 16 Aralık 2011
Hazar Devleti haritası:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Chasaren.jpg (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3VwbG9hZC53aWtpbWVkaWEub3JnL3dpa2lwZWRpYS9jb21tb25zL2EvYTkvQ2hhc2FyZW4uanBn)


Hazar Devleti; Hristiyanlık (Doğu Roma İmp., Ruslar, diğer Slavlar) ve Müslüman Abbasi Devleti ile rekabet içinde olduğundan Museviliği benimsemiştir...

Ukrayna, Kırım, Rusya, Beyaz Rusya Yahudileri; Museviliği kabul etmiş Hazar Türkleri ile Slavların karışımından meydana gelmiştir.

Daha sonra bu Yahudiler Polonya ve Litvanya gibi ülkelere de yayılmıştır...

(Ancak Almanya'dan ve Doğu Roma İmparatorluğu'ndan gelen diğer Yahudiler de vardı.)

___________________________________

Irak'ı 2003 yılında işgal ettiren Amerikalı Yahudiler genelde Almanya-Polonya kökenli Yahudilerdi. Bu nedenle bazı Doğu Avrupa Yahudileri de Siyonisttir!

Hitler'in yok ettiği Doğu Avrupa Yahudileri ise Çek Yahudileri, Rus Yahudileri, Polonya Yahudileri idi ve bunlar dar gelirli köylülerdi.

ABD Yahudileri ve Batı Avrupa Yahudilerinin ise "sınırsız serveti" vardı! (Batı Avrupa Yahudileri Filistin'e veya ABD'ye göç ettiler...)

_____________________________________

Sonuç olarak; New York Yahudileri, Chicago Yahudileri, Los Angeles Yahudileri, Londra Yahudileri hiç de "mazlum" değildi / değildir!

Ancak "Yahudi Soykırımı" yaygarasını yapan kesim onlardır! Tamamen propaganda amaçlı olan filmlerle Bütün Dünya'yı yalanlarına inandırmışlardır!

(Diğer milletler de pek tarih bilmediklerinden, onların her söylediğine inanmaktadır!)

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 17 Aralık 2011
Mustafa Reşid Paşa da masondu.

Tanzimat Dönemi (1839-1876) bir de bu açıdan incelenmelidir.

(Tarih kitaplarında "ilerici" olarak lanse edilen kimseler o kadar da ilerici değildir! / Tarihçi Enver Ziya Karal da masondu. Tarihçilerin kim oldukları da incelenmelidir.)

___________________________________

1909'dan önce de masonluk aktifti! GERÇEK BUDUR!

1909 yılından sonra sadece Türk (!?) Mason Locaları açılmıştır...

Bu tarihten önce de Osmanlı topraklarında bulunan yabancı Mason localarındaki (İngiliz, İskoç, Fransız, İtalyan, İspanyol, Alman) masonlar aktifti. (Bunların bir kısmı da "Türk" asıllıydı.)

____________________________________

Osmanlı İmparatorluğu, batılılaşmaya-modernleşmeye çalışıyordu... Ancak aynı anda "içimizdeki hainler", devleti çökertmeye çalışıyordu. (Bu nedenle herkese "ilerici" sıfatı verilemez!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 17 Aralık 2011
İngiliz Batı Afrikası parası (1936)

(http://emeagwali.com/photos/nigerian/british-west-africa-half-penny.jpg)


"British West Africa" = İngiliz Batı Afrikası (Nijerya, Altın Sahili, Togoland, Gambiya, Sierra Leone ve İngiliz Kamerunu topraklarını kapsıyordu. / Altın Sahili, "Gana" olmuştur... İngiliz Togolandi, Gana'ya katılmıştır. İngiliz Kamerunu'nun bir kısmı Kamerun Cumhuriyeti'ne; diğer kısmı ise Nijerya'ya katılmıştır.)

Büyük Britanya Siyonist bir ülkedir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 17 Aralık 2011
Avusturya Cumhuriyeti'nin arması (günümüzde de kullanılmaktadır)

(http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/europe/european-union/austria/images/austria-coat-arms.jpg)


Günümüzdeki armada görüldüğü gibi zincirlerin parçalanışı da vardır (Nazizmden kurtuluşu simgelemektedir.)
_____________________________________

Aynı armanın 1919 versiyonu (zincirler yoktur!)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Austria_Bundesadler_1919-1934.svg (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9GaWxlOkF1c3RyaWFfQnVuZGVzYWRsZXJfMTkxOS0xOTM0LnN2Zw==)


Avusturya bir cumhuriyet olmasına rağmen neden armasında "taç" vardır?

Avusturya komünist bir ülke olmamasına rağmen neden "orak ve çekiç" vardır?

(Ziraat ve endüstriyi simgeledikleri söylenmektedir... İnandırıcı mıdır? / Orak ve çekiç, "masonik" sembollerdir!)

____________________________________

Finlandiya Cumhuriyeti'nin arması:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Coat_of_arms_of_Finland.svg/200px-Coat_of_arms_of_Finland.svg.png)

Finlandiya bir cumhuriyettir. Neden armasında "taç" vardır?

______________________________________

Sırbistan Cumhuriyeti'nin şimdiki bayrağı:

(http://www.flags.net/images/largeflags/SERB0001.GIF)

Sırp bayrağında neden "taç" vardır?    / (Siyonist Dünya Egemenliğinin simgesi mi?)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 17 Aralık 2011
Süreyya Paşa hakkında ek: Dediğim gibi şahsı o kadar da önemli değildir! Önemli olan 1935 öncesinde aktif olan 33.cü Dereceden bir masonun hayatı nasıldı, bu önemlidir...

internetten alıntı:

Serasker Rıza Paşa, Süreyya Paşa'nın babasıdır.

Bir gün ikinci Mahmut Mısır Çarşışı’nda halk arasında gezinirken uğradığı bir dükkanda kendisine kahve getiren sevimli bir kahveci çırağını çok sevdi. Hemen o gün saraya alınan çocuk sonradan tarihimizin meşhur Serasker Rıza Paşa’sı olmuştur.

Babası Sultan Abdülhamitin 17 sene seraskerliğini yapan, Türk Hava Kuvvetlerinin ilk kurucularından Süreyya İlmen Paşa, Osmanlının ilk özel sanayi kuruluşlarından birinin de sahibidir. Torunu Vedii İlmen, aileye ait fabrikayı devletin şirket kurtarma operasyonu ile düze çıkardığını anlatıyor.

(benim notum: "Türk Hava Kuvvetlerinin ilk kurucularından Süreyya İlmen Paşa" diye geçiyor ama I.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda savaşmamış ki! O dönemde kaç tane uçağımız vardı?)

...Adalet Mensucat Fabrikası, Celal Bayar'ın ilk kez başbakan olduğu 1937’de devlet tarafından kurtarılarak hayata döndürüldüğü halde. Bu, devletçiliğin savunulduğu o zamanlar için belki de devletin ilk şirket kurtarma harekâtı idi.

...İleri görüşlülüğü sayesinde, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın talimatıyla havacılık teşkilatının kurulmasını sağlayan Süreyya Paşa, donanma yerine demiryolu ağına ağırlık verilmesi gerektiğini savunuyordu. Mahmut Şevket Paşa ve Süreyya Paşa'nın girişimleriyle Osmanlı da, dünyada ilk uçuş denemesi yapılmasından sekiz sene sonra, 1909’da, diğer büyük devletler ile aynı zamanlarda havacılık üzerine eğilmeye başlamıştı. Dolayısıyla Hava Kuvvetleri'nin başlangıcında onun da adı geçiyordu. Süreyya Paşa'nın torunu Vedii İlmen, Mahmut Şevket Paşa'nın, o tarihlerde Süreyya Paşaya Bak bakalım Rodosta İtalyanlarla yapılan savaşta humbara (bomba) atabilir miyiz? diye yazıştığını anlatıyor.

...Süreyya Paşa'nın torunu Vedii İlmen, dedesiyle ilgili bugün şu bilgileri veriyor: Süreyya Paşa'nın babası Serasker Rıza Paşa bütün rütbeleri tek tek aşmış ve birçok yerde savaşmış, Şıpkada esir düşmüş, gelmiş biriydi. Ama Süreyya Paşa? Ben bunu babamla da konuştum; babam Süreyya Paşa büro subayı idi demişti. Yani muharip bir subay değildi. Fakat benim düşündüğüm, bu, bayağı rahat ve lükse alışmıştı. Kalkıp da Erzurum’un veya harbin meşakkatini çekmezdi. Ordudan ayrılıp para kazanmaya kaydı.

Süreyya Paşa, 1914 yılında kendi adını taşıyan mensucat fabrikasını faaliyete geçirir. İplikten başlayıp kumaş üretimine kaydırır işi. Ticarette oldukça başarı sağlar. Vedii İlmen anlatıyor: Yol aldı tabii. Harp zengini oldu.

...İkinci çocuğu Hayri İlmen, Atatürk’ün eşi Latife Hanımın kız kardeşi Vecihe Uşaki ile evlenir.

...Süreyya Paşa'nın kızı Melahat da Uşaki ailesine gelin gider. Latife Hanımın kardeşi İsmail Uşaki ile evlenir.

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 18 Aralık 2011
Olayın finans boyutu da vardır...

Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'nin getirildiği durum: Vurgun, talan, hırsızlık, yolsuzluk, yağma, soygun, rüşvet, adam kayırma, kaçakçılık, ihalede usulsüzlük, köşe dönücülük, iş bitiricilik, gasp, hortumculuk, zimmet, kara para, kayıt dışı ekonomi, hayali ihracat, nitelikli dolandırıcılık, yasadışı yollardan gelir elde etme, çek-senet tahsilatı, haraç alma, mekana çökme, tehdit, şantaj, sahte belge düzenleme, yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon*, devalüasyon*, faizcilik, tefecilik, ekonomik kriz

"Bal tutan parmağını yalar!"

"Devletin malı deniz..."

"Çaldılar ama iş yaptılar! Helal olsun!" zihniyeti...


Bu ekonomik yapıyı Türkiye'ye kimler dayattı?

Büyük servet sahibi işadamları, ABD ve İsrail'e hizmet ettikleri için korunur kollanır. Türkiye umurlarında bile değildir!


_____________________________________

* Yüksek enflasyon ve devalüasyon günümüzde kısmen durmuştur. (AKP iktidarı devam etsin diye mi? Bunun nedenleri tartışılabilir...)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 19 Aralık 2011
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Şeytan!

(http://www.hayalleme.com/wp-content/uploads/2010/08/2010_061050107-2048x1536.jpg)

______________________________________

Satanizm, kedi kesenlerden ibaret değildir!

Beyoğlu'nda bu binanın yapılış tarihi 1875. Yaptıran Abraham Eramyan (1833-1918). /Ermeni Yahudisi mi?

Bina Cercle d'Orient /Serkldoryan (Büyük Kulüp)'a kiralanmıştır (1882)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 19 Aralık 2011
Sabuncakis Köşkü (Büyükada)


(http://farm1.staticflickr.com/78/158225782_4e643d0ee1_z.jpg)


Mason locasıdır! Yapılış tarihi 1904.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 19 Aralık 2011
Mason Sadrazamlar:

Yirmisekizçelebizade Mehmed Said Paşa 1755-1756

Halil Hamid Paşa 1782-1785 (Kemal Derviş'in atasıdır! Halil Hamid Paşa, I.Abdülhamid'i tahttan indirerek III.Selim'i padişah yapmak istemiş ancak başarısız olarak idam edilmiştir!)

Mustafa Reşid Paşa 1846-1858 yılları arasında bir çok kere Sadrazam olmuştur.

Mehmed Emin Âli Paşa 1852-1871 yılları arasında bir çok kere

Keçecizade Mehmed Fuad Paşa 1861-1866 yılları arasında iki kere

Midhat Paşa 1872-1877 yılları arasında iki kere

Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa 1873-1874

İbrahim Edhem Paşa 1877-1878

Ahmet Vefik Paşa 1878-1882 yılları arasında iki kere

Tunuslu Hayreddin Paşa 1878-1879

İbrahim Hakkı Paşa 1910-1911

Said Halim Paşa 1913-1917

Talat Paşa 1917-1918

Ahmed İzzet Paşa 1918

Ali Rıza Paşa 1919-1920

____________________________________

Sayıları daha da fazla olabilir... Masonlar 1909 yılından önce de etkiliydi. (1909 öncesinin konuşulmasını pek istemiyorlar sanki!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Aralık 2011
Sonsuz Doğu / Ebedi Maşrık :

Bir mason ölünce diğer masonlar onun için "Öldü." demezler... "Sonsuz Doğu'ya göçtü!" derler.

Çok sevgili kardeşimiz X'in ... tarihinde Ebedi Maşrık'a intikali sebebiyle üzüntümüz sonsuzdur. biçimindeki ölüm ilanlarına geçmişte gazetelerde rastlanırdı.

Bir de ;

"Hiçbir şey ölmez, her şey yaşar..."

derler.

___________________________________

Maşrık / Doğu burada "loca" anlamındadır.

Ebedi Maşrık = Sonsuz Doğu = Eternal East (İng.)

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Aralık 2011
NTV sitesinden alıntı:

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 64’üncü yıl dönümünde kendisini saygı ile anıyoruz. Anma töreni esnasında da aklıma daima bir soru geliyor. Acaba Mustafa Kemal Pasa gibi düşünen onun gibi ileri görüşlü başka bir insan neden çıkmadı? Çıktı da biz mi keşfedemedik. Türkiye’deki siyasi tartışmaları görse ne düşünürdü? Sağ olsaydı Valery Giscard d’Estaing Romano Prodi veya Hubert Vedrine gibi adamlara ne cevap verirdi? Hakikaten çok merak ediyorum. 10 yıl daha yaşasaydı Türkiye ne durumda olurdu? Ama kendisi sonsuz doğuya göç etti. Bizleri de yalnız bırakmadı. Çünkü geride bir düşünce mirası bıraktı. İlkeleri ve Devrimlerinden mutlaka feyz almaya devam etmemiz gerekiyor. Önünde bir kez daha eğilerek saygıyla anıyorum.  (Güldener Sonumut / Brüksel)

______________________________________

Bu yazı Güldener Sonumut'un mason olduğunu gösterir...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Aralık 2011
Sırbistan Büyük Locası arması:

(http://www.glrb.org/documents/logos-per-continent/europa/serbia-200-x-200.jpg)

Kendi sitelerinde,

The rebirth of Freemasonry happened on 23rd of June 1990. when the United Grand Lodge of Germany brought the light in the Grand Lodge of Yugoslavia.

denilmektedir. Tito Döneminde kapalı olan masonluk 23 Haziran 1990 tarihinde (Alman Büyük Locası'nın yardımıyla) yeniden açılmış, 1 yıl sonra Yugoslavya dağılmıştır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 20 Aralık 2011
Bosna Hersek Büyük Locası arması:

(http://www.glrb.org/documents/graphics/logo/logos-per-continent/europa/bosnie.jpg)

1999 yılından itibaren (Avusturya ve Slovenya'nın yardımlarıyla) Bosna ve Hersek'te mason locaları açılmıştır!

İlk kurulan locaların adları: Lux Bosniae ("Bosna Işığı"), Ivo Andriç, Veritas*

* (İttihat ve Terakki'yi kuran ve E.Karasu'nun yönettiği locanın adı da Veritas idi! / Selanik Yunanlıların eline geçince Veritas Locası Yunanistan'da çalışmaya devam etmiştir!)

____________________________________

"Kardeş" Bosna-Hersek diyoruz ama Bosna'da Boşnaklardan başka Sırplar ve Hırvatlar da yaşıyor... Bosna halkı mason localarıya "Amerikancılaştırılmaktadır"!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Aralık 2011
Günümüzde Mason Localarının bulunduğu şehirler:

Beyoğlu (İstanbul), Koşuyolu (İst.), Levent (İst.), Yakacık (İst.), Ankara, İzmir, Karşıyaka (İzmir), Çeşme (İzmir), Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir, Manisa


(Bunlara ilave olarak Özgür Masonlar Büyük Locası'na bağlı locaların bulunduğu şehirler: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya)

_____________________________________

1935 yılında masonluk kapatıldığı zaman Locaların bulunduğu şehirler:

Beyoğlu (İstanbul), Kadıköy (İstanbul), Ankara, İzmir, Karşıyaka (İzmir), Bursa, Manisa, İzmit, Samsun, Gaziantep

Masonlar Diyarbakır'da Dicle Locası adında bir loca açmayı planlıyorlardı... Masonluk 1935 yılında kapatılınca bu gerçekleşmedi.

_______________________________________

Osmanlı Döneminde Mason Localarının bulunduğu şehirler:

İstanbul, Hasköy (İstanbul), Kadıköy (İstanbul), Büyükada (İstanbul), Yassıada (İstanbul), İzmir,  Efes (İzmir), Ankara, Beyrut, Lübnan'ın diğer şehirleri, Şam, Halep, Humus, Kudüs, Yanya, Selanik, Serez, Üsküp, Manastır, Mersin, İskenderun, Antakya, İzmit, Sivas, Malatya, Mamuretülaziz ( > Elazığ), Konya, Kayseri

Mısır 1882 yılında İngilizlerce işgal edilmiştir. Ancak İskenderiye ve Kahire'de bulunan mason locaları, Osmanlı toprakları üzerinde etkiliydi!

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Aralık 2011
İngiltere'de Modern Masonluğun Kurucuları (1717) :

Anthony Sayer (1672-1742)

George Payne (1685-1757)

John Theophilus Desaguliers (1683-1744) Fransız asıllıydı. (gerçek adı: Jean Theophile D.)

Montagu Dükü John (1690-1749)

Wharton Dükü Philip (1698-1731)

hepsi sırayla İngiliz Masonlarının Büyük Üstadı olmuşlardır.

Bunların yanında "Anderson Anayasası" adlı Mason Anayasasını hazırlayan James Anderson (1678-1739) da kurucular arasındadır.

____________________________________

Bu isimlerle ilgili maddelere Wikipedia'dan ulaşılabilir...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Aralık 2011
Haydar Rifat tarafından 1934 yılında yazılan "Farmasonluk" adlı kitap önemli bir kaynaktır.

Tarafsız bakış açısıyla yazılmış izlenimi verse de Masonluğu açıkça öven bir eserdir... (Ancak bilgi içerdiği için önemli bir kitaptır.)

Soyadı kanunun kabulünden sonra Haydar Rifat "Yorulmaz" soyadını almıştır.

Haydar Rifat Yorulmaz (1887-1942)

not: Haydar Rifat Yahudi asıllı mıdır?

___________________________________

Eski bir mason olan Mahmut Yesari'nin (1895-1945), Masonluk 1935 yılında kapatılınca yazdığı "Nasıl Mason Oldum?" adlı eseri (alayı bir dille yazılmış olmakla beraber) yine önemli bir eserdir.

not: Bu kitabın tamamı, İlhami Soysal'ın kitabının içinde de mevcuttur!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Aralık 2011
Alıntı:

Macaristan'da Mason Locaları lağvedildi. (14.06.1950 Milliyet gazetesi)

Romanya'da Masonlar Tevkif Ediliyor (23.08.1952 Milliyet)


not: Komünist ülkeler, mason localarına karşıydı ama bir çok komünist aynı zamanda "gizli" masondu!

____________________________________

Mısır'da Mason Locaları Kapandı  (20.04.1964 Milliyet)

Haberde bazı locaların adlarına da yer veriliyor: Kahire'de Elen L., Garibaldi L., Kufu L. ; İskenderiye'de Nil Vadisi Locası


Suriye - Mason Locaları ile Rotary Kulüp Kapatıldı (10.08.1965 Milliyet)not: Arap ülkelerinde de masonluğun aktif olduğunu anlıyoruz...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 22 Aralık 2011
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Mason Locaları:

Cezayir'de mason locaları 1831 yılında açıldı. Cirrus, Belisaire, Ismael adlı localar açıldı.

Mısır'da Napoleon döneminde bile (1798) mason locaları vardı... (Mısır'da ilk loca 1747'de açılmıştır.)

Bahreyn'de 1949 yılında "St.Andrew of Bahrain" Locası açıldı.

İran'da 1919 yılında Şiraz kentinde "Light" adlı loca açıldı.

Irak'ta 1917 yılında "Mesopotamia" Locası açıldı.

Ürdün'de 1923 yılında "Kureyş" locası açıldı, daha sonra adı Al-Naser olarak değiştirildi.

Filistin topraklarında ilk loca 1873 yılında açıldı.

Kuveyt'te 1949 yılında "Kuveyt" locası açıldı. 1956 yılında "Rowland Chadwick" locası açıldı.

Lübnan'da ilk loca 1862 yılında açıldı.

Fas'ta ilk loca 1860 yılında açıldı.

Suudi Arabistan'da 1962 yılında "Arabian Lodge" açıldı.

Suriye'de ilk loca Halep'te 1748 tarihinde açıldı. (not: Türkiye'deki masonlukla ilgili kitaplar da aynı tarihi veriyorlar...)

Tunus'ta 1879 yılında 8 loca bileşerek "Tunus Büyük Doğusunu / Grand Orient" oluşturdu...

B.Arap Emirlikleri topraklarında 1967 yılında "Trucial Lodge" açıldı.

Yemen'in Aden kentinde ilk loca 1850 tarihinde açıldı.

Libya'da ilk loca 1887 yılında açılmıştır.

İndonezya topraklarında Sumatra adasında 1765 yılında ilk loca açıldı.

Malezya topraklarında (geçmişte Malaya) ilk loca 1809'da açıldı.

____________________________________

İngilizce bir mason sitesinden derlememdir...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Aralık 2011
Günümüzdeki Mason Locaları:

A) Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası (İlk 3 Derece)

ve buna bağlı localar:

Alıntı
İdeal, Kültür, Ülkü, Kardeşlik, Hürriyet, Sevgi, Atlas, Müsavat, Libertas, Hakikat, Ahenk, Fazilet, Erenler, Delta, Sadık Dostlar, Ülke, Şefkat, Hümanitas, Hulus, Freedom, Devrim, Pınar, Sevenler, Mimar Sinan Araştırma Locası, Hisar, Üçgen, Üçışık, Gün, Özlem, Başak, İrem, Evren, Piramit, Nilüfer, Burç, Sembol, Güven, Meşale, Anadolu, Sezgi, Akıl ve Hikmet, Boğaziçi, Yeditepe, Gönye, Güzel İstanbul, Günışığı, Tanyeri, Sadakat, Marmara, Sabah Güneşi, Dostluk, Gelişim, Onur, Umut, Yakacık, Kadıköy, Geometri, Doğu, Ülküm, Ufuk, Doruk, Örs, Granit, Tesviye, Sabah Yıldızı, Güney, Atayolu, Altar, Nar, Yücel, Güzellik, Küre, Çekiç, Koza, Taşocağı, Mimar Hiram, Anıt, Körfez, Zeytindalı, Irmak, Sebat, Sevgi Yolu, Rönesans, Vefa, Sur, Aydınlanma, Akasya, Ataizi, Söz, Akev, Cumhuriyet Yıldızı, İstanbul, Petek, Zafer, Bilge, Kalkedon, Vatan, Erman, Simge, Lotus, Koşuyolu, Huzur, Kristal, Vitriol, Kuvvet, Egeran, İleri, Ataçağ, Toprak, Köşetaşı, Akkan, Adalet, Alev, Gönül Dostları, Kardelen, Su, Lefkoşa, Uyanış, Doğuş, Yükseliş, İnanış, Bilgi, Barış, Dikmen, Yıldız, Arayış, Üçgül, Ahiler, Çağ, Gönül Mimarları, Eşitlik, Ankara, Yunus Emre, İlke, Atanur, Çukurova, Erdem, Denge, Doğan Güneş, Tolerans, Kutup Yıldızı, Üçnur, Başkent, Gökkuşağı, Hoşgörü, Antalya, Ekin, Yörünge, Pergel, Uyum, Güney Yıldızı, And, Eskişehir, Çınar, Evrim, Pusula, Odak, Defne, Bilim, Özgürlük, Mozaik, Güneş, Çağrı, Hitit Güneşi, Birlik, Tanyıldızı, Şafak, Simurg, Sedir Ağacı, Birikim, Aydınlık, Kaynak, Sağduyu, Önder, Yöntem, Düşün, Adana, Sümer, İzmir, Nur, Promethee, Gönül, İrfan, Ümit, Ephesus, Eylem, Manisa, Ege, Işın, Başarı, Üçsütun, Karşıyaka, Bodrum, Kordon, Doğa, Tan, Ocak, Şakul, Marmaris, Nokta, İmbat, Nirengi, Agora, Işık, Fethiye, Terazi, Çeşme, Sentez, Kuşadası, Zuhal, Özveri, Hermes, Herodot, Dokuz Eylül

(bunları daha önce belirtmiştim...)


B) Türkiye Fikir ve Kültür Derneği (4.cü dereceden 33.cü dereceye kadar)

1) Olgunlaşma Locaları (4.cü dereceden 14.cü dereceye kadar)

Birlik, Le Parvis Philosophique, Defne, Akasya, İtidal, Light of Liberty, Kurtuluş, Ulus, Daima İleri, Zeytindalı, İrade, Şafak, Görev, Metanet

2) Hakim Şapitrler (15.ci dereceden 18.ci dereceye kadar)

Dirlik, Les Pionniers de l'Avenir, Erdem, Basiret, Light of Wisdom, Ankara, Ümit, İzmir, Uludağ, İrfan

3) Areopajlar (19.cu dereceden 30.cu dereceye kadar)

İstiklal, Gerçek, Adalet, Etiler, Kemal, Akdeniz

4) Yüksek Haysiyet Divanı (31.ci derece)

5) Yüksek Danışma Divanı (32.ci derece)

6) Yüksek Şura (33.cü derece)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Aralık 2011
1935 yılındaki Mason Locaları:

A) İlk 3 derece:

Alıntı
Muhibban-ı Hürriyet, Vefa, Resne, Ziyayı Şark (Tan Işığı), Akasya, Sebat, Necat, Selamet, Güneş, Murat, Etoile D'Orient, Aydın, İstanbul, Ehram, Gençlik, Vedat, Reveil, Cumhuriyet, Merih, Zuhal, Cenup Yıldızı, Işık, Cumhuriyet Yıldızı, Saturne, Ülker, Nilüfer, İnkılap, Ege, Homere, Özkardeş, Nar, Rönesans


(bunları da yine daha önce belirtmiştim...)


B) Yüksek Localar (4.cü dereceden 33.cü dereceye)


1) Tekemmül Yüksek Locaları / Olgunlaşma Locaları (4.cü dereceden 14.cü dereceye kadar)

Birlik, Le Parvis Philosophique, Kurtuluş, Daima İleri

2) Hakim Şapitrler (15.ci dereceden 18.ci dereceye kadar)

La Concorde > Dirlik (1913 yılında açıldı.), Les Pionniers de l'Avenir, Ankara, İzmir

3) Areopajlar (19.cu dereceden 30.cu dereceye kadar)

İstiklal, Anadolu, Etiler
_____________________________________

4) Yüksek Haysiyet Divanı (31.ci derece) ve
5) Yüksek Danışma Divanı (32.ci derece) de değişik adlar altında mevcuttu.

4) Tribunal = Yüksek Haysiyet Divanı (31.ci derece) 

5) Konsistuvar = Yüksek Danışma Divanı (32.ci derece)

6) Yüksek Şura / Süprem Konsey (33.cü derece)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Aralık 2011
Dünyada Büyük Locaların Kuruluş Tarihleri:

İngiltere (1717), İrlanda (1725), Fransa (1728) / Grand Orient de France (1773), Pennsylvania (1731) ve bu tarihten itibaren Amerika'daki diğer Büyük Localar, İskoçya (1736), Almanya (1740/1770/1947), Danimarka (1743), Hollanda (1756), İsveç (1760), Lüksemburg (1803), İtalya (1805), Yunanistan (1811)*, Brezilya (1822), Venezuela (1824), Haiti (1824), Belçika (1833), İsviçre (1844), Ontario (1855) ve bu tarihten itibaren Kanada'daki diğer Büyük Localar, Uruguay (1856), Arjantin (1857), Dominik (1858), Küba (1859), Meksika (1862), Şili (1862), Liberya (1867), Paraguay (1869), Romanya (1880/1993), Peru (1882), Portoriko (1885), Avustralya (1888), Y.Zelanda (1890), Norveç (1891), Kostarika (1899), Guatemala (1903), Nikaragua (1907), Türkiye (1909), El Salvador (1912), Panama (1916), Filipinler (1917), Kolombiya (1918), Avusturya (1919), Çekoslovakya (1919 / 1990) > Çek Cum. , Ekvador (1921), Honduras (1922), Finlandiya (1924), Bolivya (1929), Tayvan (1949), İzlanda (1951), İsrail (1953), Japonya (1957), Güney Afrika (1961), Hindistan (1961), Kamerun (1969),  İran (1969), İspanya (1982), Gabon (1983), Fildişi Kıyısı (1989), Macaristan (1989), Yugoslavya (1990), Portekiz (1991), Polonya (1991), Togo (1992), Senegal (1993), Benin (1995), Rusya (1995), Burkina Faso (1997), Madagaskar (1997), Bulgaristan (1997), Hırvatistan (1997), Gine (1998), Mali (1999), Estonya (1999), Slovenya (1999), Fas (2000), Ermenistan (2002)


* not: Yunanistan 1829 yılında bağımsız olmuştur ama görüldüğü gibi Yunan Büyük Locası 1811 yılında kurulmuştur!!!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Aralık 2011
Yukarıdaki liste "Büyük Locaların" kuruluş tarihidir... Adı geçen ülkelerde o tarihlerden önce de Mason Locaları vardı.

Belçika ve Fransa'da 1721-1725, İspanya'da 1728, Hindistan'da 1730, Philadelphia'da 1730, Hamburg'ta 1733,  Hollanda'da 1734, Roma'da 1735, İsveç'te 1735, Portekiz'de 1735, İsviçre'de 1736, Polonya'da 1739, Rusya'da 1740, Avusturya'da 1742, Danimarka'da 1743, Çin'de 1767, Japonya'da 1864, Kore'de 1908, Tayland'da 1911 tarihlerinde mason locaları mevcuttu.

Avustralya'ya 1770 yılında ayak basan Joseph Banks adında bir masonun adı bilinmektedir.

_______________________________

İspanya, Portekiz, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerde Masonluk tarih boyunca yasaklandığı için "Büyük Localar" geç bir tarihte açılmıştır.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Aralık 2011
Çok sayıda gizli örgüt var gibi duruyorsa da hepsi Masonluğun türevidir!


Masonluk, Tapınak Şövalyeleri (Templier), Skull and Bones (Kurukafa ve Kemikler), Rose-Croix (Gül-Haç), Ordo Templis Orientis (O.T.O.), Hermetic Order of the Golden Dawn (Altın Şafak), Illuminati, The Priory of Sion (Siyon Manastırı)

Bunlara CFR, Bilderberg ve Trilateral de eklenebilir...

Theosophical Society ve her ne kadar gizlemeye çalışsalar da Thule Cemiyeti ve Ku Klux Klan örgüte de "masoniktir"!

____________________________________

Dürziler, Haçlılarla içli dışlı olmuştur. Osmanlı'ya karşı sürekli isyan etmişlerdir. 1980'li yıllarda Ortadoğu'yu karıştıran gruplardan biri olmuşlardır... (Boşuna Dürzü demiyoruz!  :-) )

Haşhaşiler, Tapınakçılarla içli dışlıydı.

Yezidiler konusu da incelenmelidir... Eski İran inançlarının uzantısı gibi görülse de, sonuçta Şeytan'a tapıyorlar.

_____________________________________

Kabala, Simya, Tarot vb. bu örgütlerin yaydığı felsefenin bir uzantısıdır.


______________________________________

Lions, Rotary, The Society of Odd Fellows (Garip Dostlar Derneği), Order of the Amazones, A.M.O.R.C. = Ancient and Mystical Order of Rosae Crucis (Gül-Haçların uzantısıdır.), Order of De Molay, Order of Eastern Star (Doğu Yıldızı Örgütü), A.A.O.N.M.S. = Ancient and Arabic Order of Nobles of Mystic Shrine (Gizemci Türbe Soylularının Eski Arap Örgütü biçiminde Türkçeye çevrilse de genelde "Şrayner" örgütü denilir.)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Aralık 2011
Dünyada Yüksek Şura / Yüksek Konseylerin Kuruluş Tarihleri:

ABD Güney Jürisdiksiyonu (1801), Fransa (1804), İtalya (1805), ABD Kuzey Jürisdiksiyonu (1813), Belçika (1817), Venezuela (1824), İrlanda (1826), Brezilya (1827), Peru (1830), Kolombiya (1833), Portekiz (1842), İngiltere (1845), İskoçya (1846), Uruguay (1856), Arjantin (1858), Küba (1859), Meksika (1860), Dominik (1861), Türkiye (1861*), Mısır (1864), Şili (1870), Paraguay (1870), Guatemala (1871), Macaristan (1871), Yunanistan (1872), İsviçre (1873), Kanada (1874), Romanya (1881), Ekvador (1910), Yugoslavya (1912), Hollanda (1913), Polonya (1922), Çekoslovakya (1923), Avusturya (1923), Bolivya (1931), Almanya (1931), Filipinler (1950), El Salvador (1960), Nikaragua (1961), Honduras (1961), Kostarika (1961), İsrail (1967), İran (1969), Finlandiya (1973)

* not: Türkiye'de 1861 yılında kurulan Y.Şura, 1909 yılında yeniden açılmıştır. (Ancak kuruluş tarihi olarak 1861 kabul edilmektedir.)


ABD Güney Jürisdiksiyonu (Southern Jurisdiction, USA), diğer Y.Şuralar  tarafından "Ana Yüksek Şura / Ana Yüksek Konsey" olarak kabul edilmektdir.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Aralık 2011
Maşrık-ı Azam-ı Osmanî 1909 yılında kurulmuştur. Batılılar buna "Grand Orient de Turquie" adını veriyorlardı (= Türkiye Büyük Doğusu). Genelde Türkiye Büyük Locası adı verilmekteydi.

1920 yılında Türkiye Büyük Maşrıkı adını almıştır.

Cumhuriyet Döneminde Cemiyetler Kanununa göre 1927 yılında "Tekâmül-ü Fikrî Cemiyeti", 1929 yılında ise "Türk Yükseltme Cemiyeti" adını almıştır.

Masonluk 1935 yılında kapatılmıştır.

1948 yılında Masonluk tekrar açılsa da Büyük Locanın yeniden organizasyonu uzun sürmüştür.

1957'de "Türk Yükseltme Derneği" adını almıştır.

Bu ad 1974 yılında "Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği" olarak değiştirilmiştir.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Aralık 2011
Masonlukla ilgili küçük notlar:


Masonlukla ilgili en eski belge "Regius" adlı el yazmasıdır. 1390 yılından kalmıştır.

Tapınaçı liderler 1314 yılında idam edilmişti. Geride kalan Tapınakçılar, Duvarcı (= Mason!) Loncalarının arasına katılarak gizlenmişlerdi. 1390 yılında bile aktif olduklarını öğreniyoruz!

_____________________________________

Türkiye'de Masonluk:

1721-1748

1748 yılında I.Mahmud Masonluğu yasaklamıştır.

1760-1826

1826 yılında II.Mahmud Masonluğu yeniden yasaklamıştır. (II.Mahmud aynı tarihte Yeniçeri ve Bektaşileri de yasaklamıştı.)

1854-1935

Bu dönemde 1861 yılında Y.Şura açılmıştır. II.Abdülhamid, Masonluğa karşı olsa da Masonluğu kapat(a)mamıştır!
1909 yılında Y.Şura yeniden açılmış, yine aynı yıl Büyük Loca  kurulmuştur. Enver Paşa da masonluğa karşıydı.

Atatürk 1935 yılında Masonluğu kapatmıştır.

1948-Günümüze dek

____________________________________

Kızılhaç, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yeşilay masonlar tarafından kurulmuştur! (Toplanılan paraları mı iç ediyorlar? Dış Dünyaya "Hayırsever" imajı veriyorlar...)
_____________________________________

W.P.Chrysler, H.Ford, Andre Citroen, Thomas Lipton, K.C.Gilette ( > "Jilet!") de masondu.

______________________________________

Masonluğun 22.Derecesinde Dürzilerden bahsedilir!

____________________________________

İngiltere'de 18.yüzyılda Gormogonlar adında "Anti-Masonik" bir örgüt kurulmuştur. Bunun kuruculardan biri İngiltere Eski Büyük Üstadlarından Wharton Dükü Philip'ti!!! (Wharton Dükü Philip, Modern Masonluğun  kurucularından biriydi.)

Wharton Dükü Philip, Masonluktan dışlandığı için mi Gormogonları kurmuştu, yoksa "Anti-Masonik" bir oluşumu da Masonlar kendileri mi kurmuştu?

_______________________________________

ABD'de "Anti-Masonik Parti" adında siyasi bir parti kurulmuştu (1828). Ancak bu partinin kurucuları ve yöneticileri de Masondu!!!

("Samimi" olarak masonluğa karşı çıkanları etkisiz hale getirmek için mi kurulmuştu?)

Sonuç olarak ne Gormogonlar ne de ABD'deki Anti-Masonik Parti uzun ömürlü olmadı.


Wikipedia'dan "Anti-Masonic Party" ve "Gormogons" maddelerinden daha fazla bilgi elde edilebilir...

____________________________________

Red Cross of Constantinople, Knight of Constantinople ve Order of the Red Cross of Constantine örgütleri nedir?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Aralık 2011
Anti-Masonik Yazarlar:

William Morgan (1774-1826), Wikipedia'dan "William Morgan (anti-Mason)" maddesinden ulaşılabilir...

Samuel Prichard 1730 yılında "Masonry Dissected" adlı kitabı yazmıştır. (Tetkik edilmiş Masonluk / Açığa Vurulmuş Masonluk gibi çevrilebilir... / aslında Parçalanmış Masonluk anlamına da geliyor...)

Abbe Lefranc = Jacques-François Lefranc (1739-1792), Fransız İhtilali'nin Masonlar tarafından yapıldığını yazmıştır! 1792 yılında öldürülmüştür!!!

Leo Taxil = Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès (1854-1907)

Stephen Knight (1951-1985) "The Brotherhood" (Biraderlik) adlı kitabın yazarıdır. Ölümü şüphelidir! (34 yaşına gelmeden ölmüştür. Masonlar tarafından öldürüldüğü iddia edilmektedir...)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Aralık 2011
Dokuz Kızkardeş Locası:

Paris'te 1776 yılında açılmıştır.

Üyeleri:

Voltaire, Benjamin Franklin, Jacques Montgolfier,  Dr. Joseph-Ignace Guillotin ( > Giyotin!), Antoine Court de Gébelin , John Paul Jones


Wikipedia'da "Les Neuf Sœurs" maddesinden daha çok bilgiye ulaşılabilir...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Aralık 2011
Mason Yazarlar-Düşünürler:

Dante (Tapınakçı!), Shakespeare (= Francis Bacon?), Daniel Defoe, J.J. Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Condorcet,  Andre Chenier, Montesquieu, Victor Hugo, Goethe, Lord Byron, Puşkin, Tolstoy, Charles Dickens, Mallarme, Stendahl, G.E. Lessing, Robert Burns, Walter Scott, Mark Twain, Rudyard Kipling masondur!

Büyük yazar-düşünür olarak toplumlara lanse edilen bu kişlerin ortak özelliği mason olmalarıdır. (Mason oldukları için, masonlar tarafından mı Dünya'ya lanse edilmişlerdir?)

____________________________________

Ayrıca bu düşünür ve yazarların ortaya koydukları yeni bir şey yoktu! (Bu kadar iddialı yazıyorum!!!) Masonlar, bu yazarların savunduğu fikirleri yüzyıllardır biliyorlardı!!!

(Bu yazarların görüşleri ancak mason olmayan kesimlere -bu fikirleri yeni duydukları için!- cazip gelmiştir... Bu kadar!)

______________________________________

Günümüzde de "büyük yazar" diye tanıtılan kişiler mason mudur? Herkes bunu sorgulamalıdır...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Aralık 2011
Alıntı:

NASIR, MASON LOCASI BAŞKANI SEÇİLDİ  (30.07. 1956 Milliyet gazetesinden)

Mısır'daki Mason Locası Reisicumhur Cemal Abdülnasır'ı başkanlığa seçmiştir. Bu münasebetle, kendisine elmaslı bir madalya verilecektir.

____________________________________

not: Ancak aynı Nasır, 1964 yılında Mısır'da Masonluğu yasaklamıştır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 25 Aralık 2011
Yahudi Adları:


Kaynak: Hilmi Ziya Ülken'in 1944 yılında yazdığı "Yahudi Meselesi" adlı eseri

Ortaçağdan itibaren çeşitli Avrupa ülkelerinde (Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya) yaşayan Yahudiler İbranice olan adlarını değiştirerek, adlarını bu milletlerin kullandığı adlara benzetmişlerdir!

Kohen > Cohen, Cahen, Kohn, Kahn, Kagan, Kahan

Yeşeya / İşaya > İsaie, Ysaye

Şalom / Schalom > Paz

Salomon > Friedman

Baruh / Baruch > Benedict, Benedetti, Benoit, Bennet, Berg, Berger, Baroux

Rosch > Rosen

Haim > Heim (okunuşu: Haym)

Menahem > Mannheim, Mann

Meir > Meyer

Levi > Lieber

"Yahuda kavminin sembolü aslan " > Lyon, Leon, Loew

Rubin > Rouvin

Gerson > Garçon, Garcon

Amsellem > Anselme

Benjamin > Wolf, Wulf, Wolfman

Ben David > Benda

____________________________________

ayrıca Alexandre > Sander olmuştur...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 25 Aralık 2011
A.G.Michel tarafından 1924 yılında yazılmış "La Dictature de la Franc-Maçonnerie sur la France , Documents" adlı bir kitap önemlidir.

Bu kitap 1976 yılında "Mason Diktatörlüğü" adıyla çevrilmiştir. (Ayrıca bu kitabın Türkçe çevirisine Antoine Zoletti adlı Türkiyeli bir Masonun yazdığı "Mason Sözlüğü" de eklenmiştir...)


Kitabın gerçek adı "Belgelerle Fransa'daki Mason Diktatörlüğü" dür.


(Kitabın Fransızcası Google'da bulunabilir. Türkçe çevirisi de sahaflardan temin edilebilir. / "İnternet çağında yaşıyoruz artık sahafların pek bir önemi kalmadı" diyenlere karşı; orijinal Mason kitapları, kitapçıkları, ritüelleri, belgeleri sahaflardan bulunabilir demek istiyorum...)

________________________________________

"Mason Diktatörlüğü" kitabından alıntı:

"Masonluk kendini her yerde hissettirmeli, fakat hiçbir yerde görünmemelidir." (Grand Orient de France'ın 1922 yılında yaptığı açıklama)


not: Kitabın çevirisinde Grand Orient de France yerine Maşrık-ı Azam denmiş... Aslında doğru bir çeviri ama biraz "garip kaçmış". (Grand Orient = Büyük Doğu = Maşrık-ı Azam) Osmanlı Masonları için Maşrık-ı Azam normal bir tabir ama Fransa için bence biraz garip kaçmış...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 25 Aralık 2011
Mercedes otomobil bile sanıldığı gibi Alman değil, Yahudidir!

Yahudi Emil Jellinek'in kızının adıdır Mercedes!

Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Jellinek (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9FbWlsX0plbGxpbmVr)

Jellinek was born in Leipzig, Germany, the son of Dr Adolf Jellinek (sometimes known also as Aaron Jellinek). His father was a well-known Czech-Hungarian rabbi and intellectual in the Jewish collective around Leipzig and Vienna.

= Emil Jellinek'in babası Adolf(Aaron) Jellinek'in haham (= rabbi) olduğu belirtiliyor...

http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Jellinek (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9NZXJjZWRlc19KZWxsaW5law==)

maddenin aşağısında Austrian Jews = Avusturya Yahudilerinden olduğu belirtilmektedir.

____________________________________

Hitler gelmeden önce Alman ekonomisi Alman Yahudilerinin ve Alman masonların kontrolündeydi. (Bu genellikle gözardı edilir!)

Aslında Hitler'i de iktidara onlar getirmiştir! ("Masonik" Thule Cemiyeti'nin çabasıyla)

I.Dünya Savaşı'nda Almanlar yenilmişti. "Normal" Alman halkı; İngilizlerden, Fransızlardan, Ruslardan ve Amerikalılardan nefret ediyordu. Savaştan sonra Almanya'da hiperenflasyon yaşanmıştır. Aşırı milliyetçi bir partinin seçimleri kazanması kaçınılmazdı.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 25 Aralık 2011
Emanuel Karasu:


http://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Carasso (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9FbW1hbnVlbF9DYXJhc3Nv)


He was the uncle of Isaac Carasso, the founder of Groupe Danone.

= Emanuel Karasu'nun Danone'yi kuran Isaac Carasso'nun(İzak Karasu) amcası olduğu belirtiliyor...


DANONE BUDUR!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 25 Aralık 2011
Osmanlı Dönemindeki ve 1935 yılına kadar Cumhuriyet Dönemindeki Mason Locaları:

Osmanlı Döneminde açılmış locaların bir kısmı 1935'e kadar varlıklarını devam ettirmiştir.

Vatan (1909, İstanbul), Muhibban-ı Hürriyet (1909, İstanbul), Vefa (1909, İstanbul), Şafak (1909, İstanbul), Resne (1908 öncesi Mısır beratlı, 1909'da İstanbul), İttihat ve Terakki Hakiki Muhipleri (1909, İstanbul), Uhuvvet-i Osmaniyye (1980 öncesi Mısır beratlı, 1909'da İstanbul), Meşrutiyet (İspanya beratlı, 1909'da İstanbul), Ziya-i Şark (Kadıköy, 1910), Hilal-i Osmanî (1910, İstanbul), Bisanzio Risorta (1910, İstanbul; 1925'de Akasya adını alır), İ'tidal (1910, Lübnan), Hürriyet ve İ'tidal (1910, Lübnan), Ennasıra (1910, Mısır), El Felâh (Mısır, 1910), El Mürüvve (1910, Mısır), Nurul Muhabbe (1910, Mısır), Şems'ül Maşrık (1910, Mısır), El Vahdeti Osmaniyye (1910, Şam), Halep (1910, Halep), Mabed-i Süleyman (1910, Kudüs), Ittihad'ül Halit (1910, Humus), Merci Uyunil Osmanî (1910, Beytur), Tulû (1910, Yanya), Cebel / La Montagne (1911, Beyrut, Fransızca çalışırdı.), Sulh / Pax (1911, Mersin), El Kemâl (1911, Kahire), La Fidelite (1911, Kahire, Fransızca çalışırdı), Nur'ül Hüdâ (1911, Kahire), Nevzad-ı Hürriyet (1912, İzmit), Vezne (1913, Sivas), Işık (1913, Malatya), Necmi Terakki (1914, Elazığ),  Sebat (1914, İstanbul), Necat (1916, İstanbul), Selamet (1918, İstanbul), İntibah (1918, İstanbul), Güneş (1918, İzmir), Murat (1921, İstanbul), Etoile d'Orient (1921, İstanbul, Fransızca çalışırdı), Aydın (1923, İstanbul), Tulû'u Hakikat (1923, İstanbul), İstanbul (1924, İstanbul, Almanca çalışırdı), Ehram (1924, İzmir), Gençlik (1924, İstanbul), Vedat (1925, İstanbul, Fransızca çalışırdı), Reveil (1925, İstanbul, Fransızca çalışırdı), Cumhuriyet (1925, Ankara), Merih (1926, İzmir), Zuhal (1926, İzmir), Azim (1926, İstanbul), Cenup Yıldızı (1926, Gaziantep), Kemâl (1927, İstanbul), Işık (1928, Samsun), Nevzad-ı Hürriyet (1928, İzmit), Cumhuriyet Yıldızı (1930, Kadiköy), Saturne (1930, Karşıyaka, Fransızca çalışırdı), Ülker (1930, Manisa), Nilüfer (1930, Bursa), İnkilâp (1932, İstanbul), Ege (1932, İzmir), Homere (1933, Grand Orient de France'a bağlıyken katılma, İstanbul), Özkardeş (1933, Bursa), Nar (1933, Bursa), La Renaissance / Rönesans (1935, G.O.F. = Grand Orient de France'a bağlıyken katılma, İstanbul), Hale (1934, Adana) ve açılması düşünülen: Dicle (Diyarbakır)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Aralık 2011
Daha elimizden gitmeden Mısır, Tunus, Suriye, Lübnan, Filistin, Yanya, Serez topraklarında yabancılar tarafından mason locaları açılmıştır. İzmir'de yine mason locaları açılmış ve bunun ardından İzmir Yunan Ordusunca işgal edilmiştir. İstanbul da İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiştir.

Batılılar, Osmanlı toprakları üzerindeki Rumları ve Ermenileri ayaklandırmak için Rumca ve Ermenice çalışan mason locaları açmıştır.

______________________________________

Elimizden çıktıktan sonra Kıbrıs, Ürdün, Irak, Libya, Yemen topraklarında yine Batılı güçler tarafından mason locaları açılmıştır. Bu ülkelerde yaşanan sorunlar ortadadır.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Aralık 2011
Osmanlı Topraklarındaki Yabancı Mason Locaları:

İngiliz Mason Locaları: Oriental (1856, İstanbul), Deutscher Bund (1860, İstanbul), Bulwer (1861, İstanbul), Virtue / Arete (1864, İstanbul), Homer (1860, İzmir), La Victoire (1861, İzmir), St.John's (1863, İzmir), Dekran (1864, İzmir, Ermenice çalışıyordu), St.George's (1864, İzmir), Sion (1870, İzmir), Eleusinian (1863, Efes İzmir), Alliance (1860, İstanbul, Almanca çalışıyordu)

not: Oriental Locası 1949'a kadar çalışmasına devam ediyordu!

İskoç Mason Locaları: İskoçya da Büyük Britanya'nın parçasıdır.

Caledonian (1869, Hasköy İstanbul), Taurus (1889, Mersin), La Turquie (1908, İstanbul), Logos (1911, İstanbul), Highasdan (1916, İstanbul), Taurus (1920, İskenderun), Palestine (1861, Beyrut)

not: Logos locası 1928, Highasdan locası 1930, Taurus Locası -İskenderun'daki- 1937 yılına kadar çalışmasına devam ediyordu. Highasdan / Hayastan = "Ermenistan" anlamındadır.

İrlanda Mason Locaları: O dönemde İrlanda Büyük Britanya'nın bir parçasıydı.

Leinster (1864, İstanbul)

Polonya'nın Locası: Aurore de Tsarigrade (1783, İstanbul)

İspanyol Mason Locaları: Spranza (1867), Constitution (1908, Selanik), Perseverantzia (1905, Selanik)

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Aralık 2011
Alman Mason Locaları: Germania am Goldenen Horn (1863), Die Leuchte am Golden Horn (1894), Alliance (1858)

İtalyan Mason Locaları: Italia (1863, İstanbul), Stella Ionia Şapitri (1864, İzmir), Armenak (İzmir), Fenice (İzmir), Analeta (Manisa), Speranza (İstanbul), La Fenice (İstanbul), La Sincerite (İstanbul), Le Tre in Una / Azizizch (1868, İstanbul), Luce Orientale (1873, İstanbul), Bisanzio Risorta (1907, İstanbul), Italia Risorta (1868, İstanbul), Calcedonia (1908, Kadıköy İstanbul), I Mile (1909), La Victoire (1789, İzmir), Macedonia Risorta (1897, Selanik), Labor-Lux (1905, Selanik)

Yunan Mason Locaları: Armonia (1908, İstanbul), Ionia (1918, İzmir), Prometheus (Yanya), Makedonia (Serez), Aristoteles (Serez)

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Aralık 2011
Osmanlı Devleti topraklarındaki İngiliz Mason localarının varlığı, "İNGİLİZ İSTİHBARATININ" varlığı demektir!

____________________________________
Fransız Mason Locaları:   (aşağıda)

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Aralık 2011
Les Nations Reunie (1786, İzmir, Fransız İhtilali'nden bile önce!), Le Liban (1868, Beyrut), Chaine d'Orient (1869, Beyrut), Veritas (Selanik), L'Avenir de L'Orient (Selanik)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Aralık 2011
Homer (1909), Meles (1867/1913, İzmir), Etoile de Bosphore (1858, İstanbul),
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 26 Aralık 2011
Union d'Orient (1862, İstanbul), Ser (1868, İstanbul, Ermenice çalışıyordu), Proodos (1867, İstanbul, Rumca çalışıyordu, Padişah V.Murad'ın locasıdır!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 27 Aralık 2011
Bunlardan başka 1767'de açılan Saint Jean de Levant locası (Cenova'ya bağlı), III.Selim döneminde Makedonya'da bir İngiliz locası, Ankara'da Veritari Consciata (İtalyan), Üsküp'te Stella Della Liberta (İtalyan) ve Kayseri'de Hakiki Kardeşler locasının adları bilinmektedir...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 27 Aralık 2011
Arthur Groussier kimdir?

Arthur Groussier (1863-1957), Grand Orient de France'ın Büyük Üstadıdır. (II.Dünya Savaşı'nı planlayanlardan biridir!)

Fransızca Wikipedia maddesi:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Groussier (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2ZyLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9BcnRodXJfR3JvdXNzaWVy)

(Resimde beyaz sakallı olan... Dünyaca bilinmesini pek istemiyorlar ki İngilizce Wikipedia'da bu isim konulmamış!)


Grand Orient de France(Fransa Büyük Doğusu) :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Orient_de_France (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2ZyLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9HcmFuZF9PcmllbnRfZGVfRnJhbmNl)

Fransa'yı yöneten Mason locasıdır. Aşağıda Liste des grands maîtres denilen yerde Büyük Üstadların listesi vardır... (Ayrıca sol taraftan İngilizcesine de ulaşılabilir.)


= FRANSA BUDUR!Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 27 Aralık 2011
Adriano Lemmi (1822-1906) önemli bir masondur.

İtalyanca Wikipedia'dan :

http://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Lemmi (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2l0Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9BZHJpYW5vX0xlbW1p)

İtalyanca "Grande Oriente d'Italia" maddesi:

http://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Oriente_d%27Italia (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2l0Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9HcmFuZGVfT3JpZW50ZV9kJTI3SXRhbGlh)

____________________________________

Bu şahısların adları tarih kitaplarında yer almaz! Google Translate gibi araçlar sayesinde İtalyanca ve Fransızca metinler İngilizceye çevrilebilir...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 28 Aralık 2011
Masonların öldürdüğü hükümdarlar:

Sultan Abdülaziz (1876), Fransa Kralı XVI. Louis(1793), Rus Çarları III. Pyotr (1762), I.Pavel (1801), I. Aleksandar (1825), İsveç Kralı III. Gustav (1792), İki Sicilya Kralı II. Ferdinand (1859, yediği karpuz dilimi zehirliydi!), Parma Dükü III. Carlo (1854, Adriano Lemmi'nin emriyle öldürüldü!), Meksika İmparatoru Maximilian(1867) , Avusturya Veliahtı Franz Ferdinand (1914, herkesin bildiği gibi ardından I.Dünya Savaşı çıkmıştır!), Portekiz Kralı Carlos (1908)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 28 Aralık 2011
Fransa Kraliçesi Marie Antoinette (Mari Antuanet ) de bilindiği gibi 1793 yılında idam edilmiştir. Marie Antoinette tarih kitaplarında lükse düşkün ve halkıyla hiç ilgilenmeyen bir kraliçe olarak resmedilmiştir. Oysa o tarih kitapları da Fransız Masonlar tarafından yazılmıştır! Marie Antoinette'in diğer kadınlardan hiçbir farkı yoktu! Çok zalimdi, şunu şunu yapmıştı denilecek bir şey yok ortada. (Masonlar, yaklaşan Devrim'i farketmesinler diye Marie Antoinette ve Kral XVI. Louis'yi de Mason yapmışlardı!!!)

Marie Antoinette öldüğünde 38 yaşında bile değildi! Marie Antoinette'in tek suçu aciz Kral XVI. Louis'nin eşi olmasıydı. (Tapınakçı-Masonlar, yüzyıllardır Fransa Krallığı'nı devirmeyi planlıyorlardı. 1314 yılında Büyük Üstadları Jacques de Molay, Fransa Kralı IV. Philippe'in emriyle yakılmıştı.) Marie Antoinette, Masonluğu yasaklayan Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın kızıydı.

Marie Antoinette lüks içinde yaşıyordu da, Sarkozy'nin eşi Carla Bruni lüks içinde yaşamıyor mu?
____________________________________

Osmanlı Devleti'nde açılan diğer localar: Trablusgarp'ta (Libya) İtalyanların Cirenaica/ Sirenayka Locası (1887) ve Vigilanza Locası (1902), Antakya'da Luce Locası, Halep'te Helbon Locası, Antep'te  İngilizlerin Henderson Locası, ve Gelibolu'da adı bilinmeyen bir loca
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Çağrıbey - 28 Aralık 2011

Masonların öldürdükleri hükümdarlar:


Devletimizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Başbuğ Atatürk'ün ölümü de şüpheli olup, bazı bulgular uzun zamana yayılan bir zehirlenmeyi işaret ediyor.
Başbuğ Atatürk'e yapılan bu kastın arkasında da mason eli ve uzantılarının olduğuna dair güçlü emareler var.


Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla..
Çağrıbey
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 28 Aralık 2011
Evet, ben bu konuda şüphe duymuyorum. (Hatta herkes vicdanına sorsun diyorum.)

Yazımın en başında:

Alıntı
Atatürk, Masonluk teşkilatının Türkiye için çok zararlı olduğunu gördüğü için 1935 yılında bu teşkilatı kapattı. Masonlar, bunun üzerine Atatürk’ü öldürdüler (1938). Atatürk’ün doktorları: Mason Büyük Üstadı Mim Kemal Öke, Yahudi Samuel Abravaya Marmaralı, Fransız Noel Fiessinger, Nihad Reşad Belger, Neşet Ömer İrdelp, Akil Muhtar Özden, Mehmet Kamil Berk, Süreyya Hidayet Sertel, Mustafa Hayrullah Diker, Dişçisi Yahudi Sami Günzberg’tir.

biçiminde bu konuya değinmiştim. ABD Başkanları Abraham Lincoln ve Kennedy'yi de masonlar öldürmüştür. Güney Amerika'daki pek çok devlet başkanını da, suikaste uğrayan diğer ABD başkanlarını da.

___________________________________

Son listede ise sadece hükümdarlar konusuna değinmiştim.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 29 Aralık 2011
İspanya engizisyonunun başında bulunan Tomas de Torquemada (1420-1498), Yahudileri İspanya'dan sürmüştü.

Ancak Torquemada da Yahudi asıllıydı!

___________________________________

Ana Britannica'nın "Torquemada" maddesi:

"...Garip bir çelişkiyle kendisi de Yahudi kökenli olan Torquemada 1492'de hükümdarları, vaftiz olmayı reddeden bütün Yahudilerin ülkeden sürülmesine ikna etti; böylece 170 bin Yahudi İspanya'yı terketti..."

____________________________________

Yahudiler 1492'de de mazlum değillerdi! Dünya'yı elegeçirmeleri için Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yayılmaları gerekiyordu.

Hristiyanlık içinde daha Paulus döneminden itibaren Yahudilere hizmet eden bir grup bulunuyordu.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 30 Aralık 2011
Alfa Romeo'nun amblemi:

(http://www.alfaromeo.com.tr/ALFA_MM/logo_alfaromeo.jpg)


Sol tarafta Beyaz zemin üzerine Kırmızı Haç, (Tapınakçıların bayrağıdır!)

Sağ tarafta insanı yiyen Yılan biçimindeki Ejderha (= Şeytan!)

Yılanın üzerinde Siyonizmin Dünya Egemenliğini simgeleyen Taç bulunmaktadır!

İngiltere'nin asıl bayrağı:

(http://www.flags.net/images/largeflags/UNKG0100.GIF)

İngiltere'nin asıl bayrağı Beyaz zemin üzerine Kırmızı Haçtır. (Tapınakçıların bayrağı ile aynı!) Futbol maçlarını izleyenler İngiltere milli takımının bu bayrağı kullandığını bilirler...

Büyük Britanya bayrağının oluşumu:

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Flags_of_the_Union_Jack.svg/350px-Flags_of_the_Union_Jack.svg.png)

Büyük Britanya bayrağı ise İngiltere, İskoçya ve eski İrlanda bayraklarının birleşmesinden meydana gelmiştir.

Temsili bir Tapınak Şövalyesi resmi (Bayrağına dikkat!)

(http://alieninterview.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/knights_templar.jpg)

____________________________________

"Gizli" bir Tapınakçı olan K.Kolomb'un gemilerinin Beyaz yelkenleri üzerinde de Kırmızı bir Haç vardı!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Ocak 2012
International Organisation of Good Templars (Hayırsever Tapınakçıların Uluslararası Organizasyonu)

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organisation_of_Good_Templars (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9JbnRlcm5hdGlvbmFsX09yZ2FuaXNhdGlvbl9vZl9Hb29kX1RlbXBsYXJz)

Bunun Türkiye'deki uzantısı Yeşilaydır!


not: Eskiden sol taraftaki Türkçe kısmı tıklandığında doğrudan Türkçe Vikipedi'deki Yeşilay maddesi çıkıyordu! (Ancak birileri sonradan değiştirmiş!)


ayrıca Ekşisözlük'te Yeşilay maddesinin 42.ci yorumu:

wikipedia'da yeşilay'ı Türkçe arattıktan sonra english'e tıkladığımızda bizi "international organisation of good templars" sayfasına yönlendiren kelime.

demektedir... (Kanıt olarak gösteriyorum.)

Türkçe Vikipedi tamamen Türk Düşmanı Yahudi-Mason-Ermeni-Satanist bir azınlığın elindedir! (Ekşisözlük'ün olduğu gibi!)

International Organisation of Good Templars, "hayırsever" bir örgütmüş gibi geçinen, halktan bağış toplayan tamamen masonik bir kuruluştur.

___________________________________

Yeşilay, 1920 yılında "Hilâl-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. (1920'de Türkiye işgal altındaydı! / O şartlar altında kim alkolle mücadele eder?)

Paravan bir kuruluş mudur? Kuruluşunda üyelerinin kaçta kaçı masondu?

Yeşilay'ın ikinci başkanı Fahreddin Kerim Gökay da masondur.

(Mason Dergileri; Yeşilay'ı, Kızılay'ı, Çocuk Esirgeme Kurumu'nu biz kurduk diye kendileri söylüyor!)

____________________________________

Yeşilay daha sonraları çeşitli defalar el değiştirmiş olabilir. Sözüm Yeşilay'ın namuslu çalışanlarını kapsamıyor...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 01 Ocak 2012
B'nai B'rith = Fakirleri Koruma Derneği (geçmişte: Fakirleri Koruma Cemiyeti)

http://en.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9CJTI3bmFpX0IlMjdyaXRo)

Üst düzey Siyonist bir organizasyondur!

____________________________________

Viktor Amon, Yasef Pepo Askenazi, Avram Duenias, Rafael Rıfat Karako, Israel Semah, Salomon Baruh, Sadi Saban, Leon Finzi, Aron Mizrahi, Henri Bornsten, Vitali Farhi = Hayim Daniyel, Marko Nassi kimdi?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 02 Ocak 2012
Atatürk Masonluğu 1935 yılında yasaklamıştır.

Masonluk 1948'de tekrar açıldıktan sonra hiçbir engelle karşılaşmamıştır!

BİRİLERİ ARTIK ONLARA DUR DEMELİDİR!

_______________________________________

Tost satarak geçimini sağlayan bir Mason var mı?

Üst dereceli Masonlar sınırsız servet sahibidir. Türkiye'deki  büyük servet sahibi ailelerin isimleri-cisimleri bellidir. Bu ülkede kimler ABD-İsrail'e hizmet ediyor... Hepsi bilinmektedir.

Tiyatroya son verilmelidir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 03 Ocak 2012
Atatürk, Masonluğu 9 Ekim 1935 tarihinde yasaklamıştır.

10 Ekim 1935 tarihinde Anadolu Ajansı haberi yayımlamıştır:

"Türk Mason Cemiyeti, memleketimizin sosyal tekamülünü ve günden güne artan muazzam terakkilerini nazarı itibara alarak ve Türkiye Cumhuriyetinde hakim olan demokratik ve cidden laik prensiplerin tatbikatından doğan iyilikleri müşahede ederek faaliyetine - bu hususta hiç bir kanun olmaksızın - nihayet vermeyi ve bütün mallarını memleketin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan Halk Evlerine teberrüü muvafık görülmüştür."

____________________________________

Anadolu Ajansı'nın haberi veriş tarzı ilginçtir. Haberi yazan kişinin de Mason olduğu anlaşılmaktadır. Masonluk Atatürk tarafından yasaklanmıştır. Ancak Masonlar bu gerçeğin bilinmesini istemezler. "Kendi isteğimizle kapatıldık." derler!

Haberde - bu hususta hiç bir kanun olmaksızın - ifadesi de ilginçtir. (-     -  işaretleri haber metninde de vardır.)

- bu hususta hiç bir kanun olmaksızın - = Kanunla kapatılmadık, uygun şartlarda yeniden açılacağız demektir!!!

(Ya da "Kapatılmamız kanuna uygun değildi!" anlamına gelir...)

Burada Masonlar kelime oyunu yapmıştır!

_____________________________________

Kapatılmaları kanuna uygundu, 1948 yılında yeniden açılmaları Atatürk'e ihanetti!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 06 Ocak 2012
(http://img228.imageshack.us/img228/1871/gld.jpg)= Gladio. Das Erbe des kalten Krieges, 1991


Önemli bir kitaptır!   8-)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 06 Ocak 2012
P2 Mason Locası:

http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9Qcm9wYWdhbmRhX0R1ZQ==)

P2 Locası neticede İtalyan Büyük Doğusu'na (Grande Oriente d'Italia) bağlı localardan biridir.

Silvio Berlusconi de P2 üyelerinden biridir. (Bu nedenle konu aslında kapatılmıştır. "P2 Mason Locası Skandalı" vb. dense de , Berlusconi AC Milan Başkanı da olmuştur, Başbakan da!)

Locanın 1877 yılında Torino'da "Propaganda Massonica"(= Masonik Propaganda) adıyla açıldığını, II.Dünya Savaşından sonra "Propaganda Due" (= P2 = Propaganda İki) adıyla yeniden açıldığı anlaşılıyor...

İtalyancası:

http://it.wikipedia.org/wiki/P2 (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2l0Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9QMg==)

İtalyancasından Adriano Lemmi tarafından kurulduğunu öğreniyoruz!

______________________________________

Mısır Kralı Fuad (Kral Faruk'un babası) da İtalyan "Propaganda" Locasının bir üyesiydi.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Ocak 2012
Kripto-Yahudilik / Gizli Yahudilik :

http://en.wikipedia.org/wiki/Crypto-Judaism (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9DcnlwdG8tSnVkYWlzbQ==)

Some scholars of Judaic studies believe that Miguel de Cervantes may have been a crypto-Jew or of crypto-Jewish descent

denilerek, Don Quixote (Don Kişot)'un yazarı Miguel de Cervantes'in de "Gizli Yahudi" olabileceği iddia edilmiştir.

http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6nmeh (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9EJUMzJUI2bm1laA==)

Sabetay Sevi (1626-1676) olayı 1600'lerde yaşanmış-bitmiş bir olay değildir!

Egemenliğin Türklerden alınıp, Türk adı taşıyan Yahudilere geçmesi olayıdır!Yahudi olduklarını neden "gizliyorlar"? Bu gizliliğin getirdiği avantajlar ne? Sorulması gereken sorular bunlardır...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Ocak 2012
1 Mayıs:

Illuminati'nin kuruluş tarihi 1 Mayıs 1776dır.

http://en.wikipedia.org/wiki/Illuminati (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9JbGx1bWluYXRp)

The movement was founded on May 1, 1776, in Ingolstadt (Upper Bavaria) as the Order of the Illuminati,

_____________________________________

Bunun için mi 1 Mayıs Günü hep "terör günü" havasında geçiyor?

______________________________________

1 Mayıs 1977 (Kanlı 1 Mayıs) öncesinde hazırlanan pankartlarda, üzerinde 1 Mayıs yazan bir kürenin önünde elinden kırmızı renkli kır çiçekleri dökülen bir el vardır... Ancak elden dökülen çiçekler "kanı" çağrıştırmaktadır!!!

Pankartı hazırlayanlar, kan döküleceğini önceden biliyorlar mıydı?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Ocak 2012
Cerasi, Çerasi, Pinhasi, Birol, Celardin, Kalvo, Yaffe, Noah, Arda, Salmona, Erkohen, Farhi, Miskoen, Avimelek, Zaharya, Barokas, Sarfati, Peso, Halfon, Özfiliba, Graziani, Kasuto, İzer, Halmen, Çiprut, Benatar, Schick, Alkaş, Afumado, Razon, Kazes, Strumza, Pinto, Kovos, Civre, Navaro, Behmoaram, Godon, Arkohen, Benkohen, Natan, Meyohas, Azarya, Bensusan, Beker, Deleon, Rokes, Kandiyoti, Pizante, Katan, Romney, Alşeh, Eluaşvili, Nommaz, Koen, Hananel, Meranda, Amira, Biçaço, Beceren, Arieli, Şayir, Halevi, Galimidi, Raif, Yaolom, Melamed, Sevinir, Özinci, Bensiyon, Şenbahar, Becerano, Zalma, Menase, Nahmiyas, Maya, Pilo, Anahmiyas, Beraha, Soriano, Negri, Beja, Alfandari, Kadranel, Krudo, Eskapa, Avni, Katalan, Bencuya, Saül, Asal, Bonomo, Kapeluto, İzer, Gabay, Edin, Kartal, Alazraki, Albağlı, Lieman, Silbermann, Fridman, Kalderon, Krespi, Namer, Kaldam, Abuaf, Kori, Modiano, Turiel, Vardarbaşı, Brudo, Magriso, Veissid, Mis, Surujon, Barbier, Amariglio, Megido, Cohen, Tani, Benyakar, Bitek, Salah, Salinas, Albohayre, Sulam, Name, Hayırel, Grünberg, Koronel, Kamhi, Mayorkas, Benhaim, Amram, Benrubi, Motola, Yenni, Zavaro, Rofe, Morhayim, Yosefyan, Gormezano, Bello, Afrache, Selen, Motro, Poyastro, İbrahimzade, Guakil, Mandel, Kassar, Siva, Blum, Golber, Berkman, Birmizrahi, Mişulam, Alkaher, Nigrin, Leyon, Maravent, Hullu, Futsi, Molina, Gabay, Bicerano, Benezra, Hayim, Barizak, Misrahi, Hora, Alsait, Pando, Amira, Bruker

____________________________________

Türkiye'deki televizyonlar, gazeteler, üniversiteler, borsa, bankalar bunlara hizmet ediyor!

Sadece "Kahrolsun PKK!" diye slogan atmakla terör bitmez! Arkasındaki güçler yokedilmelidir!

______________________________________

Bonomo soyadını daha önce belirtmiştim!   :wink:(Eurovision Şarkı Yarışmasına katılacak olan Can Bonomo'nun Yahudi asıllı olduğuna dair iddialar gündeme geldi...)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 17 Ocak 2012
İngiltere Nasıl Zenginleşti? :


Tarih kitaplarında genellikle; "İngiltere sanayileşti, Osmanlı Devleti geri kaldı" denilir... Osmanlı Devleti'nin "Avrupa'nın Hasta Adamı" olduğu vurgulanır. İngiltere'nin gelişmesinin İngilizlerin çalışkanlığından kaynaklandığı ileri sürülür. İngiltere özgür ve modern bir ülke olarak tanımlanır...

Oysa İngilizler çalışarak değil, çalarak zenginleşmiştir!

İngiliz Sömürgelerinin tam listesini bu yazımda, 8.ci sayfada belirtmiştim... İngiliz Sömürge İmparatorluğu denince akla İngiliz Yahudileri ve İngiliz Masonlar gelmelidir.

İngiltere, sömürgelerindeki bütün zenginliği Britanya adasına taşımıştır!

İngiltere; denizcilik, gemicilik, balıkçılık, hayvancılık, ticaret, madencilik sahalarında önder bir ülkeydi. Limanlar, demiryolları, trenler, gemiler, fabrikalar, şirketler, bankalar, borsa, üniversiteler, istihbarat ve gazeteleri ile ünlüydü. Bilim, teknoloji, icatlar, sanat, resim, edebiyat, müzik sahasında ağırlığı vardı.

Petrol, altın, elmas, gümüş, kömür, demir, çelik, bakır, çinko, kurşun, manganez, kobalt, kalay, nikel, krom, fosfat, koyun, sığır, tiftik keçisi, et üretimi, süt üretimi, peynir, tereyağı, yün, dericilik, çay, kahve, pamuk, orman mahsülleri, kereste, kağıt üretimi, tütün, alkollü içki üretimi, şarap, zeytin, zeytinyağı, tarım ürünleri, tahıl üretimi, buğday, yulaf, arpa, un, mısır, pirinç, meyva-sebze üretimi, elma, muz, ananas, turunçgiller, domates, patates, soğan, dokumacılık, keten, zencefil, biber, tarçın, baharat, şeker kamışı, kauçuk, kakao, susam, inci, sünger, balıkyağı, hindistan cevizi, vanilya, afyon

İngiltere sömürgelerinden bu zenginlikleri getirerek, muazzam bir sermaye kaynağı yarattı!

Türkiye'deki ekonomistler ise BU GERÇEKLERİ GİZLERLER! "İngiltere ilerledi, biz geri kaldık!" edebiyatı yaparlar...

___________________________________

Köle Ticaretini kim yapıyordu? (İngiltere'ye zenciler nasıl geldi?)

Atlas Okyanusunda (İspanyol gemilerine karşı) Korsanlığı kim teşvik etti? Korsanlar da aslında Mason muydu?


Bu sermaye bir kere elde edildikten sonra, buhar makinesi icat edildi. Yelkenli gemilerin yerini buharlı gemiler aldı. Yük gemileri, yolcu gemileri, savaş gemileri yapımında ilerlemeler sağlandı. Ateşli silahlar (top, tüfek, tabanca, makineli tüfek) geliştirildi. Zamanla tanklar, savaş uçakları yapıldı.

İngiltere'nin İngiltere-ABD arasında sefer yapan transatlantik gemileri vardı. Titanic faciası meşhurdur(1912). 
-Günümüzden 100 yıl önce transatlantikleri vardı!-
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 17 Ocak 2012
İngiliz Emperyalizminin simgeleri:

HMS Agamemnon (1783), Amiral Nelson'un gemisiydi

(http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FAEMR1HVL._SL500_AA300_.jpg)

HMS Queen Elizabeth (1913), Kraliçe I.Elizabeth'in adını taşımaktaydı... (O tarihte daha II.Elizabeth doğmamıştı!)

(http://www.seayourhistory.org.uk/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=15936&g2_serialNumber=1)

Titanic:

(http://www.titanic-whitestarships.com/Titanic%20port%20side.JPG)

Spitfire Savaş uçağı:

(http://www.clevelandpeople.com/images/british/british-spitfire.jpg)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 17 Ocak 2012

Çalışmalarınızı takip ediyorum,emeğinize sağlık teşekkürler. Belki incelemiş olabilirsiniz, çalışmalarınıza faydalı olabilecek bir röportaj. Kolay gelsin esenlikler.

http://www.ekopolitik.org/public/news.aspx?id=4843&pid=905 (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy5la29wb2xpdGlrLm9yZy9wdWJsaWMvbmV3cy5hc3B4P2lkPTQ4NDMmYW1wO3BpZD05MDU=)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 17 Ocak 2012
Ben teşekkür ederim.

___________________________________

Hayır, o yazıyı görmemiştim... Sağolun.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 17 Ocak 2012
I.Dünya Savaşı sonunda Almanya toprak kaybetmişti...

Almanya'dan koparılan bölgelerden biri de Danzig (yaklaşık okunuşu: Dantsih) bölgesiydi. (Bugün Polonya'nın Gdansk kenti)

1920 tarihli Danzig pulu: SİYON YILDIZLARINA DİKKAT!

(https://lh3.googleusercontent.com/-4LXiwmSzdm8/Tl1v-i2vyuI/AAAAAAAAA2k/pPTryur7KFY/Scan_Danzig25.jpg)

I.Dünya Savaşı'nda Almanya'yı kimler çökertti?

_________________________________________

Bu Danzig pulu, Almanya'nın simgesi "Germania" 'nın resimlerini taşıyan I.Dünya Savaşı öncesindeki Alman İmparatorluğu pulları (aşağıda) sürşarjlanarak hazırlanmıştı.

(http://www.bid4stamps.com/uplimg/img_A_101898_41a46f39c02c108ada75a2d39a2a37d3.jpg)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 18 Ocak 2012
8.ci sayfada İngiliz ve Fransız sömürgelerine değinmiştim...

Hollanda ve Belçika sömürge imparatorlukları da masoniktir! Bu sömürge imparatorluklarını Belçikalı Yahudiler-Masonlar ile Hollandalı Yahudiler-Masonlar kurmuştur.

Belçika Sömürgeleri: Belçiko Kongosu ( > Kongo > Zaire > Kongo Dem. Cum.), Ruanda-Urundi ( > Ruanda, Burundi)

Belçika Kongosu pulu (1947) : KÖLE TİCARETİ! (Köleliğin kaldırılışının 50.ci yılı nedeniyle çıkarılmıştır. Demek ki Belçika Kongosu'nda 1897 yılına kadar kölelik vardı!)

(http://i.colnect.net/images/f/838/826/Slaves-and-Arab-Guards.jpg)

Köleler ve at üzerinde Arap muhafızlar. Araplar, Belçikalılara yardım ediyordu! (Kongo'da Arapları nereden bulmuşlar? İlginç...) Pullar, mektuplara yapıştırılan basit bir kağıt parçası değildir! Gerçekte çok şey anlatır...


Belçikalılar (Fransızlarla birlikte) yakın tarihte Ruanda ve Burundi halklarını birbirine düşürmüştür! (Hutu-Tutsi Çatışmaları)


Hollanda Sömürgeleri: Hollanda Doğu Hint Adaları ( > İndonezya), Hollanda Antilleri, Hollanda Guyanası ( > Surinam)

Hollanda, Güney Afrika'daki ve Kuzey Amerika'daki (New York!) eski sömürgelerini İngiltere'ye, Brezilya'daki sömürgelerini Portekiz'e kaptırmıştır.


İndonezya'yı sömürgeleştiren Hollandalı J.P.Coen'dir (Yahudi adı taşıyor!)


Belçika ve Hollanda hiç de "küçücük ülke" değildi!

___________________________________

Benzer biçimde harita üzerinde küçük görünmesinden dolayı "küçücük İsrail" denilse de, İsrail Devleti kurulmadan önce de Yahudiler; ABD, İngiliz sömürge imp., Fransız sömürge imp., Hollanda sömürge imp., Belçika sömürge imparatorluklarını yönetiyordu! (Almanya, Avusturya, İspanya, Osmanlı İmp., Rusya, Romanya gibi ülkelerde de Yahudiler aktifti!)

"Küçücük İsrail" diyenler aslında Yahudi Basınıdır! (= "Türk" Basını!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 18 Ocak 2012
Fransa, Tanrıça Ceres pulu (1849) :

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/003-ceres-40c.jpg)


Fransa 1849 yılından itibaren sürekli olarak Tanrıça Ceres pulu çıkartmıştır. Roma bereket Tanrıçası Ceres (= Yunan Tanrıçası Demeter). Ceres, Latince "Keres" olarak okunur. (Ancak İngilizler ve Fransızlar kendi dillerinde çarpıtarak Seres biçiminde okumaktalar...)
_____________________________________

Portekiz sömürgesi Angola, Tanrıça Ceres pulu (1917) :

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Timbre_Angola_portugais_Ceres_1910s-1930s.jpg)


Portekiz ve diğer Portekiz sömürgeleri (Azor, Portekiz Ginesi, Mozambik, Macau, S.Tome e Principe, Yeşilburun) de aynı pulu kullanmıştır. (Aynı resim olduğu için tek bir örnek göstermekle yetindim...)


Masonlukta "Tanrıça Tapımı" da vardır!!! (New York'taki Özgürlük Anıtı "Dul Kadın" 'ı simgeler.)


Hani Fransa ve Portekiz Koyu Katolikti?


Angola pulunda Ceres'in elinde "orak" vardır. Orak , masonik bir semboldür! (Komünizmi, Masonlar başlatmış olmasın?   :wink: )

İyi niyetle düşünürsek, Roma Tanrıçası Ceres bereket ve tarım Tanrıçasıdır. Elinde orak bulunması normaldir.

Ancak burada Azrail'i çağrıştırıyor... Bir çeşit "Ölüm Tanrıçasına" benziyor. (Ölüm Tanrıçası Persephone, Ceres / Demeter'in kızıdır!)


Ceres'in kafasındaki Frig başlığına (Phrygian cap) dikkat! (= Şirinlerin başlığı!!!)

Frig başlığı, masonik Amerikan İhtilali ve Fransız Devrimi'nin sembolüydü!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 19 Ocak 2012
Hollanda pulu (1933) : SİYON YILDIZI!


(http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/igorgolovniov/igorgolovniov1111/igorgolovniov111100383/11370273-netherlands--circa-1933-a-stamp-printed-in-netherlands-shows-peace-propaganda-dove-of-peace-circa-19.jpg)= HOLLANDA BUDUR!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Ocak 2012
ABD'nin Colorado Eyaleti'nin eski bayrağı (1907-1911) : Üçgen içinde göz!

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Flag_of_Colorado_1907.png)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 23 Ocak 2012
Colorado'nun eski bayrağında, üçgen içindeki gözün hemen altında yan yatırılmış "Fasces" (demet içinde balta)bulunmaktadır! / Bu bayrak 1907-1911 yılları arasında kullanıldığına göre ABD, Fasces sembolünü Faşistlerden çok daha önce kullanıyordu!!!

Fasces, Faşizmin sembolüdür! (Romalılarda güç, kuvvet, devletin egemenliğinin sembolüydü.)

fascis(Latince), tekil
fasces (Latince), çoğul

Etrüsk-Roma geleneğinden kalma Fasces, ABD ve Fransa gibi ülkeler tarafından kullanılmaktadır:

http://en.wikipedia.org/wiki/Fasces (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9GYXNjZXM=)

______________________________________

ABD'nin Afrika'daki, Asya'daki ve Güney Amerika'daki faşist diktatörleri desteklediğini biliyoruz... ABD, "Masonik" Thule Cemiyeti vasıtasıyla Nazi Partisi'ni kurdurmuştur! İtalyan Masonlar, İngiliz ve Amerikalı Masonlarla içli dışlıydı. İtalya'daki Faşist Rejimin kurulmasına İtalyan Masonlar destek vermişlerdir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Almıla - 23 Ocak 2012
İngiliz Emperyalizminin simgeleri:

HMS Agamemnon (1783), Amiral Nelson'un gemisiydi

1915 de Çanakkale'de bulunan İngiliz şavaş gemilerinin bir tanesinin de adı  Agamemnon'du.
Ne ilginçtir Çanakkale merkezli Truva (Troyka) Krallığının kralı Hektor'u yenip esir aldıktan sonra ayaklarına ip bağlayıp, ipin diğer ucunu da atın terkisine bağlayarak kale etrafında sürüklemek suretiyle vahşice öldüren Yunan'lı (Helen) komutanın adı da  Agamemnon'du.
İngilizlerin Çanakkaleyi geçmek ve Türk yurdunu işgal etmek için getirdiği savaş gemilerinin bir tanesinin adının  Agamemnon olması kesinlikle tesadüf değil, aksine kendilerince tarihi bir mirası sürdürme düşüncesi taşımaktadır.
TTKvY
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Ocak 2012
Henry Ford (1863-1947) masondur.

İnternetten alıntı:

Raised: November 28,1894
Palestine Lodge No. 357, Detroit, MI
Member: Zion Lodge No. 1
_____________________________________

1894 yılında mason olduğunu öğreniyoruz... Mensubu olduğu locaların adları da ilginçtir: Palestine = Filistin, Zion =Siyon!

Henry Ford, I.Dünya Savaşı'nın ardından 1920 yılında Yahudi karşıtı bir kitap ("The International Jew") yazmıştır. Bu kitap Türkçeye "Beynelmilel Yahudi" adıyla çevrilmiştir.

Kitapta Yahudiler aleyhine söylenenler aslında doğrudur.

1894 yılında Mason olan Henry Ford, gerçekten Yahudilere karşı mıydı? Görüşlerinde samimi miydi? (O dönemde Anglo-Sakson milliyetçisi ve Yahudi karşıtı Masonlar da vardı.)

I.Dünya Savaşı sonrasında aklı başında insanlar savaşın gerçek galibinin Yahudiler olduğunu biliyordu... Henry Ford onları "kafalamak için" mi bu kitabı yazmıştı?

_____________________________________

Günümüzde Ford tamamen Yahudilerin ve Masonların kontrolündedir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 30 Ocak 2012
Henry Ford'un "Beynelmilel Yahudi" adlı kitabından alıntı:

(Bu kitap 1920 yılında yazılmıştır... Benim kullandığım Türkçe çevirisi 1961 yılından kalma. 84 sayfa. Piyasada çeşitli çevirileri vardır. / Bir tarafta İngilizcesi karşı tarafta Türkçesi olan yeni bir çevirisi yapılmalıdır!)

Alıntıları atlayarak yapıyorum:


Yahudi... hemen her memlekete hakim olmanın sırrını bilir.

Nasıl oluyor da Yahudiler, Amerika'ya bu derecede hakim olabilmiştir?

Brezilya henüz küçük bir köy iken orada Yahudiler vardı.

Georgia'da (ABD eyaleti) doğan ilk beyaz çocuğun adı Isaac'tir. Yahudi olması ispata kafidir.

Onların değişmez ırsi bir adetleri de ellerinde bulundukları sermayeleri Yahudilik hissi vermeyen isimler altında gizlemeleridir. Mesela anonim şirketler bu nevidendir.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 30 Ocak 2012
Henry Ford'un "Beynelmilel Yahudi" adlı kitabından alıntı:


Devletler arasına nifak soktular.

Yahudiler hiçbir zaman hiçbir yerde sevilmemiştir.

Almanya'da Yahudiye bir nevi iğreti insan, misafir nazarıyla bakılırdı. Halbuki Yahudi, Almanya'da efendi olmaya kalkıştı.

Sulh yapmak da, harp yapmak da Yahudinin elindedir.

Dünyanın haber kaynağı Yahudidir.

Bugün bütün Amerika'nın ithalat ve ihracat şehri New York'tur. Şehrin esası ve toprağı Yahudilerindir.

Ticaret = Para = Yahudi!

George Washington zamanında 40 000 Yahudi vardı. (ABD Bağımsızlık Savaşı sırasında) Bunlar esnaftılar. Ve ekseriya Amerikan taraftarı idiler. Hayyim Salomon (Haym Salomon 1740-1785) ismindeki Yahudi kritik bir zamanda bütün servetiyle müstemlekelere yardım etti. (13 koloniye)

Beynelmilel Dünya ekonomi sahasında hakim olanlar arasında birkaç Yahudinin bulunması değil, bunların hepsinin Yahudi olması gariptir.

Dünya'ya hakim olan Yahudiler hiç de dindar değildirler.

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 30 Ocak 2012
Henry Ford'un "Beynelmilel Yahudi" adlı kitabından alıntı:


Şimdi Yahudi mücadelesinin iki hedefi vardır:

1) Dünya'daki bütün Yahudi olmayan devletleri mahvetmek

2) Filistin'de bir Yahudi Devleti kurmak*


* not: Henry Ford 1947 yılında ölmüştür. İsrail'in kurulduğunu görmemiştir.Yahudi tesirini önleyecek en iyi çare, tahsil çağındaki gençlerde IRK şuurunu uyandırmaktır. Bizim babalarımız Anglo-Sakson, Kelt** ırkındandırlar.** not: Henry Ford, İrlanda asıllıydı... (yani Kelt idi!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 30 Ocak 2012
The Fathers of our nation were the men of the Anglo-Saxon-Celtic race. (Henry Ford'un kitabından )

= Bizim babalarımız Anglo-Sakson, Kelt ırkındandırlar.

_______________________________________

Henry Ford'un kitabı (İngilizce) :

http://www.jewwatch.com/jew-references-gentile-ford-the_international_jew.html (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy5qZXd3YXRjaC5jb20vamV3LXJlZmVyZW5jZXMtZ2VudGlsZS1mb3JkLXRoZV9pbnRlcm5hdGlvbmFsX2pldy5odG1s)

16 Bölüm


Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 31 Ocak 2012
Yahudilerin yaptıklarını abartmak bir çeşit "Yahudi Propagandası" oluyor... Bunu kabul ediyorum.

Ancak Yahudilerin tarih boyunca yaptıklarını yok saymak veya küçümsemek de bir çeşit "Yahudi Propagandası" olmuyor mu?

Yahudilerin yaptıklarının bilinmesi, Yahudileri karşı konulamaz bir güç gibi gösteriyor olabilir...

Fakat Yahudiler bu konuların bilinmesini istemiyor ki!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 03 Şubat 2012
Alıntı
Şimdi Yahudi mücadelesinin iki hedefi vardır:

1) Dünya'daki bütün Yahudi olmayan devletleri mahvetmek

2) Filistin'de bir Yahudi Devleti kurmak*


* not: Henry Ford 1947 yılında ölmüştür. İsrail'in kurulduğunu görmemiştir.Henry Ford doğru tespitlerde bulunmuş...

I.Dünya Savaşı ile Almanya İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu "mahvedilmiştir".

Kazanan tarafta olmasına karşın Yahudi düşmanı olan Rus Çarlığı da "mahvedilmiştir"!

Ayrıca İngiltere ve Fransa gibi ülkeler de çok sayıda insanını yitirmiştir. Bu insanların ölmesiyle Yahudi-Mason egemenliğini sorgulayacak kimse de kalmamamıştır!

II.Dünya Savaşı'nda da Almanya, İtalya ve Japonya "mahvedilmiş", Batı Avrupa Amerika'nın eline geçerken, Doğu Avrupa komünizmin pençesine düşmüştür. (Doğu Avrupa ülkeleri 1989 yılına kadar tam anlamıyla "berbat" bir durumdaydı. 1989'dan sonra Batılı şirketlerin istilasına uğramışlardır!)


Daha sonraki dönemlerde de terör ve ekonomik krizler ile ülkeler mahvedilmiştir!
_____________________________________

Osmanlı İmparatorluğu'nu eleştirelim de, bütün bu gerçekler ortadayken Nasreddin Hoca'nın dediği gibi: "Hırsızın hiç mi suçu yok?"

______________________________________

Batılı ülkeler için bu ülkelerde insan hakları, demokrasi, özgürlük, parlamenter sistem var vb. dense de bu ülkeler gelişmişliklerini zenginliklerine borçludur!

Siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel güçlerini "zenginliklerine" borçlular!

Bu sayede bilimde ve teknolojide ilerlemişlerdir. (Bir zahmet ilerlesinler zaten!)

Zenginliklerini de eski sömürgelerine borçludurlar! (Daha önce bu konuyu anlatmaya çalışmıştım...)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: cepni77 - 05 Şubat 2012
Şu tesadüfe bak andam! Bütün pazar günümü yahudileri araştırmakla geçti ve Henry Fordun kaynaklarına bende rastladım almanca websitesinden. bu başlık altında bolşevik yahidler hakkında elde ettiğim bilgileri aktaracağım. Ekeldiğin bilgiler için teşekürler. Daha 2 saat önce aynı şeyleri okudum nette!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 06 Şubat 2012
Meşhur edilen insanların büyük bir bölümü Yahudi asıllıdır!


Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow Yahudidir.

Wiki'de:  Her father was Jewish (of Russian Ashkenazi origin), and her mother is a Quaker of Pennsylvania Dutch and more distant white Barbadian ancestry. Paltrow's paternal great-great-grandfather, whose surname was "Paltrowicz", was a rabbi in Nowogród, Poland.

deniliyor...

Babası Rus Yahudisi imiş. Büyük-büyük-büyükbabasının Polonya'da bir haham (rabbi) olduğunu öğreniyoruz.

Anne tarafına Barbados asıllı deniyorsa da Barbadoslu Yahudiler de mevcuttur. (ki "Barbadian" diye bunlara deniliyormuş!)

İngilizce "Dutch" (= Hollandalı) ve "Deutsch" (= Alman) sözcükleri eş kökenlidir. Ve "halk" anlamına gelir. (Geçmişte yöresel ağızda Almanlara da "Dutch" deniliyordu!) "Pennsylvania Dutch" sözcüğü de Pennsylvania Hollandalısı değil, Pennsylvanialı Alman anlamındadır. Pennsylvania'ya yerleşmiş Alman ve İsviçreli Almanları kasteder. (Ancak bunların arasında da Yahudiler vardı!)

______________________________________

Buna benzer yüzlerce örnek verilebilir... Yazının ciddiyetini bozmamak, sulandırıp magazine çevirmemek için daha fazla örnek vermiyorum...

Yazım siyasetle ilgilidir. Gwyneth Paltrow siyasi bir şahıs değildir elbette! Fakat Gwyneth Paltrow, "Yahudi olsa ne olur, olmasa ne olur!" değil! Bu tür insanlar meşhur edilmekte ve yüz milyonlarca dolar servet sahibi yapılmaktadır...

"Türk" Basınında da Gwyneth Paltrow sürekli yer alır.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 08 Şubat 2012
Siyaset Bilimi derslerinde hep "lay lay lom konulardan" bahsedilir...

Gerçek Siyaset Bilimi ise bu başlık altında anlatılanlardır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 08 Şubat 2012
Herkes bu yazıyı en başından itibaren soğukkanlılıkla tekrar okusun!

_______________________________________

Daha sonra herkes vicdanına sorsun: Yazı Yahudilerin tarih boyunca yaptıkları kötülükleri mi anlatıyor, yoksa Yahudileri güçlü göstererek "Yahudi Propagandası" mı yapıyor?


("Yahudi Propagandası yapıyor" diyenlere "PES!" diyeceğim elbette! Hangi televizyon ve gazete bu konulara daha önce değindi!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 09 Şubat 2012
General Patton'un ölümü de şüphelidir!

George S. Patton (1885-1945)

______________________________________

Amerikalıların, kendi adamlarını da öldürdüğünün bir kanıtıdır!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 10 Şubat 2012
Vladimir Jirinovski de Yahudidir! (Vladimir Volfovich Zhirinovsky)

Babasının adı Wolf Eidelstein. (Polonya Yahudisiymiş...)


Vladimir Jirinovski, Kazakistan-Alma Ata doğumludur.

Sırp-Kürt-Ermeni-Rum dostudur. Türk Düşmanıdır! (Türkçeyi iyi bilmek, bir kimseyi Türk dostu yapmaz!)

________________________________________

"Türk" basını Jirinovski'nin açıklamalarını "Jirinovski gene saçmaladı!" tarzında verse de,

onu hangi odaklar konuşturuyordu?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: TÜRK-KAN - 10 Şubat 2012
onu hangi odaklar konuşturuyordu?

 Boris Yeltsin'i destekleyen Oligarklar(Ki çoğu Yahudi'dir), Yeltsin ve tabiiki maaş aldığı KGB.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Türkistan Ordusu - 10 Şubat 2012
General Patton'un 1945'teki ölümü Yahudilerle ilintileyenler var evet.
Bu adam, Komünist ordunun Almanya'da toplu katliam ve tecavüz organize etmesini engelliyordu deniyor. Onun için Yahudiler temizledi deniliyor.

Kızıl ordu ve Kgb'deki önemli mekvilerde bulunan Yahudi kurmaylar, Rus askerleri Almanlara toplu tecavüz etmelerini telkin ettikleri biliniyor; 6 milyon Yahudinin intikam meselesi...
Onun için Rus domuzlar, 7 yaşındaki küçük Alman kızlara bile tecavüz ettiler.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 11 Şubat 2012
Aynı şeyi Almanya'daki Amerikan askerleri de yapıyordu!

____________________________________

Sovyet askerleri de yapmıştır...

Ancak sadece Sovyet askeri yaptı diyerek Amerikalıları "aklamayalım"!

_____________________________________

Amerikalılar Irak'ta da aynı şeyi yaptılar!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 12 Şubat 2012
Günümüzde General Patton gibi biri çıkarsa bütün Yahudi-Amerikan sistemi yıkılır!


"Artık İsrail'e hizmet etmeyeceğiz!" diyen Amerikalılar bilgisayar üzerinden örgütlenerek mevcut sistemi devirebilir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 12 Şubat 2012
Masonların "The New Age" adlı magazin dergisi:


(http://conspiracyarchive.com/images/2005/n/nam1971.gif)

_____________________________________

"The New Age" = Yeniçağ anlamındadır! (Masonik bir tabirdir bu!)


Yeni Dünya Düzeni, Yeni Yüzyıl, Yeni Asır, Yeniçağ hepsi aynı kavramı belirtir!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 13 Şubat 2012
Biyolojik silah? :


Deli dana hastalığı, şarbon, domuz gribi, kuş gribi, AIDS, SARS, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Ebola

Bu hastalıklar "normal" hastalık değildir!


(Normal hastalık olsalar, 1970'lerde de görülürdü!)


Bu hastalıkları kim "üretti"?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 13 Şubat 2012
Türkiye'de otomobil, radyo, buzdolabı-beyaz eşya, elektrik motorları, ampul, fotoğraf malzemeleri, elektrik malzemeleri, dolmakalem, fener, vantilatör, pikap (plak çalan pikap!), yazar kasa, imalat tezgahları, torna tezgahları, tel, sac-levha, vb. ilk çıktığında bunları kimler ithal ediyordu? Yahudi asıllı mıydılar? Buradan servet kazanıp, sonradan basın sektörüne de mi el attılar?  :wink:
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 13 Şubat 2012
Burla Biraderler ve Hürriyet gazetesinden bahsediyorum elbette...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 14 Şubat 2012
Biyolojik silah? :


Deli dana hastalığı, şarbon, domuz gribi, kuş gribi, AIDS, SARS, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Ebola

Bu hastalıklar "normal" hastalık değildir!


(Normal hastalık olsalar, 1970'lerde de görülürdü!)


Bu hastalıkları kim "üretti"?

_____________________________________

Kuş gribi çıktığında bazı "uzmanlar" ekranlarda belirerek, "Bu hastalık doğal bir hastalıktır. Göçmen kuşlar ile birlikte yurdumuza geliyor..." vb. diyorlardı!


Ne oldu artık göçmen kuşlar yurdumuza uğramıyor mu?

_______________________________________

Bir de Uğur Dündar ekrana çıkmıştı ve "Artık korkacak bir şey kalmadı. Güvenle tavuk yiyebilirsiniz!" demişti...

O andan itibaren hastalık kesildi!


(Türkiye'de ölenler olmuş ama Yunanistan'da kimse ölmemişti! Bu ne biçim bir hastalık?)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Andarkan - 14 Şubat 2012
Biyolojik silah? :


Deli dana hastalığı, şarbon, domuz gribi, kuş gribi, AIDS, SARS, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Ebola

Bu hastalıklar "normal" hastalık değildir!


(Normal hastalık olsalar, 1970'lerde de görülürdü!)


Bu hastalıkları kim "üretti"?

Sayın Böri,bu hastalıklar virüslerle bulaşıyor ve virüslerin mutasyon geçirme hızı inanılmaz fazladır.Bu yüzden yeni yeni hastalıkların türemesi şaşırtıcı değildir.1970'de görülmeyen bir hastalık bugün görülebilir.Senin mantığınla bakarsak 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun yarısını öldüren veba da mı biyolojik silahtır? Kaldı ki bu hastalıklar ciddi kayıplara sebep olmamıştır.Normal gripten ölenlerle ... gribinden ölenlerin sayısı arasında bir uçurum yoktur.
Şunu dersen anlarım;yeni bir virüs bulundu mu ilaç şirketleri  medya aracılığılıyla insanların gözünü korkutuyor,yeni aşılar ilaçlar üretip satıyor,parayı kırıyor,yaratıcılıktan nasibini almamış gerizekalı Türk medyası da hergün aynı şeyi pişirip pişirip önümüze koyuyor,bizim millet de ülkenin yarısı kırılıp geçti sanıyor dersen anlarım,hemfikir olurum.

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Türkistan Ordusu - 14 Şubat 2012
Alıntı
Sayın Böri,bu hastalıklar virüslerle bulaşıyor ve virüslerin mutasyon geçirme hızı inanılmaz fazladır.Bu yüzden yeni yeni hastalıkların türemesi şaşırtıcı değildir.1970'de görülmeyen bir hastalık bugün görülebilir.Senin mantığınla bakarsak 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun yarısını öldüren veba da mı biyolojik silahtır? Kaldı ki bu hastalıklar ciddi kayıplara sebep olmamıştır.Normal gripten ölenlerle ... gribinden ölenlerin sayısı arasında bir uçurum yoktur.


Ben bu konuda sayın Böri gibi düşünüyorum.
Bu yeni hastalıklar, mutasyon geçiren virüslerin bir sonucu değil. Laboratuvardaki araştırmaların, amaçlanan hedefe ulaşmasının bir sonucu.

Örnek Aids dünyaya Afrika'dan yayıldı diye bilinir.
Oysa ki Aids, ilk olarak 1980'de Florida'da görünmüştür.
Laboratuvardan çıkma.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Şubat 2012
Sayın Andarkan,

Alıntı
Senin mantığınla bakarsak 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun yarısını öldüren veba da mı biyolojik silahtır?

demişsiniz...

O günün koşullarına göre evet, öyle düşünüyorum! Veba hastalığını, Yahudilere ve Moğollara bağlayanlar var... (Yahudiler, Hristiyan Avrupalılardan nefret ediyordu! Tevrat'ta düşmanlarınızı veba ile yokedin biçiminde bölümler var!)

________________________________________

Alıntı
Kaldı ki bu hastalıklar ciddi kayıplara sebep olmamıştır

Ya silahları geçici olarak denedilerse? (Sonucunu görüp, şimdilik durdurdular... Ya ileride savaş çıkarsa?)


Ben de Türkistan Ordusu gibi laboratuvarlarda üretildiğini düşünüyorum bu hastalıkların...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Şubat 2012
Yahudi Steven Spielberg, şimdi de "Ermeni Soykırımı" üzerine bir film çekmek istiyor! (Bütün haber sitelerinde bu iddiayı görebilirsiniz...)

2015 yılına kadar Ermenileri iyice azdıracaklar!

_____________________________________

Ermeni hareketlerinin perde arkasında Yahudiler,

PKK'nın arkasındaysa hem Ermeniler hem Yahudiler vardır! GERÇEK BUDUR!"Türk" Medyası ise Steven Spielberg'i bir "dahi" olarak kamuoyuna lanse eder!

Bütün filmleri propaganda filmidir!


Yahudiler, 1920'li yıllardan beri sinema dünyasını yönetiyor...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Şubat 2012
"Fareli Köyün Kavalcısı" masalı aslında Ortaçağ'daki Veba Salgını ("Kara Ölüm") ile ilgilidir...


Fareler gelmiş, çocuklar gitmiştir! (ölmüştür!  :-( )
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 16 Şubat 2012
Kanada pulu (1967), Kraliçe II.Elizabeth


(http://www.poppe-stamps.com/images/2580000/web/2583700.jpg)Ortadaki şekil "Siyon Yıldızına" benzemiyor mu?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 17 Şubat 2012
Konu ile ilgili sizinle acil bağlantı kurmam lazım Böri Bey.
Masonlukla ilgili birşey sormam  lazım.Çünkü kendi vatanımda bir Türk kadını olarak magdurum ve nasıl karşı koyacağımı bilmiyorum.Korkuyorum.E-Mail adresinizi öğrenebilirmiyim.

Saygılar ,

Mata
Üyelerimizin otağ sayfalarında kimlik ve iletişim bilgilerini yazmaları yasaktır.
Sormak istediklerinizi, açıktan yazamak, sizin için sakınca taşıyorsa, otağımızın üyelerine mahsus olan "özel ileti" (https://hunturk.net/forum/index.php?action=pm;sa=send;u=5127) sistemiyle dilediğiniz kişiye sorabilirsiniz.
Ayrıca ;
[email protected]
[email protected]

adreslerine de sorularınızı gönderdiğiniz takdirde en kısa sürede cevaplanacaktır.
Otağımızda  ÜYE OLMADAN SORU SORMAK iSTiYORUM (https://hunturk.net/forum/uye-olmadan-soru-sormak-istiyorum-4584.html) bölümü de mevcuttur.
Özel ileti gönderme yetkinizi açıyorum.
Böri Beye "BURADAN" (https://hunturk.net/forum/index.php?action=pm;sa=send;u=5127) özel ileti gönderebilirsiniz.
Bu arada hoşgeldiniz, esenlikler getirdiniz.

TTK.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Almıla - 17 Şubat 2012
*Masonlar...birşey diyemiyorum çünkü öyle bir güç yaratmışlarki haklı iken haksız oluyorsunuz.Elleri kolları her yere uzanıyor.
Bu mason ve yahudiler Tanrı mı?
Bu otağda neler oluyor böyle? Bazı şeyler yöneticilerimizin dikkatini çekmiyor mu? Otağın dışardan nasıl göründüğünü merak edip ziyaretçi olarak girin bakalım nasıl bir manzarayla karşılaşacaksınız?
Burası sanki Türkçü bir mekan değilde yahudi-mason karşıtlığı görünümünde çaktırmadan mason-yahudi propogandasının yapıldığı bir yer gibi gözüküyor.
Baksana Mata(Adı bile tuhaf) adlı kişi daha ilk iletisinde aynı şeyi yapmış. Bunlar aleyhte konuşuyormuş gibi bir yöntem izleyerek propoganda yapmanın daniskasıdır.
Yönetici büyüklerimizden bu yakınmalarımı dikkate alarak gereğini yapmalarını diliyor ve bekliyorum.
TTKvY
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: motun yabgu - 17 Şubat 2012
Değerli Üyeler ,

lütfen yanlış anlamayın ben bir anti semitik değilim.
                          Degilsen burda ne isin var ? Konu basligi yahudiler Türklerin bas düsmanidir . Bu baslik sana bir fikir vermiyormu ?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 17 Şubat 2012
Değerli Üyeler ,

lütfen yanlış anlamayın ben bir anti semitik değilim.
Sayın Mata,
Antisemitik olup olmamanızın bizim için bir önemi ve sakıncası yoktur.
Yahudiler de Türklüğün düşmanları olduğundan Yahudi karşıtlığı Türkçü düşüncenin içerisinde yer almaktadır.
Tabi Türkçülüğü salt yahudi karşıtlığı şekline sokmak da doğru değildir.
Aynı şekilde son zamanlarda Türkçülüğün salt kürt karşıtlığı şeklinde gösterilmesini de doğru bulmuyoruz.
Bu tür yaklaşımlar Türkçülüğün muhtevasını daraltmaktadır.
Onun için dikkatli olmak ve dozacı iyi ayarlamak lazımdır.

TTK.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Antepli Bozkurt - 17 Şubat 2012
Yahudiler sinsi, her kılıga giren saman altından su yürüten korkak, arzı mevut projesi ile güneydoğuyu kendi vadedilmiş toprakları içinde gösteren terörü destekleyen baş aktörlerdendir, Parayla bir çok ülkede kendisine uşak yöneticiler edinen eli uzun millettir. "Atsız Ata bütün milletlerin düşmanı  yahudi diyor boşuna dememiştir bu sözü" Fakat bu demek değilki bütün enerjimizi yahudiye harcayalım Tarih boyunca bir çok milletten çetin düşmanlarımız olmuştur hala öyle ölçüyü iyi ayarlamak lazım
 
Mankurtlaşmış milleti: yahudide hafife alır başkasıda Türk bilinçli bir şekilde kanının asilliginin farkına varıp silkinip ayaga kalkarsa hepsi pusar, çekilir kaçar çakal gibi ürkerler el avuç açarlar.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Çağrıbey - 23 Şubat 2012
Değerli Üyeler ,
lütfen yanlış anlamayın ben bir anti semitik değilim.
Seni bilmeyiz ama biz "antisemitik"iz Mata hanım!
Hem de öyle lafla değil.
Ülkemizin Doğu ve Güneydoğusundaki karıştırıcı maşayı tutan ellerden birisinin de yahudiler olduğunu biliyor ve günü geldiğinde gerekeni yapmak üzere işledikleri suçları kayıt altına alıyoruz.
Yahudi alçaklarına da "Türk'e kefen biçenin ölümünün korkunç olacağı" gerçeğini unutmamasını öneriyoruz.

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla..
Çağrıbey
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 24 Şubat 2012
Yahudiler, işlerine gelmeyen kimseleri "Yahudi Düşmanı" diye suçlayarak damgalamak isterler...

_____________________________________

Bizim için geçerli olması gereken ölçü "Türk Düşmanlığı" yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı olmalıdır!

Türkçü-Turancıları da "Faşist" olarak damgalıyorlar... Oysa kendileri liberalizm maskesi altında ve solculuk maskesi altında açıkça Siyonist hedefler doğrultusunda hareket ediyorlar!

"Atatürk 1930'larda kaldı!" diyorlar...

Atatürk geçmişte kaldı, Siyonizm geleceğimiz! (Resmen bu görüşü dayatıyorlar!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: motun yabgu - 24 Şubat 2012
'Ankara emir verdi, 769 Musevi öldü' İkinci Dünya Savaşı'nda Romanya'dan kaçıp Struma adlı gemiyle Filistin'e gitmek isterken İstanbul'da Karadeniz açıklarında Rus denizaltıları tarafından batırılan gemide hayatını kaybeden 769 Musevi anıldı
 

http://haber.gazetevatan.com/ankara-emir-verdi-769-musevi-oldu/433010/1/Gundem#


                             Rus denizaltisi bombalayip yahudi sigintilari Yehovaya göndermis . Olayin faili Rusya . Rusun öldürdügü yahudi icin biz niye sorumlu olalim ? Düsmanin gözü dönmüs sahtekar kahpesi ancak bunun gibi olur. Bu Ala ton baligi basbakinda yakin teminatcisidir . Atatürkü yok etmenin fikir babasi bu yaudi tatbikcisi RTE . dir.

 
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 03 Mart 2012
"Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi - Yahudi Dünyası" (Nicholas De Lange)


Gerçi tamamen Yahudileri öven bir eserdir ama bu konuda oldukça bilgi içermektedir.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 06 Mart 2012
Basından  :

Netanyahu, nükleer silah sahibi bir İran'ın doğurabileceği tehlikelerden söz ederken, ''Eğer İran nükleer silah edinirse, bu durum Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve diğerlerinin de kendi nükleer silahlarını edinmek için bir çılgın hamleye girişmesini tetikleyebilir. Dünyanın en kırılgan bölgesi, patlamaya hazır bir nükleer çakmak taşına dönüşebilir'' diye konuştu.

_____________________________________

Netanyahu, İran aleyhine konuştu. Obama da Netanyahu'yu destekledi...

Ortadoğu'da Savaş çıkıyor gibi!


("Türk" habersitelerinin bu haberi önemsiz bir habermiş gibi yazması, buna karşılık saçma sapan magazin haberlerinin manşetlere çıkarılması düşündürücüdür...)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Mart 2012
Masonluk hakkında kısa notlar:

Abiram: Hiram'ın katillerinden biri (Abiram, Masonlukta "Cehalet" 'i simgeler...)

Adariel: "Ateş Meleği" (Şeytan!)

Adonhiram: "Hiram Efendi", Adonhiram = Hiram

Adoniram: Hiram'ın yardımcısının adı(!) / Gerçekte Adonhiram'dan bozulmuş bir ad olduğu açıktır...

Ağlayan Bakire: Weeping Virgin (İng.), Masonluğa göre Masonluğun amaçlarının henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, çekilen acıları simgeler!

Ahi (İbranice) = "kardeş" / Bu sözcük Arapçada da vardır! (Türkiye'de sürekli "Ahîlik" denir... "Sahte" Ahîlere dikkat!)

A.L. : Anno Lucis (Latince) = "Işığın Yılında", Masonluk takvimi M.Ö.4000 yılından başlar. Kullandığımız takvime 4000 sayısı ilave edilir! (Yahudi Takvimine benzesin diye!)

Alşimi : Alchemy (İng.) = "Simya" / Ortaçağ'da Satanistler ve Büyücüler Simyacıydı aynı zamanda!

Altın Şafak Tarikatı = Order of the Golden Dawn

Ana Yüksek Konsey = Mother Supreme Council of the World (İng.) = ABD Güney Jürisdiksiyonu

Ananiah : "Yehova Koruyucudur", 15.derecede şapitr başkanının adı

Anima Mundi (Latince) : "Dünya'nın ruhu"

Anno Ordinis (Latince) = "Düzen yılında", Bu takvim MS 1118 yılından başlar. (Tapınak Şövalyeri Tarikatı'nın kuruluş tarihi!)

Anno Restorationis = "Yenilenme yılında", Bu takvim MS 1314 yılından başlar. (Tapınakçıların, "Masonlar" adı altında yeraltına iniş tarihi)

Ain Soph (İbranice) = "Sonsuzluk" (= Ansof, Ensof, Ein-Soph)

Ariel : Bir "Ateş Meleğinin" adı!

Audi Vide Tace (Latince) = "Dinle-Gör-Sus!"

Aydınlık = Masonluğun Masonlara kazandırdığı bilgiler ve erdemler / Işık, Nur-u Ziya, Aydınlanma, Illuminati!

Hz. Yahya'nın Günü = St. John's Day (İng.) = 24 Haziran ~ Yıl ortası!

Yuhanna'nın Günü = 25 Aralık (Noel!) ~ Yıl sonu!

Baphomet : Şeytan?

Bavyera Aydınlanmışları Riti = Illuminati!

BB. = "Biraderler"

Berith : "Ahit, Sözleşme" / Şeytan!

Beşgen = Pentagon (İng.), 5 Masonik erdemi simgeler...

Beyaz Oturum = Tenue Blanche (Fr.), Mason eşlerinin ve kız evlatlarının da katılabildiği özel toplantı (Kısaca, hanımların da katılabildiği Masonik toplantı)

Biju = Bijou (Fr.) , Üzerinde Masonik amblemler ve simgeler bulunan madalyon

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Mart 2012
Birlik ve İlerleme: Her ikisi de Masonlukta çok sık kullanılan (Masonik) kavramlardır! (İttihat ve Terakki  :wink: )

Bonaim (İbranice) = "yapıcılar, inşaatçılar"

Masonik Cenaze = Masonic Funeral (İng.)

24 birimlik cetvel: Masonlukta 24 birimli bir cetvel kullanılır. Bir günün 24 saatinin yararlı bir şekilde doldurulması gerektiğini vurgular.

Cıva = Mercury (İng.) / Merkür = Hermes, Şeytan'ı simgeler!

Dış Dünya = Mason olmayan her birey ve her kurum

Quatuor Coronati (Latince) = "4 Taçlılar"

Dört Öğe : Ateş, Hava, Sui Toprak  / (Eskiçağ simyacıları yoluyla Masonluğa geçmiştir...)

Dul Kadının Çocukları : Tüm Masonlar

Dul Kadın : Hiram'ın annesi / Tanrıça!

Ekzoterik : Genel ve herkese açıklanabilen bilgi, öğreti, ya da sistem

Ezoterik : Dışa kapalı

Emek = Labour (İng.) / Bu kavramın Masonlar tarafından kullanılıyor olması ilginçtir!

Emek Şövalyeleri = Knights of Labour (İng.), 1870'de kurulmuş Cumhuriyetçi-Sosyalist (ve Masonik!) bir örgüttü. / Masonluk-Sosyalizm bağlantısına bir kanıttır!

Eşitlik : "Masonlukta Eşitlik anlayışı, insanların her bakımdan birbirleriyle eşit olmaları anlamını taşımaz."

E.U.M. = Evrenin Ulu Mimarı  / Şeytan!

Ex Oriente Lux (Latince) = "Işık Doğu'dan gelir"

Farmason (Osmanlıca) = Mason ~ Freemason (İng.)

Frater (Latince) = Birader

G : < Geovah (Yehova)

Garip Dostlar Derneği = The Society of Odd Fellows

G.A.O.T.U. = Great Architect of the Universe (İng.) = "Evrenin Ulu Mimarı"  / Şeytan!

Gelenek = Kabala!

Gerçek-Adalet-Tolerans = Truth-Justice-Toleration (İng.) , üç temel ilke

Giblim (İbranice) = "taş yontucular" > Masonlar!

G.O.D. = Gomer-Oz-Dabar (İbranice) = "Güzellik-Güç-Bilgelik" / Güçlü ve Bilge biri olursan, Güzelliklere kavuşursun gibi bir anlamı var...

Gönye ve Pergel = Square and Compasses (İng.)

Güneş : Şeytan!

Güvercin ve Zeytindalı : Tevrat'ta geçer!

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Mart 2012
Hakîm = "Bilge"  / ~ Hikmet = Bilgelik kökünden...

Hâkim = "Yargıç, Egemen" / ~ Hakimiyet-Hüküm kökünden...

Halleluya : "Yehova'ya övgü" (Hristiyanlıkta da kullanılır, Masonlukta da!)

Haricî : Mason olmayan

Harodim = "Yöneticiler"

Heksagram : Siyon Yıldızı

Hemşire : Mason eşi  = sister (İng.)

Heredom : Mabet     < Hieros ("Kutsal") - Domos ("Ev")

Hermetizm : Gizemci öğreti / (Satanizm dememek için kullandıkları bir maske ad!)

Herşeyi Gören Göz:  Bkz. ABD 1 Doları!

Hikal (İbranice) = "saray"   <  E-Gal (Sumerce), E = "ev", Gal = "büyük"

Hiram : Hz.Süleyman Tapınağı'nın baş mimarı = Hiram Abif

Hohma (İbranice) = "Hikmet, Bilgelik"

Horoz : Hermes'in (Şeytan'ın!) simgesi olarak kabuledilir. / Fransa'nın da simgesidir.

Osiris - İsis - Horus : Mısır Tanrıları, = Tez - Antitez - Sentez!!! (Bu kavramlar da Masoniktir!)

Işık Çocukları = Masonlar!

İbranice : "Mason ritüellerindeki sözcük ve terimler arasında İbranice kökenli olanları çoktur."

I.N.R.I. : Masonlukta, "Igne Natura Renovatur Integra" (Latince) = Doğa ateşle yenileşerek yetkinleşir (Ne anlama geldiğini açıklamayacağım!)

İğrençler : Mason olmayan Papalar, Krallar ve İmparatorlar!

İki Başlı Kartal : Masonlukta, Masonların Doğu'ya ve Batı'ya egemen olduğu anlamında! / İki Başlı Kartalı Hititler, Doğu Romalılar ve Selçuklular da kullanmıştır...

İkiz Sütunlar : J & B sütunları (Jakin ve Boaz)

İmparator : Yüksek derecelerde çalışan Masonik örgütlerin başkanlarının görev ünvanı! (Adamlar kendilerini "İmparator" olarak görüyor!!!)

Illuminati : "Aydınlanmışlar"!!!  / ya da Arapça ilm sözcüğünden mi??? Gizli İlimlere sahip olanlar???

İsrailoğulları : "Masonlukta...İsrailoğulları'nın da sık sık adı geçer."

Jah-Bul-On : Yehova-Baal-Osiris!

Kabala : "Masonlukta Kabala ile de bağlantılı öğeler bulunur."

Kadoş Şövalyesi : 30.cu Derece

Caledonia = İskoçya'nın eski adı

Kara Keşişler = "Benediktinler" = The Black Friars (İng.)

Karbonari (Carbonari) : Masonluğun bir yan kuruluşudur!

Kardeş : Bir Mason için diğer bir Mason, Birader

Kardeşlik = Brotherhood (İng.) = Masonluk

Kılıç ve Testere : Masonik terimlerdir! (Bir dizide Kılıç ve Testere adlı şahıslar vardı!  :wink:)

Konsey : Masonluk'taki ileri ve yüksek derece kuruluşlarının yönetici otoritelerinin genel niteliği (aynı dizide Konsey de vardı!  :wink:)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Mart 2012
Alıntı
Kılıç ve Testere : Masonik terimlerdir!

Kılıç : Masonların birbirlerini korumalarının simgesi / Masonluk < Tapınak Şövalyeleri

Gladio (İt.) = "kılıç"  < Gladius (Latince)

Testere: Sabır, zorluklara katlanmanın simgesi
_____________________________________

Konvan: Bağımsız ve özerk Masonik kuruluşların delegelerinin bir araya gelerek yaptıkları ortak toplantı

Kurukafa : Ölümü simgeler!  :evil:

Kyros : Pers hükümdarı, İsrailoğulları'na özgürlüklerini bağışlamış, ve ülkelerine geri dönmelerine izin vermiştir (M.Ö.538). / İran-Yahudi ittifakı o günlere kadar geri gidiyor!

Laborare est Orare (Latince) = "Çalışmak tapınmadır."

Lapicida (Lat.) = "taş yontucu" = Mason!

Lapis Philosophorum (Lat.) = "Filozof Taşı"

Lex Non Scripta (Lat.) = "yazılı olmayan yasa"

LL. : Localar

KK. : Kardeşler

Loca = Lodge (İng.) = Loge (Fr.) , Loj! = Mahfil, Mahfel

Lux Inens Agit Nos (Lat.) = "İçsel Işığımız bizi çoşturur."  / Reklamlarda sürekli "Işığını yansıt!" denilir!

Macio (Ortaçağ Latincesi) = "Duvarcı" = Mason!

Mahuf = Terrible Brother (İng.)

Masonik Nikah = Masonic Wedding (İng.)

Matron (Lat.) = "Ana koruyucu"

Mavi Dereceler : Masonluğun ilk üç derecesi / Şirinler!  :wink:

Mala : Masonik bir semboldür.

Meşale : Masonik bir semboldür.

Maître (Fr.) = Üstad, Metr! = Master (İng.) = Meister (Alm.) = Magister (Lat.)

Ne Plus Ultra (Lat.) = "Başka bir şey yok!" / Masonik öğretim kapsamında verilebilecek başka birşey yok anlamında...

Okültizm : Bu da açık açık Satanizm diyemediklerinden kullandıkları diğer bir maske addır.

Ordo ab Chao (Lat.) = "Karmaşadan Düzene" / Ancak Masonlar önce kaosu da kendileri çıkartır, sonra herşeyi Masonik Düzene uygun hale getirirler!!!

Özgürlük -Eşitlik - Kardeşlik : Masonik motto!

Papağan : Anlamları kavramadan ezberleyen Mason!  /  :-)

Palladium Örgütü : 1737 yılında kurulmuş Masonik bir örgüt.  / Palladium diye alışveriş merkezi var!

Patron : "Mason Locasının koruyucusu"

Profan : Mason olmayan

Protokol : İki ya da çok sayıda Mason kuruluşu arasında yapılan anlaşma

Regius : En eski Masonik el yazması (1390 yılından kalma)

Rose-Croix : "Gül-Haç", Rozkrua   / Rose < Eros iddiası da vardır!

Sonsuz Doğu = Ölüm!Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Mart 2012
Sonsuz Yılan (Kuyruğunu Isıran Yılan) = Endless Serpent (İng.) / Satanizmde ve Masonlukta Şeytan'ın sonsuz egemenliğini simgeler!!!

Stolkin : Hz.Süleyman Tapınağı'nın yapımı öyküsünde adı geçen şahıslardan biridir. Masonlukta 4.cü, 5.ci, 9.cu ve 14.cü derecelerde adı geçer...

Swastika (Gamalı Haç) : Sadece Naziler tarafından değil, Masonlar tarafından da kullanılmıştır! / Ayrıca Eski Hindistan'da, Eski Yunan'da ve Kızılderililer tarafından da kullanılmıştır...

Şibolet (İbranice) = "başak"  / Bilinçli bir kimsenin, Doğa'nın verilerinden yararlanması gerektiğini belirtir.

Tahta Çıkarmak (!) : Yüksek Konsey'in Büyük Komandörü, simgesel olarak, Kral ile eşdüzey tutulur. / Kendilerini "Kral" olarak görüyorlar!!!

Tampliyeler (Templiers) = Tapınakçılar = Knights Templar (İng.)

Tarikat = Order (İng.)

Taş : "İnsan!"  / Hamtaş: Yontulmamış insan / Küptaş: Masonlara göre eğitilmiş Masonlar

Tetragram : "4 harfli sözcük" = JHVH (Yehova!)

Tevrat: "Mason ritüellerinde Tevrat'tan yer yer alıntılar ve esinlemeler vardır."

Tito = "İyi kardeş, Hz. Süleyman Tapınağı'nın yapımında işçileri yönetmekle görevli ustaların başında bulunan kişi"    / not: Ancak Yugoslavya lideri Tito, ABD ve SSCB gibi ülkelere taviz vermemiştir!

Üç Sütun: Ion, Dor, Korinthos Sütunları

Ion = Bilim-Akıl-Bilgelik
Dor = Kuvvet
Korinthos = Güzellik

Vadi = "kent, şehir, kasaba"  = Valley (İng.)

Vasiyetname : Mason adayının Düşünce Odası'nda doldurduğu belge

V.D.S.A. = Vult Dei Sanctus Animus (Lat.) = "Tanrı'nın Kutsal Ruhu'nun İsteğince"

Vincere-Mori : "Ölümü yenmek!"

Sankt Vehme (Alm.) = Sainte Vehme (Fr.) = "Kutsal Vehim", 13.cü Yüzyılda Almanya'da suçluları yakalayıp yargılayarak cezalandırmak üzere kurulmuş gizli bir örgüt

Veritas = "Gerçek"

Viva! = "Yaşasın!"

7 Bağımsız Bilim : Dilbilgisi (Gramer), Mantık, Hitabet, Aritmetik, Geometri, Müzik, Astronomi

Yedi Kollu Şamdan : Masonlukta 7 Bağımsız Bilimi simgeler... / Yahudilerin Yedi Kollu Şamdanıdır bu!

Yılan : Masonik bir semboldür.  / Şeytan!

Zeytindalı : Barış'ın simgesi (!?) / Pax Americana gibi Yahudi-Amerikan egemenliğindeki bir barıştır bu!

Zeytinyağı : Huzurun simgesidir.

Şarap : Mutluluğun simgesidir.  /  :-)

Mısır : Bolluk simgesi, = corn (İng.)

Zohar = "Aydınlık", Kabala'nın temel kitaplarından biri...


 Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 07 Mart 2012
Alıntı
MASON BÜYÜK ÜSTADLARI:

Talat Paşa (1909-1910), Faik Süleyman Paşa (1910-1912), Mehmet Ali Erel (1912-1915), Faik Süleyman Paşa (1915-1916), Maliye Nazırı Cavid Bey (1916-1918), Rıza Tevfik Bölükbaşı (1918-1920), Fuat Hulusi Demirelli (1920-1921), Besim Ömer Akalın (1921-1924)


"Birileri", Besim Ömer Akalın'ın pulunu da basmıştır! (1966 yılında)

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/0/01/Besim_%C3%96mer_Akal%C4%B1n_pulu.jpg/250px-Besim_%C3%96mer_Akal%C4%B1n_pulu.jpg)

___________________________________

Besim Ömer Akalın, İstanbul işgal altındayken Masonların Büyük Üstadlığını yapıyordu...
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 11 Mart 2012
Hatay'da dinlerarası hoşgörü adlı zırva toplantıda Yahudilerin söylediği şarkı: Hava Nagila

http://en.wikipedia.org/wiki/Hava_Nagila (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9IYXZhX05hZ2lsYQ==)

Yahudiler bu şarkıyı söylüyor... Daha sonra "Hepimiz kardeşiz!" deniliyor!

Eski bir Ukrayna-Yahudi müziği olan (ve Romanya'da da bilinen) bu şarkı, I.Dünya Savaşı'nda İngilizlerin Filistin'i elegeçirmesi üzerine bu olayı kutlamak için yeniden uyarlanmıştır.

The commonly used text was probably composed by Abraham Zevi (Zvi) Idelsohn in 1918 to celebrate the British victory in Palestine during World War I as well as the Balfour Declaration.

İşte Hatay'da sürekli bu şarkı söyleniyor ve "kardeşlik(!?)" vurgulanıyor! (Bu şarkının söylendiğinin kaç kişi farkında? Ve bu şarkının ne anlama geldiğini kaç kişi biliyor? Hatay'daki insanlarımız açıkça aldatılmaktadır!)

Bu şarkı televiyonlarda birçok kez gösterilmiştir.

________________________________

Bir de "İbrahimî dinler" aldatmacası vardır... (Bu da Yahudilerle kardeş olmamız gerektiğini vurgulamak için uydurulmuş bir YALANDIR!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 11 Mart 2012

Bir de "İbrahimî dinler" aldatmacası vardır... (Bu da Yahudilerle kardeş olmamız gerektiğini vurgulamak için uydurulmuş bir YALANDIR!)

Bu konuya Otağımızın Siyasal İslamcılığın Beslendiği Kaynaklar (https://hunturk.net/forum/index.php?topic=3874.msg26438#msg26438) adlı başlıkta İbrahim Birader takma adıyla tanınan Dinlerarası Diyaloğ fikrinin mucidi Louıs Massignon'un faaliyetlerinin anlatıldığı konuda değinilmişti.
Konuların birbiriyle olan bağlantıları nedeniyle bir kez daha gözatmakta yarar olduğu düşüncesindeyim.

TTK.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Türkistan Ordusu - 11 Mart 2012
Yahudi dinine göre, Yahudi olmayanların fikirleri önemsizdir. Zirâ Tanrı'nın planlarında Yahudiler daima özel bir yere sahiptirler.
Böyle inanırlar.

Aslında tam olarak yanlışta sayılmaz. 19. yüzyıldan itibaren dünyanın çivisini çıkaran onlar oldu.
Freud'den Marks'a; Lenin'den Feminist cereyanlara; gay pride organizatörlerinden anti-milliyetçi kampanyalara; Rothschild'den veya Soros'tan tutunda şii mezhebinin kurucusu Abdullah Bin Sebe'ye kadar hepsi Yahudi.

Özel görevli bu adamlar galiba. Ya da genetik.
Kıyamet bunlar yüzünden kopar herhalde.

Geçenlerde bir youtube videosu buldum, Yahudiler hava atıyordu Mesih Isa'yı biz öldürdük diye.


Bunlardan uzak durmak gerekli.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Mart 2012
Yahudilerin yayılışı:

Yahudiler ilkçağda; Filistin, Mısır, Babil, Kıbrıs, Kyrene (bugün Libya'nın doğu bölgesi), Batı Anadolu (Lydia, Ephesos, Sardeis), Tarsus, Antakya, daha sonra Anadolu'nun diğer bölgeleri, İran, Girit, Roma şehri ve civarı, Kırım, Hicaz, Yemen, Kuzey Afrika, Sicilya, Kuzey İtalya (Po Vadisi), Ermenistan, Yunanistan, Makedonya, İspanya ve Etiyopya'ya

________________________________

Ortaçağda; Fransa, Köln şehri ve civarı, Gürcistan, İngiltere, Almanya'nın diğer bölgeleri, Polonya, Macaristan, Hazar Kağanlığı'na


________________________________

Yeniçağda; Osmanlı Devleti, Hollanda, Baştanbaşa Amerika Kıtası, Hindistan, Cava, İsveç, İrlanda'ya

_________________________________

Yakınçağda; Avustralya, Y.Zelanda, G.Afrika, Kuzey ve Güney Rodezya (bugün Zambiya ve Zimbabve), Rusya'nın iç kesimleri, Burma, Malaya (bugün Malezya), Singapur, Filipinler'e yayılmıştır!
________________________________

Bunların arasında Girit, Sicilya, Kırım, Ermenistan ve Gürcistan'a dikkat çekmek istiyorum!

Bugün, "Giritliyiz", "Kırımlıyız" diyenler Girit Yahudisi ve Kırım Yahudisi mi? (Kırım Yahudileri sadece "Hazar Türkleriyle" açıklanamaz! Çünkü İlkçağda da Kırım'da Yahudiler mevcuttu!)

Sicilya mafyası niçin o adada ortaya çıktı?

Ermenileri, Ermeni-Yahudileri mi kışkırttı?

Gürcistan bugün neden ABD'nin bir eyaletiymiş gibi hareket ediyor?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Mart 2012
1930 yılında Yahudi nüfusu:

İsrail'in kurulmasından önceki sayılar olduğu için önemli bir göstergedir. İsrail kurulduktan sonra birçok ülkede bu sayı azalmıştır. (ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler hariç!) Doğu Avrupa Yahudilerinin önemli bir bölümü imha edilmiştir.

Belli başlı ülkelerde Yahudi nüfusu:

Türkiye 80 000, İran 90 000, Irak 73 000, Suriye 21 000, Fas 143 000, Cezayir 110 000, Tunus 70 000, Mısır 66 000, Libya 24 500,

SSCB 2 672 000 (Azerbaycan 35 000, Gürcistan 28 000, Rusya 700 000, Ukrayna 634 000, Özbekistan 100 000),

Polonya 3 Milyon, Romanya 500 000, Macaristan 445 000, İngiltere 300 000, Fransa 230 000, Almanya 565 000, Hollanda 157 000, İtalya 47 000,

ABD 4 228 000, Kanada 156 000, Arjantin 206 000, G.Afrika 85 000

________________________________

Bunlar Yahudilerin sayısıdır. Buna "Yahudi dönmeleri" de ilave edilmelidir! (Onların sayısının kat kat fazla olduğu açıktır!)


Özbekistan'da 100 000, İran'da 90 000! (1930 yılının sayıları olduğunu gözönünde tutarsak oldukça fazla! O dönemde bu bölgelerde kaç tane işyeri, fabrika vardı? Sahipleri kimlerdi?)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Böri - 15 Mart 2012
Yahudi istilasının, Yunan işgalinden hiçbir farkı yoktur!(Hiç olmazsa Yunanlıların Yunanlı olduğu belliydi!)
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Türkistan Ordusu - 15 Mart 2012
Alıntı
SSCB 2 672 000 (Azerbaycan 35 000, Gürcistan 28 000, Rusya 700 000, Ukrayna 634 000, Özbekistan 100 000)

Rusya'da Nikola'yı 1917'de bu Ukraynalı Yahudiler devirip, infaz etti.
Lenin, Troçki, Zinoviyev, Kamenev, Kaganoviç, vs.. hepsi Ukrayna Yahudisiydi.

ingilizce bir video
http://www.youtube.com/watch?v=tXloyyme4MI

Komünist "halk" devrimini finanse edenler, Abd'li, Britanyalı, Alman Yahudisi bankerler...
Sonra insanlar şaşırıyor niye milyoner adamlar komünist oluyor diye.
1. dünya savaşında kan gövdeyi götürürken, Lenin denen soytarı isviçre alplerinde son emirleri (ve paraları) alıyordu.
Adam aslında yalan söylemedi. :)
Açık açık söylüyordu, "ben profesyonel devrimciyim" diye :)

Rusya düşerken, batılı istihbarat birimleri "Rusya'yı ateist yahudiler ele geçirdi" diyorlardı.
Slav-Yahudi savaşını Yahudi kazandı... Tabii sonra eşitlik adına milyonlarca Slav açlıktan sistemli olarak yok edildi.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Bozkurt60 - 24 Aralık 2012
Hitler'e hak vermemek elde değil..

Atsız Ata'nın da dediği gibi; ''Yahudiler,bütün milletlerin gizli düşmanıdır.''
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: ATSIZCI DADAŞ - 27 Aralık 2012
 Bu soysuzlar, düşmanların içinde en çetin olanları ve en dikkatli olmamız gereken düşmanlardır. Yalnız bunların da bir güzelliği var, herkese düşman olduklarından sebep, bir ermeni, yunan veya k.rt değillerdir. er.menini, r.mun, k.rdün tek düşmanı Türkler olduğundan hatta bunların soy isminin anti-Türk olduğundan sebep, yahudiler daha masum kalırlar. yahudiler ayrıca akıllı milletlerdir ki tarih boyunca hiç bir zaman Türk ü doğrudan karşısına alma enayiliğine girişmemişler hep içten, sinsice vurmaya çalışmışlardır. Ayrıca, dediğiniz gibi avrupa da ortaya çıkan bütün insan ahlakına sığmayan ideolojileri peydahlayanlar da bu p.çlerdir. Bu yönden işimize gelmektedirler. Biz Türklüğümüzü bildikten sonra, yahudinin bize yapabileceği bir şey yoktur. Ama avrupa da meydana getirdikleri yıkıcı akımlarını, avrupa sınırları içinde desteklemeliyiz. Ne kadar çok fransız, alman, ingiliz eşcinsel, komünist, vatansız, liberal veya sosyalist olursa bizim için daha iyi.
 Bir yandan da günün birinde yahudiyle kafa kafaya vuruşmamız gerekecektir. Bana göre, biz biraz toparlansak yahudiyi tarihten bile sileriz ama soysuz arapların çıkarları karşılığı yahudiyle işbirliği yapıp bizi müslümanlık ayağına arkadan vuracağına o kadar da eminim ki, bazen diyorum filistinde yaptıkları için, eline-beline sağlık.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: 4_hilal - 27 Kasım 2014
Ben Türklerin baş düşmanının yahudiler olduğu söylemine kesinlikle katılmıyorum.
Yahudiler tüm insanlığın düşmanıdır, dolayısıyla Türklere dost olmaları da beklenemez.
Birçok Türk büyüğü, ki Atsız Ata da dahil, yahudi düşmanlığına atıfta bılunmuşlardır.
Türklerin o kadar çok düşmanı varki, başdüşmanlık makamı korkarım yahudilere kalmaz.
Malesef Türklerin dostu yoktur ki, hangi düşmanı sayalım, hele en başa yahudileri nasıl koyalım.

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti,  zor şartlarda kurulmuştur ve gelecekte bizi bekleyen sıkıntılar Atatürk tarafından öngörülmüştür. Bu bağlamda Atatürk, Amerika ile ihtimamla temas halinde bulunmuş, çok önemli saptamalar yapmıştır.
Tek dünya devleti düzeni hakkında, Atatürk'ün öngörüleri vardır, bunları hem yazmış hem söylemiştir.
Bazı Nutuk nüshalarında bunlar bulunmasa da, Atamız hedeflenen yeni dünya düzeninden bahsetmiştir.
Amerika bilindiği gibi vakıflar ve lobiler ülkesidir.
Amerika aynı zamanda dünyanın en kalabalık yahudi nüfusuna sahip ülkesidir.
Meksika ve Panama gibi yahudi/musevi nüfusun en çok artış gösterdiği ülkeler hem Amerika'ya komşu, aynı zamanda da bu ülkeler Amerika'da ciddi bir nüfusla bulunmaktadırlar.

Ülkemizde ve Türk insanında bazı kavram kargaşaları, herşeyi yahudi gibi tanımlama sonucunu doğurmaktadır.
Hospitalye Şövalyeleri, Templiyer veya tapınak şövalyeleri yahudi olmamasına rağmen, büyük bir kalabalık bunu böyle sanmakta, böyle sunmaktadır.

Amerika'daki yahudi lobisi olmasa, ermeni soykırımı Amerika'da yani dolayısıyla dünyada tanınırdı.
Amerika'daki yahudi lobisi başka tavizler ve menfaatler karşılığı, ermeni soykırım tezinin, Amerikan meclisinden geçmesini engellemektedir.

Eğer bir inanç kitlesini Türklere başdüşman göstereceksek, inanın o inanç kitleleri arasında yahudiler birinci olamadığı gibi, ikinci de olamazlar Türk düşmanlığında.
Bende bir müslüman olarak açıkça ve samimiyetle söyleyebilirimki, Türk olmayan müslümanların Türk düşmanlığı dahi yahudileri sekize katlar.

Protestan dünyasının başı Britanya yani Birleşik Krallıktır.
Katolik dünyasının başı Vatikan'dır.
Ortodoks Hıristiyan dünyasının başı Rusya'dır.
Bu saydığım hrıstiyan ekollerin hepsi, Türk düşmanlığında yahudileri geçerler.

Bu konu çok daha derin bir incelemeden geçirilirse, önümüzdeki yüzyıl yahudilerin bize, bizim yahudilere çok ihtiyacımız olduğu sonucu ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.

TTK,
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Bozok - 27 Kasım 2014
Ülkemizde ve Türk insanında bazı kavram kargaşaları, herşeyi yahudi gibi tanımlama sonucunu doğurmaktadır.

Bende bir müslüman olarak açıkça ve samimiyetle söyleyebilirimki, Türk olmayan müslümanların Türk düşmanlığı dahi yahudileri sekize katlar.

Çok doğru tespitler, bütünüyle katılıyorum.
Yahudinin düşmanlığı elbette var ama Türk'e düşman sadece yahudi değil ki . Dindaşımız dediklerimizin yaptıkları yahudiye rahmet okumuyor mu?
Türk'ün tek dostu Türk'tür. Bu gerçeği hiç bir zaman unutmamalıyız.
NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: daglargibi - 05 Aralık 2014
Yahudiler eskiçağdan beri yahudiliği yüceltmenin peşindeler kendi ırklarını yüceltme uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar yahudilerde ki bu bilincin yarısı bizim Türkler de olsa idi bugün başımızda akp olmazdı
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 06 Mayıs 2016
Bu tür yahudi düsmanligi yapilmasina karsiyim.  Siz dünyaya gelirken secebildinizmi ne olarak geleceginizi? 
Eger bir insan isterse Türkiyeyi bölmeyi, Türklere zarar vermeyi o hangi irka ait olursa olsun benim düsmanimdir.

Su an Türkiyemi kim bölmek istiyor? kim Polisimizi Askerimizi vuruyor? Yedigi kaba tüküryor?
Kürtler!

Kürtlerle ugrasmayi birakip yok yahudu düsman yok cerkez düsman yok su düsman demek tamamen sacmalik! Türkcülükle hic alakasi yok! Sizin bu tür yazilariniz sadece Türkcülere zarar veriyor.

Yahudiler kendi irki icin birlik icindeler ve araplara hak ettikleri cezayi veriyorlar bunu Türkiye yapabiliyormu?
Dünyanin neresinde olursa olsun, yahudiyi öldüren bir teroristi bulup gebertiyorlar,  peki Türkiye ne yapiyor?  senelerden beri Kandil denen yerde Pkk teröristleri halay cekiyor,  gidip onlari inlerine sikistrabiliyormu?
Daha askerin elinde tutukluk yapan eski G3 silahlari var, her sene Amerikadan milyar dolara silah aliyor,  nerede o silahlar?

Türkcülük icin birseyler yapilmasi gerekiyorsa, temizlik icten baslanmali, cin düsman israil düsman cerkez düsman blabla düsman... ne sacma! sanki  12 yasinda cocuk kafa yapisi ile olaylara bakiliyor, biraz kendinizi gelistirmeye calisin!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Arula - 07 Mayıs 2016
Hablemitoğlu hoşgeldiniz, yahudiler bir çok milletin gizli düşmanlarıdırlar bunda birçok kandaşımız hemfikirdir ancak onlardan beter bir oluşum varsa bunlar ingilizlerdir.
Bizdeki yahudi düşmanlığı din tabanlıdır, bağnazlıktan kaynaklıdır söylediklerinize katılmakla beraber iç düşmanlar her zaman daha tehlikelidir bulunduğumuz topraklar ise hain üretme fabrikasıdır bu ülkede iç tehdit hiç bir zaman bitmez ve bitmeyecektir.
Ulu Önderimiz'de iç düşmanların daha tehlikeli olduğunu vurgulamıştır, şunu unutmamak gerekir Türkçülerin bir çoğu geçmişte  Mhp'nin siyasi bağnazlık güdüsünden etkilenmiştir bu yüzden düşüncelerinde bir takım farklılıklar veya bağnazlık olabilir ancak her zaman ümitliyim onlarında değişeceğine inanmaktayım bu fikir ayrılıklarını cahil damgası yapıştırmak yerine anlayışla karşılamak ve somut bilgilerle ispat yoluna gitmek gerekir.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: 4_hilal - 07 Mayıs 2016
Hablemitoğlu Otağa hoşgeldiniz.
Ben iletinizde yazan hiçbirşeye katılamadım.
Daha ilk cümle dünyaya gelirken ne olacağımızı seçemiyoruz sözü zaten eşitlik kardeşlik gibi çağrışımlar yapıyor.

Siz kürtlerin fiili bölücülük yaptığını, Türkçülerin çerkezlerle yahudilerle başkalarıyla uğraşmak yerine kürtlere odaklanması gerektiğini söylemişsiniz. Hatta saçmalık demişsiniz.

Kürtler kendi başlarına mı ihanet etme fikrine malik oldular sanıyorsunuz, onlara ihaneti telkin eden, ihanet etmeleri için onları kullanan ve kışkırtan devletler milletler mihraklar kim hiç araştırmadınız mı?
Kürtlerin bölücülük yaptığını herkes görüyor, herkesin gördüğünü görmek midir peki Türkçünün görevi.
Görünmeyen tehlikeleri işaret etmek, Türk milletini uyarmanın neresi yanlış ve neresi saçma!?

Atsız Ata siyonizmin bütün insanlığın düşmanı olduğunu söylemesi, Atatürk'ün siyonistlerle uğraşması yeterli referans değil midir yahudilere düşman bilmeye/görmeye!

Yahudilerin kendi ırkı demişsin, yahudi diye bir ırk yok. 2000 yılı aşkın süre devletleri de yoktu, soy/inanç devamı anneden geçen yahudilerin ırk olduğunu söylemek ne kadar mantıklıdır!

İçten temizlik başlamalı gibi sözleriniz mi Türkçülüğe hizmet oluyor!
Çok silahınız paranız gücünüz var mı!?
Ordu mu kuruyoruz, ne temizliği bu bahsettiğiniz!

Ben tasvip etmiyorum bakış açınızı, Birkaç bin musevi Türk var diye bize yahudiler düşman değil gibi bir düşünceyi telkin etmeniz bence doğru değil.
Hrıstiyan Türk nüfus musevi Türk nüfustan daha fazla fakat hrıstiyanlık ta benim hiç tasvip edebildiğim bir inanç değil, yani hrıstiyanım diyen bir Türk kandaşım olur fakat onunla da konuşurken aynen ona da hrıstiyanlık hakkında fikirlerimi söylerim.

1200 yıldır hrıstiyanlarla savaşmış, en büyük haçlı ordularını canı pahasına durdurmaya çalışmış bir Türk Milletinin mensubu olacağım ama hrıstiyanlığa sıcak mı bakacağım!

Gerekirse kürtle arapla farsla düşmanlığımızı erteler geçici rafa kaldırırız ve yine İngilizle Vatikan'la Roma'yla Fransızla yahudi ile savaşırız.
Kürtlerin nasıl bir bela olduklarını bilmiyor değiliz, fakat kürtleri 1800'lerden beri kışkırtanı siz unutmuşsunuz veya belki de hiç bilmiyorsunuz, belki de hiç bilemediniz.
1806'daki kürt isyanından 2016'ya kadar hep yahudinin bu işte parmağı var, Batı'nın parmağı var.
Bataklık burada Cizre'de Şırnak'ta değil, buradakiler sivrisinek bataklık senin bla bla diye iletinde yazdığın Kudüs'te Londra'da Vaşington'da Paris'te Moskova'da Roma'da.

Size cevaben yazan Arula kandaşımın "Ülkücülük denen virüs" sözleri çok talihsiz sözlerdir.
Ülkücülük bizi ifade eden sözlerden, belli başlı en kutsal ünvan ve sözlerden birisidir, birileri son 10-20 veya 50 senedir uygulamada hatalar yaptılar veya davayı sulandırdılar diye Ülkücülük asla virüs değildir.
Türkçülerin hepsi Ülkücüdür, güdülen Ülkü de Türk'ün Ülküsüdür.

TTK,
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Arula - 07 Mayıs 2016
4_hilal kandaşım ülkücülük terimine istemsiz olarak ön yargılı olarak yaklaşıyorum bu yüzden bazen hem sözcük anlamını düşünemiyorum hemde ne yazdığımı ancak benim demek istediğim ile sizin söylediğiniz aynı şeyler iletim yanlış anlaşılacak şekilde yazmış olabilirim ve uyarınız üzerine değiştirmek zorundayım, sağ olun.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 07 Mayıs 2016
Bizdeki yahudi düşmanlığı din tabanlıdır...

benimde anlatmaya calistigim bu

@4_hilal
"Daha ilk cümle dünyaya gelirken ne olacağımızı seçemiyoruz sözü zaten eşitlik kardeşlik gibi çağrışımlar yapıyor."

sen dünyaya gelirken secebildinmi hangi dine ait olacagini? ben din düsmanliginin her türlüsüne karsiyim,  eger bir insan "yahudi" diye ona düsman kesiliyorsan, o zaman hiristiyana da düsman kesilirsin buda Türkcülüge karsidir.  Asyada cesitli dine ait irkdaslarimiz var, onlar hiristiyan, yahudi su bu diye ayrim mi yapacaz?

Türk birligi olacaksa bu Türkcülük temellerinde kurulur, din üzerine kurulursa osmanlidan farki ne kalir? Osmali Türkcülüge en büyük zarari verdi!


"Kürtler kendi başlarına mı ihanet etme fikrine malik oldular sanıyorsunuz, onlara ihaneti telkin eden, ihanet etmeleri için onları kullanan ve kışkırtan devletler milletler mihraklar kim hiç araştırmadınız mı?"

kürdün imani paradir,  para ver sana 12 yasindaki kizini satar! Osman Pamukoglu askeri istihbarat üzerine bir konusmasinda dedi "...bunlara para ver sana teroristlerin yerlerini degil ayakkabi numaralarini bile getirirler" 
senin evine Sican girmis, yatagini kemiriyor, sende bunun arkasinda yahudiler var diyorsun.

"
Yahudilerin kendi ırkı demişsin, yahudi diye bir ırk yok. 2000 yılı aşkın süre devletleri de yoktu, soy/inanç devamı anneden geçen yahudilerin ırk olduğunu söylemek ne kadar mantıklıdır!"
Yahudilik bir dindir ve mensuplari ayni irka sahiptir,  yahudi dinin almis Türk boyu ayni irka sahip degildir.

"
1200 yıldır hrıstiyanlarla savaşmış, en büyük haçlı ordularını canı pahasına durdurmaya çalışmış bir Türk Milletinin mensubu olacağım ama hrıstiyanlığa sıcak mı bakacağım!"

Eger ümmetciyim arap yalakasiyim dinciyim diyorsan tabi din ayirimi yaparsin.  Ama Türkcüyüm dersen hiristiyanliga da yahudilige de Kam, Budistlige, Sii lige de sicak bakmak zorundasin.  Yoksa Türkcülügün degerlerini anlamamissin.

Türkcülük din ayrimi yapmaz, irk ayrimi yapar!


"Gerekirse kürtle arapla farsla düşmanlığımızı erteler geçici rafa kaldırırız ve yine İngilizle Vatikan'la Roma'yla Fransızla yahudi ile savaşırız."

bu kafa yapisi Hun kelimesinin altinda tamamen yanlis. Aslinda senin "Türk kürt kardes ayiran kalles" diyen ümmetci yobaz arap yalakasi forumlarda yerin daha uygun! Yok burasi Osmanli forumu diyorsan o zaman "Hun" kelimesini degistirmelisin. Hun'lar din ayrimi yapmadilar!

"Size cevaben yazan Arula kandaşımın "Ülkücülük denen virüs" sözleri çok talihsiz sözlerdir.
Ülkücülük bizi ifade eden sözlerden, belli başlı en kutsal ünvan ve sözlerden birisidir, birileri son 10-20 veya 50 senedir uygulamada hatalar yaptılar veya davayı sulandırdılar diye Ülkücülük asla virüs değildir.
Türkçülerin hepsi Ülkücüdür, güdülen Ülkü de Türk'ün Ülküsüdür."

ne sacma, ben Türkcüyüm ama ülkücü degilim,  hic bir zaman ne arap yalakasi oldum nede arabin sakalina sarigina girtlagina önem verdim!

Mhp nin yaptigi ülkücülük arabin yazisini arabin dilini arabin törelerini yasamak, kürdü alip bozkurt isareti yaptirirak, Bozkurt kelimesini kirletmekten baska bisey degildir.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 07 Mayıs 2016
4_hilal kandaşım ülkücülük terimine istemsiz olarak ön yargılı olarak yaklaşıyorum bu yüzden bazen hem sözcük anlamını düşünemiyorum hemde ne yazdığımı ancak benim demek istediğim ile sizin söylediğiniz aynı şeyler iletim yanlış anlaşılacak şekilde yazmış olabilirim ve uyarınız üzerine değiştirmek zorundayım, sağ olun.

kullandigin bir sözü niye degistiriyorsun?
Ülkücülerin birlestigi bir laf var ""Türklük bedenimiz İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz benden ceset olur.""

Islama ait olmayan bütün Türkler bu zihniyete göre ceset! Bu virus degil tamamen yobazlik!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Kurtkaya - 07 Mayıs 2016
Otağımıza yeni katılan kandaşımız sayın Hablemitoğlu hoşgeldiniz, esenlikler getirdiniz.
Bu otağda yazan kandaşlarımız bir elin parmakları kadar az sayıda olan, gerçek hayatta da tanıdığımız, uğraşlarına, özverilerine ve içtenliklerine birebir tanık olduğumuz gerçek Türkçülerdir.
Bazen konuşma diliyle yazı yazmak Türkçenin anlatmak istediği anlamı vermede yetersiz kalıyor.
Çoğumuz konuşma diliyle yazmak gibi yanlışlıklar yaptığımızdan sonuçta doğal olarak yanlış anlaşmalara sebebiyet veriyoruz.
Birbirimize karşı daha anlayışlı davranarak, konuyu kişisel çekişme aracı yapmadan, seviyeli bir tartışma yürütmeye özen gösterelim.
Bizim bir soruna veya konuya farklı bakışımız fikir ayrılığından ziyade fikir zenginliğinden ve daha farklı çözümler ortaya koyma çeşitliliğindendir. Birbirimiz kırmadan, birbirimizden yararlanacak ve bizleri okuyanları da aydınlatacak şekilde yazışmamızı sürdürmemizi salık veriyorum.
Umarım; öneri ve öğüdüme gereken hassasiyet gösterilir.
Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: 4_hilal - 08 Mayıs 2016

sen dünyaya gelirken secebildinmi hangi dine ait olacagini? ben din düsmanliginin her türlüsüne karsiyim,  eger bir insan "yahudi" diye ona düsman kesiliyorsan, o zaman hiristiyana da düsman kesilirsin buda Türkcülüge karsidir.  Asyada cesitli dine ait irkdaslarimiz var, onlar hiristiyan, yahudi su bu diye ayrim mi yapacaz?


Yukarda sen bu sözü yazdiginda dünyaya gelirken ne oldugunu seçebiliyor musun demistin, bunu hangi soy olarak gelmeyi seçebildin mi gibi anlasiliyordu. Halbuki simdi hangi dine ait olarak dünyaya gelmekten diye degistiriyorsun sözlerini. Demekki hangi inanç üzere geldigini seçemiyorsun yzmak istemistin ve ilk yazarken yanlis yazmissin. Kendi eksik yazmani sorgulayacagina, bizi kalayliyorsun.  :kahkaha01:Yahudilik bir dindir ve mensuplari ayni irka sahiptir,  yahudi dinin almis Türk boyu ayni irka sahip degildir.

Burada da iyi birsey söylemeye çalisirken yine karistirmissin. Ben senin söyleyemedigini yine dogrusuyla anladim ki, sen musevi inancindan olmak ile yahudi olmak ayni sey degil diyorsun, musevilik inancin ismi ve dahi yahudilik irk bagi da gerektiren musevi toplulugudur diyorsun.
Fakat dogru gibi görünse de bu dedigin de malesef o kadar basit bir izah ile geçistirilecek meselelerden degil, çok çetrefilli konu.


Eger ümmetciyim arap yalakasiyim dinciyim diyorsan tabi din ayirimi yaparsin.  Ama Türkcüyüm dersen hiristiyanliga da yahudilige de Kam, Budistlige, Sii lige de sicak bakmak zorundasin.  Yoksa Türkcülügün degerlerini anlamamissin.

Türkcülük din ayrimi yapmaz, irk ayrimi yapar!


Yok ben kendimi hiç zorunda hissetmedim bugüne kadar. Budizmi ve Budistleri komik buldum hayatim boyunca, hristiyanlik denilen inanci da hiçbirzaman sevmedim, Sii'ligi de senin hayal edemeyecegin kadar derin arastirdim, hiç fena bir çorba olmadigi içinde yok yok denilecek kadar sentezlemelerden olustugunu gördüm Sii'ligin. Yahudileri de hiç sevmedim hayatim boyunca.
Yani ben Gagavuz görsem ona da hristiyanligin içine düstügü saçmaligi zevkle anlatirim, yine benim kandasimdir fakat inancinin yanlis oldugunu ve Türklere uymadigini zevkle saklamadan söylerim. Musevi Türk'e de söylerim.

Türkçüler onu yapar bunu yapmaz gibi kesin manifestolar sunma, kendini de bizden daha fazla irkçi sanma bu naçizane tavsiyemdir sana.
Arap yalakasi degilim, ki dedem Yemen Gazisi ben nasil arap yalakasi olayim, esyanin tabiatina aykiri bu dedigin.

bu kafa yapisi Hun kelimesinin altinda tamamen yanlis. Aslinda senin "Türk kürt kardes ayiran kalles" diyen ümmetci yobaz arap yalakasi forumlarda yerin daha uygun! Yok burasi Osmanli forumu diyorsan o zaman "Hun" kelimesini degistirmelisin. Hun'lar din ayrimi yapmadilar!

Yine herseyi birbirine karistirmissin.ne sacma, ben Türkcüyüm ama ülkücü degilim,  hic bir zaman ne arap yalakasi oldum nede arabin sakalina sarigina girtlagina önem verdim!

Mhp nin yaptigi ülkücülük arabin yazisini arabin dilini arabin törelerini yasamak, kürdü alip bozkurt isareti yaptirirak, Bozkurt kelimesini kirletmekten baska bisey degildir.


Bak sana bir örnek vereyim, nasil ki araplar Arapça dilinin baska dile tam tercüme edilmesinin mümkün olmadigini iddia ederler, Arapçanin kudretinden bahsederler, özellikle Kuran'da geçen kavramlarda bunu söylerlerse, iste senin anlayamadigin da Türkçedeki "Ülkü" sözcügü baska dile tam tercüme edilemeyecek kadar kudretli kuvvetli derin ve yüksek mahiyette bir sözcüktür.
Her Türkçü ülkücüdür, fakat sen bu açiklamadan sonra halen Ülkü sözcügünü siyasi bir olusuma indirgiyorsan, bu da senin cehaletin olur.

Ben yahudilerin ve yahudiligin Türklerin en önemli düsmanlarindan oldugunu düsünüyorum hala Hablemitoglu, beni bunun aksina ikna edersen sevinirim ve haliyle tesekkür ederim sana.TTK,
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Çağrıbey - 08 Mayıs 2016
Bu tür yahudi düsmanligi yapilmasina karsiyim.  Siz dünyaya gelirken secebildinizmi ne olarak geleceginizi? 
Eger bir insan isterse Türkiyeyi bölmeyi, Türklere zarar vermeyi o hangi irka ait olursa olsun benim düsmanimdir.

Su an Türkiyemi kim bölmek istiyor? kim Polisimizi Askerimizi vuruyor? Yedigi kaba tüküryor?
Kürtler!

Kürtlerle ugrasmayi birakip yok yahudu düsman yok cerkez düsman yok su düsman demek tamamen sacmalik! Türkcülükle hic alakasi yok! Sizin bu tür yazilariniz sadece Türkcülere zarar veriyor.

Yahudiler kendi irki icin birlik icindeler ve araplara hak ettikleri cezayi veriyorlar bunu Türkiye yapabiliyormu?
Dünyanin neresinde olursa olsun, yahudiyi öldüren bir teroristi bulup gebertiyorlar,  peki Türkiye ne yapiyor?  senelerden beri Kandil denen yerde Pkk teröristleri halay cekiyor,  gidip onlari inlerine sikistrabiliyormu?
Daha askerin elinde tutukluk yapan eski G3 silahlari var, her sene Amerikadan milyar dolara silah aliyor,  nerede o silahlar?

Türkcülük icin birseyler yapilmasi gerekiyorsa, temizlik icten baslanmali, cin düsman israil düsman cerkez düsman blabla düsman... ne sacma! sanki  12 yasinda cocuk kafa yapisi ile olaylara bakiliyor, biraz kendinizi gelistirmeye calisin!

Hablemitoğlu kandaşım öncelikle esenlik getirdiniz.
İletilerinizi yazarken konulara bir bütün olarak bakmadığınız gözlemliyorum. Bu otağda binlerce başlık var ve şunda ileti eklediğimiz konu bu binlerce başlıktan sadece bir tanesi.
Bu otağ ve otağın resmi kuruluşu olan Gökbörü Türkçüler Derneği soy, kan, dil, tarih, coğrafya, kültür, medeniyet ve töre olarak Türkçü bir anlayışa sahip olduğundan ve Türkçülüğü kısım kısım bölmeden bir bütün olarak gördüğünden Türk'e uymayan, Türk'e ters düşen, Türk'e zarar veren ve düşman olan her şeye karşı duruş sergilemektedir. Yahudiler de düşmanlarımızdan bir tanesidir ve bu başlık da yahudi kepazeliğinin ne menem bir şey olduğunu ortaya dökmektedir.
Diğer başlıklarda çerkezler, kürtler, masonlar, siyasal İslamcılar, mezhepçiler, marksistler, kozmopolitler, hümanistler... vs. ne kadar Türklük karşıtı ve düşmanı etnik yapı ve fikir sistemi varsa hepsi ayrı ayrı yerilerek açık ve gizli yüzleri ve niyetleri ortaya dökülmüştür.
Yani biz salt yahudi ve kürt düşmanlığı üzerine yazıp çizmiyoruz. Siyasal İslamcılık, kürt terörü ve kürtçülük şu anda Türklüğün yoğunluğu en yüksek düşmanlarıdır. Bizatihi kürdün kendisi dünya için ziyan bir mahlukat sürüsüdür. Ama Türk'ün alçak kürt dışında daha nice düşmanlarının olduğunu da unutmamak ve bu geri planda kalmış veya gizlenmiş düşmanlara karşı da uğraşı elden bırakmamak gerekir. Yılan yılandır, akrep akreptir. Bunların renkleri, cinsleri ne olursa olsun tabiatları değişmez ve büyüğü küçüğü, az zararlısı, çok zararlısı, diye bir ayrım yapılmaz.
Haşarat haşaratttır.
Kimi önden saldırır kimi sondan.
Yazıp çizdiğimiz her şeyin de gerçek hayatta, Gökbörü Türkçüler Derneği çatısı altında, davasını yürütüp, uğraşını veriyoruz.
Size otağımızı iyice incelemenizi öneririm. Otağı iyice incelediğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlamış olacaksınız.

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey.

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 08 Mayıs 2016
benim sözüm:
Alıntı
Bu tür yahudi düsmanligi yapilmasina karsiyim.  Siz dünyaya gelirken secebildinizmi ne olarak geleceginizi? 
bu sözümü anliyamamissin ve bunu yazmissin

Alıntı
Yukarda sen bu sözü yazdiginda dünyaya gelirken ne oldugunu seçebiliyor musun demistin, bunu hangi soy olarak gelmeyi seçebildin mi gibi anlasiliyordu. Halbuki simdi hangi dine ait olarak dünyaya gelmekten diye degistiriyorsun sözlerini. Demekki hangi inanç üzere geldigini seçemiyorsun yzmak istemistin ve ilk yazarken yanlis yazmissin. Kendi eksik yazmani sorgulayacagina, bizi kalayliyorsun.  :kahkaha01:

hic bir sey degistirmedim, ayni sözümün arkasindayim ama senin sorunun sözlerimin sadece yarim okuman ve anladagin bir seye kendi kendine gülmen.  Kalaylamak kelimesinin tam anlamini bilmiyordum Türk Dil Kurumuna baktim orada söyle yaziyor "Eksiklikleri, kusurlari görünüste gizlemeye çalismak"
Cümlelerimi anlayamadigin gibi birde gizlemeye calistigimi mi iddia ediyorsun?

Alıntı
Burada da iyi birsey söylemeye çalisirken yine karistirmissin. Ben senin söyleyemedigini yine dogrusuyla anladim ki, sen musevi inancindan olmak ile yahudi olmak ayni sey degil diyorsun, musevilik inancin ismi ve dahi yahudilik irk bagi da gerektiren musevi toplulugudur diyorsun.
Fakat dogru gibi görünse de bu dedigin de malesef o kadar basit bir izah ile geçistirilecek meselelerden degil, çok çetrefilli konu.

Senin dini bu kadar ön planda tutman ve "Gerekirse kürtle arapla farsla düsmanligimizi erteler geçici rafa kaldiririz ve yine Ingilizle Vatikan'la Roma'yla Fransizla yahudi ile savasiriz." demen, senin sadece "genis" ufkunu gösteriyor.
Kiminle savasacaksin ingilizle, Vatikan la yahudiyle?  yan sokaginda pkk bayragi asili dururken, sen düsmanligi birakip bisikletinle sefere mi cikacaksin?


Alıntı
Budizmi ve Budistleri komik buldum hayatim boyunca, hristiyanlik denilen inanci da hiçbirzaman sevmedim, Sii'ligi de senin hayal edemeyecegin kadar derin arastirdim, hiç fena bir çorba olmadigi içinde yok yok denilecek kadar sentezlemelerden olustugunu gördüm Sii'ligin. Yahudileri de hiç sevmedim hayatim boyunca.
Yani ben Gagavuz görsem ona da hristiyanligin içine düstügü saçmaligi zevkle anlatirim, yine benim kandasimdir fakat inancinin yanlis oldugunu ve Türklere uymadigini zevkle saklamadan söylerim. Musevi Türk'e de söylerim.
Senin ufkun dincilikle basliyor ve burnunun ucunda dincilikle bitiyor, Türkcüyüm deme baska yerlerde, bu kelimeyi lekelemekten baska bir sey yapmiyorsun.
Turan eger bir gün kurulacaksa, senin gibi dincilerle bu mümkün degil! Sen bisikletine binip Vatikana karsi savasmaya git.


Alıntı
Her Türkçü ülkücüdür, fakat sen bu açiklamadan sonra halen Ülkü sözcügünü siyasi bir olusuma indirgiyorsan, bu da senin cehaletin olur.
 
Anlasilan sen bir konu hakkinda tartisirken, sözlerin anlamini kanitlayacak aciklamalari yazacagina kisisel saldirislara gecmeyi, kendi kendine gülmeyi adet edinmissin.  Bir konu hakkinda tartismada bu tür sayiklamalari olan bir insan herhalde kendi cehaletini karsisindakinde ariyor.
"Ülkücülük" kelimesi TDK: "Bir ülküyle belirlenmis olan, bu ülküye çikar gütmeden bagli kalan yasama biçimi ve dünya görüsü, idealizm" bu kelime Türkes'le beraber ünlendi ve temellerini Türk + Islam üzerine kurdu, senin anladigin "Ülkücülük" eger farkliysa, o zaman bir kelimeyi kullanirken ardindan da yazmalisin "benim icin ülkücülük farkli anlam tasir ama anlatmaya calissam zor anlatamiyorum" deki senin ülkücülük anlayisina anlayis göstereyim!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 08 Mayıs 2016Bu otağ ve otağın resmi kuruluşu olan Gökbörü Türkçüler Derneği soy, kan, dil, tarih, coğrafya, kültür, medeniyet ve töre olarak Türkçü bir anlayışa sahip olduğundan ve Türkçülüğü kısım kısım bölmeden bir bütün olarak gördüğünden Türk'e uymayan, Türk'e ters düşen, Türk'e zarar veren ve düşman olan her şeye karşı duruş sergilemektedir.
...

Diğer başlıklarda çerkezler, kürtler, masonlar, siyasal İslamcılar, mezhepçiler, marksistler, kozmopolitler, hümanistler... vs. ne kadar Türklük karşıtı ve düşmanı etnik yapı ve fikir sistemi varsa hepsi ayrı ayrı yerilerek açık ve gizli yüzleri ve niyetleri ortaya dökülmüştür.


bu bakistan zaten karsi geldigim bir nokta yok!

Peki uygulamada nasil?

Çirkin ama gerçek olan bir durum var ki tarihe yalan söyletmek haysiyetsizligi hemen her devirde basvurulan bir yöntemdir.
Yavuz Sultan Selim Iran Safeviler'iyle giristigi mücadelede mezhep tarafgirligi yaparak Sii olan Iran Türk Devletine karsi  sözüm ona Sünni olan kürt asiretlerini yanina çekerek Sah Ismail'e karsi dogu ve güneydogu Anadolu'da bir tompon bölge olusturma taktigine girismistir. Ne yazik ki dogu ve güneydogu Anadolu'ya ilk defa kürdistan diyerek oradaki kürt asiret ileri gelenlerini kürt beyi ve olusturulan yönetimi de kürt beyligi ilan eden Yavuz Sultan Selim'dir. Yani Yavuz Sultan Selim Sah Ismail'e karsi güvenli bir koridor olusturmak için politik, askeri ve stratejik bir tavirla kürtlerle isbirligi yapmis ve kürtlerden aldigi bu hizmet(!) karsiliginda da o bölgeyi kürdistan olarak ilan etmistir. Yani "dedesi koruk yemis torununun disi kamasmis" atasözünün tanimladigi gibi bu gün disimizin kamasiyor olmasi Yavuz Sultan Selim'in o zamanki tercihleridir.   
Burada
https://hunturk.net/forum/index.php?topic=6615.msg44601#msg44601
Öz Türk kültürünü, dilini, töresini bugünlere kadar tasiyan 40 000 Alevi/Bektasi Canimiza kiyan arap yalakasina siirler düzenleniyor bir Türkcü forumunda ve aklanmaya calisiliyor. Siir de siir olsa, sanki corba, böyle arap yalakasi ümmetci padisahlari öven sahis, anlasilan Alevi Bektasi katilami umrunda degil, tabi, burun ucunda biten ufkunda sadece dincilik isigi yaniyor!


Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: 4_hilal - 08 Mayıs 2016
Burada
https://hunturk.net/forum/index.php?topic=6615.msg44601#msg44601
Öz Türk kültürünü, dilini, töresini bugünlere kadar tasiyan 40 000 Alevi/Bektasi Canimiza kiyan arap yalakasina siirler düzenleniyor bir Türkcü forumunda ve aklanmaya calisiliyor. Siir de siir olsa, sanki corba, böyle arap yalakasi ümmetci padisahlari öven sahis, anlasilan Alevi Bektasi katilami umrunda degil, tabi, burun ucunda biten ufkunda sadece dincilik isigi yaniyor!


Siir düzenlenmez, ona siir düzmek denilir. Ne kadar güzel Türkçen var senin, öz Türk dilini siz mi koruyorsunuz.

Hah bak simdi oldu, öncelikle sadede gelmene sevindim. Derdini kivirmadan direk dogrudan anlatmak yakisir bir Türk'e.
(Bu arada senin Türk olduguna emin degilim, ben Türk oldugun farzedildiginde meramini derdini direk anlatmanin dogru oldugunu ifade etmek istedim)

Senin baska bir konu basliginda, "halk" kelimesini fazla kullanman zaten sol tandanstan oldugunu anlamama yetmisti.
Türk Milliyetçileri 60'larda 70'lerde ve hatta 80'lerde Millet yerine Halk diyenlere söverlerdi, çünkü bu solcularla özdes olmustu.

Türk Milleti yerine Türk Halki diyeni duydugumda benimde heryerime kramp giriyor hala, büyüklerimizin rahle'i tedrisinden geçmisiz demekki.

Alevi Türklerin sünni Türklere karsi hiçbir üstünlügü yok, sünni Türkler 10 hataya düsüyorsa ortalama alevi Türkler'de en az 10 belkide 20 hataya düsüyorlardir, hiç ukalalik yapip alevi/bektasilerin Türk kültürünü bugünlere tasiyanlar oldugunu iddia etme.
Bu iddianin altinda kalirsin, ezilirsin. Yeni bir baslik aç istersen.

Ha dur ben senin kafani duvara vurmani gerektirecek bir gol atayim önce, senin niyetin nasil olsa belli.

Sah Ismail'in annesi de nenesi de Rum/Gürcü prensesleri. Yavuz Sultan Selim Han'in annesi de Türk Dulkadiroglu Bozkurt bey'in kizi, babasi II.Bayazit dedesi de Fatih Sultan Mehmet.  Bu 1-0, simdi baslama vurusu ile top sende.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 08 Mayıs 2016
Alıntı
Siir düzenlenmez, ona siir düzmek denilir. Ne kadar güzel Türkçen var senin, öz Türk dilini siz mi koruyorsunuz.

benim Türkceme laf atarken kendi Türkcen cok mu güzel ?
"sadede" degil sadete denir
merami ney?
direk?  dogurdan gibi Türkce kelime varken niye direk diyorsun? yabanci kelime kullaninca daha mi güzel oluyor Türkcen?
hem "direk dogurdan" arasinda ne gibi fark var?
"tandastan" ne demek?
halk kelimsini beyenmiyorsun ama milliyet kelimesini kullaniyorsun, madem Türkcemize o kadar deger veriyorsun, niye Türkce kelime kurup ulus demiyorsun?

Alıntı
heryerime kramp giriyor
her yerine ne giriyor?
Alıntı
Ha dur ben senin kafani duvara vurmani gerektirecek bir gol atayim önce, senin niyetin nasil olsa belli.
ilginc düsünce seklin var, bir cevaba karsi cevap veririken önce pembe rüyalar görüyorsun sonra bu rüyalari tartistigin insan ait diyorsun, uyansan da biraz konuda kalsan?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: 4_hilal - 08 Mayıs 2016
Sen benim yazdigim bir siirin baglantisini veriyorsun, ekledigin baglanti Yavuz Sultan Selim hakkindaki bir siir ve sonrasinda ileti içerisinde Alevi/Bektasi savunuculugu yapiyorsun, sonra da ne hikmetse ben senin konuyu getirdigin yerden cevap yazinca bana konuda kal diyorsun.

Hablemitoglu seni pek gözüm tutmadi, Türkçü olmak bir yana, Türk olduguna bile emin degilim. Sen yazdikça, yumurtladikça görecegiz nesin necisin.
Sen forumlari konulari Otagi iyice gez dolas oku yaz.


Ha bu arada birdaha Yavuz Sultan Selim Han'a rencide edici ifadeler kullanirsan ben de sizin Sah'larin ne menem olduklarini anlatirim. Sah Ismail'in mesela 1 gram Türk olmadigini söylemistim, onun gibi.
Yavuz Sultan Selim Han'a arap yalakasi iftirasini derken, Sah'larin da nasil ermeni fars zaza yalakasi oldugunu da söyle.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: o.öcal - 08 Mayıs 2016
Bu tartışma biraz fazla uzamamış mı? Fikirlerin çarpışmasından doğrular ortaya çıkabilir ama burada fikirler çarpışmıyor; hakaret ve aşağılamalar sınırı aşmış durumda.

Türkçü gençlik yaftalama hastalığından bir türlü kurtulamadı.

Türkiye Cumhuriyeti bir Türk devletidir ama gençlik yapılanmalarına baktığımız zaman sayısal olarak en az gençliğe Türkçüler sahiptir. Hep başkasına kusur bulmak ne derece gerçekçidir. Türçüyüm diyen herhangi bir gençle tartışma ortamına girmekten kaçınır olduk ki sebepleri herkesçe malumdur. Bireyleri sadece ben diyen bir gençlik yapılanmasıyla Turanı düşünmek hayalden de öteye.

Sahiplenilmeyen her değer başkalarının elinden öper, bozkurt gibi ülkü gibi.

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 08 Mayıs 2016
Alıntı
Sen benim yazdigim bir siirin baglantisini veriyorsun, ekledigin baglanti Yavuz Sultan Selim hakkindaki bir siir ve sonrasinda ileti içerisinde Alevi/Bektasi savunuculugu yapiyorsun, sonra da ne hikmetse ben senin konuyu getirdigin yerden cevap yazinca bana konuda kal diyorsun.

Evet, ama verdigim cevap sana degildi, yukaridaki arkadas verdigi cevabinda irk ayrimi yapiyor ve bende bunu destekliyorum soru olarakda neden din ayrimina izin verildigini soruyorum. Senin bir konuyu anlaman icin her zaman 3 kere mi cevaplamam lazim? Her verdigim cevaba cekirge gibi niye hopluyorsun? yoksa sende, Türkcesini bilmiyorum "paranoid disease" mi var?

Alıntı
Hablemitoglu seni pek gözüm tutmadi, Türkçü olmak bir yana, Türk olduguna bile emin degilim. Sen yazdikça, yumurtladikça görecegiz nesin necisin.

Eger arap dinci gözlügünü cikartabilirsen belki daha kolay anlarsin?
"yumurtladikça görecegiz nesin necisin."
tavuklarla ic icesin anlasilan, Tavuklara yakinligin sözlerini etkilemis, yumurtladiklarinda cikardiklari sesleri bir sekil zaten uyguluyorsun yazilarinda.

Sen forumlari konulari Otagi iyice gez dolas oku yaz.


Alıntı
Ha bu arada birdaha Yavuz Sultan Selim Han'a rencide edici ifadeler kullanirsan ben de sizin Sah'larin ne menem olduklarini anlatirim. Sah Ismail'in mesela 1 gram Türk olmadigini söylemistim, onun gibi.

kendisi gibi yobaz olmayan Türkleri katleden bir yobazi savunmak icin sah Ismail'i mi karalayacaksin? Benim Sahim Haci Bektasi Veliyimi karalayacaksin?  bunu yaparsan gözümde insan degilsin!
Alıntı
Yavuz Sultan Selim Han'a arap yalakasi iftirasini derken, Sah'larin da nasil ermeni fars zaza yalakasi oldugunu da söyle.

Hangi sahim benim Ermeni Fars Zaza?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 08 Mayıs 2016
Bireyleri sadece ben diyen bir gençlik yapilanmasiyla Turani düsünmek hayalden de öteye.
Turan'in temeli Türkcülüktür, ve her seyden üstündür. Dini öne cikartip, Türkcülük arkaya itilirse, Turan hic bir zaman kurulamaz. Turan'in önündeki en büyük engel dinciliktir. Arap saplantiligidir. Arabin yazisini, sarigini, timisini, girtlagini, yasamini benimseyen osmanli yalaka padisah takimi, Türk kültürüne Türk diline Türk halkina en büyük kötülügü yapmistir. Islam dininden diye her domuza, dini farkli olan Türkten daha cok önem vermis, topraklarimiza farkli hayvanlari doldurmustur. Bu hayvanlarin dinleri azaldikca, gercekten hayvan olduklarini anlamaya basladilar ve hayvan Bayraktan ne anlar, bayragimi yakar, üzerine basar, tükürür...!


Alıntı
Budizmi ve Budistleri komik buldum hayatim boyunca, hristiyanlik denilen inanci da hiçbirzaman sevmedim, Sii'ligi de senin hayal edemeyecegin kadar derin arastirdim, hiç fena bir çorba olmadigi içinde yok yok denilecek kadar sentezlemelerden olustugunu gördüm Sii'ligin. Yahudileri de hiç sevmedim hayatim boyunca.
Yani ben Gagavuz görsem ona da hristiyanligin içine düstügü saçmaligi zevkle anlatirim

Inanci saglam olan farkli inanclardan korkmaz. Bu kafaylada Türkcülük olmaz!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: o.öcal - 08 Mayıs 2016
Bireyleri sadece ben diyen bir gençlik yapilanmasiyla Turani düsünmek hayalden de öteye.
Turan'in temeli Türkcülüktür, ve her seyden üstündür. Dini öne cikartip, Türkcülük arkaya itilirse, Turan hic bir zaman kurulamaz. Turan'in önündeki en büyük engel dinciliktir. Arap saplantiligidir. Arabin yazisini, sarigini, timisini, girtlagini, yasamini benimseyen osmanli yalaka padisah takimi, Türk kültürüne Türk diline Türk halkina en büyük kötülügü yapmistir. Islam dininden diye her domuza, dini farkli olan Türkten daha cok önem vermis, topraklarimiza farkli hayvanlari doldurmustur. Bu hayvanlarin dinleri azaldikca, gercekten hayvan olduklarini anlamaya basladilar ve hayvan Bayraktan ne anlar, bayragimi yakar, üzerine basar, tükürür...!


Alıntı
Budizmi ve Budistleri komik buldum hayatim boyunca, hristiyanlik denilen inanci da hiçbirzaman sevmedim, Sii'ligi de senin hayal edemeyecegin kadar derin arastirdim, hiç fena bir çorba olmadigi içinde yok yok denilecek kadar sentezlemelerden olustugunu gördüm Sii'ligin. Yahudileri de hiç sevmedim hayatim boyunca.
Yani ben Gagavuz görsem ona da hristiyanligin içine düstügü saçmaligi zevkle anlatirim

Inanci saglam olan farkli inanclardan korkmaz. Bu kafaylada Türkcülük olmaz!

Hamlemitoğlu bu otağda dincilik yapılmaz. Sünni, Alevi, Bektaşi, Şii ayrımcılığı ve reklamı da yapılmaz. Sen yaptığın reklamla nereye varmak istiyorsun? Türklerin kadim dininin Alevilik Bektaşilik veya Şiilik olmadığını bildiğini biliyorum.  Reklamını yaptığın kültürün de bir kısmının Çölden geldiğini biliyorsun. İslamın özüyüz diyen Cemcilerden mi yoksa Pir Sultan Abdal'a Pir Silvanus diyen Çınarcılardan mısın?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 09 Mayıs 2016
Alıntı
Hamlemitoğlu bu otağda dincilik yapılmaz. Sünni, Alevi, Bektaşi, Şii ayrımcılığı ve reklamı da yapılmaz. Sen yaptığın reklamla nereye varmak istiyorsun?


Ben mi reklam yapiyorum? Tüm yazilarimda inanctan olursa olsun, ayrimina karsiyim, bu Türkcülügün temeli olamaz diyorum inanc ayrimi yapan sahisla tartisiyorum!
Isteyen istedigine inanabilir, agaca tapsin böcege tapsin, önemli olan Türkcülüktür.  Ama islam dininden olmayanlarin dinini kücümsek din ayrimcilgidir, be bu ayrimcilik bu forumda yapiliyor, din ayriminin Türkcülükle ne alakasi var?

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 09 Mayıs 2016
"Tüm yazilarimda HANGI inanctan olursa olsun..." olacakti, burada yazi yazinca hata nasil düzeltilir?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: 4_hilal - 09 Mayıs 2016
Birçok konuda Türklere önayak olan Atsiz Ata, senin Otaga geldiginden beri sürekli vurguladigin soy bazli Türk Milliyetçiliginin mucididir.
Soy milliyetçiligi veya kan milliyetçiligi Türklerde Atsiz Ata'dan önce yapilmiyordu, münferit olarak belki kisiler tarafindan yapilmis olabilir fakat sistemli sekilde bu tip bir milliyetçilik Türklerde yoktu.
Yusuf Akçura'nin 3 Tarz'i Siyaset'inin (Osmanlıcılık, Pan-İslamizm, Türkçülük) birisi olan Türkçülük dahi açilimi itibari ile bugün Türkçülerin istedigi sekilde soycu/irkçi bir mahiyette degildi.

Ziya Gökalp'in de 3 Tarz'i Siyaset'in benzerini harmanlamayi teklif ettigi fikirleri oldu, Gökalp beg sundugu 3 tarzin Türklerde ayni anda bulunmasini telkin ediyordu; 1-islam ümmetindenim, 2-garb medeniyetindenim, 3-Türk Milletindenim seklinde ifade ediyor ve her Türk'e bu telkin ediliyordu. Ki Ziya Gökalp'in bu telkini Cumhuriyetimizin kuruldugu yillara da damgasini vurmustur.1923-1938 arasi Gökalp beg'in bu 3 tarz'i uygulamaya konulmaya çalisildi durdu.

Gaspirali Ismail beg ise dilde fikirde iste birlik diye 3'lü telkininde belkide ilk defa Türk Birligi gibi yani Turan gibi bir Ülkü'yü hedef olarak sunmus oluyordu, çünkü onun sundugu teori ile Türkiye'de yasamayan Türkler de nasibini almis oluyordu.

Geriye de Türk Milliyetçiliginin allame'i cihan'i olan, Türkçülüge bir Pir aranirsa, Sah aranirsa hah odur ki Zeki Velidi Togan kaliyor, çokta yabanci degil Atsiz'in hocasi sayilir.

Simdi bize din ayrimi yapiyorsunuz dedin durdun, ukalaliklar yaptin, hakaret ettin, sana özetiyle Türkçülügün mimarlarindan en önemlilerinden bahsetmis olduk. Türkçülük nihai seklini Atsiz Ata ile almistir sonucuna varmamak elde degil. Atsiz Atasiz Türk Milliyetçiligi düsünülemez.
Bak belki okumamissindir sizinkiler Nazim Hikmet Sabahattin Ali takilirlar :) sana Atsiz Atanin bir siirini ekleyeyim oku, daha önce okuduysan da konu ile alakali oldugu için tekrar oku, okuman bitince misra misra sana açiklamasini da yapmak isterim ki, benim savundugum seyler o siirin içinde ana hatlari ile anlatilmis.

Yakarış-2

Bir gün olur, elbette eski beğler dirilir,
Yine kılıç kuşanır tarihteki paşalar,
Yine şanlar alınıp nice canlar verilir,
Yiğit akınımızdan yine dünya şaşalar.

“Türk tarihi” denen kahramanlık şiirini
Yeniden yazmak için harcayacağın kandır.
Mısraların içinde en güzel ve derini
Batıda “Niğbolu””, doğuda “Çaldıran”dır.

Yine batılıların üçüncü Kosova’da
Topraklara sereriz, bir değil, birkaçını.
Çekilince kılıçlar yeniden Haçova’da
Param parça ederiz Cermenliğin haçını.

Yine ufka açılır şanlı korsanlarımız,
Bir Türk gölü yaparlar Akdeniz’in içini.
Acı acı gülerek bu gün susanlarımız.
Yarın rezil ederler Romalı’nın piçini.

Genç Fatih’in ordusu yine tekbir alınca
Söndürürüz kafirin Meryem Ana mumunu.
Haritadan sileriz Tuna’ya at salınca
Ulah’ını, Sırb’ını, Bulgar’ını, Rum’unu.

Gövdesini elbette döndürürüz kalbura
Bir geçerse Moskof’un elimize yakası.
Çanakkale önünde yine kopar bir bora
Süngümüzle bozulur İngiliz’in cakası...

Yiğit Harbiyeliler! Öğrenin dersinizi:
Kahraman göz kırpmadan düşmana saldırandır.
Vazifeniz: Kanije, Silistire, Plevne,
Niğbolu, Kosova, Malazgirt, Çaldıran’dır.

Yarın Yavuz dirilip bize buyruk verince
Kızgın kum çöllerini yeni baştan aşarız.
Kanlarımız sebildir; akıtarak hepsini
Belirsiz mezarlarda anılmadan yaşarız...

 
Hüseyin Nihal Atsız


Bak benim Yavuz Sultan Selim Han sevgim ne eksik ne fazla tam Atsiz kadardir.

Ben aynisini söyleyince din ayrimi yapti diyorsun, Atsiz Ata da mi din ayrimi yapiyordu? Onunda mi Türkçülügünü elestireceksin!!!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Kurtkaya - 09 Mayıs 2016

benim Türkceme laf atarken kendi Türkcen cok mu güzel ?
"sadede" degil sadete denir


Aslında konunun ya da sorunun bu olmadığı belli. Ancak hazır yeri gelmişken bu noktaya değinmek istedim.
Sözü edilen kelime Arapça olarak "saded" Türkçe dil kuralları gereği sadet yazılıp okunur. Ancak sadet kelimesinin sonuna e ünlüsü eklendiğinde kelimenin sonundaki t harfi d olarak değişime uğrar ki Türkçede buna benzer sayısız örnekler vardır.

Ünsüz yumuşaması : p-ç-t-k → b-c-d-g-ğ
Ünsüz sertleşmesi : c-d-g → ç-t-k
İç ses benzeşmesi : n → m
Ünlü daralması  : a→ı-i-u-ü
Ünlü değişimi  : e→a
Kitap > kitabı, Çanak> çanağı,
ben-a > bana
sen-a  > sana

Konuyla ilgili otağımızın TÜRKÇENİN YAZIM KURALLARI (https://hunturk.net/forum/turkcenin-yazim-kurallari-2479.html) adlı başlığını incelemenizi öneririm.

Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 09 Mayıs 2016
Alıntı
Soy milliyetçiligi veya kan milliyetçiligi Türklerde Atsiz Ata'dan önce yapilmiyordu...
oo senin Türkcülük bilgin demekki Atsiz atadan basliyor, Türkcülük akinlari cok daha önce basladi, biraz daha geriye gidersek Kok Turk yazitlarinda bile var. Bu Türkcülük düsüncesi, Haci Bektas Veli zamaninda Yeniceri ocaginin basinda canlandi, sonradan yok edilip ümmetcilige dönüstü. Bu Türkcülük canlanmalari ne yazikki osmanli ümmetcileri zamaninda hep bastirilmistir bu yüzden elimizde yazili sekilleri cok az.

Alıntı
Bak belki okumamissindir sizinkiler Nazim Hikmet Sabahattin Ali takilirlar :) sana Atsiz Atanin bir siirini ekleyeyim oku
eger böyle sizinkiler bizimkiler diye ayrim yapacaksan ki yapiyorsun, cok basit bir insansin!
Bir tartismada Türklügümden süphe duyan biri icin farkli kelime yakismiyor.

Alıntı
... Atsiz Ata da mi din ayrimi yapiyordu? Onunda mi Türkçülügünü elestireceksin!!!

Istersen yeni bir konu ac, Nihal Atsizin düsüncelerini Türkcülügünü yaz ve o konuda sana katilip katilmadigim konular varsa, aciklayayim,  bu konun icerigini iyice dagitiyorsun.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 09 Mayıs 2016

benim Türkceme laf atarken kendi Türkcen cok mu güzel ?
"sadede" degil sadete denir


Aslında konunun ya da sorunun bu olmadığı belli. Ancak hazır yeri gelmişken bu noktaya değinmek istedim.
Sözü edilen kelime Arapça olarak "saded" Türkçe dil kuralları gereği sadet yazılıp okunur. Ancak sadet kelimesinin sonuna e ünlüsü eklendiğinde kelimenin sonundaki t harfi d olarak değişime uğrar ki Türkçede buna benzer sayısız örnekler vardır.

Ünsüz yumuşaması : p-ç-t-k → b-c-d-g-ğ
Ünsüz sertleşmesi : c-d-g → ç-t-k
İç ses benzeşmesi : n → m
Ünlü daralması  : a→ı-i-u-ü
Ünlü değişimi  : e→a
Kitap > kitabı, Çanak> çanağı,
ben-a > bana
sen-a  > sana

Konuyla ilgili otağımızın TÜRKÇENİN YAZIM KURALLARI (https://hunturk.net/forum/turkcenin-yazim-kurallari-2479.html) adlı başlığını incelemenizi öneririm.

Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun!

Eger tarafsizsan,
Alıntı
benimde heryerime kramp giriyor hala
her yerine ne girdigini düzelt
Alıntı
Derdini kivirmadan direk dogrudan anlatmak yakisir bir Türk'e
"direk dogrudan" ne demekmis bunu da düzelt

Ancak hazir yeri gelmisken bu noktaya deginmek istedim.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Kurtkaya - 09 Mayıs 2016

benim Türkceme laf atarken kendi Türkcen cok mu güzel ?
"sadede" degil sadete denir


Aslında konunun ya da sorunun bu olmadığı belli. Ancak hazır yeri gelmişken bu noktaya değinmek istedim.
Sözü edilen kelime Arapça olarak "saded" Türkçe dil kuralları gereği sadet yazılıp okunur. Ancak sadet kelimesinin sonuna e ünlüsü eklendiğinde kelimenin sonundaki t harfi d olarak değişime uğrar ki Türkçede buna benzer sayısız örnekler vardır.

Ünsüz yumuşaması : p-ç-t-k → b-c-d-g-ğ
Ünsüz sertleşmesi : c-d-g → ç-t-k
İç ses benzeşmesi : n → m
Ünlü daralması  : a→ı-i-u-ü
Ünlü değişimi  : e→a
Kitap > kitabı, Çanak> çanağı,
ben-a > bana
sen-a  > sana

Konuyla ilgili otağımızın TÜRKÇENİN YAZIM KURALLARI (https://hunturk.net/forum/turkcenin-yazim-kurallari-2479.html) adlı başlığını incelemenizi öneririm.

Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun!

Eger tarafsizsan,
Alıntı
benimde heryerime kramp giriyor hala
her yerine ne girdigini düzelt
Alıntı
Derdini kivirmadan direk dogrudan anlatmak yakisir bir Türk'e
"direk dogrudan" ne demekmis bunu da düzelt

Ancak hazir yeri gelmisken bu noktaya deginmek istedim.


Sayın Hablemitoğlu;
Ben hayatımın hiç bir döneminde tarafsız olmadım.
Hatta gündelik hayatımda bile taraflı oldum.
Benim tarafsız olmak gibi bir zorunluluğum da yok. Zira ne yargıcım ne de tüze, töre adına karar verecek birisi.
Bilimsel açıdan doğrusunu söyleme gibi bir erdem söz konusu olursa doğru bildiğimi söylerim ve bu da kimin işine gelir kimin işine gelmez bilemem.
Bu konuyla ilgili eklediğim ileti de aynı mantık doğrultusunda yazılmıştır. Yani kişisel olarak sizi yermek, eleştirmek; buna karşı tartıştığınız kişiyi tutmak, desteklemek düşüncesiyle herhangi bir şey yazmış değilim. Bana taraf veya tarafsızlıktan ziyade doğru mu, yanlış mı, Türklüğe ve Türkçülüğe uygun mu değil mi diye sorarsanız sizinle birbirimizi yanlış anlama durumuna düşmemiş oluruz.
Gelelim tarafsızlığımı(!) ölçmek için sorduğunuz kramp meselesine...
Soru şöyle:
Alıntı
benimde heryerime kramp giriyor hala
Ama siz işi belden aşağıya çağrışım yapacak şekilde: "her yerine ne girdigini düzelt" olarak evirmeye, yüz kızartıcı yorumları çağrıştıracak şekle sokmuşsunuz ve biz de bunun ayırdına varamamışız öyle mi?
Size önerim; başkalarının anlayış ve zekasını sınamak yerine kendinizi sorgulayın. Yaptığınız çok ayıp. Konuk olarak gelmişsiniz ve başkalarını bilmem ama, kişisel olarak benim tarafımdan  konukluk hukukunca karşılanıyorsunuz bari bu hukuku koruyun!
"direk dogrudan" ne demekmis bunu da düzelt diye yazmışsın.
Evet tartıştığınız kandaşımız biri Türkçe diğeri batı dillerine ait anlamdaş kelimeyi farklı anlamları çağrıştırıyormuş ya da birbirinin anlamlarını güçlendiriyormuş gibi kullanmış. Yani "direkt direkt" demek gibi ya da "doğrudan doğrudan" demek gibi yineleme yapmış.
Ne yazık ki bu tür yanlışları bir çok yazar çizer bile yapıyor.
Ulusal yayın yapan gazete köşe yazarlarından yazılarında "mesela, örneğin", "bizatihi, şahsen, kişisel olarak" ve buna benzer bir sürü anlamdaş sözcükleri değişik anlamlar taşıyan sözcük sıraları gibi kullandıklarına tanık oluyoruz.
Keşke yapılmasa imiş ama yapılıyor işte.
En azından tartıştığınız kandaşımız bunu örtülü bir niyetle bambaşka bir sonuca varmak için yapmıyor. İşte bundan eminim.
Benden tarafsızlık istemiştiniz. Peki adetim olmayan bir davranış sergileyip bu defalığına tarafsız olayım.
Tartıştığın arkadaşımız yanlış ya da maksadını aşan bir tanım yapmış, fikir ileri sürmüş olabilir. Bu ayrıca irdelenir. Ancak bu arkadaşın kötü niyetli olduğuna dair en ufak bir şüphemiz yoktur. Yani yıllardır bizde kötü niyetli olduğu hissini uyandıracak bir tavrını görmedik. Sizin mikroskopla büyütüp, cımbızla seçtiğiniz mezhep ve inanç noktasında bile...
Size gelince değerli dostum...
Ya kendinizi iyi anlatamıyorsunuz ya da niyetinizi gizlemeyi pek beceremiyorsunuz.
Nedense eskilerin "hissel kablel vukuu" dedikleri duygu bende sizinle ilgili bir kaç büyük soru işareti olarak şekillenmektedir.
İsterseniz kendinizi ve yazdıklarınızı bir daha gözden geçirin.
Amacım sizi incitmek değildi. Beni tarafsız olmaya zorladınız ve tarafsızca gözlemlediğim durumu tanımladım o kadar.
Dilerim beni anlamışsınızdır. Ya da kendimi anlatmaya güç yetirebilmişimdir...

Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: 4_hilal - 10 Mayıs 2016
Hablemitoğlu bak sen beni sevmedin, galiba benim de kanım sana fazla kaynamadı, fakat bu Otağda amaç taraf tutmak veya ayrımcılık olsaydı inan çok farklı davranırdık.

Beni gaza getirmek kolay olabilir ben duygusal olabilirim, yapım buna uygun. Fakat en soğukkanlı ve mantıklı kandaşlarımızı dahi polemiklere çekmeye çalışmana şaşırıyorum.

Ben senden birşey rica etmek istiyorum. Lütfen bizlerle Türkçülük hakkında paylaşmak istediklerini paylaş. Ben her fırsatta doğma büyüme gurbette olduğum için Türkçemin bazen yetersiz olduğunu veya olabildiğini zaten asla saklamadım.
Umuyorum ki sen benden daha samimi bir Türkçüsündür, bu bana koymaz bilakis gurur verir, övünç kaynağı olur.

Demem o ki ben pes ediyorum, polemik ve tartışmada ben seninle baş edemem. Sen kazandın.


TTK,

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 10 Mayıs 2016
seninle sorunum yok, tanimiyorum seni, sorunum Türkcülükle ümmetciligi karistirmak, buna karsiyim.

Benim türkcem güzel degil, zaten Türkiye türkcesi temiz degil,  icerigi yabanci kelimelerle kirli.
Ben "halk" kelimesini Türkce bilirdim, senin halk yerine millet kelimesini kurup
Alıntı
"halk" kelimesini fazla kullanman zaten sol tandanstan oldugunu anlamama yetmisti.
sözünden son halk kelimesinin anlamina baktim arapcaymis. Sonra millet kelimesine baktim, oda arapcaymis.
Eger benim Türkcemi düzeltirken yerine gercek türkce kelimeler kullansaydin sana tesekkür ederdim,  ama Türkcemi düzeltirken kendin yabanci kelimeleri siralaman, Türkcemizin halini gösteriyor.

Dün gece gec saatlere kadar Orhun yazitlarini okudum orada Bilge Kaan yazitlarina  Türk halkina "bodun" deniyor,  bu forumda belirli kelimeleri türkce kelimelerle degistirebilme özelligi var, forum adminleri  mesela  "halk, millet"  kelimesini Bodun ile degistirse, yazilan her "halk" ve "millet" kelimesi "bodun" a degisir bu sekil az da olsa arabin dilini Türkcemizde azaltmis oluruz.

Hangi ülkeden katiliyorsun?
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Hablemitoglu - 10 Mayıs 2016

Ben hayatımın hiç bir döneminde tarafsız olmadım.
Hatta gündelik hayatımda bile taraflı oldum.
Benim tarafsız olmak gibi bir zorunluluğum da yok. Zira ne yargıcım ne de tüze, töre adına karar verecek birisi.


bu sözlerinden sonraki satirlarinda parmaklarini bosuna yormussun, devam okuma gereksimi duymadim. Bakis acilarimiz cok farkli!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Arula - 10 Mayıs 2016
Konu ile ilgili iletiler tamamen alakasız ve atışma noktasına geldiği için başlık geçici olarak kilitlenmiştir.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Çağrıbey - 12 Mayıs 2016

Ben hayatımın hiç bir döneminde tarafsız olmadım.
Hatta gündelik hayatımda bile taraflı oldum.
Benim tarafsız olmak gibi bir zorunluluğum da yok. Zira ne yargıcım ne de tüze, töre adına karar verecek birisi.


bu sözlerinden sonraki satirlarinda parmaklarini bosuna yormussun, devam okuma gereksimi duymadim. Bakis acilarimiz cok farkli!

Yönetici arkadaşlarımız başlığı kilitlemişler. Kendilerinden özür dileyerek bir kaç şey yazmak istiyorum.
Hablemitoğlu kullanıcı adlı şahsın tam anlamıyla polemikçi, yazılanların işine gelen tarafını alıp onun üzerinden ortalık karıştırıcı olduğuna dair bir kaç emare vardı ama bu son yaptığıyla artık kendisini iyice ele verdi.

Hablemitoğlu!
Kurtkaya kandaşımızın iletisinin sadece:


Ben hayatımın hiç bir döneminde tarafsız olmadım.
Hatta gündelik hayatımda bile taraflı oldum.
Benim tarafsız olmak gibi bir zorunluluğum da yok. Zira ne yargıcım ne de tüze, töre adına karar verecek birisi.


bölümünü almışsın. Oysaki iletinin devamında:


Bilimsel açıdan doğrusunu söyleme gibi bir erdem söz konusu olursa doğru bildiğimi söylerim ve bu da kimin işine gelir kimin işine gelmez bilemem.
Bu konuyla ilgili eklediğim ileti de aynı mantık doğrultusunda yazılmıştır. Yani kişisel olarak sizi yermek, eleştirmek; buna karşı tartıştığınız kişiyi tutmak, desteklemek düşüncesiyle herhangi bir şey yazmış değilim. Bana taraf veya tarafsızlıktan ziyade doğru mu, yanlış mı, Türklüğe ve Türkçülüğe uygun mu değil mi diye sorarsanız sizinle birbirimizi yanlış anlama durumuna düşmemiş oluruz.


İbareleri de yer alıyor. Senin alıntıladığın bölümün taşıdığı anlam başka, alıntıladığın bölümün devamındaki yazılanların taşıdığı anlam daha başka. Bir kişinin ne demek istediği anlamak ancak ve ancak yazdığı veya söylediği şeylerin bütünüyle ele alınmasıyla mümkündür. Bu yaptığın bile senin kişiliğini anlamıza yeter de artar bile.

Hablemitoğlu!
Otağda ikilik çıkartmak, Türkçüler arasında, inanç temelli, tartışma yaratmak, polemikçilik yapmak ve tahrik etmek gibi olumsuz tutum ve davranışların nedeniyle üyeliğin iptal edilmiştir.
Umarım bu tutum ve davranışlarından pişmanlık duyar ve bir daha böyle uygunsuz durumların aktörü olmazsın!

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla..
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: [Hun Türk] - 12 Mayıs 2016
Durum sonuçlandıgına göre başlık kilidini kaldırıyorum.

TTK
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Enver Cegan - 19 Nisan 2021
Turkler de Ikinci Dunya Savasinda Yahudileri sabun yapan Nazilerin ordusunda savasmisti. Bunu ne yapacagiz? Bahsettiginiz Jewish Legion,binlerce yildir iskence gormus, oradan oraya surulmus Yahudilerin kendilerine yurt tutmak icin cirpinislariydi. Tipki Ikinci Dunya Savasinda Turklerin Nazilerin safinda savasmasi gibi. Turkiye'den Almanya'ya giden Turanci fikir adamlari ve kurmaylar Alman ordusunda Turkestan Legion kurulmasina onay verdiler ve esir alinan Turkleri orgutlemeye basladilar. Bunun karsiliginda Rusya yenilirse Rus idaresindeki Turk milletlerine ozgurluklerinin verilmesi sartini kostular. Bagimsizlik icin alinmis kararlardir hepsi de. Stratejidir.

Israil Azerbaycan Ermenistan'la savasirken Turklere destek vermedi mi? Demek ki sartlar degisince stratejiler de degisiyor. Gecen Yahudi bir Amerikali profesorle konusuyorum; benim aile buyuklerim yuzyillardir Ispanya'dan Orta Asya'ya surulmus durmus, Turkler olmasaydi bugun hayatta olmazdik, bizi gelip ta Ispanya'dan almislar, Turkiye bolgede hep guclu olmak zorunda ki huzur olsun dedi. Boyle bos islerle ugrasmamali. Yahudi dusmanligi Islamcilarin teranesi. Ayrica masonlarin gercek Musevilikle ilgisi yok. Onlar hicbir dine, ideolojiye bas koymus degiller. Hatta biz mason deriz de kelimenin asli "freemason". Her seyden, herkesten bagimsiz, sadece guc odakli bir olusum. Icinde Israilli de var Turk de var sonucta. Biz masonlari bilecegiz de bunun bize getirisi ne olacak? Maddi olarak cok gucluler. Bunlarla basa cikabilmek icin bizim de ayni finansal guce ulasmamiz lazim. Biz bunun icin ne yapabiliriz onu konusalim, bu daha faydali olur, oyle degil mi? Turk'un silkinip, titreyip kendine gelme vakti geldi de geciyor. Uc bes mahalle imamina ulkeyi teslim ettik. Onlarin bize dayattigi sahte kavgalarla oyalaniyoruz. Yazik bize...

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Bozkurt42 - 20 Nisan 2021
Yahudiler temize mi çıkartmaya çalışıyorsunuz? Burda bu pislik ırkı nefret ile anarken, kalkıpta hadi bizde sabun yapalım denilmiyor.

İki pragrafınız da buram buram Yahudi seviciliği! Bilmediğimiz bir şey de paylaşmadınız. Varsa bimediğimiz bu ırk hakkında tabii ki buyrun..


Dip not, İsrail'in Azerbaycan'a destek verdiği de yok. Onların kendi çapında yaptıkları siyasi hamleler ki özellikle Rusya'ya karşı, bize iyi ya da kötü sonuçları oldu diye yorumlayamayız.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Enver Cegan - 21 Nisan 2021
Ne dedim de burak buram Yahudi seviciligi kokuyor yazdiklarim? Bakin iste bu yuzden biz dunyada hak ettigimiz itibara sahip degiliz. Duygusal davraniyoruz. Akilci olamiyoruz. Turkistan Legion'dan ornek vererek anlattim ustelik. Stratejidir, olabilir dedim. Gelibolu muharebesine "The Last Gentlemen's War" diyorlar. Neden? Cunku Anzaklar ve Turkler savasin gercekte olmasi gerektigi gibi savastilar. Hala iki ulkenin askerleri birbirine saygi duyar. Birbirlerinin canini aldilar, acimadan oldurduler. Ama bunun savas gereği oldugunu unutmadilar. Jewish Legion da bir savas esnasinda olusturuldu. Unutmayalim elbet, tarihinde olup bitenleri unutanlar ayni tarihi yeniden yasarlar. O yuzden unutmayalim. Ama savasi da savas olarak gorebilelim. Gecmiste cephe aldigimiz her milletle dusman olmaya kalksak dunyada herkese dusman olmamiz lazim. Biz dunyaya diger milletlere dusmanlik etmek icin degil, dunya milletlerine liderlik etmek icin geldik. Liderligin vasiflarindan biri de ulu olmaktir. Ululuk ise dilini degil aklini ve adaletini konusturmakla mumkun olur.

Sitenin yoneticileri, sitenin kurallari arasinda saygi cercesinde tartisma yapilmasi var midir? Yoksa soyleyin de bir daha ziyaret etmeyelim.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 25 Nisan 2021

Sitenin yoneticileri, sitenin kurallari arasinda saygi cercesinde tartisma yapilmasi var midir? Yoksa soyleyin de bir daha ziyaret etmeyelim.


Esenlikler Sayın Enver Cegan,
Sizler de takdir edersiniz ki sanal dünya belirsizliklerle dolu. Biz yıllardır bu Otağı, karınca kararınca, yaşatmaya çalışıyoruz. Binlerce insan geldi, geçti. Akla, hayale gelmez şeylere tanık olduk.
Çoğu zaman muhatabımız bir rumuzdan ibaret. Sahte e postalarla kayıt yapanlar mı ararsın, IP adresini gizleyen mi ararsın, sırf dine küfretmek için üye olanı mı ararsın?
Haliyle biz de belli bir süre yazılanı, çizileni izleyip üye hakkında bir kanaat oluşmuşturmaya çalışıyoruz.
Tabii ki robot değiliz, aynı duygu ve düşüncelerde olsak bile birbirimizden bir takım farklılıkarımız olacak, ama bunlar Türkçülük Ülküsünún esasına aykırı olmayacak.
Saygı çerçevesinde tartışma yapabilirmiyiz diye yazmışsınız.
Elbette ki yapabiliriz. Zaten buranın amacı da bu. Fikri zenginliklerimiz ortaya çıksın isteriz.
Size yanıt veren ve eleleştiren arkadaşın yaptığını da tartışma olarak görmek gerekmez mi?
Sizin de bunu böyle değerlendirmenizi dilerim.
Burada kimse kimseye hakaret etmez.
Zaten sosyal medya denen mecralar buralara ilgiyi azalttı. Millet anlık paylaşımlarla ömür tüketiyor.
Bunun önüne geçebilmemiz de mümkün değil.
Otağımız çok ciddi bilgilerle dolu akademik bir arşiv niteliğinde. Bunu koruyor ve insanların Türkçülüğe dair doğru ve sağlam bilgilere ulaşmaları için tabiri caizse buralarda nöbet tutuyoruz.
Lütfen yazmaktan imtina etmeyin.
Sağlık ve esenlik dileklerimle...
Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Enver Cegan - 25 Nisan 2021
"İki paragrafınız da buram buram Yahudi seviciliği!" demis arkadas. Ayni yola bas koymus insanlarin birbirine boyle agir ithamlarda bulunmasinin tartisma ile, fikir cesitliligi ile hic bir ilgisi yok. Belden asagi vurmak yerine soyledigim seylere cevap verseydi, ornegin neden Jewish Legion ile Turkistan Legion'un savas mentalitesi olarak ayni gozle gorulemeyecegini mantik cercevesinde anlatsaydi bunun adi tartisma olurdu. Neyse, daha fazla buyutmeyecegim konuyu. Sadece bu farkin bilincinde olunmasini dilerim.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Çağrıbey - 28 Nisan 2021

Esenlikler Sayın Enver Cegan,
Sizler de takdir edersiniz ki sanal dünya belirsizliklerle dolu. Biz yıllardır bu Otağı, karınca kararınca, yaşatmaya çalışıyoruz. Binlerce insan geldi, geçti. Akla, hayale gelmez şeylere tanık olduk.
Çoğu zaman muhatabımız bir rumuzdan ibaret.


Size karşı, selamlamayı da içeren böyle bir ifadeyle, yaklaşılmış.
Ama siz;

"İki paragrafınız da buram buram Yahudi seviciliği!" demis arkadas. Ayni yola bas koymus insanlarin birbirine boyle agir ithamlarda bulunmasinin tartisma ile, fikir cesitliligi ile hic bir ilgisi yok.

İfadelerinizle bırakın size verilen selama karşılık vermeyi, ben ne dediysem o şeklindeki tavrınızı sürdürmekte ısrar etmişsiniz.
Bizim için her Türkçü değerlidir.
Ama kimseyi takmam, ben ne dersem odur, istediğimi yazar söylerim, bir tek doğruyu ben bilirim vb. gibi benmerkezli ve dediğim dedik türünden yaklaşımların da hoş olmayacağını bilmenizi isteriz.
İşe bir de kendinizi gözden geçirerek bakın isterseniz.
Daha kendini bile tanıtmadan, bir selam bile vermeden, ve hatta verilen selama bile mukabele etmeden bir şeylerin eksik kalacağını bir düşünseniz iyi olur, Enver Cegan kardeş.

Ne Mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana...
Saygılarımla.
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Kurtkaya - 29 Nisan 2021
Ne dedim de burak buram Yahudi seviciligi kokuyor yazdiklarim? Bakin iste bu yuzden biz dunyada hak ettigimiz itibara sahip degiliz. Duygusal davraniyoruz. Akilci olamiyoruz. Turkistan Legion'dan ornek vererek anlattim ustelik. Stratejidir, olabilir dedim. Gelibolu muharebesine "The Last Gentlemen's War" diyorlar. Neden? Cunku Anzaklar ve Turkler savasin gercekte olmasi gerektigi gibi savastilar. Hala iki ulkenin askerleri birbirine saygi duyar. Birbirlerinin canini aldilar, acimadan oldurduler. Ama bunun savas gereği oldugunu unutmadilar. Jewish Legion da bir savas esnasinda olusturuldu. Unutmayalim elbet, tarihinde olup bitenleri unutanlar ayni tarihi yeniden yasarlar. O yuzden unutmayalim. Ama savasi da savas olarak gorebilelim. Gecmiste cephe aldigimiz her milletle dusman olmaya kalksak dunyada herkese dusman olmamiz lazim. Biz dunyaya diger milletlere dusmanlik etmek icin degil, dunya milletlerine liderlik etmek icin geldik. Liderligin vasiflarindan biri de ulu olmaktir. Ululuk ise dilini degil aklini ve adaletini konusturmakla mumkun olur.

Sitenin yoneticileri, sitenin kurallari arasinda saygi cercesinde tartisma yapilmasi var midir? Yoksa soyleyin de bir daha ziyaret etmeyelim.

Enver Cegan Kardeş,
Kusura bakma ama gerek Yahudiler ve gerekse Anzaklar konusundaki ifadelerini yadırgadım.
İnsanlık tarihinin en adi ve alçak topluluğu Yahudilerdir. Hitler tarafından kötü muameleye maruz kalmaları Yahudileri temize çıkartmaz. Bütün insanlığa düşmanlık eden ve kendileri dışındaki herkesi Yahudilerin kölesi ve hizmetçisi olarak gören Yahudilerin bir başka zalim tarafından zulme uğrayışını ilahi adaletin tecellisi olarak görmek gerekir. Tabii Hitlerin Yahudilere karşı uyguladığı şiddetin İsrail'i kurulması için bir strateji olduğuna dair teorileri de gözardı etmemek lazım.
Anzak meselesine gelince, bu adamlar Gelibolu'ya tarım yapmaya veya çiçek toplamaya mı geldi?
Vatanımızı İngilizler nam-ı hesabına işgal amacıyla gelip, oluk oluk Türk kanı akıtan ilkel ve vahşi Anzakları centilmen olarak görmek şuur yoksunluğundan ve Türkçü bilinç eksikliğinden başka bir şey değildir.
Tarihin en kanlı savaşının katil piyonlarını cici çocuk makyajıyla pazarlamak bırak Türkçülüğü sıradan bir vatandaş vicdanında bile kabul görmez.
İçinde bulunduğun durum tam bir kafa karışıklığı hali. Bence kendine çeki düzen ver. Senin fikirlerinin Türkçülük olmadığı aşikar bu nedenle buralarda pek rağbet edilmezsin. Yöneticiler gayet nazik bir şekilde size bir şeyler söylemişler ama sen o nezaketi bile fark etmemişsin.
Yani diyeceğim o ki bu mantıkla Türkçülük olmaz.
Türk'ün töresinden, tarihinden, millî ülküsünden, kültüründen, yaşam hakkından, şerefinden taviz verilmez.

Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun!
Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: Bozkurt42 - 10 Mayıs 2021
Kısa özet geçeyim, belli ki ilgili kişi yabancı unsurlarla fazla vakit geçirmiş. İngilizce kategoride zencilere duyduğu özlem ve hasrette bunun bir göstergesi niteliğinde. Burda ağır bir itham da bulunmadım.

Durum tespiti yaptım tabii ki. O da kendi bakış çerçevesinde yaptım. Kişiye değil yazıya yapılan yorumdur.

Siz "devlet" stratejinden çok hümanist bir bakış açısıyla yazdınız. Örneğin, Azerbaycan'nın İsrail'den silah ya da teknoloji alması başla bir durum, Yahudi Seviceliği yapması başka bir durum.

Üçoklu Börü Kam, Çağrı Bey ağbeğlerimiz ve Kurtkaya Andamız gerekeni yazmış, bundan gayri bize düşmez.

Bundan sonraki başlık içindir...

Ben TÜRK IRKÇISIYIM, Türk Milletinin üstünlüğüne inan ve hayatımı da buna göre yaşamayı seçiyorum. Ancak bizler Kuzey Kore değiliz. Kapalı bir kutu içinde yaşamıyoruz. Şuan kullandığım makina bile yabancı. Bizler için Kürt ,Arap Çerkez, Rus, Yahudi v.b aynı hep. Türk milleti zekidir diyen Başbuğ Atatürk, kafasını kullanan bir mileltten bahsediyor. Biz büyüğüz, bize bir şey olmaz deyip kukuman kuşu gibi oturmayı değil.

Devlet olarak diğer ülkelerle işimize gelen, çıkarımıza göre anlaşma yapabiliriz. Ancak Uygur Türklerinin durumu apaçık ortada iken kalkıpta ilk aşıyı Çin gibi meymenetsiz insanlar topluluğuna başvurup, onların kaprislerini de çekecek halimiz yok.

Ya da Avrasya Coğrafyası için Ruslarla işbirliği yapabiliriz, ancak bunların Türk Coğrafyalarında ki aleyte durumlarını gözardı edemeyiz.

Dünya da yalnız değiliz....

Şimdi konuya dönmelim, her ne kadar Araplarla aynı soyda olsalar -bize göre bir farkları yok-, amca çocukları olan Yahudilerin son günlerde Filistinlilerin,  Mescid-i Aksa'yi işgal etmek isteyen Yahudilerle çatışmalarını ya da Yahudilerin işkence ve eziyetlerini görüyoruz. Hamam böcekleri gibi, Filistin haritasının tarihsel sürecine bakmak gerek. (Burda Filistin'i savunmuyoruz, okuyucular yanlış anlamasın
https://hunturk.net/forum/filistin-icin-agit-yakanlara-kapak-olsun-8144.html
https://hunturk.net/forum/soysuz-araplarin-turk-dusmanligi-8392.html )

Bunları anlamak için hümanist olmaya gerek yok. Bunlar "DİN" adına yapılan işgal ve eziyet. Çünkü bunların sözde dinlerinde bu mekan aşırı kutsal. Yahudi polis saldırırken kin ne nefretten öte, din adına saldırıyor. Psişik güç gibi. Bunları nasıl yok edeceksiniz. Aynı güç Suriye'nin kuzeyi ya da Irak'ın kuzeyi içinde geçerli. Her ne kadar İran burda bunlar için sopa gibi olsa da, Fars milletide özünden bunlardan farkı yok.

Atsız Ata'yı aklımza getirelim; Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır!

Başlık: Ynt: Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!
Gönderen: [Hun Türk] - 12 Mayıs 2021
Bozkurt42 andamız bahsetmiş DİN! İşin temeli teoliojide bitiyor. Aztek, Maya uygarlığına bakalım. Dünyanın eski ve Mısır'dan daha fazla piramiti bu bölgede.  Tarihçi değilim belki çok net bilgiler değil ama bu primatlar "Güneş Tutulması" olayında Ay Tanrısının bir cezası olarak görmekteler. Bu esnada kıtlık v.b durumlar oluşmasın diye esir insanları vahşice kurban ediyorlardı. Bunlarla ilgili bir çok belgesel mevcut..... Şimdi bu primatlar DİN adına yaptıkları bu vahşilik Ay'ın 4 dakika sonra ayrılıp Güneş'i görmeleri sonucu olayları bitiyor. 4 dakikalık bir inanış, tapınma.... sadece...

Yahudi ırkı da benzer durumlara sahip. Bu arada "Musevilik" farklı Yahudilik farklıdır malum. Onlara göre de farklıdır. Musevi herkes olabilir ama vadedilmiş topraklara sadece Yahudiler sahip olabilir.

Yahudiler bu benzer vahşiliğini illa ki top tüfek olarak görmemek gerekli. Bu primat ırk, özellikle ticarette ciddi yön vermiş durumdalar. Kapitelist çarkı bunlar idare ediyor resmen. Tarih dersi vermeye gerek yok ama tarih bunun en büyük cevabı.

Burada ki amaç yine tabii vadedilmiş topraklar. Bunların ciddi Türk korkuları mevcut. Haritaya bakın çevresindeki bütün ülkecikler diz çökmüş durumda. Öyle ya da böyle Batı'nın etkisinde olayan İran hariç ülkeleri uydu devlet yapmışlar. Habire nabız denemesi yapmaktalar. (Sayın okuyucular, konuyu en baştan okumaları tavsiye ediyoruz)

Bizim sözde vatandaşlarımız da olayı sadece DİN bakışı ile baktıkları için ya da kanlarının gereği öyle baktıkları için resmin tamamını görmek ya da gördürmek istemiyorlar.

Haritayı alıp bakalım, çevremizde bir tane dost ülke olmadığı gibi, hepsi ile de ciddi düşmanlık içindeler. Akıllı olmaz isek, güçlü olmaz isek çok daha büyük problemlere gebedir durum. Libya'da, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var, Yunanlar ile kardeş olalım, Kıbrıs'ta biz yaşıyoruz Türkiye'nin işi yok diyen zihniyet ve primat topluluklarıda aynı Yahudi muamelesi yapılması, aynı kazana atılmalıdır!

Yahudiler kurutulması gereken bir topluluktur!

Muhtemelen 3. intifida gelebelir. Bu şekilde anca dünyanın biraz daha dikkatini verebilir. Sonuçta değişen olmaz Aynı soydan gelen Arap Prensleri ancak p*rn* yıldızlarıyla vakit geçirsin, sınırısız kokain partileri yapsınlar. S..Arabistan gibi mal ülkelere daha fiziki olarak sahip olmadığı silahları satsınlar....
...