TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRK - TURAN DÜNYASI

ZİYA GÖKALP

<< < (26/26)

Üçoklu Börü Kam:
Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan!
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan!
                    Uluğ Bilge Ziya GÖKALP
                    23 Mart 1876 - 25 Ekim 1924

Fikrimizin rehberlerinden ve yolbaşçılarımızdan Uluğ Bilge Ziya GÖKALP Beğ’i Uçmağa varışının 96. yılında saygıyla anarım.

Kutlu ruhu şad, durağı; Teñğri Dağları ve Türk Uçmağı olsun!

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!

turania_25:
Bin rahmet...

Üçoklu Börü Kam:
Kızılelma oldu bir güzel Cennet:
Oradan Turan’a yağdı saadet.

Ey Tanrı icabet kıl bu duaya:
Bizi de kavuştur Kızılelma’ya!…

25 Ekim 1924

Türk Milliyetçiliğinin ve Cumhuriyetimizin fikir babası, Uluğ Bilge Ziya GÖKALP Beğ'i, uçmağa varışının 97. Yılında; rahmet, minnet ve saygıyla anarım.

Kutlu ruhu şad, durağı; Uçmak olsun!
MiNNETTARIZ!

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!
TTK.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git