GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

Devlet, Ebed Müddettir..!

(1/3) > >>

Üçoklu Börü Kam:
Devlet, ebed müddettir..!
 
Kendilerini devletin üstünde gören, hatta L' ETAT, C'EST MOİ (devlet benim) diyen zavallılar, arada bir çıkar....
Ama bir avuç  toprak, O'na haddini  bildirir.

Tayyip Erdoğan:
Ben gidersem tek devlet biter, tek bayrak biter!
Diyerek, devletin varlığını ve devamlılığını, kendisiyle özdeş tutuyor.
Yani iktidarı bırakmamak için devletin bekâsını öne sürüyor.

Vaktiyle benzer bir sözü Hitler:
Ben düşersem Almanya yok olur!
Şeklinde söylemişti.

Komünist diktatör Lenin:
Ben gittiğimde kapitalistler sizi, kör kedi yavruları gibi, boğacak!
Diye toplumu korkutarak kendi iktidarını sürdürmüştü.

Geçtiğimiz senelerde Trump ise senato ve meclisin azil görüşmeleri esnasında:
Beni azlederseniz piyasalar çöker, herkes yoksullaşır.
Diyerek ABD'nin refahını ve ekonomik varlığını kendi iktidarıyla özdeşleştirmişti.

Hitler'e rağmen Almanya, Staline rağmen Rusya, Trump'a rağmen ABD yerinde duruyor. Hepsi yerinde ve eskiye göre daha güçlü ve istikrarlılar.

Peki Atatürk ne dedi?
Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır! Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!

İşte liderlik budur!

Şayet bir sistemin, bir fikir ve inancın, bir devletin varlığı bir kişiyle var ise bütün fikir, din ve devletlerin söz konusu kişinin ölümüyle yok olması gerekirdi.
Bu gün baktığımızda Musa, İsa ve Muhammed peygamberler yok ama getirdikleri inanç sistemleri devam ediyor.
Ve hatta birer felsefi inanç sistemi olan Budistlik, Konfüçyüslük, Manilik, Hinduluk vb. felsefi kuramcıları öldükten binlerce yıl sonra bile devam ediyorlar.

Aynı şekilde ABD kurulalı 350, Rusya kurulalı 500, Almanya, İngiltere, Fransa kurulalı neredeyse bin yıla yaklaştı.
İran bir kaç bin yıldır varlığını sürdürüyor.
Hakeza, Türklerin Batı Türkilinde kurdukları, Türk Devleti; adı kah Selçuklu, kah Osmanlı, kah Cumhuriyet olarak yüz yıllardır devam ediyor ve iktidarlar, belki rejimler değişecek ama daha binlerce yıl, Acun var oldukça da, varlığını sürdürecektir.

Kimse, Ben gidersem tek devlet biter, tek bayrak biter! diyerek
kerameti kendinden menkul görmemeli!

Her hususta olduğu gibi bu hususta da sözün doğrusunu ve hayatın gerçeğini:
Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır! Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!
Sözleriyle Kutlu Türk Başbuğu Gâzi Mustafa Kemâl ATATÜRK söylemektedir.
Bu tavrıyla Atatürk, varlığı sonsuza dek sürecek, bir tohum ve mayadır.
Ve bunun için, ikinci bin yılın hemen öncesinde, aynen Oğuz Ata gibi, Türklerin Atası ATATÜRK olmak makamına ermiştir!

Mahkeme kadıya mülk olmaz! Atasözümüzü unutmamak ve farkı fark edip, hakkı teslim etmek gerçek bir erdemdir.

Devlet, ebed müddettir..!

Kendilerini devletin ve milletin üstünde gören, muhterist, zavallıların hepsi yok olup gitti!
Tarih bunun, sayısız, örnekleriyle doludur.

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!
TTK.

Yüzbaşı Sançar:
Emekli olunca, gezemediğim her yeri gezeceğim diye, hayal kuranlar; emekli olunca bu hayallerini, daha ucuz bir şeyler bulabilmek için, market market gezerek, gerçekleştiriyor!?

Allah'ın bir pulunu
Bekleye dursun on kul,
Bir kişiye dokuz,
Dokuz kişiye bir pul,
Bu taksimi kurt yapmaz
Kuzulara şah olsa,
Yaşasın kefenimin
Kefili kara borsa..!

Akp'sinin, Türk insanına, layık gördüğü durum, bundan ibaret!

Maddi, manevi her türlü hak ve hukukun gasp edildiği günümüz Türkiye'sinde, bu yaşananların, bir kader olduğunu dayatanlar, sistemi korumak ve mevcut otoriteye itaat ettirmek için, sözüm ona, bir takım tasmalı din adamları vasıtasıyla, insanları cehennem ile korkutuyorlar!

Bir akl-ı evvel çıkıp sormaz mı!
Bu cehennemin bir cehennemi mi var?

Almanya savaşı kaybedince yıkıntılar arasında dolaşan Konrad Adenauer şöyle der:

Umarım bir daha, İsa bile gelse, tüm yetkiyi tek kişiye verecek kadar, aptal olmayız!

Tanrı Türkü ve Türk yurtlarını korusun!

Yüzbaşı Sançar:
Dün 8,46-TL den, 60 litre, motorin almıştım.
Motorin, bu gece, 8,96-TL olmuş.

Akşam yattım, sabah kalktım, hooop, 30-TL kazanmışım!
Hayaldi gerçek oldu!
Geçte olsa, yatarak, havadan para kazanmayı, öğrenmiş olduk!
Çok mutluyum!?

Bize bu mutluluğu(!) yaşatan ve hayallerimizi(!) gerçek kılan büyüklerimize(!), minnettarlığımızı(!) ifade etmekten aciziz!

Tanrı Türkü ve Türk yurtlarını korusun!

Çağrıbey:
Güncel bir mani:

Türklüğe ırak olduk!
Arab'a durak olduk!
Şu işe bakın a dostlar!
Katar'a çırak olduk!

Bir Türk atasözü der ki:
Yuvana sahip çıkmazsan, Kurt gibi,
Kapı kapı dolaşırsın, it gibi!

Ne Mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey.

Fatih:
ABD ve İngiltere açıktan yapamadığını Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çok küçük ama zengin ülkeler üzerinden yaparlar.
Mesela iktidarları ele geçirirler, onlara kanun ve kural dikte ederek o ülkeyi çok ucuza yağmalar ve talan ederler.
Ülkemizde ki 98 yıllık, yüzlerce milyar dolarlık milli işletmeler, savunma ve sanayi kuruluşları, döviz fiatları yüzdeyüz arttırılarak bu iki arap ülkesine peşkeş çekilmek istenmektedir.
Bu operasyon dövizin artması, faizin düşürülmesi ve enflasyonun artması ile bilinçli olarak yapılmıştır.
Artık milyar dolarlık işletmeler çok ucuzdan ilk kapanın elinde kalacaktır.
Bunların hesabını Türk Milletinin sormayacağını zannedenler, o şiddetli hesap günü geldiğinde, sükutu hayale uğrayacaklardır.
Hiç bir hesap mahşere kalmaz!
Kim ne yaptıysa fitil fitil burnundan getirilecektir!

Kök Tenğri'nin esenliği bütün Türklerin üzerinedir.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git