Türkçü Turancı Otağ

TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI => TÜRK - TURAN DÜNYASI => Konuyu başlatan: turania_25 - 15 Eylül 2020, 17:42:52

Başlık: TÜRKLER VE İLKLER
Gönderen: turania_25 - 15 Eylül 2020, 17:42:52
Tabi ki Türk Tarihi'ndeki ilkleri 50-10-500 ile sınırlandıramaz, maddelendirmeye kalkma cehaletine düşemeyiz. Lakin, ön plana çıkan bazı sembolik maddeleri, okyanusta bir damla niteliğinde olmak üzere paylaşıma sunuyorum.


Türk adı ilk kez 6. y.y’da Göktürk Devleti tarafından kullanılmıştır.

Hunlar’ın bilinen ilk Türk Hükümdarı Teoman’dır.

Hunlar, tarihte ilk defa bütün Türkler’i bir bayrak altında toplamışlardır.

Türk tarihinde bilinen ilk topluluk İskitlerdir.

Avrupa Hunları’nın en güçlü dönemi, Atilla dönemidir.

Türk Tarihi’ni aydınlatan ilk yazılı kaynaklar, 8. y.y’da Göktürk Alfabesi ile yazılan Orhun Yazıtları’dır.

İlk defa din değiştiren Türk Devleti, Uygurlar’dır.

İlk İstanbul kuşatması, Avarlar’ın İran’da ki Sasaniler ile birleşerek iki defa kuşatmışlardır.

Kendi adına para bastıran ilk Türgiş Hükümdarı, Bağa Kağan idi.

Türk tarihinin ilk bağımsızlık savaşını Göktürkler vermiştir.

Avrupa’da kurulan ilk Türk Devleti, Avrupa (Batı) Hun Devleti’dir.

İlk Türk Devlet Teşkilatlanması ve Askeri Teşkilatlanma Mete Han tarafından yapılmıştır.

En uzun destan Kırgız Türkleri’nin Manas destanıdır.

Göktürkler, kendi adları ile anılan ilk Türk Alfabesi’ni yapmışlardır.

Mısır’da kurulan ilk Türk Devleti Tolunoğulları’dır.

İslam Türk Edebiyatı’nın bilinen en eski eseri, aynı zamanda ilk siyasetname olan Kutadgu Bilig’dir.

Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği Saltuklular’dır.

İlk Anadolu Selçuklu Parası, I. Mesut zamanında bastırılmıştır.
Başlık: Ynt: TÜRKLER VE İLKLER
Gönderen: Çağrıbey - 15 Eylül 2020, 19:37:07
TÜRK'Ü TANRI YARATMIŞ!!!

TARİHİ DE BÜYÜK TÜRK IRKI YAZMIŞTIR!!!


TARİH ve MEDENİYET TÜRKLERLE BAŞLAR!!!

Ne Mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana.
Saygılarımla
Çağrıbey.


Başlık: Ynt: TÜRKLER VE İLKLER
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 15 Eylül 2020, 20:45:47
TÜRK'Ü TANRI YARATMIŞ!!!

TARİHİ DE BÜYÜK TÜRK IRKI YAZMIŞTIR!!!


TARİH ve MEDENİYET TÜRKLERLE BAŞLAR!!!

Ne Mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana.
Saygılarımla
Çağrıbey.Biz Turfanı yarattık uyku uyurken Batı
Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı.
Sorsan şöyle diyecek gök denilen şu çatı:
Türk gücü bir yıldırım, Türk bilgisi bir deniz.


                  Uluğ Bilge ATSIZ