GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN

<< < (2/17) > >>

Yabgu Tungahan:
Yüce Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olmak,o şanlı günde onu ziyaret etmek güzel bir duygu olacak.Değerli andalarım ne yazıkki o kutlu günde aranızda olamayacak genç bir kardeşiniz olarak yüreğimle yanınızda olacağım ,ruhumla yanınızda olacağım.
       Saygıdeğer Türk-Kan andam bir Türkistan Türkü olarak orda olup sizlerle ata yemeğimiz Türkistan pilavını yemeği canı gönülden arzu ederdim.Andam etini ve yağını bol koyun bizim örf geleneğimize göre et ve yağ oranı ev sahibinin cömertliğini gösterir.Andam katılımcılara cömertliğinizi göstereceğinizden eminim  sizlere saygılarımı sunuyorum
       

Kök-Börü:
30 Ağustos'un perşembeye denk gelmesi sebebi ile Ankaraya gelmemiz çok zor..

Lakin bakalım belki İstanbulda işyerlerinde tatil ilan edilir ve gelme imkanımız doğar...

Ankaraya Selam Olsun..

TÜRK-KAN:


YÜCE TÜRK IRKININ  30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

BAŞBUĞ ATATÜRK ve Silah Arkadaşlarının, Ruhları Şad, Mekanları TANRIDAĞI olsun.

Esenlikler,

TTK


 

Üçoklu Börü Kam:
Büyük Türk Milletinin Zafer Bayramı kutlu olsun
Nice 30 Ağustoslarda, bu büyük günü kutlamak dileğiyle; Başta Başbuğ Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını ve bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ederim.
Mekanları uçmak olsun...

TTK.

TÜRK-KAN:
 Millete Beyanname

 Büyük ve Asil Türk milleti;

 Ordularımız 9 Eylül 338 [1922] sabahı İzmir'imizi ve yine 9 Eylül 338 [1922] akşamı Bursa'mızı muzafferen kurtardılar. Akdeniz, askerlerimizin zafer teraneleriyle dalgalanıyor. Asya imparatorluğuna yeltenen küstah bir düşmanın muharebe meydanlarına gelmek cesaretinde bulunan ordu kumandanları ile kumanda heyetleri, günlerden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin harp esiri bulunuyorlar. Düşmanın başkumandan tayin ettiği General 'Trikopis' birçok gece ve gündüz ümitsizce muharebelerden ve her kurtuluş çaresini tecrübe ettikten sonra nihayet maiyetindeki generaller ve erkanıharbiyeleri ve kumanda ettiği ordunun elinde kalabilen kalıntılarıyla teslimiyet arz eyledi. Eğer Yunan Kralı da bugün esirlerimiz arasında bulunmuyorsa, bu, tacidarların şiarı esasen yalnız milletlerinin sefalarına iştirak etmek olduğundan, muharebe meydanlarının felaketli günlerinde onların saraylarından başka bir şey düşünmemek tabiatlarındandır.

 Batı fabrikalarının çelik zırhlarıyla kaplanan muazzam Yunan orduları artık Anadolu dağlarında subayları tarafından terk edilmiş zavallı sürüler, cinayetlerinden dehşete düşerek kudurmuş kitleler ve ağaç diplerinde kalmış dermansız yaralılardan ibaret kaldı. Düşman ordularının harp malzemesi hemen üçte ikisi itibariyle topraklarımızdadır.

 Düşmanın esirlerden başka insan zayiatının yüz binden ne kadar fazla olduğunu tayin etmek müşküldür. Fakat resmi salahiyet ile milletimize müjdelerim ki, bizim insan kaybımız dörtte üçü hafif yaralı olmak üzere on bin nüfusa ulaşmaktadır.

 Büyük Türk milleti! Ordularımızın kabiliyet ve kudreti düşmanlarımıza dehşet, dostlarımıza emniyet verecek olgunluk ile tezahür etti. Millet orduları, on dört gün zarfında büyük bir düşman ordusunu imha ettiler. Dört yüz kilometrelik aralıksız bir takip yaptılar. Anadolu'daki bütün işgal edilmiş memleketlerimizi geri aldılar. Bu büyük zafer yalnızca senin eserindir! Çünkü, İzmir'imizi siyasi ihtiraslar neticesinde adeta memnunen düşmana teslim eden heyetlerle milletin hiçbir münasebeti yoktu. Bursa'mızı istila eden Yunan kuvvetleri ise ancak imparatorluğun (Osmanlı Devleti'nin) askeri teşkilatıyla emel birliği ve harekat birliği ederek muvaffak olmuşlardı. Vatanın kurtuluşu, milletin oy ve iradesi kendi mukadderatı üzerinde kayıtsız şartsız hakim olduğu zamandan başlamış ve ancak milletin vicdanından doğan ordularla olumlu ve kati neticelere ermiştir.

 Büyük ve asil Türk milleti! Anadolu'nun kurtuluşu zaferini tebrik ederken, sana İzmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordularının selamını da takdim ediyorum.

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
 Başkumandan Mustafa Kemal

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git