TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRK - TURAN DÜNYASI

Turan'a Koşmak

(1/1)

turania_25:
Kimi zaman Turancılık, kimi zaman Kızıl Elma, bir ortak sevdadır akıllarda…

Kadim bir milletin, tarihteki uçsuz, bucaksız ilerleyişi ve başarılarıyla dolu koskoca bir miras olarak kaldı bizlere. Tek millet olmanın çabasını akıllarda dahi taze tutmak, gelecek yüzyıllara hükmetmek anlamına da gelmektedir elbette.

Bu şuur ve inanç ile, günümüzde bile bu oluşuma ışık tutan bazı hareketlenmeler olmakla birlikte, bu sevdayı benimseyip, özümseyen her bir fert, dünya hayatının refahı için olmazsa olmaz denilebilecek bir niteliktedir.

Geniş bir coğrafyaya yayılan Türkler, gittiği ve bulunduğu her bölgeye adeta medeniyet götürmüş, dünyaya Türk mührünü vurmuş, insanlık tarihine geçmiş ve tüm dünyaya örnek bir millet olmuştur.

Bu bağlamda hele ki bu zamanda, dünya yine Türk’e muhtaç, yine adalete, yine yeniden bir medeniyete aç… Şartların oluşmaya başladığı bir dönemi, her bir Türk gencine de düşen görevleri yerine getirmesi ile değerlendirip, bir kutlu sevda olan Turan'ı neden gerçekleştiremeyelim?

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git