GENEL KONULAR OTAĞI > Tarihte Bugün

TARİHTE BUGÜN: 06 MAYIS

(1/1)

Çağrıbey:
6 Mayıs 1922

Atatürk'ün Başkomutanlık süresinin 5 Mayıs 1922 tarihinden itibaren, üçüncü defa, üç ay uzatılması hakkında Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

Çağrıbey:
Mayıs 1914

Atatürk'ün, Nuri (Conker)'in "Zâbit ve Kumandan" adlı, konferanslardan oluşan eseri üzerine, onunla sohbet şeklinde "Zâbit ve Kumandanla Hasbihal" adlı kitabını yazması (Bu kitap, bir süre gecikme ile 1918 Aralık ayında İstanbul'da yayımlanmıştır.

Çağrıbey:
3 Mayıs 1972

Şehir eşkıyaları; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan haklarında verilen mahkeme kararı uyarınca idam edilerek kızıl tamuya gönderildiler.
Deniz Gezmiş idam sehpasında "Yaşasın Marksizm- Leninizm. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği."  diyerek kızıl tamuyu boyladı.
Ruhu azap, durağı kızıl tamu olsun!

Çağrıbey:
06 Mayıs 1975

TBMM ölüm cezasını kaldırmayı reddetti.

Çağrıbey:
6 Mayıs -----?
Hıdırellez bayramı!

Hıdrellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlarımızdan biridir.
Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdrellez şeklini almıştır.
Hıdrellez  İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait bir kutlama günüdür.

Hızır, yaygın bir inanca göre, hayat suyu (ab-ı hayat) içerek ölmezliğe ulaşmış; zaman zaman özellikle baharda insanlar arasında dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk-bereket ve sağlık dağıtan, Allah katında ermiş bir ulu ya da peygamberdir. Hızır’ın hüviyeti, yaşadığı yer ve zaman belli değildir. Hızır, baharın, baharla vücut bulan taze hayatın sembolüdür. Hızır inancının yaygın olduğu Türk Dünyasında Hızır’a atfedilen özellikler şunlardır:

1. Hızır, zor durumda kalanların yardımına koşarak insanların dileklerini yerine getirir.
2. Kalbi temiz, iyiliksever insanlara daima yardım eder.
3. Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik sunar.
4. Dertlilere derman, hastalara şifa verir.
5. Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar.
6. İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder.
7. Uğur ve kısmet sembolüdür.
8. Mucize ve keramet sahibidir.


Türk inanç ve kültürünün bir öğesi olan Hıdırellez günü bütün Türk Budununa kutlu olsun!

Ne Mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana...

Saygılarımla.

Çağrıbey

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git