Türkçü Turancı Otağ | Türkçüler

TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI => TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ => Konuyu başlatan: Üçoklu Börü Kam - 28 Mart 2011, 17:42:26

Başlık: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 28 Mart 2011, 17:42:26
ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK  ABAÇASI:

GENEL BİLGİLER:

Türk yazısı sağdan sola yazılır.
Türk yazısında büyük harf - küçük harf ayırımı yoktur.
Yazı bir taşa yazılıyor ise taş dikildiğinde sağ üst köşesinden aşağıya doğru okunur.
Kelimeleri birbirinden ayırmak için ( : ) işâreti kullanılır. Bu işâret satırların ilk kelimelerinin önünde kullanılmazken, satırların son kelimelerinin sonunda kullanılır.
Taş yazıtlarda birinci satırın üstüne ve altına, tâkîb eden satırların altlarına bir çizgi çizilir.
Türk yazısında bugün kullandığımız C, F, H, J ve V harfleri yoktur.
Açıklamalar:
1- Bu yazıda belirtilmeyen imler ayrıca verilecektir.
2- Önemsiz istisnâlar göz ardı edilmiştir.
3- Bu çalışma, "Türk Yazısı'nın günümüzde de kullanılması" amaçlanarak yapılmıştır.

NOT:
AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU ANLAŞILMASI ve OKUNMASI İÇİN BİLGİSAYARINIZDA ORKUN YAZI FONTUNUN YÜKLÜ OLMASI GEREKİR.

ŞAYET BİLGİSAYARINIZDA ORKUN YAZI FONTU YÜKLÜ DEĞİLSE, ORKUN HARFLERİ, LATİN ABAÇASI ŞEKLİNDE GÖZÜKECEKTİR.

Orkun yaz fontunu indirmek için tıklayınız : http://www.htdosya.com/s12-orkun-abacasi-icin-font-dosyasi.html (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy5odGRvc3lhLmNvbS9zMTItb3JrdW4tYWJhY2FzaS1pY2luLWZvbnQtZG9zeWFzaS5odG1s)
Windows için C:>Windows>Font klasörüne indirdiğiniz dosyayı yapıştırın.ORKUN ABAÇASI FONTU (http://hunturk.net/h281-orkun-abacasi-font-dosyasi.html)

http://hunturk.net/h281-orkun-abacasi-font-dosyasi.html (http://hunturk.net/h281-orkun-abacasi-font-dosyasi.html) //indir 1


http://www.htdosya.com/s12-orkun-abacasi-icin-font-dosyasi.html (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy5odGRvc3lhLmNvbS9zMTItb3JrdW4tYWJhY2FzaS1pY2luLWZvbnQtZG9zeWFzaS5odG1s) //İndir 2

//hunturk.net
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 28 Mart 2011, 17:49:48
GÖKTÜRK - LATİN KLAVYE ÖRNEĞİ

(http://i54.tinypic.com/eap0n6.jpg)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 28 Mart 2011, 17:56:25
SESLİ HARFLER

(http://i51.tinypic.com/2ps0j6t.jpg)

Dört tânedirler. Her biri hem kalın hem de ince iki sesle okunurlar. Bu bakımdan bu 4 sesli harf 8 sese karşılık verir. Buna karşılık sessiz harflerin bâzıları ince veya kalın sesli harflerle okunmak üzere ikiye ayrılmışlardır.
Yalnız Yenisey yazıtlarında kullanılmış olan ve e ile i arası (é) ses veren bir diğer sesli harf daha vardır ki, Türk Yazısı'nın en gelişmiş hâlinin Orkun yazıtlarında kullanıldığı kabûl edildiğinden bu harf konumuzun dışında bırakılmıştır. Harf şöyledir: ğ

Sesli harfler şunlardır:

A = A , E

I = I , İ

O = O , U

Ö = Ö , Ü

(Toplam 4 harf...)

A = A , E
Kelime başında yazılmaz.
Birinci hecede sessiz harften sonra yazılmaz.
Kelimenin ikinci, üçüncü hecelerinde yazılmaz.
Kelime sonunda yazılır.
"kollamak, inlemek, yalamak, bilemek" gibi fiillerin "la (le)" hecelerinde yazılır.

I = I , İ
Kelime başında yazılır. (Ancak ık=Q  ve iç=c  harflerinden önce yazılmaz.)
Birinci hecede (iç=c  harfi dışında) sessiz harften sonra yazılır.
Kelimenin ikinci, üçüncü hecelerinde yazılmaz.
Kelime sonunda yazılır.

O = O , U
Kelime başında yazılır. (Ancak ok (uk)= q  harfinden önce yazılmaz.)
Birinci hecede (ok (uk)= q  harfi dışında) sessiz harften sonra yazılır.
Kelimenin ikinci, üçüncü hecelerinde yazılmaz.
Kelimenin son hecesi ismin i  (u) hâline âit ise bu hecede yazılır: KONÇuYUĞ, KaRLuKUĞ gibi...
Kelime sonunda yazılır.
Ancak kelimede ok (uk)= q  harfi var ise ayrıca bu O  harfini eklemek gereksizdir: TOKuNDuRMaK, SOKuŞTuRMaK gibi...

Ö = Ö , Ü
Kelime başında yazılır. (Ancak ök (ük)= X harfinden önce yazılmaz.)
Birinci hecede (ök (ük)= X harfi dışında) sessiz harften sonra yazılır.
Ancak kelimede ök (ük)= X  harfi var ise ayrıca bu Ö harfini eklemek gereksizdir: YÜKüNDüRMeK, SÖKüRTüRMeK gibi...

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 28 Mart 2011, 18:06:21
SESSİZ HARFLER   (KALIN VE İNCE SESSİZLER)

(http://i55.tinypic.com/21mrvhz.jpg)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 28 Mart 2011, 18:13:57
Hem kalını hem de incesi bulunan sessiz harfler şunlardır:

B =    Ab   
b =    eB     
D =    aD     
d =    eD     
G =    aG     
g =    eG     
K =    aK     
k =    eK     
L =    aL     
l   =    eL     
N =    aN     
n =    eN     
R =    aR     
r =    eR     
S =    aS     
s =    eS     
T =    aT     
t =    eT     
Y =   aY     
y =    EY

(Toplam 20 harf...)

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 28 Mart 2011, 18:18:05
B = aB

Kalın sesli harflerle okunan b harfidir. "aB" sesini verir.

Kelime başında aB veyâ Ba okunur.

Kelime başında IB veyâ BI okunması için başına veyâ ardına I (I),

OB, UB veyâ BO, BU okunması için başına veyâ ardına O (O, U) seslisini alır.

Kelime içinde IB veyâ BI okunması için başına veyâ ardına I (I),

UB veyâ BU okunması için başına veyâ ardına U (U) seslisini alır.

b = eB

İnce sesli harflerle okunan b harfidir. "eB" sesini verir.

Kelime başında eB veyâ Be okunur.

Kelime başında İB veyâ Bİ okunması için başına veyâ ardına İ (İ),

ÖB, ÜB veyâ BÖ, BÜ okunması için başına veyâ ardına Ö (Ö,Ü) seslisini alır.

Kelime içinde İB veyâ Bİ okunması için başına veyâ ardına İ (İ),

ÜB veyâ BÜ okunması için başına veyâ ardına ü (Ü) seslisini alır.

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 28 Mart 2011, 18:31:53
D = aD

Kalın sesli harflerle okunan d harfidir. "aD" sesini verir.

Kelime başında (o çağın Türkçe'sinde d harfi ile başlayan kelime olmadığından) aD okunur.

Kelime başında ID okunması için başına I (I),

OD veyâ UD okunması için başına O (O, U) seslisini alır.

Kelime içinde ID veyâ DI okunması için başına veyâ ardına I (I),

UD veyâ DU okunması için başına veyâ ardına O (U) seslisini alır.

Kendisinden önce Kalın L = L gelmesi hâlinde ld = V birleşik sessiz harfi kullanılır. (BK. : V =ld)

Kendisinden önce Kalın N = N gelmesi hâlinde nd = J birleşik sessiz harfi kullanılır. (BK. : J =nd)

d = eD

İnce sesli harflerle okunan d harfidir. "eD" sesini verir.

Kelime başında (o çağın Türkçe'sinde d harfi ile başlayan kelime olmadığından) eD okunur.

Kelime başında İd okunması için başına i (İ),

ÖD veyâ ÜD okunması için başına Ö (Ö, Ü) seslisini alır.

Kelime içinde id veyâ di okunması için başına veyâ ardına I (İ),

üd veyâ dü okunması için başına veyâ ardına Ü (Ü) seslisini alır.

Kendisinden önce ince n = n gelmesi hâlinde nd = J birleşik sessiz harfi kullanılır. (BK. : J =nd)

(Devam edecektir.)

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 12 Mart 2012, 23:05:26

28 Mart 2011, 18:35:28

(Devam edecektir.)

Devam edecek diyeli bir sene olmuş ama biz devam edip konuyu tamamlayamamışız.
Kusuruma bakılmasın. Bir yıldır gerçekten çok yoğun ve yorucu günler geçirdik ve hala da devam ediyor. Ama biraz daha fazla yoğunlaşıp kısmet olursa artık bu konuyu tamamlayıp otağımızın üye ve konuklarının faydasına sunacağım.
Esenlikler.

TTK.
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 21:37:08
G = aG (aĞ)

Kalın sesli harflerle okunan G harfidir. "aG" sesini verir.
Kelime başında (o çağın Türkçe'sinde g harfi ile başlayan kelime olmadığından) aG okunur.
Kelime başında IG okunması için başına I (I),
OG veyâ UG okunması için başına O (O, U) seslisini alır.
Kelime içinde aG, ıG, uG veyâ Ga, Gı, Gu okunması için başına veyâ ardına bir sesli harf alması gerekmez. Okunuşun nasıl olacağını bir önceki hecenin sesli harfi belirler.
Kalın N = N'den sonra gelmesi hâlinde ng = H birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : H =ng)

g = eG (eĞ)

İnce sesli harflerle okunan g harfidir. "eG" sesini verir.
Kelime başında (o çağın Türkçe'sinde g harfi ile başlayan kelime olmadığından) eG okunur.
Kelime başında ig okunması için başına i (İ),
ög  veyâ üg okunması için başına ö (Ö, Ü) seslisini alır.
Kelime içinde eG, iG, üG veyâ Ge, Gi, Gü okunması için başına veyâ ardına bir sesli harf alması gerekmez. Okunuşun nasıl olacağını bir önceki hecenin sesli harfi belirler. (Edgüg = "gügd" sözcüğü istisnâdır.)
İnce n = n'den sonra gelmesi hâlinde ng = H birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : H = ng)

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 21:40:20
K = aK

A harfi ile okunan k harfidir. "aK" sesini verir.
Kelime başında aK veyâ Ka okunur.
Kelime ortasında da aK veyâ Ka okunur.

k = eK

E ve i harfleri ile okunan k harfidir. "eK" sesini verir.
Kelime başında eK veyâ Ke okunur.
Kelime başında iK veyâ Ki okunması için başına veyâ ardına  i (İ),
Kelime ortasında da eK veyâ Ke okunur.
Kelime içinde de iK veyâ Ki okunması için önüne veyâ ardına i (İ), seslisini alır.

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 21:42:55
L = aL

Kalın sesli harflerle okunan l harfidir. "aL" sesini verir.
Kelime başında (Türkçe'de l harfi ile başlayan kelime olmadığından) aL okunur.
Kelime başında IL okunması için başına I (I),
OL veyâ UL okunması için başına O (O, U) seslisini alır.
Kelime içinde aL, ıL, uL veyâ La, Lı, Lu okunması için başına veyâ ardına bir sesli harf alması gerekmez. Okunuşun nasıl olacağını bir önceki hecenin sesli harfi belirler.
Kendisinden sonra kalın D = D veyâ kalın T = T gelmesi hâlinde v = ld (lt) birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : v = ld, lt)

l = eL

İnce sesli harflerle okunan l harfidir. "eL" sesini verir.
Kelime başında (Türkçe'de l harfi ile başlayan kelime olmadığından) eL okunur.
Kelime başında il okunması için başına i (İ),
öl veyâ ül okunması için başına ö (Ö, Ü) seslisini alır.
Kelime içinde eL, iL, üL veyâ Le, Li, Lü okunması için başına veyâ ardına bir sesli harf alması gerekmez. Okunuşun nasıl olacağını bir önceki hecenin sesli harfi belirler.
Kendisinden sonra ince d = d veyâ ince t = t gelmesi hâlinde v = ld (lt) birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : v = ld, lt)

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 22:15:01
N = aN

Kalın sesli harflerle okunan n harfidir. "aN" sesini verir.
Kelime başında (Türkçe'de kalın n harfi ile başlayan kelime olmadığından) aN okunur.
Kelime başında IN okunması için başına I (I),
ON veyâ UN okunması için başına O (O, U) seslisini alır.
Kelime içinde aN, ıN, uN veyâ Na, Nı, Nu okunması için başına veyâ ardına bir sesli harf alması gerekmez. Okunuşun nasıl olacağını bir önceki hecenin sesli harfi belirler.
Kendisinden sonra ç = Ç gelmesi hâlinde C = nç birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : C =nç)
Kendisinden sonra kalın D = D veyâ kalın T = T gelmesi hâlinde J = nd (nt) birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : J =nd, nt)
Kendisinden sonra kalın G = G gelmesi hâlinde H = ng birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : H =ng)
Kendisinden önce kalın Y = Y gelmesi hâlinde F = yn birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : F =yn)

n = eN

İnce sesli harflerle okunan n harfidir. "eN" sesini verir.
Kelime başında (Türkçe'de "ne" kelimesinin ve türevlerinin dışında ince n harfi ile başlayan kelime olmadığından) eN okunur. Ne ve türevleri istisnâdır.
Kelime başında in okunması için başına I (İ),
ön veyâ ün okunması için başına ö (Ö, Ü) seslisini alır.
Kelime içinde en, in, ün veyâ ne, ni, nü okunması için başına veyâ ardına bir sesli harf alması gerekmez. Okunuşun nasıl olacağını bir önceki hecenin sesli harfi belirler.
Kendisinden sonra ç = Ç gelmesi hâlinde C = nç birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : C =nç)
Kendisinden sonra ince d = d veyâ ince t = t gelmesi hâlinde J = nd (nt) birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : J =nd, nt)
Kendisinden sonra ince g = g gelmesi hâlinde H = ng birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : H =ng)
Bir ek olarak kelime sonunda kalın sesli harflerin ardından yazılması mümkündür.

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 22:38:34
R = aR

Kalın sesli harflerle okunan r harfidir. "aR" sesini verir.
Kelime başında (Türkçe'de r harfi ile başlayan kelime olmadığından) aR okunur.
Kelime başında IR okunması için başına I (I),
OR veyâ UR okunması için başına O (O, U) seslisini alır.
Kelime içinde aR, ıR, uR veyâ Ra, Rı, Ru okunması için başına veyâ ardına bir sesli harf alması gerekmez. Okunuşun nasıl olacağını bir önceki hecenin sesli harfi belirler.

r = eR

İnce sesli harflerle okunan r harfidir. "eR" sesini verir.
Kelime başında (Türkçe'de r harfi ile başlayan kelime olmadığından) er okunur.
Kelime başında ir okunması için başına i (İ),
ör veyâ ür okunması için başına ö (Ö, Ü) seslisini alır.
Kelime içinde er, ir, ür veyâ re, ri, rü okunması için başına veyâ ardına bir sesli harf alması gerekmez. Okunuşun nasıl olacağını bir önceki hecenin sesli harfi belirler.

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 22:42:45
S = aS

Kalın sesli harflerle okunan S harfidir. "aS" sesini verir.
Kelime başında aS veyâ Sa okunur.
Kelime başında IS veyâ SI okunması için başına veyâ ardına I (I),
OS, US veyâ SO, SU okunması için başına veyâ ardına O (O, U) seslisini alır.
Kelime içinde IS veyâ SI okunması için başına veyâ ardına I (I),

s = eS

İnce sesli harflerle okunan s harfidir. "es" sesini verir.
Kelime başında es veyâ se okunur.
Kelime başında is veyâ si okunması için başına veyâ ardına i (İ),
ös, üs veyâ sö, sü okunması için başına veyâ ardına ö (Ö,Ü) seslisini alır.
Kelime içinde is veyâ si okunması için başına veyâ ardına i (İ)

Açıklama: Orkun Yazıtları'nda gerek aS gerekse eS harfleri bâzı kelimelerde aŞ (eŞ) sesini vermektedir.

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 22:49:00
T = aT

Kalın sesli harflerle okunan T harfidir. "aT" sesini verir.
Kelime başında aT veyâ Ta okunur.
Kelime başında ıT veyâ Tı okunması için başına veyâ ardına  ı (I),
oT, uT veyâ To, Tu okunması için başına veyâ ardına O (O, U) seslisini alır.
Kelime içinde ıT veyâ Tı okunması için başına veyâ ardına I (I),
uT veyâ Tu okunması için başına veyâ ardına O (U) seslisini alır.
Kendisinden önce Kalın L = L gelmesi hâlinde V = LT birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : V = LT)
Kendisinden önce Kalın N = N gelmesi hâlinde J = NT birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : J = NT)

t = eT

İnce sesli harflerle okunan t harfidir. "eT" sesini verir.
Kelime başında eT veyâ Te okunur.
Kelime başında it veyâ ti okunması için başına veyâ ardına i (İ),
öt, üt veyâ tö, tü okunması için başına veyâ ardına ö (Ö,Ü) seslisini alır.
Kelime içinde it veyâ ti okunması için başına veyâ ardına i (İ),
Kendisinden önce ince n = n gelmesi hâlinde nt = J birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : nt =J)

___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 22:54:51
Y = aY

Kalın sesli harflerle okunan Y harfidir. "aY" sesini verir.
Kelime başında aY veyâ Ya okunur.
Kelime başında ıY veyâ Yı okunması için başına veyâ ardına ı (I),
oY, uY veyâ Yo, Yu okunması için başına veyâ ardına o (O, U) seslisini alır.
Kelime içinde ıY veyâ Yı okunması için başına veyâ ardına ı (I),
Kendisinden sonra kalın n = N gelmesi hâlinde F = yn birleşik sessiz harfi kullanılır. (Bk. : F = yn)

y = eY

İnce sesli harflerle okunan y harfidir. "ey" sesini verir.
Kelime başında ey veyâ ye okunur.
Kelime başında iy veyâ yi okunması için başına veyâ ardına i (İ),
öy, üy veyâ yö, yü okunması için başına veyâ ardına Ö (Ö, Ü) seslisini alır.
Kelime içinde iy veyâ yi okunması için başına veyâ ardına i (İ)
___________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:14:48
BAĞIMSIZ SESSİZLER

Kalını ve incesi olmayan sessiz harfler şunlardır:
Ç = Ça
M = Ma
P = Pa
Ş = Şa
Z = Za

Toplam 5 harftir.

__________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:16:31
Ç = Ça

Hem kalın hem de ince sesli harflerle okunan ç harfidir. "Ça" sesini verir.
Kelime başında AÇ, ÇA, ÇE veyâ EÇ okunur.
Kelime başında bu seslerin dışında bir ses vermesi isteniyorsa önüne veyâ ardına vermesi istenilen sesin sesli harfi konulur.
Kelime içinde bu seslerin dışında bir ses vermesi isteniyorsa önüne veyâ ardına vermesi istenilen sesin sesli harfi konulur.

__________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:19:43
M = Ma

Hem kalın hem de ince sesli harflerle okunan m harfidir. "Ma" sesini verir.
Kelime başında AM, EM, MA veyâ ME okunur.
Kelime başında bu seslerin dışında bir ses vermesi isteniyorsa önüne veyâ ardına vermesi istenilen sesin sesli harfi konulur.
Kelime içinde bu seslerin dışında bir ses vermesi isteniyorsa önüne veyâ ardına vermesi istenilen sesin sesli harfi konulur.
Kelime sonunda fiil eki olarak kullanıldığında önüne ve ardına ı, i harfi konmaksızın yazılır.
Örneğin: KaLDıM = MVK, BiLDiM = Mvib, KalMıŞ = ŞMLK, BiLMiŞ = şmlib gibi...

__________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:21:46
P = Pa

Hem kalın hem de ince sesli harflerle okunan p harfidir. "Pa" sesini verir.
Kelime başında (Türkçe'de p harfi ile başlayan kelime olmadığından) aP veyâ eP okunur.
Kelime başında IP, ip okunması için başına I (I, İ),
OP, UP okunması için başına O (O, U),
öp, üp okunması için başına Ö (Ö, Ü) seslilerini alır.
Kelime içinde IP, ip, UP, üp ve PI, pi, PU, pü okunması için başına veyâ ardına bir sesli harf alması gerekir.
Kelime sonlarında ıP, iP, uP, üP okunur. KaLıP, BİLiP, BULuP, BÖLüP gibi...
_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:24:47
Ş = Şa

Türk yazısında zaman zaman kalın aŞ sesi veren S ve ince eŞ sesi veren s harfleri, bugün bu yazıda sâdece aS ve eS sesi için kullanılmalıdır.
Bu durumda;
Ş = Şa harfi hem kalın hem de ince sesli harflerle okunan ş harfi olmalıdır. "Şa" sesini vermelidir. Bu göre; kelime başında AŞ, ŞA okunmalıdır.
Kelime başında bu seslerin dışında bir ses vermesi isteniyorsa önüne veyâ ardına vermesi istenilen sesin sesli harfi konulmalıdır.
Kelime içinde bu seslerin dışında bir ses vermesi isteniyorsa önüne veyâ ardına vermesi istenilen sesin sesli harfi konulmalıdır.
_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:27:06
Z = Za

Hem kalın hem de ince sesli harflerle okunan z harfidir. "Za" sesini verir.
Kelime başında (Türkçe'de z harfi ile başlayan kelime olmadığından) aZ veyâ eZ okunur.
Kelime başında IZ, iz okunması için başına ı (I, İ),
OZ, UZ okunması için başına O (O, U),
öz, üz okunması için başına Ö (Ö, Ü) seslilerini alır.
Kelime içinde IZ, iz, UZ, üz ve ZI, zi, ZU, zü okunması için başına veyâ ardına bir sesli harf alması gerekir.
Kelime sonlarında ıZ, iZ, uZ, üZ okunur. KIZıMıZ, TeRiMiZ, SOYuMuZ, ÖZüMüZ, KIZıNıZ, TeRiNiZ, SOYuNuZ, ÖZüNüZ gibi...

_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:29:40
SESLİ SESSİZLER

Önünde veyâ ardında bir sesli harf bulunan sesli sessiz harfler şunlardır:
c = iÇ, Çİ (Okunuşu İÇ)
Q = IK, KI (Okunuşu IK)
q = OK, UK, KO, KU (Okunuşu OK)
X = öK, üK, Kö, Kü (Okunuşu ÖK)

Toplam 4 harftir.

_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:38:59
c = iÇ, Çİ (Bk. : Yardımcı çalışmalar, *1)

iç ve çi sesi verir. E ve İ hâllerinde ardına e = (E) ve i = (İ) sesli harflerini alır.

Q = ıK, KI (Bk. : Yardımcı çalışmalar, *2)

Kelime başında yalnız Kı sesi verirse de KIL-mak (LQ) kelimesinin dışında ardına I ( I ) harfini alır.
Kelime içinde yalnız ıK ve Kı sesi verir.
Kelime içinde KI sesi vermesi hâlinde ardına I ( I ) harfini alır.

q = OK, UK, KO, KU

Kelime başında OK veyâ UK sesi verir.
Kelime ilk hecesinde KO veyâ KU sesi vermesi isteniyorsa ardına O veyâ U karşılığı olan ( O ) harfi yazılır.
Kelime içinde UK sesi vermesi isteniyorsa önüne U harfini almaz.
Kelime içinde KU sesi vermesi isteniyorsa ardına U karşılığı olan ( O ) harfi yazılır.

X = öK, üK, KÖ, KÜ

Kelime başında ök veyâ ük sesi verir.
Kelime ilk hecesinde KÖ veyâ KÜ sesi vermesi isteniyorsa ardına Ö veyâ Ü karşılığı olan ( Ö ) harfi yazılır.
Kelime içinde ÜK sesi vermesi isteniyorsa önüne Ü harfini almaz.
Kelime içinde KÜ sesi vermesi isteniyorsa ardına Ü karşılığı olan ( Ö ) harfi yazılır.

_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:41:00
İKİ SESLİ (birleşik) SESSİZLER (Bk. : Yardımcı çalışmalar, *4)

İki ses veren sessiz harfler şunlardır:

V = ld, lt (Okunuşu ALT)
C = nç (Okunuşu ANÇ)
J = nd, nt (Okunuşu ANT)
H = ng (Okunuşu ANG)
F = yn (Okunuşu AYN)

Toplam 5 harftir.

_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:54:52
V = LD, LT

Kelime başında (Türkçe'de L harfi ile başlayan kelime olmadığından) ALD (ALT) veyâ ELD (ELT) okunur.
Kelime başında ILD, İLD veyâ ILT, İLT okunması için başına I, İ ( I ) alır.
Kelime başında OLD, ULD veyâ OLT, ULT okunması için başına O, U ( O ) alır.
Kelime başında ÖLD, ÜLD veyâ ÖLT, ÜLT okunması için başına Ö, Ü ( Ö ) alır.
Kelime içinde hangi sesle okunması gerektiğini bir önceki hecenin seslisi belirler.

_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:56:21
C = NÇ

Kelime başında (Türkçe'de "ne" kelimesinin ve türevlerinin dışında n harfi ile başlayan kelime olmadığından) ANÇ veyâ ENÇ okunur.
Kelime başında INÇ, İNÇ okunması için başına I, İ ( I ) alır.
Kelime başında ONÇ, UNÇ okunması için başına O, U ( O) alır.
Kelime başında ÖNÇ, ÜNÇ okunması için başına Ö, Ü ( Ö  ) alır.
Kelime içinde hangi sesle okunması gerektiğini bir önceki hecenin seslisi belirler.

_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:57:52
J = ND, NT

Kelime başında (Türkçe'de "ne" kelimesinin ve türevlerinin dışında n harfi ile başlayan kelime olmadığından) AND (ANT) veyâ END (ENT) okunur.
Kelime başında IND, İND veyâ INT, İNT okunması için başına I, İ ( I ) alır.
Kelime başında OND, UND veyâ ONT, UNT okunması için başına O, U (  O ) alır.
Kelime başında ÖND, ÜND veyâ ÖNT, ÜNT okunması için başına Ö, Ü ( Ö ) alır.
Kelime içinde hangi sesle okunması gerektiğini bir önceki hecenin seslisi belirler.

_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Mart 2015, 23:59:36
H = NG

Kelime başında (Türkçe'de "ne" kelimesinin ve türevlerinin dışında n harfi ile başlayan kelime olmadığından) ANG veyâ ENG okunur.
Kelime başında ING, İNG okunması için başına I, İ ( I ) alır.
Kelime başında ONG, UNG okunması için başına O, U ( O ) alır.
Kelime başında ÖNG, ÜNG okunması için başına Ö, Ü ( Ö ) alır.
Kelime içinde hangi sesle okunması gerektiğini bir önceki hecenin seslisi belirler.

_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 30 Mart 2015, 00:01:53
F = YN (Bk. : Yardımcı çalışmalar, *3)

Sert seslilerle kullanılır.
Kelime başında AYN okunur.
Kelime başında IYN okunması için başına I, İ ( I ) alır.
Kelime başında OYN veyâ UYN okunması için başına O, U ( O ) alır.
Kelime içinde ('O' sert seslisi dışında) hangi sert sesle okunması gerektiğini bir önceki hecenin sert seslisi belirler.
(NY sesi verdiği zannı, Bilge Kağan Bengü Taşı'nın, 3üncü yüzünün (Güney yüzü), 14üncü dizisindeki "Tonyukuk" kelimesinin qqYNOT harfleri ile yazılmasından kaynaklanmıştır. Biz bu yazılışın bir yazım hatâsı olduğu kanaatindeyiz.)

_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 30 Mart 2015, 00:15:06
YARDIMCI ÇALIŞMALAR-1

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-yardimci-calismalar-1-1427663683.jpg)

_________________________________________________________________________

Önemli Açıklama:
Yukarıdaki metinler içerisinde yer alan Orkun tamgalarını özgün olarak bilgisayarınızda görebilmeniz için bilgisayarınızda Orkun fontlarının yüklenmiş olması gerekmektedir.

BİLGİSAYARINIZA ORKUN ABACASI FONTUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/orkun-abacasi-icin-font-dosyasi-6945.html)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 30 Mart 2015, 00:26:44
YARDIMCI ÇALIŞMALAR-2/1

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-yardimci-calismalar-2-1427705266.jpg)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 30 Mart 2015, 11:42:53
YARDIMCI ÇALIŞMALAR-2/1


(https://hunturk.net/forum/rsm/3694-yardimci-calismalar-2-1-1427704746.jpg)


Yukarıki cetvel ile ilgili açıklama: (x2) veyâ (x3), kelimenin dizi içinde iki veya üç kere kullanıldığını gösterir.
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 30 Mart 2015, 11:52:01
YARDIMCI ÇALIŞMALAR-3


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-yardimci-calismalar-3-1427705465.jpg)
Başlık: Ynt: ORHUN - GÖKTÜRK TÜRK YAZISI ÖĞRENME KILAVUZU
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 30 Mart 2015, 12:01:48
YARDIMCI ÇALIŞMALAR-4

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-yardimci-calismalar-4-1427706092.jpg)