Türkçü Turancı Otağ | Türkçüler

TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI => TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ => Konuyu başlatan: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:44:29

Başlık: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:44:29
(http://i51.tinypic.com/2a8q9s9.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:45:31
KURT CİNSLERİNİN AVLANMA BİÇİMLERİ ve TÖRELERİ

Kurtlar, cins cinstir. Bu cinsler, karakter ve yaşayış biçimlerine göre birbirlerinden ayrılırlar. Bozkurt, kurt türleri arasında üstün nitelik ve özellikleri olan bir kurt cinsidir. Onu, Karakurt denilen bir başka kurt cinsi ile Canavar adıyla adlandırılan bir başka kurt cinsi izler.

CANAVAR: Canavar denilen kurt, bir sürüye daldığında sürünün tümünü telef eder ancak, içinden yalnızca birini kendisine yem yapar. Canavar diye adlandırılan kurtların belli bir töresi yoktur.

KARAKURT: Karakurt, bir sürüye daldığında sürünün yarısını telef eder, bu telefatın içinden de tek bir tanesini kendine yem yapar. Karakurtlar, kısmen törelidirler.

BOZKURT: Bozkurt, bir sürüye daldığında yalnızca bir hayvanı telef eder ve bunun da yarısını kendisine yem yapar; öteki yarısını ise varsa ailesine, yoksa avlanamayacak denli yaşlı bozkurtlara taşır. Bozkurtlar, töreli yaratıklardır.

GÖK BÖRÜ: Bir de Bozkurt ile aynı cüsse ve karakterde olan ve adına Gökbörü denilen bir kurt vardır. Gökbörü, Bozkurt'un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 yılda 1 ya da 2 kez görünür. Oğuz Kagan Destanı'ndaki kurt, işte bu gökbörülerden biridir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:46:45
KURT'UN GENEL ÖZELLİKLERİ

Kurt, yalnızca kuzey yarımkürede yaşar. Postunun rengi, yaşadığı bölge ve yaşına göre değişiklikler gösterip kara-kahverengi-ak arasında değişirse de genel olaraz boz sarı renktedir. Seyrek olarak ak renkli ve kızıla çalan renkli kurtlara da rastlanır.

Kurt, yırtıcı ve etçildir. Kulakları sivri uçlu, bacakları uzundur. Yaklaşık 122 sm uzunluğu ve 45 sm'e yaklaşan kuyruğu ile iri ve güçlü bir hayvandır. Ağırlığı 25-55 kg arasında değişir. Göğüsünde krem; omuz, kuyruk ucu ve dilinde ise kara benekler bulunur.

Kurt, genellikle geceleri avlanır. Kışın sürüler halinde dolaşır. Issız yerlerde dolaşmayı sever. Tavşan, geyik vb yabani hayvanları yediği gibi koyun, keçi türündeki evcil hayvanlar da avları arasında yer alır. Dağlık yörelerde yaşayan evcil hayvanlar için en büyük tehlike kurttur.

Kurt yılda bir kez doğurur ve bir kerede 5-6 yavru yapar. Çiftleşme mevsimi dışında tek başına yaşar (Bozkurt hariç).

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:47:20
KURT OYUNU - TURAN TAKTİĞİ

Kurtların kışın aç kaldıklarında uyguladıkları bir avlanma taktikleri vardır.

Bu taktiğe göre kurt sürüsü iki kümeye ayrılır. Birinci küme fedai kümesidir; ikinci küme ise pusu kümesi. Fedai kümesi köpeklerin bulunduğu yerleşim yerine girer ve köpeklere saldırır. Biraz mücadele verdikten sonra fedai kümesi, yenilmiş gibi davranıp köpeklerden kaçmaya başlar; tabiki köpekler de kurtların ardından onları kovalamaya başlarlar. Ama köpekleri bir sürpriz beklemektedir. Çünkü asıl ve kalabalık topluluk olan pusu kümesi, onları yerleşim yerinin dışında beklemektedir. Pusu kümesi hilal biçiminde dizilmiş ve iyice gizlenmiştir. Fedai kurtlar, köpekleri kurnazca bu hilalin ortasına çekerler. Köpekler hilalin içine tümüyle girince, pusu kümesi, hilali uçlarından kapatır ve köpekler bir çember içine alınmış olur. Artık köpeklerin kurtuluş umudu yoktur; zafer kurtlarındır ve karınlarını doyurmak için avlarını parçalarlar.

Eski Türkler, kurtlarda gördükleri bu oyunu bir savaş manevrası durumuna getirmişler ve yaptıkları birçok savaşta kullanagelmişlerdir. Bu savaş manevrasına ''Kurt Oyunu'', ''Hilal Taktiği'', ''Turan Taktiği'' gibi adlar verilir.

Tarihi kayıtlar incelendiğinde, Roma imparatoru Sezar'ın, sahte geri çekilme ve pusuya dayalı Kurt Oyunu'nu Asya'lı göçebe savaşçılardan öğrenip uygulamağa çalıştığı anlaşılmaktadır. Fakat Roma ordusunun, Türk ordusu gibi süvariliğe dayanmayıp piyade ağırlıklı olmasından ve Roma ordusunda okçuluğa verilen önemin az olmasından ötürü, Roma ordusu Kurt Oyunu'nu uygulamakta yetersiz kalmıştır. Çünkü Kurt Oyunu hızlı bir manevra yeteneği ve yüksek okçuluk kabiliyeti gerektirir ki bu da o zamanlar ancak atlı birliklerle sağlanabilirdi.

Türkler, zamanımıza kadar birçok savaşta (mesela Mohaç Meydan Savaşı, Malazgirt Meydan Savaşı, Kurtuluş Savaşı'ndaki birçok çarpışma; Hun, Kök-Türk, Avar ordularının yaptıkları savaşlar...vb) bu taktiği maharetle uygulamışlardır. Zaten Türkler, yaptıkları savaşların hemen hemen tümünde düşmandan sayıca az bulunmuşlardır. İşte sayıca az Türk ordusunun kalabalık düşman ordularını alt etmesinin arkasında yatan sırlardan biri kurtlardan alıp uyguladıkları bu savaş taktiğidir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:47:50
BOZKURT'UN YAPISI

Bozkurt, adını tüyünün boz (gri) olmasından alır. Öteki kurt türleri arasında boz renkte olanlar bulunsa da Bozkurt, onlardan boy pos bakımından ayrılır. Bozkurt, burnunun ucundan kuyruğunun sonuna dek yaklaşık 1.65 m boyundadır. Omuz başları yerden 0.80 m yüksekliktedir. Başka kurt cinslerinde bu azamet yoktur. Bozkurt'un ömrü ortalama olarak 15 yıldır. 2 yaşına değin yavru olan Bozkurt, 8-10 yaşlarından sonra yaşlı bozkurt olur.

Bozkurt özgürlüğüne son derece düşkündür. Onu bir hayvanat bahçesinde, kafes arkasında ya da bir sirkte maskaralık yaparken göremezsiniz.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:48:22
GÖK BÖRÜ (KÖK BÖRİ):
Bir de Bozkurt ile aynı cüsse ve karakterde olan ve adına Gökbörü denilen bir kurt vardır. Gökbörü, Bozkurt'un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 yılda bir ya da iki kez görünür. Oguz Kagan Destanı'ndaki kurt, işte bu gökbörülerden biridir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:49:52
BOZKURT'UN TÖRESİ

Bozkurt, fevkalade töreli bir varlıktır. Bir Bozkurt ailesi, bir başka Bozkurt'un kendilerine katılma isteğini, birtakım sınavlar uygulayarak kabul eder. Yuvadan ayrılmak isteyen bir bozkurt, aileden izin almak zorundadır. Her Bozkurt ailesinin ve ortak hareketlere katılan bozkurtların bir başkanı vardır ve buna EKE adı verilir.

TÖREDEN AYRILAN BOZKURTLAR:
Bazan, seyrek de olsa, Bozkurtlar'ın içinden töreyi hiçe sayarak ayrılanlar olabilir. Bu ayrılanlar, Bozkurt'un yalnız yaşayamama özelliğine uygun olarak Karakurt, Canavar gibi alt kurt cinslerinin, hatta çakal, tilki, köpek gibi hayvanların sürülerine karışırlar. Genelde böyle bir durumda o Bozkurt, yeni katıldığı bu alt düzeyden sürü içinde yüksek bir mevkide bulunur.

Bozkurt topluluğu dağda, ormanda, bozkırda zaman zaman alt tabaka sürüleri ile karşılaşırlar. Karşılaştıkları alt tabaka sürüde eğer bir bozkurt varsa, onu hemen hissederler. Yavru Bozkurtlar, kendilerinden olan bu yaratığın neden yabancı bir sürü içinde olduğunu anlayamazlar; hatta onu, hala kendi topluluklarının bir ferdi olarak algılarlar ve o bozkurdu kendi topluluklarına çağıran kimi sesler çıkarırlar. Bu sesler, bozkurtluk niteliğini yitirmiş olan yaratığa kıvanç verir. Öylesine gururlanır ki, içinde bulunduğu sürünün üyelerine, ne denli önemli bir yaratık olduğunu hareketleriyle anlatmak ister gibidir. Bazen geri dönmek ve Bozkurt sürüsüne yeniden katılmak ister. Ama yavru bozkurtları kandırabilse de, yetişkin ve yaşlı bozkurtları kandıramaz ve genelde sınavları geçemediği için de yuvaya geri dönemez.

YALNIZ BOZKURTLAR:
Bozkurt topluluğundan ayrılıp da başka bir sürüye katılmayan, dağa çıkan Bozkurtlar ise sınavları başarıyla verirlerse, yeniden yuvaya kabul edilirler.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:51:28
TÜRKÇE'DE ''KURT'' SÖZCÜĞÜ

Türkler kurda çok eskilerden beri ''böri'' ya da ''börü'' derlerdi. Bu sözcük Anadolu'da da söylenmekte ve yaşamaktadır. Ayrıca Anadolu'da, tek başına gezen azılı kurtlara ''yalınsak'' adı verilir. Fakat Oguz Türkleri'ne yani Türkmenlere geldiğimizde ise, onların ''börü'' sözcüğü yerine daha çok ''kurt'' sözcüğünü kullandığını görüyoruz.

OGUZ TÜRKLERİ'NİN ''BÖRÜ'' YERİNE ''KURT'' KELİMESİNİ KULLANMASI  

Oguzlar, bugünkü Anadolu, Kerkük, Suriye, Irak, İran Türkleri'nin, Azeri Türkleri'nin, Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan bugünkü Türkmenler'in, Karakalpak Türkleri'nin doğrudan atalarıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere, Oguz Türkleri genelde ''börü'' yerine ''kurt'' sözünü kullanırlar. Türkologlarca bunun nedeni şudur:

BÖRÜ YERİNE KURT SÖZCÜĞÜNÜN KULANILMASININ NEDENİ

Türkler'de büyüklere adı ile değil de bir akrabalık kelimesi ile seslenilmesi gelenektir. Mesela bir kişi Oktay adını taşıyan amcasına ''Oktay'' diye hitap etmez, ona amca diye seslenir. Yine, bir çocuk babasına ''baba'' demez de adı ile seslenirse tokatı yiyiverir. İşte kurt da Eski Türk kültüründe ata olarak kabul edildiğinden, kurt için, esas adı olan ''börü'' değil, ''kurt'' kelimesi kullanılmıştır.

''KURT'' SÖZCÜĞÜNÜN ESAS ANLAMI:

Yukarıda, ''börü'' yerine ''kurt'' kelimesinin kullanılmasının nedeni anlatıldı. Peki öyleyse, ''kurt'' kelimesinin esas anlamı nedir?

Kurt sözcüğünün Türkçe'deki esas anlamı ''vahşi''dir. Örnek vermek gerekirse, eski bir Türk şiirinde şunlar söylenmektedir:

Kurt kuş hepsi dirildi
Erkek dişi derildi
Bölük olup dağıldı
İnlerine giremeyecekler.

Dikkat edilirse bu eski Türk şiirinde ''kurt'' kelimesi, esas anlamı olan ''vahşi'' kavramını ifade etmekte ve ''Kurt kuş'' sözcükleri ile ''vahşi ve yırtıcı kuşlar'' anlatılmak istenmektedir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:54:03
KURT'LA İLGİLİ TÜRK ATASÖZÜ ve DEYİMLERİ:

İtin sahibi varsa, kurtun tanrısı var.
(Anonim)

Böri koşnısın yimez.
(Kurt komşusunu yemez.)

(ESKİ TÜRK)

El ile oyun olmaz, kurt ile koyun olmaz.

(ANADOLU)

Goyuna gurt gelende, bir geçilini tapar.

(AZERİ)

Gözüm görmedikten sonra, isterse götümü (kötümdü) kurt (börü) yesin.

(KIRGIZ)

Gurtdan gorhan, goyun sahlamasun.

(Kurttan korkan, koyun saklamasın.)

(AZERİ)

İl ogrısız bolmaz, tag börisiz bolmaz.

(İl uğrusuz [hırsızsız, haydutsuz] olmaz, dağ kurtsuz olmaz.)

(ESKİ TÜRK)

Kazak, Kırgız ve kurt kardeştirler.

(KAZAK, KIRGIZ)

Keçi kurttan kurtulursa gergedan olur.

(ANADOLU)

Keçiye rakı içirmişler, kurdun evini sormuş.

(ANADOLU)

Komşu kurt beni talasın.

(ANADOLU)

Koyun sürüsüne kurt dadanmış.

(ANADOLU)

Koyunu güden kurdu görür.

(ANADOLU)

Koyunu kurda ısmarlar.

(ANADOLU)

Koyunu kurta ısmarlırı.

(Koyunu kurda ısmarlar.)

(KERKÜK)

Koyununu kurda kaptıran çobanın ağzını bıçak açmaz.

(ANADOLU)

Köyün itleri kendi aralarında düşman olsalar da, kurdu görünce birleşirler.

(KIRGIZ)

Kurda koyun sürüsü inanmak.

(ANADOLU)

Kurda varan.

(Cesur kişi.)

(ANADOLU)

Cesur kişilere ''kurda varan'', korkaklara ise ''çömelip ürüyen'', yani kurttan korkan ve köpek gibi havlayan denilir.

Kurdu koyunla barıştırır.

(ANADOLU)

Kurda ensen neden kalın demişler, kendi işimi kendim görürüm demiş.

(ANADOLU)

Kurt ağzından kuzu alınır mı ?

(ANADOLU)

Kurt ile koyun, ateş ile su.

(ANADOLU)

Kurt ile koyun dost olmaz.

(ANADOLU)

Kurt ile kuzuyu bir arada yürüttü.

(ANADOLU)

Kurt komşusunu talamaz.

(ANADOLU)

Kurt, koyunun pahalı olduğunu bilmez.

(ANADOLU)

Kurtla koyun olmaz, ciğerle (akrabayla) oyun olmaz.

(ANADOLU)

Kurtla koyun, kılıç ile oyun olmaz.

(ANADOLU)

Kurtla koyun, kılıçla oyun.

(ANADOLU)

Kurttan yer, koyunnan şivan eder.

(Kurtlan yer, koyunlan matem eder.)

(KERKÜK)


Kurt yağmuru.

(Güneşli havada yağan yağmur)

(genel)

İnanca göre, güneşli havada yağan yağmurda kurtlar doğar.

Tilki mi togdı, azu böri mi ?

(Tilki mi doğdu, yoksa kurt mu ?)

(ESKİ TÜRK)

Eski Türkler'de bir çocuk doğunca bu soru sorulur; tilki aldattığı için kızı, kurt da yiğitliğinden ötürü erkeği temsil ederdi.

Tüklü koyunu kurt yemez.

(Tüylü koyunu kurt yemez.)

(KERKÜK)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:55:00
TÜRK'ÜN AĞLAMASI BİLE KURDA BENZER!

Bozkurt, Türk kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Kurt ile ilgili efsane, inanış ve gelenekler, Türk kültüründe derin izler bırakmıştır. O derece ki, yabancı kaynaklar bile Kurt ile Türk arasında ilişki kurmuşlar, hatta Türkler'den bahsederken ''Kurttan Türeyenler'' deyimini kullanmışlardır. İşte yine buna benzer olarak, Türkler'in ağlaması bile Çin kaynaklarınca kurt sesine benzetilmiştir.

Eski Çinli tarihçiler Töles Türkleri için şöyle der: ''Tölesler, kurttan türedikleri için, ağlamaları ve şarkıları da kurt sesine benzer.'' (Töles, Hun Devleti ile Göktürk Devleti arasındaki zamanda Türkler'in genel adıdır; bütün Türkler'e ''Türk'' adının verilmesi, Göktürkler ile başlar).

Benzer biçimde, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugaat-it Türk adlı eserinde kayıtlı bulunan eski bir Türk şiirinde, büyük Türk kahramanı ve hükümdarı Alp Er Tonga'nın yoğ (cenaze) töreninde bulunanların, ''kurt gibi uluduğu, gözyaşları döktüğü, haykırarak yakalarını yırttığı'' anlatılmaktadır.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:55:30
KUMAN BAŞBUĞU SAVAŞTAN ÖNCE BOZKURT GİBİ ULUDU

Kuman Türkleri ile ilgili, Rus salnamelerine geçmiş, Bozkurt'la alakalı olan ilgi çekici bir rivayet vardır.

Kuman Türkler'i 11.yy.da Doğu Avrupa bozkırlarında yaşıyorlardı. Bizans ve Rusya baş düşmanları idi. Macarlar'a karşı da savaşırlardı.

Kuman başbuğu Bönek Han, Macarlar'la savaşmak zorundaydı. Ama durum umutsuz görünüyordu. Çünkü komutası altındaki küçük süvari ordusuna karşılık, karşısında büyük ve ağır silahlı bir ordu vardı. Bönek Han savaştan önceki gece çadırından çıktı. Bir kurt gibi ulumağa başladı. Bönek Han'ın ulumasına önce bir kurt yanıt verdi; sonra bir başkası. En sonunda bütün kurtlar ulumağa başladılar. Bu durum üzerine Bönek Han, yarınki savaşta üstün geleceğini anladı. Ve ertesi gün Kuman Türkleri'nin ordusu, kendisinden çok güçlü olan Macar ordusu karşısında parlak bir zafer kazandı.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:56:12
MİLLİ SEMBOLLER

Millet halinde yaşamanın şartlarından biri de milli sembollere saygı göstermektir. İnsan, medenileştiği oranda hürriyetlerinden bir bölümünü fedaya ve bazı kaidelere saygı göstermeye mecburdur. Medenî insan, hayvan gibi rasgele yerde uzanıp uyuyamaz. Her istediği zaman bağıramaz veya Türkü söyleyemez. Her istediği şeyi her zaman ve her yerde yapamaz.

Medenî insan milletçe kutlu sayılan canlı veya cansız varlıklara da saygılı davranır. Kutlu sayılan nesneler bayrak gibi, arma gibi, millî marş; gibi, şeref ve namus gibi şeylerdir. Hayvan için bütün bunlar, bu arada bayrak da değersiz bir şeydir. Çünkü yetmez. Şeref ve namus diye bir duygu veya içgüdünün hayvanda bulunmasına imkan yoktur. Hayvan milli sembolü de bilmez. Çünkü hem millet değildir, hem de millî sembol onun için taş ve ağaç gibisinden herhangi bir nesnedir.

Milleti millet yapan kaidelerin içinde millî semboller de bulunduğu için bir milleti yıkmak isteyenler onun millî sembollerine de hücum ederler.

Bir toplumun millî sembolleri olmadı mı artık sürüleşmiş demektir. Bilginlerine, profesörlerine ve her şeyine rağmen onun koyun sürüsünden veya karınca yuvasından farkı yoktur.

Millî sembollere saldıranlara dikkat edilmelidir: bunu cehalet veya hamakatlarından mı, yoksa gizli maksatlarından mı yapıyorlar?

Millî sembol olan Oğuz Han'a dil uzatıldı mı, biliniz ki, o, bilerek veya bilmeyerek düşman için çalışıyor demektir.

Millî sembol olan Bozkurt'a köpek diyenler için de durum aynıdır. Üstelik onlar aynada kendilerini görmektedir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:57:15
BOZKURT BİR TOTEM YA DA PUT MUDUR?

Totemcilik anaerkil düzene dayalı olmasına karşın, Eski Türkler'de ataerkillik vardır. Bir klan dini olan totemcilikte mülkiyet ortaklığı olduğu halde, Türkler'de özel mülkiyet vardı. Totem inacında aynı toteme bağlı olanlar birbirleri ile akraba sayılırken Türkler'de kan akrabalığı geçerlidir. Totemcilik daha çok asalak ekonomiye (avcılık ve devşirmecilik) dayanırken, Türk ekonomisi hayvan yetiştiriciliği üzerine kurulu idi. Totemci topluluklarda her klanın, ata olarak tanıdığı ayrı bir totemi bulunur; Türkler'de ise, bütün bir ulusun kutlu saydığı yalnızca tek bir hayvan vardır. Kurt efsanesinin toplayıcı bir vasfının bulunması, klanları birbirinden ayıran ve karşı karşıya koyan totemcilik düşüncesine aykırı düşmektedir. Klanların bireyleri totemlerinin adı ile anılırlar; Türkler'de ise her bireyin, her ailenin ayrı adı vardır. Klan, totemine taptığı halde, Türkler'de kurda tapılmaz. Totemcilikte ruhun ölmezliğine inanılmamasına karşın, evreni bile ruhlar dünyası olarak gören Eski Türkler'de dini inancın temellerinden birini ruhun ebediliği teşkil eder.

Dilbilim araştırmaları da Türkler'de totemciliğin olmadığını kanıtlamaktadır. Türkçe'de totem kavramını ifade edebilecek bir sözcük yoktur. Çünkü Türkler'de totem kavramı yoktur ve bir dilde, olmayan bir kavramın karşılığı bir sözcük bulunamaz (totem kelimesi, Türkçe'ye ingilizceden geçmiş bir kelime olup, Kızılderili dillerinden [Algonqin kızılderilileri] alınmıştır).

Sonuç olarak: Eski Türkler'de kurdun totem, put ya da ilah olması diye bir durum söz konusu değidir. Kurt, Türkler'de yalnızca özgürlük ve bağımsızlığın timsali olarak kullanılmış bir simgedir.

ULUĞ BİLGE  ATSIZ
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:58:07
TÜRK DESTAN ve EFSANELERİNDE KURT

Kurt, Türk efsanelerinde merkezi bir konumdadır. Kök-Türk kagan sülalesi olan Aşına ailesinin atası bir dişi kurt idi. Kök-Türk kaganları, atalarının anısına saygı olarak, otağlarının önüne altından kurt başlı bir tuğ dikerlerdi. Böylece kurt başlı sancak, Türkler'de kaganlık (hakanlık) alameti olmuştur. Ancak bu gelenek yalnızca Kök-Türkler'e özgü olmayıp, kökeni Asya Hun Türkleri'ne ve Türkler'in eski atalarına değin gider. MÖ'ki Asya Hunları'nda ve hatta o çağlarda Batı Türkistan'da yaşayan U-sun (Wu-sun) Türkleri'nde, tıpkı bildiğimiz Bozkurt Destanı'nda olduğu gibi, kurttan türeme efsanesi ve dişi kurdun verdiği süt ile beslenme inancı yaşıyordu. Aynı efsane Tabgaç Türkleri'nde de vardı; Tabgaç ülkesinde ''kurt dağları'', ''kurt ırmakları'' bulunmaktaydı. Uygur Türkleri'nin kökenlerine ilişkin bir efsane de onları kurda bağlıyordu (Uygur Kaganlığı, Kök-Türk Kaganlığı'nı takiben kurulan bir Türk devleti olup, Kök-Türk Kaganlığı'nın devamıdır).

Kurt, eski Türk kültüründe ''at'' ile birlikte en önemli yeri tutan hayvandır. Türkler kendilerinin kurt soyundan indiklerine, seferlerde kendilerine kurdun yol gösterdiğine inanmışlardır. Türkler, güçlü ve saldırgan bir hayvan olan kurdu kendilerine simge olarak seçtikleri gibi, komşuları da onları kurttan türemiş saldırgan karakterli insanlar olarak tanımışlardır. Eski bir Arap şairi Türkler'i şöyle anmaktadır: ''Nasl ibn-i dabbat-a bâsil'' yani ''YIRTICI KURDUN OĞULLARI''.

Kök-Türkler'e göre dişi kurt ''ulu ana'', Uygur Türkleri'ne göre de erkek kurt ''ulu ata''dır. Oguz Kagan Destanı'nda, Oguz'a her sefere çıkışında gök bir kurt öncülük eder. Çingizname'de Alanguva, gökten inen bir kurttan gebe kalır ve doğan çocuğun soyundan da Cengiz Han gelir.

Dede Korkut Öyküleri'nde kurt yüzünün mübarek olduğu belirtilir. Yine Dede Korkut Öyküleri'nden birinde Salur Kazan, kurtla haberleşir, kendisine yurdundan haber vermesini ister.

Türkler ile kurdun arasında olan efsanevi ilgi, İslam ve Süryani kaynaklarında da yer almıştır. Kaynaklarda Avrupa Hun Türkleri'nden ''Kuzey Kurtları'' olarak söz edilmesi ve Avrupa Hun Türkleri'nin ''Hun-Wulf'' (Hun-Kurt) gibi adlarla anılması da Batı Hunları'ndaki kurt geleneğini göstermektedir.

Türkler arasında kurda verilen büyük önem yüzyılımıza değin süregelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Atatürk'te de yankısını bulmuştur. (Atatürk'ün Bozkurt'a olan sevgisi, ilgili bölümde anlatılmaktadır.)

Etnoloji bilimine göre, kurt motifi Türkler için ''tipik''tir; yani, başka kavimlerde görülmeyen etnografik bir belirtidir. Eski Çin kaynaklarında bile Türk soyundan olan kavimler ''Kurt'tan Türeyenler'' olarak tanımlanırken, Türk soyundan olmayan kavimler ''Kurt'tan Türeyenlerden Değildirler'' biçiminde ayırdedilmiştir.

Türk destanlarında kurt yol gösteren, sıkıntılı anlarda yardıma yetişen bir varlıktır. Uygur Türkleri'nin Kutlu Dağ Destanı'nda kurt, ülkeye bolluk ve mutluluk getirdiğine inanılan kutlu bir kayanın Çinliler'e verilmesinden sonra, üzerine uğursuzluk çöken ülkenin açlığa mahkum olması üzerine kendilerine yeni bir yurt arayan Türkler'e kılavuzluk etmişti.

Batıda (11.yy.ın sonu) Kuman Türkleri'nde yardımına başvurulduğuna ilişkin kayıtlar bulunan kurdun kılavuzluk işlevi, 2.yy.ın ortalarına değin gitmektedir. 160-170 yılları arasında topraklarından ayrılmak zorunda kalan Tabgaç Türkleri'nin ataları (yani Hun Türkleri) bir Bozkurt'un önderliğinde yolsuz dağlardan aşabilmişlerdi.

Yapılan araştırmalarda, bütün Avrupa, Amerika, Hindistan masal ve öykülerinde yer alan kurt motiflerinin prehistorik çağlarda Orta Asya'dan dünya yayıldığı sonucuna varılmıştır. Başta eski Roma kültüründe olmak üzere dünyadaki kurt mitolojisini ayrıntılı bir biçimde inceleyen A.Alföldi, Roma'daki dişi kurt efsanesi ve Luperkale (ata mağarası) törenlerinin Asya bozkırları (Türkler'in ana yurdu) kökenli olduğunu ve Savaşçı Çobanlar'dan (Türkler'in atalarından) -Etrüskler aracılığı ile- batıya intikal ettiğini ortaya koymuştur.

En büyük ve en eski Türk destanı olan Oguz Kagan Destanı'nda Oguz Kagan, gün ışığının içinden çıkan bir Bozkurt'un öncülüğünde dünyayı fethetmiştir. Şimdiki Bulgaristan topraklarında bulunan Madara'daki kaya kabartmasında görkemli bir atlı biçiminde gösterilen Kurum Han'ın yanındaki kurt tasviri de, Türk bozkurt geleneğinin taşa işlenmiş örneklerinden biridir. Kurt motifi, çobancılık ve besicilikle (Eski Türkler'in ekonomisi hayvan besiciliğine dayanır) olan sıkı ilgisinden ötürü bozkırlı ve doğrudan doğruya Türk'tür. Bundan dolayı, bugün dahi dünya Türkleri arasında söylenen masal ve halk öykülerinde hem ata, hem de kurtarıcı-kılavuz nitelikleri ile Bozkurt, bütün Türkler'ce kutlu sayılmış ve Türklüğün milli simgesi olmuştur.

Bozkurt, destanlarda Türk'ün yaşam ve savaş gücünü temsil eder. Türkler, onun soyundan geldiklerine inanmışlardır. Türkler, birçok kutsal varlığa verdikleri gibi kurda da ''Kök Böri'' (Gök Kurt) adını vermişlerdir. Gök renk, Eski Türkler'de kutsallığın, ululuğun simgesi idi; bir şeyi gök rengine büründürmek ya da o şeyin adını ''gök'' sözü ile birlikte söylemek, o şeyi kutsal ya da ulu saymak anlamına gelirdi (örnek: Gök Tanrı, Gök Börü, Gök Bayrak, Gök Kılıç...).

Türkler kahramanlarını gök kurtlara benzetmiş, kaganlarının gövde yapılarına bile kurt çizgisini işlemişlerdir. Oguz Kagan Destanı'nda Oguz'un beli kurt beline benzetilir. Aynı destanda Oguz Kagan, hükümdarlığını halka bildirdiğinde ''Kök Böri bolsungıl uran'' (Gök Börü olsun savaş narası/parolası) demiştir. Yine Oguz Destanı'nda, Türk ordularına gök tüylü, gök yeleli bir erkek kurt yol gösterir.

Türkler Ergenekon'dan çıkarken de kaganlarının adı ''Börte Çine'' yani Boz Kurt idi. Ergenekon Destanı'na göre Türkler'e, Ergenekon'dan çıkış yolunu Bozkurt göstermiştir.

Kırgız Türkleri'nin büyük destanı Manas Destanı'nda kurt, bir düş yorumu olarak karşımıza çıkar. Destana göre Manas Han'ın karısı Kanıkey Hatun düşünde bir eğe görür ve eğeyi alıp saklar. Ertesi gün uyanınca ülkenin deneyimli yaşlı kişilerine düşünü anlatır. Yaşlı kişiler bu düşü duyunca sevinip Kanıkey Hatun'a şöyle derler: ''Senin çocuğun, gök yeleli korkunç bir kurt gibi olacak...'' Kırgız Türkleri, cins ve güzel atlara da ''Kök Börü'' (Gök Kurt, Boz Kurt) adını verirlerdi.

Günümüz Anadolu folklorunda görülen kurtla ilgili inançlar, yukarıda anlatılanların bir birikimidir. Türkçe'de kurdun özelliklerine ilişkin çok sayıda atasözü ve deyim vardır. Şiire de yansımıştır. İşte birkaç örnek:

Demişler kurda boynun nite yoğun
Eyitmiş işlerimin az u çoğun
Dahi inandığım yok kimseye hiç
Kamu kendim tutarım er eğer geç

(GÜVAHİ)

Mesel-i rastdır cihanda bu söz
Baş keser tilki kurdun adı var

(HAMDİ)

Şahin kocasa da vermez avını
Ta ezelden kurt eniği kurt olur

(KARACAOĞLAN)

Puslu havayı sever kurt
Kaplamakta gökyüzünü
Kurşundan ağır bir bulut

(A.M.DRANAS)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:58:52
TÜRKLÜK VE BOZKURT (*)
(Uluğ Bilge Nejdet SANÇAR)

Bazı milletler bazı hayvanları benimsemişler, onları kendilerine sembol yapmışlardır. Kartal, aslan, horoz bunların ilk akla gelenleridir. Türkler de bozkurtu benimsemişler, onu kendilerine sembol yapmışlardır.

Sembollerle sembolü benimseyen milletler arasında bazı uygunluklar olduğu muhakkaktır. Sembol ile milletin birbirine en uygun düşeni ise, şüphesiz kurt ile Türk’tür. Çünkü kurt, hayvanlar dünyasının pençesi en sert olanı; Türk ise, insanlık aleminin yiğitlikte en önde bulunanıdır.

Kurt, Türk soyunun hayatında çok mühim yeri olan bir varlıktır. Milletimiz, bu sert pençeli hayvanı yüzyıllar boyunca kendisinin yakını, yol gösterici, hatta kendi varlığının bir parçası gibi bilmiştir.

Türk milletinin çeşitli nesillerinin ortak eserleri olan milli destan parçalarımız, bu Türk-kurt yakınlığının edebi ürünleri ve belgeleridir.

Milli Türk destanının en güzel parçalarından birisi olan Oğuz Kağan Destanı’nın da, kurt,  Türk’ü zafere ve dolayısıyla mutluluğa götüren bir yol gösterici, bir kılavuzdur. Tür’ün ulu atası Oğuz Kağan, savaşa giderken boz yeleli kurt her zaman O’nun ve ordusunun önündedir.

Ergenekon Destanın da, bozkurt, Türkleri kapalı yurttan, o küçük vatan parçasından çıkarıp büyük vatanlarına kavuşturan bir yol gösterici, bir kurtarıcıdır.

Bozkurt başka destan parçalarımızda da, Türk’ün hayatında büyük rol oynayan bir varlıktır.

Türk milleti, bu yapısı küçük, fakat hayat mücadelesindeki yeri büyük, sert pençeyi öylesine benimsemiştir ki, kendisinin bozkurt neslinden olduğuna dahi inanmıştır.

Tarihimizde, Türklüğe büyük hizmetler eden kahraman başbuğları bozkurtlar olarak adlandırmakta olmamızın sebebi budur. Türkçülük ülküsü ile dolup taşan yakın yıllar edebiyatımızda, bir çok eserlerde bozkurta yer verilmiş olması da bundandır.

İnsan cemiyetlerini güçlü kılan, hayat mücadelesinde başka cemiyetlere üstün getiren manevi kuvvetler arasında, tarihten getirilmiş bu gibi milli unsurların yeri büyüktür. Milli varlıklara göz diken düşmanların, ilk önce bu manevi varlıklara saldırıp onları yıkmaya çalışmaları da bundan değil midir?

Bozkurt Türk’ün manevi hayatında bundan dolayı mühim bir yer tutar. Gazi Mustafa Kemal, hayatının son yıllarında coşkun milliyetçilik devrinde, bunun için, “Ergenekon’dan Çıkış”  tablosunu yaptırıp Maarif Bakanlığı binasına astırmıştır.

Sinsi Türk düşmanlarının, bozkurt düşmanlığı yapmalarının sebebi de bundan başka bir şey midir? Bozkur’u, bir milli sembol olarak gönlünde yaşatan; Ergenekon efsanesi ile büyülenip bu yönden de Türklüğüne sımsıkı bağlanan bir Türk çocuğuna, hangi yıkıcı fikir veya inanç tesir edebilir?

Vicdanlarını kuzey iklimine satmış olanları, Türk’ün ilahi bozkurtuna “it” demeye ve bu adi horlamayı yaparken cibilliyetlerini ortaya koymaya sevk eden nedir?  Kızgın çölün sarı altınları ile gözleri dönenleri, Türk’ü bu manevi güçten mahrum bırakmak için, tarihimizin onuncu yüzyıldan öncesini inkâra yönelten hangi sebeptir?

Türk düşmanları, bundan dolayı bozdurtun da düşmanlarıdır. Hayatı sadece madde olarak görenler de bu gibi mana hareketlerinin milletlerin hayatlarındaki yerini anlayamadıkları için, ister istemez Türklük düşmanları ile aynı safta yer almaktadırlar.

Bozkurt, Türk soyunun hayatında ve milli varlığında, karanlık gecelerin yolcularına yol gösteren Çoban Yıldızı gibi büyük bir kılavuzdur. Türk’e kastı olanlar O’na düşmanlık edebilirler Sadece mideleri için yaşayanlar veya ihtiraslarına esir bulunanlar, bozkurdu horlayabilirler. Fakat hayatın manasını, millet ve vatan için mücadele diye kabul eden, bu yüksek ruha erişmiş ve bu ruhla Türklük yolunda mücadeleyi varlıklarının tek manası bilenler için, bozkurt, bayrak gibi, sancak gibi büyük bir manadır. Bayrağı bir bez parçası sayan adi yaratıkla bozkurda it diyebilen fikri sapık arasında ne fark vardır?

Türk için manevi birçok kutsal varlıklar vardır. Bozkurt da bunlardan birisidir. Bundan dolayı da bozkurdu korumak ve yaşatmak, ay-yıldızlı bayrağı vatan ufkunda dalgalandırmak kadar büyük bir Türklük vazifesidir.

Türk’ün Türklük için yaşayan çocukları var oldukça, Türk Bayrağı Türk göklerinde nasıl dalgalanacaksa; ulu atamız Oğuz Kağan’a yol gösteren ve Türk’ü Ergenekon’dan çıkarıp büyük yurduna kavuşturan bozkurt da öyle yaşayacaktır. Çünkü bozkurt, Türk demektir. Türklük var oldukça, O’nu meydana getiren maddi ve manevi bütün unsurlar da var olacaktır.

Bütün ahmakça davranışlara, bütün sinsi ve planlı ihanetlere rağmen, bozkurt, bunun için ebedidir.

(*) Kaynak: TÜRKÇÜLÜK ÜZERİNE MAKALELER - NEJDET SANÇAR, DEVLET- TÖRE YAYINEVİ 1976
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 14:59:48
ERGENEKON DESTANI

Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı'nın bir parçasıdır. Kök-Türkler çağını konu alır. Ergenekon Destanı'nın, Türk destanlarının içinde ayrı ve seçkin bir yeri olup, en büyük Türk destanlarından biridir. Ergenekon Destanı'nın, Türk toplum yaşamında yüzyıllarca etkisi olduğu gibi, bugün bile Anadolu'nun dağlık köylerinde, birtakım gelenek ve göreneklerde etkisi görülmektedir.

Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı'nın ana çizgileri üzerine kurulmuş olup, bu destanın serbestçe genişletilmiş biçimidir diyebiliriz. Daha doğrusu Bozkurt Destanı ile kaynağını belirleyen Türk soyu, Ergenekon Destanı ile de gelişip güçlenmesini, yayılış ve büyüyüş dönemlerini anlatmıştır. Çin tarihlerinin de yazmış olduğu Bozkurt Destanı'nın bittiği yerde, Ergenekon Destanı başlar. Bozkurt Efsanesi'nin devamı, Ergenekon destanı'dır. Ergenekon Destanı, Cengiz Han çağında moğollaştırılmıştır. Ancak bu efsanenin kökleri ve ana motifleri, açıkça Kök Türkler ile ilgilidir. Kök Türk Devleti, MS 6.yy.dan itibaren bir cihan imparatorluğu olmuş ve 200 yıl yaşamıştır. Böyle büyük ve güçlü bir devletin, ilkel Moğollar'dan bir efsane alıp kökenlerini ona dayandırması mümkün değildir. Ayrıca, Ergenekon Destanı'nın ana motiflerinden biri, Demirci'dir. Destanda demirci, dağda demir madeni bulur ve Türkler bu demir madenini eriterek Bozkurt'un önderliğinde Ergenekon'dan çıkarlar. Unutmamak gerekir ki, Göktürkler'in ataları da demirci idiler. Onlar en iyi çelikleri işler, başka devletlere silah olarak satarlardı. Göktürkler'in ataları, demir cevherleriyle dolu dağların eteklerinde türemişler, demirleri eriterek yeryüzüne çıkmışlardı. Sonradan kendilerinin de demirci olmaları bundan ileri gelmektedir. Göktürkler'in temel toprakları olan Altay ve Sayan dağları, zengin demir madenlerinin bulunduğu bir yerdi. Burada çıkan demirin yüksek cevherli olması ve Türkler tarafından mükemmel bir biçimde işlenmesi, çağın Türk savaş endüstrisinin en önemli özelliği idi. Göktürkler çağında Türkler'in işlettikleri demir ocakları ve dökümhaneleri bulunmuştur. Göktürkler demirden ürettikleri kılıç, kargı, bıçak gibi savaş araçlarının yanında yine demirden saban, kürek, orak gibi tarım araçlarını yapmakta da usta idiler. Oysa, Göktürklerden tam beş yüzyıl sonra, yine Türklerle birlikte olmak üzere bir devlet kuran Moğollar, demirciliği bilmezlerdi. Cengiz Han zamanında Moğollar'a elçi olarak gönderilen Çin'deki Sung sülalesinin generali Men Hung, yazmış olduğu ''Meng-Ta Pei-lu'' adlı ünlü seyahatnamesinde, Moğollar'ın Cengiz Han'dan önce maden işlemeyi bilmediklerini, ok uçlarını bile kemikten yaptıklarını, Moğollar'a demir silahların Uygur Türkleri'nden geldiğini anlatmaktadır. Zaten Moğollar, demirciliği Uygur Türkleri'nden öğrenmişlerdir. Aslında demircilik, o çağın Moğol düşüncesine göre büyücülere özgü ve korkunç bir sanattı. Ayrıca Bozkurt, Türkler'in kutsal hayvanıdır. Moğollar'ın kutsal hayvanı köppektir.

Ergenekon Destanı'nda Türkler, Ergenekon ovasından çıkmak istediklerinde yol bulamazlar. Çare olarak da dağların demir madeni içeren bölümlerini eritip bir geçenek açmayı düşünürler. Demir madenini eritmek için dağların çevresine odun-kömür dizilir ve yetmiş deriden yetmiş körük yapılıp yetmiş yere konulur. Yedi ve yetmiş sayıları, dokuzve katları ile birlikte, Türkler'in mitolojik sayılarındandır. Moğollar'ın mitolojik sayıları ise altı ve altmıştır. Destanda altmış yerine yetmiş sayısına yer verilmesi, bu efsanenin Moğolca bir metinden öğrenilmemiş olduğunu, Türkler'e at olduğunu gösterir.

Mağaralar, Türk mitolojisinde ve Türk halk düşüncesinde önemli bir yer tutarlar. Bu, yalnızca Göktürk efsanelerinde, Bozkurt ve Ergenekon destanlarında değil, Anadolu'daki masallarda da böyledir. Göktürk efsanelerinin, Bozkurt ve Ergenekon destanlarındaki motiflerin ufak değişikliklere uğramış örneklerini, Anadolu efsanelerinde de bulabiliriz.

Altay Türkleri'nin efsanelerinde de Bozkurt ve Ergenekon destanlarının izlerini görmek mümkündür. Bir Altay efsanesinde, bir bahadır avlanırken karşısına çıkan geyiği kovalamağa başlar. En sonunda bir Bakır-Dağ'ın önüne gelirler. Baştan başa bakırdan yapılmış olan dağ birden açılır ve geyik açılan delikten içeri girer. Genç bahadır da geyiği izler. Az sonra geyik kaybolur. Efsanenin devamında bahadır türlü canavarla, iyi yürekli yaşlı kişilerle, çok güzel kızlarla karşılaşır. Bu Altay efsanesinde de aynı mağara ve mağaradan geçilerek ulaşılan ova motifleri vardır ve bu Altay efsanesi, Muhammed Hanefi'nin efsanesine belirgin bir biçimde benzemektedir. Altay masal ve efsanelerinde bu tür öykülerin daha mitolojik biçimde olanları da vardır.
Asya Büyük Hun Devleti'nde, bizzat Hun hakanının başkanlık ettiği törenler vardır. Bu törenlerden en önemlisinde, devletin ileri gelenleri toplanarak Ata Mağarası'na giderler ve orada, hakanın başkanlığında dini törenler yapılır, atalara saygı gösterilir. Aynı törenler, Göktürk Devleti'nde de yapılagelmiştir. Bu adı geçen Ata Mağarası, Bozkurt'un Türk gencini düşmandan kaçırıp sakladığı ve Ergenekon'a ulaştırdığı mağaradır. Ancak bugün, bu mağaranın yeri bilinmiyor. Tabgaçlar da kayaları mağara biçiminde oyarlar ve burada yere, göğe, ata ruhlarına kurban sunarlardı. Bu kurban töreninden sonra da, çevreye kayın ağaçları dikilir, o bölgede kutsal bir orman oluşturulurdu. Asıl önemli olan nokta ise, bütün milletçe bunlara inanılması ve devletin de bu efsaneye saygı göstermesidir. Ayrıca, Aybek üd-Devâdârî'nin anlattığı, Türkler'in kökenine ilişkin ''Ay Ata Efsanesi''nde de mağara ve mağarada türeme motifi vardır. Bu efsanede de, Türkler'in ilk atası olan Ay Ata, bir mağarada meydana gelir. Ay Ata Efsanesi'ndeki mağara, ilk ataya bir ana rahmi görevi görmüştür.
Ergenekon Destan'ı, Türkler'in yüzyıllarca çift sürerek, av avlayarak, maden işleyerek yaşayıp çoğaldıkları etrafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal toprakların öyküsüdür. Ergenekon Destanı'nın önemli bir çizgisi, Türkler'in demircilik geleneğidir. Maden işlemek, demirden ve en iyi çelikten silahlar yapmak, Eski Türkler'in doğal sanatı ve övüncü idi. Ergenekon Destanı'nda Türkler, demirden bir dağı eritmiş ve bunu yapan kahramanlarını da ölümsüzleştirmişlerdir.
Ergenekon Destanı ilk kez, Cengiz Han'ın kurmuş olduğu Türk-Moğol Devleti'nin tarihçisi Reşideddin tarafından saptanmıştır. Reşideddin, ''Câmi üt-Tevârih'' adlı eserinde Ergenekon Destanı ile ilgili geniş bilgiler vermektedir. Fakat Reşideddin, -yukarıda da değinildiği gibi- bir Türk destanı olan Ergenekon Destanı'nı moğollaştırmıştır (Ergenekon Destanı'nın nasıl moğollaştırıldığı hakkında Prof.Dr.Bahaeddin Ögel'in, Türk Mitolojisi [1.cilt, 59-71. sayfalar] adlı yapıtında geniş bilgiler vardır).
Ergenekon Destanı, Hıve hanı Ebulgazi Bahadır Han'ın 17.yy.da yazmış bulunduğu ''Şecere-Türk'' (Türkler'in Soy Kütüğü) adlı esere de kaydedilmiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kurtuluş Savaşında'ki Anadolu'yu, Ergenekon'a benzeterek aynı adı taşıyan bir kitap yazmıştır.
Ergenekon Destanı'nda Bozkurt, öteki Türk destanlarında da olduğu gibi, ön planda ve baş roldedir. Bu kez Türkler'e yol göstericilik, kılavuzluk yapmaktadır.
Bir rivayete göre Türkler, Ergenekon'dan 9 Martta çıkmışlardır. Başka bir rivayet ise bu tarihi 21 Mart (Nevruz Bayramı) olarak verir. Öyle anlaşılıyor ki, Ergenekon'dan çıkış işlemleri 9 Martta başlamış, 21 Martta da tamamlanmıştır.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:00:22
ERGENEKON

Türk illerinde Türk oku ötmeyen, Türk kolu yetmeyen, Türk'e boyun eğmeyen bir yer yoktu. Bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. Yabancı kavimler birleştiler, Türkler'in üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar; çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma da başladı. On gün savaştılar. Sonuçta Türkler üstün geldi.

Bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları, beğleri av yerinde toplanıp konuştular. Dediler ki: ''Türkler'e hile yapmazsak halimiz yaman olur !''
Tan ağaranda, baskına uğramış gibi, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Türkler, ''Bunların gücü tükendi, kaçıyorlar'' deyip artlarına düştüler. Düşman, Türkler'i görünce birden döndü. Vuruşma başladı. Türkler yenildi. Düşman, Türkler'i öldüre öldüre çadırlarına geldi. Çadırlarını, mallarını öyle bir yağmaladılar ki tek kara kıl çadır bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler, küçükleri tutsak ettiler.
O çağda Türkler'in başında İl Kagan vardı. İl Kagan'ın da birçok oğlu vardı. Ancak, bu savaşta biri dışında tüm çocukları öldü. Kayı (Kayan) adlı bu oğlunu o yıl evlendirmişti. İl Kagan'ın bir de Tokuz Oguz (Dokuz Oğuz) adlı bir yeğeni vardı; o da sağ kalmıştı. Kayı ile Tokuz Oguz tutsak olmuşlardı. On gün sonra ikisi de karılarını aldılar, atlarına atlayarak kaçtılar. Türk yurduna döndüler. Burada düşmandan kaçıp gelen develer, atlar, öküzler, koyunlar buldular. Oturup düşündüler: ''Dörtbir yan düşman dolu. Dağların içinde kişi yolu düşmez bir yer izleyip yurt tutalım, oturalım.'' Sürülerini alıp dağa doğru göç ettiler.
Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar. Bu tek yol da öylesine sarp bir yoldu ki deve olsun, at olsun güçlükle yürürdü; ayağını yanlış yere bassa, yuvarlanıp paramparça olurdu.
Türkler'in vardıkları ülkede akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, yemişler, avlar vardı. Böyle bir yeri görünce, ulu Tanrı'ya şükrettiler. Kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler. Derisini giydiler. Bu ülkeye ''Ergenekon'' dediler.
Zaman geçti, çağlar aktı; Kayı ile Tokuz Oguz'un birçok çocukları oldu. Kayı'nın çok çocuğu oldu, Tokuz Oguz'un daha az oldu. Kayı'dan olma çocuklara Kayat dediler. Tokuz'dan olma çocukların bir bölümüne Tokuzlar dediler, bir bölümüne de Türülken. Yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları Ergenekon'da kaldılar; çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Aradan dört yüz yıl geçti.
Dört yüz yıl sonra kendileri ve süreleri o denli çoğaldı ki Ergenekon'a sığamaz oldular. Çare bulmak için kurultay topladılar. Dediler ki: ''Atalarımızdan işittik; Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtla varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasını araştırıp yol bulalım. Göçüp Ergenekon'dan çıkalım. Ergenekon dışında kim bize dost olursa biz de onunla dost olalım, kim bize düşman olursa biz de onunla düşman olalım.''
Türkler, kurultayın bu kararı üzerine, Ergenekon'dan çıkmak için yol aradılar; bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: ''Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek, belki dağ bize geçit verir. Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tanrı'nın yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu.
Sonra gök yeleli bir Bozkurt çıktı ortaya; nereden geldiği bilinmeyen. Bozkurt geldi, Türk'ün önünde dikildi, durdu. Herkes anladı ki yolu o gösterecek. Bozkurt yürüdü; ardından da Türk milleti. Ve Türkler, Bozkurt'un önderliğinde, o kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününde Ergenekon'dan çıktılar.
Türkler o günü, o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün, Türkler'in bayramı oldu. Her yıl o gün büyük törenler yapılır. Bir parça demir ateşte kızdırılır. Bu demiri önce Türk kaganı kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Sonra öteki Türk beğleri de aynı işi yaparak bayramı kutlarlar.
Ergenekon'dan çıktıklarında Türkler'in kaganı, Kayı Han soyundan gelen Börteçine (Bozkurt) idi. Börteçine bütün illere elçiler göderdi; Türkler'in Ergenekon'dan çıktıklarını bildirdi. Ta ki, eskisi gibi, bütün iller Türkler'in buyruğu altına gire. Bunu kimi iyi karşıladı, Börteçine'yi kagan bildi; kimi iyi karşılamadı, karşı çıktı. Karşı çıkanlarla savaşıldı ve Türkler hepsini yendiler. Türk Devleti'ni dört bir yana egemen kıldılar.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:01:28
DEDE KORKUT KİTABI'NDA KURT

Oguz Türkleri'nin destanî hikâyeleri olan ve özgün adı ''KİTÂB-I DEDE KORKUT ÂLÂ LİSÂN-I TÂİFE-İ OĞUZAN'' olan Dede Korkut Kitabı'nda (Türkler'in hemen hemen tüm destanlarında olduğu gibi) kurt yer almaktadır. Dede Korkut Kitabı'ndan kurt ile ilgili bölümlerin bazıları aşağıya alınmıştır:

KURT KÖKENİNDEN OLMA:

''... Azvay (azman ?) kurt enüği erkeğinden köküm var ! Ağca yünlü tümen (on bin) koyunun gezdürmeye !...''

BAYIRIN KURDUNA BENZEME:

''... Yengi (yeni) bayırın kurduna benzer idi yiğitlerim ! Yedi kişi ile kurulurdu, benim yayım !...''

ISSIZ YERİN KURDU GİBİ ULUMA:

''... Babası ile Yigenek, ... İki hasret birbirine buluştular! Issız yerin kurdu gibi uluştular !...''KURT YÜZÜNÜN MÜBAREK OLMASI:

''... Kazan ... Kurd yüzü mubarekdür! Kurd ilen bir haberleşeyim dedi. Görelim Hânım, ne haberleşti:

Karangu (karanlık) akşam olanda, günü doğan!

Kar ile yağmur yağanda, er gibi duran!

Kara koç atlar görende, kişneşdüren!

Kızıl deve gördüğünde, bozlaşduran!

Ağca koyun gördüğünde, kuyruk çarpıp kamçılayan!

Arkasını vurup, berk ağılın kapısını söken!

Karma ögeç (2 yaşında koyun) semizin alıp tutan!

Kanlı kuyruk üzüp, çap çap yutan!

Avazı, kaba köpeklere kavga salan!

Çakmaklıca çobanları, dünle (gece) koyturan (yürüten) !

Ordumun haberin bilir misin, degil (de) manga (bana) !

Kara başım kurban olsun, kurdum sana !''

KURT İLE KOYUN :

''... Semiz koyun, aruk (zayıf) toklu bayırda kalsa, kurt gelip yemez idi! Karaça Çoban'ın sapanının korkusundan !...''
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:02:51
OĞUZ KAĞAN'A YOL GÖSTEREN ''GÖK KURT''

ÖZGÜN UYGURCA METİN (sayfa: 15-19; satır: 133-168)

Kırk kündün song Muz Tag tegen tagnung adakıga keldi. Kurıkanın tüşkürdi. Şük bolup uyup turdı. Çang, irte boldukda, Oguz Kagan'nung kurıkanıga kün teg bir çaruk kirdi. Ol çarukdun kök tülüklüg, kök çallug bedik bir irkek böri çıkdı. Oşul böri, Oguz Kagan'ga söz birip turur irdi. Takı dedi kim: ''Ay ay Oguz ! Urum üstige sen, atlar bola sen. Ay ay Oguz ! Tapukunglarga men yürür bola men'' tep tedi. Kene andın song Oguz Kagan, kurıkannı türtürdi, kitdi. Kördi kim, çerigning tapuklarıda kök tülüklüg, kök çallug bedik bir irkek böri yürügüde turur. Ol börining artların kadaglap yürügüde turur irdiler irdi. Bir neçe künlerdin song, kök tülüklüg, kök çallug bu bedik irkek böri turup turdı. Oguz takı çerig birle turup turdı. Munda İtil Müren tegen bir talay bar irdi. İtil Müren'ning kudugıda bir kara tag tapıkıda uruşgu tutuldu...Oguz Kagan başadı, Urum Kagan kaçdı...

...Kırk günden sonra Buz Dağ denen dağın ayağına geldi. Çadırını kurdurdu. Sessiz olup uyudu. Tan, sabah oldukta, Oguz Kagan'ın çadırına gün gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü, gök yeleli büyük bir erkek kurt çıktı. Bu kurt, Oguz Kagan'a söz söyleyip durur idi. Dahi dedi ki: ''Ey ey Oguz ! Urum üstüne sen, atlar (yürür) oluyorsun. Ey ey Oguz ! Önlerde ben yürür olacağım'' diye dedi. Gene ondan sonra Oguz Kagan, çadırını dürdürdü, gitti. Gördü ki, çerinin (ordunun) önlerinde gök tüylü, gök yeleli büyük bir erkek kurt yürüye durur. O kurdun artlarından yürüye durur idiler idi. Bir nice günlerden sonra, gök tüylü, gök yeleli bu büyük erkek kurt durdu. Oguz dahi çeri ile durdu. Bunda İtil Müren denen bir deniz var idi. İtil Müren'in kıyısında, bir kara dağ önünde vuruşma tutuldu...Oguz Kagan yendi, Urum Kagan kaçtı...

Destanda anlatıldığı üzre, ''gök tüylü, gök yeleli erkek kurt'', bir ışık içinde görünmektedir. Oguz Kagan'ın ilk karısı da bir ışık içinde yeryüzüne inmiştir. Bu kutsal ışık, Türk mitolojisinde yaygın olarak görülen bir motiftir. Fakat destandaki en önemli motif, kurdun konuşması ve Oguz Kagan'a yol göstermesidir. Bu motif, üç kıta üzerine yayılan Türkler arasında uzun yıllar unutulmamış, devam edegelmiştir. Hatta, Süryani tarihçilerin anlattıklarına göre. ''Anadolu'yu ele geçiren Türkler, köpeğe benzer bir hayvanın (yani Bozkurt'un) ardından gelmişler ve Bozkurt Anadolu'da kaybolunca, Türkler bu ülkeyi yurt tutmuşlardır.''
Oguz Kagan Destanı, Oguz Kagan'ın Kıpçak Beg'e ad vermesinden sonra Gökkurt'un Oguz'un karşısına çıkmasını ve onunla konuşmasını şöyle anlatır:

ÖZGÜN UYGURCA METİN (sayfa: 24-25; satır: 215-225)

...Takı ilgerü kitdiler. Andın song Oguz Kagan kene kök tülüklüg, kök çallug irkek böri kördi. Uşbu Kök Böri, Oguz Kagan'ga aytdı kim: ''Amtı çerig birle mundun atlang Oguz. Atlap il künlerni, beglerni kiltürgil. Men senge başlap yolnı körgürür men'' tep tedi. Tan, irte boldukda Oguz Kagan kördi kim, irkek böri çerigning tapuklarıda yürüge turur. Sevindi, ilgerü kitdi...

...Dahi ileri gittiler. Ondan sonra Oguz Kagan gene gök tüylü, gök yeleli erkek kurt gördü. İşbu Gök Kurt, Oguz Kagana dedi ki: ''İmdi çeri ile buradan atlan Oguz. Atlanıp il gününü (halkını), beglerini götür. Ben sana başta yolu gösteririm'' diye dedi. Tan, sabah oldukta Oguz Kagan gördü ki, erkek kurt çerinin önlerinde yürüye durur. Sevindi ileri gitti...

Kesik kesik parçalar halinde aktardığımız Oguz Kagan Destanı'nın bu bölümünde artık kurdun bir ışık içinde görünmesinden söz edilmez. Çünkü destan, daha önce Bozkurt'un nasıl bir ışıkla göründüğünü, yürüdüğünü ve bu ışıkla birlikte nasıl kaybolduğunu anlatmıştır. Oguz Kagan, Çürçet ülkesi üzerine yürürken de Türk'e bozkurt yol göstermektedir. Destan, anlatır:

ÖZGÜN UYGURCA METİN (sayfa: 29-30; satır: 257-269)

...Kene bir kün kök tülüklüg, kök çallug irkek böri yürümeyin turdı. Oguz Kagan takı turdı. Kurıkan tüşküre turgan turdı. Tarlagusız bir yazı yir irdi. Munga, Çürçet tetürürler irdi...Uruş tokuş başladı...Oguz Kagan başadı. Çürçet Kagan'nı basdı, öltürdi, başın kesdi...

...Gene bir gün gök tüylü, gök yeleli erkek kurt yürümeyip durdu. Oguz Kagan dahi durdu. Çadır düşürüp kurdurdu. Tarlasız bir yazı yer idi. Buna, Çürçet dedirirler idi...Vuruş tokuş başladı...Oguz Kagan yendi. Çürçet Kağan'ı basdı, öldürdü, başını kesti...

Destanda, bütün seferlerinde olduğu gibi son seferlerinde de Oguz Kagan'a gök tüylü, gök yeleli Gök Börü (Boz Kurt) kılavuzluk etmektedir. Bakalım destan ne diyor:

ÖZGÜN UYGURCA METİN (sayfa: 32-33; satır: 288-294)

...Andın song kene bu kök tülüklüg, kök çallug irkek böri birle Sındu, takı Tanggud, takı Şagam yınggaklarıga atlap kitdi. Köp uruşgudın, köp tokuşgudun song anlarnı aldı. Öz yurtıga birledi,başadı, basdı...

...Ondan sonra gene bu gök tüylü, gök yeleli erkek kurt ile Hint, dahi Tangut, dahi Suriye yanlarına atlayıp gitti. Çok vuruşmadan, çok tokuşmadan sonra onları aldı. Öz yurduna birledi (kattı), yendi, bastı...

Oguz Kagan Destanı'nda Bozkurt'la ilgili iki bölüm daha vardır. Birincisinde Oguz Kagan'ın çocukluk dönemi anlatılırken beli, kurt beline benzetilir. Destan şöyle der:

ÖZGÜN UYGURCA METİN (sayfa: 2; satır: 11-14)

..Kırk kündin song bedükledi, yüridi,oynadı. Adakı ud adakı teg, billeri böri billeri teg, kögüzü adug kögüzü teg irdi...

...Kırk gün sonra büyüdü, yürüdü, oynadı. Ayağı öküz ayağı gibi, belleri kurt belleri gibi, göğüsü ayı göğüsü gibi idi...

Öteki bölümde ise Oguz Kagan, beğlere ve halka hitaben şöyle demektedir:

ÖZGÜN UYGURCA METİN (sayfa: 11; satır: 96-99)

Men sizlerge boldum kagan,
Alalıng ya takı kalkan;
Tamga bizge bolsun buyan,
Kök Böri bolsungıl uran.

Ben sizlere oldum kagan,
Alalım yay ve kalkan;
Damga bize olsun buyan,
Gök Börü olsun uran.

Yukarıdaki dörtlüklerde geçen buyan kelimesi uğur, uran kelimesi de savaş çığlığı anlamına gelir. Gök Börü'nün anlamının Boz Kurt olduğunu söylemeğe gerek yok sanırım.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:05:00
GÖKLE İLGİLİ İNANÇLARDA KURT
Kurt, Türk efsanelerinde merkezi bir rol oynar. Kurt'la ilgili Türk inançları gökcisimlerine de yansımıştır.
İşte örnekler:

AY'I YİYİP BİTİREN KURTLAR

Ay bazan dolunay olur, bazan küçülüp donuklaşır. Eski insanlar, bu konu üzerine düşünüp kafa yormuşlar ve kimi efsaneler ortaya çıkarmışlardır. Çeşitli kültürlerde, Ay'ın dolunay durumundan sonra küçülmesi, onu bir şeylerin yemesine bağlanmıştır. Türk kültüründe, Ay'ı yiyebilecek güçler, kurtlardan başka bir şey olamazdı. Eski bir Yakut masalı şöyle der:

...Ay, göklerde dolunlaşıp bir tepsi gibi olduğunda, kurtlar hemen koşarlar, ondan bir parça koparıp yerler, böylece ay'ı küçültürlermiş. Ay üzgün ve yaralı olarak kaybolurmuş. Sonradan yaralarını sarıp iyileşir, yeniden dolunlaşıp gökde görünürmüş. Kurtlar dolunayı görünce, birer parça kopararak ay'ı yeniden küçültürlermiş. Ay'ın küçülüp büyümesi, kaybolup yeniden görünmesi bundan ileri gelirmiş...

Ay'ın bu yolla küçülüp büyümesinin hikayesi birçok kültürde bulunur. Ama Ay'ın kurtlar tarafından yenmesi düşüncesi Türkler'e özgüdür. Çünkü Türk mitolojisinde önemli olan hayvan, Kurt'tur. Bundan ötürü, Yakut Türkleri yukarıdaki masalda Ay'ı kurtlara yedirmişlerdir.

BÜYÜKAYI BURCU İLE KÜÇÜKAYI BURCU

Bir Kırgız inanışında şöyle denir:

...Küçükayı burcunun arabası, öndeki iki yıldız yani ak ve kır atlar tarafından, Kutup yıldızının çevresinde çekilirler. Büyükayı burcu yani ''Yedi Kardeşler'', Küçükayı burcunun yedi bekçisidirler. Arkalarından gider, onları kollarlar. Gökteki kurtlar ise, atları yemek isterler. Atları yedikleri gün, kıyamet kopacaktır...

Başka bir Türk efsanesi ise şöyle der:

...Büyükayı burcu, Kutup yıldızına zincirlerle bağlı olan yedi kurttur. Küçükayı burcunun atlarını kovalarlar. Zincirlerin koptuğu gün, kıyamet de kopacaktır...

Bir başka efsane de ise ''Yedi kurt, bir kısrağı kovalamaktadır.''

GÖK KUŞAĞI

Kırgız Türkler'i, gökkuşağına Kök Cele yani Gök Yele derler. Gök Yele, aynı zamanda Gök Kurt, Gök Börü anlamındadır. Çünkü, Eski Türk düşüncesinde kurt, adı ile anılmazdı. Atların ve kurtların gök yeleleri atlı ve hayvancı Türkler'in düşüncelerinde çok önemli bir yer tutar.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:06:13
KURT'LA İLGİLİ FOLKLORİK İNANÇLAR

* Albasmaması için, lohusaların yastığının altına bir parça kurt derisi konulur.

* Bir kişi kurdun böbreğini ve yüreğini yiyip de memesi şişmiş bir koyunun memesine dokunursa koyun hemen iyileşir.

* Çocuğu yaşamayan kadınlar, bir kurt derisini ortasından delip çocuğu oradan geçirirlerse çocuk yaşar ve uzun ömürlü olur.

* Çok uyuyanlar, ceplerinde bir kurt gözü bulundurdukları müddetçe az uyurlar.

* Kurdun aşığı delinir de küçük bir çocuğun beşiğine asılırsa o çocuğa nazar değmez.

* Bir kişi kurdun etini kebap edip yerse cesur olur.

* İnsan, kurdun herhangi bir işaretini üzerinde taşırsa heybetli görünür.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:07:39
KURT'LARLA İLGİLİ ÖYKÜLER

Aşağıda yer alan ve kurtlarla ilgili olan yazı, Fransız şair Alfred de Vigny'nin ''Kurdun Ölümü'' adlı eserinden alınmıştır. Alfred de Vigny, Türk değildir. Ama, okuyunca da anlayacağınız gibi, ''Kurdun Ölümü'' adlı hikayemsi şiirinde şair, kurtların özgürlük ve aile yaşamı uğruna nasıl kendilerini feda ettiklerini dramatik bir biçimde dile getirmektedir. Bu dramatik dile getiriş de bizi, Türkler'in niçin Bozkurdu kendilerine simge olarak seçtiklerini açıklayan yanıtlara ulaştırmaktadır. Eğer ki düşünebilirsek...

KURDUN ÖLÜMÜ

Şair Vigny, dosları olan soylularla birlikte dağlarda kurt avına çıkar. Vakit gecedir. Issız bir Ay aydınlığı vardır. Alevlenmiş gibi yanan Ay'ın üzerinden bulutlar geçmektedir. Kara ormanlar ufuğa dek dayanmakta, avcılar tüfekleri ile birlikte art arda yürümektedirler. Bir ara, avcıların en deneyimlisi yerde taze pençe izleri görür. Bu izler, oradan az önce geçmiş olan iki kurt ile iki yavrusunun izleridir. Avcılar bıçaklarını hazırlarlar, tüfeklerinin parıltılarını saklarlar. O arada üç avcı durur. Karşılarında alev saçan gözleri ile bir kurt durmaktadır. Biraz ötede, kurdun yavruları sessiz sessiz oynamaktadırlar. Kurdun dişisi tehlike karşısında dimdik durmaktadır.
Erkek kurt, bütün kaçış yollarının kapalı olduğunu anlar. Ön pençelerini kumlu toprağa saplayarak çömelir ve avcıların köppeklerinin en iri ve saldırgan olanına saldırır. Köppeğin gırtlağına dişlerini geçirir ve bırakmaz. Avcılar üst üste ateş ederler, erkek kurdun gövdesini delik deşik ederler, bıçaklamadık yerini bırakmazlar; ama kurt, köppeğin gırtlağındaki dişlerini biraz olsun gevşetmez. Sonunda da köppeği gebertir.
Erkek kurt çömelmiş, gövdesine saplı bıçaklarla avcılara bakmaktadır. Avcılar ellerinde tüfeklerle çevresini sarmıştır. Kurt, ağzından akan kanları dili ile yalayarak avcılara son bir kez bakar. Sonunda gözlerini kapar ve ses çıkarmadan son soluğunu verir.
Dişi kurt ile yavrular ise kaçıp kurtulmuşlardır.
Bu öyküde erkek kurt, yavruları ve onların özgürlüğü için kendini feda etmiştir. Eğer iki yavru olmasa idi, dişi kurt da erkeği ile birlikte döğüşecekti. Ancak, onun bir görevi vardı: O iki yavruyu dağlara kaçırmak, onlara açlığa dayanmayı ve insanların yanında bir lokma ekmek ve yatacak yere karşılık özgürlüklerini feda eden köppekler gibi olmamayı öğretmek...
Erkek kurt ölmeden önceki son bakışlarında belli ki avcılara şunu demek istemiştir.
''İnlemek, ağlamak, yalvarmak; bunların hepsi onur kırıcıdır. Alın yazının seni sürüklediği yolda, uzun ve ağır görevini yerine getir. Sonra da benim gibi ses çıkarmaksızın acı çek ve öl. Ama başın dimdik, özgürce ve yiğitçe !''
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:08:37
CESETLERİMİZİN TÜRKLÜĞÜNÜN KANITI BOZKURT

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yapılmasının en büyük nedeni, Rum militanların Türkler'e karşı yaptıkları mezalim ve katliamlardır.
Rumlar, savunmasız ve silahsız Kıbrıslı Türkler'e, kuduz itler gibi saldırıyorlardı. Gördükleri savunmasız Türkler'i (özellikle kadın ve çocukları) acımadan katlediyorlardı. Rumlar birçok Türk yerleşme merkezine baskın düzenlediler. Baskına uğrayan yerlerden Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerinde, bozkurdun Türk kültüründeki önemini gözler önüne seren bir olay cereyan etmiştir.
Adı geçen Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerindeki Türk cesetleri tanınmaz durumdaydı. Cesetlerin Türkler'e ait olup olmadığı belirlenemiyordu. Birleşmiş Milletler'in yetkilileri, cesetler kısmen çürümüş ve bozulmuş olduğu için, sünnetli olmalarını Türk olmalarının kanıtı olarak kabul etmedi. Ama çocuk cesetlerinin kemer tokalarında bozkurt tasviri vardı. İşte bu bozkurtlu kemer tokalarını gören Birleşmiş Milletler'in yetkilileri hemen cesetlerin Türk cesedi olduğu raporunu verdiler.

Dikkat edin! Bizim kanımızdan, kültürümüzden olmayan kişiler bile Türklüğün en büyük kanıtı olarak Bozkurt'u görüyorlar. Sünnetli olmak bile Türklük için yeterli bir belirti sayılmazken Bozkurt, Türk olmanın birinci kanıtı derecesine yükseliyor.  
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:15:58
ATATÜRK ve BOZKURT

ATATÜRK'E ARMAĞAN EDİLEN BOZKURT HEYKELİ

(http://i51.tinypic.com/nwkfvb.jpg)

HEYKEL'İN ATATÜRK'E HEDİYE EDİLMESİ

2 Ağustos 1926 gecesi Türkiye'nin ''Bozkurt'' adlı yolcu gemisi, Fransız ''Lotus'' gemisi ile Ege Denizi'nde çarpışır. Bozkurt gemisi batar ve 8 Türk denizcisi boğularak ölür. Ertesi gün, İstanbul'a gelen Lotus gemisinin kaptanı tutuklanır ve Türk mahkemelerince 80 gün hapis cezasına çarptırılır. Lotus gemisinin kaptanının karşı çıkışları sonucu dava, Lahey Sürekli Adalet Divanı'na intikal eder. Lahey Sürekli Adalet Divanı, 7 Eylül 1927'de, Türkiye'nin hukuka aykırı davranmadığına karar verir. Bu kararla birlikte ''Geminin adı ve Türk milletinin milli simgesi, Türk özgürlük ve bağımsızlığının timsali olmasından ötürü'', Türk heyetine, Atatürk'e verilmek üzere tunçtan bir Bozkurt heykeli armağan edilir. Bu davadan dolayı, dönemin adalet bakanı Mahmut Esat'a, Atatürk tarafından Bozkurt soyadı verilmiştir.

HEYKEL GÖZDEN UZAKLAŞTIRILIYOR

Adı geçen Bozkurt heykeli 1968 yılına değin Anıtkabir'de sergilenmiş, 1968'de Samsun'da Gazi Müzesi'nin açılmasıyla Atatürk'ün birçok özel eşyası ile birlikte Samsun'a yollanmıştır. Bu Bozkurt heykeli 1978 yılına dek Samsun Müzesi'nde sergilenmiş, fakat CHP iktidarının baskıları sonucu (bu baskıda devrin imar ve iskan bakanı Ali Topuz hayli etkin olmuştur) müzenin deposuna atılmıştır. O günden sonra da heykeli bir daha gören olmamıştır.
 
VE HEYKEL YENİDEN KEŞFEDİLİYOR

Konu hakkında araştırmalar yapan Türkiye Gazetesi muhabiri Kemal Çapraz, heykelin izini sürer ve Samsun'daki Gazi Müzesi'nde bulunduğunu öğrenir. Müze müdürü Mustafa Akkaya'dan bilgi almak ister. Müdür böyle bir heykelin bulunmadığını söyler. Kemal Çapraz, bozkurt heykelinin müzenin deposunda olduğunda ısrar eder ve nihayet heykel depoda bulunup gün ışığına çıkarılır. Fakat müdür bey, akmazsa damlar misali yine zorluk çıkarmak ister ve heykelin fotoğraflarının çekilmesine izin vermez. Lakin acar gazeteci Kemal Çapraz bakanlıktan aldığı yazılı izinle heykelin fotoğraflarını çeker.

HEYKELİN BOYUTLARI

Lahey Sürekli Adalet Divanı'nca Atatürk'e armağan edilen bozkurt heykeli kaidesiyle birlikte 29 sm yüksekliğinde, 34 sm uzunluğunda olup, kaidesi 30-12'dir.

Atatürk'ün çalışma masasında çağırma zili olarak kullandığı küçük bir bozkurt heykeli daha vardır. Yine tuçtan olan bu heykel kaidesiyle birlikte 8 sm yüksekliğinde ve 9 sm uzunluğundadır.

Bu heykel de gazeteci Kemal Çapraz'ın girişimleriyle Samsun Gazi Müzesi'nde bulunmuştur.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:19:52
ATATÜRK ZAMANI PARALARINDA BOZKURT

Atatürk döneminde 1927 yılında basılan kağıt 5 ve 10 liralarda Bozkurt resmi kullanılmıştır. Burada Bozkurt, ay-yıldızın içinde koşar durumda tasvir edilmiştir.

(http://i53.tinypic.com/2r5yxyu.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:23:01
DEVLET ARMASI SEÇİLEN BOZKURT

(http://i53.tinypic.com/ege4qu.jpg)

1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti, Türkiye Cumhuriyeti devlet armasının yapılması için Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle bir yarışma açmıştır. Bu yarışmanın sonunda Namık İsmail'in bozkurtlu arması birinci seçilmiştir. Fakat yarışmaya katılan armalar yeterince görkemli olmadığından kullanılmamışlardır.
 
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:25:31
BOZKURTLU SİGARA  

Atatürk döneminde, 1935 yılında piyasaya çıkarılan Bozkurt adlı sigaralar vardır. Bozkurt sigarasının üzerinde de bir bozkurt tasviri yer almaktadır

(http://i56.tinypic.com/18hyk1.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:31:03
PULLARDA DA BOZKURT VARDI  

(http://i56.tinypic.com/2921h6h.jpg)

Atatürk'ün ölümünden sonra, 27 Mayıs 1960 ihtilalinde bozkurda ilgi yeniden canlandı. İhtilalin birinci yıldönümünde bastırılan 40 kuruşluk posta pulunda, bozkurt figürlü Ergenekon'dan çıkış sahnesi yer almaktadır
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:31:52
ATATÜRK'E SUNULAN BOZKURT MARŞI  

1935 yılında, Abbas Hilmi Beğ tarafından bir ''BOZKURT MARŞI'' yazılıp Atatürk'e sunulmuştur.

Bu marştan bir bölüm:

Bozkurtlara örnektir, dernektir Gazimiz,
Karanlıktan kurtulduk, aydınlığa azimiz.

Türkler bugün cumhuriyet temelini kurdular
Bu temelin çamurunu kan ile yoğurdular.

Kutlu olsun ey millet, varlık bayramımız bugün
Tarihte yoktur böyle gün, en büyük bayram bugün.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:32:31
...VE ÖTEKİLER

1924 yılında Edebiyat Fakültesi yapısında Atatürk'ün emriyle Fuad Köprülü tarafından kurulan Türkiyat araştırmaları enstitüsünün simgesi meşale tutan bir bozkurttur. Yine, Türk Ocakları'nın, Milli Türk Talebe Birliği'nin, Yavrukurt Teşkilatı'nın, ilk milli petrol şirketimiz olan Petrol Ofisi'nin simgeleri de bozkurttur. Yine, Atatürk zamanında devlet okullarında okuyan öğrencilerin başlıklarında bozkurt yer almıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI, ATATÜRK ve BOZKURT

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk topraklarının işgaline karşı yapılan Kurtuluş Savaşı, destan çağlarında cereyan etmiş olsa idi, bir Kurtuluş Destanı ortaya çıkacak ve bu destanda da mutlaka bir ''Bozkurt motifi'' bulunacaktı. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı'nın öncüsü ve en baştaki teşkilatçısı olmuş, bu niteliği ile (tıpkı Bozkurt gibi) bir kılavuz vazifesi görmüştür. Daha sonra da, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ile (yine Bozkurt gibi) kurtarıcı durumuna yükselmiştir. Son olarak, devrimleri ile çağdaş, ileri ve milliyetçi Türk nesilleri yetiştirme çabası, onun Türk milletinin bekasını sağlamağa yönelik amacını göstermektedir. Kendisine önerilen soyadları arasından Atatürk'ü seçmesi ise, onun gelecekteki Türk nesillerince ata olarak anılma isteğinin belirtisidir. Böylece kılavuz, kurtarıcı ve ata niteliklerini kendisinde birleştirmiştir. Atatürk bundan ötürü yabancı yazarlarca -derin bir sezgi ile-Bozkurt olarak adlandırılmıştır.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 27 Mart 2011, 15:35:17
Hayvan cinsi içinde sadece kurtlar ömürlerini tek eşle geçirirler. Daha da önemlisi:

HİÇBİR KURT KENDİ EVLADI İLE ÇİFTLEŞMEZ!!!
TÜRK milleti kendine benzeyen hayvan olarak başka hangisini seçebilirdi???

KÖK TENĞRİ TÜRK’Ü KORUSUN!
:NSRoq:ıXröt:ırht:kök

TÜRK IRKI SAĞOLSUN!
:NSLGS:IKRI:Xröt

KTT
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: AĞASAR - 27 Mart 2011, 22:06:36
Alıntı
Keçiye rakı içirmişler, kurdun evini sormuş.

(ANADOLU)

Şişede durduğu gibi durmuyor meret  :-D
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:24:19
M.Ö. Türk Kağanlarının Bozkurt İşareti

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt1-1302452598.GIF) (http://www.hunturk.net)


Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:26:43
Kuzey Kazakistan Bozkurt Sancağı

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt2-1302452783.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:30:21
Kuzey Kazakistan Bozkurt Başlı Tuğ (M.S. 7-8)

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt3-1302452953.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:33:07
Kuzey Kazakistan'da bulunmuş Altın Kurt Heykeli  (M.S. 7-8)

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt4-1302453112.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:35:04
Türklerin eskiden kullandıkları Kurt Resimleri

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt5-1302453242.GIF) (http://www.hunturk.net)


 
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:37:14
Horasan Avşarları'na ait 1700'lü yıllardan kalma Avşar Arması.
Bozkurt-At-Kadın-Erkek-Dünya-Tavus kuşu-Kaf Dağı


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt6-1302453385.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:39:27
Bir Pazırık Kumaşında Bozkurt'un avlanma resmi

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt7-1302453516.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:41:21
Kurt Başlı GökTürk Bayrağı

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt8-1302453633.GIF) (http://www.hunturk.net)

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:44:16
Bozkurt Sancağının Altında Kuzey Türkistan Türkleri

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt9-1302453783.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:46:51
Bozkurt Başlı Sancaklar altında savaşçı Türkistan Türkleri

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt10-1302453898.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:48:48
Başkurtistan Türklerince  kullanılan Bozkurt figürü

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt11-1302454067.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:53:03
2. Dünya Savaşında, Bozkurt Sancaklı, Türkistan Bölüğü

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt12-1302454321.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:56:20
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bozkurt Markalı Tıraş Bıçakları

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt13-1302454468.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 19:58:11
Kafkasya Avar Hanlığı Bayrağı

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt14-1302454637.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:01:07
Türk Mitolojisinde Asena - Dişi-Kurt


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt15-1302454818.GIF) (http://www.hunturk.net)(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt16-1302454986.GIF) (http://www.hunturk.net)(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt17-1302455113.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:08:20
Türk Mitolojisinde GökKurt


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt18-1302455228.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:10:42
Türk Mitolojisinde Kanatlı Bozkurt

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt19-1302455351.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:14:13
Türk Mitolojisinde Uçan Kanatlı Dişi Bozkurt

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt20-1302455625.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:18:06
Asena ve Bozkurt Figürü

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt21-1302455726.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:20:01
Kurt Kabartması ve Çocuklar

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt22-1302455940.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:23:03
Kurt Başlı Yüzük ve Kapı Tokmağı


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt23-1302456121.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:26:28
Anadolu Kurtları Dağcılık ve Doğa Sporları ve Kurtarma Derneği Arması


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt24-1302456298.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:29:18
Türk Hava Kuvvetleri Anadolu Kurtları Filosu


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt25-1302456456.GIF) (http://www.hunturk.net)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt26-1302456722.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:36:54
TSK'nın en seçkin birliği Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın, Bozkurt Amblemi, Bordo Bereli Yiğitleri


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt27-1302456839.GIF) (http://www.hunturk.net)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt28-1302456993.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:41:21
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bordo Bereli Bozkurtları


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt29-1302457133.GIF) (http://www.hunturk.net)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt30-1302457248.GIF) (http://www.hunturk.net)


Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:43:59
1907 Yapımı bir cep saatindeki Bozkurt motifi


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt31-1302457347.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 10 Nisan 2011, 20:45:41
Yozgat'ta Bozkurt ve Atatürk heykeli


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt32-1302457482.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: kızıltamu - 12 Nisan 2011, 15:08:29
Ata sözlerine Elbistandan ekleme yapayım
Atın Dölü tay eşşeğin dölü sıpa itin dölü eniksede kurdun dölüde kurt .

Kurt ulusundan beller

(eğer çocuk bir iş yaramazlık yaparsa babasından huy kapmış anlamında)
 
Ve gözüm görmeyince götümü kurt yesin buradada kulllanılır.

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Kurtkaya - 22 Nisan 2011, 16:29:50
Bizim oralarda hasat yapıldığında ürünün bir kısmı hasat edilmeyerek tarlada, bahçede veya ağaçta bırakılmaktadır.
Bu bırakmanın gerekçesini büyüklerimiz "fakirin, fukaranın, yolcunun, kurdun ve kuşun hakkıdır" diye ifade ederlerdi.
Hatta cahil çocuklar bırakılan bu ürünlere iliştiğinde büyükler onları "kurdun kuşun hakkına ilişmeyin" diye uyarırlardı.
Şu sıradan bir uygulamada bile Türklüğün engin düşüncesinin ve hak gözetirliğinin insanlığa en büyük dersi vardır.
Türk, bırakın insanı; kurdu, kuşu bile düşünmektedir.

Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Borokhul Noyan - 23 Nisan 2011, 01:11:24
 Bozkurt, Türklüğün hürriyetinin bir nişanesidir. Salt rozetlerde değil, her Türk'ün kalbinde her daim çarpmalı ve sonsuz bir meşale gibi yanmalıdır.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Selim Pusat - 14 Mayıs 2011, 02:50:12
Çağrıbey ırkdaşımın bu dökümanları akademik ölçüde bilgilerdir.
Her Türk bu yazıları baştan sonuna kadar okumalı,idrak etmeli ve çevresindeki bilinçsiz kesime anlatmalıdır.
Bu yazıları buraya ekleyen Çağrıbey ırkdaşıma teşekkürlerimi sunuyorum.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 17:34:27
Kıbrıs Türklerinin Ongunu 

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt999-1305383238.jpg) (http://www.hunturk.net)


Kanatlı Bozkurt (Kırım Mitolojisi)        
                              
(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt9990-1305383296.jpg) (http://www.hunturk.net)  


Bozkurt Belediye Sporun Arması
                              
(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurtbelediyesporlogo-1305383322.jpg) (http://www.hunturk.net)

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 17:46:35
Bozkurtlu Gagauz Bayrağı (Milli Bayrak)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-13468121183001260068100001051062878142580569171n-1305384293.jpg) (http://www.hunturk.net)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-346291211840779266271000010510628781425902804028n-1305385263.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 17:47:55
Bozkurt, Türk Kültürü ve Türkler...

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-282691211828579267491000010510628781425691229631n-1305384404.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 17:49:22
Iğdır'da Mimar Prof.Dr. C.A.Giyasi tarafından projelendirilip yapılan 'Katliam Anıtı' rölyeflerinden.
Iğdır'daki ermeni soykırım anıtı.(BozKurt’lu Anıt)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-333901211862945930721000010510628781426685329908n-1305384506.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 17:52:44
Bozkurt Lokomotifi Logosu

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-369901211793212604361000010510628781425284295843n-1305384699.jpg) (http://www.hunturk.net)


Bozkurt Lokomotifi

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-342871211797279270621000010510628781425306405539n-1305384585.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 17:54:10
Mavi-Kırmızı-Beyaz Bozkurt Bayraklı Türk Ordusu ve Cengiz Han

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-342871211797312603951000010510628781425311364675n-1305384793.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 17:55:36
Bozkurt ve Gökçay-Zangezur Türkleri (Ermenistan)

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-342871211797345937281000010510628781425326292793n-1305384873.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 17:56:42
Bozkurt ve Doğu Türkistan-Uygur Türklerinden gösteri yürüyüşü...

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-342871211797379270611000010510628781425334282199n-1305384964.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 17:58:02
Kurdun Gücü-Türk Kurdu ve yahudi köpeği (Arap basınında çıkan karikatür)

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-342871211797445937271000010510628781425355617983n-1305385031.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:00:37
Bozkurt Gazetesi (Kıbrıs)

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-34487121180247927010100001051062878142551795644n-1305385125.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:03:12
Nogay Türklerinin Bayrağı Kanatlı Bozkurt

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-348541211911912592491000010510628781427134063640n-1305385326.jpg) (http://www.hunturk.net)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-333-1305386637.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:05:42
Kumuk Türkleri Bayrağı

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-348901211864479263901000010510628781426805445653n-1305385419.jpg) (http://www.hunturk.net)


DAĞISTAN VE KUMUK TÜRKLERİ (Kafkasya)
Kumuk Türklerinin armasındaki renkler ve semboller ne anlama geliyor?
Bu bayrak "Tenglik" Hareketinindir(*), millî bayrak değildir. Salav Aliyev'e(**) göre anlamı şöyledir: Üç renk, üç etnik sembolden ibarettir. Mavi renk Türklüğü simgeler, kızıl rengi milliliğimiz (kızıl elma) benliğimiz, yeşil İslâm dinimizdir. At, at uygarlığının sembolü; onun üstündeki kadın, Umay Ana sembolü; altındaki Börü (Bozkurt) sembolü. Ay yıldız da Kumukların Türkiye ile kopmaz bağlarıdır. Ve bu sembollerin bütünlüğü, Kumukların Türk millî varlığının tükenmeyecek ebedîliğidir.

(*) Tenglik Hareketi: Kumuk Türklerinin 1989'da kurulan siyasî birliği. Bu hareket hakkında daha fazla bilgi için Kumuk Türkleri bağlantısını tıklayın; açılan sayfanın son bölümünde yer alan "Kumuk Türklerinin halk hareketi: Tenglik" başlığına bakın.

(**) Salav Aliyev: Profesör, Kumuk Türk Edebiyatı ve Tarihi uzmanı; Tenglik Hareketinin kurucusu.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:07:59
Ergenekon Dergisinin Bozkurtlu Kapağı

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-350611211947912588891000010510628781427418066452n-1305385568.jpg) (http://www.hunturk.net)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-444-1305386752.GIF) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:09:09
Settar Han - Bozkurt - Babek Hürremî (İran Türkleri)

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-350611211948045922211000010510628781427451100720n-1305385702.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:10:29
Bozkurt Armalı tebrik kartı (1936)

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-357141211798612603821000010510628781425442218786n-1305385778.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:13:14
Kurt Ana

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-364571213581679092181000010510628781432621164027n-1305385853.jpg) (http://www.hunturk.net)

Roma şehrini kuranların Etrüskler olduğu ve bunların da Türk oldukları, 2004 yılında Etrüsk mezarlarındaki kemiklerin genetik araştırmalarından da anlaşılmıştır.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:14:25
Ergenekon İlkokulu'ndan Fotoğraflar ve Bozkurt

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-368631211854279264921000010510628781426423103200n-1305386010.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:15:53
Bozkurt ve Ergenekon'dan çıkış.

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-368891211803779269971000010510628781425607219936n-1305386103.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:18:32
Bozkurt Dergisi ve Türk Dünyası Haritası...

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-369901211793079271041000010510628781425244854781n-1305386181.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:20:29
Uluyan Kurt kum heykeli plajdaki ergenekon (Antalya),Antalya Lara'da kum heykel festivali ve Bozkurt Heykeli...

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-369901211793145937701000010510628781425261731992n-1305386329.jpg) (http://www.hunturk.net)


PLAJDAKİ ERGENEKON
Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali bünyesinde Lara’da sergilenen 100’ü aşkın kum heykel arasında bulunan ’Ergenekon’ yerli ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Lara Plajı’nda 7 dönüm arazi üzerine 5 bin ton kumla yapılan mitolojik temadaki 100’ü aşkın heykel arasında en çok ilgiyi ’Ergenekon’ kum heykeli görüyor. 12 ülkeden 18’i yabancı 40 heykeltraşın,Mısır,Yunan,İskandinav,Japon,Çin ve Türk mitolojisinin seçkin hikayelerini konu alarak yaptığı heykeller arasındaki Ergenekon,Brezilyalı heykeltraş Carlos Marisio Prata Real tarafından 10 günlük bir çalışma sonucu yapıldı. Festival alanını gezen yerli tatilcilerin önünde fotoğraf çektirdiği kum heykelde, Ergenekon efsanesi anlatılıyor. Bir dağın zirvesinde uluyan kurdun tasvir edildiği heykel, ’Ergenekon plajda’ esprilerine de neden oluyor.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:21:40
Kore'de Türk Karargahı

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-369901211793179271031000010510628781425277243434n-1305386448.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 14 Mayıs 2011, 18:38:08
Gökbörü Turancı Düşünce ve Eğitim Derneği Ongunu

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-gokboru-dernek-ongun-1305387431.jpg) (http://www.hunturk.net)
Başlık: KURT CİNSLERİ ve GÖKBÖRÜNÜN TANIMI
Gönderen: TANRIKUT - 11 Haziran 2011, 17:38:35
Kurtlar, cins cinstir. Bu cinsler, karakter ve yaşayış biçimlerine göre birbirlerinden ayrılırlar. Bozkurt, kurt türleri arasında üstün nitelik ve özellikleri olan bir kurt cinsidir. Onu, Karakurt denilen bir başka kurt cinsi ile Canavar adıyla adlandırılan bir başka kurt cinsi izler.

CANAVAR: Canavar denilen kurt, bir sürüye daldığında sürünün tümünü telef eder ancak, içinden yalnızca birini kendisine yem yapar. Canavar diye adlandırılan kurtların belli bir töresi yoktur.

KARAKURT:
Karakurt, bir sürüye daldığında sürünün yarısını telef eder, bu telefatın içinden de tek bir tanesini kendine yem yapar. Karakurtlar, kısmen törelidirler.

BOZKURT: Bozkurt, bir sürüye daldığında yalnızca bir hayvanı telef eder ve bunun da yarısını kendisine yem yapar; öteki yarısını ise varsa ailesine, yoksa avlanamayacak denli yaşlı bozkurtlara taşır. Bozkurtlar, töreli yaratıklardır.

GÖK BÖRÜ:  Bir de Bozkurt ile aynı cüsse ve karakterde olan ve adına Gökbörü denilen bir kurt vardır. Gökbörü, Bozkurt'un tüyü gök renginde (açık mavi) olanıdır. Türk efsane ve destanlarına göre Gökbörü, 100 yılda 1 ya da 2 kez görünür. Oğuz Kagan Destanı'ndaki kurt, işte bu gökbörülerden biridir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Ali Talip Çatalyürek - 09 Temmuz 2011, 19:15:13
KURT'UN GENEL ÖZELLİKLERİ

Kurt, yalnızca kuzey yarımkürede yaşar. Postunun rengi, yaşadığı bölge ve yaşına göre değişiklikler gösterip kara-kahverengi-ak arasında değişirse de genel olaraz boz sarı renktedir. Seyrek olarak ak renkli ve kızıla çalan renkli kurtlara da rastlanır.

Kurt, yırtıcı ve etçildir. Kulakları sivri uçlu, bacakları uzundur. Yaklaşık 122 sm uzunluğu ve 45 sm'e yaklaşan kuyruğu ile iri ve güçlü bir hayvandır. Ağırlığı 25-55 kg arasında değişir. Göğüsünde krem; omuz, kuyruk ucu ve dilinde ise kara benekler bulunur.

Kurt, genellikle geceleri avlanır. Kışın sürüler halinde dolaşır. Issız yerlerde dolaşmayı sever. Tavşan, geyik vb yabani hayvanları yediği gibi koyun, keçi türündeki evcil hayvanlar da avları arasında yer alır. Dağlık yörelerde yaşayan evcil hayvanlar için en büyük tehlike kurttur.

Kurt yılda bir kez doğurur ve bir kerede 5-6 yavru yapar. Çiftleşme mevsimi dışında tek başına yaşar (Bozkurt hariç).Bilgilendirme için teşekkürler anda :)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: tungatonyukuk - 10 Temmuz 2011, 01:39:38
Ne kutludur ki Ergenekon okulundan mezun olana.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: tungatonyukuk - 10 Temmuz 2011, 01:45:02
http://www.islamigundem.com/ergenekon-ilkogretim-okulu-haber-6338.html

Alıntı
''Ergenekon İlköğretim Okulu''
Baykal 23 Nisan nedeniyle kabul ettiği çocuklardan birine hangi okulda okuduğunu sordu.

Ergenekon 23 Nisan 'da da Baykal'ın peşini bırakmıyor. Hangi okulda okuduğunu soran öğrencinin " Ergenekon İlköğretim Okulu" cevabı şaşırttı.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Evleri'nden gelen bir grup öğrenciyi kabul etti.

Baykal, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'le birlikte Meclis'e gelen çocuklarla sohbet etti.

(http://www.islamigundem.com/images/news/6442.jpg)

Baykal, daha sonra çocuklara hangi okullarda okuduklarını sordu. Bir öğrenci, Baykal'ın 'Sen hangi okulda okuyorsun' sorusuna, "Ergenekon İlköğretim Okulu" karşılığını verdi.

Kimsenin beklemediği bir cevaptı, Baykal'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı.. Önce kısa bir sessizlik hakim oldu.

Öğrencinin yüzüne bakan Baykal daha sonra gülümseyerek Baykal başka bir öğrenciye yöneldi.

İstanbulhaber

İşte Ergenekon ismini öcü,canavar gibi sayan yandaş medya ve cahil siyasetçiler !

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: tungatonyukuk - 10 Temmuz 2011, 01:48:02
http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=355592

Alıntı
İstanbul Eyüp'te, 1997 yılından beri "Eyüp Ergenekon İlköğretim Okulu" adı ile eğitim veren, Türkiye'nin ilk ve tek 'ISO–9001 Kalite Belgesi'ne sahip olma özelliğini taşıyan okulu, 'Ergenekon' ismini taşıdığı için maziye karışıyor…

Nişancı Ortaokulu iken 8 yıllık kesintisiz eğitime geçişle ilköğretime dönüştürülüp, okul müdürü okul aile birliğinin teklifiyle ‘kadim Türk destanı’ Ergenekon’un ismini alan, daha sonra da yaşattığı ilklerle, eğitim camiasının gözbebeği haline gelen Eyüp Ergenekon İlköğretim Okulu, il milli eğitim müdürlüğünün sessiz sedasız aldığı bir kararla eğitim kapasitesi olarak kendisinden bir hayli geride olan Nişancı Şehit Er Eyüp Beyazıt İlköğretim Okulu'na devrediliyor. Bu durum daha duyulur duyulmaz bir çoğu tatilde olan veliler programlarını yarıda keserek hemen İstanbul'a dönmüş. İsim değişikiliği ve devredilme işleminin ne gerekçe ile yapıldığını öğrenmenin pişene düşen velilerin tek amaçları çıkacak kararı engellemek. Yıllardır müdür Osman Yıldız'ın ortaya sunduğu prejelere maddi ve manevi anlamda hertürlü desteği  veren ve okulun eğitim kalitesini devlet okulu olmasına rağmen ISO-9001 belgesini alacak kadar yükselten veliler tam bir isyan halinde ve heran Ankara'nın yollarına düşecekmiş gibi hazır bekliyorlar...

EĞİTİMDE ERGENEKON DEVRİMİ
Ergenekon adını 1997 yılında sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçildiğinde alan, 1999 yılında kendi imkânları ile MLO (Müfredat Laboratuar Okulu) kapsamına giren Ergenekon ilköğretim Okulu, Türkiye’de ilk çantasız eğitimi uygulayan ve İlk bilgisayar laboratuarının kurulduğu okul. Ergenekon İlk Öğretim Okulu'nda kurulan bilgisayar laboratuarı sayesinde, sınırları içinde olduğu Eyüp ilçesindeki, ilçe milli eğitim müdürü dahil, bütün okul müdürleri ve öğretmenlerin bilgisayar kullanım sertifikası sahibi olmuşlar.

900 kapasiteli olan ve velilerin çocuklarını kayıt ettirmek için kılı kırk yardığı Ergenekon İlk Öğretim Okulu, 2000 yılında  “Böyle gelmiş böyle gitmeyecek” sloganı yeni bir ilke imza atarak 'sabit sınıf sistemi'ne geçmiş. Okulun kullanım alanını yüzde 50 arttıran, her branş için 'sabit sınıfların' oluşturulduğu sistemde örneğin Fen bilgisi dersi için gerekli olan tüm araç ve gereçler bir sınıfta duruyor. Bu şekilde Fen Bilgisi öğretmeni sürekli bu
sabit sınıfta duruyor ve öğrenciler ders saati geldiğinde bu sınıfa giderek ders alıyor.

DÜNYAYA KARDEŞ OLMUŞ
Sabit sistem sınıfları tüm dersler için geçerli olup, her derslikte o alana ilişkin teknik donanım, TV ve bilgisayara sahip olan Ergenekon İlköğretim Okulu, 2003 yılında yurt içinde kardeş okullar projesini başlatarak Yozgat, Kastamonu ve Tekirdağ’daki okullara kardeş olmuş. 2004 yılında ise yurt dışına açılarak Makedonya Gostivar’da Petro Yovonoski okulu ila kardeş okul olan Ergenekon İlköğretrim Okulu, bu okula bağlı Zdunye köyündeki okulu tamir ettirerek duvarlarını kırmız, beyaza boyatıp üzerine “VATANIM TÜRKİYE CUMHİRİYETİ” yazısını işletmiş. Her yıl okulun başarısının yükselten Ergenekon, yurt içi ve yurt dışında kardeş okullar projesini genişleterek yurt içinde;  Samsun, Bitlis,Kilis, yurt dışında ise; 2005 Kosova ,2006 Bosna, 2007 ABD, 2008 Japonya’da yeni kardeş okullarla protokol imzalamış.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KURBAN GİTTİ SÜSÜ MÜ?
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer'in görevlendirdiği müfettişlerin yaptığı araştırma sonucunda, adı hemen yanı başındaki 'Şehit Er Eyüp Beyazıt İlköğretim Okulu' ile birleştirilen Ergenekon İlköğretim Okulu'nun isminin neden değiştirildiği konusunda, ‘doyurucu nitelikte’ net bir açıklama yok ama akıllara ilk olarak Ergenekon Terör örgütü geliyor.

Çatısı altına girdiği okulla, eğitim kalitesi, öğretmen kadrosu, başarıları, geçmişi ve kapasitesi açısından uzaktan yakından bir benzerlik olmayan Ergenekon İlköğretim Okulu’nun isim değişikliği konusunda İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, "Kayıtlarda büyük sorunlar çıkıyordu. Müfettiş görevlendirdim. Onlar da iki okulun birleştirilmesini teklif ettiler.” şeklinde bir açıklama yapsa da, haber7.com olarak yaptığımız araştırmada çok ilginç bilgi ve iddialarla karşılaştık.

Okul aile birliği yetkilileri ve öğrenci velileri, eğitim kalitesi ile dikkatleri üzerine çeken okullarının, ‘Ergenekon Terör Örgütü' bahane edilerek tasfiye edildiği düşüncesinde. Bunun sebebini de şöyle açıklıyorlar: “Türk eğitim tarihinin birçok ilkine imza atan “Ergenekon İlk Öğretim Okulu” mevcut eğitim kalitesinde çok ön plana çıktığı için ilçe milli eğitim ve il milli eğitim için sorun olmaya başladı.” Bu sözler; “Eyüp ilçesi bu okulun eğitim seviyesini kaldıramadı.” Şeklinde açılınca Eyüp’ün ilçe olarak eğitim seviyesini önümüze koydular. Son OKS’de genel başarısı yüzde 43 olan ve Eyüp 1’incisi, 2’incisi ve 3’üncüsün çıkaran Ergenekon İlköğretim Okulu’na rağmen Eyüp ilçesi İstanbul genelinde eğitim seviyesi olarak son sıralarda. Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Genç bunu İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer’in kendi ağız ile söylediğini belirtiyor ve ekliyor; “Ergenekon olmasa demek ki, Eyüp eğitimde sıfır çekecekti…”

MLO (Müfredat Laboratuar Okulu) kapsamına girdikten sonra, ilk etapta İstanbul genelinden öğrenci alan bu okul, müdür Osman Cengiz ve velilerin üstün gayreti ile adeta devlete ait özel kolej standardına ulaşmış. Türkiye’de ilk çantasız eğitimi uygulayan ve ilk bilgisayar laboratuarının kurulduğu bu okulun her geçen gün yükselen kalitesi en son içinde bulunduğumuz 2008 yılında almış olduğu, İSO 9001-2000  kalite belgesi ile perçinlenmiş.

"TAKDİR BEKLERKEN TASFİYE EDİLDİK"
Başarılarının takdir edilip, diğer okullara da teşvik edilmesi gerektiğini düşünen veliler bu isim benzerliğini hiçbir şekilde anlam verememişler. Çoğu karnelerin alınması ile tatile çıkan aileler, döndüklerinde karşılaştıkları durum karşısında şoke olmuşlar adeta. Ergenekon operasyonlarıyla birlikte, “Yıllardır tırnaklarımızla kazıyarak el ele verip bu hale getirdik” dedikleri okullarının isminden dolayı cezalandırılmasının mantıksız bir gerekçe olduğunu ifade eden veliler, birleşmenin neden, kendi okulları çatısı altında de değil de, eğitim seviyesi olara gerilerde olan komşu okulun bünyesinde olduğuna hiç anlam veremiyorlar. Bu durumun eğitim seviyesi gerilerde olan Şehit Er Eyüp Beyazıt İlköğretim Okulu öğrencilerine de etkileyeceğini düşünen velilerin bir çoğu bu gelişmeden  daha çocuklarına bahsetmemişler. Veliler, "Bizim anlayamadığımız bu değişimi o körpe zihinlere nasıl açıklayacağız." diyorlar...

Yukarıda, vizyonundan, misyonundan, kalitesinden, başarılarından bahsettiğimiz Ergenekon İlköğretim Okulu’nun aniden girdiği bu değişim süreci ile alakalı gelen şikayetleri dikkate alarak kalkıp okulun bulunduğu mahalleye gittik. İsim ve çatı değişikliği nedeni ile şaşkına dönen velilerin tam bir isyan hazırlığındaki durumlarını haber dosyamızın yarın yayınlayacağımız bölümde sunacağız.

İşte yarın sunacağımız dosyadan bazı başlıklar:

Veliler nasıl bir eylem planı düşünüyor?

İlçe Milli Eğitim Müdürü isim ve çatı değişikliğinin sebebini açıklarken, veliler neden çilden çıktı?

Okullarının ismen kapanacağını duyan çocuklar nasıl tepki gösteriyor?

İki çocuk velisi Bilal İmer'e değişimin doğuracağı tehlike ne?

Değişirse okula gitmem diyen 3. sınıf öğrencisi Sana ve arkadaşları Bakan Çelik'e nasıl bir mektup yollayacaklar?

(Haber 7)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Işbara Tarkan - 10 Temmuz 2011, 18:05:03
M.Ö. Türk Kağanlarının Bozkurt İşareti

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt1-1302452598.GIF) (http://www.hunturk.net)
Bu fotoğrafama kafam takıldı.Hiç bana Türk sanatı imiş gibi gelmedi.Acaba tarihsel gerçekliği konusunda bilgisi olan var mı?Bize bilgi versin bu konu hakkında.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Aze Bozkır Savaşçısı - 12 Aralık 2011, 06:15:56
Bu fotoğrafama kafam takıldı.Hiç bana Türk sanatı imiş gibi gelmedi.Acaba tarihsel gerçekliği konusunda bilgisi olan var mı?Bize bilgi versin bu konu hakkında.

Bir Çin əl işinə (bədən quruluşu "buddaya") bənzəyir, bəlkədə çinlilər türklərdən oğurlayaraq öz əldə qayırma tanrılarına qoymuş, yada bir Türk Xaqanına ibadət etmişlər  :-D  (Ayağına diqqətlə bax)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 12 Aralık 2011, 10:20:25
Atatürk Döneminde çıkarılan "Bozkurt" resimli Türk pulları:

Bozkurt (1922)

(http://img221.imageshack.us/img221/9996/kurt1cz9.gif)

Demirci ve Bozkurt (1926)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/634.jpg)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/635.jpg)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/636.jpg)

Yeni Türk harflerinin kabulunden sonra çıkarılan Demirci ve Bozkurt pulları (1929)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/673.jpg)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/679.jpg)

Cumhuriyet yerine "Cümhuriyet" imlasıyla çıkan Demirci ve Bozkurt pulları (1930)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/682.jpg)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/685.jpg)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/689.jpg)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/691.jpg)

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 13 Aralık 2011, 10:50:31
Demirci ve Bozkurt resmi Ressam Ali Sami tarafından yapılmıştır.

Aynı pullar sürşarjdan geçirilerek yeni pullar haline getirilmiştir:

"1 Kuruş" sürşarjı ile (1931)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/727.jpg)

ayrıca 1927 İzmir Sergisi, 1928 İzmir 9 Eylül Sergisi, 1930 Sivas Demiryolunun Açılışı, 1934 İzmir 9 Eylül Sergisi (ancak onların resimlerini bulamadım!)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: AĞASAR - 13 Aralık 2011, 18:37:15

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt1-1302452598.GIF) (http://www.hunturk.net)Bu fotoğrafama kafam takıldı.Hiç bana Türk sanatı imiş gibi gelmedi.Acaba tarihsel gerçekliği konusunda bilgisi olan var mı?Bize bilgi versin bu konu hakkında.

Çin’in Kansu eyaletinin Dunhuang kentinde ortaya çıkarılan ve turizime açılan Mogau mağaraları,Türk Tarihi’nin Budist döneme ait izlerini, bütün haşmetiyle ortaya çıkarıyor. Bozkurt işaretinin, İslamiyet öncesi Göktürk döneminde ve diğer Türk devletlerinde, Türk hakanlarının zafer işareti olduğu, bu mağaralarda bulunan 6.yüzyıla ait “Türk hakanı heykeli” ile apaçık anlaşıldı. Heykelin bıyıkları, başındaki Türk hakanı börkü, Bozkurt işareti, tarihten bugüne bir selam gibi…

Bu heykelle ilgili olarak Kültür ve Töre Derneği Yöneticilerinden Araştırmacı Fahrettin Savaş Konar Beğ'in dedikleri:Çin Halk Cumhuriyeti Siyasi Danışma Meclisi'nin davetlisi olarak bu ülkeye giden Prof. İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Doğu Türkistan'daki Kansu Eyaleti'nin Dunhuang kentindeki Mogau mağaralarının yanındaki müzede Çinli rehberler nezaretinde ziyaret ve incelemelerde bulundukları sırada bu heykeli görmüş ve donakalmış bu heykelle ilgili yazılar, ''6. yüzyıl Bozkurt Selâmı'' başlığı ile Ortadoğu gazetesinde 2 Mart 1998 de ve ''Ortadoğu Türk tarihini anlatıyor'' sürmanşeti ile 3 Mart 1998 de, yine aynı gazetede ''Çin'deki Türk mührü'' başlığı altında dizi olarak verilmiştir...
 
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Almıla - 13 Aralık 2011, 19:08:13
(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt1-1302452598.GIF) (http://www.hunturk.net)

Prof. Dr. Hikmet TANYU "Türklerin Dini Tarihçesi" adlı özgün kitabında Türklerin Maniheizm ve Budizim gibi dinleri de benimsediklerinden bahsetmektedir.
Her bir dinin Türk Toplumuna yeni kültür etkileri yapması gayet doğaldır ve görülen resimde de yeni kabul edilen Budizmle birlikte Türklüğe ait değerlerin harmanlanmış olduğu anlaşılmaktadır.

TTKvY
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Aze Bozkır Savaşçısı - 13 Aralık 2011, 19:54:35
(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt1-1302452598.GIF) (http://www.hunturk.net)

Prof. Dr. Hikmet TANYU "Türklerin Dini Tarihçesi" adlı özgün kitabında Türklerin Maniheizm ve Budizim gibi dinleri de benimsediklerinden bahsetmektedir.
Her bir dinin Türk Toplumuna yeni kültür etkileri yapması gayet doğaldır ve görülen resimde de yeni kabul edilen Budizmle birlikte Türklüğe ait değerlerin harmanlanmış olduğu anlaşılmaktadır.

TTKvYƏslində Tür tayfaları içində ən çox şəhər salma və ticarətlə məşğul olan uyğurlardı. Uyğurlara da ən yaxın olan öz dövründə sənətkarlığı və incəsənəti ilə seçilən Çin idi. Bəlli zamanlarda isə Uyğur dövlətində Maniheizm və Budism dövlət dini olmuşdur. Bu səbəblərə görə də Göytürklər və digər Türk tayfaları ilə münaqəşə içində olmuşlar. 

Tarix boyu müharibələr və ticarət əlaqələri hər iki tərəfin də incəsənətinə təsir göstərə bilər....
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 13 Aralık 2011, 20:08:53
Atatürk Döneminde çıkarılan "Bozkurt" resimli Türk pulları:

Demirci ve Bozkurt (1926)

(http://www.sariucak.com/turkey/hires/634.jpg)

Demircilik Türkler arasında kutlu kişilerce yapılan seçkin ve kutlu bir meslek olarak kabul edilmektedir.
Türkler demiri başka alemlerden dünyaya geldiği inancıyla-ki modern bilim demir madeninin meteorlarla dünyaya düştüğünü ispatlamıştır- demiri de kutlu bir maden olarak kabul etmektedir.
Ergenekon destanında öne çıkan iki unsurun birisi demirci diğeri de Bozkurt'tur.
İşte Türklüğün Bozkurt Oğlu Başbuğ Atatürk öylesine derin bir tarihi vukufa ve bilince haizdir ki kendi zamanında devletin bütün kurumlarını tarih köklerimizle buluşturarak şanlı geçmişimizi geleceğe bağlamaya muktedir olmuştur.

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 18 Aralık 2011, 11:28:11
Harf Devrimi 1928 yılında gerçekleştirilmiştir...

Ancak 1926 yılında çıkarılan Demirci ve Bozkurt puluna dikkatli bakılırsa en altta Türkçe olarak Latin harfleriyle "TURK POSTALARI" yazılmaktadır. (Atatürk bunu çok önceden kafasına koymuştu!)

___________________________________

Bazı Osmanlı pullarında da Fransızca olarak Latin harfleriyle "POSTES OTTOMANES" yazmaktadır ama bu yabancılar anlasın diyedir. Ve dili Fransızcadır.

1926 yılında çıkarılan Demirci ve Bozkurt pulundaki Latin harfli yazı ise Türkçedir!
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 03 Ocak 2012, 15:02:54
1963 yılında çıkarılan Pul Sergisi temalı pullarda geçmişteki "Demirci ve Bozkurt pulu" da anılmıştır.


(http://www.mimarlikmuzesi.org/koleksiyon/imajlar/4/13d-5B.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: o.öcal - 03 Ocak 2012, 21:39:30
Tatlı bir anı. İlköğretim birinci sınıf öğrencilerine Atatürk'ün üniformalarının, kılıçlarının, silahlarının vs. bulunduğu bir koleksiyonu gösteriyordum. Bozkurt heykelinin bulunduğu resme gelince kız öğrencinin bir tanesi, yöre şivesiyle: Amah amah köpeğe bakın diye hem parmağıyla işaret edip hem yerinde zıplaması beni gülme krizine sokmuştu.

Ailede Atatürk ve Bozkurt bilgisi verilmiyorsa altı yaşındaki çocuk ne bilsin onun Bozkurt olduğunu.

Zaman zaman hatırlarım o anı ve hala gülerim, öğrencinin o heyecanlı ve mal bulmuşcasına sevnçli haline.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 08 Ocak 2012, 00:14:11
TÜRK’ÜN EL İŞARETİ
Toplumda kullanılan bazı el işaretleri vardır. Bunların en yaygını ve bilimsel olanı işitme engelliler için olanıdır. Her ülkenin kendi işaret dili kullandığı alfabeye göredir…
Bir de işitme engelli olmayanların kullandığı el işaretleri vardır. Bu el işaretleri genellikle bir mensubiyeti ifade etmekle birlikte sesin ulaşamayacağı yere görsel olarak niyet belirtmek için de kullanılır. Bu davranışlar, binlerce yıldan beri gelen insanlığın ortak kültürüdür. Dilleri farklı kişilerin birbirlerine “gel-git” gibi el hareketlerini anlaması gibi…
Bazı elle yapılan şekillerde ise anlam derinliği vardır. Bir hareketle; fikriyatını, mensubiyetini, gücünü, hissiyatını ve zevklerini anlayabiliyoruz… Bununla birlikte, anlam bakımından farklı ancak şekil itibariyle birbirine benzerlik gösteren el hareketleri de vardır. Doğru yorumlama yapılmadığında bilgi kirliliğine sebep olan bu hareketlerden sadece “işaret ve serçe parmağı yukarıya kaldırarak, orta iki parmağı avuç içine çekerek baş parmakla üstüne bastırmakla veya baş parmağı orta iki parmağın altına alarak oluşturulan” işaretin, yapan gruplara göre neler anlattığını açıklayalım:

METALCİLER:
(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image00110.jpg)

Bu müzik tarzını icra eden gruplar ve sevenleri “l love you, sizi seviyorum” ve “Biz özgürüz” anlamında kullanmaktadırlar…

SATANİSTLER:
(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image0032.jpg)

(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image0043.jpg) (http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image0051.jpg)

(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image0061.jpg)

Şeytana tapanlar olarak bilinen bu grubun yaptığı el hareketi, “Şeytan’ın Boynuzlarını” sembolize etmek içindir. Bağlılıklarını ve dinlere karşı olduklarını ifade ederler…

SİYASİLER VE LİDERLER :
(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image007.jpg)
ABD Başkanı Obama
(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image008.jpg)
İtalya Başbakanı Berlusconi
(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image009.jpg)
(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image010.jpg)
Fransa Devlet Başkanı Sarkozy
(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image011.jpg)
Ürdün Kralı Abdullah
(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image012.jpg)
McDonalds CEO’ları

ABD başta olmak üzere pek çok ülkede liderler ve çeşitli tanınmış isimler bu işareti yapıyor. Bu işareti yaptıklarında; güç, bağlılık, hakimiyet ve mutlu olduklarını ifade etmektedirler…

BOZKURT İŞARETİ

Orta Asya Türklüğünün coğrafyası geniştir. Bu geniş coğrafyada Türkler mensubiyetlerini dili, giyimi, atının koşumu, pusatı, kilimi, tuğu ve bozkurt sembolleri ile ifade etmiştir. Savaşa giden bir Türk Çerisi ise uzun saçlarını örer, atının kuyruğunu bağlar, heybesinde kurutulmuş et bulundururdu… Bu görüntüler Türk’ün varlığını ve geldiğini gösterir.

Türkler; özgürlük, güç, sahiplenme ve önderlik duygularına bozkurt’u örnek almışlardır. Bunu ozanlarımız Bozkurt, Ergenekon ve Türeyiş Destanlarında dile getirmiştir. Türk için “Bozkurt” vazgeçilmez bir semboldür.

(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image013.png)

Göktürkler, Bozkurtlu Gök Bayrakları ile Türklüğün hakimiyetini seslendirmişlerdir.

Binlerce yıldan beri Türkler elleri ile “Bozkurt işareti” yaparak, kimliklerini izah etmişlerdir. Türkler savaşlarda kurt uluması ile düşman üzerine korku vererek saldırmıştır. Malazgirt savaşında; Türk Ordusu düşmanın moralini bozmak için çıkardığı kurt uluması ile, Bizans Ordusunda bulunan Peçenek Türklerinin uyanmasına ve soydaşları olan Selçuklu Türklerinin tarafına geçmesine vesile olmuştu…

Hazar Denizi’nin kuzeyinden Avrupa’nın içlerine gelen Hun, Peçenek ve Kıpçak Türkleri ata geleneği “Bozkurt” işaretini birbirlerini “Ben Türk’üm” anlamında tanışma ve düşmana “Ben Türk’üm. Dikkatli ol” anlamında uyarı olarak kullanmışlardır.

Kıpçak Türklüğünde hakanlar, 11 Kıpçak boyu içinde “Elbörülü”  yani “kurt illi/vatanlı” boyuna mensup olanlardan seçilirdi…

Peçenek Türklerinin bir kolu olan Moldova’da yaşayan Gagavuz (Gökoğuz) Türkleri, Ortodoks olmasına rağmen Ata dinleri “Gök Tengriciliğin” bazı ritüellerini hala yaşamaktadırlar. Doğaya saygı ayinleri, Ergenekon Bayramı (İlk yaz 21 Mart), kutsal ruhlara kurban adama v.s.

(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image014.jpg)

Gagavuz Türklerinin bayrağı, Göktürk bayrağı gibi Bozkurt sembollüdür. 11. Yüzyıldan beri Balkanlar da yurt edinen Gagavuzlar elleri ile bozkurt işareti yaparak “Türk” olduğunu ilan ederler.

(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/02/image015.jpg)

Aynı bozkurt işaretini Azerbaycan ve Irak Türkleri de yapmaktadır. Bu işaret bir siyasi sembol değildir. Türklüğünün bilincinde olan her Türk’ün siyasi görüşü farklı bile olsa, Dünya’nın neresinde olursa olsun kimliğini ifade etme hareketidir.

Bozkurt işaretini siyasi bir sembol olarak değerlendirenler, Türklüğün kültürel kökeninin ne olduğunu bilmeyenler ve Türklük düşmanlarıdır… Sağ ve sol elin yumruk haline getirilerek havaya kaldırılması bir siyasi göstergedir. Ülkemizde, bozkurt işaretini sadece Ülkücüler yapıyorsa bu da, Türklüğe sahip çıkanların kimler olduğunu gösteriyor demektir…

Ülkemizde, bozkurt işaretini sadece Ülkücüler ve Türkçüler yapıyorsa bu da, Türklüğe sahip çıkanların kimler olduğunu gösteriyor demektir (YALNIZKURTKARAGÜLLE)

Bozkurt işaretinin; metalcilerin, satanistlerin ve illuminatinin hizmetinde olanların yaptığı el hareketi ile, şekilde ve anlamda hiçbir benzerliği yoktur.
YILMAZ KARAHAN
Yayin Tarihi 9 Şubat, 2011 YENİDEN ERGENEKON
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 08 Ocak 2012, 00:29:02
TÜRKLER BOZKURT’U
NİÇİN SEMBOL OLARAK SEÇTİLER?

(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/10/image0013.jpg)

Bu konumuzu işlemeden önce kısaca sembolün anlamı ile millet ve devletlerde kullanılan semboller hakkında kısaca bilgi vermekte fayda vardır.

Semboller; topluluklar arasında bir olayı, bir görüşü açık veya gizli şekilde anlatmak/ifade etmek için kullanılan özel işaretlerdir. Bu işaretler değişik araçlarla, çeşitli malzeme ve zeminler üzerine. önceleri basit çizgilerden meydana gelen resimlerle (Rus arkeologlara göre ön-Türklerin kayalara 30.000 yıl gibi bir zaman önce kayalara çizdikleri Bozkurt/kurt resimleri gibi.) ve daha sonra da harflerle ifade edilmiştir. Günümüzde ise; harf, rakam, resim veya özel araçlarla (Bozkurtlu; kemer, anahtarlık, rozet gibi)varlığını ve önemini devam ettirmektedir. Hatta bâzı ilimler tamamen bu uygulamaya dayanmaktadır; fen grubu ve ağırlıklı olarak da kimya gibi ilimler…

Millet ve Devletlerde Semboller:
İnsanoğlunun küçük topluluklarında başlayan sembollerle iletişim, zamanla milletlerin ve devletlerin varlığında da kendisini göstermiştir. Önceleri kendilerini tanıtacak/ifade edecek birer sembol arayan milletler, daha sonraları da kendi sosyal durumlarına uygun olanını sembol olarak seçmişler ve kullanmışlardır. Meselâ Ruslar ayıyı, İngilizler arslanı, Fransızlar horozu(Meselâ şimdiki Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy seçimlerde kullanmıştır),Çinliler Ejderhayı sembol olarak seçerken Türkler de genel anlamda Bozkurt’u kendilerine sembol olarak almışlardır. Bu işaretlerin ilk kullanılış yılları kesin olarak bilinmemekle beraber tahminen insanoğlunun kendini diğer topluluklardan ayırt etmek ve korumak istediği dönemlerde başlamış olabilir. Kullanılan bu işaret ve semboller, zamanla toplulukların sosyal hayatlarında kendisini tanıtmağa, kültürlerinin bir parçası olmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak da kabile tanıtımında bayrak veya destanlarında birer kahraman olarak nesilden nesile anlatılarak günümüze kadar gelmiştir.

Peki Türkler neden Bozkurt’u sembol olarak almışlardır? Şimdi bu sorunun cevabını arayacak olursak; çünkü onda, kendisinde gördüğü veya görmek istediği özellikleri bulmuşlardır.(1) Bundan dolayıdır ki “Yaratılış ve Türeyiş”(2) destanında Türklerin atası ”Oğuz Kağan Destanı”nda ve hatta Oğuzların Anadolu’ya gelişleri sırasında ise, ordunun önünde yol gösteren bir kılavuz olarak işlenmiştir.(3) Yine Ergenekon Destanı’nda Bozkurt, Türklerin zor gününde ortaya çıkıp, onları sıkışıp kaldıkları bir bölgeden yol göstererek kurtaran bir motif olarak işlenir.(4) Türkler İslâmiyet’i kabul ettikten sonra ise, Türklerin büyük atası Dede Korkut’un (Salur Kazan) hikâyesinde geçen “Kurdun yüzü mübarektir”(5) sözü ise, kurdun kutsallığını ifade etmektedir.
———————————-
(1)Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş-9 cilt, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, Ankara-1978-1984 yılları arası.
(2)Mustafa Necati Sepetçioğlu, Yaratılış ve Türeyiş/Türk Destanı, Ankara-1965.
(3)Prof.ÖGEL,a.g.e.C.6,Ankara-1984, s.13;
Dr. Tahsin Ünal, Türklüğün Sembolü Bozkurt,6.baskı
Konya-1976, s.51.
(4)Çok değişik şekillerde birçok yazarın işlediği bu destanda ortak motif Bozkurttur.
(5)Türk Ansiklopedisi(Bozkurt md.),C.5,MEB yayını,
Ankara-1952, s.8-9; Murat Uraz, Türk Mitolojisi, İst.1967, s.105-107; M.Necati Sepetçioğlu, Dede Korkut,İst.-1972,s.46; N.Yıldırım Gencosmanoğlu,
Salur Kazan Destanı, İstanbul-1976,s.91.
————————————————-
Konumuz bu noktaya geldiğinde büyük destan şairimiz rahmetli Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu’ nun Malazgirt Destanı isimli eserinde yayımladığı ve ilk defa Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lügati’t-Türk’te, sonra da birçok makalede yazılan; Türkler
hakkında rivayet edilen meşhur kutsal hadisin mealine dayalı bir bölümü sunarak onun da ruhunu şad edelim:
And olsun geceye, gündüze…
And olsun karaya, denize…
And olsun kaleme, kâğıda…
Bir millet yarattım doğuda!
***
TÜRK diye bir yüce ad verdim;
Önüne kılavuz KURT verdim.
En üstün değerli erdemi,
En güzel ülkeyi yurt verdim!..
***
Donattım ruhunu imânla,
Kolunun gücünü sert verdim.
Ve onu mazluma sığınak,
Zâlimin başına dert verdim!!!
 
FAHRETTİN SAVAŞ KONAR
Yayin Tarihi 4 Ekim, 2011 YENİDEN ERGENEKON
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 21 Şubat 2012, 14:22:18
"Bozkurt" pulu (1922) :

(bu pul daha net gözüktüğü için buraya da ekliyorum...)

(http://upload.souq.com/uploaded/310811/a0e0b1dc328690c621ce6a5244cd4649_59996803971299002927.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 02 Mart 2012, 17:25:47
Börteçine = Bozkurt

Moğolca "Börte-" kısmı, "Boz" sözcüğü ile ilgilidir...

R > Z ses değişmesi kuralı

Ana Altaycadaki R, Moğolcada korunmuş... Türkçede ise Z olmuştur. (R > RS > Z aşamasıyla)


Fakat Türkçedeki Böri = "kurt" sözcüğü de sanki "Börte-" kısmını etkilemiştir!


Ayrıca Moğolca "kurt" anlamındaki diğer bir sözcük:

Berteleg > Beltereg > Belterge 'dir!

Berteleg sözcüğü "Börte-" kısmının kökü olabilir...

(Berteleg sözcüğü de Böri sözcüğünden etkilenmiştir!)

Rus bilimadamları da, İngilizce bear = "ayı" sözcüğü ile Türkçe böri / börü = "kurt" sözcüklerinin aynı kökenden gelmiş olabileceklerini belirtiyorlar... ( = "vahşi hayvan!")

_______________________________________

Moğolca "çine" ise kurt anlamındadır.

Çine, Çono, Çino, Çinua = "kurt"
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 02 Mart 2012, 17:34:16
Kalmuk Moğolcası: çon = "kurt"

Buryat Moğolcası: şono = "kurt"

_____________________________________

Çeçence: Borz = "kurt"

İnguşça: Borz = "kurt"


Bana oldukça ilginç geldi! Böri sözcüğüne benziyor.

http://en.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B7 (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2VuLndpa3Rpb25hcnkub3JnL3dpa2kvJUQwJUIxJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUI3)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 02 Mart 2012, 18:59:31
Çeçence: Borz = "kurt"

Çeçenlerin milli marşları;

Gece kurt yavrularken çıktık dünyaya

Diye başlar.

Ayrıca Çeçenistan bayrağında da kurt resmi vardır.

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-cecenistan-bayragi11-1330708225.jpg)

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 03 Mart 2012, 14:50:07
yine Rus sitesinde:

Amerind (misc.) : *puku 'dog' (R 185) (cf. also *pura 'fox; dog, wolf' R 293)

Kızılderili dillerinde:

pura = "tilki, köpek, kurt"


olduğu gösterilerek, bu sözcüğün "Böri" sözcüğü ile akraba olduğu belirtilmiş...


(Fakat hangi Kızılderili dilinde olduğu belirtilmemiş! "Amerind" denilerek Kızılderili dillerinin atası olan bir dil kastediliyor... Kaynak olarak : Ruhlen Merritt'in "Amerind Dictionary" adlı eseri gösterilmiş...)

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 03 Mart 2012, 15:00:28
Amerind dilleri haritası:

(http://www.historycooperative.org/journals/jwh/17.2/images/manning_fig08b.jpg)

_____________________________________

Apaçi-Athabaska dilleri ve Eskimo dilleri dışında bütün Amerika yerli dillerini "Amerind" olarak nitelendiriyorlar. (Ortak Ana dilden türedikleri iddia ediliyor...)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 05 Mart 2012, 12:32:19
5 Lira - Kağıt Para (1927) - Bozkurt (Bu resim daha net)

(http://www.pulko.com.tr/UrunResim/cf36a2-1.%20emisyon%205%20lira%20C2.JPG)

10 Lira - Kağıt Para - Bozkurt ve Ankara Kalesi


(http://www.coinsworld.eu/images/site/turkey-banknotes/first-emission-group/1927-10-lira-f.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 07 Mart 2012, 19:29:33
Kıbrıs Türk Federe Devleti pulları (1975)  > şimdi KKTC  :

(http://www.minibilisim.com/kibris/2_ata_pullar_02.jpg)

___________________________________

Bu pullar Kıbrıs Barış Harekatından önce, Türkiye Cumhuriyeti'nin 50.ci yılı nedeniyle (29 Ekim 1973) "Kıbrıs Türk Yönetimi" tarafından çıkarılmıştır.

Solda Bozkurt (100 M = 100 Mil biçiminde sürşarjlanmıştır), sağda Atatürk heykeli

Bu pullar 1975 yılında sürşarjlanmıştır.

1978 yılında kadar Kuzey Kıbrıs'ın para birimi "Mil" idi.

(10 Millik pul sürşarjlanarak 100 Mil, 20 Millik pul sürşarjlanarak 30 Mil haline getirilmiştir.)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 08 Mart 2012, 11:01:37
Çinliler, Böri sözcüğünü "Fu-li" biçiminde yazıyorlardı. (Çeviriyazı olarak... Çincede böyle bir sözcük yoktur.)

Çinliler, "R" sesi yerine "L" sesini kullanırlar.

Böri > Fu-li (= Buli = Pu-li)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Böri - 15 Mart 2012, 11:36:10
Börteçine adının,

"kurt" anlamındaki Moğolca çine (çine, çono, çino, çinua, çinoa, çon, şono) kısmının "eş kökenli" bir benzeri, Samoyed dilinde de mevcutmuş...

çine = tyono (Samoyed) = "kurt"

__________________________________

kaynak: Türkçe-Moğolca başlıklı yazımda linkini gösterdiğim Ahmet Temir'in 1955 yılındaki yazısı
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 09 Şubat 2013, 19:21:09
TÜRKLER NEDEN GÖK YELELİ BOZKURT'U (GÖKBÖRÜ) ONGUN OLARAK SEÇTİ?

Tanrı bütün varlıkları yaratırken farklı özelliklerle yaratmıştır.
Ruslar ayıyı, İngilizler aslanı, Amerikalılar kartalı, İspanyollar boğayı milli sembol saymışlar.

Biz Türkler neden başka bir hayvan değil de Gök yeleli Bozkurt'u sembol edindik?

Bozkurt'un özelliklerini temel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

1 - Bozkurtlar atasına bağlıdır;Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer. Girdiği sürünün liderliğini alır;

2 - Bozkurt özgürlüğüne düşkündür. Dünyada evcilleştirilemeyen tek hayvan olma unvanı Orta Asya Bozkurtlarınındır.
Bozkurt (Gök Yeleli Bozkurt-GÖKBÖRÜ) herhangi bir şekilde tuzağa düşürülerek yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalar ve intihar eder.
Bozkurt esareti kabul etmeyen bir varlıktır. Bozkurt'un boynuna tasma takıp bir kafese koyamazsınız. Bozkurt, esaret altında yaşamaktansa, ölümü kabul eder kendisini parçalar ve intihar eder.

3 - Bir bozkurt sadece yiyeceği kadarını avlar ve yavrusu olan bir hayvana saldırmaz, avlamaz.
Bozkurt leş eti yemez. Kendi avını kendisi avlar. Başka hayvanların avladığı leşi yemez.

4 - Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar.
Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez. Bozkurt yaşamından tek eş seçer.  Eşi ölmeden başka eş aramaz.

5 - Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle düşmanına saldırırlar.
Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele eden bir yapıya sahiptir.

6 - Bozkurtların bir lideri vardır ve sürü o liderin emrinden çıkmaz.
Bozkurt liderine bağlıdır, dinlenme anında da lideri etrafında koruma tedbirleri alır. Bozkurtlar avlanmaları, toplu yaşam kurallarına uyma vb. açılardan bir sistem içerisindedirler, yani asildirler.

7 - Bozkurtlar teşkilat halinde bir yaşam sürerler. Bozkurt ekip çalışması yapar ve disiplinli yaşayışa son derece düşkündür.

8 - Karda yürüyen 40 bireylik bir Bozkurt grubunu takip etseniz ancak, beş, altı ayak izi görebilirsiniz, o kadar dikkatli ve organizedirler, çünkü grup önde giden lider Bozkurt’un ayak izlerine basarak ilerler.
Bozkurtlar asla düzensiz ve plansız hareket etmez, gelişi güzel avlanmazlar.

9 - Bozkurtlarda bir yavrunun hem annesi, hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır.
Bozkurtlarda grup hiyerarşisi buna müsaade etmez. Diğer grup üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler.

10 -Bizim sembolümüz, Gök yeleli bozkurttur; yani "GÖKBÖRÜ". Bu kurt türü sadece Orta Asya dolaylarında yaşamaktadır.
Türk milleti Bozkurt'u taşıdığı bu üstün özelliklerinden dolayı kendine benzetmiş ve ongun olarak seçmiştir.

11- Türk milleti asırlarca Bozkurtlaşan şahsiyetler yetiştirmiştir.

Bozkurt bu nedenle tarihimiz içinde bayrak olarak da kullanılmıştır.

TTK.
Başlık: BOZKURT
Gönderen: Kanpusat - 16 Mart 2013, 01:14:35
Türk kültüründe Bozkurt'un manasını açıklayabilmek için kültürün tanımlanması gerekir. Özellikle kültürde sembolün öneminden bahsettikten sonra Bozkurt'un anlamını daha kolay kavrayabiliriz. Bir milletin kültürü ile mitolojisi birbirinden farklı kavramlar değildir, her ikisi de aynı hayat felsefesinden beslenmektedir. Kültür; bir milletin, dilini, sanatını, hukuk ve ahlak anlayışını, duygularını, inançlarını, hükümlerini aksettirir. Çünkü bir milletin folklorunu ve edebiyatını belirleyen, mensuplarının idrak alemini oluşturan değerlerin özünde o milletin kültürü vardır. Kültürün özelliği, milleti meydana getiren fertlere kazandırmış olduğu idraktır. Bir kültürün sınırı, onun zihniyet ve imanı ile çevrelenmiştir. Kültürleri birbirinden ayıran, zihniyet ve iman farklarıdır. Aynı farklara sahip olan cemiyetlerin birbiri ile çarpışmasına sebep olur. Kültür çevreleri benzer olan veya benzer kaynaklardan beslenen kültürler olur ama bunlar birbirine tamamen benzemez. Her kültür, diğerlerinden farklı görünmek durumundadır, farklılık şuuru olarak isimlendireceğimiz bu durum, toplumun bütün hayat şekillerini başka kültürlerden ayrı olmaya, değişik bir üslûp kurmaya yönlendirmektedir. Milli kimlik yahut kişilik dediğimiz bu farklı oluş, düşünce biçiminden, kılık kıyafet; tavır ve davranış biçiminden, eğitime ve eğlenceye kadar hayatın her saha ve safhasında görülür. Mesela, aynı dine mensup olan milletlerin dinî anlayış şekilleri birbirinden farklıdır. Çünkü idrak alemini şekillendiren değer yargıları farklıdır. Bu farkı onaya çıkaran ise o milletin kültürüdür. Bu farklılıklar o milletin mimarî abidelerine, edebî eserlerine, musikî eserlerine, felsefî sistemlerine, v.s... yansır ve kültürün devamlılığını sağlar. Böylece gelecek nesillere yol gösterici olur, kaynaklık yapar. Her toplumun kültür değişimlerinin bir geçmişi vardır. Kaynağını ise o toplumun tarihi derinliklerinden alır. Bir kültür varsa, onun ait olduğu millet vardır. Millet özelliğine layık bir topluluk varsa, muhakkak bir kültürü vardır. Kültürler ve dil, din, tarih, edebiyat, sanat, örf ve adetler gibi unsurlar, ait oldukları cemiyetler kadar eski ve onlarla yaşıt sayılmalıdırlar. Bu kültür unsurları nesilden nesile intikal ederler. Bunun neticesi olarak da yeni nesiller bunları hazır bulurlar. Kültürü kalıcı kılan ve gelecek nesillere aktaran, kültürün değer yargılarıdır. Bu değer yargıları da kendini sembollerle yaşatır. İşte bu semboller kültürün en güçlü ve kalıcı kısmını oluşturur.

Kültürün genel manâda anlamını açıkladıktan sonra üzerinde durmamız gereken önemli bir kavram da "Türk Kültürü" kavramıdır. Bizim atalarımız Orta Asya'da, Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasındaki bölgede  yaşıyorlardı. Burası Çin ile sınırdaş olan bir ülkeydi. Bu yüzden Türklerin eski tarihlerine ait bilgilerin pek çoğunu (malesef) Çin tarih kaynaklarından öğreniyoruz.. Çin tarihçileri M.Ö. 2000-1000 yılları arasında ilk Türk hükümdarlarından bahsediyorlar. Böylece Türklerin bilinen tarihi 4000 yıllık bir tarihtir. Atalarımızın kültürü "Bozkır" kültürü olarak ifade edilmektedir. Bozkır kültürünü Türklerin siyasi ve sosyal yapısı oluşturmaktadır. Bu kültür, göç ve fetihler esnasında orada terk edilip gelinmiş değildir. Esasında, sosyolojik kaideler de göstermektedir ki kültür bir elbise gibi eskiyip atılmaz veya değiştirilemez.

Bozkurt, asırlardır yaşayan bir ülkünün, Büyük Türkçülük Ülküsü'nün sembolüdür. Türk destanlarındaki, dolayısıyla Türk Milleti'nin inanışlarındaki rolü üç şekildedir:

Ata olarak Bozkurt

Rehber olarak Bozkurt

Kurtarıcı olarak Bozkurt

Bozkurt'tan türemiş olmak inancı Türklere uzun zaman boyunca büyük bir gurur, emniyet ve geleceğe güvenle bakma duygusu vermiştir. Bazı Türk destanlarında ana, bazı Türk destanlarında baba olarak görülen Bozkurt çok defa Türk neslinin yok olacağı zaman ortaya çıkmakta ve Türklerin neslinin devam etmesini sağlamaktadır. Böylece Türklerin soyunu kutsallaştırmaktadır. Türklerin millet hayatında büyük tesiri olacak hareketlere girişecekleri zamanlarda Bozkurt onlara yol göstermekte, rehberlik yapmaktadır. Ergenekon Destanı'nda ve Kut Dağı efsanesinde Bozkurt milli bir kılavuz rolünü oynamaktadır. Türk'ün zor duruma düştüğü zaman Bozkurt'un ortaya çıkarak onu kurtarması, evladı üzerine eğilen bir ananın veya babanın şefkat duygusunu hatırlatacak derecede derin bir mana da taşımaktadır. Sanki Bozkurt manevi bir alemden Türk Milleti'nin akıp giden hayatını devamlı takip etmekte ve onların başının sıkıştığı, çaresiz kaldıkları zaman ortaya çıkarak yol göstermektedir. Türk tarihinde pek çok kahraman, Bozkurt simgesi ile temsil edilmiştir. Aşına sözcüğünün hem Bozkurt anlamına gelmesi, hem de Hun ve Göktürk hükümdar sülalesinin adı olması rastlantı değildir.

Bozkurt'un Türk destanlarındaki fonksiyonu tamamen semboliktir. Milletin büyüme, yayılma ve güçlenmesi için takip edilmesi gereken yolların işaretini destan maddî unsurlarla ifade etmektedir. Bozkurt'ta sembolize edilen fikir Türk birliğini sağlayan, Türklerin büyüyüp gelişmesini temin eden bir fikirdir. Türkler bu fikire inanıp riayet ettikçe hakimiyetlerini ve üstünlüklerini korumakta, bu fikirden ayrıldıkları zaman felakete uğramaktadırlar. Onları felaketlerden kurtaran da yine Bozkurt olmaktadır. İşte burada Bozkurt, bir ülkünün, yani sosyal bir hayat nizamının yansımasından başka bir şey değildir. Kısacası, Bozkurt asırlardır varolan bir ülkünün sembolüdür.

Eski Türkçe'de Bozkurt'a, "Kök Böri" (veya "Börü") adı verilirdi. Buradaki "Böri" (ya da "Börü") sözcüğü "Kurt" anlamına gelirken, "Kök" de bugünkü "Gök" sözcüğünün eski söyleniş biçimidir. Fakat Kök (Gök) kelimesi mavi rengi tasvir etmek veya gökyüzünden bahsetmek için değil, "Ulu" anlamında kullanılır. Mesela "Kök Tengri", "Ulu Tanrı" anlamına gelir.

Türk destanları arasında, milli motifler bakımından özellikle dikkat çekenler şunlardır:

Oğuz Destanı.
 
Bozkurt Destanı.
 
Ergenekon Destanı.

Göç Destanı.

Bu dört destandaki ortak ve temel motif, Bozkurt'tur.

Oğuz Destanı'nda, seferleri sırasında Oğuz Kağan'a Bozkurt yol gösterip kılavuzluk yapmış, Oğuz Kağan'ın orduları bu sayede zaferler kazanmıştır.

Bozkurt Destanı'nda, ayakları ve kolları kesilip ölüme terk edilen bir oğlan çocuğunu dişi bir kurt iyileştirip beslemiş; düşman askerlerinin genci öldürmek istemesi üzerine de Altay Dağları'na kaçırıp kurtarmıştır. Daha sonra dişi kurt, bu çocuktan gebe kalarak 10 oğlan doğurmuştur. Bu oğlanların büyüyüp çoğalması ile, Türk soyu eriyip gitmekten kurtulmuştur. Hükümdar olan Aşına, Bozkurt'un anısını unutmadığını göstermek için, çadırının önüne kurt başlı bir bayrak dikmiştir.

Ergenekon Destanı'nda ise, Bozkurt, demir dağı eritip çıkan Türkler'e yol göstermiştir. Ergenekon'dan çıktıktan sonra, Türklerin ilk hükümdarı Börte-Çine (Boz-Kurt) adını almıştır.

Göç Destanı'nda, ana yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Türkler'e, bir Bozkurt yol göstermiştir.

Bu destanlarda, Bozkurt'un şu nitelikleri ortaya çıkmaktadır:

Soyun devamını sağlamak.

Türkler'e kılavuzluk etmek.
 
Türkler'i felaketlerden kurtarmak.

Kurt, Türk efsanelerinde merkezi bir konumdadır. Gök Türk kağan sülalesi olan Aşına ailesinin atası bir dişi kurt idi. Gök Türk kağanları, atalarının anısına saygı olarak, otağlarının önüne altından kurt başlı bir tuğ dikerlerdi. Böylece kurt başlı sancak, Türkler'de kağanlık (hakanlık) alameti olmuştur. Ancak bu gelenek yalnızca Gök Türkler'e özgü olmayıp, kökeni Asya Hun Türkleri'ne ve Türkler'in eski atalarına değin gider. M.Ö.'ki Asya Hunları'nda ve hatta o çağlarda Batı Türkistan'da yaşayan U-sun (Wu-sun) Türkleri'nde, tıpkı bildiğimiz Bozkurt Destanı'nda olduğu gibi, kurttan türeme efsanesi ve dişi kurdun verdiği süt ile beslenme inancı yaşıyordu. Aynı efsane Tabgaç Türkleri'nde de vardı; Tabgaç ülkesinde "kurt dağları", "kurt ırmakları" bulunmaktaydı. Uygur Türkleri'nin kökenlerine ilişkin bir efsane de onları kurda bağlıyordu (Uygur Kaganlığı, Gök Türk Kaganlığı'nı takiben kurulan bir Türk devleti olup, Kök-Türk Kaganlığı'nın devamıdır).

Kurt, eski Türk kültüründe "at" ile birlikte en önemli yeri tutan hayvandır. Türkler kendilerinin kurt soyundan indiklerine, seferlerde kendilerine kurdun yol gösterdiğine inanmışlardır. Türkler, güçlü ve saldırgan bir hayvan olan kurdu kendilerine simge olarak seçtikleri gibi, komşuları da onları kurttan türemiş saldırgan karakterli insanlar olarak tanımışlardır.

Gök Türkler'e göre dişi kurt "ulu ana", Uygur Türkleri'ne göre de erkek kurt "ulu ata"dır. Oğuz Kağan Destanı'nda, Oğuz'a her sefere çıkışında gök bir kurt öncülük eder. Çingizname'de Alanguva, gökten inen bir kurttan gebe kalır ve doğan çocuğun soyundan da Cengiz Han gelir.

Dede Korkut Öyküleri'nde kurt yüzünün mübarek olduğu belirtilir. Yine Dede Korkut Öyküleri'nden birinde Salur Kazan, kurtla haberleşir, kendisine yurdundan haber vermesini ister.

Etnoloji bilimine göre, kurt motifi Türkler için ''tipik''tir; yani, başka kavimlerde görülmeyen etnografik bir belirtidir. Eski Çin kaynaklarında bile Türk soyundan olan kavimler "Kurt'tan Türeyenler" olarak tanımlanırken, Türk soyundan olmayan kavimler "Kurt'tan Türeyenlerden Değildirler" biçiminde ayırdedilmiştir.

Türk destanlarında kurt yol gösteren, sıkıntılı anlarda yardıma yetişen bir varlıktır. Uygur Türkleri'nin Kutlu Dağ Destanı'nda kurt, ülkeye bolluk ve mutluluk getirdiğine inanılan kutlu bir kayanın Çinliler'e verilmesinden sonra, üzerine uğursuzluk çöken ülkenin açlığa mahkum olması üzerine kendilerine yeni bir yurt arayan Türkler'e kılavuzluk etmişti.

Batıda (11. yüzyılın sonu) Kuman Türkleri'nde yardımına başvurulduğuna ilişkin kayıtlar bulunan kurdun kılavuzluk işlevi, 2. yüzyılın ortalarına değin gitmektedir. 160-170 yılları arasında topraklarından ayrılmak zorunda kalan Tabgaç Türkleri'nin ataları (yani Hun Türkleri) bir Bozkurt'un önderliğinde yolsuz dağlardan aşabilmişlerdi.

En büyük ve en eski Türk destanı olan Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Kağan, gün ışığının içinden çıkan bir Bozkurt'un öncülüğünde dünyayı fethetmiştir. Şimdiki Bulgaristan topraklarında bulunan Madara'daki kaya kabartmasında görkemli bir atlı biçiminde gösterilen Kurum Han'ın yanındaki kurt tasviri de, Türk bozkurt geleneğinin taşa işlenmiş örneklerinden biridir. Kurt motifi, çobancılık ve besicilikle (Eski Türkler'in ekonomisi hayvan besiciliğine dayanır) olan sıkı ilgisinden ötürü bozkırlı ve doğrudan doğruya Türk'tür. Bundan dolayı, bugün dahi dünya Türkleri arasında söylenen masal ve halk öykülerinde hem ata, hem de kurtarıcı-kılavuz nitelikleri ile Bozkurt, bütün Türkler tarafından kutlu sayılmış ve Türklüğün milli simgesi olmuştur. Bozkurt, destanlarda Türk'ün yaşam ve savaş gücünü temsil eder.

Türkler kahramanlarını gök kurtlara benzetmiş, kağanlarının gövde yapılarına bile kurt çizgisini işlemişlerdir. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz'un beli kurt beline benzetilir. Aynı destanda Oğuz Kağan, hükümdarlığını halka bildirdiğinde "Kök Böri bolsungıl uran" ("Gök Börü olsun savaş narası") demiştir. Yine Oğuz Destanı'nda, Türk ordularına gök tüylü, gök yeleli bir erkek kurt yol gösterir.

Kırgız Türkleri'nin büyük destanı Manas Destanı'nda kurt, bir düş yorumu olarak karşımıza çıkar. Destana göre Manas Han'ın karısı Kanıkey Hatun düşünde bir eğe görür ve eğeyi alıp saklar. Ertesi gün uyanınca ülkenin deneyimli yaşlı kişilerine düşünü anlatır. Yaşlı kişiler bu düşü duyunca sevinip Kanıkey Hatun'a şöyle derler: "Senin çocuğun, gök yeleli korkunç bir kurt gibi olacak..." Kırgız Türkleri, cins ve güzel atlara da ''Kök Böri'' (Gök Kurt, Boz Kurt) adını verirlerdi...

 
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 16 Nisan 2013, 22:40:01
KIBRIS'TA EOKA'YA KARŞI SAVAŞAN BOZKURTLAR

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-kibrista-eokaya-karsi-savasmis-bozkurtlar-1366141052.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 22 Nisan 2013, 10:35:09
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt-1366615999.jpg)

Hazırlanmakta olan "Türk Ocakları'nda Bozkurt" başlıklı kitabın kapağıdar. Kapağın ortasında görülen amblem Türk Ocakları’nın uzun ve meşakkatli bir çalışmasının ardından kabul ederek rozet haline getirdiği ilk semboldür. Rozetin üzerinde eski Türk alfabesi Göktürk yazısı=runik yazı) ile Türk Ocakları yazısının baş harfleri olan “T” ve “O” harfleri kullanılmıştır.
Fahrettin Savaş Konar

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 22 Nisan 2013, 10:37:35
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt1-1366616177.jpg)

BİR GAZETE BAŞLIĞINDA BOZKURT
İstanbul İngilizler tarafından işgal edilince ilk yaptıkları iş, Türk Ocağı’nı basmak; bina, eşya, defter ve evrakına el koymak, üyelerinin toplanmalarını önlemek ve en önemlisi yayın organlarını susturmak olmuştur. Üyeler bu durum karşısında değişik mekânlarda gizli gizli bir araya gelerek devletin nasıl kurtulacağına, kendilerince neler yapılması gerektiğine dair konuşmalar yaparak, mücadele yolları ararlar. Ortaya atılan fikir, kurtuluşu destekleyecek bir gazete çıkarılmasıdır. 100 Türk Ocaklı, ortaya her biri 100’er lira koyarak bir grup oluştururlar ve “TÜRK DÜNYASI” adlı bir gazete çıkarırlar. İşte bu gazete başlığının sağ ve solunda, ön yüz görünüşlü iki Bozkurt başı sembol olarak kullanılmıştır. Hatta aynı gazetenin 15 Ekim 1919 tarihli nüshasında sağ baştaki Bozkurt başının altına “Yeni bir Ergenekon özlemiyle…” sözü konularak, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlayarak Anadolu’ya geçen Atatürk’ün Ergenekon’da olduğu gibi “Türk Milletini yeniden kurtarması özlemi vurgulanmıştır. Nitekim on yıl sonra (1929), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) “Ergenekon” adlı kitabında da Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nı yeni bir Ergenekon gibi görmüş ve yorumlamıştır.
Fahrettin Savaş Konar

(Gazete 1917-1919 yılları arasında yayımlanmıştır.)

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 22 Nisan 2013, 10:41:56
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt2-1366616477.jpg)

TÜRK OCAKLARI'NDA İLK BOZKURT- Bir tesadüf eseri ortaya çıkan, çekildiği yer ve zaman tam olarak bilinmemekle beraber, 1918-1919 yıllarında İstanbul'un Fatih semtinde olduğu tahmin edilen yukarıdaki fotoğrafta, TÜRK OCAĞI tarafından işletilen halka açık yazlık bir çay bahçesinin giriş kapısı üzerine asılan tabelânın sağ ve sol başlarında, hilâllerin içinde yıldız yerine yandan görünümlü Bozkurt başı kullanılmıştır. Bu, Türk Ocakları'nın resmî anlamda kullandığı ilk Bozkurt motifidir. Çünkü burada "Türk Ocağı Serbest Bahçe ve Salonları" yazılı olduğundan, ona ait bir işletmedir. (İlgili resmin orijinali Mehmet Uzun Baboğlu'ndadır.)
Fahrettin Savaş Konar

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 22 Nisan 2013, 10:44:52
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt3-1366616646.jpg)

Bu resim ise Türk Ocakları'nın resmî anlamda ilk kullandığı aşağıdaki resmin yıllar sonra Atatürk döneminde ortaokul öğrencilerinin kasketlerinde görülmüştür. Yukarıdaki resimde solda gördüğümüz öğrenci de bugün hâlâ hayatta olan değerli ağabeyimiz Sami YAVRUCUK'tur. İlgili resmi de incelemek üzere bana verdiğinde Bozkurtlu kasket ortaya çıkmıştır. Büyük saygı duyduğum Sami ağabeyime de bu vesile için teşekkür eder, sağlıklı geçireceği uzun ömürler diler, ellerinden öperim.
Fahrettin Savaş Konar

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 22 Nisan 2013, 10:46:50
Konu ile ilgili çalışmaları, katkıları için sayın Fahrettin Savaş Konar Beğ'e saygı ve teşekkürler.

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-fahrettin-beg-1366616931.jpg)

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-kimlik-1366735547.jpg)
2) TÜRK OCAĞI HÜVİYET VARAKASI (Üye Kimlik Cüzdanı)
a) 1950’li yıllarda hazırlanan bu kimlik cüzdanı 1960 yılı sonuna kadar kullanılmıştır.

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-kimlik1-1366735601.jpg)
b) Bugün için bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda bulabileceğiniz bu üye kimlik cüzdanlarından bir tanesi de bende olup, büyük bir şeref ve titizlikle saklamaktayım.
Fahrettin Savaş Konar

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 22 Nisan 2013, 17:28:27
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt4-1366640705.jpg)

(http://4.bp.blogspot.com/-2XYN7ZrzfB4/UTNs2Xj0ZxI/AAAAAAAAASE/VI5itCci8cw/s400/S%C3%B6z+Gazetesi,+25+Nisan+1944Say%C4%B1+2306,+Sayfa+2'den++KMTHP+Milli+Parti.JPG)

KIBRIS’TA BOZKURT SEMBOLLÜ İLK SİYASÎ PARTİ Eski Türk alfabesinin (Göktürk alfabesinin) “T” ve “O” harfleri 1944’de Kıbrısta Dr. Fazıl Küçük tarafından kurulan ve ilk siyasî parti olan Kıbrıs Millî Türk Halk Partisi’nin ambleminde ve bayrağında da kullanılmıştır. Ancak buradaki anlamı “Türkün Ocağı” olarak yorumlanır.
Fahrettin Savaş Konar


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 23 Nisan 2013, 19:41:52
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt5-1366735256.jpg)
Türk Ocakları’nın pek bilinmeyen arşivinden seçmeler
1) ANTETLİ DAVETİYELER
Türk Ocakları Ankara Şubesi’nin 1950’li yıllarda davet mektuplarında kullandığı antetli kâğıtlarda Bozkurt başı vardı.
Fahrettin Savaş Konar

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 23 Nisan 2013, 20:14:35
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt6-1366737139.jpg)
5) Ankara Türk Ocağı Kurs Öğrencileri kimlik kartı
(Arka yüzü)
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt7-1366737178.jpg)
Ankara Türk Ocağı Kurs Öğrencileri Kimlik Kartı’nın ön yüzü.
Bu kart, o dönemde gerek Ankara Türk Ocağı Yönetim Kurulunda görevli ve hem de Kurslar Müdürü idim.
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt8-1366737212.jpg)
6) TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ’nin kullandığı KURT BAŞLI MÜHÜR
Türk Ocakları Genel Merkezi’nin;
Ocakların tarihçesi, mefkûresi (ülküsü), programı ve son tüzüğünün toplandığı, 1969 yılında bastırdığı kitabın kapağında Genel Merkezin kullandığı kurt başlı mühür bulunmaktadır.
Fahrettin Savaş Konar


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 23 Nisan 2013, 21:15:08
Kişisel olarak tanıdığım ve kendisini tanımış olmaktan kıvanç duyduğum değerli Türkçü büyüğümüz Sayın Fahrettin Savaş Konar beyefendi, kişisel arşivinde barındırdığı, bu essiz değerdeki bilgi ve görselleri bizlerle paylaştığı ve Sayın Ayhan Başkan kardeşim de bunları bizlere ulaştırdığı için ayrı ayrı sağolsunlar, varolsunlar!
İyi ki varlar!
Kök Tenğri, her ikisinin de, Türklük aşkıyla çarpan yüreklerine kut versin!
Sağlık ve esenlik dileklerimle...

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 23 Nisan 2013, 22:46:20
Sağolun, varolun Başkanım.


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 24 Nisan 2013, 09:29:48
ÇEÇENİSTAN’DA BOZKURT DÜŞMANLIĞI

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-cecenistan-1366784916.jpg)

-Çeçenistan’da bir resmî kurumun armasını (logosunu) gösteren dokuz yıldızın ortasında bir Bozkurt başı bulunmaktadır. Ruslar Çeçenistan’ı işgal ettiklerinde bu tabelâları yerlerinden sökmüşlerdir. Resimde Bozkurt düşmanı bir Rus askeri hıncını tabelâdan değil, doğrudan doğruya Bozkurttan almaya çalışıyor. (Türkiye gazetesi, 03.03.2000).
Fahrettin Savaş Konar


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 24 Nisan 2013, 13:28:12
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt4-1366640705.jpg)

(http://4.bp.blogspot.com/-2XYN7ZrzfB4/UTNs2Xj0ZxI/AAAAAAAAASE/VI5itCci8cw/s400/S%C3%B6z+Gazetesi,+25+Nisan+1944Say%C4%B1+2306,+Sayfa+2'den++KMTHP+Milli+Parti.JPG)

KIBRIS’TA BOZKURT SEMBOLLÜ İLK SİYASÎ PARTİ Eski Türk alfabesinin (Göktürk alfabesinin) “T” ve “O” harfleri 1944’de Kıbrısta Dr. Fazıl Küçük tarafından kurulan ve ilk siyasî parti olan Kıbrıs Millî Türk Halk Partisi’nin ambleminde ve bayrağında da kullanılmıştır. Ancak buradaki anlamı “Türkün Ocağı” olarak yorumlanır.
Fahrettin Savaş Konar

TTK.

Sn. Karagülle; nihayet yapılan düzeltmelerden sonra buraya giriş yapabildim. Çalışmalarıma sayfalarınızda yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim ve çalışmalarınızda sizlere başarılar dilerim. Fahrettin Savaş Konar
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 24 Nisan 2013, 18:15:14
Sn. Karagülle; nihayet yapılan düzeltmelerden sonra buraya giriş yapabildim. Çalışmalarıma sayfalarınızda yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim ve çalışmalarınızda sizlere başarılar dilerim. Fahrettin Savaş Konar

Sayın hocam, Türk kimlik ve kültürünün bir parçası olan "BOZKURT" çalışmalarınız takdire şayan seviyededir. Bizler size çok teşekkür ederiz, böyle anlamlı bir konuda bizleri bilgilendirdiğiniz için. Saygılarımla.

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 24 Nisan 2013, 18:33:17
Teveccühünüz için teşekkür ederim. Saygı, selâm ve başarı dileklerimle...
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 24 Nisan 2013, 23:05:04
Teveccühünüz için teşekkür ederim. Saygı, selâm ve başarı dileklerimle...

Hoş geldiniz, esenlikler getirdiniz değerli büyüğüm.
Varlığınız bizlere güç, birlikteliğimiz de onur vermektedir.

Sağlık ve esenlik dileklerimle...

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 24 Nisan 2013, 23:20:53
Teşekkür eder, sağlık ve başarı dileklerimi sunarım.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 25 Nisan 2013, 00:37:40
TURAN DERGİSİ VE BOZKURT LOGOSU

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-turan-1366839276.jpg)

ATSIZ Hocamızın sağlığında, kurduğu TÜRKÇÜLER DERNEĞİ’nin yönetiminde büyük gayretler sarfederek çalışmalarda bulunan Faruk ÇİL isimli arkadaşımız, 1972 yılından başlayarak 1976 yılına kadar değişik girişimlerle, bazen “Kavgamız TURAN”, bazen “TURAN Kavgamız” isimleri ile teksir halinde bir BÜLTEN ÇIKARIYORDU. Nihayet 1976 yılında "TURAN” adı ile bir dergi çıkarmaya başladı. İşte yukarıda görülen bu derginin 2. sayısının kapağıdır. Burada esas dikkati çeken ve bize etki eden ise loğo olarak kullanılan Bozkurt figürünün son derece değişik olmasıdır.
Fahrettin Savaş Konar

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-turan1-1366839361.jpg)

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 25 Nisan 2013, 00:41:43
ÇUVAŞ KAŞGIR’I (=BOZKURT’U)

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-cuvas-1366839661.jpg)

DÜNYA TÜRK GENÇLİK BİRLİĞİ, zaman zaman değişik Türk illerinde biraraya gelerek, Türk gençlerini ilgilendiren konularda tartışıp, neler yapılması gerektiğini karara bağlarlar ve ilgili birimlere ulaştırırlar. İşte bunlardan 9.su da 9-16 Eylül 1999 yılında Rusya Federasyonuna bağlı Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti’nin ŞUBAŞKAR (ÇEBOKSARI) şehrinde yapıldı. Çuvaş Gençler Birliğinin kısa adı da SUVAR’dır.

SUVAR Başkanı Kurultayın açış konuşmasında: “YOL GÖSTERİCİMİZ OLAN BOZKURT’U KENDİMİZ BURADA BASIP, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ” demiştir. Nitekim Ergenekon’un simgesi olar demir dövme, bu kurultaya katılan gençlik liderlerinin hazırlanan bir kalıba çekiçle vurulurak, her seferinde yukarıda görülen ve onların KAŞGIR dedikleri Bozkurt rozeti yapılarak yerine getirilmiştir. Böylece herkes kendi Bozkurt rozetini kendisi hazırlamış oluyordu.

İşte yukarıda son derece değişik bir görünümde olan Bozkurt resmi bu şekilde hazırlanmış olanlardan birine aittir. Bu vesileyle bu kurultaya katılıp, dönüşünde o günleri bize tefrika halinde yazarak anlatan değerli kardeşim Kemal ÇAPRAZ’da rahmet diliyorum.
Fahrettin Savaş Konar


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 25 Nisan 2013, 08:30:33
(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/12/image00118.jpg)

Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün BAŞBUĞ ATATÜRK'e Türkiyat Enstitüsü’nün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğunda BAŞBUĞ ATATÜRK şu cevabı vermiştir:

“Karlı Tanrı Dağları'nın önünde elinde meşale tutan bir BOZKURT olsun, bu meşale genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon'dan çıkmamızda kılavuz olan BOZKURT, TÜRK'lüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin."

(Millî Kütüphane Arşivlerinden, ProfDr. Osman Fikri Sertkaya, “Atatürk ve Türk Dili” Türk Dili dergisi,S.599, Ankara,Kasım-2001, s.549.)

TÜRKİYAT ENSTİTÜSÜ (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy55ZW5pZGVuZXJnZW5la29uLmNvbS8xNy10dXJraXlhdC1lbnN0aXR1c3Uv)


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 25 Nisan 2013, 11:47:01
Sayfanızda bu çalışmalara yer verdiğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim. Fahrettin Savaş Konar
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: kökini - 26 Nisan 2013, 01:19:31
(http://www.yenidenergenekon.com/wp-content/uploads/2011/12/image00118.jpg)

Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün BAŞBUĞ ATATÜRK'e Türkiyat Enstitüsü’nün ambleminin nasıl olması gerektiğini sorduğunda BAŞBUĞ ATATÜRK şu cevabı vermiştir:

“Karlı Tanrı Dağları'nın önünde elinde meşale tutan bir BOZKURT olsun, bu meşale genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilminin ifadesi olsun. Ergenekon'dan çıkmamızda kılavuz olan BOZKURT, TÜRK'lüğün Anadolu topraklarındaki yeni devletinin kuruluşunu ifade etsin."

(Millî Kütüphane Arşivlerinden, ProfDr. Osman Fikri Sertkaya, “Atatürk ve Türk Dili” Türk Dili dergisi,S.599, Ankara,Kasım-2001, s.549.)

TÜRKİYAT ENSTİTÜSÜ (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy55ZW5pZGVuZXJnZW5la29uLmNvbS8xNy10dXJraXlhdC1lbnN0aXR1c3Uv)


TTK.


Bu amblemin böyle bir manaya geldiğini bilmiyordum. Anlamını okuyunca çok etkilendim. Paylaşım için teşekkürler ağabey. Esen kalınız.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 27 Nisan 2013, 00:52:40
GAGAUZ TÜRKLERİ’NİN BAYRAĞI VE ÖZELLİĞİ

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-gokoguz-1367012771.jpg)
Sempozyum dolayısı ile Tekirdağ’da bulunan o zamanki Gagauz Topluşu (Meclisi) Başkanı ve Başbakanı Mihail Kendigelen, Türk Ocakları Kadıköy Şubesi’ni ziyaret etmişti. Bu vesile ile kendisine bayraklarının Türk Ocakları’nın bayrağına benzediğini ancak çene kısmının daha sivri olduğunu söylediğim zaman: “Eh ne yapalım, aceleyle bu kadar olur” diye cevaplamıştı. Daha sonra da yaptığımız konuşmada bu bayrağın yanında resmini gördüğünüz Petri Usta tarafından çizildiğini söyledi. Resimde Petri Usta kendi özel atelyesinde çalışırken görülmektedir. Çizimini yaptığı bayrağını da işyeri duvarında görüyoruz.
Fahrettin Savaş Konar

GAGAUZ TÜRKLERİNDE BOZKURT KÜLTÜRÜ

Gagauz Türkleri’nin kültürlerini tanıtmak amacı ile bir dizi “Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu” düzenlenmiştir.

İlki 1994’de Moldova-Komrat’ta, 2.si 1996’da Edirne’de, 3.sü 1998’de Komrat’ta, 4.sü KKTC-Gazimagosa’da, 5.si ise 16-17 Ekim 2000 tarihinde Tekirdağ’da yapılmıştır.

İşte bu vesile ile ben de Tekirdağ’ın haftalık olarak çıkan “TRAKYA” gazetesinde (090-Büyük boy) 01-07 Kasım 2000 (S.104, s.6) tarihinden başlayarak 08-15 Mayıs 2001 tarihleri arasında “5. Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumunun ardından…” ana başlığı altında 19 seri yazı yayımlamıştım.

Bunlardan 01-07 Mayıs 2001 tarihinde 18. seri numarası ile çıkan sayfa aşağıda görülmektedir.
Fahrettin Savaş Konar

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-gokoguz-1367013099.jpg)


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 27 Nisan 2013, 01:37:28
Gençlerimizin Türk Dünyası'nın parçalarını gördükçe bilgi dağarcıklarının genişleyeceğine ve yeni katkılarla bu dâvâya daha çok bağlanacağına inanıyorum. Bu belge ve bilgilerin tozlu raf veya dosyalarda kalması yerine burada yayımlanması mutlaka iyi olacaktır. Bundan dolayı da memnunum. Sizlere de bu konuda yardımcı olmanızdan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılarınızın daim olmasını dilerim. Fahrettin Savaş Konar
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: o.öcal - 28 Nisan 2013, 11:47:06
Bozkurt figürlerinin farklı olması o kadar da önemli değil. Adı, adının yaptığı çağrışım, Türk mitolojisindeki yeri ve önemi, Türkçü yüreklere bıraktığı cesaret, özgürlük, birlik ve savaşçılık ruhu vs. önemlidir. Amacımız bir siyasi partinin tekeli olmaktan kurtarıp Tüm Türk milletinin kutsalı olduğunu Türk milletine anlatabilmek olmalıdır.

Yetmişli yıllardı. Kurt Karaca isimli bir yazarın bir kitabını okuyordum. Bozkurt'a olan sevdamdan dolayı yazarın ismini okuyan babam 'Bu oğlan da sadece hayvanlarla ilgileniyor' diyebilmişti.

Son çalıştığım okulda birinci sınıfları okuturken Atatürk'ün eşyalarının ve bastırdığı pulların bulunduğu bir siteyi öğrencilerimizle inceliyorduk. Bozkurtlu pul resmini gören bir öğrencimiz yöre ağzıyla 'Amah amah köpek köpek' demesi beni gülme krizine tutturmuştu. Yazık ki acı bir gerçek.

Bozkurt bilincini millete verdiğimiz zaman Türkçülüğün yükselişi bir adım öne geçecektir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 28 Nisan 2013, 12:34:03
Sn. O.Öcal; 53 yıldır Türklüğün sembolü üzerinde yaptığım araştırma halen devam etmekte ve her geçen gün bu konuda bilgi, belge ve buluntular beni heyecanladırmaktadır. Türklerde Bozkurt sevgisinin ilk nişanı, belgeleri kaya resimleri ile başlayıp, destanlarla zenginleşmiş ve çeşitli vasıtalara, objelere, eşyalara uygulanarak devam etmiştir. Bugüne kadar bulabildiklerime göre Bozkurt motifi en çok Türkiye Cumhuriyeti’de, ikinci olarak Hunlar’da ve 3. olarak da Etrüskler ile onların devamı olan ve atalarına olan saygılarından dolayı İtalyanlar’da mevcuttur. En etkili olarak da tabii ki Göktürklerin Bozkurt’u bayraklarında taşımış olmalarıdır. Ve hatta bir Göktürk Hakanı’nın halkını “zafer selâmı” ile selâmlayan heykelidir. Konuyu uzatmamak için şöyle bağlayalım: Bozkurt, sadece bir partinin değil, dünya yüzünde yaşayan bütün Türklerin ortak sembolüdür. Ve onun içindir ki araştırmamın “Giriş” bölümünde dediğim gibi: NEREDE TÜRK VARSA, ORADA BOZKURT VARDIR; NEREDE BOZKURT VARSA, ORADA TÜRK VARDIR.   
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 28 Nisan 2013, 12:50:40
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-kurt-basi-1367142515.jpg) (https://hunturk.net/forum/rsm/4769-kurtbasi1-1367142552.jpg)

Bir Göktürk Kağanı..Eliyle yaptığı işaret Kurt Başı ya da Arkeologların Boğa başı olarak tanımladığı işarettir.

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Fatih - 28 Nisan 2013, 12:51:12
NEREDE TÜRK VARSA, ORADA BOZKURT VARDIR; NEREDE BOZKURT VARSA, ORADA TÜRK VARDIR.

Bir büyük bilge Bozkurt Gökbörüler Otağına katılımlarıyla bizlere onur vermiş.
Değerli F. Şavaş KONAR büyüğümüzle olan gönül birlikteliğimizin burada da sürüyor olması ne güzel...
Kutlu olsun!

NEREDE TÜRK VARSA, ORADA BOZKURT VARDIR; NEREDE BOZKURT VARSA, ORADA TÜRK VARDIR.

Türklük mayasıyla yoğrulmuş, Bozkurt yüreklere selam olsun...
Kök Tenğri'nin esenliği bütün Türklerin üzerinedir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: o.öcal - 28 Nisan 2013, 13:00:32
Değerli Fahrettin bey tabi ki biz Türkçüler Bozkurt'un tüm Türk milletine ait olduğunu biliyoruz ve canımızdan öte önemsiyoruz, benimsiyoruz. Fakat bir gerçek var ki insanlarımız bir partinin simgesi olarak görüyor. Bu yanlışı yıkmak çok önemli.

Ben şahsen çok mecbur kalmadıkça bir siyasi partiyi isim vererek övmek veya yermek gibi bir düşünceyi taşımam. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bir zaman Bozkurt'u benimsemiş bir takım insanların farklı bir siyasi parti çatısı altında toplandıklarında gördük ki  Bozkurt'tan vazgeçtiler. Bu da bize gösteriyor ki eski partilerinde veya ocaklarında aldıkları Bozkurt eğitimi Türklüğe yönelik değil partiye yöneliktir. Şayet Türklüğe yönelik olsaydı, öyle yada böyle hala Turancı düşünceyi savunduklarını beyan edenler yeni partilerinde Bozkurt gibi bir kutsal değerden vazgeçmeyeceklerdi.

Hep beraber, Türk milletinde var olan bu yanlışı yıkmalıyız diyerek sizin gibi bir değerli insanın aramızda bulunmasından memnuniyetimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca kısa sürede olsa sizinle sohbet güzeldi.Saygı ile.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 28 Nisan 2013, 15:01:56
Eğer o gençler Türk Kültürünü ve onun en önemli parçası olan Bozkurt'u iyi bilselerdi böyle bir yanlışlığa düşmezlerdi. Bence keşke bütün partiler Bozkurt'a sahip çıksalar; onu bir sembol olarak -ama yazılı, ama işaret olarak- kullansalar. Bu Türk hissedenler için bir onur olur. CHP'nin altı okundan biri "Milliyetçilik"tir (Tabii buradan anlaşılan Türk Milliyetçiliğidir); şimdi o bunu kabul etmiş diye diğer partiler kabul ederse, "uygun değil, veya onda var, onu temsil ediyor" diye bir başka parti alamaz mı? Kaldı ki Bozkurt'u Türkiye'nin dışında da birçok kendini Türk hisseden, bugün için ayrı bayraklar altında yaşan devletler, topluluklar kullanıyor. Şimdi onlar Türkiye'de bulunan bir partiyi mi temsil ediyorlar. Böyle yanlış, mesnetsiz bir dar görüşü ben asla kabul edemem. O arkadaşlar ilim sahibi olmadan fikir sahibi olmasınlar; kültürlerini -özellikle de Türk Kültürünü iyi öğrensinler. Ben 2005 yılında Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümünün uluslaarası olarak düzenlediği "Gizli Diller" ana başlıklı bir sempozyumda "Atatürk Döneminde Bozkurt Sembolü" konulu bildirimi sundum. Eğer yukarıdaki gibi dar bir çerçeveden bakılıp bunu sadece bir partiye maletseler idi o bildiriyi sunmama izin vermezlerdi. Daha sonra da bu sempozyumun bildirileri kitap halinde basıldı. Selâm, saygı ve başarı dileklerimle...
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 28 Nisan 2013, 15:43:26
Göktürk Hakanı'nın taşa işlenmiş bu figürü, Göktürk Hakanının Bozkurt selâmı verirken yapılmış heykelinin bir versiyonundan başka bir şey değildir ve elbetteki kültürümüzün çok değerli bir parçasıdır. O işareti öküze benzeten arkeologların mutlaka o heykelden haberleri yoktur veya bir kasıt vardır. Çünkü Göktürklerin ilgisi öküzle değil, bayraklarına dahi aldıkları Bozkurt'ladır.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 29 Nisan 2013, 07:43:06
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-resmi-gazete-1367210518.jpg)

Cumhuriyetin 4.Yılında Resimli gazete kapağında; Türk Bayrağı yaparak ve Bozkurt amblemi ortasında Atatürk'ün fotoğrafı konularak basılmıştır.


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: o.öcal - 29 Nisan 2013, 11:04:16
Ayhan başkanım küçük ama önemli bir ayrıntıya takıldım. Bu gazete resimli gazete mi, resmi gazete mi?
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 29 Nisan 2013, 11:35:02
Bu gazetenin ismi resmi gazete değil, "Resimli Gazete"dir; yani özeldir. Resim hakkında size şu bilgiyi de vereyim. Öncelikle bu gazetenin orijinal nüshası -yıpranmış da olsa- bende mevcuttur. Kurtuluş Savaşı bittikten ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Atatürk'ün başarısına hayran kalan yabancı basın mensupları Türkiye'ye gelerek veya Türkiye'deki muhabirlerini görevlendirerek, O'nunla röportaj yapmışlardır. İşte bu amaçla bir Fransız muhabir de Atatürk ile yaptığı röportajını; "Türk Bayrağı'nın önünde bir çelenk, çelengin ortasında Atatürk'ün bir portresi ile alt kısmında da bir Bozkurt başı kullanmıştır; yani yukarıdaki resmi...  Daha sonra (1927) "Resimli Posta" gazetesi bunu olduğu gibi ön kapağına alıp, olayı da bir haber olarak vermiştir. Selâm ve başarı dileklerimle...   (Fahrettin Savaş Konar)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 29 Nisan 2013, 11:47:19
Ayhan başkanım küçük ama önemli bir ayrıntıya takıldım. Bu gazete resimli gazete mi, resmi gazete mi?

Bu gazetenin ismi resmi gazete değil, "Resimli Gazete"dir; yani özeldir. Resim hakkında size şu bilgiyi de vereyim. Öncelikle bu gazetenin orijinal nüshası -yıpranmış da olsa- bende mevcuttur. Kurtuluş Savaşı bittikten ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Atatürk'ün başarısına hayran kalan yabancı basın mensupları Türkiye'ye gelerek veya Türkiye'deki muhabirlerini görevlendirerek, O'nunla röportaj yapmışlardır. İşte bu amaçla bir Fransız muhabir de Atatürk ile yaptığı röportajını; "Türk Bayrağı'nın önünde bir çelenk, çelengin ortasında Atatürk'ün bir portresi ile alt kısmında da bir Bozkurt başı kullanmıştır; yani yukarıdaki resmi...  Daha sonra (1927) "Resimli Posta" gazetesi bunu olduğu gibi ön kapağına alıp, olayı da bir haber olarak vermiştir. Selâm ve başarı dileklerimle...   (Fahrettin Savaş Konar)

Uyarı ve açıklama için çok teşekkür ederim değerli büyüklerim. Var olun.

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 29 Nisan 2013, 12:22:50
ATATÜRK’ÜN TÜRK BAYRAĞINDA BOZKURT ÖZLEMİ
     Yıl 1921 sonları…

     Anadolu’nun her yerinde kurtuluş mücadelesi hız kazanmış ve düşman perişan durumdadır. Ancak asıl savaş, Ankara’ya yaklaşan Yunan ordusu ile yapılmaktadır. Düzenli ordumuzun başında da Mustafa Kemal bulunmaktadır.

     Sakarya Meydan Savaşı diye anılan savaşın henüz bitmediği, ancak düşmana büyük kayıplar verdirilerek geri çekilmeye mecbur bırakıldığı günlerde bir akşam Atatürk silâh arkadaşları ile sohbet ederken konu yeni devletin kuruluşuna gelir.

      İşte bu sırada Atatürk (mealen): ‘Arkadaşlar! Yakın zamanda yeni bir devlet kuracağız. Bu devlete bir gök bayrak gerek. Ama bu bayrağın üzerinde -ön yüzden bir Bozkurt başı- olsun’ diyor. Bu sözü üzerine birden şaşkınlık geçiren arkadaşları, halkın Ay-yıldızlı bayrağa alıştıklarını ve bunun halk üzerinde de etkili olduğu görüşünü dile getirirler.

      Ve bu görüş orda kalır. Ancak Atatürk’ün içindeki bu özlem sönmez.
 
ATATÜRK’ÜN BU ÖZLEMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

     Ben bu konuyu ilk defa Marmara Üniversitesi’nin (İst.) 2005 yılında düzenlediği ‘Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler’ ana konulu sempozyumda ‘Atatürk Döneminde Kurt Sembolü’(1) başlıklı bildirimi sunduktan sonra tartışma bölümünde söz alan MÜ Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.Emine Gürsoy Naskali’nin bir hâtırasını nakletmesi üzerine duydum.

     Kendilerine dedesi, eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar anlatmış.

      Anlatımdan sonra da epey heyecanlandım ve sonra aynı konu hakkında ORKUN dergisinde bir yazı yayımladım.(2)

      Fakat, 2007 yılında aynı konunun Atatürk’ün ölümünün 32. yıl dönümü (1970) dolayısı ile tarihçi, gazeteci ve yazar Enver Behnan Şapolyo’nun yazdığını, gazetedeki bir seri yazıdan öğrendim.(3)

      Burada kısa bir girişten sonra Enver Behnan Şapolyo’nun yazısının tamamı verildiği gibi, alındığı kaynak da vardı; ancak bu kaynak ana kaynak değildi. Bu kaynak ile temasa geçerek nihayet ana kaynağa ulaştım.(4)

      Bu arada araştırmacı, yazar, gazeteci rahmetli Kemal Çapraz ile de görüştüğümde tarihçi yazar Cemal Kutay’ın da bu konuda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine olayı aktardığını söyledi.

      Aynı konuyu daha sonra bir internet sitesinde(5) okudum. Burada da C.Bayar’ın damadı, Prof.E.G. NASKALİ’nin babası Ahmet İhsan Gürsoy ile ‘10 Kasım Belgeseli’ hazırlığı sırasında yapılan bir röportajda bu konu geçiyor.
————————-
(1)Fahretin Savaş Konar,’Atatürk Döneminde Kurt Sembolü’, Kültür Rarihimizde Gizli Diller ve Şifreler (editörler:Emine Gürsoy Naskali-Erdal Şahin), Picus yayını, s.321-330, İstanbul-2008.
(2)Fahrettin Savaş Konar, ‘Bozkurtlu Türk Bayrağı’ORKUN dergisi, S.88,Haziran-2005,s.31-33.
(3)Kerrar Esat Atalay, ‘Atatürk, yeni devletin bayrağını gök bayrak olarak düşünmüştü’(Zaman Tüneli), Yeniçağ (gazetesi), 27.07.2007.
(4)Enver Behnan Şapolyo, ‘Atatürk ve Bayrak’ Türk Kültürü(dergi), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayını,C.IX,S.97, Ankara-1970,s.29-31.
(5)Zafer Yavuz Demirkaya, ‘Bayrağımız/Atatürk’ün Aklındaki Türk Bayrağı’

FAHRETTİN SAVAŞ KONAR


TTK.

Bozkurtlu Türk bayrağı

Geçtiğimiz ay Marmara Üniversitesi’nde (İst.) düzenlenen Gizli Diller ana konulu sempozyumda1 “TÜRKLER’DE KURT / BOZKURT SEMBOLܔ2 başlıklı bildirimi sunduktan sonra Oturum Başkanı Doç. Dr. Mehmet AÇA “Tartışma Bölümü”nü açtı. Bu bölümde, oturumu izleyen Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ, bir hâtırasını anlattı. Prof. NASKALİ, kendilerine eski Cumhurbaşkanlarımızdan Celâl BAYAR’ın anlattığına göre; ATATÜRK, Kurtuluş Savaşı bittikten sonra silâh arkadaşları ile birlikte sohbet ederken, “yeni devletin bayrağı nasıl olsun” konusuna gelir ve “devletimizi temsil edecek bayrağın üzerinde “Bozkurt başı” olsun, ama, bu görünüm, yandan değil, ön cepheden olsun;” der. Ancak, Osmanlı döneminden beri halkın benimseyerek alıştığı bugünkü bayrağımızın kalmasının daha uygun olacağını savunan arkadaşlarının sözünü/isteğini uygun gören ATATÜRK, böylece “Kurt başlı Türk Bayrağı” fikrinden vazgeçirilir...
BİR ZİNCİRİN HALKALARI
Peki, ATATÜRK Türk Bayrağı’nda “Bozkurt başı” olmasını neden istemiştir?
Şimdi bununla ilgili olarak bir zincirin halkalarını gözden geçirebiliriz:
1) Çünkü ATATÜRK, Göktürk Devleti’ne ve onu yöneten Türk büyüklerine hayrandır ve Göktürklerin tuğlarında/bayraklarında “Kurtbaşı” vardır. Ancak, buradaki görünüş yandan bir “Bozkurt başı” olarak tasvir edilmiştir.
2) Yoksa, Dede Korkut’un “Salur Kazan” hikâyesinde “Kurt yüzü mübarektir”3 sözünün ATATÜRK üzerindeki etkisi midir?
3) ATATÜRK, Türk kumandanları arasında en çok sevdiklerini sayarken ilk sıraya TİMUR’u koymaktadır. O, bir TİMUR hayranıdır. O kadar ki, bir sohbetinde, “TİMUR zamanında olsaydım, O’nun ya ptığını yapabilir miydim, onu söyleyemem, fakat, o benim zamanımda olsaydı, belki daha fazlasını yapabilirdi”4 diyebilecek kadar Emir TİMUR’un büyüklüğünü ifade etmekten çekinmemiştir. Ve o TİMUR ki, çok sevdiği ve hatta rivayet edilir ki, her sefere (savaşa) çıkışında öncelikle ziyaret ederek dua ettiği5 ve O’nun için yaptırdığı “Hoca Ahmed Yesevî Türbesi”nin Kazanlı Oda giriş kapısının her iki kanadının metal tokmaklarında birer büyük ve ikişer küçük olmak üzere toplam altı adet -hem de ön yüzden görünümlü olarak- “Bozkurt başı” kullanılmıştir.6 Acaba bu konu ATATÜRK üzerinde etkili olabilir mi?
4) ATATÜRK’ün, 20 Eylül 1917’de Halep’ten Talât ve Enver paşalara gönderdiği uyarı mahiyetindeki gizli raporu, henüz İstanbul İngiliz işgali altında iken -tam metin hâlinde- yayımlayan (15 Ekim 1919) ve ismi de “Türk Dünyası” olan gazetenin sağ ve sol üst köşelerinde -ön yüzden görünümlü- birer “Bozkurt başı” vardır. 100 Türk Ocaklının 100’er lira sermayesi ile kurulan bir şirket tarafından çıkarılan bu gazetenin sağ üst köşesindeki Bozkurt’un ağzında ise, “Yeni bir Ergenekon özlemiyle” ifadesi yer alabilmektedir.7 Yoksa, ATATÜRK’ü etkileyen bu olabilir miydi?
5) ATATÜRK, Türk Bayrağı’nda göremediği “Bozkurt Başı”nı bu defa devlet armasında (mı) görmek ister? Konu 1925 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konur ve 23 Kasım 1926’da birinci seçilen, ressam Namık İsmail’in eserinde de “Bozkurt” vardır, ama, yandan görünümlüdür ve bu da devlet arması olarak kullanılmamıştır.
Bu konuda iki söylenti vardır, birincisi, ATATÜRK’ün Bozkurtun duruşunu/görünüşünü benimsemediğidir, diğeri ise, yanındaki arkadaşlarının Bozkurta, ATATÜRK gibi, millî bir sembol olarak bakmayışları ve O’nu bu konuda desteklemeyişleridir.
6) Ancak, ATATÜRK’ün, “Türk Devleti’nin de bir arması olsun” fikrinden ilham alan Türk Ocaklılar da, Ocağın 1912’de kurulmasına rağmen kendilerine o güne kadar resmen bir sembol (oran/amblem) seçmemiş olduklarından dolayı konuyu Türk Ocakları Hars Heyeti’nde ele alırlar ve ilk resmî amblemini belirleyerek açıklarlar.8 İşte bu amblemde ATATÜRK’ün çok sevdiği TİMUR’un kullandığı kalkanı ve üzerinde önden görünümlü “Bozkurt başı” vardır. Aynı “Bozkurt başı” Türk Ocakları’nın o yıllarda yapılan merkez binasının, büyük salonunun sahnesinin en üstünde, ATATÜRK’ün oturduğu büyük locanın (Atatürk Locası) tam karşısında altın kaplamalı olarak kullanılmıştır.
Ayrıca, Türk Yurdu dergisinin 195-1 sayısından (1928) başlayarak devam eden sayılarla birlikte 14 defa kapakta bu amblem/oran kullanılmıştır. Ancak, maalesef rozet hâlinde veya resmî bir evrak üzerinde baskı veya mühür şeklinde görülmemiştir.9
Rozet yapımı için girişimde bulunulduğu ve bu konuda İngiltere’de yapımı için anlaşma sağlandığı ve hatta tahminimizce birkaç örneğinin alındığı ve bunların da 2. İktisat Kongresi’ne katılan Türk Ocaklılar tarafından kullanıldıkları (yakalarda) Mehmet Uzun (BABOĞLU) tarafından, İktisat Kongresindeki zabıtlardan (ifadelere dayanılarak) söylenmiştir.

DİPNOTLARI
1- 13-14 Nisan 2005 tarihlerinde yapılan ve 25 oturumda tamamlanan GİZLİ DİLLER üst başlıklı bu sempozyumda, değişik konularda 100 bildiri sunulmuştur.
2- “Türklerde Bozkurt Sevgisi” ana başlığı altında, oldukça geniş kapsamlı olarak hazırlanan bu konu son derece kısaltılarak ve ATATÜRK dönemine ağırlık verilerek, -zannederim- ilk defa bir sempozyumda/ilmî seviyede bildiri şeklinde sunulmuştur.
3- Türk Ansiklopedisi, “Bozkurt md.”, Cilt: 5, s. 8-9, MEB yayını, Ankara-1952
– Murat URAZ, Türk Mitolojisi, s. 105-107, İstanbul-1967,
– M. Necati SEPETÇİOĞLU, Dede Korkut, Toker Yayınları-5, s. 46, İstanbul-1972,
– N. Yıldırım GENÇOSMANOĞLU, Dede Korkut’tan Salur Kazan Destanı, Ötüken Yayınları-100, s. İstanbul-1976,
– Muharrem ERGİN, Dede Korkut Kitabı, s. 36-37, Devlet Kitapları, MEB Basımevi, İstanbul-1969.
4- Dr. Hikmet TANYU, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, Orkun Yayınları-1, Ankara-1961, s. 177, “Atatürk ve Sevdikleri” (Gösterilen kaynak: Yakınlarından Hâtıralar. Atatürk Kütüphanesi, Sel Yayınları, İstanbul-1955, “Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt’tan Hâtıralar”, s. 95-96);
– Yine, Dr. TANYU’nun aynı eserinin 167. sayfasında bu konu işlenmiştir. Buradaki kaynak ise; Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, İsmail Habip SEVÜK, “Atatürk’ün Hayran olduğu isim: Hazreti Muhammed”, s. 61 olarak gösterilmiştir.
5- Türkay TUNALI, “Timur’un Yasevi’yi Ziyareti”, Yesevî dergisi, sayı: 126 (Haziran-2004), s. 12.
6- Daha fazla bilgi ve resim için bkz.: Naim Bek Muhammedoğlu (Türkçe haz.: Dr. Hayati BİCE), Hoca Ahmed Yesevî Türbesi, Kültür Bakanlığı Yayınları-1343, Sanat Eserleri-15, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1991.
7- “Bir Tarih Emektârının Arşivinden Bâkir Belgeler-II”, Türk Dünyası TARİH dergisi, Sayı: 18 (Haziran-1988), s. 38-41.
8- Samih Rifat, “Türk Ocakları’nın Oranı (Alâmet-i Fârikası)”, Türk Yurdu dergisi (1928), Tutibay yayını (Bugünkü alfabe ile tıpkı basım), Cilt: 13, Sayı: 195-34, s. 28-37, Ankara-1999.

Fahrettin Savaş Konar


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 29 Nisan 2013, 13:02:55
Sn Yalnızkurtkaragülle; öncelikle yazılarıma sayfalarınızda yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yukarıya aldığınız bölüm; "Türklerde Bozkurt Sevgisi" ana başlığı altında devam eden serinin "ATATÜRK'te ve Atatürk Döneminde Bozkurt Sevgisi" bölümündendir. Önemlidir, çünkü bu konu çok az ve eksik bilinen bir konu idi. Bu konudaki parçaların yerine oturtulabilmesi için gerçekten çok zaman harcadım, ama değdi. Selâm ve başarı dileklerimle...
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 29 Nisan 2013, 19:32:43
Kore'deki Türk Tugayına Ait Havan Bölüğünün Önü. (Çıraktepe) 1951
Bozkurt'a ve Tanrı Türk'ü Korusun yazısına dikkat.
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-23871-1367253053.jpg)
P.Ütğm. Abdulkadir TAVŞAN (Sağda) P.Ütğm. Tefik BAŞÇERİ (Solda)


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 30 Nisan 2013, 13:09:32
İNÖNÜ'nün bütün engellemelerine rağmen Türkçülük ve Bozkurt öldürülememiştir. Nihayet kendisi de 1944'den itibaren yakınlaşmak istediği Rusların Kars, Ardahan gibi doğu illerimizi istemesi üzerine NATO'ya üyelik için müracaat etmiş ve hatta henüz üyeliğimiz kabul edilmeden NATO/Amerika kuvvetlerine takviye olarak Türk ordusundan gönüllüleri Kore Savaşı'na göndermiştir. Burada Türk Ordusu'nun gösterdiği kahramanlıkların, NATO'nun güçlenmesinde önemli olacağı görülünce TÜRKİYE de NATO'ya alınmıştır. Kore Savaşı'nda sivil görünümlü Türk askerleri birçok yerde Bozkurt amblemini ve Türklüğü vurgulayan sözleri kullanmışlardır. Yukarıdaki resim bunlardan sadece biridir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 05 Mayıs 2013, 08:47:07
1960 lı yıllarda hizmete giren bu trenin adı Kara Kurt'tu.

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey


(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-basbug-ataturk-zamaninda-trenin-adi-kara-kurt-1367732767.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 05 Mayıs 2013, 08:49:50
Başbuğ ATATÜRK zamanında CHP tarafından hazırlanan BOZKURT'lu ası (afiş).

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-ataturk-zamaninda-chp-afisi-1367732889.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 05 Mayıs 2013, 08:52:49
İdman Cemiyetleri İttifakının 19354 yılında çıkardığı broşürün kapağında yer alan BOZKURT.

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-idman-cemiyetleri-ittifakinin-brosurunde-bozkurt-sembolu-1367733064.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 05 Mayıs 2013, 08:55:09
Kahramanmaraş'a Başbuğ ATATÜRK tarafından yaptırılan Türk Bayrağı taşıyan BOZKURT heykeli.

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-kahramanmaras-ilimize-basbug-ataturk-tarafindan-yaptirilan-turk-bayragi-tasiyan-bozkurt-heykeli-1367733226.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 05 Mayıs 2013, 10:28:55
ÇAĞRI BEĞ kardeşim; burada "KARA KURT" ile bir düzeltmeyi yapmak istiyorum. "KARA KURT" ve "BOZ KURT" isimli iki lokomotifimiz ard arda iki ayrı şehirde doğan iki kardeş gibidir. Bunlardan yukarıda gösterdiğiniz "KARA KURT" 1960 yılında Eskişehir cer atelyesinde; "BOZ KURT" ise 1961 yılında Sivas cer atelyesinde imal edilerek sefere konulmuşlardır. 1961 yılında Sivas'ta imal edilen "BOZ KURT" adlı 56002 numaralı lokomotif hakkında geniş bilgi isteyenler için bkz: Hayat Ağacı / Sivas Kültür ve Sanat Dergisi, S.5, Bahar-2006, s. 70.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 05 Mayıs 2013, 10:39:35
Başbuğ ATATÜRK zamanında CHP tarafından hazırlanan BOZKURT'lu ası (afiş).

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-ataturk-zamaninda-chp-afisi-1367732889.jpg)

Nereden nereye?

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 05 Mayıs 2013, 11:24:36
 Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı; 27 Ocak 1921’de kurulan ve 8 Haziran 1922’de resmî nitelik kazanan, ilk resmî Türk spor örgütüdür. Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ)’ nın kuruluşunda; Ali Sami (Yen)*,  Burhan Felek ve Yusuf Ziya Öniş yer aldı. Cemiyetin genel amblemi sizin yukarıya aldığınız paralarda kullanılan Bozkurt figürüdür. Ancak TİCİ'nin kurulan spor dallarında değişik Bozkurt figürleri kullanılmıştır. Meselâ bunlardan Güreşçilerimiz için verilen Lisans/kimliklerinde "Ay-yıldızlı bir hilâl içinde ön yüzden Bozkurt başı" kullanılmıştır. TİCİ ilk kongresini 1924 yılı Ağustos ayının sonunda yapmıştır.  Burada adı geçen Ali Sami Yen, daha 1913 yılında Türk Ocakları bünyesinde kurulan TÜRK GÜCÜ derneği'nde de görev almıştır. TÜRK GÜCÜ Derneği 1912 Balkan Harbi yenilgisinden sonra gençlerin sportmen olarak hazırlanması gayesini gütmüştür. Yayımladıkları bildirilerinde ise; “Adımız; “Türk Gücü”. Şiarımız; “Türkün gücü her şeye yeter” sözleri vurgulanmıştır. O sıralarda bu kuruluşu maceraperestlikle suçlayanlara karşı da dernek tarafından ikinci açıklama yapılmış ve “Türk Gücünün ne olduğunu bildirmek için” başlığını taşıyan bu açıklamada: “Türklerin halaskârı ( kurtarıcısı) olan bozkurtu örnek aldıkları vurgulanmıştır.
------------------------------------------------
*1886, İstanbul doğumlu Ali Sami Yen’in babası ünlü edebiyatçılarımızdan ve “Temel Türkçe Sözlük” (Kâmûs-ı Türkî) hazırlayıcısı (yazarı) Şemsettin Sami’dir. 


 
   
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 09 Mayıs 2013, 18:26:43
KIBRIS Yıldırım Bölüğü’nden bir hatıra

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-kibris-1368112903.jpg)

1966-67 yılında Yıldırım Bölüğü’nde çekilmiş bir fotoğraf. Öndeki resim TMT(Türk Mukavemet Teşkilatı) amblemi. Amblemin solunda oturan Önder Gardiyanoğlu (Takım komutanı), sağda oturan rahmetli Ali Yeşilada (Takım komutan muavini), ayaktakiler soldan sağa, Fikri (İaşe subayı), Mustafa Uludağ (Takım komutan muavini), rahmetli Ali Süha (Bölük komutanı), Mustafa Çetin (Takım komutan muavini) ve Burhan Tuna (Bölük komutan muavini)

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 09 Mayıs 2013, 18:29:25
KORE BOZKURT TARETİ

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-kore-1368113267.jpg)

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: o.öcal - 09 Mayıs 2013, 22:42:05
Bu resimler de gösteriyor ki sol ideolojinin ülkemizde pirim yapmaya başladığı yıllara kadar BOZKURT amblemi öyle  ya da böyle resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılagelmiştir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 13 Mayıs 2013, 23:10:21
KIBRIS’ın kurtuluşunda çok büyük rol oynayan TMT’nin, vurucu bir güç haline gelinceye kadar geçirdiği evreler, bugün dahi esaret altında bulunan Türk topluluklarına örnek olacak durumdadır. Yıllarca gizliliğini muhafaza eden bu kuruluş hakkında Nisan-2001’de başlayarak Aralık 2001 tarihine kadar seri ve tam sayfa olarak Tekirdağ’da haftalık olarak (bugün artık günlük) yayımlanmakta olan TRAKYA gazetesinde 20 seri yazı yazdım. TMT’de görev alıp, gerek yetişme ve gerekse Kıbrıs’ın kurtuluşunda görev yapan ancak bugün vefat etmiş bulunan değerli arkadaşım İbrahim GÖKBÖRÜ’nün bir emaneti olarak arkadaş grubum içinde kardeşi Aynur GÖKBÖRÜ var. Zaten İbrahim GÖKBÖRÜ’nün eşi olan Suna (Ali) GÖKBÖRÜ de Ankara’dan arkadaşımızdı. Bu vesileyle Kıbrıs’ın alınmasında şehid olanlara veya gâzi olup da sonradan vefat edenlere rahmet diliyor, sağ olanlara da sağlıklı geçirecekleri uzun bir ömür diliyorum.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: o.öcal - 13 Mayıs 2013, 23:41:06
Fahrettin bey GÖKBÖRÜ soyadı gerçek soy adlar mı? İbrahim bey ve TMT şehitlerine rahmet diliyorum.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 14 Mayıs 2013, 01:13:05
Evet; GÖKBÖRÜ, bu arkadaşımın, eşi ve ailesinin resmen aldığı ve kullandığı soyadlarıdır.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: o.öcal - 14 Mayıs 2013, 08:07:05
Tanrı GÖKBÖRÜLERDEN razı olsun.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 17 Mayıs 2013, 16:56:26
Kazakistan'ın Başkenti Astana'da ki Bozkurt Heykeli.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-kazakistan-astanada-bozkurt-heykeli-1368798879.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: meralodem - 19 Mayıs 2013, 23:31:29
*1886, İstanbul doğumlu Ali Sami Yen’in babası ünlü edebiyatçılarımızdan ve “Temel Türkçe Sözlük” (Kâmûs-ı Türkî) hazırlayıcısı (yazarı) Şemsettin Sami’dir. 
Şemsettin Sami için arnavut diyorlar hatta arnavutlukta sanki Şemsettin Sami yazmış gibi bir yazı bulunmakta, batan gemi Osmanlıya arnavut milleti takılmamalı gibisinden ama ne tuhaf ki Osmanlı TÜrkçesinde normal Türkçeye sözlük yazmış, ilk edebi eserimizi vermiş yazar da kendisidir, tuhaf bir şahsiyet, yarı Türk olabilir çünkü arnavutluğuna şüphe yok, kendisi hem arnavut alfabesini oluşturan hem de arnavut gramer kitabını hazırlayan birisi çünkü. En son olarak da arnavutluk başkanı Şemsettin Sami'nin mezarının arnavutluğa verilmesini istemişti :D
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 20 Mayıs 2013, 00:31:55
Sn. "meralodem"; Şemsettin Sami'nin ırkî durumu hakkında herhangi bir bilgim yok. Söylediklerinizi de ilk defa duyuyorum. Ancak; Ziya Gökalp için "Kürt", Mehmet Akif'in kendi ifadesiyle Arnavut olmasını ifadesi gibi sözler, Türklüğe yaptığı hizmetlerden sonra benim için, Türkçüler için bir hiçtir. Bir Akif'in bize bıraktığı "İstiklâl Marşı; Şemsettin Sami'nin bıraktığı ve hâlâ en önemli kaynak kabul edilen sözlüğü; oğlu Ali Sami Yen'in halkımız tarafından bilinen-bilinmeyen birçok hizmetleri hçbir zaman unutulmadığı gibi, bunların Türklüğe karşı hiçbir davranışı bugüne kadar duyulmamıştır. Oğul Ali Sami Yen daha 1912 yılından itibaren bir Türk Ocağı üyesidir; denetimlerde görev aldığı gibi Türk Ocakları'nın gençleri sportif sahalarda yetişmesi için "Türk Gücü" adlı bir spor kulübünün kurulmasına da büyük katkı sağlamıştır. Ki bu kuruluş gençler arasında kurulan ilk spor kuruluşudur. Yine Atatürk dönemindeki çalışmaları büyük takdir toplayan bir kişidir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 21 Mayıs 2013, 13:35:55
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-sise-1369132521.jpg)

Horasan Selçuklu Kurt Figürlü Şişe. 11-12.yy.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 21 Mayıs 2013, 14:49:53
Yukarıdaki Bozkurt figürü bize Selçuklularda da bu sevginin devam ettiğini göstermektedir. Bu konuda yeterince araştırma yapılmamasına rağmen, Anadolu'ya geçen Selçuklular camilerin yanında İslâmiyeti ve Türklüğü de öğretmek için medreseler inşa etmişlerdir. Bunlardan biri de 1271'de Anadolu Selçuklu Veziri Fahreddin Ali'nin Sivas'ta yaptırdığı GÖK MEDRESE'dir. Medresenin ahşap olan giriş kapısı üzerinde kabartma olarak BOZKURT figürü işlenmiştir. Ancak 1970'li yıllara gelindiğinde bu Bozkurt figürü Bozkurt düşmanları tarafından maalesef tamamen yok edilmiştir. Yine, Aradolu Selçukluları dağınık şekildi beylikler halinde yaşarken bunları birleştirerek Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gâzî yazdığı manzumesi ile "Kurt olup gel gir sürüye" ifadesi ile davet etmiştir. Tabii ki bu Osmanlı döneminde de devam etmiş ve Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un alınışında askerlerini hücuma kaldırırken "Haydi Kuirtlarım göreyim sizi" ifadesini kullandığı tarihçiler tarafından yazılmıştır. 1400'lerde doğan Türk denizcisi Kurdoğlu Muslihiddin Reis'in baba adı "KURTBEĞ"dir. Bunun günümüzde "KURDOĞLU" adı ile bir seri filmleri de çekilmiştir. Halk şairlerimizden ise Köroğlu bir şiirinde: "Yiğitler silkinip ata binmede, ? Derelerde bozkurtlara ün olur" demiştir. Yine DADALOĞLU'nun lâkabı "GÖKBÖRÜ"dür. Dadaloğlu, "Kozanoğlu Yusuf'un Ölümü" adlı şiirinde (bu şiir Türkü olarak da söylenmiştir) "Kurt oğlusun" der. II. Abdülhamid döneminde 1896'da kurulan ve dünyada ilk fabrikasyon çini üreten atelyenin "bOZKURTLU ÇİNİ"leri Yıldız Sarayı'nın eklentilerinde kullanılmıştır. Bir de Osmanlı dönemin sonlarına doğru haremde kullanılan "BOZKURT BAŞLI İBRİK"vardır ki, bu ibrik hâlâ Hüseyin Taş arkadaşımızın kayınvalidesinin evindedir. Buna ait resim ve bilgiler fotokopi yoluyla neşretmekte olduğum "TÜRKLERDE BOZKURT SEVGİSİ" fasikülleri'nin 8. sayısınında açıklanmış ve kapağında da büyük resim olarak kullanılmıştır.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 21 Mayıs 2013, 17:37:39
Çok sağolun esenlikler, sayın hocam.
Konu ile ilgili fasikülleri burada da paylaşmanızın daha çok kitleye hitap açısından uygun olacağı kanaatindeyim. Emeğinize sağlık.

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 21 Mayıs 2013, 21:19:20
"Türklerde Bozkurt Sevgisi" bir projedir; tahminen 5000 sayfa olcaktır. Bunu bilinen Türkler'de kullanılan Bozkurt'la ilgili kültürel değerlerimiz oluşturmaktadır. Ben bunu fasiküllerde mümkün olduğunca kısaltarak ve ilgili resimleri külçülterek 16'şar sayfalık birer anahtar biçiminde veriyorum. Belirli bölümlere de ağırlık vererek gazete, dergi ve benzeri yayımlarda yayımlıyorum. Hatta derneğinizin çıkardığı dergi için de hazırlamıştım. Ancak gönderdiğim yazının bir bölümü (başlangıç kısmı) yayımlandı. Daha sonra derginin yayımı devam ettirilemediği için diğer kısımları yayımlyanamadı. Eğer isterseniz o bölümden başlayarak bunları yayımlayabilirsiniz. Daha sonra da bunların devamını ben gönderirim; tabi^bunlar sayfalarınıza sığmaz. Ancak burada özetleri verildikten sonra dosyalar halinde bulundurursunuz. Merak edenler okurlar. Bunun dışında konu açıldıkça bu sayfalarınızda yorumlar/ekler biçiminde katkılarım olabilir.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 21 Mayıs 2013, 21:59:38
Sayın hocam projenizi forum harici derneğimizin resmi sitesinde ayrı bir bölüm olarak yayınlamaktan onur duyarız.


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 21 Mayıs 2013, 22:08:49
Daha evvel gönderdiğim kısımların tamamını yayımlamakla işe başlayabilirsiniz. Haziran ayının 10'undan sonra uzun bir müddet İstanbul dışında olacağım. Dönünce diğer kısımları gönderebilirim. Başarı dileklerimle...
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 28 Mayıs 2013, 15:33:46
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-tici-1369744400.jpg)

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın gerek yayınlarında ve gerekse spor şubelerinin amblemlerinde ayrı görünümlü Bozkurt figürleri var. Aşağıda TİCİ'nin 7. Genel Kongresi ile ilgili olarak çıkardığı kitabın kapağında o dönemde kâğıt paralarda kullanılan Bozkurt figürü var.


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 29 Mayıs 2013, 19:50:09
Sovyet tanklarının önlerine silahsız dimdik çıkan bozkurt yürekli Azerbaycan (Oğuz) Türkleri, istiklâllerini kanları ile kazanmıştır!

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-bozkurt-1369846121.jpg)

1988-1990 Yıllarında Bakü'de sovyetlere karşı, Azerbaycan Türklerinin istiklal çıkışları zamanı meydana bozkurt heykeli getirmeleri..

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 29 Mayıs 2013, 23:34:05
 Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı hakkında yukarıya alınan bilgiyi genişletmek için bu yorumu ekliyorum. TİCİ,
27 Ocak 1921’de kurulan ve 8 Haziran 1922’de resmî nitelik kazanan, ilk resmî Türk spor örgütüdür. Kuruluşunda; Ali Sami (Yen),  Burhan Felek ve Yusuf Ziya Öniş yer aldı. Kullandığı değişik motiflerden birisi de kendisine bağlı Güreş Federasyonu'ndaki Bozkurt motifidir. Bu motif hazırlamakta olduğum "Türklerde Bozkurt Sevgisi" üst başlıklı kitabın 14. Fasikül kapağında kullanılmıştır. Güreş Federasyonuna bağlı güreşçilerimize verilen Lisans Belgelerinin kapaklarında bu motif kullanılmıştır.   
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Savaş-43 - 29 Mayıs 2013, 23:43:59
Azerbaycan Türkleri'nin meydana getirdikleri bu Bozkurt heykeli son derece pratik bir yapıya sahiptir. Öncelikle tekerlekli olmasından dolayı istenilen bölgeye çok az bir güçle götürülebilmektedir. Diğer yönü ise taşıma sırasında kolayca devrilip hasar meydana gelmesini önlemesidir. Tabii ki en önemli özelliği ise Bozkurtun millî birliğe kazandıracağı manevî ruhtur.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 21 Temmuz 2013, 11:54:09
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-irqash-old-1374396802.gif)

Özel Qashqai bayrağı (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy5jcndmbGFncy5jb20vZm90dy9mbGFncy9pcl9xYXNoLmh0bWw=)


TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 21 Temmuz 2013, 12:02:33
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-turkiye-siyasi-haritasi-1927-1374397321.jpg)

1927 yılında 30 Ağustos için çizilmiş Türkiye Siyasi Haritası. Harita o zamanlar harf inkılabı gerçekleşmediği için Arap alfabesiyle yazılmıştır. Ayrıca Hatay da topraklarımıza henüz dahil edilmediği için sınırlarımız dışındadır.

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 21 Temmuz 2013, 13:10:33
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-97712510151691683665782162152547o-1374400948.jpg)

Fotoğraf Cumhuriyetin 10. yılı dolayısı ile hazırlanmış bir karakalem çalışmadır.

Bu çalışmada 10 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kazarımları ile beraber kutsal değerleri simgelenmiştir.

Resime dikkatli bakıldığında bir güneş gibi doğan Atatürk'ün önderliğinde sağ ve soldaki T C harfleri ile genç Türkiye Cumhuriyeti, sağ üst kenarda Türk Bayrağını simgeleyen ay-yıldız ve Türklüğün genel sembolü ve o günkü paralarımızda da görülen koşan Bozkurt gibi hızla ilerleyen, Başşehri ANKARA olan, yeniliklere açık genç bir Türkiye Cumhuriyeti kompozisyonu resmedilmiştir.

(Kaynak tespit edilememiştir..)

10. Yıl Marşı

Çıktık açık alınla on yılda her savaştan,
On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan;
Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan.

Türk’üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Bir hızla kötülüğü, geriliği boğarız;
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk’üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.

Türk’üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını.
Bütünledik her yönden istiklal kavgasını;
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını.

Türk’üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Örnektir uluslara açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz.
Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz;
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

Türk’üz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

F. Nafiz Çamlıbel-B. Kemal Çağlar..

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 21 Temmuz 2013, 13:30:13
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-turk-kulturu-ve-tarihinde-bozkurt394373-1374402308.jpg)

(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-1938-yili-halk-ve-bozkurt-tras-bicagi-cizim-rekl299092760-1374402428.jpg)

HALK ve BOZKURT. TRAŞ BIÇAĞI REKLÂMI. 1938 TARİHLİ.(ÇİZİM REKLÂM) Ebat:10x12 Cm. GAZETEDEN ALINMA.
***TÜRK KARDEŞ***
Ecnebi marka ve yabancı ellere paranızı vermeyiniz.Daima ''ÖZTÜRK'' malı kullanınız.

TTK.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: YALNIZKURTKARAGÜLLE - 21 Temmuz 2013, 14:24:03
(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-turk-kulturu-ve-tarihinde-bozkurt318432-1374404494.jpg)

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı

Türkiye İdman Cemiyetleri 1922 yılında kurulan, on dört yıl süreyle Türkiye sporunun iniş-çıkışlarını yönetmeye çalışan, 1936 yılında da yerini “yarı-resmi” Türk Spor Kurumu’na bırakan Türkiye İdman cemiyetleri İttifakı, kapanmış olmasına rağmen, bugün bile güncel olarak tartışılan bir yapıdır.

22 Mayıs 1922 tarihinde 27 maddelik bir yönetmelikle tüzel kişilik kazanmış, 14 Temmuz 1922 tarihli 242 maddelik bir “Dahili nizamname” ile kulüp-kulüp, kulüp-birlik ve birlik -federasyon (encümen) ilişkilerinin düzenlendiği, 16 Şubat 1923 tarihli bazı yönetmelik değişikliklerinden sonra, 2 Ocak 1924 günü Ankara’da toplanan Birinci Umûmi Kongre ile kesin örgüt yapısına kavuşmuştur.

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı bünyesindeki ilk federasyonlar (encümenler, idman heyet-i Müttehideleri) bu amaçla, “futbol”, “atletik sporlar” (atletizm, bisiklet, eskirim, tenis, yüzme, atıcılık ve binicilik) ve “güreş” (güreş, halter ve boks) şeklindeki üçlü bir uzmanlaşmayla 24 Ağustos 1922 tarihinde kuruldular.

Kurtuluş savaşının sona ermesiyle, sadece İstanbul’da yapılan spor faaliyetleri, 1922 yılından sonra Türkiye’ye yayıldı. Ankara, İzmir, Edirne, Rize, Trabzon, Konya, Mersin, Adana, Zonguldak, Sivas, Erzurum, Samsun, Bursa, Balıkesir, Eskişehir’de yapılmaya başlamıştır.

 1935 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı görevini Türk Spor Kurumu’na devretti. 13 Şubat 1936 tarihinde başlayan beş günlük kurultay sonunda 18 Şubat 1936 tarihli oturumda Türkiye İdman cemiyetleri İttifakı’nın adı Türk Spor Kurumu olarak değiştirildi.


(https://hunturk.net/forum/rsm/4769-turk-kulturu-ve-tarihinde-bozkurt318446-1374404844.jpg)

1930 lu yıllarda Atatürk'ün de bizzat izlediği uluslararası I. Balkan Güreş turnuvasında birinci gelen BJK Güreş Takımından Abbas Sakarya'ya verilen belge.


EK :
TİCİ DÖNEMİ SPORLA İLGİLİ GELİŞMELER VE DÖNEMİN SPOR ANLAYIŞI - PDF
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 30 Ekim 2013, 20:47:25
Japonya'nın-Shikou Adasındaki Bozkurt Heykelleri:

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-japonya-shikou-adasinda-bozkurt-heykelleri-1383158785.jpg)

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 30 Ekim 2013, 20:48:36
KARAÇAY TÜRKLERİ’nin Bozkurtlu Arması:

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-karacay-turklerinin-armasi-1383158878.jpg)

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 30 Ekim 2013, 20:50:04
Polonya Tatarları'nın Bayrağı:

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-polonya-tatarlari-bayragi-1383158983.jpg)

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Kurtkaya - 02 Kasım 2013, 23:15:26
Polonya Tatarları

Yani Kıpçak Türkleri... Kardeşlerimiz..

Polonya Tatarlarıyla ilgili:
http://www.ozu-turk.com/pltatar.htm
http://www.ozu-turk.com/pltatar2.htm

adreslerinde bilgiler yer almaktadır.
Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 18 Ocak 2014, 23:43:33
TÜRK HAVA KUVVETLERİ GİRİŞİNDEKİ BOZKURT HEYKELİ

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-turk-hava-kuvvetleri-girisindeki-bozkurt-heykeli-1390081361.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 18 Ocak 2014, 23:44:32
KURT KİREMİT:

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-kurt-kiremit-1390081449.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 18 Ocak 2014, 23:45:37
Firdevs’in Şahnamesinden bir minyatür. Kurt zafer işareti yapan kadınlar. Topkapı Sarayı minyatürü.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-firdevsin-sahnamesinden-bir-minyatur-kurt-zafer-isareti-yapan-kadinlar-1390083434.jpg)

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-kurt-zafer-isareti-topkapi-sarayi-minyaturu-1390081520.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 18 Ocak 2014, 23:46:30
Kurt zafer işareti; Türk Kagan taşı, Miho Müzesi, Japonya.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-kurt-zafer-isaretiturk-kagan-tasi-miho-muzesi-japonya-1390081567.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 18 Ocak 2014, 23:47:12
Amerikada Bozkurt Heykelleri.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-amerikada-bozkurt-heykelleri-1390081607.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 19 Ocak 2014, 00:07:53
Mezopotamyada Ön Türkler.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-mezopotamyada-on-turkler-1390082831.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 19 Ocak 2014, 00:08:49
MOĞOLİSTAN “Bugut yazıtı” İnsanları emziren Kurt.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-mogolistan-bugut-yaziti-insanlari-emziren-kurt-1390082899.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 19 Ocak 2014, 00:09:49
Odin ve Bozkurtlar.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-odin-ve-bozkurtlar-1390082964.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 19 Ocak 2014, 00:11:42
Ayvalıkta Bulunan Kurt Taş Kabartması. (Çocukları besleyen Asena- Dişi Kurt)

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-ayvalikta-bulunan-kurt-tas-kabartmasi-1390083017.jpg)

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 19 Ocak 2014, 00:13:23
Tacikistan buluntularında kurt kabartma resimleri.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-tacikistan-buluntusu-1390083120.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 19 Ocak 2014, 00:14:24
VATİKAN'DA BOZKURT KABARTMALI RÖLYEF.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-vatikanda-bozkurt-kabartmali-rolyef-1390083225.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 19 Ocak 2014, 00:15:09
TRAKYA BÖLGESİ KAZILARINDA ÇIKARILAN  PARALARDA KURT TAMGASI.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-trakya-bolgesi-kazilarinda-cikarilan-paralarda-kurt-tamgasi-1390083285.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 19 Ocak 2014, 00:24:14
Tacikistanda çocukları emziren dişi kurt heykeli.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-tacikistanda-bozkurt-heykeli-1390083773.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 21 Ocak 2014, 14:26:33
İnternet'te gezinirken gördüm ve çok ilginç geldi. Sizlerin de beğeneceği düşüncesiyle paylaşıyorum.

TTK.

Doğu Türkistan`da bulunan, doğal Kurt Dağı.

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-dogu-turkistanda-bulunan-dogal-kurt-dagi-1390307127.jpg)

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 24 Ocak 2014, 22:26:08
Bulgaristan Varna'da Kurt heykelli çeşme.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-bulgaristan-varnada-kurt-hheykelli-cesme-1390595137.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 24 Ocak 2014, 22:33:31
Tanrı'nın kırbacı, elinde kılıcıyla Bozkurt başlı ATİLLA'yı gösteren SEKEL arması:

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-tanrinin-kilici-bozkurt-basli-elinde-kiliciyla-atillayi-gosteren-sekel-armasi-1390595512.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 19 Aralık 2014, 13:56:04
Aşağıdaki kabartma ve heykeller birbirlerine ne kadar benziyor değil mi?

Tacikistanda çocukları emziren dişi kurt heykeli.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-tacikistanda-bozkurt-heykeli-1390083773.jpg)

Ayvalıkta Bulunan Kurt Taş Kabartması. (Çocukları besleyen Asena- Dişi Kurt)

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-ayvalikta-bulunan-kurt-tas-kabartmasi-1390083017.jpg)

Kurt Kabartması ve Çocuklar

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-bozkurt22-1302455940.GIF) (http://www.hunturk.net)

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-romus-ve-romulus-1-1418989902.jpg)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-romus-ve-romulus-2-1418989950.jpg)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-romus-ve-romulus-3-1418989977.jpg)


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-romus-ve-romulus-4-1418990000.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 01 Şubat 2015, 11:45:12

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-cumhuriyetin-4-1422783844.jpg)


Cumhuriyet'in 4. yılında resimli gazete kapağında; Türk Bayrağı yaparak ve Bozkurt amblemi ortasında Atatürk'ün fotoğrafı konularak basılmıştır.

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey


Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 11 Mart 2015, 11:26:28
AKSARAY SANAYİ SPOR KULÜBÜNÜN BOZKURTLU ONGUNU

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-aksaray-sanayii-spor-klubu-1426065352.jpg)


Ne mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 11 Mart 2015, 11:42:39
Darüşşafaka Spor Kulübü Arması:

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-darussafaka-spor-kulubu-armasi-1426066934.jpg)

Ne mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 11 Mart 2015, 12:01:05
Afganistan'da Hazara Türklerine ait Güney Türkistan Bölgesi'nde 1971 yılında kurulan ilk Türk partisi olan "Erkin Türkistan" amblemi...

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-erkin-turkistan-1426068021.jpg)


Ne mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 11 Mart 2015, 12:04:27
Moğolistanda Bozkurt Heykeli.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-mogolistanda-bozkurt-heykeli-1426068234.jpg)

Ne mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 11 Mart 2015, 12:06:11
Kazakistan'dan Bozkurtlu madeni para.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-kazakistandan-bozkurtlu-madeni-para-1426068334.jpg)


Ne mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 11 Mart 2015, 12:07:55
Macaristan'ın Gyöngyös şehrinin Bozkurtlu ve Ayyıldızlı arması.

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-macaristanin-gyongyos-sehrinin-armasi-1426068405.jpg)


(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-macaristanin-gyongyos-sehri-armasi-1426070783.png)


Kaynak için: TIKLAYINIZ (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3RyLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9HeSVDMyVCNm5neSVDMyVCNnM=)
WEB Site   : Gyöngyös (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy5neW9uZ3lvcy5odS8=)


Ne mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 11 Mart 2015, 12:09:09
Tataristanda Bozkurt heykeli.


(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-tatristanda-bozkurt-heykeli-1426068518.jpg)


Ne mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 11 Mart 2015, 12:10:42
Musevi Türk mezarlığından bir mezar taşı:

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-musevi-turk-mezarligindan-bir-mezar-tasi-1426068583.jpg)


Ne mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Çağrıbey - 11 Mart 2015, 12:43:41
Diyarbakır Kalesinde Çift Başlı Selçuklu Arması ve Bozkurt Kabartmaları

(https://hunturk.net/forum/rsm/1185-diyarbakir-kalesinde-cift-basli-selcuklu-armasi-ve-bozkurt-kabartmalari-1426070591.jpg)

Ne mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla.
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 28 Mart 2015, 23:27:05
TÜRKGÜCÜ ÜLKÜSPOR ONGUNU


(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-turkgucu-ulkuspor-1427577900.jpg)


SANAL AĞELİ :TÜRKGÜCÜ ÜLKÜSPOR (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL3d3dy50dXJrZ3VjdXVsa3VzcG9yLm9yZy50ci8=)

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 05 Nisan 2015, 16:45:58
Kanada Şehitlik Koruyucusu

Kanadalılar şehitliklerine “koruyucu” adını verdikleri Bozkurt heykeli koymaktadırlar.

(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-kanada-sehitlik-koruyucusu-1428241282.jpg)

Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: Yüzbaşı Sançar - 11 Nisan 2015, 07:59:41

Kanadalılar şehitliklerine “koruyucu” adını verdikleri Bozkurt heykeli koymaktadırlar.


Çok ilginç.
Burası Türk şehitliği mi yoksa herhangi bir şehitlik mi?
Kanada'da bütün şehitliklere mi Bozkurt heykeli dikilmektedir?
Tanrı Türkü ve Türk yurtlarını korusun.
Başlık: Ynt: TÜRKLÜĞÜN ONGUNU BOZKURT
Gönderen: TürkYürek - 18 Mayıs 2015, 08:53:14
Kurtlara hayranım ya dünya üstünde bu kadar asil,onurlu bir hayvan görmedim.Boşuna simge yapmamışız bir sirkte aslan görebilirsiniz ama bir kurt göremezsiniz.
Başlık: Türklük ve Bozkurt
Gönderen: Kapgan Tigin - 22 Mayıs 2015, 19:18:27
Türklük ve Bozkurt

Bazı milletler bazı hayvanları benimsemişler, onları kendilerine sembol yapmışlardır. Kartal, aslan, horoz bunların ilk akla gelenleridir. Türkler de bozkurtu benimsemişler, onu kendilerine sembol yapmışlardır.
Sembollerle sembolü benimseyen milletler arasında bazı uygunluklar olduğu muhakkaktır. Sembol ile milletin birbirine en uygun düşeni ise, şüphesiz kurt ile Türk’tür. Çünkü kurt, hayvanlar dünyasının pençesi en sert olanı; Türk ise, insanlık aleminin yiğitlikte en önde bulunanıdır.
Kurt, Türk soyunun hayatında çok mühim yeri olan bir varlıktır. Milletimiz, bu sert pençeli hayvanı yüzyıllar boyunca kendisinin yakını, yol gösterici, hatta kendi varlığının bir parçası gibi bilmiştir.
Türk milletinin çeşitli nesillerinin ortak eserleri olan milli destan parçalarımız, bu Türk-kurt yakınlığının edebi ürünleri ve belgeleridir.
Milli Türk destanının en güzel parçalarından birisi olan Oğuz Kağan Destanı’nın da, kurt, Türk’ü zafere ve dolayısıyla mutluluğa götüren bir yol gösterici, bir kılavuzdur. Tür’ün ulu atası Oğuz Kağan, savaşa giderken boz yeleli kurt her zaman O’nun ve ordusunun önündedir.
Ergenekon Destanın da, bozkurt, Türkleri kapalı yurttan, o küçük vatan parçasından çıkarıp büyük vatanlarına kavuşturan bir yol gösterici, bir kurtarıcıdır.
Bozkurt başka destan parçalarımızda da, Türk’ün hayatında büyük rol oynayan bir varlıktır.
Türk milleti, bu yapısı küçük, fakat hayat mücadelesindeki yeri büyük, sert pençeyi öylesine benimsemiştir ki, kendisinin bozkurt neslinden olduğuna dahi inanmıştır.
Tarihimizde, Türklüğe büyük hizmetler eden kahraman başbuğları bozkurtlar olarak adlandırmakta olmamızın sebebi budur. Türkçülük ülküsü ile dolup taşan yakın yıllar edebiyatımızda, bir çok eserlerde bozkurta yer verilmiş olması da bundandır.
İnsan cemiyetlerini güçlü kılan, hayat mücadelesinde başka cemiyetlere üstün getiren manevi kuvvetler arasında, tarihten getirilmiş bu gibi milli unsurların yeri büyüktür. Milli varlıklara göz diken düşmanların, ilk önce bu manevi varlıklara saldırıp onları yıkmaya çalışmaları da bundan değil midir?
Bozkurt Türk’ün manevi hayatında bundan dolayı mühim bir yer tutar Gazi Mustafa Kemal, hayatının son yıllarında coşkun milliyetçilik devrinde, bunun için, “Ergenekondan Çıkış” tablosunu yaptırıp Maarif Bakanlığı binasına astırmıştır.
Sinsi Türk düşmanlarının, bozkurt düşmanlığı yapmalarının sebebi de bundan başka bir şey midir? Bozkur’u, bir milli sembol olarak gönlünde yaşatan; Ergenekon efsanesi ile büyülenip bu yönden de Türklüğüne sımsıkı bağlanan bir Türk çocuğuna, hangi yıkıcı fikir veya inanç tesir edebilir?
Vicdanlarını kuzey iklimine satmış olanları, Türk’ün ilahi bozkurtuna “it” demeye ve bu adi horlamayı yaparken cibilliyetlerini ortaya koymaya sevk eden nedir? Kızgın çölün sarı altınları ile gözleri dönenleri, Türk’ü bu manevi güçten mahrum bırakmak için, tarihimizin onuncu yüzyıldan öncesini inkara yönelten hangi sebeptir?
Türk düşmanları, bundan dolayı bozkurtun da düşmanlarıdır. Hayatı sadece madde olarak görenler de bu gibi mana hareketlerinin milletlerin hayatlarındaki yerini anlayamadıkları için, ister istemez Türklük düşmanları ile aynı safta yer almaktadırlar.
Bozkurt, Türk soyunun hayatında ve milli varlığında, karanlık gecelerin yolcularına yol gösteren Çoban Yıldızı gibi büyük bir kılavuzdur. Türk’e kastı olanlar O’na düşmanlık edebilirler Sadece mideleri için yaşayanlar veya ihtiraslarına esir bulunanlar, bozkurtu horlayabilirler. Fakat, hayatın manasını, millet ve vatan için mücadele diye kabul eden, bu yüksek ruha erişmiş ve bu ruhla Türklük yolunda mücadeleyi varlıklarının tek manası bilenler için, bozkurt, bayrak gibi, sancak gibi büyük bir manadır. Bayrağı bir bez parçası sayan adi yaratıkla bozkurta it diyebilen fikri sapık arasında ne fark vardır?
Türk için manevi birçok kutsal varlıklar vardır. Bozkurt da bunlardan birisidir. Bundan dolayı da bozkurtu korumak ve yaşatmak, ay-yıldızlı bayrağı vatan ufkunda dalgalandırmak kadar büyük bir Türklük vazifesidir.
Türk’ün Türklük için yaşayan çocukları var oldukça, Türk Bayrağı Türk göklerinde nasıl dalgalanacaksa; ulu atamız Oğuz Kağan’a yol gösteren ve Türk’ü Ergenekon’dan çıkarıp büyük yurduna kavuşturan bozkurt da öyle yaşayacaktır. Çünkü bozkurt, Türk demektir. Türklük var oldukça, O’nu meydana getiren maddi ve manevi bütün unsurlar da var olacaktır.
Bütün ahmakça davranışlara, bütün sinsi ve planlı ihanetlere rağmen, bozkurt, bunun için ebedidir.