Türkçü Turancı Otağ

TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI => TÜRK - TURAN DÜNYASI => Konuyu başlatan: Kök-Börü - 13 Şubat 2007

Başlık: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Kök-Börü - 13 Şubat 2007
BAYBARS OSMAN BATUR


Türk Dünyası’nda öyle kelimeler vardır ki sayfalar ve ciltler hacmi ile anlatılacak kavramları çağrıştırır. Sürgün denilince Kırım Türkleri ve Kafkas Halkları akla gelir. Katliam ve soykırım kelimeleri Kerkük Türkleri’ni akla getirir. İşkence kelimesi ise Çinlileri ve Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlıları...

Osman Batur, Çin işkencelerine başkaldıran efsânevî bir kahramandır. Başarılı oldu. Kısa da olsa, bir dönem için milletini Çin işkencelerinden kurtardı. Bu başarısı sebebiyle de işkence uygulanarak şehid edildi.

HAYATI  


Asıl adı Osman İslâmoğlu idi. Batur, O’na milletinin verdiği bir unvan, bir sıfattır. Kahraman ve cesur anlamındadır. O, bu unvan ve sıfatla özdeşleşmiş, böylece anılmaya hak kazanmıştır.

Altay vilâyetindeki Köktogay bölgesinin Öndirqara mevkiinde doğdu. Orta halli bir çiftçi ailesinin oğluydu. Dedesi din adamı idi. Osman Beğ, 40 yaşına kadar doğduğu bölgede tarımla uğraşarak geçimini sağladı. 1940 yılında Çin zulmü dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Camilere tecavüz eden, Kur’an-ı yakan Çinlileri protesto eden Türkler, ‘isyancı’ oldukları bahanesiyle tutuklandı. Resmî makamlar, Türk’lerin ellerindeki silâhları toplamaya başladılar. Babası ve ailesinden bâzı kişiler, silâhlarını Çin askerlerine teslim ettiler. Osman Beğ,

- Bu gün silâhımızı alanlar, yarın canımızı da alırlar. Ben silâhımı Çinlilere vermem. İstiyorlarsa ve güçleri yetiyorsa, gelip alsınlar !”

Dedi ve tek başına dağa çıktı. Savaştan başka kurtuluş yolu olmadığına inanıyordu. Başlattığı mücadele aynı gün destek gördü. Arkasından ilk gidenler arkadaşı Süleyman ve büyük oğlu Şerdiman oldu. Silâhını Çinlilere teslim eden babası İslâm Bey, oğlu için hayır duâlarını ve başarı dileklerini dile getirdi. Oğlunu koruması için Tanri’ya duâ etti. Annesi Ayça Hanım:

“- Ben oğlumu bu günler için doğurdum. Çinliler asırlardır koyun boğazlar gibi biz Türk’leri öldürüyorlar. Bizim canımız, bizden önce ölenlerin canından daha kıymetli değildir. Bizden sonrakilerin yaşaması için oğlum, ben diğer çocuklarım ölmeye hazırız !” Diyordu.

Kısa zaman içerisinde, etrafında gözü pek insanlardan bir direnis ordusu oluştu. Zelebay Telci, Nurgocay Batur, Kâseyin Batır, Canım Han Hacı, Süleyman Batır, Musa Mergen Aktepe, Sulibay, Ökürbay , Nogaybay, Ahid Hacı, Halil Teyci, Karakul Zalin... bu yigidlerden birkaçıdır. O artık, soydaşlarının Osman Batur’u idi.

Osman Batur ve silâh arkadaşlarının mücâdelesi, 1941 yılı Ekiminden 1943 yılı Temmuzuna kadar gerilla savaşı şeklinde devam etti. 22 Temmuz 1943’te Altaylar, Çinlilerden tamamen temizlenmişti. Altay Türkleri artık bağımsızdı. Mücâdelesini sürdürdü. Altay Geçici Halk Cumhuriyeti Başkanlığına seçildi. 1944 – 1945 yıllarında, Tanrı Dağları’nın kuzeyindeki Doğu Türkistan Kazak Türkleri’nin yaşadığı bölgeleri de Çin İstilâsından kurtardı. 1945 yılının Ekim ayından 1947 yılının Şubatına kadar üç vilâyetten oluşan Doğu Türkistan Hükümeti’nin askerî ve mülkî âmiri olarak Vâli sıfatıyla görev yaptı. O’nu, Şubat 1947’den Eylül 1949’a kadar Doğu Türkistan Cumhuriyeti koalisyon hükümetinin aslî üyesi olarak görüyoruz. Aynı zamanda, Altay Vâliliği görevini de devam ettiriyordu. Bütün bu görevleri sırasında Çinliler ile silâhlı mücâdeleden bir an bile geri kalmadı.

Çinliler, yönetimleri altında bulunan Türk’lerle meskûn bölgelerin birer birer elden çıkmakta olduğunu anlayınca, büyük bir ordu oluşturdular. Osman Batur ve beraberindeki yigidler, sayıca kendilerinden 10 kat fazla ve modern silâhlarla donanmış düzenli orduya karşı savaşa devam ettiler. Osman Batur, bu savaş sırasında, 1950 Kasımında, cephânesi bittiği için Kamambal Dağı’nda, Çinlilere esir düştü. Ellerinden ve ayaklarından zincirlerle bağlanarak zindana atıldı. Her gün kesintisiz işkence görüyor, kendisine yardımcı olan Türk’leri ele vermesi için sıkıştırılıyordu. Çinliler, işe yarayacak bilgi alamayacaklarını anlayınca Osman Batur’u göstermelik bir mahkemeye sevk ettiler. Mahkeme, önceden verilmiş kararı, 19 Nisan 1951 tarihinde açıkladı: “Devrim düşmanlığı suçundan idam...” Karar, 29 Nisan 1951 tarihinde Urumçi’de kurşunlanmak suretiyle uygulandı. Osman Batur’un son sözleri, bağımsızlık için mücadele edenlerin yolunu aydınlatacak bir meş’ale idi:

“- Ben can verebilirim. Milletim, dünya durdukça mücâdeleye devam edecektir.”
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Bozoklu Bozkurt - 29 Nisan 2007
Selam olsun sana ey Osman Batur!
Kavgan kutsal yoldaşların erdirler!

Gökbayrağın boynu bükük ey yatır!
Türkistan'ın şimdi yetim ildirler!

Türk'üz diye bizi çekip vuranlar!
Elimizi kolumuzu kıranlar!

Fare yüzlü alçak Çinli hıyanlar!
Sağırdırlar dilsizdirler kördürler!

Kalemler yazamaz kutlu kavganı!
Kıramaz boralar iman dalganı!

Öksüz Türkistan'ın altın Argun'u!
Yangındır yürekler sana kordurlar!

Nerdedir mabedin yüzün süreyim!
Süreyim de dileğime ereyim!

Diyordun ki ''Ben kasırga, borayım''!
Türkistan'ın bağrı yaslı yeldirler!

Uyan Altayların puslu yiğiti!
Tanrıdağları'nın şanlı şehiti!

Yakılmazmış yiğitlerin ağıtı!
Destanın var senin sana dildirler!

Vuruldu otuzbeş milyon yiğit can!
Çin zulmü altında ağlar Türkistan!

Neredesin Osman Batur gel uyan!
Onca mazlum sese sensin tek iman!

Kurt doğmuşsun yine Bozkurt ölmüşsün!
Kahpe Çin'e Bozkurt gibi dalmışsın!

Bir sehpada mertebeni almışsın!
Baturların şimdi kanlı eldirler!

Tanrıdağı'ndasın şimdi ordasın!
Dilimdeki gönlümdeki yerdesin!

Bayrağınla gönüldesin serdesin!
Torunların düşmeyecek serdirler!

Bu ne iman bu ne ruhtur tükenmez!
Gözünü budaktan daldan sakınmaz!

Gökbayrak'ı elde tutar sarsılmaz!
Kavgaların bayrak bayrak seldirler!

Ey öksüz ey yetim davanın eri!
Ölür mü hatıran kalır hep diri!

Tanrı yaratırken şu yağız yeri!
Kürşadlar merhaba Batur dediler!

Andımız var kin duruşlu gözleri!
Fare..yılan..cümle hain yüzleri!

Ezeceğiz yurdundaki pisleri!
Yiğtlerinde bayrağında birdirler!

Demiştin ki;''Ben ölürüm, bu yolda
Dalgalanır Gökbayrağım bir elde''!

Hatırandır duran kanlı bir gülde!
Biz sonsuzuz kahpe Çinli yeldirler!

Sözümüz söz alacağız öcünü!
Göstereceğiz o Çin'e Türk gücünü!

Gani senden aldı vatan borcunu!
Binler Gani sana hayran del'dirler!


Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Deli - 29 Nisan 2007
     Gani Anda ..

        Gönlüne sağlık, harika bir iş çıkartmışsın.Osman Batur'un ruhu şad , mekanı Tanrı  Dağı olsun..
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: gokturkhan - 30 Nisan 2007
Bozoklu Bozkurt anda ,yazdığın bu öğretiyi TÜRKİSTANLI  bir ırkdaşımıza  okuttum,onun gözyaşları ömrüne ömür katsın.
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: TÜRK-KAN - 30 Nisan 2007
(http://www.ulkum.com/arsiv/sey/r/turkistan/turkistan/osman_batur/osman_batur.jpg)

Büyük Türk Yiğidi Osman Batur...


MEKANI TANRIDAĞI OLSUN !!!


TTK

Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Bozoklu Bozkurt - 30 Nisan 2007
Soydaşlarım;

Güzel ve kıvandırıcı sözleriniz için teşekkür ederim.

Yiğit Osman Batur'un aziz ruhu şad olsun.

Onun mekanı biliyoruz ki Türk Uçmağıdır.Yoldaşları Kür Şad ve Tanrıkut Mete;gönüldaşları Umay ve Ayzıt analar olsun!

Esenlikler, saygılar....

TTK
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: toygar mete - 08 Mayıs 2007
Çalışma çok güzel olmuş! Osman Batur un ruhu şad olsun, mekanı Tanrı Dağı olsun!!!
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Kök-Börü - 08 Mayıs 2007
Soydaşlarım;

Güzel ve kıvandırıcı sözleriniz için teşekkür ederim.

Yiğit Osman Batur'un aziz ruhu şad olsun.

Onun mekanı biliyoruz ki Türk Uçmağıdır.Yoldaşları Kür Şad ve Tanrıkut Mete;gönüldaşları Umay ve Ayzıt analar olsun!

Esenlikler, saygılar....

TTK

Tanrıça Umay hakkında başlığım vardı!Ama Tanrıça Ayzıt iletinizde geçince kendisi hakkında bilgi  eklemediğim aklıma geldi....

Hatırlattığın için teşekkür ederim!

TENGRİCİLİK(GÖK TANRI)İNANCINDA TANRIÇA AYZIT

Ayzıt Tanrıça, kadınlar doğuracağı zaman imdatlarına yetişir; onların kolayca doğurmasına yardım eder; üç gün lohusanın baş ucunda bekledikten sonra, beraberindeki dere, tarla, ağaç, çiçek perileriyle gökyüzünün üçüncü katındaki sarayına döner.
Bununla beraber, Ayzıt'ın, hiç hoşgörü kabul etmeyen, bir şartı vardır: Namusunu korumamış olan kadınların yardımına, ne kadar yalvarırlarsa yalvarsınlar, ve ne kadar değerli kurbanlar ve hediyeler sunarlarsa sunsunlar bir türlü gelmez.

Ayzıt Tanrıça'ya özgü bir yaz bayramı da vardır. Bu bayramın sabahında evlerin her tarafı son derece temiz ve süslü bir hale konulur, her fert en güzel elbisesini giyer, en çok sevdiği yemeklerine ise onları yer, herkesin yüzü mutlaka neşeli, şen ve tebessümlü olur. Bu sırada Ak Şaman, elinde sazı olduğu halde gelir (kış ayinlerini Kara Şaman, yaz ayinlerini Ak Şaman yürütür) dokuz genç kızla dokuz delikanlı seçerek bunları ikişer ikişer, el ele tutturarak asker gibi dizer. Ve kendisi sazını çalar, onları gökyüzüne çıkarıyormuş gibi, ileri doğru yürütür. Sazını çalarken, Ayzıt hakkındaki ilahileri de söyler. Bu estetik alay, üçüncü kat göğe geldikleri zaman, Ayzıt'ın sarayını koruyan yasakçılar ellerinde gümüş kırbaçlar olduğu halde meydana çıkarlar, Alay içinde namusça kusuru olanlar varsa onları geri çevirerek diğerlerini Ayzıt'ın sarayına girmesine izin verirler. İşte bunlar,Tengricilikte(Gök Tanrı) Türklerde cinsel ahlakın yüksek olduğu ve erkekler kadının bu ahlakla aynı derecede sorumlu olduğunu gösteriyor.


Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: kurtkaya28 - 16 Mayıs 2007
29 Nisan 1951 Güneş'in Söndüğü Gün
O S M A N B A T U R


Türküz dedik çekip çekip vurdunuz...
Bizi vurup bizden hesap sordunuz...
Ölümden öteye köy mü kurdunuz!..
Korkumuz yok, korkumuz yok sizden...

Türk Dünyası’nda öyle kelimeler vardır ki sayfalar ve ciltler hacmi ile anlatılacak kavramları çağrıştırır. Sürgün denilince Kırım Türkleri ve Kafkas Halkları akla gelir. Katliam ve soykırım kelimeleri Kerkük Türkleri’ni akla getirir. İşkence kelimesi ise Çinlileri ve Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlıları...

Osman Batur, Çin işkencelerine başkaldıran efsânevî bir kahramandır. Başarılı oldu. Kısa da olsa, bir dönem için milletini Çin işkencelerinden kurtardı. Bu başarısı sebebiyle de işkence uygulanarak şehid edildi.

HAYATI
Asıl adı Osman İslâmoğlu idi. Batur, O’na milletinin verdiği bir unvan, bir sıfattır. Kahraman ve cesur anlamındadır. O, bu unvan ve sıfatla özdeşleşmiş, böylece anılmaya hak kazanmıştır.

Altay vilâyetindeki Köktogay bölgesinin Öndirqara mevkiinde doğdu. Orta halli bir çiftçi ailesinin oğluydu. Dedesi din adamı idi. Osman Beğ, 40 yaşına kadar doğduğu bölgede tarımla uğraşarak geçimini sağladı. 1940 yılında Çin zulmü dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Camilere tecavüz eden, Kur’an-ı Kerim’i yakan Çinlileri protesto eden Türkler, ‘isyancı’ oldukları bahanesiyle tutuklandı. Resmî makamlar, Türk’lerin ellerindeki silâhları toplamaya başladılar. Babası ve ailesinden bâzı kişiler, silâhlarını Çin askerlerine teslim ettiler. Osman Beğ,

- Bu gün silâhımızı alanlar, yarın canımızı da alırlar. Ben silâhımı Çinlilere vermem. İstiyorlarsa ve güçleri yetiyorsa, gelip alsınlar !”

Dedi ve tek başına dağa çıktı. Savaştan başka kurtuluş yolu olmadığına inanıyordu. Başlattığı mücadele aynı gün destek gördü. Arkasından ilk gidenler arkadaşı Süleyman ve büyük oğlu Şerdiman oldu. Silâhını Çinlilere teslim eden babası İslâm Bey, oğlu için hayır duâlarını ve başarı dileklerini dile getirdi. Oğlunu koruması için Cenab-ı Allah’a duâ etti. Annesi Ayça Hanım:

“- Ben oğlumu bu günler için doğurdum. Çinliler asırlardır koyun boğazlar gibi biz Türk’leri öldürüyorlar. Bizim canımız, bizden önce ölenlerin canından daha kıymetli değildir. Bizden sonrakilerin yaşaması için oğlum, ben diğer çocuklarım ölmeye hazırız !” Diyordu.

Kısa zaman içerisinde, etrafında gözü pek insanlardan bir mücâhit ordusu oluştu. Zelebay Telci, Nurgocay Batur, Kâseyin Batır, Canım Han Hacı, Süleyman Batır, Musa Mergen Aktepe, Sulibay, Ökürbay , Nogaybay, Ahid Hacı, Halil Teyci, Karakul Zalin... bu mücâhidlerden birkaçıdır. O artık, soydaşlarının Osman Batur’u idi.

Osman Batur ve silâh arkadaşlarının mücâdelesi, 1941 yılı Ekiminden 1943 yılı Temmuzuna kadar gerilla savaşı şeklinde devam etti. 22 Temmuz 1943’te Altaylar, Çinlilerden tamamen temizlenmişti. Altay Türkleri artık bağımsızdı. Mücâdelesini sürdürdü. Altay Geçici Halk Cumhuriyeti Başkanlığına seçildi. 1944 – 1945 yıllarında, Tanrı Dağları’nın kuzeyindeki Doğu Türkistan Kazak Türkleri’nin yaşadığı bölgeleri de Çin İstilâsından kurtardı. 1945 yılının Ekim ayından 1947 yılının Şubatına kadar üç vilâyetten oluşan Doğu Türkistan Hükümeti’nin askerî ve mülkî âmiri olarak Vâli sıfatıyla görev yaptı. O’nu, Şubat 1947’den Eylül 1949’a kadar Doğu Türkistan Cumhuriyeti koalisyon hükümetinin aslî üyesi olarak görüyoruz. Aynı zamanda, Altay Vâliliği görevini de devam ettiriyordu. Bütün bu görevleri sırasında Çinliler ile silâhlı mücâdeleden bir an bile geri kalmadı.

Jiang Zemin ve Demirel Dostluğu
Çinliler, yönetimleri altında bulunan Türk’lerle meskûn bölgelerin birer birer elden çıkmakta olduğunu anlayınca, büyük bir ordu oluşturdular. Osman Batur ve beraberindeki mücâhidler, sayıca kendilerinden 10 kat fazla ve modern silâhlarla donanmış düzenli orduya karşı savaşa devam ettiler. Osman Batur, bu savaş sırasında, 1950 Kasımında, cephânesi bittiği için Kamambal Dağı’nda, Çinlilere esir düştü. Ellerinden ve ayaklarından zincirlerle bağlanarak zindana atıldı. Her gün kesintisiz işkence görüyor, kendisine yardımcı olan Türk’leri ele vermesi için sıkıştırılıyordu. Çinliler, işe yarayacak bilgi alamayacaklarını anlayınca Osman Batur’u göstermelik bir mahkemeye sevk ettiler. Mahkeme, önceden verilmiş kararı, 19 Nisan 1951 tarihinde açıkladı: “Devrim düşmanlığı suçundan idam...” Karar, 29 Nisan 1951 tarihinde Urumçi’de kurşunlanmak suretiyle uygulandı. Osman Batur’un son sözleri, bağımsızlık için mücadele edenlerin yolunu aydınlatacak bir meş’ale idi:

“- Ben can verebilirim. Milletim, dünya durdukça mücâdeleye devam edecektir.”

KİŞİLİĞİ
Osman Batur 1,85 boyunda, iri gövdeli bir insandı. Kısa ve kalın boynu, siyah saçları, yarı kapalı denecek ölçüde kısık gözleri vardı. Kaşlarının arası kırışıktı. Çok az konuşurdu. Kudret ve kötü tâlih şahsiyetinde birleşmişti.

Daha 10 yaşında iken usta bir binici ve iyi bir avcı olmuştu. 12 yaşına geldiğinde Kazakların büyük kahramanı Böke Batur’un dikkatini çekti. Böke Batur O’nu himâyesine aldı. İyi bir silahşor, usta bir dövüşçü olarak yetişmesine katkıda bulundu. Sonra çete savaşlarının inceliklerini öğretti. Rusların ve Çinlilerin, soydaşlarına yaptığı işkenceleri görüp yaşadığı için Rus ve Çin milletinden nefret ediyordu. Böke Batur’un telkinleriyle bu nefret, şuurlu bir inanca dönüştü. Dedesi dolayısıyla iyi bir Müslüman olarak yetişmişti. İslâmiyet’in komünizmle bağdaşmadığını anlamakta gecikmedi.

Böke Batur, öğrencisinin yetiştiğine inandığı gün:

“- Benim sana verebileceğim başka bir şey kalmadı. Benim işim bitti. Artık bana ihtiyacın olmayacak. Fakat milletimizin sana ihtiyacı var.”

Dedi. Osman Batur, hayatı boyunca kendisine ihtiyacı olanlar için mücâdele etti. Hayatı, bu mücâdele ile dolu olarak yaşadı ve inandığı ülkü uğruna can verdi. Mekânı Cennettir inşallah.

Kazaklar ve Uygurlar Osman Batur’u hiç unutmadılar. Dünya durdukça unutmayacaklar. “Bize sen ruh ve şuur verdin, hürriyet aşkını sen bize öğrettin. Ey büyük kahraman ! senin yolundan gidecek azimli kahramanlar yetiştireceğiz.” Diyerek O’nu anıyorlar. Adına şiirler yazılıyor, anma günleri düzenleniyor.

Osman Batur, yeni ve genç Osman Batur’ların bedeninde yaşamaya devam ediyor.

ÇİN ZULMÜ BİTMEZ !

Jiang Zemin ve Bush İttifakı
Çinliler, Altay Türkleri’nin millî kahramanı Osman Batur’u işkencelerden sonra şehit etmekle ancak, bir büyük kahramanın aziz bedenini ortadan kaldırabilmişlerdi. Bağımsızlık düşüncesini, Türk’lerin bağımsızlık için mücâdele azmini yok edemediler. Edebileceklerini zannedip işkence ve zulümlerini sürdürdüler.

Osman Batur’un tek erkek kardeşi Delihan İslâmoğlu, istiklâl için giriştiği savaşta esir alınarak şehid edildi. Osman Batur’un ikinci hanımı, üç oğlu ve beş kızı da esir alındı. 18 yaşındaki kızı Kabiyra ile 14 yaşındaki oğlu Baybolla, anneleri Mamey’in gözleri önünde doğranarak şehid edildi. 11 yaşındaki oğlu Kariy ve 9 yaşındaki kızı Sapiyan, 20 metre derinliğindeki kuyuya diri diri atıldı. Evlâtlarına yapılan bu zulüm, işkence ve katliam neticesinde Mamey Hatun, aklını kaybetti ve onu da Çinliler olay yerinin yakınındaki nehrin azgın sularına attılar.

Osman Batur’un; Şerdiman, Nimetullah ve Nebî isimli oğulları, babalarının şehit edilmesinden sonra da bağımsızlık savaşını devam ettirdiler.
_________________ :turan:
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Teoman Yabgu - 10 Temmuz 2007
Mekanı cennet olsun.Yararlı bir paylaşım yapmışsın ellerine sağlık.
Cahilliğimden utandım
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: TATARTÜRK - 11 Temmuz 2007
Mekanı cennet olsun.Tarihimiz yeni nesillere anlatılıp öğretilmeyen nice kahramanlıklarla doludur.

Tüm kandaşlarımızın tarihlerini en iyi şekilde öğrenebilmesi ve öğretmesi dileğimle...
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: nyucel - 30 Temmuz 2007
BİR MAVİ TÜRKÜDÜR BAĞIMSIZLIK


-29 Nisan 1951 de URUMÇİ’de Çinliler tarafından
asılarak uçmağa vardırılan Doğu Türkistan’ın bağım-
sızlık savaşçısı OSMAN BATUR’un kutlu tinine


O SÖYLEDİ

“Tutsaklık ağır
  Tutsaklık ölümden ağır
  Tutsaklık yüreklerde
  Kara Türkülerle çoğalır”


Asya bozkırlarında
Bir yiğit
Bir umut olur
                    bayraklaşır
Tanrıya açılan avuçlarında
Göğün mavisini taşır
Bayrak onunla bayrak olur
Toprak onunla vatanlaşır

Kolları güçlü-kuvvetli
Omuzları dimdik durur
Ve geniş göğsünde
Asya’nın kalbi vurur

Asya nabız-nabız atar
Bir sevgiliyi kavrar gibi
Pusat kavrayan
Tetik çeken
Alev-alev yanan
Parmak uçlarında

Daha balalar
Yürümeğe durmamışken
Konuşmaya durmamışken daha
Işık yüzlü-badem gözlü balalar
Daha “ana-ata” demeden daha
Tutsaklığı öğrendiler
Daha yürümeğe
Daha konuşmaya durmamışken
Çekik gözlü balalar

Bağımsızlık bir tutkuydu
Bütün gönüllerde
Şekillendi kelimeler
Yavaş-yavaş
Balaların-anaların
Ak sakallı dedelerin
Ve kara pürçekli
Gelinlerin-kızların
Sürgülenen ağızlarında
Sararmış-solmuş benizler
Dalga-dalga
                   Kanlandı
Ve bir umut
Bayrak-bayrak
                    Yüreklerde
                    Dalgalandı

Bir telaş başladı
Konar göçer evlerde
                             Devlerde
Yoktu
          Bunca hırs
                          Bunca güç
                                         Bunca umut

Dediler
            “Bir yiğit
             Dağ gibi görkemli
             Yumrukları
             Yalçın kayalarca sert
             Ve öfkesi selce...”

Ve güzelce
Ve ince
Ve umut dolu
Bir Türkü tutturdular
Asya bozkırlarında
Yankılandı Türküleri

Açılmış alkış toplar
Uygur’umun elleri
Bir zamanlar
Çinliye baş eğdiren
Şimdi Çinliye tutsak olmuş
Uygur’umun elleri
Yedi veren bir güldür
Bağımsızlığın gülleri
Her göğüste bir güldür
Kanla sulandıkça
                     Gümrahlaşır-açar
Tutsaklığın utancı
Çekik gözlü yiğitleri
                                Kamçılar

Bir mavi Türküydü bağımsızlık
Bir anda dolaştı
Baştan başa Asya’yı
Mavi çiçekler açtı
Dudak uçlarında

Ölüme koştu savaşçılar
Pusatları
             Yumruklarıydı
             Yürekleriydi
             Mavi Türküleriydi

Gök bayrak dalgalansın diye
Bağımsızlık burçlarında


BİZ SÖYLEDİK

“El eden
 Sensin bize el eden
 Kahrolsun yavaş-yavaş
 Seni bize el eden “

 1970

Nihat YÜCEL
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: OnTurk209 - 22 Haziran 2011
Osman Batur Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden direnişçi lider. Altay Kazak'larındandır. 20. yüzyılın ilk yarısında Çinliler ve Ruslara karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş ve 1951 yılında Çinliler tarafından idam edilerek öldürülmüştür.
 Hayatı: Asıl adı Osman İslamoğlu'dur. 1899 yılında Altay'ın Köktogay bölgesinde doğmuştur. 12 yaşında Kazak liderlerinden Böke Batur'un yanına girdi. 29 Nisan 1951'de Urumçi'de idam edildi.
Mücadelesi: 1911 yılında Böke Batur'un yanında Çinlilere ve Ruslara karşı mücadeleye başlayan Osman Batur bütün Altay topraklarının ve Doğu Türkistan'ın Çinlilerden ve Ruslardan kurtarılmasını amaç edinmişti. II. Dünya Savaşı yıllarında Doğu Türkistan topraklarındaki Türklere yönelik baskıların kuvvetlenmesi ile birlikte tepki hareketleri de kuvvet kazanmış ve Osman Batur'un yükselmesine zemin hazırlamıştı.

Altayları Çinlilerden temizlemeye başlayan Osman Batur, 1943 yılında hedefine ulaşmış gözüküyordu. 22 Temmuz 1943'te Bulgun'da yapılan törenle Osman Batur Altay Kazakları'nın Han'ı ilân edildi. 1945'e gelindiğinde Doğu Türkistan'da birkaç şehir haricinde kontrol Türklerin eline geçmişti. Durum Çinliler için artık tahammül edilemez ve tehlikeli bir hâl alınca Çin orduları bölgeye sert ve yoğun operasyonlar uyguladı. Targabatay ve Altaylardan çıkarılan Osman Batur mücadeleye otuz bin kişi ile başlamış olsa da 1950'ye gelindiğinde bu sayı yaklaşık dört bin idi. Alibek Hakim ve silah arkadaslarininda mücadeleside vardi.

1951 yılında Kanambal'da sıkıştırılan Osman Batur esir düştü, Urumçi'ye götürüldü.

Osman Batur, halk arasında dolaştırılarak teşhir edildi ve 29 Nisan 1951 tarihinde kulakları ve kolları kesildikten sonra öldürüldü.
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: o.öcal - 30 Nisan 2013
Mekanın uğmağ olsun büyük Türk.
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 30 Nisan 2013
Kahpe çinlinin verdiği kurşunlanarak idam edilmesi hükmü infaz edilmeden evvel söylediği son sözü:

“Ben can verebilirim. Milletim, dünya durdukça mücadeleye devam edecektir.”

Diyerek, Türk oğullarına, düşmana karşı, sonsuza dek uğraş vermeyi vasiyet eden yiğit Osman Batur'un aziz anısı önünde saygıyla eğilirim.
Ruhu şad, durağı Tanrıdağları ve Türk Uçmağı olsun!

TÜRK IRKI SAĞOLSUN!!!

TTK.
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Muzaffer33 - 01 Mayıs 2013
Tini şad, mekanı uçmağ olsun Altay Kartalının
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: TÜRK-KAN - 29 Nisan 2015
OSMAN BATUR (1899 - 29 Nisan 1951)

Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden ve 29 Nisan 1951’de işgalci Kızıl Çin güçleri tarafından şehit edilen ALTAY KARTALI OSMAN BATUR'u, şehadetinin 64.yılında rahmetle anıyoruz.

GÖKBÖRÜ TÜRKÇÜLER DERNEĞİ
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 30 Nisan 2015
Varlığını Doğu Türkistan Türklüğünün bağımsızlığına adayarak kızıl çine karşı amansız uğraşlar verip fare suratlı kahpe çinlilerce idam edilerek şehit edilen Altay Kartalı Osman Batur'u Uçmağa varışının 64. yılında rahmet ve şükranla yad ederim.
Mücadelesi kendinden sonra gelenlere ışık ve ilham olmuştur.
Kürşadca verdiği destansı mücadeleyle şanlı kahramanlar kadrosunda hakkıyla yer alan aziz şehidimiz Osman Batur'un ruhu şad, durağı Tanrıdağları ve Türk Uçmağı olsun!

TÜRK IRKI SAĞOLSUN!!!

TTK.
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Nisan 2021
29 Nisan 1951
Osman BATUR Uçmağa vardı!


Doğu Türkistan Türklüğünün milli kahramanı, özgürlük savaşçısı, Altay Kartalı Osman BATUR'u, Kızıl Çin diktatörleri tarafından, kurşuna dizilerek, şehit edilişinin 70. Yılında rahmet ve minnetle anarım.

Kutlu ruhu şad, durağı; Uçmak olsun!

TÜRK IRKI SAĞOLSUN!

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: turania_25 - 30 Nisan 2021
Büyük dava adamı, muhteşem bir direniş ve sonunda şehadet.

Koca yüreklileri, üç-beş satırla nasıl anlatsak, ne yazsak yavan olacak.

Mekanı uçmağ olsun.
 
Başlık: Ynt: ALTAY KARTALI OSMAN BATUR.
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 29 Nisan 2022
29 Nisan 1951

Doğu Türkistan'ın özgürlüğü için, Çinliler ve Ruslara karşı, efsanevi bir bağımsızlık mücadelesi veren ve Kızıl Çinli katiller tarafından, kurşuna dizilerek, idam edilen, Altay Kartalı, Osman BATUR'u şehadetinin 71. Yılında; rahmet, minnet ve saygıyla anarım.

Kutlu ruhu şad, durağı; Uçmak olsun!

TÜRK IRKI SAĞOLSUN!

UNUTMADIK!
UNUTMAYACAĞIZ!
UNUTTURMAYACAĞIZ!


Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!