TÜRKLÜK ve TÜRK DÜNYASI OTAĞI > TÜRK - TURAN DÜNYASI

Borçalı Türkleri

(1/1)

Asker:
BORÇALI

Borçalı adı bir Türk topluluğu olan 'Barslı'lardan gelir.Arablar,Borçalıya 'Al Burcaliyye' der.
Borçalı bugün ağırlıklı olarak Karapapak/Terekeme Türkleri yaşar.
Karapapak adı:Safeviler döneminde Sünni Türkler Karapapaklar giyer,Şii Türkler Kızılpapak giyerlerdi.Karapapak adının  kalıplaşmış bir ad olan 'Karakalpak veya Karabörklü' adları ile bence bir alakası yoktur.
Terekeme:Kadim zamanlarda Borçalı ve civarında 'Torkomya' adlı bir yerden bahsedilir.Torkomlar  Terekemelerdir.Terekeme adı Türkmen sözünün bir söylenişidir.
Borçalıda 18. asırda 'Demircihasan Hanlığı' ve 'Baydar Sultanlığı' adlı iki Türk yönetimi olmuşdur.
Borçalıya,Baydar adlı Türk sülalesi 16.asırda Dagistandan gelmişdir.
Baydarlar Kıpçak/Kumanlara mensup bir Türk sülalesidir.


Bende bir Borçalılı Türk ve Baydar Türkü olarak kendi bilgilerimi kısaca yazmak istedim.
Maday birader sana teşekkür ediyorum.
Allah tüm Türk kavmini korusun.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git