Türkçü Turancı Otağ | Türkçüler

GENEL KONULAR OTAĞI => GÜNCEL => Tarihte Bugün => Konuyu başlatan: TÜRK-KAN - 21 Mart 2011, 10:17:10

Başlık: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: TÜRK-KAN - 21 Mart 2011, 10:17:10
(http://www.makaleci.com/wp-content/uploads/2009/11/Ergenekon-Destan%C4%B1.jpg)

 Tüm Türk Dünyasının bayramı kutlu olsun.

 Ergenekon

 Ziya Gökalp

 Biz Türk Han'ın beş oğluyuz,
Gök Tanrı'nın öz kuluyuz,
Beş bin yıllık bir orduyuz,
Turan yurdu durağımız!

Ak ordumuz sola gitti,
Üç hakanlık tesis etti,
"Medi", "Sümer Akad", "Hitti"
Bu üç şanlı oymağımız!

Birincisi Azerbaycan,
İkincisi Geldanistan,
Üçüncüsü Arz-ı Kenan,
Fışkırdı üç kaynağımız!

Gök ordumuz sağa vardı,
Çin’i baştan başa sardı,
Hiyong-nular bu Hanlardı,
Set olmadı tutağımız!

Kara ordu gitti, İskit,
Ülkesinde yaptı bir çit.
"Atilla ol, Şalon’a git",
Sözü oldu adağımız!

Kızıl ordu dağlar aştı,
Efganlarla çok savaştı,
Bir alayı Hind’e taştı,
Sind oldu bir ırmağımız.

Sarı ordu tekin durdu,
Şehir yaptı, çiftlik kurdu,
Uygurların bu iç yurdu,
Kaldı ana toprağımız!

Yüce Tanrı Oğuz Han’ı,
Göndererek Türk hakanı,
Birleştirdi beş Turan’ı,
Doğdu güneş sancağımız!

Oğuz Han’dan sonra Hanlar
Kazandılar yüce şanlar,
Bilinmek için bu boş anlar,
Şahnamedir sorağımız,

Yıllar geçti bir an geldi,
Türk Tahtına İlhan geldi,
Sağdan, soldan düşman geldi,
Kurulmuştu tuzağımız.

Verilmedi bir dem soluk,
Kanlar aktı oluk oluk,
Öldü bütün çoluk çocuk,
Han, Bey, Çeri, Uşağımız.

Yalnız Nököz ile Kıyan
İki kızı alıp yayan,
Bir sarp dağa attılar can
Bunlar oldu kaçağımız.

Dağdan dağa hep gizlice,
Yürüdüler beş-on gece,
Bir tan vaktı gayet ince,
Bir iz oldu uğrağımız!

Bu iz yolu çok uzattı,
Sonra Alageyik çattı,
Bir dik yardan bizi attı,
Kanadı her bucağımız!

Bir de baktık yeşil bir bağ
Her tarafi bir yüce dağ,
Geniş, fakat sıkı bir ağ,
Dedik ne hoş bu ağımız!

Alageyik çayır yerdi
Yavrusunu emzirirdi,
Bizi gördü meme verdi,
Oldu Ana Kucağımız!

Dörtyüz sene burda kaldık,
Geyik arttı, biz çoğaldık,
Çıkamadık İşe daldık,
Pek şenlendi konağımız!

Elma,erik çoktu yedik,
Demir bulduk, ör işledik,
"Bir gizli yol bulsak" dedik,
Dağ delerdi bıçağımız!

Kurt’tan hali iken bu yurt,
Bir gün peyda oldu bir kurt,
Bir geyiğe attı avurt,
Gördü çoban yamağımız!

Kurt bir delik buldu,gitti,
Bir demirci takip etti,
Ocak yaktı taş eritti,
Açıldı yol kapağımız!

Büyük sevinç, büyük müjde,
Bayram yaptık kentte,köyde,
Torun, oğul, baba, dede,
Büyüğümüz, ufağımız!

Demircye Bozkurt dendi
Han tanıldı,taç giyildi,
Yoldan önce kendi indi,
Sağ elinde bayrağımız!

Börteçine kurdun adı,
Ergenekon yurdun adı,
Dörtyüzsene durdun hadi,
Çık ey, yüzbin mızrağımız!

Oldu sana Kaf bu eşik,
Tarih kaldı delik,deşik,
Artık yeter bu taş beşik,
Oldu körpe yatağımız!

Uzaklarda hoş ülkeler,
Issız yurtlar seni bekler,
İşte Kıpçak, işte Kaşgar,
Ta karşıda Gökdağ’ımız!

Tarhandağı gözler seni;
Tanrı orada sözler seni,
Dört asırdır özler seni,
Tukin dağda otağımız!

Turan, eski toprak bize;
Hind, bir altın konak bize;
Çin köşkleri kışlak bize,
Tuna boyu yaylağımız!

Yunus gibi çıktık Hut’tan!
Büyük yurda küçük yurttan,
Geyik girdik, doğduk kurttan.
Kılıç oldu orağımız!

Sartlık gitti, Uygurlandık.
Soyumuzla gururlandık.
Şamanlardan uğurlandık.
Pirler oldu yardağımız!

İlk yayıldık: Beşbalık’a!
Karakurum, Elmalık’a
Çin başladı zorbalığa,
Ezdi onu tokmağımız!

Sağa sola gitti ordu;
Hind’e, Rum’a bir baş vurdu.
Altın yuta düzen kurdu.
Yine eski yasağımız!

Alplerimiz girdi harbe,
Düşmanlara attı darbe;
Şimal, cenup, şarka, garbe,
Akın etti kısrağımız!

Türk ayağı hangi yurda,
Basmışsa baş eğdi kurda!
“Gökhan orda, Akhan burada!”
Dedik gitti ayağımız!

Tümen, Çin’e akın etti.
Efrasiyab, Rum’a gitti.
Tomris adı göğe yetti.
Hüsrev oldu tutsağımız!

Teleleri, Aktürkman’ı
Toplamıştı Soğd’un Hanı,
Çapul etti Eşkân(i), yân’ı
Sevinç adlı soğdağımız!

İlhan Mokan, Bilge Kağan,
Gaznevi’den Mahmut Sultan,
Selçuklulardan Alparslan Han,
Birer şanlı koçağımız!

Askerliği gördü atsız.
Harzem Şah’ı oldu atsız.
Bugün hakan, dün bir adsız:
Böyle kayar kızağımız!

Tonguz, Çin’e hakan oldu.
Hıtay Türk’ü üryan oldu.
İlk düşünen Gür Han oldu,
“Birleşmeli ocağımız”!

Cengiz bunu tasarladı.
Dört bucağa ılgarladı.
Türk soyunu toparladı,
Turan oldu öz bağımız!

Oğuz Han’dan beri mühmel,
Kalmış idi büyük emel.
Yüce dilek uzattı el.
Ele geçti arağımız!

Gökten yüce yıldızımız!
Bir devr açtı her hızımız!
Atilla bir Kırgız’ımız!
Timurleng bir Kazak’ımız!

Fatih aldı İstanbul’u.
Babür, Hind’e eğdi yolu.
Nadir sarstı sağı solu…
Oldu bir son taslağımız!

Bundan sonra talih döndü,
Yıldızımız yine söndü,
Karşımızda Rus göründü…
Kesildi yurt otağımız!

Kırım, Kazan heder oldu!
Tuna, Kafkas beter oldu!
Türkistan’da neler oldu?
İşitmedi kulağımız!

Yurt girince yâd eline,
Ergenekon oldu yine!
Çıkmaz mı bir Börteçine?
Nurlanmaz mı çerağımız…
 
[/b]
Başlık: Ynt: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: Atsız Gök-Börü - 21 Mart 2011, 10:55:26
       Türk Milletinin , yeniden doğuşunu temsil eden ve baharı müjdeleyen Nevruz Bayramı kutlu olsun.

    Bakalım Türkmenistan'da bu sene ne yapacaklar ? TRT gösterse de bari izlesek. Bugün biraz diri olsaydım aslında Atatürk Kültür Merkez'in de kutlama varmıştı , bizim andalar gidecekmiş , bizde giderdik.
 
Başlık: Ynt: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 21 Mart 2011, 14:53:52
Ergenekon yurdun adı,
Börteçene kurdun adı.
Dörtyüz sene durdun haydi,
Çık ey yüzbin mızrağımız!


Nevruz değil, YENİGÜN!

Bu ulu günün Büyük Türk Milletine hayırlı, uğurlu ve kutlu olmasını dilerim.

Bu kutlu günün adı; Nevruz değil, YENİGÜN'dür.

TTK.


Başlık: Ynt: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: Tonyukuk - 21 Mart 2011, 20:50:29
          Ergenekon destanı, Türklerin, bir zamanlar içine düştükleri darlıktan, demir kapıları eriterek kurtuldukları zamanın anısıdır, Türk dünyasında Yenigün olarak kutlanan bayramın da varlık nedenidir. Başkalarının kültürlerinden ögeler aşırarak kendilerine tarih inşa etmeye çalışan derme sürülerin bu yöndeki çabaları boşuna ve gülünçtür. Devletin Türk soylular elinde devlet gibi yönetilebildiği gün bu soytarılıkların son bulduğu gün olur. Yenigün, yurdumuza ve tüm Türk yurtlarına, kutlu ve uğurlu olsun.     
Başlık: Ynt: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: AĞASAR - 21 Mart 2011, 21:23:55
(http://i1103.hizliresim.com/2011/3/21/11135.bmp) (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cDovL2dvby5nbC9tYzljWQ==)

Neredesin Börteçine !
Olmadı mı daha dört yüzüncü sene ?

Emret vursun davullar!
Sığamaz oldu Gök Türkler...

Dağ kemeridir Ergene,
Dik demektir Kon
Başı Göklerde Türk'e
Dar gelmektedir Ergenekon!


Dirilişin 4648. Yılı kutlu olsun!
Başlık: Ynt: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: Tibaren - 22 Mart 2011, 00:28:51
Ergenekon'dan çıkışımızın 4648. yılı tüm Türk Budun'una kutlu olsun.

Tanrı Türk'ü Korusun .. !

[Resim; 21 Mart 1921 tarihlidir. En ağır savaş günleridir, ancak Milletin değerlerini iyi bilen Ulu Başbuğ, böyle sıkıntıların içerisinde Türk kültürünü yaşatmasını bilmiştir.]

(http://img.webme.com/pic/e/efgan/nevruzata1922ankara.jpg)
Başlık: Ynt: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: Ay-ulduz - 23 Mart 2011, 00:54:37
Bütün qandaşlarımın Novruz bayramını qutlayıram!Bu, biz Türklerin en eziz ve sevimli bayramıdır.Tariximiz boyu layiqince sahib çıxdığımız,bugünedek qoruyub saxladığımız nadir milli deyerlerimizdendir Novruz..Tanrıdan dileyirem ki,Türkiyede de Novruz Azerbaycandakı kimi möhteşem bir şekilde qeyd olunar artıq ve orada kürdlerin bayramımızı sahiblenmelerine bir son qoyular.
Başlık: Ynt: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: Cebe Noyan - 23 Mart 2011, 12:17:22
Yenigün bayramımız kutlu olsun.

Dirilişin 4648. Yılı kutlu olsun!
Başlık: ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIMIZIN 4652. YILI ve YENİGÜN TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 20 Mart 2015, 11:42:31

Büyük Türk Milletinin YENİGÜN'ünü kutlu olsun!


(https://hunturk.net/forum/rsm/106-ergenekon-1-1426947781.jpg)


4652. Türk yılının ve YENİGÜN'ün Çin Seddinden Adalar Denizinin ötesine kadar bütün Türklüğe; birlik, dirlik, huzur, bolluk, bereket ve kutlar getirmesini Türk'ün Ulu Kök Tenğri'sinden dilerim!(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-saricigdem1-1363812019.jpg)


TÜRK IRKI SAĞOLSUN!!!

 TÜRK YURDU VAROLSUN!!!

TTK


İlgili Diğer Konu: ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIMIZIN 4650. YILI (https://hunturk.net/forum/ergenekondan-cikisimizin-4650-yili-ve-yenigun-turk-budununa-kutlu-olsun-6106.html)


Başlık: Ynt: ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIMIZIN 4652. YILI ve YENİGÜN TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN
Gönderen: TÜRK-KAN - 20 Mart 2015, 17:59:17
 YÜCE IRKIMIZIN ERGENEKON'DAN ÇIKIŞ GÜNÜ, BÜTÜN TÜRK İLLERİNE KUTLU OLSUN.

 TANRI TÜRK'ÜNÜ KORUYACAKTIR!

 :asker: :turan: :asker:
Başlık: Ynt: ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIMIZIN 4652. YILI ve YENİGÜN TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN
Gönderen: Bozok - 20 Mart 2015, 23:59:49
Ergenekon'dan çıkışımızın 4652 yılı ve doğanın yeniden dirilişi olan yenigün Türklüğe bereketler ve uğurlar getirsin.
NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!
Başlık: Ynt: ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIMIZIN 4652. YILI ve YENİGÜN TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN
Gönderen: Borokhul Noyan - 21 Mart 2015, 00:58:18
 KUTLU BAŞBUĞ BÖRTE ÇİNE ve GÖKBÖRÜ'nün önderliğinde ERGENEKON'dan çıkışımızın 4652.yılı bütün TÜRK YURTLARINA ve BUDUNLARINA kutlu olsun.

 TANRI TÜRK'ÜNÜ KORUYACAKTIR!
Başlık: Ynt: ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIMIZIN 4652. YILI ve YENİGÜN TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN
Gönderen: Afşin - 21 Mart 2015, 09:31:13
Ergenekon'dan çıkışımızın 4652.yılı ve yeni günümüz Türklük alemine kutlu olsun!
Başlık: Ynt: ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIMIZIN 4652. YILI ve YENİGÜN TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN
Gönderen: Kurtkaya - 21 Mart 2015, 15:57:10
Ergenekon'dan çıkış günümüz kutlu olsun!
Binlerce yıllık Türk bayramı milli duyarlılıktan yoksun yöneticilerin basiretsizliği ve pısırıklığından ötürü bir takım haşarat tarafından gasp edilmeye ve Türk devletine kafa tutma gösterilerine vesile yapılmaya çalışılsa da yelin kayadan bir şey koparmayacağı aşikardır.
4652 yılımız ve bu yılın yeni günü Türk Milletine uğurlu ve kutlu olsun!
4652 Türk yılı milletimize; bolluk, bereket, huzur ve güven getirip, Türk-Turan birliği uğrunda önemli adımların atılmasına vesile olmasını dilerim.
Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun!
Başlık: Ynt: ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIMIZIN 4652. YILI ve YENİGÜN TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN
Gönderen: Yüzbaşı Sançar - 21 Mart 2015, 17:24:02

(https://hunturk.net/forum/rsm/3694-nevruz-1426951118.jpg)

Bu gün Türklük düşmanlarının çalarak nevruz adıyla hovardaca istismar ettikleri gün binlerce yıldır Türklüğün Ergenekon Bayramı olarak kutladıkları ulu gündür.

Türk Dünyasının Ergenekon Bayramını ve yenigün'ü kutlu olsun!
Tanrı Türkü ve Türk yurtlarını korusun.
Başlık: Ynt: ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIMIZIN 4652. YILI ve YENİGÜN TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 20 Mart 2016, 19:14:42
(https://hunturk.net/forum/rsm/3190-ergenekon-4653-1458493950.jpg)

ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIMIZIN 4653. YILI ve YENİGÜN TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN!

TÜRK IRKI SAĞOLSUN!!!

TÜRK YURDU VAROLSUN!!!

TTK
Başlık: Ynt: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: Kurtkaya - 21 Mart 2016, 08:43:16
4653. Türk Yılının ilk günü olan Yenigün Acun üzerinde yaşayan bütün Türklere uğurlu ve kutlu olsun!
Binlerce yıllık Türk bayramı milli duyarlılıktan yoksun yöneticilerin basiretsizliği ve pısırıklığından ötürü bir takım haşarat tarafından gasp edilmeye ve Türk devletine kafa tutma gösterilerine vesile yapılmaya çalışılsa da yelin kayadan bir şey koparmayacağı aşikardır.
4653 Türk yılı milletimize; bolluk, bereket, huzur ve güven getirip, Türk-Turan birliği uğrunda önemli adımların atılmasına vesile olmasını dilerim.
Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun!
Başlık: Ynt: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: o.öcal - 21 Mart 2016, 11:29:49
Tüm Türk dünyasının Yenigün bayramı kutlu olsun. Ulu Tanrı Yeni yılı yeniden dirilişe, Türk dünyası için bolluk ve berekete vesile kılsın.
Başlık: Ynt: TÜRK DÜNYASININ ORTAK BAYRAMI: ERGENEKONDAN ÇIKIŞIMIZ KUTLU OLSUN !
Gönderen: Fatih - 21 Mart 2016, 14:52:41
Yenigün büyük Türk Milletine bolluk ve esenlik getirsin.
Tüm kandaşlarımızın yeni günleri kutlu olsun!
Kök Tenğri'nin esenliği bütün Türklerin üzerinedir.