Türkçü Turancı Otağ | Türkçüler

GENEL KONULAR OTAĞI => SERBEST BÖLÜM => Soydaşlarımızın Uğraşları => Konuyu başlatan: 4_hilal - 25 Kasım 2013, 18:45:09

Başlık: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 25 Kasım 2013, 18:45:09
Bir Selçuklu Rüzgarı

Oğuz Boylar bin yıllık uykudan uyanacak,
Dört bucağa Oğuz adın tekrar duyuracak,
Tanrım kimse demesin, vardı daha sertleri,
Selçuk beğli Oğuzlar tarihin en mertleri,

Kara toprakları, al al kana boyatmalı,
Dukak oğlu Selçuk beği nasıl anlatmalı,
Zamanın yeryüzünde Tanrıdan parçasıydı,
Selçuk kartal oldu, bizans onun serçesiydi...

İlkin karşı çıkan öz tayfasıyla savaştı,
Kara bahtlı Oğuzlar, birbiriyle döğüştü,
Albız alsın, Türk yine birbiriyle vuruştu,
Bağımsızlık içindi, mecburi bir duruştu...

Oğuz Yabgu Devletinden kopmak şart olmuştu,
Bu uğurda binlerce bahadır mert ölmüştü...
Selçuk Oğlu Mikail Yabgu şehit olunca,
Çağrı beğ ile Tuğrul beğ'ler yetim kalmıştı...

Dedeleri Selçuk genç beğleri yetiştirdi,
Deliler delisi Tugrul'u zor yatıştırdı...
Tuğrul adıyla ve sanıyla anka kuşuydu,
Yaptığı ne varsa, Oğuzların bir düşüydü...

Tuğrul beğ Selçuğa Han'dı, devletin başıydı...
Selçuk kartal tamgalı, Tuğrul simurg kuşuydu...
Çağrı beği anlatmadan Selçuk eksik kalır,
Çağrı beğ adını, yırtıcı "Bozdoğan" alır...

Çağrı beğimiz Tuğrul beğin özkardaşıydı,
Savaşlarda yoldaşı, tenhada sırdaşıydı...
Çağrı bozkırda doğmuş, adı gibi "doğan"dı...
Dandanakan'da komutan, Gazne'yi boğandı...

Bozkurt soylu Türklere kuş adları verildi...
Bozkurtlar tam bu çağda, kartal oldu gerildi...
Alp Er Tunga'nin il'i Merv'i tekrar o aldı...
"Merv eş şahıcan" yeniden Oğuz'ların oldu...

Burda bir mühim hususu anlatmak farz oldu,
Sanmayın Tuğrul beğ'in çocuğu olmuyordu...
Çağrı beğ ve Tuğrul beğ'in bir anlaşmasıydı...
Tek amaç devletin kalkınıp yaşamasıydı...

Tugrul evlat edinmeyip, devlete baş kaldı...
Çağrı beğ'de biat edip, ona destek oldu...
Tuğrul'dan sonra Çağrı oglu Alp Arslan geçti...
Selçuklular kendine en doğruyu Han seçti...

Dandanakan savaşında Alp Arslan tam On'du...
Selçuklular'ın başına devlet kuşu kondu...
On yaşında bile kendi askerleri vardı...
O çağda her yanı Alp Arslan korkusu sardı...

Arslan Yabgu oğlu Kutalmış'la taht uğruna...
Kılınç vurdu mecburen, nice Oğuz oğluna...
Kutalmış'ta pek yiğit, kutlu Oğuz soyluydu...
Soyu ayni soy, Alp Arslan'ın amca oğluydu...

Kutalmış'ın oğlu Kutlamış Süleyman şahtır...
Anadolu'da Toroslar O'na ordugahtır...
Anadolu Selçukları'nı Süleyman şah kurdu...
Türkmen birlikleriyle, Bizans'a karşı durdu...

Bizans'ı zekasıyla ve bileğiyle vurdu...
Yurt etti Oğuz'a, Anadolu adlı yurdu...
Malazgirt sonrası parlak destanlari yazdı...
Bizans topraklarına hep "Türk" adını kazdı...

Gün geldi hakanlık mücadelesi gerekti,
Tek başlı Türk devleti, Oğuz'a has erekti...
Alp Arslan oğlu Tutuş'la döğüşmek sart oldu
Melikşah karışmadı, duruma bakakaldı...

Tutuş Artuk bey'i döğüşmek için yolladı...
Bir yandan ne der diye, Melikşah'ı kolladı...
Artuk Bey Kutalmışoğlu'nu döğüşte yendi...
Anadolu Selçuklular kısa süre sindi...

Melikşah ölümüyle, Kılıçarslan hür kaldı...
Anadolu'ya tekrar Selçuklular nam saldı...
Kılıçarslan, kartal Selçuklunun has oğluydu...
Selçuklar kartal olsa da, o Bozkurt soyluydu...

Anadolu'yu haçlılara mezar oldurdu...
Us ermez, haçlı seferini nasıl durdurdu...
Daha sonra nice oğulları geldi geçti...
Anadolu'ya hep Türk ışıklarını saçtı...

Selçuklular olmasaydı biz bugün olmazdık,
Anadolu'da bir tek Türk fert bile kalmazdık...
Oğuz'lar ne yapardı, belki yurt bulamazdı...
Selçuk can verir, Anadolu'dan cayamazdı...

İlelebet yaşayacak "Selçuklular" adı...
Oğuz olan herkesin, çok derindedir yadı...
Selçuğu mutlu eden, ne hocaydi ne kadı...
Kanla suladı Türk, Anadolu aldı tadı...

Türk'ten mehir ister, Anadolu gelin kızdır...
Türk esirgemedi, mehir; akan kanımızdır...
Oğuz budun rahat etsin diye yeni yurtta...
Bin bin yere serilen, Oğuz Türk canımızdır...

Tarihten kartal gibi Selçuklu geldi geçti,
Anadolu bin yıldır doymaz, Türk kanı içti...
Varsa Selçukluyu yad etmeyen Oğuz oğlu...
Kim diyebilir ki, böylesine Oğuz soylu...

Acunda şer bitmeden, Oğuz'da er bitmezmiş...
Selçuklular savaşmadan, altı ay yatmazmış...
Cenk etmeyen bir Oğuz, Türklüğe şan katmazmış...
Tanrı istemedikçe, Türk güneşi batmazmış...

Selçuk ruhu canlansın, Türk yüreği kor olsun...
Anadolu yurdu, kanla besleyelim doysun...
Bizim kalmayacaksa, bizlere mezar olsun...
"Selçuk" adı hep var olsun, Türk Irkı sağ olsun... 
4_hilal
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 29 Kasım 2013, 03:19:19
Türküm deme...

Oynamıyorsa çocuklar çelik çomak,
Atılmıyorsa meydanda artık cirit,
Azaldıysa davullara vuran tokmak,
Türküm deme bak sonra, var sen yürü git...

İlk sayfada değilse şehit haberi,
Ağlamıyorsa şehide milyon yiğit,
Medeniyet yere batsın, at kibiri,
Türküm deme bak sonra, var sen yürü git...

Kırıksa kollar, yoksa sağlam bir El'im,
Türk vurulmuşsa prangaya, varsa kilit,
Vaziyet bunca kötüyse, durum vahim,
Türküm deme bak sonra, var sen yürü git...

Vatandaşlık rakamlarsa ve bir kağıt,
Yakmıyorsan ölenin ardından ağıt,
Boşa dikilme karşımda, şaşkın söğüt,
Türküm deme bak sonra, var sen yürü git...

Hiçbirşeye yetiremiyorum zaman
Diyorsan; "Ben mi kurtaracağım, aman"
Çabuk herşey bitmek üzere, dar vakit
Türküm deme bak sonra, var sen yürü git...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ay bulutun bağrında
Kan sızan bir yaradır...
Ayın bahtı karanlık,
Bulutun ki karadır...


ATSIZ'a Nazire

Güneş günün içinde
Parlayan bir küredir
Türk'ü ayakta tutan
Anca köklü türedir...

Aşk gönülü bulunca
Doyulmayan şıradır
Karşılık görmeyince
Yanan yürek çıradır...

Irkını tam sevenler
Mutlak erler eridir
Türk erlerinin farkı
Feda olan seridir...

Heryer Misakı Milli
Heryer Türkün yeridir
Artık bize ihtiyaç
Türkün helal teridir...

Türk odu dedikleri
Alevlenen korudur
Türkün kendisi deli
Bindiği at dorudur...

Son yıllarda şuanda
Değer gören paradır
Bu zihniyet kahrolsun
Alnımıza karadır...

Sağ omzumda asılı
Atsız senin kolundur
Onca sene gittiğim
Bilki senin yolundur...


--------------------------------------------------------------------------------------

Adsız bir Temenni

Şiir manzume dendi mi, akan sular dururdu,
Türk'ler şiir yazarsa eğer, kilim gibi dokurdu,
Alp Ozan'da pek tabidir, şiiri severek okurdu,

Eğri yola düşürme de, doğrusuna sapayım
İlkin sana Tengrim, sonra Turan'a tapayım

Irkımız ta ezelden Yurt sevgisiyle beslenir,
Akın kararı alınınca, Tengrim bize seslenir,
Türk'ler toydan çok, savaşlar için süslenir,

Eğri yola düşürme bizi, doğrusuna sapalım
Bir sana Tengrim, sonra da Turan'a tapalım

Bozkurt doğar doğmaz, kan kokusuna alışır,
Yağılar baş edemezse, Türke kannışla yılışır,
Ganimeti ulcayı hep, Bozkurtlar denk üleşir,

Eğri yola düşürmeyesin, en doğruda duralım,
Tengriye tapan Bozkurtlarla, Turan'ı kuralım,

Akın nereye olursa da, hep Ötüken'de dinlenir,
Bir Bozkurt'a da hal olsa, hepsi birden kinlenir,
Yeni yeni ordular kurarak, yüzbinlerce binlenir,

Doğru yolda tut hep bizi, doğrusunda olalım,
Yüce Türk Irkının uğruna, savaşarak solalım,

Bozkurtlar kök kültüre, Türk harsına sarılır,
Eğer birlik olunmazsa, Tengri Türk'e darılır,
Anca Uçmağ hak olursa, Ata Ruhlara varılır,

Tengrim bize savaş verip, yağılarla karıştır,
Bozkurt gibi ölelimde, Ata Ruhlarla barıştır,


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Atatürk Aşkına

On Kasım'lar gelince, Türk'ler kara bağlıyor
Meriç'te, Gediz'de, bugün bir farklı çağlıyor
Seyhan nehri, Ceyhan'da, bakın sanki ağlıyor
Aras nehrim feryat figan, koç yürek dağlıyor

Sakarya dile gelse haykırırdı; 'Atatürk'
Dumlupınar matemde, bekler seni Atatürk

Zagros'dan birkaç it, sanki yine böğürüyor
Tendürek'ten bir Kurt ses, itleri çağırıyor
Sakarya'dan bize şehitler mi bağırıyor?
Şehitler bağırırken, deli yürek ağrıyor

Gebertin bu itleri, Atatürk'ün aşkına
Atatürk'ü anarken girelim cenk meşkine

Anafarta, Seddülbahir, sanki ses veriyor,
Yemende, Trablusgarbda şehitlerim bekliyor?
Afyon Kocatepe'de Ruhlar beden buluyor
Atatürk'le bir safta, hazırolda duruyor

Yetmişbeş senelik özlemin adı Atatürk,
İki cihanda da Türk'e atadır, Atatürk,

Düşümde Atatürk'ü gördüm TanrıDağ'ında,
Oğuz Han solundaydı, KürŞad ise sağında,
Toplanmışlar birlikte yüce Türk Otağında,
Otağ'daki Bozkurtlar tam Kurultay çağında,

Cengiz Han hazırolda, Atatürk karşısında
Bilinmez! mevkiler ne Başbuğlar arasında

Atatürk Başbuğlarla konuşurken hoş buldum
Bir taht vardı altından, onu ise boş buldum
Birden tüm Başbuğların, gözlerini yaş gördüm
Tengri tahta oturdu, ne kutlu bir düş gördüm

Atatürk Tengri ile Başbuğlar huzurunda,
Başbuğlar meğer denkmiş, Tengri'nin nazarında,

Tanrısal bir Kurultay, gördüğüm bu On Kasım
Başbuğlar hepbirlikte, Türk olmayanlar hasım
Bu manzaradan sonra kalmadı benim yasım
Anladım ki Kurultay bundan böyle On Kasım

Atatürk tam bu anda bana birden göz kırptı
Afalladım haliyle sonra da bir el çırptı

Alp evladım bu kadar gördüğün sana yeter
Her güzel düş muhakkak elbet biryerde biter
Atatürk anladı ki, Alp soru sormak ister
Türk'ün durumu olmadı hiç bugünden beter

Ben soruyu sormadan cevabı da vermişti,
Türk'ün durumu hiç daha beter olmamıştı,

Sonra usulca kapandı Otağ'ın kapısı
Kayboldu Atatürk'ün Börteçine yapısı...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kahraman Irka Sesleniş

Ölüm, kahramanların mezarda yatmasıdır,
Vatana toprağa, canından can katmasıdır,
Vatan için Irk için, acılar tatmasıdır,

Öleceksen Türkoğlu, kahramanca ölesin,
Yıkmazsan bu düzeni, ilelebet kölesin...

Ölüm denilen şey, öte alemin sesidir,
Feda edilen ömrün, mezarda bitmesidir,
Ecel denen kuşun, sonsuzluğa gitmesidir,

Öleceksen Türkoğlu, vatan için ölesin,
Tanrıdağ'da Uçmağ'da han Otağ'a giresin...

Oğuzlar, Tatarlar, Kıpçaklar Türk'ün koludur,
Türk erleri cenklerde, ya yağmur ya doludur,
Gidilmesi gereken, elbet Turan yoludur,

Ölmez kalırsan Türkoğlu, Turan'ı göresin,
Öleceksen canını, Turan için veresin...

Hangi atalar, hangi neslin mutlu sanırsın,
Ya yıkarsın bu düzeni, dünyalar alırsın,
Yahut yüce Irkınla, böyle yaya kalırsın,

Uyan artık Türkoğlu, aslına nesline dön,
Uyursan hep böyle, sana başkası verir yön...

Son birkez daha titreyip, gel yine kendine,
Asil kanın delirsin, sığma ey Türk bendine,
Toprağa serilelim, uysun herkes andına,

Dünya belki unuttu, bir kez daha görsünler,
Yeni Çin seddi gibi, yüzbin duvar örsünler...

Aşk ile feda olsun, Türk Irkımın canları,
Sel olsun, ırmak gibi akıtalım kanları,
Geceler de gün olur, attırırız tanları,

Bu dünyayi sallayıp, tozu dumana katar,
Alp Ozan'da şehit olur, kuru mezar yeter...

Ölüm her Türkoğlu'na, bayramdır hem düğündür,
Her millet savaşırda, bilin harp Türklüğündür...

----------------------------------------------------------------------------------

Niğbolu Zaferi

Beşbin kadar daha fazla toplayıp neferi
Türk yurduna düzenliyormuş Haçlı seferi
Meşhur 'Santa Jan','Hospitalye' şövalyeleri

Son savletle kılıç savur, koru Türk yurdunu
Geçemesin bu şövalyeler, Bozkurt Ordunu

Başkaldırıp haçlıya, dik hilal sancağını
Nasip etme Türkoğlu, hiçbir dal yaprağını
Bir zafer daha, kanla besle al bayrağını

Tuna Nehri yol verip, açar sana bağrını
Kürşad kırk çerisiyle, duymuş senin çağrını

Bu ordu tutunamazsa, Balkan-Eller ağlar
Haçlı Türk'ü yenerse, çekilmezki bu çağlar
Muzaffer olamazsan, yıkılsın Rodop Dağlar

Gülbank'larla karatoprak al kana boyandı
Yorgun gelen Türk atları, haçlıya dayandı

Şimşek okçular gibi kimse oklayamazdı
Haçlıları yenmeyi, kimse bekleyemezdi
Yorgun yetiştiğini, tarih saklayamazdı

Akıttığın kanların, meydana mührün oldu
Niğbolu dedikleri, bir daha Türkün oldu


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Türk Ruhlar

Tanrı Kutlu Türk Ruhları, özenerek yaratmış,
Türk Ruhlar saçlarını da, meleklere taratmış,

Türk Ruhları Ötüken'de, bir gül olup açarlar,
Kokusunu alanlar, bir başka aleme geçerler,

Tanrı Kutlu Türk Ruhlara, Uçmagı halk etmiş,
Umay, Ayzıt, Erlik Han kendilerinden geçmiş,

Tanrı ayın ondördünde, yeryüzüne inermiş,
Türk Ruhların yaraları, tüm acıları dinermiş,

Kutlu Türk Ruhlarıyla, Budun için can verilir
Türk Töresi kalsın diye, nice zorlu yay gerilir

Şehit Türk Ruhları hep, gökyüzünde uçarlar,
Gökten meleklerle birlikte, yere ışık saçarlar,

Türk Erleri ile ahdımız, çin seddinde buluşmak,
Ötüken'de Kurultayda, Ata Ruhlarla görüşmek,

Tüm Türk Ruhlarla çin'i, baştan başa geçeriz,
Çinli çinsiz farketmez, Türk olmayanı biçeriz...


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türk ve Kürt

Dağlara gel dağlara diyormuş ya o piçler,
Baş oldular başımıza, kirli paslı kıçlar,
Sen diyesin üç okka, ben diyeyim ki hiçler,
Cudi Dağı ikibin metrecik bilmez misin!
Tanrı Dağları yedibin metre gelmez misin!

Dağlara sahip çıkmak sanki bir moda olmuş,
Gabar'da Kandil'de bunlar sürülerle dolmuş,
Kolları demir midir ki, bükülmez bir kolmuş!
Gabar dediğin ikibin metreden kaç fazla?
Gelirsem Bozkurtlarla, kaçacaksın kaç hızla?

Türkleri dağlarla tehdit etmek pek gülünçtür!
Ikibin metrecik dağlar, kürtlere avunçtur!
Başta olan iktidar size büyük sevinçtir!
Gabar'ı Kandil'i de oylum oylum oyarım,
Bozkurtlarla gelirsem, alayına koyarım...

Dağ dediğin nedir ki, Türk'e tepe görünür...
Biz yürürken dağlarda, kürt enikler sürünür...
Dağda kürt görmeyeyim, gözüme kan bürünür...
Sizin dağ dediğiniz yerde, Türkler kaynarız...
En kuvvetlilerinizle, it gibi oynarız...

Ben gözünden, kokusundan da tanırım kürdü,
Söyleyin bir, hangi tarihte bu itler hürdü!
Üç yetmez, dokuz yetmez, gelsin bana ondördü...
Biz kürtlerin ciğersiz ciğerini biliriz...
Baştakiler hain, sadece ona yanarız...

Nüfusumuz çoğaldı diye pek sevinmeyin,
Sayıyla Türk'ü yenen var mı? hiç avunmayın,
Bir sözcük kürtçe öteni, sakın savunmayın,
Gerilla toplayıp, karşımızda ordulayın,
Kahramanlık neymiş sonra Türk'ü sorgulayın...

Ben diyorum ki, hele koparsa bir iç savaş,
Bir gün sürmez, itler imana gelirler gardaş,
Kürt Türkçe öğrenmeyle de, bize olmaz yoldaş...
Kürtleri boşyere Türk diye bize satmayın...
Bahçemde ki it daha kıymetli, bir tutmayın...

Kürtler daha dün üç etmez iken, ben seksendim
Kandil'i yerle bir etmeye neden yüksündüm?
Kürt görmeye gerek yok, adından da tiksindim...
Kürtler iyice yerleşin, sakın etmeyin göç
Bu devran böyle gitmez, alacağız sizden öç

Kara kazanlara koyup meydanda yakmalı...
Boynuna it gibi, demir tasmalar takmalı...
Koluna bacağına, paslı çivi çakmalı...
Bağımsız devlet kuracaklarmış hem de itler,
Sülükleşti demek, kanımızı emen bitler...

Sülük bir parazittir, temizlenir kazınır,
Bilirim ki sülükler, tatlı su da gezinir,
Vatanımın her yanı Bozkurtlarla bezenir...
Tendürek'ten başlayıp, Gabar'a dek basmalı
Kürdüm diyen kim varsa, acımadan kesmeli...

Alp der ki bu gidilen yol, hiç mi hiç yol değil!
Kürt düşün istersen, akacak kanın bol değil!
Tutunacağın dallar, sağlam bir el, kol değil!
Türklere bilenmek, ey kürdo senin neyine...
Gebertelim biraz, bak herşey girer rayına....

Bilmem ki gerek var mıdır destanlar yazmaya!
Yola çıktık desek, kürt başlar mezar kazmaya...
Alışmış Bozkurtsuz köyde, "keleş"le gezmeye...
Bastırılan isyanlar, tarihteki büstündür...
Kıçınızı da yırtsanız, Türk kürde üstündür...
Nerenizi yırtsanız, Türkler kürde üstündür...


----------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Başbakan'a

Kiliseler açtıkça imanınız kurudu
Ruhunuzu yeni bir hrıstiyanlık bürüdü
Bozuk zihniyetiniz, şimdi kökten çürüdü
İncilciler on yılda, bin senelik yürüdü

İslama da uymuyor düştüğünüz bu gaflet
Allah'ım akepe'yi tez zamanda sen kahret...

Fabrika koymadınız hepsini sattırdınız
Sonra Sümela'da da ayinler yaptırdınız
Utanmanız yok ki, kendinizi kaptırdınız
Akdamar kilisesini niye açtırdınız?

Kuran'ın neresinden fetvaları aldınız?
Yediğiniz her lokmayı milletten çaldınız...

Vallahi "Esfeli Safilin" sizsiniz bence,
Şeytan aşka geliyordur, sizleri görünce,
Aslen foyanız aşikar, bakmasını bilince,
İslamiyet mi geldi, memleketi bölünce?

Vatan hainleriyle birliktelik kurdunuz,
Utanmasam derim ki, askeri siz vurdunuz...

Nerenize batmakta Türk'ün şanlı Ordusu?
Uydurma dosya düzüp paşaların sorgusu!
Hangi çürük meyvesiniz, bu neyin tortusu?
Noel geldi, nerde sahi akepe yortusu?

Hikaye anlatıp, hiç müslümanız demeyin,
Yeterince yediniz, artık bizi yemeyin...

Türk'lüğe özel bir garezin var, haydi kıvır!
Otuzaltı etnik köken diyip, haydi savur!
Ne kadar cahilsin, Avşar'ı Oğuz'dan ayır!
Haçlı zihniyeti gibi, Türk'leri kes kavur!

Ebedi iktidarım diye, hiç hayal kurma,
İktidar bittiğinde, hiç Türkiye'de durma...

Düşmana gerek yok, sen tek başına yetersin,
Türk'ün bacalarından, gürcü duman tütersin,
Bitmeyen nesne mi var, sende birgün bitersin,
Hocan senden iyiydi, Erbakan'dan betersin...

Tayyip seni kul etse, Allah affetmeyecek,
Cehennem tek hücreni, boşa sarfetmeyecek...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkün Türküsü

Türk Töresi yaşasın, yoktur başka dileğim,
Türk'e kim düşman olsa, bükülmez Alp bileğim,
Kardaş bir dilek dile, bende dilek dileyim,
Koy yanyana bir hele, var mı farkımız bizim?

Muhammed Ali diyen, Türkü dillerimiz var
Yunus, Mevlana diyen, nice güllerimiz var
Atayurttan anayurda, Türk dallarımız var
Ne yana döndürsen de, aynı çarkımız bizim...

Kopuz, dombra, bağlamayla yürür Türk katarı,
Kazak, Nogay, Uygur, Oğuz, Kıpçak ve Tatarı,
Farketmiyor bunlar hep, Türk'ün şanlı Batur'u,
Çalan saza aldanma, aynı Türkümüz bizim...

Ben diyeyim ellibin seneliktir Türk soyu,
Coğrafyalar değişse, değişmez Türk'ün huyu,
Hele bir incele düğünü, derneği, toyu,
Lehçelere kanma sen, aynı IRKIMIZ bizim...

Türk'ü tanımak için, düğün, dernek yetmiyor
Öyle zengin kültür, incelemekle bitmiyor
Vatan mevzubahisken, teferruat tutmuyor
Bin orduya bedeldir, cenkte KIRKIMIZ bizim

Ergenekon sadece bir tane bilinendir,
Daha binlercesi var, nedense silinendir,
Türk bir destanla doğup, destanca da ölendir
Bin destan içinde, söylenir şarkımız bizim...

Kim demiş ki bu eller başkasının beşiği!
Pilavı Türk, ayran Türk, Türk'tür tahta kaşığı!
Ufak tefek fark var da, hepsi Hakk'ın aşığı,
Yurtlar içinde, Anadolu barkımız bizim (bark= ev, evcik, eskiden mezar evler)

Türk'ün bu alemden, kökleri hiç sökülemez
Bilekleri Türk'lerin, kolayca bükülemez
Canım da fedadır, Türk Devleti yıkılamaz
Gavurun aslanına, denktir tilkimiz bizim
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 01 Aralık 2013, 07:47:50
Nasihat

Öyle bir çağ gelmişki, herşey olmuş maddiyat
Samimiyet kaybolmuş, kaybolmuş tüm hissiyat
Ne bir gram dava kalmış, ne azıcık fikriyat
Fikirler hep iflasta, hissiz kalmış zikriyat

Sevgiler saygılar, formaliteden ibaret
İlişkiler yalan gibi, farzet ki ticaret
Acunda sayılı gün, geçici bu ziyaret
Ben öleceğim, sen de öleceksin nihayet

Edemesin hiç kimse, mazisine ihanet
Gelecekte tüm nesiller eder yoksa lanet
Her kim ki eder ise, mazisine hıyanet
Sanmayın bu falcılık, sanmayın ki kehanet

Avcılarin tercihi, ala geyik maraldır
Bu hep böyle olmuştur, doğadaki kuraldır
Bozkurtlar ne kadar da kahramanlık yapsalar
Miskin tembel aslanlar hep, ormanlara kraldır

Aslanlık Türk'ü bozar, erkek aslan avlanmaz
Kadından medet umup, Türk dişisi tavlanmaz
Varsın aslan kraldır densin, biz Bozkurt kalalım
Türk gibi yaşayıp, Bozkurtca bir nam salalım

Alp Ozan düzeltmeye önce kendinden başla
Ondan sonra kimleri taşlayacaksan taşla
Yaylalar yazlıktır, kışın ovalarda kışla
Kuruya taş atıpta, işim yok deme yaşla

Tanrı Türkü korusun, Türk'ler Türklüğü yüceltsin
Her kim hizmet edecekse, ilk kendini düzeltsin
Dualarımız bu yönde, alkış'lar bu yöndedir
Kendini düzelten kişi, davada en öndedirNasihat (2)


Cahillerin dilleri uzun olur bedenden
Hayır gelmez kimseye, dostuna kin güdenden
Dikkat et aman sakın, tövbesini bozandan
Kendi bozuksa mutlak, seni de elbet bozar
Suçunu dediğinde, namert çabucak kızar

Türk dediğin akıllı ve de zeki olmalı
Bir meclise girdimi, herkes onu saymalı
Saymak yetmez sadece, hem de biraz sevmeli
Deli deliyi görünce, çomağını saklar
Türk gördüyse bir yanlış, onu hemen yasaklar

Türk dinler, az konuşur, çağında alır sözü
Korku nedir bilmez Türk, cesur mayası, özü
Sağlam bir dosttur Türk, tutarsa adamı gözü
Kötüyü gözünden, kalleşi yüzünden tanır
Düşmana da merttir Türk, düşman Türkten utanır

Türkler neden aslan değil de Bozkurt olurlar?
On avın dokuzunu dişi aslanlar tutar,
Tutulan avları da, önce hep erkek yutar
Kurtlar bir taktikle, sürü olarak avlanır
Tutulan avlarla, ilkin yavrular beslenir

Ölen aslan çölde, kaderle başbaşa kalır
Ölmesine gerek yok, yaralı terk edilir
Kurt ölse terkedilmez, mutlak zorla yenilir 
Kurt avı, Türk savaşı birbirine denk gelir
Bu yüzdendir Türkleri, tüm dünya Bozkurt bilirNasihat (3)

Yan yan baksa da alevi sünni birbirine,
Türk Milleti, ne mezhep ne de ayrım gözetmez...
Ayrı gayrı var sanıp, gülenler hallerine,
Türkün kolu kırılır, dışarıya sözetmez...

Türkün boyları çoktur, vardır nice örfleri,
Bu ne zengin bir kültür, ki herkes hayran kalır...
Kimse girmesin araya, sıklaştır safları,
Türkler çiçek misali, arılar hep bal alır...

Rengi çoktur çiçeğin ve elbette çeşiti,
Türk boyları çoktur da, hepsi etle tırnaktır...
Milletim iyidir de, eksik olmaz çaşıtı,
Türke ihanet edenler, oynaş bir kırnaktır...

Türkün dostluğu açık, düşmanlığında merttir,
Sevdiğini tam sever, gözü tutmazsa sevmez...
Kim ne sanır bilemem de, Türk çağında serttir,
Türk yardım dileyeni, asla başından savmaz...

Türk tanrısal bir güldür, ilelebet solmayan,
Güllere de düşman olanlar var yeryüzünde...
Kimisi var dese de, tek haini olmayan,
Hainin soyuna bak, başka ırk var özünde...

Tanrı Türkün hamurunu özenip yoğurmuş,
Türklerden ne hırsız ne eşcinsel çıkmamalı...
Türk analar yeryüzünde ne mertler doğurmuş,
Türk herşeyi yıksa da, devleti yıkmamalı...

Türk ismi kaldırılacak, desene "yok artık"...
Ne oyunlar ihanetler nicesini gördük,
Yeter Türk Milleti, bu gidişi durdur artık,
Bu vatan çok sağlamdır, can telleriyle ördük... 
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 06 Aralık 2013, 01:54:17
Bahtiyarlığa Doğru

Ordu Milletiz dedikçe, Ordu'ya çattınız
Devletin varı yoğunu, güzelce sattınız
Böyle bir Türk'lük yere batar, siz de battınız

Kinimiz dinimizdir, elbette bir inançtır
Şehitlerin intikamı, Türk'lere kıvançtır

Elbet, dinimiz sevgi dini diyeceklerdir
Kinle intikamla mı, diyip güleceklerdir
Türk'e düşman ellere de yağ süreceklerdir

Kinimiz dinimizdir, tabi ki bir inançtır
Türk'ün intikamını gütmesi, has kıvançtır

Türk milletini tarihte, yoktan varoldu say
Türk bir avuçla yüzbinlere karşı durdu say
Ölmeye yüz tutupta, küllerinden doğdu say

Bu Türklerin töresi, "hepimiz birimizdir"
Şehitleri hatırla, kinimiz dinimizdir...

Türk Milleti yaşatmalıdır "Türk Devletini"
Devlet yaşarsa, ayakta tutar milletini
Dayan Türk Soyu dayan, tüket son savletini

Herşeyi koy kenara, kinimiz dinimizdir..
Türk'e töredir dedik, "birimiz hepimizdir"

Asala'yı unuttun mu, tek tek avlıyordu...
Evladına köpek gibi, it gibi havlıyordu...
Kulis ve lobiyle dünyaları tavlıyordu...

Unutmaz unutmayız, bir vatan evladını,
Kinimiz dinimizdir, koyduk "ülkü" adını...

Çok şehit verince, unuttuk mu sayısını!
Bu millet Bozkurt ama, çoğalttı ayısını
Yeni baştan diriltmelidir, üç mayısını

Kinimiz dinimizdir, gençlerimiz öldükçe
Tanrı Irkımı korusun, dünya varoldukça

Pekaka bahane, Türke saldırma vizesi
Bu da dünya siyasetinin, "altın koza"sı
Bu kahpe oyunu yıkıp, destanlar düzesi

Kinimiz dinimizdir, unutma şehitleri...
Herseyi incitsen de, incitme şehitleri...
Gül goncasına bedel, Türkün şehitleri...
Sonsuza değin uçarlar, Türkün şehitleri...

Elbette bir dindir, Türkün manevi dünyası...
Malazgirt'te Alparslan'ın aynıydı rüyası...
Zaman değişse de, Büyük Türkün hep hülyası...

Kinimiz dinimiz, geçilmez bahtiyarlardan
Intikamı alınca, dört bucak diyarlardan...

Kurultay toplansın, aksakal ihtiyarlardan
Kararlar okunsun, olalım bahtiyarlardan...21 Kasım 2013,

Alp,Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 09 Aralık 2013, 14:07:42
Türk ve Hürriyet

Kurtulus Savaşına, savaş demek doğru mudur?
Bu Destan'a tanık, vatanın kara bağrı mıdır?
Tepeleri aşıp gelen, bulut mu, kağnı mıdır?

Kapat gözlerini, dal uzaklara, ve hatırla,
Bilmem nasıl yazılır, ne kuvvette bir satırla?
Üstün düşman kuvveti, ve Türk, kağnıyla katırla...

Türkün Ordusundaki ne muhteşem yüksek ruhtur,
Karşıda düşman ordusu, haçlıdan bir güruhtur...

Ayyıldız bayraklılar, Türk askerinin renkleri...
Yenmeli bu son ordudur, yenmelidir frenkleri...
Ant olsun, tarih kaydetmedi böylesi cenkleri...

Türk kağnısı ilerliyor, yurdumun son ordusu...
Cephede can verenler, milletin son kolordusu...

Tek kolu var Hasan Çavuş'un, Trablus'tan bir hatıra...
Sağ gözsüz Mehmet teğmen, Çanakkale'den hatıra...

Ne gerektir askerime, kol, göz, hepsi gereksiz...
Bu öyle bir ordudur ki, kalmadı hic ereksiz..

Erek bugün istiklal, yeniden fethetmek yurdu...
Tek gözlü ve tek kollu, silahsızdı bu son ordu...
Düşmanın gelme sebebi, bitirmekti Bozkurdu...

Bir tarafta ölenler, birinde de öldürenler...
Mümkün müdürki, ölenler öldürenleri yener?

Ebedi armağan Türklere, Tanrıdan hürriyet...
Düşen canlarımızın mükafatıdır hürriyet...
Türklere sonsuza değin armağandır hürriyet...


9 ARALIK 2013, Amsterdam
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 09 Aralık 2013, 14:15:33
Gavurlar ile Türklerin kıyaslanması

Sorulsa nedir Türklerin başkalarından farkı,
Ne diyeyim önce bir bıyık altından gülerim,
Tarihte Türk eliyle döndürülmüş felek çarkı,
Her kim itiraz etse, kahkaha atar gülerim...

Hangi millette var irmik, tahin ve kara-pekmez!
Var mı daha faydalısı, varsa onu yiyelim,
Kimlere söker bilemem, Türk'e yiğitlik sökmez,
Korkaklık Türklerde yok ki, tehditleri yiyelim...

Yoksa eğer kahramanın çekilmez eziyettir,
Kimi millet istiyor, kahraman bulunamıyor,
Cesur olmak kimi milletlerde bir meziyettir,
Türklerde aramakla da korkak bulunamıyor...

Türk sever paylaşmayı, sini içinde tencere,
Herkes oturur aynısına kaşığı daldırır,
Cami kapıları kilitlenmez, say ki pencere,
Kiliseye baksa bir yabancı, gavur saldırır...

Türkün düğün derneğinde dost düşman ağırlanır,
Bayramdır neticede, konuklarına yan bakmaz,
Gavur kulaklarını tıkar, sanki sağırlanır,
Bayram seyran anlamaz gavur, konuk filan takmaz...

Türk olsa da imansız, islamdır gavura göre,
Bu adeta kanundur, dil dökmeyi deneme hiç,
Gavurlar örf nedir bilmez, yoktur onlarda töre,
Kimisi uygarlık der de, bana sorsan hepsi p......

Gavurda yok mu peki az da olsa iyisi Alp?
Vardır elbet iyileri bulmak pek güç olsa da,
Gönülleri çok farklıdır, yok sanki gavurda kalp,
Kolayca sevmezler seni, senin sevgin bolsa da...

Gavura sormaya gör, Türkler evvelden yoğmuşum,
Soy-sop, asıl-nesil nedir, bilmez gavur bunları,
Ben Tanrıya şükrederim, iyi ki Türk doğmuşum,
Türk'e soy-sop dedin mi, anlatıverir Hun'ları...5 ARALIK 2013, Amsterdam
Alp,
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: o.öcal - 10 Aralık 2013, 02:47:05
Boş durur mu şair uyurken alem
Yürek çağlamazsa yazar mı kalem
Kan kıpırdar amma yoktur acelem
Taşı gediğine yontup koyarız.

Tebrikler yüreği ordu kazanı gibi kaynayan Türkçü kaleme.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 10 Aralık 2013, 03:06:42
Osman ağabey benim gibi bir amatörü bu güzel sözlerle onure ettin. Teşekkür eder, saygılar sunarım ağabey.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 02 Ocak 2014, 05:31:57
Başımızı Eğmeyiz

Hilal benim arımdır, namusum ve şerefim,
Sorma bilenler bilir, ben bu işte tarafım,
Yine de anlatayım, yarım kalmasın lafım,

Diz vururuz sayarsak, başımızı eğmeyiz,
Hilal dalgalandıkça, kimselere değmeyiz...

Türk sabrı deneniyor, bakalım nerde çatlar!
Yeri geldiginde Türk, düşmanı dörde katlar,
Sonra siz bilirsiniz, bombalar bir bir patlar,

Diz vururuz sayarsak, başımızı eğmeyiz,
Bayrak dalgalandıkça, kimselere değmeyiz...

Cizre Batman Şırnak'ta, Ayyıldız süzülecek,
Kürd ermeni anlamam, karşıtlar düzülecek,
Vatana kim düşmansa, fiyakası bozulacak,

Diz vururuz sayarsak, başımızı eğmeyiz,
Hilal dalgalandıkça, kimselere değmeyiz...

Hilali indiren kim, benim için farketmez,
Gökten vahiyle gelse, aklım yine çarketmez,
Türk dediğin can verir, toprağını terketmez,

Diz vururuz sayarsak, başımızı eğmeyiz,
Hilal dalgalandıkça, kimselere değmeyiz...

Kardeş filan hikaye, ben bu lafa ayarım,
Hilali indirenin, ben ceddine sayarım,
Fırsat geçtiğinde de, gözlerini oyarım,

Diz vururuz sayarsak, başımızı eğmeyiz,
Ayyıldız dalgalansın, kimselere değmeyiz...

Manisa'da  Üni'de, kürd paçavrası nedir?
Tayyip bu naneleri, evlatlarına yedir,
Yıkılsın tüm divanlar, kalmasın birtek sedir,

Diz vururuz sayarsak, başımızı eğmeyiz,
Ayyıldız dalgalansın, kürde bile değmeyiz...

Ce-he-pe vekilleri, teröristle el ele,
Siz mi Ata partisi, bu nedir söylen hele?
Bir de adı Kemalmiş, uymuyor adı bile,

Diz vururuz sayarsak, başımızı eğmeyiz,
Ayyıldızım süzülsün, kimselere değmeyiz...

Beşyüz kere tekrardan, desem dahi bitmiyor,
Mehmetlerin naaşı, gözlerimden gitmiyor,
Bir şehidime bin it, vursam yine yetmiyor,

Diz vururuz sayarsak, başımızı eğmeyiz,
Ayyıldız dalgalansın, kimselere değmeyiz...

Vatanıma kurbanım, feda olsun canım da,
Aksın hepsi çağlasın, beş litrelik kanım da,
Bana batıyor bu hal, yanıyor sol yanım da,

Diz vururuz sayarsak, başımızı eğmeyiz,
Ayyıldızım süzülsün, kimselere değmeyiz...

Bu iktidar gidici, mutlu olmam gidince,
Yerine hazır olan, bu Kemal'i görünce,
Bu hükümet düşerse, beni sarar düşünce,

Yurdumu Türk yönetsin, ben başımı eğerim,
Bu itler hep def olsun, alayına ayarım...

Baş eğerim dedimse, yöneten Türk olacak,
Ne kadar hain varsa, topunu da yolacak,
Solacak ben anlamam, ayrık otlar solacak,

Yurdumu Türk yönetsin, ben başımı eğerim,
Bu itler hep def olsun, hepsine de ayarım...

Her Mehmet'e peşinen, madalyalar takılsın
Diyarbakır Batman'a, ayyıldızlar dikilsin,
İtiraz edenlerin, ümükleri sıkılsın...

Nefes alamasınlar, gebersinler gitsinler
Kırk yıldır bitmediler, yeter artık bitsinler...2 Ocak 2014, Amsterdam
(4_hilal)
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 02 Ocak 2014, 05:39:31
Türk Yeryüzünü Parlatan Güneştir

Alevi-sünni denmiş, kurmuşlar bu oyunu,
Oğuz çıkar hepsi de, araştırsan soyunu,
Baksan herşey aynıdır, mal davar ve koyunu,
Enseleri kalındır, zor bükülür Türk boynu,

Bir olursa Oğuzlar, Türk mezhebin yaratır,
Türk Tanrı güneşidir, yeryüzünü parlatır...

Keçi yavrusu oğlak, ineğinki buzağı,
Türklerse bütündür, Oğuz, Tatar, Kazağı,
Bizi bizden ayıran, mutlak gavur tuzağı,
Türkler birlik olursa, yakın eder uzağı,

Bölünürse Türkoğlu, yad ateşin harlatır,
Tanrının güneşidir, Türk dünyayı parlatır...

Ayrılık bir azaptır, tarih örnekler dolu,
Su uyur düşman ayık, sağlam tut sağı solu,
Oğuz Türkün eliyse, Kıpçak'tır O'nun kolu,
Ne yana döndürsen de, Turandır Türkün yolu,
 
Birleşmezse Türkoğlu, düşman itin hırlatır,
Tanrıdan bir lütuftur, Türk dünyayı parlatır...1 Ocak 2014, Amsterdam
(4_hilal)Bilmeceli Masal

Bir varmış iki yokmuş, yeni zaman içinde,
Fareler otururken, kedilerin kıçında,
Ne topuzlar oluşmuş, kellerin de saçında,
Doymuşun gözleri aç, tok say karnı açında,

Çakallar Bozkurtlara, hükmeder görünürken,
Bir deve başkan olup, pireler de berberken,
Millet denilen mefhum, mışıl mışıl horlarken,
Bisikletli arabayı, yaya uçak sollarken,

Birileri dermiş ki; Avrupa'nın Birliği,
Birileri dermiş ki; Ortadoğu dirliği,
Yok sayılır olmuş, Türkün yüce varlığı,
Geçmiş olsun diyelim, biter belki körlüğü,

Devasa bir ülkedir, bu masalın konusu,
Davul tokmağı kayıp, bir sessizler korosu,
Bazen üflenirmiş ki, bir güçlü kalk borusu,
Bunu üfletebilen, bilmem kimin Soros'u,

Bir kuvvet daha varmış, görünür ve görünmez,
Kar gibi beyaz ama, küreklerle kürünmez,
Yoldaşın olsa bile, sağlıcakla yürünmez,
Yaşıyor o canlı say, et kemiğe bürünmez,

Nasıl tarif edilir, pek zordur anlatması,
Kulağını verirsen, bitmez hiç tınlatması,
Tınlatması bitse de, bir tutar çınlatması,
Akıllar şaşakalır, bire yüzbin katması,

Gençleri ve yaşlısı, çıtırı ve kocası,
Müslümanca başlısı, eksik olmaz hocası,
Kimisi de yahudi, sanki mason locası,
Soba değildir ama, durmaz tüter bacası,

Bildiniz mi bakayım, bilmeyenler terlermiş,
Bazısı heyecandan, çıkamaz ürkerlermiş,
Kuzular bu alemde, kurdu bile yerlermiş,
Adı batasıcaya, işte "medya" derlermiş,

Deveden başkan dedik, Soros üfler kâr dedik,
Birbirine yan bakan, bir de "medya" var dedik,
Halka reva görülen, yazması da ar dedik,
Hangi ülke bilin bu, Türklere hep yar dedik... 25 Aralık 2013, Amsterdam
(4_hilal)
Türkçüler görüyorum


Türkçüler görüyorum, mütevazilik dolmuş...
Türkçüler görüyorum, fikri kibirden solmuş...

Türkçüler görüyorum, hizmeti görev bilen...
Türkçüler görüyorum, Türkleri kaça dilen...

Türkçüler görüyorum, bir noktaya takılmış...
Türkçüler görüyorum, gemileri yakılmış...

Türkçüler görüyorum, Turan için yaşayan...
Türkçüler görüyorum, yaraları kaşıyan...

Türkçüler görüyorum, ülkü mehabetinde...
Türkçüler görüyorum, dava cehaletinde...

Türkçüler görüyorum, bir başbuğluk peşinde...
Türkçüler görüyorum, Türklük kokar aşında...

Türkçüler görüyorum, köpeği kurt sanıyor...
Türkçüler görüyorum, kurt'u hemen tanıyor...

Türkçüler görüyorum, didinir Türklük için...
Türkçüler görüyorum, peşinde birkaç piçin...   23 Aralık 2013, Amsterdam
(4_hilal)
Türk'e benziyor diye

Saçları bak karadır, kaşlarım da kara der,
Türk'e benziyor diye, Türk sanma, ki değildir...
Türk dediğin vatan der, gerisi de yalan der,
Türk'e benziyor diye, Türk sanma, ki değildir...

Ekmeği taştan çıkar, Türk dediğin çalışır,
Türk'e benziyor diye, Türk sanma, ki değildir...
Kazandığını da Türk, pek güzelce bölüşür,
Türk'e benziyor diye, Türk sanma, ki değildir...

Devleti baba bilir, vatan Türk'e anadır,
Anasına göz diken, Türk sanma, ki değildir...
Mevzubahis olursa, vatanından yanadır,
Anasına göz diken, Türk sanma, ki değildir...

Dili Türkçe söylerse, her haltı da işlerse,
Türkçe konuştu diye, Türk sanma, ki değildir...
Makam mevki kazanıp, devleti de dişlerse,
Hükümet olmuş diye, Türk sanma, ki değildir...

Tilki çakal avlanır, tavuk ve kaz kovalar,
Kurt'a benziyor diye, çakallar kurt değildir...
Dağda avlanır kurtlar, rahat etsin ovalar,
Kurt postuyla gezenler, Bozkurt sanma değildir...

Türklük hedef tahtası, Türklük kağıt parçası,
Türklüğe saldıranlar, Türk sanma, ki değildir...
Vatanımız yemekse, Türk hamur, hem salçası,
Türk'e baş kaldıranlar, Türk sanma, ki değildir...

Kağıtla, rakamlarla, zor Türk oluyorsunuz,
Bir kart ile Türk olan, Türk sanma, ki değildir...
Vatanı bölmek için, kıçtan soluyorsunuz,
İhanete düşenler, Türküm dese de değildir...   23 Aralık 2013, Amsterdam
(4_hilal)
İhtilal

Vatanımızı bölen, sanma müslüman dinci,
Akepe sen Türklüğe, düşmandan daha kinci...
Bırakmamak niyetin, kimsede Türk bilinci,
İhtilal zamanıdır, Türk Milleti ihtilal,
İhtilal yapılmadan, gelir mi hiç istiklal...
 
Türk Milleti görevin, vatana sahip çıkmak,
Bir olup ihaneti, şer iktidarı yıkmak...
Bunların da topunu, tutup hapise tıkmak,
İhtilalin vaktidir, Türk Milleti ihtilal,
İhtilal yapılırsa, anca gelir istiklal...

Bölücüler hep dostu, sen neymişsin be Tayyip,
İslam nerde emreder bunca ihaneti, ayıp...
Deve gibi boyunla, kendini bir halt sayıp,
Tam ihtilal vaktidir, ey Milletim ihtilal,
İhtilal yapılmadan, gelmeyecek istiklal...

"Yürütme" yetmedi ki, "Yasama"yı zapt etti,
İkisi yetmeyince, "Yargı"ya da el attı,
Başka işin yok mu hiç, Türklük nerene battı!
İhtilal rüzgarları, ılgıt ılgıt esmeli,
Türk'e ihanet eden, her kim varsa kesmeli...

Diyarbakır kimindir, hiç Türk hissi vermiyor,
Batman'da yapılanlar, seni hiç mi germiyor!
Tayyip zihniyetin bil, Türk'e hiç benzemiyor...
İhtilal istiyoruz, kuvvetli bir ihtilal,
Yargılansın kim varsa, tayyip, burak ve bilal...

Elli kere dedik biz, bu devran elbet döner,
Gün gelirde kâr etmez, ampulün elbet söner,
Seni himaye eden, kim varsa elbet siner,
İhtilal geliyor bak, muhteşem bir ihtilal,
Yargılayacak seni, mahkeme'i istiklal...
 
21 Aralık 2013, Amsterdam
(4_hilal)
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: o.öcal - 02 Ocak 2014, 12:57:44
Osman ağabey benim gibi bir amatörü bu güzel sözlerle onure ettin. Teşekkür eder, saygılar sunarım ağabey.

Nice güzel şiirlere inşallah. Duygular sel olmuş yine değerli kandaşım.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 03 Ocak 2014, 12:18:36
Tanrı Dağlar

Tanrı Dağlar dağ değil, Han Otağı kendisi...
Eğer dağdır denirse, dağların efendisi...

Tanrı Dağlar Türk dağlar, gel desene koynuma!
Can verip geleceğim, ben de Atayurduma...

Kürşad'a ve Kırk Er'ine, yer açan Tanrı Dağlar,
Kimselere demeyip, Türk'e sır saçan dağlar,

Göktürkler'e yar olup, Çin'e derin gelen dağ,
Yad yabanı dondurur, Türk'e serin gelen dağ,

Tanrı Dağlar Türk dağı, başı dik karlı dağlar,
Tanrı'nın ad verdiği, yamaçlı yarlı dağlar, (yar = uçurum)

Kam'lar Bakşı Şaman'lar, ayinleri yaparlar,
Türk Budun için Tanrım, sana orda taparlar,

Dualar algışlarla, Budun yine dirilir,
Türk'e kin tutanlar, hepsi bir bir kırılır,

Tien Şan sıradağlar, senin kavim kardaşın,
Türk Ellere uzanan, Han Tengri Dağ yoldaşın,

Tanrı'nın kudretidir, ol diyince oldurur,
Bağrına birer birer, Türk Şehitler doldurur,

Kırgız'dan Kazaklara, Oğuzlara yar oldun,
Sen Tanrı dileğiyle, Türkler icin var oldun,

Kurultaylar yerisin, Türkistan'ın belisin,
Tanrı sana ruh vermiş, bir Türk kadar delisin,

Tanrı Dağlar dağ değil, Han Otağı kendisi...
Eğer dağdır denirse, dağların efendisi...

Tanrı Dağlar Türk dağlar, gel desene koynuma!
Ölünce geleceğim, ben de Atayurduma...

3 Ocak 2014, Amsterdam
(4_hilal)

 
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 11 Ocak 2014, 04:28:30
Atatürk Demişti - Kemalistim Diyenlere Mesaj

Yüzümüz yok Atatürk, huzuruna durmaya,
Yeniden gidilmeli, düşmanları vurmaya,
Dirilmeli Türkoğlu, Kağanlığı kurmaya,

Atatürk demişti ki, Çin seddine vararak,
Selamlayın Kürşad'ı, dizler yere vurarak...

Türkiye merkez üssümüz, Ata'yı anlamadık,
Kağanlık kurulmadan, âbâd oluruz sandık,
Türkiye tek hedeftir, varsa zanneden yandık!

Atatürk demişti ki, Çin seddine varırız,
Tüm Türkleri toparlar, Kağanlığı kurarız...3 Ocak 2014, AmsterdamSerzeniş, Sesleniş

Denilmişse bize, ki yiğit Türk Çeri,
Cenktir muradı, ve de delidir seri,
Gaflette olanlar, uykulardan kalksın,
Sadece şöyle biraz, geriye baksın,

Göktürk'ü Uygur'u, Selçuk ve Avar'ı,
Doğuda kaldı artık, doğuda gayrı,
Hangi ced durdu, gotürmeden ileri,
Bölünmüş atayurt, hepsi de bir ayrı...

Tüm dünya giderken, yüzükoyun geri,
Medeniyet kurduk, acundur eseri,
Osmanlı görünür, gelince az beri,
O ced birleştirdi, yıldızla kameri...

Şıpka'da Nemçe'ye Türklük tutan kale,
Frenkle bir olmuş, Türk'e karşı el ele,
Mecliste oturmuş, bir yığın kefere,
Bu muydu kavlimiz, söyle bu mudur bre!

Biz Türklerin bir adı, bir de sanı var,
Kor yürek ve tunç bilek, bir de tayı var,
Birleşilirse, yüce kurultayı var,
Bizi kim dizginleyip, kim durduracak?

Sakarya, Çanakkale, Dumlupınarda,
Tanrı vergisi, kudretin asil kanda,
Bu kahpe devranda, bu zorlu zamanda,
Mahpusta subaylar, hainler dışarda,

Eskiden vardı, nerde kırmızı çizgin?
Yok mu hiç bilgelik, yok mu artık sezgin?
Yanık değil mi artık söylenen ezgin?
Sömürge midir yoksa, bu aziz yurdun?

Şu meydanlar yuğrulsa, yuğrulsa da bak,
İçinden kanlı şehit, ecdad çıkacak,
Atasını tanımayan torunlar da,
Hâlâ mı gelecek, hâlâ mı doğacak?

Denilmişse bize, ki yiğit Türk Er'i,
Yerinde durmaz, asil Türkün cevheri,
Tüm acundaki bilcümle Türk illeri,
Birleşsin bir olsun, Turan olsun gayrı...8 Ocak 2014, AmsterdamBir Türk Hüznü

Kurt ulumayan dağda, mutlaka itler ürür,
Unutma ki her taviz, yenisini doğurur,
Yurdunu çepeçevre, elbet hainler bürür,
Dik durmayan milleti, rüzgar bile savurur...

Türkleri tehdit etmek, düşmanın ne haddine!
Dağlar Türk'e düz gelir, teker teker aşarız,
Türk'e kefen biçenler, sorsunlar bir ceddine,
TürkoğluTürk olarak, Bozkurt gibi yaşarız,

Düşman güçlüyse eğer, dizginleri boşarız,
Meydanları doldur da, görelim en efeni,
Ölümlere yürürüz, göz kırpmadan koşarız,
Tanrım Türk düşmanına, nasip etme kefeni...

Ömür gelip geçiyor, göçeceğim elbette,
Bu hallere yanarım, nefes ümüğü tıkar,
Hizmet edebildiysem, anarlar o nispette,
Irkım rahat değilken, ben olmuşum ne çıkar!

Kurt ulumayan dağda, mutlaka itler ürür,
Unutma ki her taviz, yenisini doğurur,
Yurdunu çepeçevre, elbet hainler bürür,
Dik durmayan milleti, rüzgar bile savurur...  
8 Ocak 2014, AmsterdamTürkleri Yaratmış

Tanınmak dilemiş "O", Yalavaçın göndermiş,
Yarattığı yıldızlar, dünyaları döndermiş,

Gavurları yaratmış, şeytanlara denk olsun,
Türk Irkını yaratmış, gerekirse cenk olsun...

Kimisini melek say, ne kadar da dindarmış,
Kimisi şeytan gibi, ne kadar da kindarmış,

Gavurları yaratmış, kötülere jest olsun,
Türkleri yaratmış ki, dünya görsün mest olsun...


8 Ocak 2014, Amsterdamİslam dayın - Türkler hayın

Filistin'e ağlayıp, Uygur'ları görmeyen,
Suriye'ye ağlayıp, Uygur'ları sormayan,
Kan kardaşları için, nefes dahi yormayan,

Müslümanım demesin, islam demesin sakın,
Türkler katlediliyor, kıçlara kına yakın...

Arakan diye diye, gözyaşları döktünüz,
Bu nasıl bir islamdır, Türklüğü de söktünüz,
Ne mutlu ki eskiden, siz hainler yoktunuz,

Namazlar da bozulmuş, göstermelik yapılır,
Allah birdir dese de, maddiyata tapılır...

Yüz senedir Kızıl Çin, Türk soydaşı katleder,
Size kalsa Kızıl Çin, tüm dertleri halleder,
Türk soydaşım değersiz, ölse de ne farkeder!

Sizin kıbleniz bozuk, secdeniz Kudüs'e mi!
Arakan yakında da, Sincan Kaşgar öte mi!

Nota mota diyordu, deve başbakanınız,
Soyunuz farketmiyor, bozuk sizin kanınız,
Sakın islam demeyin, bozuktur imanınız,

Kıbleniz de değişmiş, secdeler Kudüs'e mi!
Filistin çok yakında, Kerkük daha öte mi!

Edilleyi şeriyye, bulamazsın ki ara,
Müslüman geçinenin, dini imanı para,
Yüzleri ak olsa da, kalpleri dipten kara,

Gözyaşları sadece, Filistin Necef'e mi!
Türk soydaşlar değersiz, hepsi ölüp bite mi!

Ağlasın Türk Milleti, vallahi de ağlasın,
Türk kanları sebildir, gürül gürül çağlasın,
Müslümanım diyene, nasıl umut bağlasın?

Susan dilsiz şeytandır, bunu sizler dersiniz,
Türkler katledilirken, neden kıç dönersiniz!

Türkmenelim Kerküküm, canım Türk kandaşlarım,
Oğuz oğlu Oğuzdur, kavim kan kardaşlarım,
Kürde mezar olacak, andolsun soydaşlarım,

Kerkük Türk'ün yurdudur, duysun bunu kürtler,
Kalleşçe savaşıyor, hepsi tek tek namertler...

Tanrım Türk'e nasip et, alsın bütün öcünü,
Bütün dünya görmeli, Türk'ün Bozkurt gücünü,
Turan eli kurupta, Kağan taksın tacını,

Acımam ben Çinliye, yıkmak gerek yurdunu,
Tek dileğim ulutsun, Tanrı Türk Bozkurdunu...10 Ocak 2014, Amsterdam
Orhun Vadisinde

Toprak anadır derler, Ataları deviren,
Selenga öz atadır, Türkün kökü beşiği,
Oğuzhan'ın özyurdu, Türkü çekip çeviren
Bozkırlar anayurttur, Selenga'da eşiği...

Baykal ev Selenga'ya, Otağ gibi ağırlar,
Göktürkler devletini, bu ellerde kurmuştu,
Selenga akar durur, açıktır hep bağırlar,
Kahpe Çinliye karşı, burda karşı durmuştu...

Orhun Vadisi bozkır, anlatır bir hürriyet,
Dört bir yana at salar, Bozkurt durmaz yerinde,
Binlercesi doğmuştu, Türk'e yeni zürriyet,
Bu ellerde Bozkurtluk, bir imtiyaz derinde...

Göktürk'ün evdeşleri, Türk'e soylar verirdi,
Orhun'un vadisinde, hala Bozkurtlar ulur,
Çinli kahpe saldırsa, ilk çeriler gelirdi,
Savaş çağı gelince, Bozkurt birbirin bulur...

Bozkır evladı olmak, kayalar gibi serttir,
Kurak iklim çetindir, soğuklar üfler durur,
Bozkurtlar hep yürekli, Atalar gibi merttir,
Bu Ellerde Bozkurtlar, kahpe Çinliler vurur...

Tuyu-Kun'lar adını, bu vadide almıştı,
Çin'in kahpe pususu, bu elleri bölmüştü,
Yetim kalan Bozkurtlar, yeniden at salmıştı,
Yurt için şeref için, binlercesi ölmüştü...

Yurt sevmek topraklara, gönülden bağlı olmak,
Yad kimseye topraklar, dar edilir çağında,
Yalın kılınç orduya, bir çeri gibi dolmak,
Uçmağ arzulamaktır, şehit atalar dağında...

Orhun vadisi tarih, içinde neler gizler,
Anıtlar kitabeler, bize bizi söylerken,
Zaman akıp gittikçe, öğreneceğiz bizler,
Otağında oturup, yeni bir soy soylarken...

Mavi Gök ay ondörtken, Bozkurtlara hal olur,
Her tan yeri atarken, bir ok sesi gelirmiş,
Bozkurt bunu duyarmış, dilleri de lal olur,
Kürşad Atadır gelen, duyan Türkler delirmiş...

Delilik ululukta, bize miras onlardan,
Bitmez acun durdukça, bu delilik sürecek,
Savaş ve vuruşlarda, gidelim en önlerden,
Şehitler kafilesi, bize güller derecek...11 Ocak 2014, Amsterdam
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: [Hun Türk] - 12 Ocak 2014, 17:01:14
Eyvallah güzel şiirler.

TTK
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 12 Şubat 2014, 01:40:35
Türk Düşmanlarına

Gün gelir Türk düşmanı, dilinde keşken olur,
Korku hissi belirir, içinde kuşkun olur,
Oturduğun saraylar, Türklere köşkün olur,

İntikam denen duygu, pek lezzetli bir aştır,
Görebildiğin her Türk, yiğit Bozkurt bir baştır...

Gün gelir Türk düşmanı, Türk'e bir aşkın doğar,
Kim demiş ki doğanlar, Bozkurttan taşkın doğar,
Turan kurulduğunda, her düşman şaşkın doğar,

Türkün her intikamı, pek lezzetli bir aştır,
Yabancılar anlamaz, her Türk Bozkurt bir baştır...


24 Ocak 2014, Amsterdam,

 ---------------------------------------------------------------------------------------


Türk Yüreklere

Nice anıt dikmişler, Atalar hep Türk için...
Düşün bir hikmetini, nedir, neden ve niçin!
Her canlı birer ongun, her hayvanı bir tamga,
Doğaya deger veren, Türkler tarihe damga...

Türk hasreti tüterse, deli gönül demlenir,
Uygur akla gelince, Türk gözleri nemlenir,
Yeni şehit verince, hep yürekler gamlanır,
Kağanlık kurmak için, Baturlar da Kam'lanır,

Savaş vakti değil mi! , olsa yürek canlanır,
Düşmana saldırırken, gözlerimiz kanlanır,
İnan bana soydaşım, her Türk yiğit Han'lanır,
Türkler birlik olursa, Karanlıklar tanlanır...

18 Ocak 2014, Amsterdam

--------------------------------------------------------------------------------

Rauf Denktaş

Bütün Türkler bir ordu, hepimiz de renktaşız,
Kıbrıslı olmasakta, tüm Bozkurtlar Denktaşız,

Ne kadar düşman varsa, kırk sene destur durdu,
Sen olmayaydın Kıbrıs, olamazdı Türk Yurdu,

Türk bayrağı al-beyaz, hepimiz de renktaşız,
Kıbrıslı olmasakta, bütün Türkler Denktaşız,

Korkulu rüya idin, Türk düşmanı Rumlar'a,
Cennette selam söyle, Atalara Hunlar'a,

Al-beyaz hep bayraklar, hepimiz de renktaşız,
Kıbrıslı olmasakta, bütün Türkler Denktaşız,

Yavru vatan sizlerden, gayri bize emanet,
Ruhlarınız dinlensin, ettirmeyiz ihanet,

Türk bayrağı al-beyaz, hepimiz de renktaşız,
Kıbrıslı olmasakta, bütün Türkler Denktaşız,

Kıbrıs Rodos olmaya, bunu sen böyle derdin,
Yavru vatan uğruna, hep ölmeyi dilerdin,

Al-beyaz hep bayraklar, hepimiz de renktaşız,
Kıbrıslı olmasakta, bütün Türkler Denktaşız,

Dileklerin kabuldür, Allah rahmet eylesin,
Dünyada yoksun artık, Türkler sensiz neylesin!

Bütün Türkler bir ordu, hepimiz de renktaşız,
Kıbrıslı olmasakta, tüm Bozkurtlar Denktaşız...


18 Ocak 2014, Amsterdam

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türk Budunu Bay Olur

Deli gönül gamlıdır, mevsimler de karakış,
Budun boynu eğiktir, Tanrı Türk'e ver alkış,
Yeni bir mevsim gelir, yavru atlar tay olur,
Ötüken'de buluşup, büyük Kurultay olur...

Bir bir pusu kurulur, binlerce olur şehit,
Tanrı Türkü yarlıga, cengimize ol şahit,
Düşmanlar saldırınca, Türk yürekler yay olur,
Vatan korumak için, nice Bozkurt zay olur...

Daha ne kadar sürer, bu devran dönecektir!
Türklük varolsun diye, kaç ocak sönecektir!
Bir rüzgar eser gökte ince ince ay olur,
Çileler çeken Budun, günü gelir bay olur...

Eser şimal yelleri, toplar Türk Boylarını,
Kahramanca savaşır, yaşatır soylarını,
Fırtına kopar elbet, gökte doğan ay olur,
Nice çile çeken Türk, çağı gelir bay olur...

Senelerce bekleyen, bu ordu pek sabırlı,
Sayılmaz kaç bölüktür, belki yüzbin taburlu,
Bir Başbuğ bulunursa, şu yeryüzü fay olur,
Büyük savaş kopunca, Türk Budunu bay olur...

Ta ezelden böyledir, Tanrı Türke nazırdır,
Bu sayede birlikler, Türk Ordusu hazırdır,
Hücum emri bekleyen, gerilen bir yay olur,
Bozkurtlar cenge girer, Türk Töresi bay olur...

Koparsa deli boran, kanlar akar çay olur,
Yerküreyi ortadan, kessek yarım ay olur,
Tanrı Türkü korusun, korumazsa zay olur,
İnce aylar dolunur, gökte dolunay olur...

Bir Başbuğ bulduğu gün, depremlik bir fay olur,
Tüm cenkleri kazanır, Türk Budunu bay olur...


11 Ocak 2014, Amsterdam


(alkış=dua) , (yarlıga = affet) , (zay olma=verilen kayıp, kaybolma) ,
(Budun=Türk Boyların toplamı) , (nazır=gözeten, koruyan)
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 28 Şubat 2014, 21:44:30
Deli Yüreğim

Deli deli yüreğim, bilmem nasıl durulur!
Bütün Türk'ler delirse, Turan o an kurulur...

Var say ki yeni Yurt'tur, Anadolu! Ne çıkar?
Kim Türk'ü kovacakmış! Işte o biraz sıkar...!

Bozulur tüm oyunlar, kahrolur da bu devran,
Yeni bir Başbuğ gerek, diyecek; "haydi davran",

Bozkurtluk tüm Türklere, Ata dede mirası,
Tapusu Türk Soyu'nun, yoktur bedel kirâsı,

Deli deli yüreğim, bilmem nasıl durulur!
Ah Türkler bir delirse, Turan o gün kurulur....


13 Şubat 2014, Amsterdam

 
Yürekteydi Yarası Desinler

Ben ölünce dost düşman, sevinsin üzülmesin,
Ben hiç üzülmedim ki, dudaklar büzülmesin,
Gözler sade Türklüge, başka seye süzülmesin,

Olur ya adım anıp, diyeler ki bir Alp var,
Ne varlığı iyiydi, ne yokluğu kaldı kâr,

Diyeler ki neydi bu, Alp'in derdi tasası,
Olmadı ayakkabı kutulu bir kasası,
Gurbette bir Türk gibi, Türklüktü tek yasası,

Uzaktaki bir Türk'ün, duymasın ki derdi var,
Belli etmese bile, Alp'in yüreği yanar,

Demesinler ne oldu, neredeydi yarası,
Türk aşkıyla yanardı, yürekteydi yarası,
Hastalıktan ölmedi, yürekteydi yarası,

Bedenim ölse bile, Türk ruhu hep yaşar,
Alp ruhu mavi gökte, sonsuzlukta at koşar...  

3 şubat 2014, Amsterdam,Malum Hocaya

Hoca sakın deme ha, kavuk giydim az gelir...
Dinin imanın para, tavuk gelir kaz gelir...
Sonbahar kış bilmezsin, bahar gelir yaz gelir...
Para aşkınız varken, sivrisinek saz gelir...

Ticari bir siyaset, köpeğe ahenk verir,
Bu hocanın imanı, kaç paraya denk gelir?
Ölçebilen bulunsa, siyonistçe renk verir...
Soyun sopun sormayın, rum'dur yahut frenk gelir...Yine Türk olarak

Bir damlacık kar olsam, TanrıDağ'a yağardım,
Yüzbin kere doğsam da, Türk olarak doğardım...
 


27-02-2014, Amsterdam
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 28 Şubat 2014, 21:52:11

Yürekteydi Yarası Desinler

Ben ölünce dost düşman, sevinsin üzülmesin,
Ben hiç üzülmedim ki, dudaklar büzülmesin,
Gözler sade Türklüge, başka seye süzülmesin,

Olur ya adım anıp, diyeler ki bir Alp var,
Ne varlığı iyiydi, ne yokluğu kaldı kâr,

Diyeler ki neydi bu, Alp'in derdi tasası,
Olmadı ayakkabı kutulu bir kasası,
Gurbette bir Türk gibi, Türklüktü tek yasası,

Uzaktaki bir Türk'ün, duymasın ki derdi var,
Belli etmese bile, Alp'in yüreği yanar,

Demesinler ne oldu, neredeydi yarası,
Türk aşkıyla yanardı, yürekteydi yarası,
Hastalıktan ölmedi, yürekteydi yarası,

Bedenim ölse bile, Türk ruhu hep yaşar,
Alp ruhu mavi gökte, sonsuzlukta at koşar...  

3 şubat 2014, Amsterdam,


Değerli 4_hilal Kardeşim,
Duygularımıza dilmaç olan içtenlik dolu şiirleriniz ve diğer yazılarınızda sergilemiş olduğunuz Türkçü duruş ve sağlam temellere oturduğunu gözlemlediğim Türkçü düşünceniz için sağolasınız, varolasınız!
Kök Tenğri yüreğinize kut, kaleminize ve dilinize güç versin!
İyi ki varsınız ve varlığınızdan haberdarız!
Sağlık ve esenlik dileklerimle..

TTK.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 28 Şubat 2014, 22:08:31
Bu guzel sozlerinizle beni onurlandirdiniz.
Acemi bir cirak misali, amator bir ruhla karaliyorum duygularimi.
Ne mutlu bir nebze dilmac olabiliyorsam Bozkurt yureklere, bundan seref duyarim.
Sag olun var olun Sayın Üçoklu Börü Kam.
TTK.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Aybala-Kün - 16 Mart 2014, 22:28:09
Yazdıklarını bir süredir takip ediyorum, çok da beğeniyorum, elinize, yüreğinize sağlık. Eminim ki tüm Türklerin duygularına tercüman oluyorsunuz. Bana kalırsa bu eserlerinizi derleyip kitap haline getirmeyi düşünmelisiniz. Çünkü bu çağda sizin gibi sanatçılara biz gençlerin ihtiyacı var.

 :trbayrak
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 30 Nisan 2014, 13:46:15
İnce Ali Destanı (Mercin Suyu Muharebeleri Anısına)

Komunist olsam ben de, İnce Mehmet yazardım,
Hayal'i ve uyduruk, kahramanlar düzerdim...

Gerçek bir kahramandır, anlatılan bu destan,
İnce Ali görünsün, Ermeni giyer fistan...

İngilizler Fransızlar, yıl dokuzyüz-onsekiz,
Karşı koyamaz diye, sanmışlar ki biz tekiz...

İstanbul'u padişah, verdi ise neyleyim!
Buyurmuş İnce Ali, ben vermem ha söyleyim...

Kırım'ı da vermezdik, padişahtı buyuran,
Kırım Nogay Tatar'ı, yenik gibi duyuran...

Çukurova ve Ceyhan, bize yeni yurt oldu,
Yeni balalar doğdu, hepsi bir Bozkurt oldu...

Biz Ceyhan'a adını, Ceyhun aşkına verdik,
Atayurdun kendisin, olsa bunca severdik...

Atayurt alınmasın, layığıyla överiz,
Fransız getiredursun, Ermeni'yi döveriz...

Cihan harbine neden, diyorlar ki gitmedin,
İnce Ali o zaman, düşmana kin gütmedin...

İnce Ali hafiften, başını bir kaldırdı,
Kılıçtan daha keskin, bir cevapla saldırdı...

Doğuya ve Güney'e, cephelere bir bakın,
Nogay askeri sayın, belki onbine yakın...

Er kişi mi kaldı ki, Çukurova'da köyler,
Seferberlik Türküsün, artık bacılar söyler...

Bu yüzdendir gitmedim, bilin cihan harbine,
Sahip çıkma vaktidir, vatanımın Garb'ine...

Mercin bize istihkam, nice siperler kurduk,
Bilir misin ey gardaş, kurşunsuz karşı durduk...

Nereden bileceksin, sen "Kaç-Kaç olayı"nı?
Ermeni ve Fransızın, Türk-Ölüm Alayı'nı! ...

Bilemezsin ki nasıl, kazanıldı bu zafer,
Haybeden Türk Milleti, oldu sanma muzaffer...

Duydun mu sen hiç söyle, yaşadın mı acıyı?
Rahime şehit oldu, tüfengi boş bacı'yı...

"Tayyar Rahime" dedik, kartal gibi uçardı,
Fransız'ın askerleri, karşısında düçardı...

Kara Fatma'da kimdir, bilir misin bilmem ki!
Ne dostu ne düşmanı, hatırımdan silmem ki...

Gülek'li Hatice, Asiye Hatun davası,
Tek dertleriydi aziz vatanın müdafası...

Bugün varsa diyenler, Ceyhan'dır benim yurdum,
Bilinsin ki onu, İnce Ali'yim ben kurdum...


1 Mart 2014, Amsterdam,             Olsun Deyu...

 Hak hukuk görüldüyse, Oguzlar vardır deyu,
 Koç yürek yanıyorsa, ateşler hardır deyu,
 Ticaret yaptık lakin, ganimet kardır deyu,
 Allah'a taparız biz, Türklere yardır deyu,

 Kılıç hakkı alındı, her ne varsa alınan...
 Armağan verilmedi, kaymak yoğurt balınan...

 Yad Ellere akınlar, yeni yurt bulsun deyu,
 Yigitler talim yapar, cenkte kurt olsun deyu,
 Takım kurup eşleşir, çiftler dört olsun deyu,
 Frenkler aslan olanda, Türk Bozkurt kalsın deyu,

 Yurt ettik bu El'leri, tüm dünya görsün deyu...
 Can feda ve kan feda, töremiz sürsün deyu...

 Mohaç'ta Varna'da Niğbolu ve Çaldıran'da,
 Akıncı kelle koltuk, düşmana saldıranda,
 Malkoçoğlu kılıcın, yeniden daldıranda,
 Hilal bize namustur, sancağı kaldıranda,

 Yeryüzünde yalnızca, Türklerim olsun deyu...
 Herkesin bayrağı var, hilalim kalsın deyu...

 Türk meydana çıkanda, hainler sinsin deyu...
 Korkar bütün düşmanlar, birken de binsin deyu...
 Allah Allah nidalar, "hurra"lar dinsin deyu...
 Dalgalansın ki hilal, haç bayrak insin deyu...

 Allah Allah nidalar, "hurra"lar dinsin deyu...
 Dalgalansın ki hilal, haç bayrak insin deyu...14 Mart 2014, Amsterdam,
 


 
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 08 Haziran 2014, 17:50:47
İnsanlık, Müslümanlık

Ölen bir Türk değilse, insan hakları vardır...
Bir Türk katledildiyse, geç bu kaseti sardır...

Uygur'ların derisini yüzer bir kahpe çin...
Ne hikmetse şirindir, çinli yine de şirin...

Komunist sosyalist Rus, ben Rus'um der ilk önce...
Bir Türk Türküm diyemez, komunist geçinince...

Sosyalizm demokratlık, kardeşlik Türküleri...
Galiba kapsamıyor, bizim garip Türkleri...

Batıyor Türk kelamı, kimlere de batmazki!
Rus komunist fahişe, fakir Türkle yatmazki...

Maymunun birtanesi, geberse Arakan'da,
Ne lazımsa bulunur, Para ilaç ve kan da...

Arakan'da müslüman, Urduca alfabesi...
Uygur arapça yazar, Mekke'dedir Kabe'si...

Kıymetlidir kıymetli, yine de Arakan'lı...
Uygur hatim indirse, kıymetsizdir Türk kanlı...

Rumlara kardeşiz der, Filistin liderleri,...
Yardım lazım olunca, Türk olur önderleri...

Kapı komşumuz Kerkük, Türkmen için üzülmez...
Bu zihniyette mümin, manken olsa düzülmez...

Vallahi sizin olsun, insanlık buysa eğer...
İslam da size kalsın, kafir olmaya değer...


8 Haziran 2014,


======================================Türkler ve İslamiyet


Türksüz bir islamiyet, bir çöl gibi kalırdı,
Türk islam olmasa, arap babayı alırdı...

Türksüz bir islamiyet, kim der ki yayılırdı!
Türk müslüman olmasa, hak din çöl sayılırdı...

Türk müslüman olmasa, haçlıyı kim atardı!
Türksüz bir islamiyet, çöl kumunda batardı...

Tasavvuf yarattık, zikire fikir ekledik,
Bekçilerden de sadık, biz hak din'i bekledik...

Kuru zikir neye yarar, "düşünmek" olmasa!
Kim korurdu islamı, Türk şehitler dolmasa...

Mekke'de bir put idi, Allah lafzı kelamı,
Yeryüzünde Türk etti, O'na salat selamı...

Türk yaydı cihana, ila'yı kelimetullah,
Bu yüzden ki Türklerdir, gerçekten veliyullah...

Allah hatırınadır, Türkler sevdi arabı,
Yoksa tövbe çekilmez, o çöllerin serabı...

"Hak-Din" görecelidir, Türkler daim Hak dindi,
Türk şehitler adedi, her bir asır yüzbindi...

Hiç takiyye yapmayın, cahil softa güruhu,
İslam kadar islamdır, Türk'ün kendi öz ruhu...

Arap ihtiyaç duysa, meleklere soruyor,
Türk'ün kendisi melek, O'nu Allah koruyor...

Bu yüzdendir kavmi-necip Türk'ün yüce Irk'ı,
Bin cihana bedeldir, birlik olursa kırkı...7 Haziran 2014


===================================================Kurtbaşlı Tuğ Ellerde

Düşmedi düşmeyecek, kurtbaşlı tuğ ellerde...
Salınsın Türk Erleri, serin esen yellerde...

Kurtbaşlı Bozkurt tuğu, Türk elleri tutacak...
Coşkun akan sel gibi, düşmanları yutacak...

Tarihten biz Türklere, düşmanlar geldi geçti...
Tanrı ebediyete, yalnız Türkleri seçti...

Türk'e düşman çok olur, hep düşmanız derlerde...
Nihayeti yatarlar, mezarsız biryerlerde...

Bilinmez kaç bin masum, Türk milyonları göçtü...
Türk'e kin güdenlerin, aldığı keyf'i öçtü...

Kim demiş ki bitiyor, Türklük birgün bitecek...
Az kalsa da sayımız, az sayımız yetecek...

Düşmedi düşmeyecek, kurtbaşlı tuğ ellerde...
Her Türk farzet Köroğlu, gönlü Çamlıbel'lerde...7 Haziran 2014,
 

 

 
 
 
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 08 Haziran 2014, 20:42:44
İnsanlık, Müslümanlık

Ölen bir Türk değilse, insan hakları vardır...
Bir Türk katledildiyse, geç bu kaseti sardır...

Uygur'ların derisini yüzer bir kahpe çin...
Ne hikmetse şirindir, çinli yine de şirin...

Komunist sosyalist Rus, ben Rus'um der ilk önce...
Bir Türk Türküm diyemez, komunist geçinince...

Sosyalizm demokratlık, kardeşlik Türküleri...
Galiba kapsamıyor, bizim garip Türkleri...

Batıyor Türk kelamı, kimlere de batmazki!
Rus komunist fahişe, fakir Türkle yatmazki...

Maymunun birtanesi, geberse Arakan'da,
Ne lazımsa bulunur, Para ilaç ve kan da...

Arakan'da müslüman, Urduca alfabesi...
Uygur arapça yazar, Mekke'dedir Kabe'si...

Kıymetlidir kıymetli, yine de Arakan'lı...
Uygur hatim indirse, kıymetsizdir Türk kanlı...

Rumlara kardeşiz der, Filistin liderleri,...
Yardım lazım olunca, Türk olur önderleri...

Kapı komşumuz Kerkük, Türkmen için üzülmez...
Bu zihniyette mümin, manken olsa düzülmez...

Vallahi sizin olsun, insanlık buysa eğer...
İslam da size kalsın, kafir olmaya değer...


8 Haziran 2014,


Sizi gönülden kutlarım kardeşim.
Bize dilmaç olan kaleminize ve yüreğinize sağlık.
Tanrı yaşamınızı uzun, yüreğinizi ferah, kaleminizi keskin kılsın!
İşte, sayfalar dolusu yazıyla anlatılamayan şeyleri bir kaç mısra ile anlatabilen, şiirin büyülü gücü budur.

Sağlık ve esenlik dileklerimle...

TTK.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 08 Haziran 2014, 23:28:31
Teşekkür ederim sayın Üçoklu Börü Kam, güzel sözleriniz ve dilekleriniz için.
Size ve tüm Bozkurt yüreklilere, baht açıklığı ve esenlikler dilerim.


Nerdeyim

Sorma sakın nerdesin, eski törelerdeyim,
Hani Türk'ten izinsiz, ot bitmezdi birzaman,
Kültigin'le başıboş, konuşurdu bir Şaman,
Tanrıkut'luk verilmiş, Türk'i yörelerdeyim...

Çağrı ve Tuğrul ile, bilsen oralardayım,
Son buyruk verilmişken, ne soru var ne soran,
Tanrı Türk'e bakardı, sonra kopardı boran,
Boran kopmadan önce, esen boralardayım...

Ötüken'den batıda, puslu korulardayım,
Sorma sakın nerdesin, belki esen yeldeyim,
Turan et ve kemikse, say ki Turan beldeyim,
Yanıtlanmamış nice, uslu sorulardayım...

Binbaşımın emrinde, binle vuranlardayım,
Düşman fazlaca kişi, son defa koşuyoruz,
Ölümlerle eğlenip, coştukça coşuyoruz,
Cismim ulaşamazda, tinle Turanlardayım...8 Haziran 2014

(Şaman: Bakşı, Kam, Utacı)
(Belde: yer, yöre, mekan)
(Koru: ufak ormanlık)
(Uslu: akıllı)
(Tin: ruh)


Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 11 Haziran 2014, 17:04:49
Malumun İlamı

Kim derdi Türk Devleti, gün gelir bölünürdü...
Vaktiyle bu yurt için, genç yaşta ölünürdü...

Milletin aklı bozuk, umarım deliririz...
Türklük için yurt için, yerlere seriliriz...

Bölünmüşüz milletim, dilim dilim dilmişler...
Yüce Türk kavramını, heryerlerden silmişler...

Allahım bu Vatanda, Türkten başka var etme...
Türk'te kalmayacaksa, kimselere yar etme...

Kim derdi Türk Devleti, gün gelir bölünürdü...
Vaktiyle bu yurt için, binlerle ölünürdü...


9 Haziran 2014,


============================================

Ayyıldız'ı tarif


Ne bez parçasıdır o, ne de basit bir şekil...
Bayraktır milyonları, bütünleyen bir tekil...
Türk bulunmayan yerde, vekalet eden vekil...

Hilal nazlı bir kızdır, gönül koyan erkiyle... (erk=naz)
Yıldız O'nu vareder, varolunmaz terkiyle...

Yağmur fırtına boran, ister sele boğulsun...
Kutuplardan esipte, soğuk yellerle dolsun...
Sallansın bu yerküre, ister zelzele olsun...

Hilal kışa kavuşur, Yıldız gelir kürküyle...
Her mevsimde bir olur, bayrak yaşar Türküyle...


Asaletsiz kavimler, Türklerimi pek yordu...
Bazen tabiat ana, seçipte... eliyordu...
Sığmazdıkta aslında, dünya dar geliyordu...

Ay ve yıldız El tutmuş, yaşatırlar barkıyla... (el tutmak = yurt, yuva kurmak)
Türkleri ilelebet, cenup.. şimal.. şarkıyla...

Kimi bayrak vardır ki, varolur hep öcüyle... (öç: intikam)
Kimi bayrak vardır ki, sevilmez bin sücüyle... (sücü: içki, şarap)
Ayyıldız da sevilir, mukaddesât gücüyle...

Sayılmaz adet olur, üçler... yedi kırkıyla...
Hep varolsun Ayyıldız, Türkün yüce Irkıyla...11 Haziran 2014,
  
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 26 Haziran 2014, 22:36:15
Belki dertlere derman olmuyor, ölüme, acıya, çileye çare bulmuyor, belki bin defa daha dolu, daha özel ve daha güzel anlatılmalı.....

Türkmeneli'ne

Bu yüzyıl da sen dünya,
Türklerimi yutansın...
Türkmeneli kan ağlar,
Ağlatanlar utansın...

Yok mu hiç Türk Devleti,
Türkmeneli inliyor...
Türküm diyen milyonlar,
Neden anca dinliyor!

Amerika, Rusya, Çin,
Türk'e düşman üçlüdür...
Fars, kürd, ermeni, arap,
Türklerden mi güçlüdür!

Kazak Kırgız Kıpçaksa...
Onlar canım soydaşım,
Duy Oğuz geçinen Türk!
Türkmenler öz boydaşım...

Işid ve de peşmerge,
Hepsi Türkmenelinde...
Hiçbirşey bırakmıyor,
Piçler Türkün elinde...

Hainler ihanetle,
Hıyanetle övünür...
Türkmenlerin haline,
Türkmen olan dövünür...

Soydaşı savunmazsak,
Neyi savunacağız?
Gün gelir bu durumdan,
Feci utanacağız...

Anlayamıyorum ki,
Ordu ne güne durur!
Bu kadar dinlenirse,
Birgün kendini vurur...

Lanet olsun dünyaya,
Hep itleri tutarlar,
Kahraman Bozkurtları,
Birer birer yutarlar...

Bu yüzyıl da sen dünya,
Türklerimi yutansın...
Türkmeneli kan ağlar,
Ağlatanlar utansın...26 Haziran 2014,
Alp Aldatmaz

Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 01 Temmuz 2014, 12:21:06
Bu İşin Ayarı Kaçmış

Yeryüzünü haksızlıklar bürümüş,
Haklı yarı yolda, haksız yürümüş,
Haksız haklıyı peşinden sürümüş..

Ya Tanrı rahmeti fazlaca saçmış,
Yahutta birazcık ayarı kaçmış...

Yaşamak iyidir, güzeldir amma,
Zaman öyle bozuk, ki gelde kanma...
Aldanma diyorlar, haydi aldanma...

Adalet yok, haklı hakkın almamış...
İnsan doğanda insanlık kalmamış...

Bu nasıl düzen! Tanrı mı buyurmuş?
Yoksa yalvaçlar mı böyle duyurmuş?
Şaskınım, bunları kimler doğurmuş?

Ya bunlar Hakka hiç boyun eğmemiş...
Yahut Tanrı, bunlara hiç değmemiş...

Tanrı mı yüz çevirmiş, yoksa nasıl?
Şeytanla okunur bin türlü fasıl...
Boşverelim, merak ettiğim asıl...

Tanrı mı dünyayı böylece kurmuş?
Yoksa insan mı, sonradan kudurmuş!

Tipine aldanıp insan tanırsın,
Kimini akraba, eş dost sanırsın,
Eşekte bunlara nasıl anırsın!

Ya çivisi yoktu hiç çakılmamış,
Veya gereken fişler takılmamış...

Ya şeytan fazlaca ayak diretmiş,
Ya da birileri gizli üretmiş,
Sahi bunları Tanrı mı türetmiş?

Ya Tanrı rahmeti çok fazla saçmış,
Yahutta gerçekten ayarı kaçmış...

Ya Tanrı rahmeti fazlaca saçmış,
Yahutta bu işin ayarı kaçmış...


29 Haziran 2014,
Alp Aldatmaz,

 
 
=========================================


Türklük ve Oğuzlar (1)


Türkler iki çeşittir, Kıpçaklar ve Oğuz'dur,
Alt kollarla birlikte, ne mutlu ki çoğuzdur,
Otuz kadar lehçe var, hepsi farklı ağızdır,
Türk boyların hepsi de, birbirinden yağızdır,

Oğuz Kağan Destanı, bahseder yirmidört boy,
Kaşgarlı Mahmut derki, Oğuz yirmi-iki soy,
Hepsini de incele, tek tek bir yanyana koy,
Türkü tanımak hoştur, Türk olmaksa say ki toy...

Oğuz Tanrı vergisi, Türklüğün baş koludur...
Gün Alp, Yıldız Alp, Ay Alp, Oğuz'un sağ yoludur...
Gök Alp, Dağ Alp, Deniz Alp, Oğuzlar'ın soludur...
Anlat anlat bitmezki, destanları doludur...

Sağ taraf denilenler, Bozok ile ünvanlı...
Sol taraf dediğimiz, Üçok adıyla şanlı...
Han olmadan önceki, mevkileri Alp'lıktır...
Her Alp'lığın sonucu, mutlak bir Kağanlıktır...


1 Temmuz 2014,
Alp Aldatmaz,

 
 
==========================================


Türkiye Yıkılıyor


Zaman durmaz akar da, Türkler'e duracaktır,
Çağı gelir Bozkurtlar, Turan'ı kuracaktır...

Türkiye aymazlıklar, açmazların içinde,
Hangi birini saysak, hepsi başka biçimde...

Türkiye emaneten, kuruldu diyemeyiz,
Şu da var; bu şekilde, ileri gidemeyiz...

Şartlar bunu getirdi, bir Türkiye kuruldu,
Idareten hal-hazır, işgal düşman vuruldu...

Nüfus altı kat oldu, şeklen hepsi Türk gibi,
Sorgulasan birebir, sanki hiç Türk yok gibi...

Atam dogru düşünmüş, bize zaman kazandı,
Vatan işgal altında, malum zorlu zamandı...

Bu devleti niha'i, yanılır hedef sanan,
Son maksat bu değildi, anlattı oku Ata'n...

Hafızamız da halen, bir tombul Turgut vardı,
Büyüyelim fikrini, bu nesle ilk o verdi...

Tek fark var unutmayın, O'nun büyüme zikri,
Büyüyelim diyerek, parçalamaktı fikri...

Bugün bir deve var ya, hani Tayyip'tir adı,
O'nun da parçalamak, esas olan maksadı...

Türk Milleti malumdur, "büyü" duyunca kaynar,
O'nun için bu deve, Osmanlıcılık oynar...

Kurban olsun bu deve, Selçuk'a Osmanlı'ya,
Rezil etti Türkleri, varolan her canlıya...

Türk Milleti varolsun, Milliyetçilik haktır,
Insanların içinde, Türklüğün alnı aktır...

Büyümenin tek yolu, Türkler birlik olmaktır,
Bunu anlayamazsak, sonumuz yokolmaktır...

Altı Türk devleti var, onlarca muhtariyet,
Siyasi iktisadi, birliktelik nihayet...

Zaman elbet akar da, farzetki duracaktır,
Türke özge yol kaldı, Turan-El kuracaktır...


1 Temmuz 2014,
Alp Aldatmaz,

 
 
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 03 Temmuz 2014, 05:04:28
Karakoç'a Nazire (A. Karakoç'un "Üşüyenler" adlı şiirine nazire olarak yazdım.)

İkibinondördün Türkmenelinde,
Soydaşın aldılar ne var elinde,
Kurtar diyemiyor varın gelinde,
Ozanın dilinde Türkü de üşür...

Türkistanım'a nasıl sıra gelsin,
Peşmerge itleri Kerkük'ü alsın,
Türk hükümet mi var orduyu salsın,
Musul'da yazgünü şarkı da üşür...

Sincan, Urumçi'ye nasıl ağlardık,
Yakarıp duayla yardım sağlardık,
Türkiye'dir diyip umut bağlardık,
Türkmenin atının terki de üşür...

Şehitler gaziler başım tacısın,
Türklük ocağının yanan sacısın,
Türkmen Cephesine Allah acısın,
Terkedilmiş evi, barkı da üşür...

Karakoç sen göçtün göremiyorsun,
Türkmenin ahvalin bilemiyorsun,
Irak cennettesin gelemiyorsun,
Temmuzda Bozkurtun kürkü de üşür...


2 Temmuz 2014,
Alp Aldatmaz

 
 
=========================================


Tanrı'yı Tanrı'ya Şikayet Ettim


Tanrım gücenmeyesin, şikayetim var sana,
Bugünkü vaziyetler, içime hiç sinmiyor...
Şeriat var Kuran var, ne ararsan var ama,
Türkmenlerin acısı, neden acep dinmiyor?

Ne buyurduysan tuttuk, çalış dedin çalıştık,
İmtiyazdan vazgeçtik, adalete talibiz...
Çeyrek demokrasine, yavaş yavaş alıştık,
Bunca çile çektirdin, şimdi biz mi galibiz?

Elçilerin vahiyler, kimden yana ki acep,
Bugün ahval ortada, durum beni kesmiyor...
Bunca elçiler dedin, ya İsrail ya Arap,
Hiçbirisi Türk için, birtek rüzgar esmiyor...

Emirler deve yükü, inekleri sağdırdın,
Bunca sütler içinde, Türk'e yudum düşmüyor...
Nimeti bolca verdin, her tarafa yağdırdın,
Arap peşmerge falan, Türkmenle üleşmiyor...

İsa Musa Harunlar, kimleri de avuttu,
Kilise sinagoglar, paralarla yüzüyor...
Bana sorsan makbulü, bağıransa Davut'tu,
Petrol gelirleriyle, arap manken düzüyor...

Adımı yayın dedin, yaydık kelimetullah,
Türk'e yine hiç pay yok, adalet ilahi mi?
Herkese verdin ama, Türk'e yok rahmetullah,
Hepsi süt akkaşığı, Türklerse siyahi mi?

Tekrar hatırlatayım, benim aklım almıyor,
Ya bu kitaplar eksik, Türkleri hiç tınmıyor...
Nimetlerin çokken de, Türk'e neden kalmıyor,
Farkında mısın Tanrım, kitap Türk'ü anmıyor...

Elçiye zeval olmaz, ahval bildiriyorum,
Ol diyince olduran, Türk'e de artık oldur...
Kızma sakın hemen ha, sanma yıldırıyorum,
Gizli nimetlerinden, Türkmenler'e de doldur...


3 Temmuz 2014,
Alp Aldatmaz

 
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 07 Temmuz 2014, 14:48:18
Yörüğün Türkmen'in ikisi aynı

Kazaklar ovalı, Kırgız dağlıdır,
Ova-Oba derdi, Türklerde bitmez,
İkisi aynı soy, kökler bağlıdır,
Hep fark yaratarak, bu yollar bitmez,

Nogaylar Ovalı, Tatar Obalı,
Köftede mantıda kıyması bitmez,
Çadırın eşiği, sekiz abalı,
Bu ayaz bu soğuk, yoksa hiç gitmez,

Birisi konarken, birisi geçer,
Çadırlar aynıdır, pişen aş aynı..
Yörükler verimli, yerleri seçer,
Meralar aynıdır, koyunlar aynı...

Kayı'nın Avşar'a, hükmü okunsa,
Avşar'ın ayranı, hemen kabarır,
Kilimler bu mevsim, erken dokunsa,
Kızılcık kirazlar, hemen sararır,

Aydınlı sürüyü, yola düşürse,
Teke'li dururmu, çoban çağırır,
Havalar ayazlı, hadi üşürse,
Kepenek bulunmaz, hemen bağırır,

Baharda şölende, güreş tutulur,
Oba beğleri de, durmaz övünür,
Lokmalar tatlılar, nasıl yutulur,
Pehlivan kaybetse, sızlar dövünür,

Suyun soğuğunu, Obalı bulur,
Pınarlar tepeden, buz gibi akar,
Ovalı ne yapsın, imrenir durur,
İçtiği tas ayran, içini yakar,

Ovalar daha çok, olur verimli,
Ovalı buğdaya, başağa kanar,
Bazlama sıkmalar, ince sarımlı,
Obalı sıkmayı, ayrana banar,

Döne'nin gardaşı, Çavuş Ali'dir,
Hüsnü'de Döne'nin, evinin eri,
Ali'de Hüsnü'de, tam bir delidir,
Kalamaz hiçbiri, birinden geri,

Fadime Emine, eksik olamaz,
Elif'te mutlaka, bir evde vardır,
Ayşe'siz Kezban'sız, çadır dolamaz,
Çok evlat oymağa, herzaman kârdır,

Ne büyük dramdır, düğün dernekler,
Obalı Ova'ya kızın verince,
Teyzeler bacılar, neler örnekler,
Ovalı'lar bir kız, gelin edince,

Sanırsın gurbete, gidiyor kızı,
Töreler törenler, herbirşey aynı,
Ağlayan Obalı'lar alamaz hızı,
Anane cenaze, merasim aynı,

Sevinci kederi, tasası aynı,
Anası Atası ötesi aynı,
Ahlakı nizamı yasası aynı
Karagün oldumu, kesesi aynı
Yörüğün Türkmenin, davası aynı,
Birleşsin bir olsun, büyünsün gayrı...


3 Temmuz 2014,
Alp Aldatmaz

Atatürk'le Tefekkür

Dün için bugün için, Allah'adır şükürler,
Çok şükür bir vatan var, Ata'ya teşekkürler...

Osmanlı'da zabit bol, Allah'ım seni seçti
Mustafa Kemal dedi, Atam en öne geçti,
Savaşmayı sevmez de, mecburi bir süreçti...

Tanrım dilediğine, verir büyük ihtişam,
Atatürk'ü yarattı, herkeslerden muhteşem,

Dünya bölündü çifte, kuvvetli iki taraf,
Eski dünya bir yanda, yeni dünya bir taraf,
Atatürk'le düşmanı, ettirdi Hakk bertaraf,

Alemleri yaratan, Allah verir intizam,
Atatürk'ü vesile, kıldı herşey muntazam,

Canlı Cansız herşeyden, ibret almak tefekkür,
Tefekkürü tam olan, eder mutlak çok şükür,
Şükürü tam olanın, gönlündedir teşekkür,

Atatürk'ü yarattın, Tanrım binlerce şükür,
Bir Türkiye var ise, Atatürk'e teşekkür...


7 Temmuz 2014,
Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 29 Temmuz 2014, 01:54:05
Bilge Kağan'ın Sesi

Türk'e düşman olanlar, beslenince kin ile...
Ata Ruhlar Türklere, seslenirler tin ile...
Şehit Türk Ruhlarıdır, dizilirler bin ile...

Duyabiliyor musun! bu da kimin çağrısı!
Duyabilen Türklerde, diner gönül ağrısı...

Üstte mavi gök durur. yağız yer delinmemiş,
Kızıl Elma denilen, hiçbiryer alınmamış,

Bu ses Bilge Kağan'ın, bu ses O'nun sesidir,
Çok öte bir alemden, Türk'e seslenmesidir,

Titre ve kendine gel, diyor Bilge Kağan'ım...
Bozkurt gibi yetişsin, artık her Türk doğanım...


7 Temmuz 2014,


===========================================


Doğu Türkistan'da

Topraklardan bir Vatan, yeri gelir Yurt doğar....
Doğu Türkistan'daysa, doğan her Türk Kurt doğar...

8 Temmuz 2014,

============================================


Doğu Türkistan'a Hürriyet

Gökbayrak semalarda, hürriyeti haykırır...
Zulüm gören her Uygur, Türk şanını artırır...

Osman Batur deriz ya, anıp dileriz rahmet...
Nice Osman Batur var, araştırsan bir zahmet...
Adı başkadır elbet, Alp Er yahutta Ahmet...

Gökbayrak temsil eder, Türkistan'a hürriyet...
Allah'ım sen Uygur'a, ver kahraman zürriyet...

Ne kızıl Çin baskısı, ne görülen işkence...
Müslüman Türk Allah'ım, rahmet diler şaşkınca...

Esirgeme Uygur'dan, duaları sanadır...
Ne zulümler görse de, hep islamdan yanadır...

Allah'ım şanın için, kudretin hakkın için...
Nasip et Uygur Türk'e, kahrolsun bu kahpe Çin...

Gökbayrak dalgalansın, hürriyet hak ediyor...
Uygur Türkler herzaman, hep "Allah Allah" diyor...


8 Temmuz 2014,
(Gece vakti)


===============================================


İktidarı Sesli Süslü Analiz

Varol tüm Türk Yurtlarım, yücelsin evin barkın...
Dişlisini Türkmenler, döndürür felek çarkın...
Ankara'da gravatlı, diliyle yapar akın...
Esamesi okunmaz, Musul Kerkük Irak'ın...

Ya bir damla su serpin, yahut bir çivi çakın...
Ya müslüman olmayın, ya Türklügü bırakın...

Kimselere yedirme, Türkmen Soydaşım hakkın...
Zafer mutlak senindir, vaadidir bu Hakk'ın...
Sonu gelir mi acep, hain derd'i firak'ın... (firak = ayrılık)
Muzafferiyet Türkmen, vaadi sana Hakk'ın...

Ya bir damla su serpin, yahut bir çivi çakın...
Ya müslüman olmayın, ya Türklügü bırakın...

Durmak yok yola devam, ne dur var ne durakın...
Türkmen'i katledene, çifter madalya takın...
Ne Emine'n Türk Tayyip, ne Sümeyye Burak'ın...
Keyfe doymuyorsanız, kıçlara kına yakın...

Türkmen postu bedava, size göre bir karkın... (karkın=işe yaramaz deri)
Zihniyetin siyonist, kalmamış billah farkın...
Gün ola harman ola, kendini iyi sakın...
Allah Keriymdir Allah, Kadiyr'dir hem bir bakın...

Zırhı olmuşsun Tayyip, bugün garb'ı afakın...
Zaten Türk demiyorken, islamı da bırakın...


15 Temmuz 2014,

=======================================================

Bütün Türkler Yetimiz

Türklük bizim kanımız, kemiğimiz etimiz...
Üçyüz milyon nüfusla, her Türk daim yetimiz...

Yetimiz biz vallahi, Kerkük, Uygur, Musul'da...
Makus talihimiz bu, böyledir her koşulda...

Vatan bize anadır, Devlete baba deriz...
Türk olarak devletli, babalı yetimleriz...

Allah Türk'e acısın, mazlumuz biz heryerde...
Galiba dışlanırız, Türkiye'de ilerde...

Halep Humus Kamışlı, vilayetti dün bizim...
Yerden göğe görünür, oralarda Türk izim...

Türklük bizim kanımız, kemiğimiz etimiz...
Üçyüz milyon nüfusla, biz heryerde yetimiz...

16 Temmuz 2014,

(Dogu Türkistan Enformasyon Merkezi'mizde yazdigim,
iftar dolayisiyla tamamlanmamis siir)=================================================


Türk Şehitler Uçarlar

Piyade asker yaya, süvariler atlıdır,
Şehit olan Türk nefer, ebedi kanatlıdır...

Kimi Kuman Kıpçak'tır, kimi Avşar Bayat'lı...
Orduda yerin almış, Türk kahraman hayatlı...

Geride kalanları, unutur cenk vaktidir...
Bu Türklüğün töresi, ilahi bir akti'dir...

Gökte ayla güneşle, ve daha uzak yıldız...
Parıldar ışıkları, Türk Şehittir her yaldız...

Tanrı'nın gökyüzünde, uçan şahitleridir...
Çünkü kanatlı olan, tek Türk şehitleridir...

Uçmağ denilen cennet, Türk Şehitler Otağı...
Bulunmaz orada hiç, yad yabanın yatağı...

İnsanlar yaşar ölür, elbet birgün göçerler...
Tek fark vardır arada, Türk Şehitler uçarlar...17 Temmuz 2014,

===============================================


22 Temmuz 2014, mana ve ehemmiyetine dair
(Şehit Mehmetçik haberi gelince)

Filistin ana kuzusu ağlarlar,
Yetmez sonra birde kara bağlarlar,
Mehmetçik nedir ki, kuru Türk Er'i
Unutturamaz Filistinli'leri...

=====================================================


İnsan Tanımak

Kim demişki gurbetler Almanya'dır...
Her gurbet insanın ta içindedir...
O Ne Hollanda, ne de Britanya'dır...
Gurbet yüreğin gizi içindedir...

Gelirse eğer birçokşey üstüne...
Garez var iyiliğinin kastına...
Eğilme sen düşmanların puştuna...
Biten her gurbet, sıla göçündedir...

Yüksekten uçuyorsa pohpohlanan...
Çabucak sönermiş umutsuz yanan..
Kendini bu alemin kralı sanan...
Krallığı kavuğunda tacındadır...

Dumandan görünmüyorsa tepesi...
Vardır mutlak bilinmedik cephesi...
Manasızsa kulağında küpesi...
Kıymet eteğinde yamacındadır...

Bakışla gözlerle renk vermiyorsa...
Derilmesi gerek gül dermiyorsa...
Sessizce niyetin hiç sermiyorsa...
Sadedi maksadı demecindedir...

Temas ederse aç ile tok ile...
Tasası yoksa az ile çok ile...
Yorma kafanı var ile yok ile...
İyilik güzellik amacındadır...


22 Temmuz 2014, son saatleri

==================================================


Türk Bilinç

Yaralar iyileşmeye başlarmış ki kaşındıkça...
Türklük daima varolur, ki Türk bilinç taşındıkça..

24 Temmuz 2014

============================================


Uygur ve Çin

Ayağımın altında, çift çift ezdiğim Çinli...
Yüz seneyi aşkındır, Türkleri ezer olmuş...
Uygur Türkleri'm sinmiş, içten içe çok kinli...
At oynattığım yurdum, bugün bir mezar olmuş...

Her bahar akın eder, Çin'e korku salardık...
Çinli marifetlenmiş, kahpelik düzer olmuş...
On binlik Türk tümeni, yüzbinine dalardık...
Uygur Türk'üm Allah'lık, Çinliler Sezar olmuş...

Yalın kılıç bir kalkan, eşkin bir yaban tayı...
Yetiyordu Türklere, anılar yüzer olmuş...
Bir ucundan bir uca, gezerdik biz Altay'ı...
Bugün Altay belinde, Çinliler gezer olmuş...

Dünya çabuk batasın, yıkılıp yok olasın...
Çinli Uygur'a üstten, bakıpta süzer olmuş...
Çinli soyun kurusun, kuruyupta solasın...
Gülerek doğan Uygur, canından bezer olmuş...


28 Temmuz 2014'ün son saatinde...

Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 19 Ağustos 2014, 02:33:57
Hain Ermeni

Sanat ve ticaretle, göz boyayan Ermeni...
Fırsat yakaladınmı, öldürürsün Türkmeni...

Taş üstünde taş koymaz, Erivan'a girerse...
Soykırım nasıl olur, görürsün Türk dilerse...

Sağ yanımda Türkiye, Türkmenistan solumda...
Türk'ün bütün kudreti, damarımda kolumda...

Kuzey'de Kazakistan, Güney'imde kim mi var?
Milyonlarca Türkmen'im, İran adlı yurttalar...

Seni kim tetikliyor, nerden gelir bu cüret?
Acırız biz hayvana, insanlığıma şükret...

Rusun sadık köpeği, hainsin sen Ermeni…
Hele bütöv olayım, sen o zaman gör meni…


3 Ağustos 2014,
 
Alp Aldatmaz,=========================================

Kerkük'üm

Kerkük'üm can Kerkük'üm, Türk beden sen uzvusun...
Bugün hain elinde, ezelden Türk yurdusun...

Kerkük'üm can Kerkük'üm, Irak Azerbaycanım...
Türklük cansa bedense, sende benim bir canım...

Kerkük'üm can Kerkük'üm, Türkmeneli'min eli,
Kaç Türk cana doyarsın? Ödeyelim bedeli...

Ellere yar edemem, sen Türkmen'in malısın...
Türk adlanan ağacın, Türkmen olan dalısın...

Kavurmaz çöl sıcağın, bugün yandığım kadar...
Binler senin uğruna, Türkmen canını adar...3 Ağustos 2014, (23:15)
 
Alp Aldatmaz,


=============================================


Gayrı (Tayyip'in Gökkusagi hilkat garibeleri ile biraraya gelisine ithafen)


Bir avradı eri, peyniri deri saklarmış...
Kalmadı ki beğzadem, kocadı gitti gayrı...
Şimdilerde bir makam, bin pisliği paklarmış...
Kaç avradı var bilmem, sadece evler ayrı...

Namus göstermelikse, gösterme riayet et...
Şimdilerde namusun, manası bile ayrı...
Emine sabırlıdır, Defne'yi ziyaret et...
Namus dedikleri de, namussuzluktur gayrı...

Keçi kuyruk sallarsa, yaklaşırmış bir teke...
Bizim teke efendim, hemcinslerinden ayrı...
Ağzı bir laf yapıyor, eke hem nasıl eke...
İbnelere de güldü, yanına varman gayrı...

Sinekleri çok olur, Türkiye bal olunca...
Kovanlara uzanan, çomaklar ayrı ayrı...
Din imandan geçilir, keseleri dolunca...
Petekleri bozulmuş, bu sene yenmez gayrı...

Bal hiç bozulur mu ya, demen bal ruh hal'imiz...
Az şekerle çok şeker, kalite ayrı ayrı...
Ne ettiysek olmadı, uslanmaz ahalimiz...
Eşek sudan gelir de, dövesim yoktur gayrı...

Allah çarşınıza bol, ne diyim pazar versin...
Malınız pazarınız, bizden iyice ayrı...
Mevla bile şaşkındır, bilmem ki Hakk neylesin...
Millet dediğim millet, milletim değil gayrı...7 Agustos 2014, (sabah yelleri eserken)
 
Alp Aldatmaz,


=====================================================================Türkler tanır Tanrı'yı, Tanrı'da Türkleri

Tanınmak diledin ve seni tanıdılar...
Anılmak diledin de zikredip andılar...
Sen diledin diye, için için yandılar...

Türk'ün yüreğinde, en evvelinden vardın...
Türk gönülleri ilk, var ettiğinde sardın...

Seni kimi cennet, sever cennetin için...
Kimisi korkudan, yahut hikmetin için...
Belki de başka bir, gizli nimetin için...

Karşılıksız sevdi, Türk seni vatan gibi...
Sen demeden bildi, seni "Yaratan" gibi...

Yazmazdı bence hiç, defter kağıt kalem de...
Olmasa mükafat, senden öte alemde...
Tapmak istemezdi, galiba elalemde...

Türklere tasavvuf, karşılıksız sevgisi...
Tanrı'yı evvel'in, evvelinden övgüsü...

Desen ki hepiniz, cehenneme girecek...
Ne yapsa ne etse, cenneti görmeyecek...
Ebed'i bir azap, ilelebet sürecek...

Türkler yine tapar, daim kaim Tanrı'ya...
Türk olmayan bunu, Tanrım nasıl anlıya?

Üç beş köşk huriler, isteyenlerin olsun...
Arsa arsa alsın, hepsi cennete dolsun...
Mükafat için kim, seviyorsa kahrolsun...

Türklerin gönlünü, en iyi sen bilirsin...
Biz istemesekte, yaratansın verirsin...


13 Ağustos 2014, (ilk saati)
 
Alp Aldatmaz,=====================================================


İnleyen Nağmeler

Yokluk içinde yüzer, şu bizim varlığımız...
Her türlü nimet varken, bitmiyor darlığımız...

Altın petrol su bizde, fındık pamuk var bizde...
Neden bir pay almıyor, bundan milletimizde...

Özel kıymete biner, Türk olmayan kim varsa...
Devlet Türk devletiyse, biraz Türkleri sarsa...

Vergisini alıyor, devlet hakkıdır parsa...
Yahudiye satmasan, Türklere versen arsa...

Gecekonduda yaşar, yahut kiralar evi...
Sen ki TC Devleti, sen misin bir Türk devi!

Bir devleti ilk önce, yücelten memurudur...
Sonra sırayla gelir, eğitim kurumudur...

Ordusu gözdağıdır, ürkütür düşmanları...
Çoğalmamalı subay, general şişmanları...

Din apayrı konudur, dayatılmaz yaşanır...
Müslümanın çok ama, genç çiftlerin boşanır...

Kişi başına düşen, taşıt sayındır mühim...
Yol nedir ki petrolün fiyatı bugün vahim...

Haindir bu millete kim diyorsa balıktır...
Devleti hain sarmış, Türk'ün yar'i Hâlık'tır...

Bin cihana bedeldir, ki Türklüğümüz öksüz...
Bugün öksüz olsakta, değiliz şükür köksüz...14 Ağustos 2014 Perşembe öğle paydosu dizeleri...
 
Alp Aldatmaz,


=======================================================


Adsız Şiir

Altı koca ay sürer, kutuplarda geceler...
Lahza lahza an be an, bir gündüzü heceler...
Geceler ece gibi, gündüzlerden yüceler...

Tanrı'nın buyruğudur, geceler hep gün olur...
Biter Türk'ün çilesi, yaşanan gün dün olur...

Çin bir ordu kurupta, Ötüken'e yürürken...
Kuteybe'li katiller, Semerkand'ı bürürken...
Balkanlar'da haçlılar, itler gibi ürürken...

Meydanlar kan göl olur, yığınla ölün kalır...
O dün ki kahramandan, yarınlara ün kalır...

Merv'den Dandanakan'a, Gazneli ulaşınca...
Pasinler Ovasında, Bizansları kırınca...
Abbasi halifesi, kızını uzatınca...

Koyunun yapağısı, işlenince yün olur...
Türk'ün herbir zaferi, toy gibi düğün olur...

Tuğrul beğ evlenir de, dokunmaz arap kıza...
Arabın Türk peşkeşi, çıkar gayri dokuza...
Selçuklu'nun dehası, Türk'ler omuz omuza...

Birleşir Türkmen boylar, kocaman bütün olur...
Ayak basılan heryer, mutlaka Türk'ün olur...

Çubuk Ovası acı, Ankara Türk'e mezar...
Otlukbeli'de acı, Türk kanlarıyla yüzer...
Bugünün Türk gençleri, dünleri iyi süzer...

Asgari müşterekte, birleş Türk gücün olur...
Yeniden birbirinle, savaşma hüzün olur...

Bugünün doğruları, yarınlara yön verir...
Yedi sekiz yetmezse, belki dokuz on verir...
Tanrı Türk'e ikinci, bir Ergenekon verir...

Türkler birlik olursa, dağlar da düzün olur...
Yeni Türk nesillere, bakacak yüzün olur...


15 Ağustos 2014, gün doğmadan önce,
 
Alp Aldatmaz,


=====================================================


Bir Çanakkale Türküsü

Ve "süngü tak" emrine, uydu Mehmedim âhir...
Allah'ın yarattığı, Türk Ordusu ne mahir...
Görmedi görmeyecek, bu ordudan da zahir...
Dünyaya bir dur dedi, can verdi de Mehmedim...

Seddülbahir boyunda, Kirte Muharebeler...
İngiliz'i durdurdu, korundu tüm tepeler...
Mehmedim destanlaştı, sanırsın Kabe'deler...
Alçıtepe sırtında, can verdi de Mehmedim...

İkinci Tümen Hasan, Yarbay Hasan emrinde...
İhtiyatta bir tümen, Yarbay Selahattin'de...
Dakikada yüzelli, top Mehmed'in üstünde...
Donanma toplarıyla, can verdi de Mehmedim...

Kanlısırt'ta mevziler, birer birer düşerken...
Yarbay Mehmet Şefik beğ, düşmana atılırken...
Conk Bayırı üstünden, Kemal'im saldırırken...
Üç koca gün direndi, can verdi de Mehmedim...

Arıburnu nasıl bir, cephedir ki Ya Rabbim!
Kılıçbayır destandır, haksız mıyım Ya Rabbim!
Sarı Bayır Conk Bayır, övüncümüz Ya Rabbim!
Düşmana korku saldı, can verdi de Mehmedim...

Kocaçimen Tepe'de, İngiliz forsu söndü...
Kanlısırt'tan sonradır, talihimiz de döndü...
Anafartalar Rabbim, zaferimize yöndü...
Öle öle korudu, can verdi de Mehmedim...

Beş İngiliz Tümeni, geldi Anafarta'ya...
İngiliz kalas gibi, Türk askerimse kaya...
İtilaf Orduları, denizden Mehmed yaya...
Allah Allah diyerek, can verdi de Mehmedim...

Ölerek korudular, Türk Yurdu'nu Mehmedim...16 Ağustos 2014,
 
Alp Aldatmaz,


================================================================

Foruma fazla katkida bulunamiyorum, siirlerimi kabul buyurun, zaten sizden baska kimse ne okur, ne begenir.
Bizden baska kimseyi ilgilendirmiyor gayri bu konular.

Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 24 Eylül 2014, 03:02:40
Adı Saklı, Anmak Yasaklı

İki şey vardır bizde, bitmez bitirilemez...
Görünmez olur belki, yitmez yitirilemez...

Biri içerimize, oturur ne acıdır...
Diğerinin acısı, başımızın tacıdır...

Acımız olanına, derim andıklarımız...
Başımıza tac olur, onlar yandıklarımız...

İkisi birdir bunun, tam anlamıyla bütün...
Ülkünün direkleri, dimdik duran bir sütun...

Olmasaydı ikisi, Ülkü ne boş kalırdı...
Yeni nesil feyizi, bilmem neyden alırdı...

Görkemli eskileri, bu samimi anışlar...
Bitmesin varolsunlar, için için yanışlar...

Arası mı uzadı, kahraman mı kalmadı...
Neyi eksik devraldık, neslim neyi almadı!

Ya anmayı bilmedik, hakkınca anamadık...
Ya ateşimiz söndü, hakkınca yanamadık...

Oysa meydan yanıyor, ortalık yangın yeri...
Dün ölmeyi bilenler, günün abideleri...


23 Ağustos 2014, sabah yelleri...
 
Alp Aldatmaz,


_______________________________________________

Aşk (2)

Vurulmuşum bilmeden, doyulmaz ki sesine...
Ruhum beni terketmiş, girmiş aşk kafesine...
Alemlerden aleme, öteler ötesine...

Sihirlisin büyülü, anlaşılmaz bir efsun...
Kalbin gönlün yüreğin, varlığın benim olsun...

Bu dünya yetmeyecek, öte alem yeter mi?
Gönlümdeki fırtına, esip geçip biter mi?
Aşkın süresi var mı, gün gelir de biter mi?

Büyülerden büyülü, buğulu sihir efsun...
Ruhun beni kuşatsın, gönlün içine dolsun...

Başaramadım diyen, ne kadar da haklıdır...
Herşeyin bir tarifi, vardır belki saklıdır...
Aşkın tarifi ise, Tanrı'dan yasaklıdır...

Sihir misin büyü mü, efsunlardan da efsun...
Mukadder bir tesadüf, gönlün gönlüme vursun...
24 Ağustos 2014, akşam 21:30...
 
Alp Aldatmaz,


_______________________________________________

Arabın Türk Azabı

Türk adı anılsaydı, ki anılsaydı şayet...
Korkarım ki bugüne, ulaşmazdı o ayet...

Araplar'ı biliriz, Levhi Mahfuz durdurmaz...
Türk'e öyle haset ki, Türkçe okul kurdurmaz...

Türk'ten bahseden hadis, en az beşyüz değildi...
Binden fazlaca idi, Resul Türk'e eğildi...

Eğilmek yönelmektir, başka mana vermeyin...
Savaş sanatlarında, Resul; ''Türk'' der; yermeyin...

Türkçe öğrenmek vacib, yani aslında farzdı...
Bu hadisi inkarla, yoksaymak Arap tarzdı...

Kaşgarlı Mahmut dedi, Araplar inkâr etti...
Son bin yılda dünyaya, Türkler az mı hükmetti!

Demek ki Türkçe bilmek, hadisi şerifleri...
Vacibti bin yıl önce, doğruydu tarifleri...

Düşmanlıkta şiddetli, Ben'i İsrail oğlu...
Arap ile İsrail, kuzen ve amcaoğlu...

İsrail'de düşmandır, fakat Arap karınsız...
İnsanlığa en ufak hizmeti yok, yarınsız...

Yahudi okutur hep, kendi insanlarını...
Araplar petrolle kazanır imanlarını...

Allah petrol vermese, ne olurdu Araplar...
Petrol bir bitiverse, uzun sürmez haraplar...

Afrika yamyamları, el işlerinde mahir...
Arapta sanatta yok, insanlığına kahır...

Filistin'i yem eden, Arapların kendidir...
İsrail Filistin'e, mecburi efendidir...

Türk'e bu kadar düşman, olmasaydı erleri...
Daha fazla olurdu, İslam'ın eserleri...

Türk Tanrı'nın kırbacı, ordusu ve gazabı...
Bunu biliyor Arap, bitmez elbet azabı...
20 Ağustos 2014, son saati

Alp Aldatmaz,


_____________________________________________


Ana Kıymeti

Gece ile gündüzün birleştiği heryerde,
Filizlenmiş fidanın, gürleştiği heryerde,
Göçmen kuşların bile, yerleştiği heryerde,

İzi vardır kimbile, nice eski kişinin...
Erkekteki başarı, ana olan dişinin...

Ağız ile kuş tutsan, muhtaçsın mutlak ona...
Allah onun karnında, hayat verir doğana...
Gülerek gidilirmiş, o varken mutlu sona...

Her erkekte izi var, bir ananın dişinin...
En kıymetlisi odur, muhakkak er kişinin...

Vatan namustur denir, işte vatan anadır...
Kendinden önce eğer, diliyorsa sanadır...
İki anamızın da, dua evladınadır...

Tanrı'nın katında da, en hürmetli kişisin...
Kahramanlar doğuran, ana olan dişisin...


4 Eylül 2014,
 
Alp Aldatmaz,____________________________________________Kürşad'la Dün

Türk varlığı mucize, destandır yaptıkları...
Görülmez görülemez, hedeften saptıkları...

Türk esir olmaz diyip, Kürşad ve Kırk Çerisi...
Ölüme atıldılar, boş söz bundan gerisi...

Yaşayarak korumaz, koruyamazken bugün...
Ölerek korumuştu, kahraman Kürşad'la dün...


Kürşad İhtilali

Ölüm bitmek belki de, gökyüzünü kuşatmak...
Kürşad İhtilalinde, Türk Irkını yaşatmak...

Ölümlerle eğlenen, öldükçe de beğlenen...
Bindörtyüzyıl ağlanan, Kürşad İhtilali'dir...

Bu destanı vareden, can veren her kahraman...
Tanrı övgüsü ile, kutlanmıştır herzaman...

Ihtilalin ardından, Kürşad'a öldü dendi...
Kürşad ölürken dahi, Çin ordusunu yendi...

Kürşad ihtilaliyle, kurtarılan mı nedir?
Hürriyeti haykıran, Türk'ün istikbalidir...Kürşad Ölümsüz

Kürşad Türk Budun'un abidesi'dir...
Ölümlü Dünyada, Kürşad ölümsüz...
Uçmağ'dan çınlayan, Türk'ün sesidir...
Ölümlü Dünyada, Kürşad ölümsüz...


Binüçyüzyetmişbeş yıllık Türk destan...
Ölümlü Dünyada, Kürşad Ölümsüz...
Varolsun diye, GökTürk'lü Türkistan...
Ölümlü Dünyada, Kürşad ölümsüz...


Kürşad İhtilali, Hürriyet timsali...
Bu dünya görmedi, yoktur emsali...


İnsanlar içinde, Türk en evlası...
Asırlardır Kürşad, Türklüğün mevlası...


Not: (Mevla: sahip manasında)


Kürşad İhtilalimiz

Göktürk Çin'de esirken, İhtilal havası var...
Bağımsızlıktır arzu, Türk'ün bir davası var...


Kürşad kırk yiğidiyle, bastı Çin Sarayı'nı...
Can alındı verildi, yıktı kaç alayını...


O gün hepsi ölse de, zaferdir meşalemiz...
Türk'e Hürriyet veren, Kürşad İhtilali'miz...
14 Eylül 2014,
 
Alp Aldatmaz,


________________________________________________


Yıkılıyor Türkiye Yıkılıyor

Hükümet Amerika'ya asistan,
Vazgeçilmişse kısasa kısastan,
Hürriyet doğar mı böyle husustan,

Esaret zincirleri sıkılıyor...
Kurtarın Türkiye yıkılıyor...


Ne Güney ne Doğu huzur içinde...
Batı benim mi ki, üzer biçimde...
Karadeniz kuzeyde, nazar içinde...

Soluk tükenmiş genze tıkılıyor...
Kurtarın Türkiye yıkılıyor...


Ne olacak bilmem bu işin sonu...
Göremez olmuşuz yüz metre önü...
Bir Lider doğupta vermezse yönü...

Hiç tahammül kalmadı bıkılıyor...
Kurtarın Türkiye yıkılıyor...14 Eylül 2014,
 
Alp Aldatmaz,


________________________________________


Sitem Meclisten İçeri

Aynı şeytan gezinirken boyuna,
Düşüvermek kolay olur oyuna,
Kimse dikkat çekmez ise soyuna,

Bozkır da yeşile küser sararır...
Budunun geleceği de kararır...

Demir tavında, özenle dövülür,
Yiğit çağında, hakkıyla övülür,
Hain unutulmaz bin yıl sövülür,

Bozkır da yeşile küser sararır...
Budunun geleceği de kararır...

İyiyi doğruyu buyurmaz ise,
Susuzluğa doymaz kutup erise,
Hep ayrı bir hile ayrı desise,

Bozkır mı kalır hiç, yeşil sararır...
Türk Budun talihsiz bahtı kararır...20 Eylül 2014,
 
Alp Aldatmaz,


__________________________________________


Ak Şaman ile Kara Şaman (2)

Gök Tanrı Şaman'lara, gizlileri bildirir...
Ak Şaman Türk Budun'un, dertlerini sildirir...

Gelecekse Budun'un başına eğer bir dert...
Kara Şaman esrir hem, vaziyeti olur sert...

Şaman'lar Gök Tanrı'ya, yalavaç yeryüzünde...
Ak Şaman Kara Şaman, Gök Tanrı'nın izinde...

Ak Şaman ak bahtlıdır, Türk Obasında yaşar...
Kara Şaman bed bahtlı, dağlarda inde yaşar...

Ruhlar tüm yeryüzünü, kaplamışlar gezerler...
Şamanlar olmaz ise, Türk Budunu ezerler...23 Eylül 2014,
 
Alp Aldatmaz,
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 24 Ekim 2014, 09:02:00
Varolsun Türkistan

Medeniyet uygarlık denilen her ne varsa...
Köyde kentte şehirde, kurdu Türk arsa arsa...
Türk'lüğün kıymetini hangi dost-düşman sarsa...

Türk'ü en çok Türk sever, farkedilsin her yaştan...
Çok yaşasın varolsun, Türk Dünyası Türkistan...

İskit Hakan'ı Alp Er, yenilmez Alp Er Tunga...
Girdi zafer kazandı, Türk'ler sayısız cenge...
Türk'ler ile kuruldu, doğadaki her denge...

Bir zafer doğur Türk, dağdan kayadan taştan...
Çok yaşasın varolsun, Türk Dünyası Türkistan...

İskitler'in sonrası, Türk Oğuzlar doğmuştur...
Biroybil İttifakı, o zaman varolmuştur...
Afanesyeva adlı, bir uygarlık kurmuştur...

Eski devir devranın, mutfağıyız her aştan...
Çok yaşasın varolsun, Atayurdum Türkistan...

Apar'lar dönemiydi, sonrasında Tuyu-Kun...
Tanrıdağ Ergenekon, Turfan Kansu Doğu Hun...
Akhun Eftalitler ve Avrupa'da Batı Hun...

Sakınsın Türk Irkını, Tanrı kem gözden kaştan...
Sonsuza dek varolsun, Öz yurdumuz Türkistan...

Oğuzlar Türkomanlar, hanedanlık alınca...
En doğudan batıya, orduların salınca...
Büyük Türkeli olma, Ülküsüne dalınca...

Yetişsin ulu Tanrım, Kağan her Oğuz baştan...
Yurtlar Yurdu varolsun, Türkün Yurdu Türkistan...

Sonra inanç değişti, değişti mi yol yordam!
Cengiz Han'la yeniden, kuruldu Altın-Ordam...
Elmas gibi gök gibi, berrak sulardan saydam...

Yoldaş olmasın Tanrım, Türk'e hiç karavaştan...
Yeniden kurulmalı, Turan Yurdu Türkistan...28 Eylül 2014 pazar sabahı,
 
-----------------------------------------------------------------

Cenk Türküleri

Rahat değilim bugün, içim içimi yiyor...
Dost kim kimle düşmanım, kim kimden ne diliyor!
Dünyayı biliyorum, dünya Türk'ü biliyor...

Kuşatılsa ne olur, dün ki Türk İllerimiz...
Zafer şarkılarını, söylerdi dillerimiz...

Ne yazar ki öleyim, gövdemi de delseler...
Birleşik kraliyetler, birleşerek gelseler...
Kurulurdu dünden kalan, nice eski celseler...

Başkaldırsak ne olur, dünyanın güçlerine...
Birlik olsak yeteriz, onların üçlerine...

Kambur benim üstüme, onmamış bir yaradır...
Kerkük ayrı kanıyor, Halep bahtın karadır...
Güney İllerde bugün, yangın pare paredir...

Savaşmaya gerek yok, cenk Türküsü çalınsın...
Dünya bizi izlesin, Türk Ordusu salınsın...

Savaşa hazırlansa Türk Orduları bir bir...
Sır olurdu düşmanlar, hepsi eminim ki sır...
Her Türk askeri kaya, çelik gövdeleri sur...

Kim diyor ki savaşır, Türk'le dünya güçleri!
Görülürdü hesaplar, gebertirdik piçleri...

Sanır mısın savaşır, bizle dünya güçleri!
Savaşsalar alırdık, dünden nice öçleri...30 Eylül 2014 Salı, öğle saatleri,
 
----------------------------------------------------------------

Ölümün Hikayesi

Beğendiğim sorarsa, Azrail'im ölümden...
Kurtar derim herkesi, hayat denen zulümden...

Yaşamak her ölümden, zordur hepsinden bile...
Doğru görünenleri, sarmalamıştır hile...

Ey Azrail ölüm ver, biraz biraz hepsinden...
Sunar mısın bana da, bilmem altın tepsinden...

Billur olsun ve berrak, tertemiz bir içim su...
Yaşamak mı ölmek mi, söyle nedir doğrusu...

Yıllar geçip gidiyor, yüreğim artık durgun...
Hayata doydum mu ki, gönlüm ölüme vurgun...

Öte alem doldu mu, daha da kaldırır mı...
Acaba melekleri, bilmem ki saldırır mı...

Nasıl bir sessizliktir, ne olur ki bağırın...
Herkes ölecek ama, hak edeni çağırın...

Yaşayın desenize, melekleri sonsuzun...
Yoksa ölecek miyiz, söyler misin ansızın...

Eceli aynı ise, geliyorsa ansızın...
Farkı yoktur desene, iyi kötü cansızın...

Azrail mi taraflı, buyruklar mı öyledir...
Ölüm dedikleri de, desene ki böyledir...

Ruhlar teslim edilir, farksızca ayırmadan...
Azrail'in huyudur, teslimat kayırmadan...

Sonsuz mu ölüm köyü, bitmiyor mudur zaman...
Bilinmezlik doludur, ölüm herzaman yaman...5 Ekim 2014 Pazar Sabahı...
 
---------------------------------------------------------------------


Savaş Türküsü

Etmemiş olsakta hiç, hasretimizdir bizim...
Sormayın ki nedir o, görülür daim izim...
Savaş sensin özlediğim, içimde kaldı sızım...

Savaşarak düzelir, Türk'ün bütün dertleri...
Ölmeye hazır milyon, bekleşiyor mertleri...

Devlet öyle kurulur, ki biz de öyle kurduk...
Bir Başbuğ emretti biz, pek çok düşmanı vurduk...
An oldu kaç cephede, en ön saflarda durduk...

Başka şeyde bulunmaz, Türk'e savaşın tadı...
Ölümlerle eğlenmek, demek Türk'ün bir adı...

Kimi zaman şan şeref, yurt edinme kavgası...
Kimi zaman sadece, bir geçinme çabası...
Tarih boyu Türk'lerin varolmuş her davası...

Savaşmaktır nihayet, savaş olagelmiştir...
Tarih boyu Türk Irk'ı, bak kaç kez yenilmiştir! ...

Bakalım gel birlikte, Tarih denen maziye...
Övünelim şehitle, binbir çeşit gaziyle...
Bedel denen diyeti, ödedik faiziyle...

Ne yaptıysak geçmişte, Türk alınları aktır...
Sorsalar ne hak diye, Türk'e savaşmak haktır...

Sorsalar ki sevmedik, ne var Atatürk'üme...
Barış dilerdi barış, herzaman Türk Irkına...
Talih savaş yazmışsa, karabahtlı Türk'üme...

Gösterelim dünyaya, kahramanlık kimdedir...
Savaşmak bir sanatsa, Türk herzaman öndedir...

Olmasaydı Türk'lerde, adalet anlayışı...
Kuşanırdık bellere, bizde zulüm kayışı...
Ne gerek var bırakın, bırakın nümayişi...

Girilsin düşmanların, otağına yurduna...
Kurban olsun av olsun, çakallar Türk kurduna...

Bıktık savunmalardan, biraz da saldıralım...
Türklük Şeref Şanını, Göklere kaldıralım...

Ağır olsun ve vakur, hareketimiz yavaş...
Tanrı Türk'e savaş ver, kazanacağı savaş...6 Ekim 2014 Pazartesi, sabah yelleri eserken,

-------------------------------------------------------------------


Tanrı'nın da Katında

Haçlı ordularını, bin senedir yendik biz...
Kim diyor diyebilir, sanmasınlar öldük biz...

Tapınak şövalyeler, hospitalye templiyer...
Gelsin bu vatan için, canı vermeye değer...

Düşünmeyiz ki nedir, nasıldır ya niçindir...
Ezanlar fatihalar, din'i mübin içindir...

Şehadet şerbet değil, acıdan acı olsa...
Şehit Ruhlarımız hep, cehennemlere dolsa...

Türk Yurdum Vatan için, ölmeye biz and içtik...
Bu uğurda ya Rabbim, cennetinden vazgeçtik...

Sanır mısın Yunana, Araplar'a düşmanım...
Onlar rakip midir ki, yakışırsa pişmanım...

Birkaç devlet yetmezki, gelsin şeytan Batı'nda...
Türk oğlu Türkleriz biz, Tanrı'nın da katında...

Uyuma ey Türklüğüm, dirilmenin zamanı...
Dilet düşmanlarına, binbir türlü amanı...

Ya istiklal alalım, ya ölmenin vaktidir...
İstiklal Allah'ında, mukaddes bir akti'dir...

Yüzyıllık uykudur ki, uyanıp dirilmeli...
Yeniden Kemal olup, Kurt posta girilmeli...

Şeytanlardan da beter, coğrafyaların garb'i...
Kopsun Allah'ım kopsun, üçüncü Cihan harbi...

Hele bir silkelen de, tembelliği atında...
Allah bizi karşılar, kendi Tanrı katında...17 Ekim 2014, Cuma sabahı...
 


-----------------------------------------------------------


Bu arada sizlerle de paylasmak istedigim bir haberim var, daha once bu baslikta paylastigim siirlerimden
birtanesini Grup Volkan son albumleri icin besteledi.
Cogunlugu hemsehirlilerimden olusan bu takdire sayan muzik gurubu, sizden gelenler isimli yeni albumlerini facebook sayfalarinda yayinladilar,
dileyenler indirip dinleyebilirler.
Satisa sunulmayip, Turk Milletine hediye edilen bu album icin kuru tesekkur galiba yetersiz olacaktir.
Benim gibi bir amator sair icin cok guzel bir duygu.
Grup Volkan'a oncelikle Turk Milliyetciligi'ni guzel temsil ettikleri icin tesekkur ediyor, sanat hayatlarinda sonsuz basarilar diliyorum.


Alp Aldatmaz,
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 24 Ekim 2014, 13:53:35

Bu arada sizlerle de paylasmak istedigim bir haberim var, daha once bu baslikta paylastigim siirlerimden
birtanesini Grup Volkan son albumleri icin besteledi.
Cogunlugu hemsehirlilerimden olusan bu takdire sayan muzik gurubu, sizden gelenler isimli yeni albumlerini facebook sayfalarinda yayinladilar,
dileyenler indirip dinleyebilirler.
Satisa sunulmayip, Turk Milletine hediye edilen bu album icin kuru tesekkur galiba yetersiz olacaktir.
Benim gibi bir amator sair icin cok guzel bir duygu.
Grup Volkan'a oncelikle Turk Milliyetciligi'ni guzel temsil ettikleri icin tesekkur ediyor, sanat hayatlarinda sonsuz basarilar diliyorum.

Alp Aldatmaz,

Bu güzel ve sevindirici gelişme için sizi ve Grup Volkan'ı kutlarım.
Alçak gönüllülükle ortaya koyduğunuz eserleriniz gerçekten alkışa layıktır.
Grup Volkan bir değeri fark ederek o değer üzerine bir değer daha katmışlar, sağolsunlar.
Sizi tekraren kutlarım.
Facebook ilişimini verirseniz ya da buraya da eklerseniz izlemekten zevk alırız.
Sağlık ve esenlik dileklerimle..

TTK.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 24 Ekim 2014, 15:16:56
https://www.facebook.com/grupvolkan.org/photos/a.450697608276449.105951.208642902481922/893085247371014/?type=1&theater (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dydXB2b2xrYW4ub3JnL3Bob3Rvcy9hLjQ1MDY5NzYwODI3NjQ0OS4xMDU5NTEuMjA4NjQyOTAyNDgxOTIyLzg5MzA4NTI0NzM3MTAxNC8/dHlwZT0xJmFtcDt0aGVhdGVy)

Yukarda verdigim baglantida acilan resmin altinda albumu tanitan kisa yazi var, yazinin altinda devamina bakarsaniz 5 sarkinin da indirilebilmesi icin kopruler verilmistir.
Bahsi gecen siirimin orjinal hali, 1-2 ve 4. kitalar bestede kullanilmis. 3.kita galiba irkcilik iceriyor, sakincali galiba.


Ayyıldız'ı tarif

Ne bez parçasıdır o, ne de basit bir şekil...
Bayraktır milyonları, bütünleyen bir tekil...
Türk bulunmayan yerde, vekalet eden vekil...

Hilal nazlı bir kızdır, gönül koyan erkiyle... (erk=naz)
Yıldız O'nu vareder, varolunmaz terkiyle...

Yağmur fırtına boran, ister sele boğulsun...
Kutuplardan esipte, soğuk yellerle dolsun...
Sallansın bu yerküre, ister zelzele olsun...

Hilal kışa kavuşur, Yıldız gelir kürküyle...
Her mevsimde bir olur, bayrak yaşar Türküyle...

Asaletsiz kavimler, Türklerimi pek yordu...
Bazen tabiat ana, seçipte... eliyordu...
Sığmazdıkta aslında, dünya dar geliyordu...

Ay ve yıldız El tutmuş, yaşatırlar barkıyla... (el tutmak = yurt, yuva kurmak)
Türkleri ilelebet, cenup.. şimal.. şarkıyla..

Kimi bayrak vardır ki, varolur hep öcüyle... (öç: intikam)
Kimi bayrak vardır ki, sevilmez bin sücüyle... (sücü: içki, şarap)
Ayyıldız da sevilir, mukaddesât gücüyle...

Sayılmaz adet olur, üçler... yedi kırkıyla...
Hep varolsun Ayyıldız, Türkün yüce Irkıyla...


11 Haziran 2014,
 
Alp Aldatmaz,

Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: o.öcal - 28 Ekim 2014, 11:33:16
Adınıza sevindim, kutlarım Alp kandaşım.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 02 Kasım 2014, 08:59:53
Osman agabey cok tesekkur ederim, daha guzelleri senin muhtesem siirlerine destanlarina nasip olur umarim.

http://www.youtube.com/watch?v=NIPw_OdUudE

Belki aramizda Grup Volkan'i siyasi durusundan dolayi sevmeyenler olabilir, benim paylasma sebebim, sizler gibi nacizane bir Turkcu olan benim siirim olmasindan dolayi, sizlerle paylasmak, taninmasina katkida bulunmak. Sizlerden baska kim dinlerki bu tip eserleri. Herkes popcu topcu gunumuzde.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 02 Kasım 2014, 10:44:19
Belki aramizda Grup Volkan'i siyasi durusundan dolayi sevmeyenler olabilir, benim paylasma sebebim, sizler gibi nacizane bir Turkcu olan benim siirim olmasindan dolayi, sizlerle paylasmak, taninmasina katkida bulunmak.
Sizlerden baska kim dinlerki bu tip eserleri. Herkes popcu topcu gunumuzde.

Biz Türk'e dair her  şeyi sever ve  Türklük uğrunda, bir kırıntı kadar bile olsa, verilen her emeği alkışlarız.
En başta değerli kandaşımız Alp Beğ olmak üzere, bu güzel esere hayat veren, Grup Volkan'ı alkışlıyoruz!
Sağolsunlar, varolsunlar!

Alıntı
Sayılmaz adet olur, üçler... yedi kırkıyla...
Hep varolsun Ayyıldız, Türkün yüce Irkıyla...

Çok güzel nakarat mısraları olmuş, bu dizeler...
Yüreklerinize sağlık!
İyi ki varsınız!

TTK.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Fatih - 04 Kasım 2014, 22:21:17
Denk geldikçe internet üzerinden Grup Volkan'ı dinlerim. Hoşuma da geliyor. Müzik alanında Türkçülükle ilgili boşluğu bir nebzecikte olsa doldurmak gibi önemli bir görevi de yerine getiriyorlar. Bu nedenle de kendilerini alkışlamak lazım.
Ayrıca otağımızda yazan bir kandaşımızın eserini bestelemeleri de çok güzel bir duygu.
Sayın 4_hilal kandaşımız da, değerli büyüğümüz Osman Hocamız gibi, çok güzel şiirler yazıyor.
Ne mutlu bize ki Otağımızda çok değerli iki tane şairimiz var.
Kalemine ve yüreğine sağlık Sayın 4_hilal anda!
Kök Tenğri'nin esenliği bütün Türklerin üzerinedir.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 05 Kasım 2014, 02:08:18
Güzel sözlerinize ve dileklerinize teşekkür ederim hepinizin.

Osman ağabey ile bu Otağımız sayesinde tanıştım ve şiir konusunda hem sayesinde bilgilendim hem kendisinden feyz aldım.
Her şiirde 10 olan hata veya eksiklerim sayesinde 2'ye düştü desem yeridir.

Grup Volkan'ı takdir etmek için birçok sebep var gerçekten. Samimiyetleri, idealist oluşları, bizler gibi Türkçü duruş sergiliyor olmaları, Atsız Atamızın yaşatılmasına olan katkıları ve benim gibi sıradan kişilerin de yazdıklarını değerlendirmeleri...

2005 veya 2006 yılında Otağımıza üye olduğumda, 2014'lere varabilecek, bırakın sadece varmayı ki bunca dik duruşu sergileyecek, reel adımları layıkıyla atmış olacak olabileceğini tasavvur dahi etmiyor edemiyordum.

Türkçülüğün zaman zaman çıkmazda olduğunu, bir arayışta olduğunu düşünüyorum, bu yüzden sanki farklı akımlar varmış gibi sanal ortamda yansıyan, varlık sebebimiz olan Türkçülük denilen bu kutlu sevdanın, bilinçli olarak uygulamada olduğunu görmek bilmek duymak gerçekten mutlu ediyor.

Kendi adıma itiraf edebiliyorum ki, sanal ortamda Türkçüyüm diyen iyi kötü güzel çirkin ne varsa kim varsa, hepsi ile haşır neşir olmaya çalıştım, doğrularım gibi hatalarım da olmuştur.
Dostluğun en güzelini Türkçüyüm diyenlerden gördüğüm gibi, kötülüğün de daniskasını malesef Türkçüyüm diyenlerden gördüm. Türk'e kin gütmek, hele de Türkçü olana kin gütmek asla aklımdan dahi geçmedi, geçemez.
Lakin acı tecrübelerim ile yaşım ilerledikçe galiba pişiyorum, daha da pişeceğim.
Tanrı ömür verirse, kendimi bildim bileli gönül verdiğim Türklük sevdasının peşinden koşacağım.

Tanrı tüm Türkler'den önce, tüm Türk Milliyetçilerinin tek yürek, tek yumruk olmasını nasip etsin.
Türk Milliyetçilerinin bir ve beraber olabildiği gün, Türklük güneşi Türk Yurtları'nı ve sonrasında tüm dünyayı aydınlatacaktır.

Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 25 Kasım 2014, 19:43:44
Turan Olsun

Sonduraktır nihayet, kara yağız topraktır...
Her şehit ağacından, Türk'ten kopan yapraktır...

Değil midir ne acı, kendi vatanımızda...
Vuruluyor Mehmetçik, sivilken yanımızda...

Buna terör mü diyim, kimlerin ihaneti!
Boşverelim fuzuli, gereksiz kehaneti...

Ne olmuş ki Millete, neden uyanmıyor ki!
Ankara'ya Meclise, varıp dayanmıyor ki...

Şeytanın hüneridir, kandırır hilesidir...
Türk'ün masumiyeti, saflığı çilesidir...

Hainlerin daima, görevidir ağlatır...
Desise oyunlarla, Türk elini bağlatır...

Kendi Yurt toprağında, asker vuruluyorsa...
Devlet içinde devlet, zorla kuruluyorsa...

Üstelik vurulan er, sivil vuruluyorsa...
İtlere köpeklere, devlet kuruluyorsa...

Yıkılsın da bu düzen, yer ile yeksan olsun...
Kurulan yeni düzen, Türklere Turan olsun...8 Kasım 2014, ilk saati


-----------------------------------------------------------------

10 Kasım 2014


Bugün hatırasına saygı durun,
Eğilin yere sertçe bir diz vurun...

Ruhu Şad olsun Başbuğ'un, Önder'in...
On Kasım'larda fatiha gönderin...

Yetmiş altı yıl önce uğurlanmış...
Cennette meleklerce ağırlanmış...

Fatih'in, Yavuz'un ve Oğuzhan'ın...
Yıldırım'ın Timur'un Cengizhan'ın...

Yanındasın Atatürk tüm Başbuğların...
Başdöndüren görkemli Türk Tuğ'ların...


10 KASIM 2014,

-------------------------------------------------------------------


Atatürk'ün Gözünden

Armağanım sordular, dedim ki bir gülüşüm...
Türklük için doğupta, Türklük için ölüşüm...

Nedir bu hal sende ki! Nere varır bu gidiş!
Çeki düzen bulmazsan, gidişin sonu bitiş...

Sakarya Dumlupınar, Çanakkale yerinde...
Acı tatlı hatıra, hepimizde derinde...

Unuttun mu yoksa dün, yapıldı seferberlik...
Milli bütünlük için ve Milli bir beraberlik...

Beni özel sanmayın, hepiniz de Türk'sünüz...
Ben Atatürk'üm fakat, sizde Atatürk'sünüz...

Uyandırdım sizleri, bir uykudan çok derin...
Dünyaya kafa tuttuk, Türk'ün hakkını verin...

Vermediler vermezler, almaktı niyetleri...
Dedeniz her cephede, ödedi diyetleri...

Nasıl mı vatan oldu, Anadolu ovası...
Bağrı şehitler doldu, şehitlerin yuvası...

Beni özel sanmayın, sizler de hep Türk'sünüz...
Ben Atatürk'üm ama, sizde Atatürk'sünüz...

Aldanmadık ey gençler, İngiliz cakasına...
Reddettik teklifleri, girmem yurt takas'ına...

Balkanları kaybetmek, acıların acısı...
Affına sığınmalı, Kafkas ana bacısı...

Kırım sana kıyamam, satvetine doyamam...
On Anadolu alsam, sen yerine koyamam...

Özelliğim Türk olmak, hepiniz de Türk'sünüz...
Ben Atatürk'üm fakat, sizde Atatürk'sünüz...

Neden cevap vermeden, konuşturuyorsunuz!
Neyi anlamadınız, soruşturuyorsunuz!

Harf inkilabını mı! Sahi anlamadın mı!
Anlamaya çalışıp, iyi sorguladın mı!

Dış Türklerin hepsinde, latin abecesiydi...
Dilbirliği maksadım, yüceler yücesiydi...

Beni özel sanmayın, benim kadar Türk'sünüz...
Atatürk'üm ben ama, sizde Atatürk'sünüz...

Armağanım sordular, dedim ki bir gülüşüm...
Türklük için doğupta, Türklük için ölüşüm...11 Kasım 2014, ilk saati,

------------------------------------------------------------------------


Miryokefalon Destanı

Düşman ordusunda haç, baştan başa haçlılar...
Sakallı var bıyıklı, farklı farklı saçlılar...
Genci var yaşlısı var, bilinmiyor kaçlılar...

Konstantin'in üstünden ilerleyen bu ordu...
Geçtikleri yerleri, yakıyor yıkıyordu...

Kılıç Arslan denedi, barışmanın yolunu...
Bir yandan hazırlıyor, Akıncılar kolunu...
Haçlı güruh zaptetmiş, Anadolu solunu...

Savaş kaçınılmazdı, geliyorum diyordu...
Akıncılar hazırdı, kılınç bileniyordu...

Düzbel denen geçitte, bekliyor Türk ellisi...
Miryokefalon yıkık, yıkılmıştı kalesi...
Sağlam kalan tek yeri, sol baştaki kulesi...

Allah Allah sesleri, Gaza Ekber aşkına...
Saldırdı Akıncılar, haçlı döndü şaşkına...

Her Selçuklu Akıncı, binlerce ok atmıştı...
İmparator Manuel, mağlubiyet tatmıştı...11 Kasım 2014,

-----------------------------------------------------------------


Yakarış

İhanet mi bu Tanrım, yoksa kara yazgı mı!
Kehanet midir peki, yoksa garip sezgi mi!

Her tüfekte birtane, birtaneyken süngüsü...
İhanet yaşamak mı, Türk'ün kısır döngüsü!

Nedir ki yolu Tanrım, zafere ulaşmanın?
Bitirelim kalmasın, birtanecik düşmanın...

Dirilt ölmüş Türkleri, açıp bir eski devir...
Tanrım kudret sendedir, zamanı geri çevir...

Dirilsin de eskiler, ülkümüzdür ki ülkün...
Tanrım sensin sahibi, yarattığın her mülkün...

Yeniden bir Kür Şad ver, kurulsun ki bir Ordu...
Şeytana esir etme, melek dolu Türk yurdu...

Türk'ü özel yaratıp, verdiysen asaleti...
İzin ver yaşatalım, Tanrısal adaleti...

Heryerde kan akıyor, akacak görünüyor...
Türk ayakta olmalı, yerlerde sürünüyor...

Dirilt ölmüş Türkleri, açıp bir eski devir...
Tanrım kudret sendedir, zamanı geri çevir...

Andolsun ki aşkına, hürriyetin sevginin...
Layığı olacağız, binbir çeşit övgünün...


16 Kasım 2014, Pazar saat 17:15...

--------------------------------------------------------------------------------


Dünde Bugünde Yarında

Ayna içinde ayna, rüya içinde rüya...
Gerçekten olacakmış, olacakmış ta güya...

Kovulacakmışız biz, Anadolu yurdumdan...
Vazgeçirilirmişim, börtü böcek kurdumdan...

Yirmibir asır geçti, milat devirileli...
Milattan beri dünya, gördü hep bir Türkeli...

Akıllara zarardır, Türkleri yurtsuz koymak...
Var mı dünya sende hiç, bellenmedik bir oymak...

Ne zaman denediysen, Türklerle savaşmayı...
Yendi bizim Bozkurtlar, haçlı denen alayı...

Olmak mı olmamak mı, hangisini dilersin!
Söyle ki biz bilelim, ne yazdın da silersin!

Ne zaman birlik olsa, batı denen kefere...
Çıkar Türk'ün Ordusu, "Akın" denen sefere...19 Kasım 2014, ilk saati...

----------------------------------------------------------------------------


İtlere Kurt Cevabı

Kafatasçı diyorlar, faşo'ya çıkmış adım...
Türklüğe yaptığımı, Allah'a ben yapmadım...
Laf uzun kısa tuttum, Türklük için yaşadım...

Bayramlardan da bayram, çok ayrı bir şölenim...
Kıymet bilinmese de, Turan için ölenim...

Göze batar ben gibi, kim varsa Irk aşığı..
Bin kişinin içinde, seç beni Türk aşığı...
Otuzdokuz kesmezki, Türk meclis kırk aşığı...

Toy gibi düğün gibi, apayrı bir şölenim...
Birileri sinerken, Türklük için ölenim...

Hümanizm komünizm ve, evrenselcilik lafı...
Hep Türklüğü yok sayar, işin en çok tuhafı...
Kandırırlar seni de, Türk'ün binlerce safı...

Türklüğün ben apaydın, bir bayram şöleniyim...
Yeri geldiğinde de, can verip öleniyim...

Neyleyim ki intiba, kötü intiba evet...
Hamamsız bir mekana, yarar mıdır ki küvet!
Aptal mı sanırsınız, siz Türkleri be gavat!

Bakışlarından bile, ben düşmanı tanırım...
Bozkurtları unuttun, unuttunuz sanırım...25 Kasım 2014, gece yarısı...
 
Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 10 Aralık 2014, 14:02:10
Onbir Aralık'lar Atsız'lığın Adıdır

Çok büyükler var Türk'te, hepsinin var ziyası...
Atsız Ata'm bambaşka, Türklüğün evliyası...
Kahramanlık saldırmak, ve sonra dönmemektir...
Atsız gibi parlayıp, birdaha sönmemektir...
Yolların sonu gelmez, denize ulaşırlar...
Koşmalar varsağı'lar, yağı'ya bulaşırlar...
Ülkü mehabetinde, kaşane olsun yuva...
Ansın Atsız adını, Sibirya'da her Tuva...
Ruh Adam Selim Pusat, Arık Buka onbaşı...
Selamlasın Atsız'ı, dizvursun Pars binbaşı...
Onbir Aralık'larda, gönlümüz Altay'larda...
Atsız'ın ruhu nazır, bütün Kurultaylar'da...
Mevki makam gütmedin, davanı hiç satmadın...
Türk'e hizmet etmeden, tek bir gece yatmadın...
Yazacağım açıkça, dost düşman tavır görsün...
Aralık'lar soğuktur, üşüyen kazak örsün...
Atsız Ata'm adları, anmadan bilen bildi...
Nice muhterem zevat, karşında sus kesildi...
Ne hadlerinedir ki, seninle aşık atmak...
Senin olduğun yerde, Türklüğe birşey katmak...
Bin yıl geçse üstünden, anılacak er adın...
Her Bozkurt yüreğinde, çok derindedir yadın...
Kopuz, settar, dombıra, davul, duttar, bağlama...
Atsız öldü diyorlar, şimdi gel de ağlama...
Şairler de ağlasın, şiirler de ağlasın...
Onbir Aralık'larda, esen yeller ağlasın...
Bedenler fani imiş, geçici zaman almış...
Kişioğlu acuna, ne vakit bir kök salmış...
Anıyoruz Atsız'ı, ruhu esrisin şaşsın...
Öldü denirken bile, sen Türkçülere başsın...
Fikri yaşıyor ise, ölmez öyle bedenler...
Atsız varolacaktır, var çünkü yad edenler...
Ayvaz, Hoylu ağlasın, Köroğlu'da ağlasın...
Onbir Aralık'larda, Çamlıbeller ağlasın...
Haber varınca Uçmağ, Türk Ata'lar bekleşir...
Uçmağ'a vardığında, sana Kürşad yaklaşır...
Otağında yer verip, Atsız adlı Bozkurda...
Hoşgeldin diyecektir, Türk'e ait öz yurda...
Artık ne gam ne keder, yoktur sana da Atsız...
Tanrı armağanıdır, uçar diyor kanatsız...
Alp evladın ağlasın, Alp Erenler ağlasın...
Atsız Uçmağ'a vardı, and verenler ağlasın...
Öldü denmez Atsız'a, ruhu daim yaşıyor...
Uçmağ'da ötelerde, Gökbayrağı taşıyor...10 Aralık 2014, sabahı...
 
Alp Aldatmaz,
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Afşin - 10 Aralık 2014, 23:26:50
Öldü denmez Atsız'a, ruhu daim yaşıyor...
Uçmağ'da ötelerde, Gökbayrağı taşıyor...

Yüreğine sağlık kandaşım, duygularımıza tercüman olmuşsun!
Atsız'ın kutlu Ülküsünü dava edinenlere binlerce selam olsun!

Yanık ruhunu; Altaylar'da ve Tanrıdağlarında kurulan Türk Kurultaylarında Kürşad'ın, Motun'un, Kül Tiğin'in, Bilge Tonyukuk'un, Oğuz Kağan'ın, Çağrı Bey'in, Türklüğün son başbuğu Atatürk'ün ve dahi nice Türk ulularının hazır bulunduğu otağlarda dindiren Yüce Bilge Atsız Bey'i saygı, sevgi ve özlemle yad ederim.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 24 Aralık 2014, 07:13:43
Zoruma Gidiyor Ağrıma Gidiyor

(Bu şiiri 16 Türk Devleti gibi, hiçbir sağlam temel üstüne oturmamış ve içinde ciddi tezatlar barındıran Türk Devletler listesine atıfta bulunmak için, sonrasında da Cengiz Han müslümanları kesti, Hülagü müslümanları kesti diye onları Türk saymayıp bir Moğolluk uyduran, ama bir yandan da ne hikmetse yine aynı Cengiz Han'ın öztorunu olan Orda Han ve Batu Han'ın kurduğu AltınOrda Devletini 16 Türk Devleti içinde gösteren, art niyetli aptal zihniyete ithafen yazarken, son olarakta Nogay ve Tatar ve dahi Özbeğ sözcüklerinin yine Cengiz Han'ın öz kan bağı torunları olduğunu şiir diliyle anlatarak, Türk evlatlarından ziyade, öncelikle Türk Milliyetçisiyim diyen çevrelerin ve kişilerin umulası bir aydınlanmaya ulaşması dileğiyle kaleme aldım.)

Türk Dünyası demektir, "TÜRKİSTAN" ifadesi...
Tanrı nasip etsin Türk'e olsun iadesi...
Emek, bedel ne dersen, verildi ziyadesi...

Türkistan paramparça, nasıl gitmez ağrıma...
Ne hançerler saplanmış, benim şu Türk bağrıma...

Ben diyorum ama siz, "biz" anlayın ne olur...
Biraz da Türklük için, çınlayın ha ne olur...
Türk Milleti Irkını, bütünleyin ne olur...

Türkistan paramparça, gitmiyor mu ağrına...
Kaç hançer saplanacak, söyle daha bağrına...

Türklük iki ana kol, yüz milyondan da çoğuz...
Çekik gözlüler "KIPÇAK", geri kalanı "OĞUZ"...
Halt etmiş o diyenler, ne demekki biz yoğuz...

Türkistan paramparça, dinmez elbet ağrın da...
Duruyorsa ki saplı, binbir hançer bağrında...

Kazak, Özbek, Kırgızlık, bunları kim uydurdu...
Sanki biri yolverdi, ad üretmek kudurdu...
İlerde sevinecek, diyecek kim durdurdu...

Türkistan paramparça, gider benim ağrıma...
Biraz kulak verilse, uyulsa bu çağrıma...

Cengiz Han Türk değilmiş, diyen bazı itler var...
Sorsan bu itlere ki, bizden de Türkmüş davar...
Bu Alp yaşadığınca, bu itleri hep savar...

Türkistan paramparça, nasıl gider ağrıma...
Azıcık kulak verin, benim garip çağrıma...

Cengiz'in torunudur, Orda Han ve Batu Han...
Batu Han'ın torunu, işte Tuda Mengü Han...
Mengü'nün torunu da, ilk bilinen Özbeğ Han...

Türkistan paramparça, çok gidiyor ağrıma...
Kulak verip öğrenin, biraz dikkat çağrıma...

Cengiz'e Türk değil der, sonra da Özbeğ'im der...
Bu tezatlık var iken, Türk düşmanı bizi yer...
Adam olun okuyun, yeter vallahi yeter...

Türkistan paramparça, nasıl gider ağrıma...
Binbir hançer saplanmış, benim şu Türk bağrıma...

Tatar'lık da ne imiş, boy değil oymak adı...
Cengiz'in oğlu Çuçi, Boal Çuçi evladı...
İşte Boal'ın oğlu, bilinen ilk Tatar'dı...

Çuçi'nin öztorunu, kişi adı Tatar'dı...
Moskof oyunu kurdu, Türk'ü Türk'ten ayırdı...

Çuçi'nin torunu dedik, adı Tatar olanı..
O Tatar Atamızın, doğmuştu bir kızanı...
Nogay dediler ona, olunca Nogay Han'ı...

Buyur işte burdan yak, her oymak ayrı bir soy...
Kandır bütün Türkleri, biraz da suyundan koy...

Tatar babanın adı, Özoğlu işte Nogay...
Ayrı bir boy olur mu, baba oğul yasagay... (Yasagay=yasa kanun koyan, yasadan yana olan)
Bunları bilip tanı, hepsini de bil bir say...

Türkistan paramparça, duramam ben ağrımdan...
Söküp atılmalıdır, bu hançerler bağrımdan...

Kazak'lara Türk diyor, tabi ki Türkler zaten...
Nogay Tatar Türk diyor, tabi ki Türkler zaten...
Bre deyyus diyesin, Moğol da Türktür zaten...

Moğol'a Türk değil demek, Nogay Tatar yok saymak...
Türklüğün neresine, uyar çokbilmiş ahmak...

Moğolluk bir soy değil, siyasi bir söylemdir...
Cengiz Han'ın dönemi, gerekli bir eylemdir...
Tüm oymaklar mesela, kardeş enlem boylamdır...

Moğollar Türk değilse, çekik gözlü Türklük yok...
Böyle fikri savunan, ak olamaz aynen bok...

Onaltı devlet varmış, bu ne saçmalık böyle...
İçinde Altın Orda, nasıl olur ki öyle...
Altın Orda var ise, Cengiz nerede söyle...

Cengiz'in Öztorunu, Orda Han ve Batu Han...
Ey Türk! O yok saydığın, Atalarından utan...

Altın Orda'yı sayar, sayar bir Türk Devleti...
Hani ulan Orda'nın, kardeşlerin devleti!
Nerde Möngke Kubilay, Hülagü'nün devleti...

Bir kuyruk acısı var, o varoldukça bizde...
Böleriz biz Türklüğü, daha çok içimizde...

Kuyruk acısı ne mi! Anlatacağım durun...
Cengiz'i Türk saymayın, Arap'a Türk vurdurun...
Hülagü kesti işte, kudurun lan kudurun...

İslam olma adına, Türk soyları çok yaydık...
Cengiz Türk değil dedik, bir oğlunu Türk saydık...

Sade Türkistan değil, parçalanmış aklımız...
Aydınlanma vaktidir, bitsin gizli saklımız...24 Aralık 2014, sabaha karşı 04:00 başlayıp 45 dakikada bitirdim...
Alp Aldatmaz,Bir de resmimi koyayim, kendi ismim yasaklandi feysbukta, ola ki dost veya düsman bana ulasmak isteyen olur.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375704889257976&set=a.325923770902755.1073741827.100004554047125&type=1&theater (https://hunturk.net/forum/sistem.php?islem=yonlendir&url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3Bob3RvLnBocD9mYmlkPTM3NTcwNDg4OTI1Nzk3NiZhbXA7c2V0PWEuMzI1OTIzNzcwOTAyNzU1LjEwNzM3NDE4MjcuMTAwMDA0NTU0MDQ3MTI1JmFtcDt0eXBlPTEmYW1wO3RoZWF0ZXI=)
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 07 Ocak 2015, 06:36:33
İlelebet Türk

Ve ölüm meleği de, seyreder biz doğarken...
Geç kalmayız kalmadık, vakit daha pek erken...
Bilmem kaçıncı doğum, yeniden doğuyoruz...
Her seferinde gece, gece güne bakarken...

Et kemik değiliz ki, doğum olağanüstü...
Biz son defa doğarken, kimler kimlere küstü...
Yeniden bir El tutup, boylanır soylanırız...
Yurt ederiz toprağı, varlığım zamanüstü...

Doğudan batıya dek, süregelen bu durum...
Asırlardır gezerim, gezer gezer dururum...
Yeltenmesin hiçkimse, Türkleri yok saymaya...
Ki istersem hepsinin, yurduna otururum...

Anavatan Atayurt, temsil'idir bu sözler...
Varolan her coğrafya, hepsi Türkleri özler...
Konuşun bir toprakla, neler diyor bir bakın...
Yeryüzünde her köşe, Türk Boyları'nı gözler...

Bereketini verir, Umay doğa anamız...
Tanrı'nın hikmetidir, yaşar gider hanemiz...
Ağaç sever kuş sever, sever bizi ne varsa...
Bir dal kırmaz sebepsiz, bizim hiçbirtanemiz...

Vuruş kırış yapılır, erlik günü gelince...
Gök yaldızlı parıldar, pusatlar çekilince...
Son uykuya yatarız, gözümüzü kırpmadan...
Bir savaş meydanında, kılınç bizi delince...

Oğullarımız alır, sonradan yerimizi...
Hiçkimse bitiremez, bizim askerimizi...
Vatan millet aşkına, asırlardan beridir...
Kahramanlık sayarız, veririz serimizi...


26 Kasım 2014,
 
Alp Aldatmaz


=========================================


AKP'ye Ak Taş, Millete Kara Taş

Ne yazar ki geçmişte, büyük millet idiysen...
Bayramlarda seyranda, Türk kılığa girdiysen...
Sözün Türkçe olsa da, fikren gâvur gibiysen...
Özünü yitiriyor, bu vatan talan olur...
Türk Milletin varlığı, kimliği yalan olur...

Farkında mısın bilmem, düşman bizi seziyor...
Düşmanlığını masus, barış diye çiziyor...
Vatanımda sokakta, aç insanlar geziyor...
Bu hale geldi isen, bu vatan talan olur...
Kendimize Türk derdik, Türklükte yalan olur...

Memurun bürokratın, rüşvet torpil işinde...
Evli barklı yiğitler, Nataşa'lar peşinde...
Orta direk dediğin, kuru soğan aşında...
Bu gidişin sonunda, Türkiye talan olur...
Türk'ün kimliği çürür, varlığı yalan olur...

Sanat muzur neşriyat, muta nikah diyanet...
Elbet kopar millete, çok büyük bir kıyamet...
Düşmanından görmedi, bu halk böyle ihanet...
Bu medya varoldukça, Türkiye talan olur...
Kimliği de değişir, Türklüğü yalan olur...

Türk Ordusu varolsun, bizim gözbebeğimiz...
Ne hikmetse general, olmuş bir köpeğimiz...
Amerika'ya bağlı, sanırsın göbeğimiz...
Bu durumun devamı, bu ülke talan olur...
En kıymetlimiz Türklük, gün gelir yalan olur...

Laik bir ülkeyiz biz, Laik'tir A-Ke-Pe'de...
Din'i Diyanet'i hep, bıraktılar camide...
Tapıyorlar tapıyor, "Para" denen mabede...
Bu hain iktidarla, bu ülke talan olur...
Hepsinin soyu bozuk, Türklüğüm ziyan olur...27 Kasım 2014, günün ilk saati...
 
Alp Aldatmaz============================================


Bugünkü İslam

Ya tam Türk ol yahutta, yeter artık savunma...
Nüfus cüzdanındaki, yazan ile avunma...

Kağıt üstünde başlar, kağıt üstünde biter...
Kağıdın senetliği, bir kıvılcımla yiter...

Bu millet evlatları, ya tamamen Türk olun...
Türklükten gocunanlar, gidin başka ırk olun...

Neye yarar dinmemiş, ezanlarımız varmış...
Bu yurdu ezanlı bir, kafir güruhu sarmış...

Sıkılınca şeytanlar, camiye dadanırmış...
Güya ömürleri de, islama adanırmış...

Kilisedeki papaz, sorsan iman sahibi...
Gerçi şimdi hocalar, camilerin rahibi...

Ilımlı ılımlıdır, yumuşatılmış islam...
Alfa Beta Gamma'dır, Şimdi hem "Elif" hem "Lam"...

Muta nikah ürünü, doğan bir asilzade...
Cemaat mürididir, hey yavrum haramzade...

Dışı sizi yakıyor, yakar beni içi de...
Namaz kılsa ne yazar, sevmem lanet piçi de...

Yarım Türk yarım islam, hepsi yarı yarıya...
Yazık oldu millete, gitti hepsi arıya...

İşte ahval böyledir, millet gitmiş arıya...
Uçurun bu kuşları, taze sütlü darıya...28 Kasım Cuma, 2014...
 
Alp Aldatmaz=====================================


Türk Kaderini Yaz

Bahtı kara bahtı kış, Türk'ün kaderi ayaz...
Tarih denen kaderi, birazcıkta kendin yaz...

Ne gam biter yurdumda, ne acılar ne keder...
Her ne olsa dedikçe, insanlarımız "kader"...

Kader beklemek niye, biz yazalım kaderi...
Düşünenler düşünsün, nedir bunun ederi...

Doğacak yeni günler, bilmem nelere gebe...
Kopacaktır kopacak, büyük bir muharebe...

Sanmayın Türk Milleti, bu kadar da garipler...
Garip görünseler de, atadan muharipler...

Bugün bize atarlı, atıp tutan cengâver...
Düne kadar uşaktın, Türk'e hizmetli yaver...

Zaman biraz değişmiş, dönmüş olsa da devran...
Haydi kalk Türk Milleti, ya Allah diye davran...

Asım'ın neslisin Türk, münezzeh günahlardan...
Destur çekip okunsun, adın tüm cenahlardan...

Kartal gibi göklerde, Bozkurt gibi dağlarda...
Destanların okunsun, yeni gelen çağlarda...28 Kasım 2014,
 
Alp Aldatmaz======================================


Âdem'den Eskiyiz, Havva'dan yaşlıyız...

Hepimiz insanmışız, neymiş hep eşitmişiz...
Yalan vallahi yalan, Tanrı diyor çeşitmişiz...

Eşit olsa Türk ve Çin, yamyamlıklar yapardık...
Arap cahili gibi, putlara da tapardık...

Ne diri kızlar gömdük, ne Çin gibi duvar ördük...
Tanrı Ordumsun dedi, o buyurdu biz öldük...

Vardır bunda da hayır, Tanrı Türkleri kayır...
Milletlerin içinde, Türk'ü özel tut ayır...

Belki uslu dururduk, bizi Tanrı kavurdu...
Ordusu ilan etti, İl'den İl'e savurdu...

Yaratmasa Türkleri, dünya tadın olmazdı...
Güneş sabah doğupta, akşamları solmazdı...

Günü kısa eğledi, gece güne beğledi...
Türkleri yaratınca, ay ve güneş ağladı...

Adem sizin atanız, Türk Âdem'den eskidir...
Adem'in varoluşu, Türk'e hafif baskıdır...

Nuh doğmadan da evvel, Türk orduları baştı...
Adem yüzme bilmezken, Türk deryaları aştı...

Ne Süleyman ne Davut, olamaz Türk'ün dengi...
Tanrı öyle buyurdu, zaferdi her Türk cengi...1 Aralık 2014, öğle
 
Alp Aldatmaz


=====================================

Anlaşılmaz Türk Yurdum

Anlaşılmaz ki yurdum,
çarşambayı sel alsa..
Perşembe bir hal olur,
Cuma kuraklık başlar...
Pazartesi demeden,
Yeni fırtına kopar...

Anlaşılmaz ki yurdum,
Bir gün gelip ağlasa,
Yeni güne kalmadan,
Tekrar gülmeye başlar....

Anlaşılmaz ki yurdum,
Kötüleri tez elden,
Unutur da kolayca,
Tekrar sevmeye başlar....

Cehalettir diyemem,
Akıl da erdiremem,
Bu masum halimize,
Biz saflıktır diyelim...

Yüzyılların etkisi,
Nelerin yok katkısı,
Eski çağlar utkusu,
Asil Türkler diyelim...

Her köyün var delisi,
Belli olmaz salısı,
Gecekondu yalısı,
Nelerimiz yok bizim...

Hayat parçası çile,
çeker hep bile bile,
Tütün kahve nargile,
Yeter millete bizim...


1 Aralık 2014, yeni güne girerken...
 
Alp Aldatmaz


=========================================

Medya Gücü

Ne kadar anlatılsa, hep eksik kalacaktır...
Öyle bir gücü varki, sonucu alacaktır...
Almakta gecikirse, şirretli olacaktır...

Medya gücü zamanın, en kuvvetli gücüdür...
Yedi kollu şamdanlı, tarifsiz bir öcüdür...

Doğruyu söylemeyip, yalan ile dolduran...
Tabir'i caiz ise, olmazları olduran...
Ev bark yuva demeden, haneleri solduran...

Medya denilen meret, yeni zaman gücüdür...
Allahsız ve kitapsız, şeytan gibi öcüdür...

İnsanlarımız işte, medyayla uyutulur...
Gökyüzünde ay yokken, inanın ay tutulur...
Yeni nesil böylece, yalanla büyütülür...

Medya denilen lanet, milyon silah gücüdür...
Şerefsiz haysiyetsiz, namussuz bir öcüdür...


1 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


====================================

Tayyip'e

Bu vatanı devleti, kimden aldık hediye!
Neden peşkeş çekilir, söylesene ne diye!
Aslan Bozkurt bilinen, Türk emanet kediye!

Kedi dedim kibarca, aklımdan geçen itti...
Üç gramlık hatır vardı, tükendi o da bitti...

Yedi düveli biz mi, sahiden biz mi dövdük!
Anadolu bağrından, düşmanları mı kovduk!
Neden bir makarnaya, kucak açıp el ovduk!

Makarnanın yanına, birde kömür eklendi!
Hükümetin başına, bu itler çöreklendi...

Devlet malı sebildir, yok pahasına dağıt,
Yabancı sermayedar, yakmasın size ağıt,
Yerli insan nedirki, bir numara bir kağıt,

Milyonluk bu ülkeyi, sattın savdın bitirdin...
Çeyrek bir müslümandın, imanı da yitirdin...

Avrupa Birliğine, Hıristiyan kulübü,
Amerika İsrail, insanlığın mağlubu,
Bizde adam bellerdik, kalmamış ki kalıbı,

Yola çıktığın fikrin, yerle yeksan toz olmuş,
Müslümanlık Türklüğün, yalan yanlış söz olmuş,

Kabadayı külhanbey, ne arasak var sende,
Üçyüz beşyüz polisle, korumasız gez sende,
Kincilik ve intikam, şeytandan da bol sende,

Sözlerimi casuslar, kulak burnuna taksın,
Varsın sonra isterse, kanunlar beni yaksın,

Yapar mısın yaparsın, çoğunluk var elinde,
Yalanın dolanın çok, yuva yapmış dilinde,
Meydanları dolduran, hepsi dötün kılında,

Allah kulu değilsin, cumhurreis başbakan,
Bitmez ki bitmeyecek, artık sana yanbakan,

Kaddafi'yi Saddam'ı, Çavuşesku hatırla,
Gün gelecek bir kasap, keser seni satırla,
Atlar kabul etmiyor, eşekle gez katırla,

Ben bilirim her itin, vardır mutlak sahibi,
Bizim gibi millete, yamadılar Tayyibi,

Birçok padişahtan da, uzun saltanat sürdün,
Bu yollarda kimlerle, beraberce yürüdün,
Yarın olunca elbet, diyeceğiz sana dün,

Miyadın dolacaktır, olacaksındır mazi,
Ne şehit ne de gazi, esaslı bir niyazi...


1 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


===================================


Aşkına Tanrı Dağın

Kurarak bütün Türkler, köprüleri bağları...
Haşmetiyle duruyor, işte Altay Dağları...
Diriltmeli yeniden, o GökTürk'lü çağları...

Neden söyle Türkistan, neden hep darmadağın...
Armağanın değil mi, Tanrı'dan Tanrı Dağın...

Vakit geldi geçiyor, beklediğin gün bugün...
Çalış Türk Irk'ım çalış, Tanrı Türklerle öğün...
Dik Kağan Otağını, edilsin bayram düğün...

Neden söyle Türkistan, nedendir darmadağın...
Şehitler bizi gözler, dorukta Tanrı Dağın...

Moskof ve Çin bir olmuş, Türk Boyları vururken...
Bunca şehidin kanı, intikamsız kururken...
Gazi olmak ne imiş, şehit olmak dururken...

Neden söyle Türk Irkı, nedendir darmadağın...
Bak yolunu gözlüyor, Altay'ın Tanrı Dağın...

Öfken kinin birikti, dünya bunu haketti...
Milyonlarca Türkleri, bak nasıl da yoketti...
Dur demeli yetişir, Türk canına tak etti...

Neden şanlı Türk Irkı, neden hep darmadağın...
İtibarına yazık, yücedir Tanrı Dağın...

Bir Millet düşünün ki, ateşi de kavurur...
Bir Millet düşünün ki, boraları savurur...
Türk dediğin ölür de, düşmanlarını vurur...

Diril artık Türk Irkı, aşkına Tanrı Dağın...
Vur ki düşman yıkılsın, olsunlar darmadağın...


2 Aralık 2014, Amsterdam...
 
Alp Aldatmaz


====================================

Yeni Mizan, Yeni Kazan, Yeni Düzen

Bağ bozulmaz üç salkım beş üzümle...
Hırsızsınız görüyorum gözümle...
Seçim geliyor bu işi çözümle...

Üç paket makarna, azıcık kömür...
Geçti Hasan emmi bir koca ömür...

Bir it var yukarda, tahtta oturur...
Her işi çabucak, olup bitirir...
Köfteleri çift çift, yutar götürür...

Üç paket makarna, azıcık kömür...
Bitti Hasan emmi bir koca ömür...

Padişah gibi, artık sarayı var...
Düğünü derneği hem halayı var...
Bu nikahın elbet bir balayı var...

Üç paket makarna, birazcık kömür...
Uçtu Hasan emmi bir koca ömür...

Avradı var kızı var metresi var...
Kitap gibi etre'si ötre'si var...
Durmadan haksız akan katresi var...

Üç paket makarna, birazcık kömür...
Kaçtı Hasan emmi bir koca ömür...

Fuhuş serbest zina yapmak hoş oldu...
Bir üfledi cümle günah boş oldu...
Geçti yaş Emine totoloş oldu...

Üç paket makarna, ıcıcık kömür...
Sürdü Hasan emmi bir koca ömür...

Fink atar sallabaşlar sıkmabaşlar...
Kalmadı akıtalım gözden yaşlar...
En boy bir oldu, azıcık yavaşlar...

Üç paket makarna, ecicik kömür...
Baktı Hasan emmi geçiyor ömür...

Hasan emmi takke taktı camide...
Namaz Eyüp'te, akşamı Rami'de...
Pide yok şimdi eskargo mide de...

Öğrendi Hasan emmi üç kağıdı...
Kim yakacak halka artık ağıdı...


3 Aralık 2014, ilk saati...
 
Alp Aldatmaz


=======================================


Tanrı Kuyusu, Türkün Büyüsü

Yaradanın eseri, kendi ol ocağında...
Yalnız insan değilim, Türk'tür kimliğim benim...
Tanrı beni kavurmuş, kendi ol ocağında...
Mahlukatın içinde, yoktur hamlığım benim...

Ben melam'i değilim, örfüm ritüelim var...
Kalender'i değilim, Türk şanım şöhretim var...
Bektaşi de değilim, insanlık Türklüğe dar...
İnsana mahlukata, yok imamlığım benim...

Ne Arslan Baba yeter, ne Yesevi doyurur...
Yusuf Hacib'le doymam, mutluluğu duyurur...
Bu değerli zümreler, insanlara buyurur...
Yok insana mahluka, tamahkarlığım benim...

Nice insan gelmiş ki, kimisi esadullah...
Nice insan gelmiş ki, kimisi veliyullah...
Hatta daha fazlası, kimisi nebiyullah...
Tüm ünvanlardan fazla, cüretkarlığım benim...

Sözlerimi hiçkimse, yanlış anlamamalı...
Benim şahsi görüşüm, kimse alınmamalı...
Türk'ün durduğu yerde, kimse salınmamalı...
Türk'üm insanlara var, alemdarlığım benim...

Tanrı neler yaratmış,
Hepsi belki güzeldir,
Yaratılan içinde,
Türkler ki en özeldir...

Mahlukatın yargısı,
İnsanın var sorgusu,
Türk'ü ayrı yaratmış,
Bu Tanrı göstergesi...

Sorma bana Tanrı'yı...
Sorma ki dinim nedir...
Özruhundan üflemiş...
Tanrı hep Türklerledir...


4 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


====================================

Türk Diyeceğiz

Türk diyoruz gidiyor, kimilerin zoruna...
Çıkıyor beynelmilel, dünyaların turuna...
Yeterki Türk ve Türklük, azıcık karalansın...
Ne kadar millet varsa, başında paralansın...

İngiliz Alman Fransız'a, laf diyemez kırıtır...
Biz Türk dediğimizde, bıyıkaltı sırıtır...
İçine edilesi, el iyisi huyuna...
Gidiyor hep nedense, gâvurların suyuna...

Çinli görse "os" diyor, Rus görünce "pes" diyor...
Kürtleri millet sayıp, Türklere de "sus" diyor...
Aklına edilesi, izafet fukarası...
Milletimizin kronik, hastası yüzkarası...

Her fırsatta kafir der, Türklükten dem vurana...
Hemen hadis getirir, sarılamaz Kur'ana...
Araptan araptırlar, Farslardan da Faris'i...
Bunlar eski cinlerin, temsilcisi varisi...

Türk diyeceğiz ulan, ısrarlı bir inatla...
İsterseniz uçun siz, sivri sinek kanatla...
Geberseniz öfkeden, sakin de bekleseniz...
Biz hep Türk diyeceğiz, yeseniz yemeseniz...


4 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


=======================================


Püsküllü Bela

Gayret kuldan gelmezse, Allah tevfik vermezmiş...
Beş namaza niyaza, nimetleri sermezmiş...
Düşünmeyen bir insan, okusa da ermezmiş...

Cuma günü koşarak, bir camiye yetişir...
Cuma biter şeytanla, yarışlara tutuşur...

İnşallah maaşAllah, dillerinden düşmezmiş...
Terazide kantarda, yarım dirhem şaşmazmış...
Ak akçeyi almadan, küçük çukur eşmezmiş...

Allah der hiç düşürmez, dilden kelimetullah...
Ticarete gelince, okutur rahmetullah...

Yasin desen herdaim, ezberden okur bilir...
Ezan vakti girmeden, ön saflara serilir...
Agop'un kazı gibi, öyle de bir gerinir...

Melâike mübarek, uçar iki karışla..
Bir dul avrat görmesin, tutar tek bir sarışla...

Cennete koysalardı, cenneti de bozardı...
Cehenneme atsalar, bilmem nasıl tozardı...
Şeytan görmesin bunu, yeni şevkle azardı...

Birde yoldaşı var ki, hem hacı hem hocası...
Berikinden farklıdır, ayrı tüter bacası...
Erkek sayılsalar da, birbirinin kocası...

Fetih Suresi ve Nas, Felak Yasin okunur...
Papazlara üfletir, Kur'an ona dokunur...

İfrit gibi kötüdür, şeytanlardan sinsidir...
Zaten cin'ni sayılır, sanmayın ki ins'idir...
Apayrı bir mahlukat, acayiplik cinsidir...

Elime bir verseler, ben bunlarla oynarım...
İçine çeşit çeşit, badeler de koyarım...


5 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


====================================

Türklüğün Düşmanı Çin

Volkan gibi saklayan, gizli ateş içinde...
Sorulsun bi defa da, sor bir hele niçin de...
Kan sızıyor Türk kanı, kaç asırdır bu Çin'de...

Biz mi Uygur değiliz, değil mi Uygur bizden...
Gelmiyor mu gelmez mi, hiçbirşey elimizden...

Savaş hali olur da, insan ölür anlarım...
Savaş biter gün gelir, normal hale dönerim...
Yüz senedir bitmedi, buna normal mi derim...

İnsanlığın en büyük, tanık olduğu vahşet...
Bu öyle bir soykırım, başlı başına dehşet...

Yamyam Çinliler nasıl, kazan kazan haşladı...
Derilerini yüzdü, yeri geldi taşladı...
Utanmasa diyecek, büyük itlaf başladı...

Çin başkanını tutup, diyesin ki köpek hoşt...
Enternasyonal kavram, bu zulüm bir holokost...

Mutlu musun ey dünya, Uygur bitti bitiyor...
Her saat ve dakika, bir yenisi yitiyor...
İzliyor Türk Dünyası, hiç mi zora gitmiyor!

Yüz milyon Uygur vardı, kaldı işte on milyon...
Bir Türk boyu yokolsun, tamamlanacak misyon...

Dünyanın heryerinde, ipek gibi bu Çinler...
Nasıl da güleç yüzlü, bebek gibi bu Çinler...
Uygurlar'a gelince, köpek gibi bu Çinler...

Çoluk çocuk demiyor, acımaz kadınlara...
Çinler işte böylece, gidiyor yarınlara...

Bitirdiniz farzetsek, tamamen yok oldular...
İşte bugün ne kaldı, birkaç milyon kaldılar...
Hunharca işkenceler, acılarla öldüler...

Unutur mu ki Türkler, Çin bu yaptıklarını...
Kırıp geçirmez miyiz, birgün taptıklarını...

Kıç kadar Ermenistan, koca diaspora var...
Avuç kadar yahudi, ellerinde para var...
İçten içe esiyor, Türk gönlünde bora var...

Bir milyarlık milletin, gebersin ağlasınlar...
Irmak nehirlerin de, Çin kanı çağlasınlar...

Çin'e karşı çıkmalı, kötü niyetli bu Çin...
Uygur Türklerimize, bugün kucaklar açın...
Çin nasıl çırpınıyor, Türk'ü bitirmek için...

Her Türk Uygur demeli, demezsek bu Çin bizi...
İstiyorki yok etmek, yok etmek hepimizi...

Uygur değil tek derdi, değildir ki bu Çin'in...
Bitirmektir Türklüğü, öz selameti için...


7 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


=====================================


Barış Türküsü

Barış yazıp dururlar, dibe köşe bucağa...
Çağında savaşmayan oturur hep kucağa...

Öcü gibi bilinir, kan siyaseti derler...
Kan akıtamayanı, çağı gelince yerler...

Barış denen sözcüğü, iyi düşün incele...
Hiç savaş yapılmadan, barış m'olur hergele...


8 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


================================

Kim Anlar

Ne Ahmed Arif anlar, Ne Nazım Hikmet Ran'lar...
Türkleri bilahare gelenekçiler anlar...

Gelenekçi dedikse, Milli gelenekçilik...
Ananeme örfüme, etmeliyim bekçilik...

Gelenek diyince biz, inançtan dem vuranlar...
Türklüğü dışlar durur, okur sade Kur'anlar...

Böyle dinci güruh var, onlarda da ne ruh var...
Öyle yücedirler ki, sanırsın ki ferruh var...

"Li külli kavmün had"dır, bu ayeti kerime...
Gökbörü'nün izahı, benim bu Türk ser'ime...

Ayrıdır her milletten, Türk can ve hayatımız...
Dünya ol ahirette, Türklüktür ayatımız...

Yunus'ladır tefekkür, üç beş köşk huri size...
Karşılıksız sevdalar, yeter Türk gönlümüze...

Bize bizi anlatır, Arif Nihat Asya'dır...
Akasya'nın tek dalı, yüz çiçekten fazladır...

Gençosmanoğlu destan, destansı bir şairdir...
Yazdığı bilcümle şey, hep Türklüğe dairdir...

Yahya Kemal Bayatlı, yazmasaydı vesselam...
Kim eder Türkoğlu'na, Milli duygulu kelam...

Ziya Gökalp olmasa, Yurdakul'da olmasa...
Bitmezdi ki içimde, Ülküme haiz tasa...

Dinim cinsim uludur, korku bilmez delidir...
Sözleriyle beslendik, Türklük Türk'e velidir...

Karakoç hiç olmasa, şiir miir sevmezdim...
Suları ıslatamaz, vur emri de vermezdim...

Halk Ozanlarımız var, sayayım mı birkaçı...
Ozanlar meydan Er'i, sevmezler ki vur-kaçı...

Çamlıbeller belinir, koç Köroğlu salınır...
Saz ile ve söz ile, hülyalara dalınır...

Halk Ozanlarımız hep, yaparlar Alp Erenlik...
Ozanların huyudur, Türklüğedir yarenlik...

Ya Atsız olmasaydı, kim derdi Ülkü çile...
Çilenin öz tarifi, O'nun yaşamı bile...

Rahle'i tedrisinden, Öncülerimin geçtim...
Türkçe danışmayı da, kendime öz dil seçtim...

Moskova'yı Rusya'yı, Paris'i Fıransa'yı...
Ta ezelden bilirim, Avrupa'yı Asya'yı...

Şimdi varsa soranlar, bizi acep kim anlar...
Ne Ahmed Arif bilir, Ne Nazım Hikmet Ran'lar...


8 Aralık 2014, akşamüstü...
 
Alp Aldatmaz


==========================================

Ümraniye Belediyesinin düzenledigi siir yarismasina göndermek icin yazdim, dedim din'i ibareler bol olsun, bu millet anca öyle siir sever,
meger belediye akp'ninmis, katilmaktan vazgectim haliyle...

Çanakkale Destanı

Yokluk ve seferberlik, bu nasıl bir imtihan...
Vatan kan ağlıyordu, sarsılıyordu cihan...

Bedir ve Uhud kadar, şanlı bir mücadele...
Müslümanlar tek yürek, Mehmetçikler el ele...

Hubbül vatan minel iman aşkıyla inliyor...
Mehmetçikler cephede, Peygamberi dinliyor...

Cennet kapısı açık, şüheda bekleniyor...
Her dakika bir şehit, yenisi ekleniyor...

Allah yolunda bu cenk, değil kimse şüphede...
Rasulullah seçiyor, şehitleri cephede...

Allah Hayyum ve Kayyum, dillerde ismi Azam...
Çanakkale bu savaş, Kabe'den de muazzam...

Yokluk varlığı yener, bi'iznillah Teala...
Ebedi mekan olur, sonra cennet'i ala...

Anadan ve yuvadan, yardan bile geçtiler...
Çanakkale'de herkes, şehadeti seçtiler...

Yüzyıl sonrası bile, Çanakkale bir ibret...
Allah zafer vadetmiş, sabret Mehmedim sabret...


9 Aralık 2014, ilk saati
 
Alp Aldatmaz


====================================


Kesilsin

Durdur geçen zamanı, saat kıpırdamasın...
Yelkovan dursun sabit, akrepte taş kesilsin...

Tuğrul kuşları uçsun, başka kuş uçurmasın...
Türk'e düşman olanın, gözleri şaş kesilsin...

Bir çanak etmez suda, fırtına koparmasın...
Türk'ü ağlatan gözler, kendisi yaş kesilsin...

Bozkurtların yurdunda, ayı homurdanmasın...
Gök mavisi Gök Börü, Türklere baş kesilsin...


10 Aralık 2014, Tan atmadan...
 
Alp Aldatmaz

Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 07 Ocak 2015, 06:42:44
Derun'i Duygular

Levh'i mahfuz denilir, gizlidir onda sırlar...
Bozkurtları bitirdim zanneden itler hırlar...
Tanır bizi yaylalar, dağlar, ovalar kırlar...

Cilve'i Rabbani'dir, ölüler de dirilir...
Türk'e düşman olanlar, elbet yere serilir...

Dirilince Kür Şad'ın, kahraman kırk çeri'si...
Yüzülür yağıların, karkın olan derisi...
Allah'ın isteğidir, boş laf bundan gerisi...

En'am seksendokuzda, yazılıdır ki şayet...
Kuran'da öğülmüştür, Türk'ü anlatır ayet...

Maide Suresinde, dahi Rad Suresinde...
Türk Allah'ın ordusu, yer adlı küresinde...
Allah himayesi var, Türk'ün silsilesinde...

Mirac'a Rasulullah, ne için çıkarıldı...
Rasul Mirac'ta gördü, Türkle tanıştırıldı...

Kubbet'ül Türkiye'dir, Rasulullah Otağı...
Kılıncı ve kabzası, Türklerdendir çotağı...
İnkar etmek bunları, şirk say küfür batağı...

Rasulullah yüzlerce, binlerce kez Türk dedi...
Ne oldu hadisleri, kimler ki yok eyledi!

Türk'e düşman olanlar, kavmiyyeti saptırır...
Milliyeti kavimle, eş anlama sokturur...
Ve Millet'ül İbrahim, ayetini döktürür...

İbrahim dinindeniz, soyundan değiliz biz...
Neden mealde yanlış, tercüme edersiniz!

Nedir bu ki akraba çıkma gayret hevesi...
Bozkurt'la bir olur mu hiç Arap'ın devesi...
Sizden daha az düşman, Sabetay'ı Sevi'si...

Türkçe öğrenmek Arapça öğrenmekten farzdır...
Türk'ü Türkçeyi bilmek Rasulullah'tan arz'dır...

İnsanlar kardeş olsa tek ırk halkedilirdi...
Aynı dava aynı hars, yaşanır güdülürdü...
Allah soy ile değil, tevhidde birleştirdi...

Tüm kavimler ayrıdır, bunu Allah buyurur...
Kur'an kelimetullah, bu mimvalde duyurur...

Türkler insandır ama, Türk değildir insanlar...
Bu derun'i söylemi, anca Türk olan anlar...16 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


===============================

Gelmeyecek O Sevgiliye

Uzaklarda olsam da, bir gel desen ordayım...
Kâh yanar kâh sönerim, bir acayip kordayım...

Koyamam buna bir ad, ne acı ne tatlıdır...
Ruhum kibar olsa da, dilim pek hoyratlıdır...

Şiir gibi ahenkli, olmalıdır sözlerim...
Çünkü hiç gelmeyecek, bir vuslatı gözlerim...

Karanlıkta açarlar, burda aşk çiçekleri...
Işık ve aydınlık ele verir kaçakları...

Özlemektir burda aşk, hasret ile yanmaktır...
Kimseler duymuyorken, gizli gizli anmaktır...

Kimseler bilmez sırdır, yüreğimin sancısı...
Bütün aşıklar dahi, bu aşkın yabancısı...

Karanlıklar çiçeği, hep karanlıkta açar...
Bir aydınlık görmesin, sessiz sedasız kaçar...

Kaç yıl geçse farketmez, ilelebet özlerim...
Yirmi yıldır ben aşkı, uzaklardan gözlerim...


17 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


=================================

Türk Ayranı Kabarsın

Gizli Türk düşmanları, olup olup bitirir...
Uyuyan Bozkurtluğu, hatırıma getirir...
Türk Irk'ına ne oldu, varlığını yitirir...

Anarşi estirmeli, terör oluşturmalı...
Bu sayede Türkleri, tekrar buluşturmalı...

Yıllar yılı Türkiye, teröre maruz kaldı...
Dünya'nın tüm güçleri, Türkiye'de kök saldı...
Türk Devleti nihayet, acılardan ders aldı...

Ermeni'si ve Rum'u, sade basit bir maşa...
Amerika terörü, sen öz yurdunda yaşa...

Dallandır budakları, Amerika karışsın...
Mecbur kalsın sonunda, Türkiyeyle barışsın...
Düşmanlık listesinde, adaylar hep yarışsın...

Terör estirmeliyiz, Rusya Çin'de İran'da...
Saldırmak evladır, yenildik savunmada...

Bizi içerimizle, eğleyip duruyorlar...
Asker polis sivili, acz halde vuruyorlar...
Türk'ün yurdunda Türk'e, pusular kuruyorlar...

İçeriye çekilmek, savunma kaybettirir...
Saldırmalıyız artık, saldırı hükmettirir...

Kan akıtmayı bilen, görür daima kabul...
Yoksa içerimizde, ara bir terörist bul...
Tehlikede baksana, gizli başkent İstanbul...

Bırakın bu kardeşlik Türküleri boş iştir...
Dosta dost düşmana da, düşman gibi yetiştir...

Bizi teröre maruz, bırakana bir kısas...
Aynı doğrultudadır, kurulur eşit temas...
Atina'dan Paris'e, düşman yurtlarını bas...

Misliyle bir intikam, düşmandan alınmalı...
Londra Pekin Moskova, derinden sallanmalı...

Üçer beşer bombalar, patlasın ki Erbil'de...
Soluk alamasınlar, birdaha da Kandil'de...
Benim diyemesin fars, Türk mührü Erdebil'de...

Saldırmak en iyisi, kaybettirir savunma...
Barış marış diyerek, Türkler sakın avunma...

Türkler örgütler kurup, biraz terör estirse...
Yedi Türk devleti de, gücünü birleştirse...
Her ülkeye ekipler, örgütler yerleştirse...

Vazgeçerdi düşmanlar, Türk ayranı kabarsa...
Gösterdik yeterince, lazım olan sabırsa...


20 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


======================================


Anayasal Türkler

Beynelmilel masallar, beyin yıkamak için...
Enternasyonalcilik, Türk'ü yok saymak için...

Hümanizm neye yarar, doğayı kirletenler...
İnsanlıktan dem vurur, vay adi şarlatanlar...

Kimyasal biyolojik silahlar üretirler...
Sonra da ne hikmetse, barışta diretirler...

Barış denilen nane, hep bunların lehine...
Güvercin ol diyorlar, Kartal Doğan Şahin'e...

Medya ile milleti, getiripte kıvama...
Soğutuyorlar halkı, kutsal Türklük davama...

Atatürk'üm batıyor, batar Cumhuriyeti'm...
Gücü yetse alacak, elimden hürriyetim...

Nineleri Ermeni, beyinleri de Fransız...
Kan taşıyor olsa da, cibilliyeten kansız...

Nüfus cüzdan Türkleri, soyları karışıktır...
Bilumum kökenlerle, ezelden barışıktır...

İmanları var mıdır, var mıdır ki dinleri...
İnsan fıtratındalar, aratmazlar cinleri...

Ahlak yirmi üç saat, bir saati istisna...
O bir saat içinde, şeytan gibi müstesna...

Kadın çocuk demeden, müdahil edebilir...
Rüşveti orda geçse, cennete gidebilir...

Vakıf kurar bu güruh, hayırsever görünür...
Yakayı bir kaptıran, yılan gibi sürünür...

Acıma ve merhamet, geçemez kapısından...
Lokantalar ürküyor, beyimin yapısından...

Din'i günlerde bunlar, protokolün sahibi...
Gizli Manastırların, keşişi ve rahibi...

Kime hizmet ediyor, büyük loca masondur...
Kumaşlar İsrail'den, imalatı fasondur...

Adları Türk oluyor diye Türk sanıyorsun...
Ne isim vereceğim, ben kadar tanıyorsun...

Bunları keseceksin, kes gitsin alayını...
Zebaniler çeksinler, cehennem halayını...

Heryerde varlar bunlar, herkesle et tırnaklar...
Erkek görünseler de, namussuz bir kırnaklar...

Her Mehmet'i Türk sanan, tez tökezler yanılır...
Bu itlerin yüzünden, Türkler böyle sanılır...20 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


==========================================

Mezarını Sulayacağız

Baş Baş'a, Baş'lar Baş'a, Baş'ta Allah'a bağlıdır...
Öyledir işte kışın ısıtan kuyruk yağlıdır...
İşimize gelmeyen Ova'lı dahi dağlıdır...

Menfaat dedirtiyor, "at" diyor kara "katır"a...
Sizler kurban olun kurban, eski dosta hatıra...

Üç kuruş etmediğini bilir baksa aynaya...
Kaynar kazan içinde pişirilipte kaynaya...
Tahterevalli ile gider oynaya oynaya...

Kerameti kendinden menkuldür de haberi yok...
Küfürbazdır kendisi de, dalkavuk kibarı çok...

Dedim iki baba var yani tabiri caizse...
Manasını taşıyor, ki manalara haizse...
Biri haram der, biri geçinir, mevzu faizse...

Yürü ya kulum demiş, Allah baba Devlet baba...
Sırtımızdan alınıyor, giydiğimiz son aba...

Kudretinden yer titriyor, kullarına hünkardır...
İşine gelmiyorsa eğer yaptığı inkardır...
Varlığı zarar ziyan, ki her haliyle münkerdir...

Kendinin zannediyor, aziz vatanın tapusu...
Yaşadıkça bu hain, Türk Milletinin kabusu...

Babası belli imiş, bilemem kimin evladı...
Öksüz duası gibi, tutuverir her muradı...
Kanser manser dediler, dolsun artık miadı...

Sanmayın mezarında yas tutup ağlayacağız...
Tükürerek işeyerek bol bol sulayacağız...21 Aralık 2014, Rüyamda bir it gördüm...
 
Alp Aldatmaz


==========================================

Yollar Türklüğe Çıkar

Avuçlar pança pança,
Yok mu Bozkurtta pençe,
Sanır mısın Türk serçe,
Ben bir Tuğrul kuşuyum...

Türkmen, Yörük, Tatar'ım,
Durmaz yürür katar'ım,
Türkistan'da Batur'um,
Kahraman Türk kişiyim...

Acun yurttur El'imdir...
Anadolu İl'imdir...
Türklük varlık halimdir...
Ben Türklüğün aşıyım...

Her kıtada iz ettim,
Dere tepe düz ettim,
Düşmanları toz ettim,
Vatan toprak taşıyım...

Ergenekon'da bendim...
Toylarda daim şendim...
Bozkurt bilin efendim...
Gökbörü'nün eşiyim...

Kırkbin yıllık kurultay,
Tanrı Dağ'da doğan ay,
Ezelden ebede bay, (bay=zengin)
Kırkların çağdaşıyım...

İnsana değer verdim,
Derdidir benim derdim,
Oğuz Han ile erdim,
Her Türk'ün kardaşıyım...

Tanrı diyince ordum,
Düzenli devlet kurdum,
Hem insan hem Bozkurdum,
Tanrı'nın yoldaşıyım...

Hep bizi emin bilir,
Aşıklar demin bilir,
Yeryüzü zemin bilir,
Sırların sırdaşıyım...

Dağkeçisi atlatır...
Dudakları çatlatır...
Tipileri patlatır...
Altay'ların kışıyım...

Peşe koşulan Ülkü,
Bozkurttan olmaz tilki,
Türk "Millet"tir ne halkı,
Turan Birlik düşüyüm...

Bahar gelir renk gelir,
Savaş gelir cenk gelir,
Onbin yağı denk gelir,
Alp Eren adaşıyım...

Bakmayın aval aval...
Türklerdir daim cevval...
Ömer'den bin yıl evvel...
Adaletin başıyım...22 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


===============================


Aşkı Atatürk

İki şey var ki Atam, unutturamaz seni...
Sana bağlıyım ama, daha da bağlar beni...

Hiç korkmadan düşmana, o Gökbörü duruşun...
İmkansız denilmişken, Türk Devleti kuruşun...

Türk gönüllerimizin, son durağı mabed'i...
Varolacaksın Atam, varolacak ebed'i...

Küllerinden doğar mı! doğar mıydı ki Atam...
Umutlar hep sönmüştü, kalmamıştı bir tutam...

Tanrı'nın hikmetidir, Atatürk'ü yarattı...
İşgal olan vatandan, Türk düşmanları attı...

Bugün kıran varsa da, birçok Atatürk büstü...
Gönlümdeki makamın, en büyüklerin üstü...

Kimdir bu en büyükler, alınırlar söylersem...
Yetmez ki ben sadece, sevdiğimi bildirsem...

Atam gözlerinin o, Türk mavisi bakışı...
İlahi bir aşk gibi, gönülleri yakışı...

Gün gelir deliririm, bir delilik yaparım...
Bir Tanrı'ya bir sana, bir aşk gibi taparım...


25 Aralık 2014,
 
Alp Aldatmaz


=====================================

Çocukluğumuz

Dertleşelim bu gece, mazimizi anarak...
Yad edip Ataları, doya doya kanarak...
Birkaç yangınım var ya, onlara tuz banarak...

Özlemdir içimizde, doğsun büyük Türkistan...
Bugünkü vaziyetler adeta Arabistan...

Selefilik Sünnilik, kızılbaş alevilik...
Nakşilik Kadirilik, ne bu cemaatçilik...
Adını unuttuğum, çoktur bilmem neycilik...

Nerde peki Türkçülük, nerde kök kökencilik...
Türklükten mi çıktık ki, bitmiş milliyetçilik...

Çocukken oyun oynar, donanmalar kurardık...
Türk gemilerimizle, denizleri tutardık...
Azerbaycan ağzıyla, gâvurları vur"a"rdık...

Türklerin gemileri, kırmızı dilekliydi...
İçindeki askerler, hep arslan yürekliydi...

Köroğlu oluverir, binerdik biz Kırat'a...
Her koşuda varırdık, ulaşılmaz sürat'a...
Nil'den Tuna'ya doğru, sonra tekrar Fırat'a...

Delişmen yaman bir er, doğuştandık kahraman...
Şimdi ne oldu bize, çok mu değişti zaman...

Cüneyt Arkın filmleri, hiç bıkmadan bakardık...
Oyuncak kılınçları, belimize takardık...
Bilal İnci düşmandı, kalesini yakardık...

Bizans Prensesleri hep, aşık olurdu bize...
Kral babalarını biz, getiriyorduk dize...

Hiç ölmez ölemezdik, Türkler ölemezdi ki...
Malkoçoğlu var iken, kimse bölemezdi ki...
Galiptik filimlerde, düşman gülemezdi ki...

Battal Gazi bendiysem, sen de Kara Murat'sın...
Ard arda izleyelim, filim iki tur atsın...25 Aralık 2014, sabaha doğru...
 
Alp Aldatmaz


=========================================

Dinmez Bir Özlemdir Atatürk

Gidipte varan varmı, sonsuzluğa ebede...
Diz vurup selam durmak, Anıtkabir mabede...
Hangi Türk kendini, hissetmez ki Kabe'de...

Ki sevgimiz gerçektir, değildir hiç dümenden...
Atatürk kuvvetlidir, varolan her tümenden...

Ulu Önder diyoruz, ulûhiyet özeldir...
Güzellikler çoktur da, Atatürk'le güzeldir...
Kimisinin sevgisi, hariçten bir gazeldir...

Seviyoruz gerçekten, yoktur bunda bir dümen...
Kalpak takan Atatürk, tek başına bir tümen...

Hani en zor anlarda, sakinliği korurdu...
Devasız tüm dertlere, ne çareler bulurdu...
Varlığında bu millet, dertleri unuturdu...

Gözleriyle gülerdi, bakarken vatandaşa...
Eşit muamele ediyordu her yurttaşa...

O varken bu milleti, kimseler ezemezdi...
Hiçkimse onun kadar, milleti sezemezdi...
Boyun borcu bildi hep, işlerden bezemezdi...

Canını bu millete, verdi o seve seve...
Nasıl bitirelim ki, Ata'yı öve öve...

Neler uydurmadılar, ne iftira yalanlar...
Nimetlerini yer durur iktidar olanlar...
Atatürk'ü en iyi, Türk'üm diyenler anlar...

Bir özlem gizlidir ki, sevenlerde derinde...
Bu yüzden emaneti, durmalı hep yerinde..


26 Aralık 2014, sabaha karşı...
 
Alp Aldatmaz

Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 28 Ocak 2015, 00:48:21
Siyasi Fahişelere

"Medya" denen illetin Türkçesi "basın yayın"...
Terörbaşı değilmiş, Apo'da olmuş "Sayın"...
Hem zalim bu iktidar, üstelik tam da hayın...

Genelevler açarak, müslüman pozundalar...
İslamiyet kayadır, bunlarsa tozundalar...

Günah diyorlar hanımlara kahkaha atmak...
Sevap mıdır Işid'le, Nusra ile yatmak...
Caiz mi Teyyo dayı, vatanı bölüp satmak...

Dört beş nikahlı bunlar, sapıklık izindeler...
Amerika Rusya'nın dibinde dizindeler...

Nereye bakıyor ki, bu Bakanlar Kurulu...
Bilmem kaç tane eşek, bir salonda sıralı...
Başlarında Teyyo var, davarların kıralı...

Uçuyorlar mübarek, jetlerin hızındalar...
Kiminin karısında, kiminin kızındalar...

Allah kahır edecek, cennet haram bunlara...
Bilal Burak Sümeyye, sözüm o tosunlara...
Mesajlar ulaşmıştır, bilumum yosunlara...

Türlü melanetlerle, şeytanın sözündeler...
Müslüman görüntülü, gavurluk özündeler...

Milleti sindirmişler, herkes sus pus kesilmiş...
Bu Bakan artıkları, suçüstü de basılmış...
Adalet ve Kalkınma, boş laf imiş fasılmış...

Tavuk esirgemezler, milletin kaz'ındalar...
Fingirdek aşifte'ler, o işin nazındalar...

Tecrübeli fahişe gibiler haz'ındalar...
Türk gibi çalsalar da, Coni'nin sazındalar...20 Ocak 2015, yeni günün ilk saati...
 
Alp Aldatmaz


______________________________________________________

Hayal

Bir gün uyanacağız, haber televizyonda...
Nasıl sevineceğiz, bu haberin sonunda...

Milli bayram olacak, milletçe güleceğiz...
Yurdun dört bir yanından, nasıl gürleyeceğiz...

Tüm kanallar yayını, otomatik kesecek...
Bu yeni havadisin, rüzgarları esecek...

Bugün hava soğukta, farketmez üşümeyiz...
Bir sevinç telaşesi, soğuğu düşünmeyiz...

Gençlik Parkı yayında, bir milyon genç toplanıp...
Gençlik Marşı okuyor, Atatürk'ünü anıp...

Görülmemiş bir şey bu, Mardin'de on bin kişi...
Ayrıntılı şekilde, genç yaşlı erkek dişi...

Gençliğe Hitabe'yi, gür sesle haykırıyor...
Ayyıldıza bezenmiş, ortalık yıkılıyor...

Bingöl'de üç bin hanım, toplanıp bir meydanda...
Cumhuriyet bekçisi, diyormuş aynı anda...

Başka mı dalgalanır, bilmem o gün ayyıldız...
İlk defa layıkıyla, Türkiye'dir adımız...

Hayali bile güzel, bu günleri görelim...
Kan dökerek alındı, can teliyle örelim...30 Aralık 2014, gün biterken...
 
Alp Aldatmaz


_________________________________________________Gece Efkârı

Herkesin uyuduğu, sessizlik yayıldığı...
Uyumamanın abes, bir tabu sayıldığı...
Saatlerdir işte bu, Alp'in hep ayıldığı...

Geceleri seviyor, geceleri özlerim...
Sessizce duyulmadan, yüreğimi közlerim...

Bir elimde sadak var, diğeri tutar yayı...
Sen varken seviyorum, işte ben bu dünyayı...
Elimden bir geleydi, diz çöktürürdüm ayı...

Bilenler görebilir, sende bütün izlerim...
Hem sevgiyi hem aşkı, yüreğimde gizlerim...

Keman nağmelerinin, müzikal bir busesi...
Irmak gibi akıyor, duyguların su sesi...
Bu sesler seslenmeler, aşkımın ifadesi...

Sanadır ey sevgili, sana bütün nazlarım...
Senin için çalıyor, benim yürek sazlarım...

Kaç yıl daha sürerki, ömür boyu yarenlik...
Bende aydınlık ama, senin sevgin karanlık...
Ölmeden bir göreydim, hiç değilse bir anlık...

Bahtiyarlık geçmiyor, geçmez bizim ellerden...
Ağlamayı bilseydim, durulmazdı sellerden...31 Aralık 2014, 03:45 Avrupa saati...
 
Alp Aldatmaz_______________________________________________________Düzgünler de bozulmuş

Ne eski Leyla'lar var, ne de Mecnun'lar Mecnun...
Sevdaların sevdası, aşkların aşkı solmuş...
Deryalarda bulunmaz, kalmamış hiç Zün'nun...
Balıklar yüzmüyorki, karada yürür olmuş...


Gerçek gerçeğe uzak, tahayyül hayallerde...
Duyguların duygusu, merhametler de ölmüş...
Çiçekler açıyor görünür de bahçelerde...
Kara toprak kumlaşmış, varolan yüzey çölmüş...


Açlıktan ölenler var, görmez bunu çokları...
Yardımsever duygular, hiçbiryerde kalmamış...
İnsanlığımızdandır, var ederiz yokları...
İktisadi fikirden, gayrisini almamış...


Nedendir ya niçindir, muhasebe yapılmaz...
Bu derin yaralara, yok mu acep sargılar...
Tanrı olsa bu düzen, beş dakika tapılmaz...
Yargılar yargısızca, masumları yargılar...10 Ocak 2015, günün ilk saatleri,
 
Alp Aldatmaz_____________________________________________________


Ahval

Derdi var Türk Milletin, ne olursun yüklenme...
Büyüklük sende kalsın, büyüksün büyüklenme...

Özerklik verilmiş bak, Güney Doğu'm kopmuş bak...
Van'a Bitlis'e Muş'a, artık gitmemiz yasak...

Konuştum bir askerle, Şırnak'ta o görevli...
Eşi Denizli'deymiş, bir öğretmenle evli...

Bir dostumu aradım, polis şimdi Batman'da...
Karakoldan çıkmak yok, emri var aynı anda...

Apo'da serbest kalır, zaten kalmıştır sayın...
İmralı'dan sıkıldı, yeni yer ayarlayın...

Kahpe devran zor zaman, Türk yine sınanıyor...
Türk adlı bu vatanda, Türklüğüm kınanıyor...

İktidarda itler var, Bozkurt geçirsin cinnet...
İtin bir huyu vardır, kemikli heryer cennet...

Ne idüğü belirsiz, olmuş Cumhur'a reis...
Adı değişsin artık, Türkiye kalmak beis... (Beis: uymazlık, uygun olmama hali)17 Ocak 2015, Günün son saati...

Alp Aldatmaz


__________________________________________________________________


Ruhi Kılıçkıran ve Muhasebe

Yerlere atılırken Ayyıldız bayrağımız...
Güç yetiremiyor ki, ne sol ne de sağımız...
Vallahi de billahi, yandı Ülkü bağrımız...

Ramazan günü şehit edildi Kılıçkıran...
Kıran girdi Türk'ün Yurdunda Türklüğe kıran...

Bu neyin kinidir ki, Ruhi kime ne yaptı...
Bir Ayyıldız'ı sevdi, birde Allah'a taptı...
Kurşun Ruhi'ye değil, o gün Türklüğe çarptı...

Kıran girdi Türkiye'de Türklüğe bir kıran...
İlk Ülkü şehidimizdir Ruhi Kılıçkıran...

Seni vuran zihniyet, gözlere fer değildir...
O davayı güdenler, haklı nefer değildir...
Türk yurdunda bir Türk'ü, vurmak zafer değildir...

Öğün Ruhi ülküdaş, kendi dik duruşunla...
İlk şehidimiz oldun, yediğin o kurşunla...

Ülkü tarifsiz kalsın, kutlu Kızıl Elma'dır...
Taş binalara yeğdir, yaylalarda kıl çadır...
Bu sitem bu serzeniş, Ülkü bahtı karadır...

Bin yıl yaşamaktan yeğ, şehadete yürüyüş...
Tanrı Dağ'da Kür Şad'la gökkubbeyi bürüyüş...

Vurulsa da ölmedi, öldü diyen yalancı...
Şehitleri kullanan, menfaatçi falancı...
Ülkücünün imanı, mefkuresi inancı...

Turan adlı bir ülke, Türkeli'dir Türk Yurdu...
Gerçek olacak elbet, kurulunca bir ordu...20 Ocak 2015, sabahın kuru ayazında...
 
Alp Aldatmaz


_________________________________________________________Türk Niyeti


Uzay çağı atom çağı iletişim çağı...
Kurdurmazlar Türklere varolan hiçbir bağı...
İçimizde hain var, iktidardaki yağı... (Yağı=düşman)

İçeri temiz değil, bakmayın dışarıya...
Temizlemek gerekli, insin nüfus yarıya...

Yeter bu çok başlılık, yeter çekilen çile...
Ya ölelim ya da düşmana kefen biçile...
Çağı geldi vaktidir, yeni Başbuğ seçile...

Türklük Türk'te uyansa, ince aylar dolunur...
Her yüz Türk'ten birtane, yeni Başbuğ bulunur...

Bir kıyamet kopacak, yakındır bu akibet...
Dünyada gelişen soğuk savaşı takip et...
Varlık mücadelesi, müthiş büyük rekabet...

Uyandırın uyansın, Türkler uykudan derin...
Göktürk yay'larını, Selçuk ok'larını gerin...

Tek bir hedefimiz var, Türk'ün niyeti yalın...
Türk Ata'larımızın, tüm haklarını alın...25 Ocak 2015, günün ilk saatleri...
 
Alp Aldatmaz


____________________________________________________________


Düşmana Mesaj


Bir kurt gördüm düşümde, oldu Türk'e kılavuz...
Kırgız mı ki Kazak mı, belki Türkmen Gagauz...
Kökü aynı hepsinin, eşelesen hep Oğuz...

Tanrı Türk'ün öcünü düşmanlarda mı kodun...
Bin yaşasın varolsun asil soylu Türk Budun...

Bir gençlik yetişiyor Türkçü Türkçe tadında...
Genç yaşlı ve çocuk, erkeğinde kadında...
Kür Şad'larla Cengiz'ler dolaşıyor adında...

Ne de güzel yaratmış, Gök Tanrı Türk Irkını...
Her yönüyle gösterir Türkler asil farkını...

Türkler alışıktır hep, en zorlu imtihana...
Kaç kere hükmettik biz, baştan başa cihana...
Alp Er Tunga Oğuz Han, Timur'dan Cengiz Han'a...

Türk'e düşman olanlar, hepsi çağında ölmüş...
Türk'ün kurduğu yurdu, Türk'ten gayri kim bölmüş...! ! !


27 Ocak 2015, öğle ilhamı...
 
Alp Aldatmaz


_______________________________________________________________Kırkçıyız Irkçıyız


Milyonları bulsakta, biz hep kırk kişiyizdir...
Ordumuzda her Türk var, erkek ve dişi'yizdir...
Bozkurt Türk'ün simgesi, ısıran diş'iyizdir...

Onbaşılar oncudur, otuzcuyuz kırkçıyız...
Tanrı'ya şükür olsun, Türk Soycusu Irkçıyız...


Ölmek düğün gibidir, Türk kırpmaz ki gözünü...
Esirgemeyiz asla, söyler her Türk sözünü...
Atalardan mirastır, bilir Türkler özünü...

Yüzbaşılar yüzcüdür, yarım bölük kırkçıyız...
Tanrı'mıza şükür ki, Türk Soycusu Irkçıyız...


Dümdüz bilirler bizi, çağında kanatçıyız...
Savaş Türk'ün sanatı, bizlerse sanatçıyız...
Vatan mevzubahisse, doğuştan inatçıyız...

Binbaşılar bincidir, yirmi beş kırk...kırkçıyız...
Gök Tanrı'ya şükür ki, Milliyetçi Irkçıyız...


Yılmak veya yenilmek, yazmaz bizim kitapta...
Barış güzel şey fakat, savaşçı ilk etapta...
Muharibiz daima, düşsek bile bitapta...

Bazı sayılar kutlu, illa ki de kırkçıyız...
Allah'a hamd'ü sena, Milliyetçi Irkçıyız...


Emir demiri keser, Türkler hepsini keser...
Farketmez hangi devlet, sonra Türklere küser...
Tarih denilen sayfa, bıraktığımız eser...

Kırklar Meclisi gibi, sayısınca kırkçıyız...
Binlerce şükür olsun, Türk Soycusu Irkçıyız...
27 Ocak 2015, öğle sonrası...
 
Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Yüzbaşı Sançar - 29 Ocak 2015, 12:32:15
Alıntı
Türkler insandır ama, Türk değildir insanlar...
Bu derun'i söylemi, anca Türk olan anlar...

Değerli 4_hilal kandaşım maşallah yine döktürmüşsün.
Kaleminden kan damlıyor. Şiirlerini beğenerek okuyor ve her okuduğumda da heyecanımı tazeliyorum.
Türklük aşkıyla dolu kalemine ve yüreğine sağlık.

Tanrı Türkü ve Türk yurtlarını korusun.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 23 Şubat 2015, 03:50:02
Konu çok, mevzu çok ben hangi birine yetem...
En iyisi yorumu şiir diliyle edem...
Bütün Türkler Yetimiz 2

Türklük bizim kanımız, kemiğimiz etimiz...
Üçyüz milyon nüfuslu, yine de biz yetimiz...

Vatan Türk'e anadır, Devlete baba deriz...
Türk olarak devletli, babalı yetimleriz...

Altı yedi milyarmış, toplam dünya nüfusu...
Beş milyarını salla, Türklere kurar pusu...
Dost değildir hiçbiri, ne İngiliz ne Rus'u...
Türkler heryerde garip, incele bu hususu...

Türklük hem ünvan bize, hem kemik hem etimiz...
Bunca millet içinde, biz daima yetimiz...

Tehlike görür bizi, bilmem ki dünya alem...
Şanlı tarihimizi, yanlış yazar çok kalem...

Nice millet vardır ki, milyonları katletmiş...
Diyebilir misiniz, çok iyi bir halt etmiş...
Türkler ise tarihte, hepsini de alt etmiş...
Katil barbar değiliz, mücadele etmişiz...
Adil savaşlarda biz, topuna da yetmişiz...

Türklük benim kanımdır, kemiğimdir etimdir...
Ne yapsa da Milletim, milyonluk bir yetimdir...

Uyuyor mu Milletim, dilerim ki uyanır...
Uyursak tüm düşmanlar, kapımıza dayanır...
Türklük varolsun diye, meydan kana boyanır...

Sevelim biz Türklüğü, sevdirelim mümkünse...
Unutalım maziyi, lazım olan bugünse...
Birleşse bütün Türkler, hele ki bir düşünse...

Kamu-Alem tüm dünya, adaletle yaşardı...
Türkler tarihte bunu, defalarca başardı...

Türklük varlık hal'imiz, kemiğimiz etimiz...
Kaç milyon olsak dahi, biz daima yetimiz...


4 Şubat 2015, (tamamlanmamış birinci bölümün devamı)
Alp Aldatmaz


==================================================


Dolandık Dolandırıldık

Gündüz bana artık yük...
Gece gündüzden büyük...
Kâh sarhoşum kâh ayık...
Dolanırım avare...

Hasret gündüz geceye...
Selam Türkçü eceye...
Yollar çıkar yüceye...
Dolanırım avare...

Gece günü doğurur...
Özenir de yoğurur...
Gönlüm sessiz bağırır...
Dolanırım avare...

Baktım ne derdim kalmış...
Millet muradın almış...
Muratları tek yolmuş...
Dolansınlar avare...

Bu milletten değilim...
Adaletsiz dağılım...
Tutturdular açılım...
Dolaşsınlar avare...

Yetmiyor bunca kapak...
Sanırsın ki bunlar Ak...
İt mi desem ya köpek...
Dolanırlar avare...

Doğruları hep yalan...
Ne var millete kalan...
Ak'ların derdi talan...
Dolandırır avare...

Milletim hep uyursa...
Böyükleri buyursa...
Açılımlar duyursa...
Dolandırır avare...

Çok mu dedim ha beğim...
Elde kaldı boş güğüm...
Ne sol adam ne sağım...
Dolandıkça avare...


8 Şubat'ı 9 Şubat'a bağlarken 2015,
Alp Aldatmaz==========================================Üç Tanrı ve Tek Tanrı

Banane İngiliz güzel severse...
İskoç'u Galler'i ona yaverse...
Üç Tanrısı var, üçü birer verse...

Babası oğulu ve kutsal ruhu...
Sevmedim sevemem haçlı güruhu...

Fransızın kendi vardı ya Papa'sı...
İspanya'ya açılırdı kapısı...
Kuzeyde de Normanların yapısı...

Babası var oğlu var ve kutsal ruh...
Kaç Tanrı'ya tapıyor haçlı güruh...

Şu Portekiz dünyaları sömürdü...
Afrika'dan ilk alınan kömürdü...
Amerika Portekiz'e ömürdü...

Baba Tanrı ve Oğul, kutsal ruhu...
Sevmedim sevemem haçlı güruhu...

Hollanda Belçika durmaz yerinde...
Denizde deryada yüzer derinde...
Zulüm etmişler kolonilerinde...

Baba Tanrı oğul Tanrı Kutsal Ruh...
Adı batasıca pis haçlı güruh...

Asya'dan fışkırtmış Tanrı kaynağı...
Dörtnala bozkırda Türk at toynağı...
Boylusu soylusu binbir oymağı...

Gök Tanrı demişler yahutta Allah...
Ezelden birtane, Türklerde ilah...

Kılıncı olmuşuz yüce ilahın...
Adalet insanlık gerçek silahın...15 Şubat 2015 Pazar ilhamı...
Alp Aldatmaz======================================Bir Tanrı Birde Türklük Baki

Değil mi ki Türk'üm ben, bir kurt gibi ulurum...
Kanım daim çekiyor, Turan arar bulurum...
Yudum yudum her nefes, Türklüğümü solurum...
Madem Alp ad almışım, gerçek bir Alp olurum...

Ne namaz ne de niyaz, ille Turan-El derim...
Üç Türk'ü toplar isem, bir teşkilat ederim...
Türk'e daim sevgim var, düşmana kin güderim...
Fırtınada doğdum ben, bir borayla giderim...

Ne var ise dünyada, iyi güzelden yana...
Türklükten daha güzel, gelmez hiçbiri bana...
Türk Devleti babamdır, Vatan her Türk'e ana...
Ana Baba üzersem, tenim kana boyana...

Herşey fani imiş ya, Türklüktür bence baki...
Teşkilatlı olursak, Kurultaylardır saki...


16 Şubat 2015, akşam ilhamı...
Alp Aldatmaz========================================


Türk Kadınına

Bilmiyorum bilemem, kadın Ayşe Fatma mı...
Saray mıdır köşk müdür, yoksa derme çatma mı...

Tomris varmış tarihte, dünya âleme Sultan...
Aldığı tüm kararlar, bütün Türklere bülten...

Oğuz Han'ın solunda, oturmuş katun hanım...
Oğuz Atam katuna, dermiş daima canım...
Yarısı baba ise, anadan yarı kanım...
Hanlar Han'ı Bayındır, boşa dememiş Han'ım...

Türklerin geninde var, yaşar daima hür kan...
Türk'ün kadın sultanı, adlandırılır Türkan...

Satuk Buğra Han koymuş, kızlarına Türkan ad...
"Türkan" devlettir soydur, anlayamaz bunu yad...

Hiçbir kavm'i lisan da, Han'ım denmez kadına...
Han Türk'e devlet demek, kıymet saygı adına...


21 Şubat 2015, ilk saati...
Alp Aldatmaz=========================================Kinimiz Dinimizdir

Yüz senedir kürt piçi, vur-kaç yahutta mayın...
Kalleşçe pusu kurar, yiğitlik aramayın...
Piçler itibar görür, dağlarda yenimizdir...
İntikamlar din oldu, kinimiz dinimizdir...

Ölmekle kim tükenir, baskılar mı yıldırır!
Vakti gelir milletim, elbet birgün çıldırır...
Meydanlarda okulda, yokolan tenimizdir...
Türk'ün hıncı din oldu, kinimiz dinimizdir...

Açılım müzakere, almıyor benim aklım...
Lafım açık ortaya, yoktur hiç gizlim saklım...
İkibinli yıllarda, Akepe şenimizdir...
Piçlere mesaj olsun, kinimiz dinimizdir...

Bu devranın sonunda, kanlı bir düğün olur...
Kim ne der hiç farketmez, çağlar boyu ün olur...
Bundan böyle birimiz, birimiz hepimizdir...
Tüm piçlere mesajdır, kinimiz dinimizdir...


23 Şubat 2015, günün ikinci saati...
Alp AldatmazBaşlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 21 Mart 2015, 22:45:19
Ağrılar Sızılar

Yanan bağır Türk bağrı, Türk evladı ölendir...
Sanırsın ki her şehit, onlar için şölendir...
Akepe Türk yurdunu, açık açık bölendir...

Ya bunlar çok yaşıyor, yahutta ben cansızım...
Bu iktidar oldukça, bitmez benim can sızım...

Ne kadar sürecek bu, kahpe devran zor zaman...
İhanet çöreklenmiş, vermiyor ki hiç aman...
Ne yamanlar gördükte, bu sonuncu en yaman...

Bu akepe Türk ise, vallahi ben fransızım...
Başta bunlar oldukça, her yanımda yan sızım...

Türkleri yad ellerde öldürseler anlarım...
Derim ki feda olsun, benim akan kanlarım...
Türk toprağı türbeden, iktidar kaçanlarım...

Ya bunlar hep kansızlar, yahutta ben kansızım...
Barış süreci diye, kanıyor bak kan sızım...

En batıda Üni'de, akıtılan Türk kanı...
Fırat Çakıroğlu'nun, canı Türklerin canı...
Kalmadı hiç bitti mi, Türkiye'de Türk şanı...

Ya Türkiye Türk değil, demekki vatansızım...
Öz yurdumda garipken, sızlıyor vatan sızım...

Neden böyle olduk biz, bize kimler ne etti...
Denilmez mi ki acep, yaşanılanlar yetti...
Söyleyin Türk Yurdunda, Türklüğü kim tüketti...

Ne lider var ne Han var, o halde ben Han'sızım...
Sözde vatan çok Türk'e, o halde cihan sızım...

Güney Doğu ne oldu, federasyon özerk mi...
Bugünkü vaziyetler, yitirilmiş bir erk mi...
Allah için söyleyin, terk ettik mi terk mi...

Muş'suz Bitlis'siz miyim, Mardin'sizim Van'sızım...
Bir yavan ekmek gibi, kuruyum yavan sızım...25 Şubat 2015, yeni günün ilk dakikaları...
 Alp Aldatmaz===============================================


Akepe Falı

Olmasam da ben Türklerin ne falcısı ne kahini...
Madem ki bu kadar çokmuş Türk Milletinin haini...
Türk Milliyetçilerinin, Uçmağ'a çıkar tayini...

Araçsız millete yol yap, yürüt otobanda yayan...
Tanrım gelde şimdi Alp iken bu komediye dayan...

Allah Kur'an ve peygamber denirse Anadolu'da...
İslam'i aşka gelir vatanın sağı da solu da...
Türk Millet'i Köroğlu'nu unutuverir Bolu'da...

İslamsa eğer açmak şu Akdamar Kilisesi'ni...
Ezanları boşverelim, dinleyelim çan sesini...

Bin kıta destan yazsam sıralasam kehanetleri...
Falcı olmaya gerek yok, ortada ihanetleri...


2 Mart 2015, gecenin içinde...
 Alp Aldatmaz


======================================


Türk Ölümün Ertesi

Türk barışın ertesi, barış ertesi ölüm...
Ölümlerle eğlenir, Türkler böyledir gülüm...

Türk mutlu olacaksa, istenmelidir barış...
Dünyadan kıymetlidir, vatanımdan bir karış...
"Vermeyin verilmesin", dillerde son yakarış...

Şehit kanı var iken, yurdun her karışında...
Vatana göz dikenler, bak barış yarışında...

Müjdeler olsun peşin, Şehitler ervahına...
Haber edinde duysun, düşmanların şahına...
Gireceğizdir er geç, kanına günahına...

Bu yeryüzü bu nesil, unutmuş Türk gücünü...
Türk Milleti dünyada, kimde koymuş öcünü!

Birileri yurdumda, yok sayıyormuş bizi...
Kim demiş son demidir, denedikleri "Gezi"...
Gezi olaylarında, karıştı it kurt izi...

Bu ne aymazlık böyle, dalga mı geçiliyor?
Türklüğü yok sayanlar, barışçı seçiliyor...

Duyuyorum derinden, geliyor bak kurt sesi...
Eğlenir ölümlerle, var mı daha ötesi...
Türk ölmekle biter mi, Türk ölümün ertesi...

Fahişe barışı bu, barışseverler çakal...
Barışsever iktidar, çal ha babam çal çal...

Irkçılık günah imiş, kökencilikte suçmuş...
Bu kanadı kırıklar, uçmuş vallahi uçmuş...
Milyon olmuşta düşman, kim diyor bir avuçmuş...

Ağrıyor sızlıyorlar, yaram bedende hancı...
Çok çektik biz milletçe, bitsin artık bu sancı...


3 Mart 2015, yeni günün ilk saati...
Alp Aldatmaz


===========================================


Dumlupınar'a Türk Zaferine

Anlamaz anlayamaz birçokları elbette...
Vicdanlar ve kimlikler, sanırsın ki gurbette...

Dumlupınar'da Türkler, yunanla mı savaştı!
Bütün dünya ile mi? İdrakler mi yavaştı!

Dumlupınar sen varya, tapusun biz Türklere...
On bin Mehmet karıştı, bu sayede kırklara...

Sakarya'da yazıldı alnımıza bu kader...
Atatürk demişti ya, bir Türk dünyalar eder...

Sakarya'da Rum değil, yendik biz dünyaları...
Boşa çıktı hevesi, İngiliz rüyaları...

Sonra Kocatepe'de, Mustafa Kemal Paşa...
Haykırdı Türk Orduya, askerinle bin yaşa...

Kim derdi teçhizatsız, silahsız mühimmatsız...
Süvari birlikleri yarıdan fazla atsız...

Bir tepeden tepeye, ölümlere koştular...
Şahitleri Allah'tı, cesaretle coştular...

Şehadete ermeye, Metmetçikler yarıştı...
Al kanlar Dumlupınar toprağına karıştı...

Başkomutan Başbuğdur, Tanrı'dan mevcudiyet...
Dumlupınar'da Türklük, ödedi büyük diyet...

Yurdumun en özel köşesi sen Dumlupınar...
Destanınla yaşıyor, yaşayacak Türk çınar...4 Mart 2015, günün ilk saati...
Alp Aldatmaz


========================================Mutlak Son

Ruh bedeni terk etsin, cansız bir ceset olam...
Türklük için varoldum, Türklük için yok olam...

Ne yerlere sığarım, ne uçarım göklere...
İade olunurum, Türk denilen köklere...

Doğan ölür elbette, devr'i alem kanunu,
Adım kalır gurbette, tadıp o mutlak sonu...

Bilmem düşman kaç kişi, acep biz ne kadarız...
Vururuz ve sonrası, vurulmayı tadarız...

Dünya fani kurulmuş, kanunudur doğa'nın...
Bozkurt yürekliyiz biz, can alır bin boğa'nın...

Ucuz ölüm yok bize, rahat etmek çok bize...
Yağlı kurşun aramam, yeter paslı ok bize...

Alp der ki bu gidişin, adı konmuş bitişin...
Türk'ün ervah alemi, koşun artık yetişin...

16 Mart 2015, günün ilk saati,
Alp Aldatmaz


======================================Haçova Zaferine bir Bakış

Yüzbin kişilik ordu, dörtnal hızla geliyor...
Ok yağmuru tepeden, göğüsleri deliyor...
Bu savaşta Tanrı'da, iyi kötü eliyor...

Yıl Binbeşyüzdoksanlar, Cermenlik kuduruyor...
Her fırsatta yurtları, Türk yurtları vuruyor...

Veli Paşa haindir, emre itaat etmez...
Cafer Paşa tümeni, ölür öldürür yetmez...
Bir tümeni yitmeyle, Osmanlı'lık bitmez...

Murad Han'ın vefatı, oğlu Mehmed Han oldu...
Mehmed şahlar şahıdır, yepyeni bir kan oldu...

Estergon'u kaybetmek, ne büyük bir acıydı...
Eğri Kale'si fethi, Mehmed Han'ın tacıydı...
Bu esnada otuzdu, otuzuncu yaşıydı...

Fatih, Selim, Süleyman bu hülyayı görmüştü...
En sonunda nihayet Eğri Kale'si düştü...

Otuz tümen üçyüzbin, haçlı ittifak gücü...
Osmanlı'nın ondörttü, yüzkırkbindi Türk gücü...
Mehmed Han Otağ başta, ordan Osmanlı gücü...

Haçova Cermenliğin, Türk'e boyun eğişi...
Az askerle haçlıyı, yenmek Türk'ün yeğ işi...

Telli Hasan aşkına, şehadetini anıp...
Kara talihin katran karalığına yanıp...
Haçlıya yenilmeyi, büyük kıyamet sanıp...

Her mehmetçe büyüktü, çok büyüktü bu dava...
Allah Allah diyerek, sallandı şu Haçova...

Haçova Cermenliğin, Türk'e boyun eğişi...
Az askerle haçlıyı, yenmek Türk'ün yeğ işi...

Az askerle haçlıyı, yenmek Türkçe beğ-işi...


21 Mart 2015, bir bahar başlangıcı
Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 02 Haziran 2015, 16:02:59
Selam TURAN'a

Yedi Türk Devleti var, üçyüz milyon Türk nüfus...
Ayrı tutma çabası, göze batar bu husus...
Ne kadar da çok imiş, içimizde be casus...

Kavuşturur Yaradan, şükür kavuşturana...
Selam Türk Yurtlarına, Selam bütün TURAN'a...

Allah biliyor Allah, kulları da bilsinler...
Uğraşıyorlar hani, Türklüğümü silsinler...
Allah isterse Allah, yer ve gök Türk der inler...

Oluşturur Yaradan, şükür oluşturana...
Selam bütün Türklere, Selam büyük TURAN'a.....

Gocunanlar var imiş, gocunsunlar banane...
Zaten Türk düşmanları, yerler hep ayrı nane...
Kafaları tokuşmak, Türk Töresi anane...

Türkçe selam edelim, kafa tokuşturana...
Selam bütöv Türkel'e, Selam kutlu TURAN'a...

Allah biliyor Allah, yanıyor içlerimiz...
Çok birikti vallahi, bekliyor öçlerimiz...
Yansın Türk odlarımız, birleşsin güçlerimiz...

Ergenekon ateşi, Selam tutuşturana...
Selam olsun Bozkurtlar, Selam şanlı TURAN'a...

Çok istemiyorlarmış, özerk üç beş karış mı!
Kimler yarışacakmış, istenilen yarış mı!
Barış filan anlamam, savaşmadan barış mı!

Cenk vakti selam olsun, kılıç vuruşturana...
Savaşarak kurulan, Türk Birliği TURAN'a...

Hastalıklı ruhlar var, hastalıklı sayrıymış... (Sayrı:hasta)
Din bezirganları var, Türk ve islam ayrıymış...
Türk Allah'ın ordusu, kim diyorki gayrıymış...

Allah'ta razı olur, Selam buluşturana...
Selam Türk Devletine, Selam bütün TURAN'a...


3 Mayıs 2015, pazar gecesi Amsterdam,
 
Alp Aldatmaz======================================================Varsağı (1), Atsızca

Savaş vuruş kırış cenktir
Akan kanım kızıl renktir
Milyon yağı bize denktir
Savaşmayan er yorulmaz

Kaç yüz oymak var bilelim
Düşman diyorki bölelim
Türk Yurtlarını silelim
Zayıflarla yurt kurulmaz

Çok mu kaldım ben acunda
Demir dövülür sacında
Kan damlayan kılıcında
Bir ok ile er vurulmaz

Tam vaktidir haydi saldır
Pusatları bana daldır
Akan kanım aldan aldır
Ölmezse yürek durulmaz...
Yaşadıkça Alp durulmaz...


31 Mayıs 2015
 
Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Çağrıbey - 09 Haziran 2015, 12:10:35
Muhteşem bir duygu yüküyle verilen Turan Selamını alıp başımız üzerine koyduk.
Hislerimize dilmaç olan dizelerin sahibi Alp Aldatmaz (4_hilal) beyi kutlarım.
Tanrı kalemine ve yüreğine güç versin!

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla..
Çağrıbey.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 15 Haziran 2015, 03:29:50
Çağrı beğ kandaşıma bu güzel sözlerinden dolayı teşekkür ederim.
Doğru ve güzel namına yaptığım ne varsa Türklüğe armağandır.
Yanlış veya eksik yaptığım ne varsa, benim kişisel hatamdır.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

TTK,
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 28 Temmuz 2015, 02:40:31
Bugün tam vakti şiirim kürt denilenlere...
Selam ey galibiyet, yuh yuh yenilenlere...


Ben ölsem de bu dizeler Türklüğü taşıyacak...
Alp'te doğdu ölür amma, sözleri yaşayacak...Kart Kurt kürt Hikayesi

Kıran mı girdi bilmem, Hatçe Fadime Ajda...
Zamane kızlarımız, İstanbul'lu bir Rojda...

Tanrı günah yazmasın, tiksinirim bu addan...
Bana yabancı gelir, Nataşa Pamela'dan...

Roseanne adına, kürtler Rozan diyorlar...
Müslüman geçinipte, gâvur boku yiyorlar...

Bir yezidi olurlar, bir bakarsın zerdüştler...
İyisi kaldı mı ki! Bence alayı puştlar...

Tiksinir oldum artık, kürt denilen itlerden...
İlaçlamak gerekli, kurtulalım bitlerden...

Bir Asur'i olurlar, bir Kommagene kralı...
Ermeni'ye özenir, kürdün aydın şapşalı...

Kommagene konusu, kürtlerin ısrarıdır...
Bu kadar uçabilmek, nerenin esrar'ıdır!

Antiokhos Mitridat, bu adlara bir bakın...
Bu adlarla Kommagene kürtçeye mi yakın!

Asurlar ve Hurriler, Amurru Mitaniler...
Urartu ve Elamlar, Medler ve Keldaniler...

Kürt denilen eziğin, nerde eli ayağı...
O kadar adiler ki, hem de epey bayağı...

Tanrı kürdü es geçmiş, vermemiş ki bir ışık...
Dilleri de yok asıl, soyları tam karışık...

Arap kıçı öperler, Fars'ın bokunu yerler...
Ermeni de olurlar, Türk'e hizmet ederler...

Gaza geldiler şimdi, hepsi birer dayılar...
Çok paralı olsa da, görmemiş bu ayılar...

Bunlar iyi günleri, hele keyif sürsünler...
Bu devran dönecektir, bekleyipte görsünler...29 Kasım 2014, kürdolara nağmeler...
 
Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 10 Eylül 2015, 10:46:52
En İyisi Ölüdür

İye ise Türk, "Türk-iye" ise yurdun adı...
Türk hem hocadır yurda, aynı zamanda kadı...
Yad olanlar Türk-iye oldukça alır tadı...

Türk'ün değilse şayet neden adın Türkiye...
Türk adı yurdumuza, atalardan hediye...

Elli aşiretlik kürt, soyunur milletliğe...
Pusu üstüne pusu, pek uzaktır mertliğe...
Ah bir dik dursa Türkler, bürünse bir sertliğe...

Türk'ün değilse madem, adın neden Türkiye!
Boyun eğenler varlar, kürt denilen tilkiye...

Kürdün iyisi varmış, barış kardeşlik falan...
Kardeşlik varsa eğer, nedir lan bunca talan!
Kürdün barış lafı da, kardeşliği de yalan...

Kürt Acem'in batıda, bıraktığı dölüdür...
Yaşayanını boşver, en iyisi ölüdür...


12 Ağustos 2015 günün ilk saati Mersin sahilinde...
 
Alp Aldatmaz===============================================


Vatan'a Can Verilir

Anadolu'm Anayurdum...
Kanım ile vatan kurdum...
Yörüküm Türkmen Bozkurdum...
Binbir çiçek gül derilir...

Çıkar meydana asiler...
Kurulur kahpe pusular...
Türk kanı toprağı sular...
Masum sitemle yerilir...

Bir yanım varki apaydın...
Türk'ün gücünü yok saydın...
Şahlanmış bak İzmir Aydın...
Oklanmış yaylar gerilir...

Mevzubahis olmuş vatan...
Nedir Türk'ü sessiz tutan...
Helal etmez hakkın Atan...
Evlatlar yere serilir...

Gönüllü Türkler koş gelir...
Ölüm gelirse hoşgelir...
Milyon terörist boş gelir...
Yüzbinler şehit verilir...
Vatan için can verilir...23 Ağustos 2015, 03:15 Amsterdam,
 
Alp Aldatmaz


===============================================Ay

Yedi iklim kurbandır, kurban sana dolan ay...
Milletin hallarını, gördü gayri solan ay...

Ay Tanrı'dan geliyor, geceleri gün eğler...
Bu Milletin haline, yıldız ağlar ay ağlar...

Ay görevli görevi, geceleri ışıtmak...
Türk Milletin görevi tüm dünyayı kuşatmak...

Tanrı Ay'ı Türk için, Türkler için yarattı...
Ay dünya ekseninde, binbir defa tur attı...

Zifiri karanlıklar, bürür bazı dört yanı...
Yıldız nedir ay nedir, belle öğren bil tanı...

Ay ışığın solgun mu, mahzunlukla solan ay...
Milletim yüceldikçe, mağrurlanır dolan ay...

Ay ıraktan sevilir, sanma bize yurt olur...
Bugün unutulsa da, Türk Milleti kurt olur...

Türk Milletin ışığı savaşlarda fazladır...
Savaş en büyük zevktir, edilişi hazladır...

Ay dolunca Bozkurtlar, dolunaya ulurlar...
Tanrı ne buyuruyor, uludukça bulurlar...

Hilal nedir ay nedir, bu milletin ışığı...
Türk Milleti bir Tanrı, bir de hilal aşığı...


6 Eylül 2015 Pazar, Türkiye-Hollanda Milli Maçı başlamadan...
 
Alp Aldatmaz

Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 14 Eylül 2015, 10:21:26
Dünyaya Türk Tuğra

Türkler at değildir ki, mahkum iki toynağa...
Bu mevzu çok derindir, inilirse kaynağa...

Bozkurt bilirler bizi, hürriyetin timsali...
Araştır dünyaları, yoktur Türk'ün emsali...

Uysal millet değiliz, dünya Türk'e kalır dar...
Ahlaksız şu Batı'ya, Türkler öğretmiştir ar...

Napolyon ilk darbeyi, söyle kimden yemişti!
Türk olmasa şu Asya, Fransa olur demişti...

Papalık Vatikan'a, İtalya'ya sıkışmış...
Bin yıl katoliklere, sade Türkler çıkışmış...

Vikingler durur muydu, söyle Türkler olmasa...
Karalarda deryada, Türk şehitler dolmasa...

Bilumum ilk icadlar, medeniyete dair...
Hatırlasanıza bir, neler diyor bak şair...

Türk gücü yıldırımdır, bir şimşektir çağında...
Sol yanında ülküsü, melekler var sağında...

Cihan yönetmek için, Türkler yaratılmıştır...
Bu uğurda da nice, Türk canlar satılmıştır...

Ne zaman birlik olsa, Türkleri bir incele...
Üç senede geçirir, koca dünyayı ele...

Korkuyorlar Türkler'den, tarih'i kinleri var...
Türk Tanrı'nın gözdesi, nice yüzbinleri var...

Hak hukuk ve adalet, Türk'ün yüreği özü...
Tanrı tutuşturmuştur, sönemezki Türk közü...

Tarihteki satveti, birkez daha analım...
Yaksın bizi tekrardan, odlar gibi yanalım...

Yeniden harlanacak, Türk ateşi dağlarda...
Ergenekon'um doğsun, yepyeni bu çağlarda...

Tahtına oturacağız, bu dünyanın tekrardan...
Ülküler gerçekleşir, güç alırız ikrardan...

İkrarlar verildikçe, bütün millet inanır...
Kutlu davalara da, binbir ömür adanır...

Bugün mahzun duruyor, Bozkurt belki yaralı...
Yaralı da avlanır, tutar deli maralı...

Biliriz biz ölmeyi, ve dahi öldürmeyi...
İhanet edenlerin, defterini dürmeyi...

Kaç okka ki yüreğin, köpek gibi havlarsın...
Bu sahte bir fiyaka, sanma Türk'ü tavlarsın...

Tanrı'nın armağanı, Türk daima öndedir...
Dünya tersine dönse, Türkler doğru yöndedir...

Uzaklaştıysan eğer, Türk duygulara uğra...
And olsun vurulacak, dünyaya bir Türk Tuğra...


11 Eylül 2015, yeni gün doğarken...
 
Alp Aldatmaz


----------------------------------------------------------------


Din Bezirganları Türk Düşmanı

Boşverin bu dünyayı, geçicidir bu alem...
Diye diye yazar hep, dinci bezirgan kalem...

Madem ki bir imtihan, bu dünya boş geçici...
İşte tam da bu yüzden, olunmalı seçici...

Türk'e islam anlatır, soyu bozuk kefere...
Savaşmayın diyor bak, Türk olan her nefere...

Türklük dediğin de ne, at çöpe diyor gitsin...
Arapçılık varolsun, ister gayrisi bitsin...

Bu din bezirganları, hak dinimi kullanır...
Fırsat eline geçse, Türk üstüne çullanır...

Kimlik aidiyeti, Türklüğümü vurdular...
Bu oyunu sadece, Türk üstüne kurdular...

Araplığı yok sayın, fikrini kusan var mı!
Türk olmak islam dine, verilen bir hasar mı!

En muhteşem düşmanlık, Türk Millete var haset...
Bu yüzden her dönem de, başa sarılır kaset...

Hasetlerinden evet, Resul Türkleri övdü...
Allah Ordumsun dedi, Türkler küffarı dövdü...

Kıskançlıktan diyor bak, islam Arap'a indi...
Türk dediğin nedir ki, şeytan yahutta cindi...

Türklüğü unutsunlar, Araplık tutturalım...
Ümmet takiyyesini, Türklere yutturalım...

Türk müslüman olunca, Arapta mı zimmeti!
Hem Türk kalırım hem de, peygamberin ümmeti...

Ümmet inanç belirtir, Türklüğü sildirmeyin...
Müslümanız biz zaten, aksini bildirmeyin...

Kimlik dinden kıymetli, düşünün bu lafımı...
Türk olarak seçerim, ben daima safımı...

Yeni nesil dünyada, verecekse imtihan...
Türk olarak vermeli, bilsin bunu tüm cihan...

Cehennemlik olalım, feda olsun bu nesil...
İlerde evladımız, Türk kalsın derdim asıl...

Türklük islama mani, engel teşkil etmiyor...
Türkken imanlıysam da, bezirgana yetmiyor...

Yitsin Türk kimliğimiz, kalmasın hiç dünyada...
Bezirganlar umutla, daim hep bu hülyada...

İncil de hak kitaptı, diliydi Aramice...
Saldırmayın Türkçeye, haydutça haramice...

Tevrat'ta hak kitaptı, İbranice rahmanmış...
O dönemde öyleymiş, geçici bir mihmanmış... (Mihman:Konuk)

Hendek Savaşında da, bak ne yapmıştı Resul...
"Kubbet'it Türkiye"yi, inkar edenler mesul...

Arap savaş bilmiyor, edemediler cihad...
Türkler ile büyüdü, islam yurdunda serhad... (Serhad:hudut,sınır)

Ebedi alem kadar, bu dünyanın önemi...
Geçirmemeli cihan, Türksüz hiçbir dönemi...

Bin senedir Türk yendi, haçlı şövalyeleri...
Nerdeydiler cenk vakti, Arap kavalyeleri... (Kavalye:kibar erkek)

Türk'te biziz islamda, değil tekelinizde...
Sevmem bezirganları, pistir sakalınızda...

Münker Nekir'e bile, çabuk Türkçe belletin...
Arapçılığa sabrı, kalmadı bu milletin...11 Eylül 2015, gece olurken...
 
Alp Aldatmaz


----------------------------------------------------------------Balkan'da


Balkan'a biz Kıpçak'la, Kuman'larla gelmiştik...
Haçlıların delinmez, miğferini delmiştik...
Ne büyük bir yurt idik, kocaman bir El'miştik...

Milyonla şehit verdi, Türk Milleti Balkan'da...
Ayyıldız'a renk oldu, akıtılan al kan da...

Akıncılar deliler, kırpmıyorlar gözünü...
Bütün Avrupa bilir, biz Türklerin özünü...
Savaş meydanlarında söyler Türkler sözünü...

Nice meydan savaşı, yaptıkta biz Balkan'da...
Nice surlar deldik biz, kırdık kılıç kalkan da...

Tatlı mıdır acı mı, rahat nedir bilmeyiz...
Türklük yolundan başka, bizler yola gelmeyiz...
Yedi düşman deşmeden, vallahi de ölmeyiz...

Nice Türk mezarı var, bugün aha Balkan'da...
Daha fazla varsa da, anca belki Talkan'da...

Dili olsa konuşsa, konuşsa ya Balkan'da...
Bu ateş bir Türk'te var, anca bir de volkan da...


12 Eylül 2015, akşam yelleri eserken...
 
Alp Aldatmaz


------------------------------------------------------------Dünya Düzeni ve Bir Dünya Düzüleni


Dünya kaldırmaz ki gardaş, herkes çok istiyor...
Mutluluğu bol olsun, dertleri yok istiyor...
Kim aç kalır fark etmez, karnını tok istiyor...

Bu dünyanın nüfusu, binlerine bin ekler...
Bol savaşlı yarınlar, vallahi bizi bekler...

Dinler inançlar filan ve bilumum bahane...
Mihrakların kaynağı, kullanılır şahane...
Ben ölmüşüm sen yanmış, eksilmiş birkaç hane...

Altı yedi milyarı, azaltmalı dört beşe...
Bu yüzdendir savaşlar, gelir işte peşpeşe...

Tek insanda vardır bu, acımasızca fikir...
Zenginliğe zenginlik, katılır işler tıkır...
Yalandan söyleniyor, binbir çeşitli zikir...

Pek çoğaldı dünyada, insanlığın nüfusu...
Biraz azaltmalıdır, diyor bak en doğrusu...

İktisadi siyasi, ekonomik tamamen...
Anlamıyor insanlar, anlatmamıza rağmen...
Papa bile diyor bak, şeytanlara bir amen...

Mutlu olunur mu hiç, idare ile azla!
Sen öl ki ben yiyeyim, birçoğunuzdan fazla...

Olur mu hiç okursan, ne olacak sanayi!
Kim inşaat yapacak, dikecek bu binayı!
Ben mi işçi olayım, okuma sen enayi...

Mutluluğun yoludur, olmalı çok üzülen...
Biri düzmüş düzeni, lazım işte düzülen...

Hastalık icad edip, satılmalı ilaçlar...
Tekne bende yat bende, fakir atsın kulaçlar...
Daha çok benim olsun, çoğalmalı ki açlar...

Altı milyar çok işte, azaltalım azalsın...
Birkaç milyar ölsün ki, geri kalan haz alsın...

Yöntemimiz çok bizim, bulundu bürokrasi...
Gizli uygulamalı, akıllı otokrasi...
Dillerde pelesenktir, uyduruk demokrasi...

Bu laf nasıl bağlanır, nasıl bitecek masal...
Dünyayı Türk yönetsin, dillere olsun mesel...


12 Eylül 2015, Cumartesi gecesi...
 
Alp Aldatmaz


----------------------------------------------------------

Yalnızkurt


Kurttur elbette Bozkurt, "yalnız"lık ona eştir...
Varsa ondan da yalnız, ya Tanrı, ya güneştir...
Yalnızkurt denilse de, Türklere hep kardeştir...
Yalnızkurtlar daima, tek başına yaşarlar...

Şehirler onu yorar, gönlü vardır dağlarda...
Sarayda da hoş olmaz, gönlü viran bağlarda...
Bugün yaşasa bile, gönlü eski çağlarda...
Yalnızkurtlar bu hisle, engelleri aşarlar...

Yüreğine sığmıştır, Tienşan Tanrı Dağı...
Bazen Volga nehridir, bazı da Vey Irmağı...
Ülküsü mefkuresi, Kızılelma durağı...
Uçmağ'da Türk Atalar, Yalnızkurt'a şaşarlar...

Adı üstünde Bozkurt, kahramandır ve merttir...
Kaya değildir fakat, bir o kadar da serttir...
Yalnızkurt tarifi zor, anlaşılmaz bir ferttir...
Bilinmez neyle hüzün, neyle coşup taşarlar...

Çok kalmak istemiyor, yoktur dünya hevesi...
Biliyor ki sayılı, fani dünya nefesi...
Dünyayı hep sayıyor, bir esaret kafesi...
Ölümlerle eğlenir, göz kırpmadan koşarlar...


13 Eylül 2015 Pazar sabahı,
 
Alp Aldatmaz


---------------------------------------------------------------


Cengiz Hanın Nesli, 1.Bölüm

Zaman içinde zaman, azınca da Fars Arap...
Zannedildi ki Türk'ün, Türklerin hali harap...

Tanrı buna dayanmaz, müdahale geliyor...
Ulu sesi gökleri ve yerleri deliyor...

Gök gürledi dört yanda, kanla doğdu avcunda...
Daha yiğit gelmedi, görülmez bu acunda...

Yesügey'in oğludur, kendi adı Temuçin...
Tanrı onu yarattı, yarattı Türklük için...

Dört oğlu var Börte'den, birbirinden yağızlar...
Bakamaz olur gözler, söyleyemez ağızlar...

Çuçi Çağatay Tuluy ve kahraman Ögeday...
Biraraya gelince, oluşurdu kurultay...

Tuluy Han'ın dört oğlu, zaman içinde doğdu...
Hepsi de ayrı ayrı, binbir düşmanı boğdu...

Arık Buka karındaş, "Möngke Tengri küçüdür"...
Sırasınca alınan hep Türklerin öçüdür...

Kubilay ve Hülagü, ikisi de akıncı...
Her yapılan akınla, alınıyor Türk hıncı...

Hülagü apayrıdır, güreşir boz ayıyla...
Beş Arap'ı vuruyor, gerdiği Türk yayıyla...

Hülagü ağabeyi, Möngke'den buyruk aldı...
Sonra ordu toplayıp, Fars'ın içine daldı...

Haşhaşiler zorluydu, kapanmış Alamut'a...
Alınamaz bu kale, diyor farslar her puta...

Hülagü Tuluy oğlu, Cengiz'in de torunu...
Halledecektir elbet, bu imkansız sorunu...

Hülagü gün batarken, Göktanrı'ya yakardı...
Yakarış'ı bitince, gökyüzüne bakardı...

Türk'ü yenmek ne mümkün, lazım belki bin pusu...
Hülagü hem kuvvetli, hem de çalışır usu...

Alamut Kalesi'ni, nihayetinde aldı...
Sonra da son görevi, Bağdat'ı almak kaldı...

Abbasi Halifesi, böbürlü sırıtarak...
Tersledi Hülagü'yü, kırnakça kırıtarak...

Hülagü'deki arzu, zaten iş bu yöndeydi...
Hazırlanan kuvvetler, Düceyil'de öndeydi...

Hülagü Han dedi ki, intikamım bugündür...
Tarihe kayıt düşün, bugün Türk'e düğündür...

Nerde Kuteybe hani? Curcan'ı hatırlayın...
Talkan'ın öç günüdür, Arap'ı satırlayın...

Kılıçlarımız biçsin, Arap kellelerini...
Kaldıramasın birdaha Türk'e ellerini...

Tanrı yaratmasaydı, Cengiz'i ve neslini...
Araplar her fırsatta, yapardı bin mislini...

Büyük müjdeler olsun, Türk Budun gözün aydın...
Cengiz yasalarını, bu illere de yaydın...


14 Eylül 2015, tan atarken...
dipnot:
"Möngke Tengrinin küçüdür" sözü Cengiz Han Yasalarında geçer,
"Ulu Tanrı'nın adıyla(gücüyle)" demektir. Cengiz tanrıtanımaz olanlar, yani ateistleri idam ettirirdi, dinlere karışmaz fakat hiç inanmamayı kalbul etmezdi.

kırnak=oynak cilveli cariye, karavaş
 
Alp Aldatmaz,


Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 22 Ekim 2015, 09:14:02
Devlet mi Millet mi

Devlet bize babadır, kurucusu Mevla'dır...
Vatan bize anadır, millet ona mevladır...
Buna katılmayanın yokolması evladır...

Devlet doğru oldukça, daima safındayız...
Yanlışa düşerse de, millet tarafındayız...

Allah birdir Devlet bir, hem düstur hem kıvancım...
Ebed-Müddet Devlet'i, Allah kurdu inancım...
Hain, iktidar ele geçirirse utancım...

Devlet doğru yerdeyse, devletin safındayız...
Devlet yanlış yerdeyse, millet tarafındayız...

Bazı doğrudur sanıp, yanlışa savrulursun...
Atatürk'ü örnek al, incelersen bulursun...
Sine'i Millet ile hainden kurtulursun...

Devlet doğrulardaysa, canla başla safında...
Devlet yanlışa düşse, milletin tarafında...

Çok destanlar yaptıkta, yazabilmekte önem...
Türk volkanım ateşim, daim kordu her dönem...
Elli bin yıldır yanar, söyleyin nasıl sönem...

Devletim doğrudaysa, devletin safındayız...
Yanlışını görürsek, millet tarafındayız...

Maziye uzanalım Uygur Han'a ve Mu'ya...
Anav Türkmen'leriyle kavuştuk biz beş suya...
Hayy'dan gelmiştir Türkler, son durak varır Hu'ya...

Daim kaim devletim, doğruysa safındayız...
Hatasını gördükmü, millet tarafındayız...

Karasuk, Andronovo, hep Türk'ün kültürüdür...
Medeniyet mucidiyiz bundan ötürüdür...
Bozkurt sembol, Türk insan türünün en hürüdür...

Devlet doğru oldukça, devletin safındayız...
Yanlışa düşerse de, millet tarafındayız...

Ya Mohaç'ız ya Varna'yız ya Çaldıran'ızdır...
Nefer düşer bayrak düşemez, kaldıranızdır...
Savunmak geç kalmışlık, mutlak saldıranızdır...

Devlet doğru yöndeyse, biz devlete yakınız...
Devlet yanlış yoldaysa, sefer'iyiz akınız...

Devlet kutsaldır Türk'e, sözlerimin sadedi...
Hükm'ü Devlet'e biat, eder millet adedi...
Yıktırmaz biz yıkarız, hatırla bir kim dedi!

Devlete can feda varlığımızla safında...
Yanlış yola saparsa, milletin tarafında...


30 Eylül 2015, öğle saatleri...
 Alp Aldatmaz==========================================


Dünyayı Yıkar Tekrar Var Ederiz

Yüz doğruya bir yanlış, sinsice sıkıştırır...
Bu hain zevat varya, gâvurla kırıştırır...

Bunları kim doğurdu, kimdir ana babası!
Uzundur bu mevzu, Türk'e düşmanlık çabası...

Uludur Türk'ün Soyu, oyunları bozarız...
Gün gelir alayını, yurdumuzdan kovarız...

Bir millete var ise, eğer güdülen kasıt...
Dilini bilen ajan, yetiştirilir basit...

Türkçe bilen ajanlar, yurdumuzda fink atar...
Türk görünen bu itler, bizi daima satar...

Ayşe olur Fatma'dır, Ali Veli Mustafa...
Kafa buluyor bunlar, resmen bizimle kafa...

Sevgi adalet barış, bizim icadımızdır...
Sizinkini bilemem, TÜRK bizim adımızdır...

Biz herşeyi sizlerden, daha iyi yaparız...
Canlıları severiz, Yaradana taparız...

Uğraş didin milletin aklını da karıştır...
Bir adımız Savaş'sa, diğeri de Barış'tır...

Gerilir mi a oğul ıslak yay'ın kirişi...
Çıkış yolu ne peki, nerde peki girişi...

Kuyruk acısı vardır, çünkü bunlar yılandır...
Türk üstüne kurulan oyun, kapsamlı plandır...

Bozarız biz ey Batı, duy bizi gün Doğu'su...
İşlemez Türk yüreğe, yad yabanın ağusu...

Varoldukça Türklerde, mangal gibi bir yürek...
Daha çok sinsileşip kalleşleşmeniz gerek...

Siz ölümden korkarken, biz zevkle kurşun yeriz...
Dünyayı yıkar sonra tekrardan var ederiz...


17 Ekim 2015,
 Alp Aldatmaz==========================================


Şehadete Dair, Şehadete Doğru

Yurt için millet için, ölmek acep ne hoştur...
Milliyet aşkı ile, çarpan yürek sarhoştur...
Haydi durma evladım, sen bu uğurda koştur...
Zevke sefaya tamah, etmek ne kadar boştur...

Esrik yaratılmışız, biz Türklüğün aşkına...
Bu aşk sonsuz mutluluk, doyulmazki meşkine...
Diz vururda gireriz, varlık döner şaşkına...
Uçmağ denilen yerde, Gök Tanrı'nın köşküne...

Türk'ün Töresi böyle, şehitlik alınmalı...
Yahut gazi olupta, meydanda salınmalı...
Gelenekler sürmeli, böylece kalınmalı...
Değişmeyiz uğrunda, fedadır dünya malı...

Bu mimval üzerine, yapar Türk seferleri...
Korkusuz ve kararlı, baksana neferleri...
Candan geçebilenler, doğurur zaferleri...
Vaktinde ölmesini, bilir Türk askerleri...

Allah katında varsa, özel olan bir hatır...
Ne cami ne türbedir, ne ziyaret ne yatır...
Şehadet şerbetini, Rasulullah uzatır...
Kiramen Katibin'de şehit yazar tek satır...


29 Eylül 2015, yeni şehit haberi alınca...
Alp Aldatmaz===========================================Türk Gibi Ölürüz

Türk yüreğin yongası, çekik gözlü yar mıdır...
Kılınç kuşak pusatsız, hiç emniyet var mıdır...

Tanrı suyu verilmiş, altın örste döğülmüş...
Türk'ün silah pusatı, tüm acunda öğülmüş...

Varıp bir sual edin, Kara Uygur Ozan'a...
Kopuz mu yoksa kılınç mı lazım Türk kızana...

Kopuz Türk Budun için, hatırlatır deyişler...
Kılınçsız olur mu hiç, vuruş kırışlı işler! ?

Zahiren pusat kılınç lakin batınen ustur...
Gereğinde kullan Türk, Tanrı'da verir düstur...

Türk'üz, ki aman dileyene güç kullanmayız...
Tek kişilik düşmana, birlikte çullanmayız...

Kalleşlik yapılırsa, yapıversin ne çıkar...
Kalleşçe galibiyet, Türk'ün canını sıkar...

Türk doğrudur dürüsttür, Tanrıkut'uz bu yüzden...
Düşmanlar bilir bizi, korkarlar ölümüzden...

Bozkurt ordu kurunca, düşman itin hırlatır...
Savaş Türk'e şanlı tarihini hatırlatır...

Farkeder mi şu tepe, sınır karakolunda...
Hafaza melekleri, Türk Ordunun solunda...

Tanrı bizi biliyor, bizde O'nu biliriz...
Türk doğduk Türk yaşadık, Türk gibi de ölürüz...


28 Eylül 2015, günün son saati,
Alp Aldatmaz=======================================Sebil Kanımız

Kim diyorsa bitti, bitmez bitemez...
Her daim çağlar sebil Türk kanımız...
Türkler hep burdadır, gitmez gidemez...
Her nesil çağlar sebil Türk kanımız...

Sakarya meydan ve Dumlupınar'da...
Türk'ün mührü var çalıda çınarda...
İkibinonbeşte Türk'ü sınarda...
Her asır çağlar sebildir kanımız...

Anadolu Türk'tür, Türk'ün tapusu...
Bu yüzden her karış, Türk'ün namusu...
Edirne'den Kars'a kurulsa pusu...
Aksın çağlasın, sebildir kanımız...

Gökte hilal varsa, Türk'e helal var...
Ak gömleği var, birde kara şalvar...
Türk'e vurma dersen, boyun eğ yalvar...
Savaş vaktinde, sebildir kanımız...

Düşmanın cinsi elbette mühimdir...
İçimizde hain, durum vahimdir...
Yaradan haklıya, Türk'e rahimdir...
Vatan uğruna sebildir kanımız...

Alp der ki bu itler, değiller kardeş...
Kardeşe bacıya feda canımız...
İçimize girmiş bir yığın kalleş...
Bu mücadelede, sebil kanımız...


26 Eylül 2015, Cumartesi
Alp Aldatmaz=====================================


Atatürk Aşkı Ayet

Zerreyi de yaratan, o ilahi adalet...
Bizatihi vermiştir, Atatürk'e asalet...

Ay yüzü ve gök gözü, ki Tanrı'nın nurudur...
Yüz yıl sonrası hala, Türklüğün onurudur...

Baş'tı o herşeyiyle, her halinde güzellik...
Tanrı nasip etmiştir, doğuştan bir özellik...

Ki soruldu neydendir, özelliğiniz sizin...
Türk olarak doğmakmış, Tanrı'dan özel izin...

Herkes birşeyler sever, gönül açıktır aşka...
Atatürk'te Türk aşkı, anlatılmaz bambaşka...

Yaratmadı ki Tanrı, Türk'ten güzel bir varlık...
Türk olarak doğmuşuz, en yüce bahtiyarlık...

Türk olmayan anlamaz, idrakinde zorlanır...
Türk'ün sinesi özü, alev gibi korlanır...

Li külli kavmün had, Ata'yı anlatan ayet...
Vesayet ve velayet, elindedir nihayet...

Unutulamayacak, unutulmayacaksın...
Her doğan Türk yüreği, Atatürk aşkı yaksın...


27 Eylül 2015, Pazar
Alp AldatmazBaşlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 05 Kasım 2015, 14:30:44
Şairlerle Gezinti

Aheste çek kürekleri Yahya Kemal uyuyor...
Kim demiş uyku derin, yine bizi duyuyor...
Mohaç ufkunda verir, akıncılarla mola...
Muhakkak koyulur, sonra tekrardan yola...

Arif Nihat Asya muhakkak bir fetihtedir...
Kimbilir hangi destanda, hangi tarihtedir...
Ayyıldız'a baksana, nasılda süzülüyor...
Şair bir an unutsa, derinden üzülüyor...

Bekir Sıtkı Erdoğan, hiç laf etmese olur...
Ki bakışları bile, Türk olan bir yol bulur...
Cevap verir sorsana, hele bak bir niçin de...
Farkı Türk demek yetmiş-iki şair içinde...

Garb medeniyetindendir, islam ümmetinden...
Lakin Ziya Gökalp daima Türk Milletinden...
Kalbidir cennet olan, çünkü sevginin İl'i...
Her Türk gibi Gökalp'te, ziyadesiyle deli...

Yurdakul bir abide, hem Mehmet hem Emin'dir...
Cenk vakti durmaz evde, ki ettiği yemindir...
Vatan aşkı esastır, başka bir yaran olmaz...
Diyor bak şiirde, Tanrı evi viran olmaz...

Bir doğrunun imanı, düzeltir bin eğriyi...
Karakoç'un nasihati, alır tüm ağrıyı...
Anlatılmaz O'nun aşkı yirmidokuz harfle...
Ülküsünü postaladı ozan garip zarfle...

Gönlümüzde tanıdık yaraların kanını...
Atsız'la duyduk tekrar, Türk'ün yüce şanını...
Vaktiyle bir Atsız varmış diyoruz biz ne hoş...
Anılınca Uçmağ'da Atsız oluyor sarhoş...

Yeline Ergenekon, Ergenekon yeline...
Canımız kurban olsun, kutlu Ülkü yoluna...
Dilaver Cebeci girerdi Bozkurt postuna...
Nasihat ediyor bak, şiirlerde dostuna...

Almaszade Türklerin en büyük şairidir...
'Qara Dastan' bize haklı sitem şiiridir...
Satvetine yüz çevirmiş Türklüğün zaman hey...
Goca Türk Milletinin düştüğü dert yaman hey...

Selam olsun aleykümselam darağacına...
Behrudi ortak et bizi duyduğun acına...
Yuhularında gördüğün ağzı ateş o kurt...
Bir asırdır beklenen, beklediğimiz Bozqurd...

Niyazi Yıldırım'la silkindik bir doğrulduk...
Öz Türk mayamızla biz yeni baştan yoğrulduk...
Kavuşturmak için Türklüğü yeni bir nur'a...
Üfleriz biz çağında, İsrafil'siz de sur'a...

Alp der ki sular aka aka bulur yatağı...
Yaşayacaktır Türkler tekrar bir altın çağı...
Ben ölsem sende ölsen, ne çıkar vurmasa kalp...
Türk Milleti yetiştirir milyonla yeni Alp...


2 Kasım 2015, sabah saatleri...
Alp Aldatmaz


==============================================Yakarış (2)

Dirilt ölmüş Türkleri, açıp bir eski devir...
Tanrım kudret sendedir, zamanı geri çevir...

Tanrı'nın kırbacıyız, gereğinde gazabı...
Eza ceza yetmez mi, bitsin Türk'ün azabı...

Yeryüzünde kaldı mı dinini yaşatmadık! !
Nereyi gösterdin de biz Türkler kuşatmadık! !

Türk'ün varlığı dahi, dünyalarca vecize...
Esirgeme Türkler'den, yarattır bir mucize...

Ağaçlar da konuşsun, dağlar dahi konuşsun...
Birleşsin Turan'lılar, Türk Birliği oluşsun...

Tükensin hiç kalmasın, bitsin artık derdimiz...
Üçyüzmilyonluk Irkız, kutlu her bir ferdimiz...

Türk olmayan kuş dahi, uçamasın yurdumda...
Türkçe ulusun dağda, dolanan Bozkurdum da...

Bulutlar hiç olmasın, Türkçe şekillenmezse...
Yağmur bile yağmasın Türkçe çiselemezse...

Sevindirme sırtlanı, tilki yahut çakalı...
Türk gibi uzatmalı bıyıkları sakalı...

Binbir destan yazıldı, demesinler nafile...
Gönder yeniden bize, Kür Şad'lı bir kafile...

Dirilt ölmüş Türkleri, açıp bir eski devir...
Tanrım kudret sendedir, zamanı geri çevir...

Rüzgârlar Türkçe essin, Türkçe kopsun fırtına...
Tanrı zafer yüklemiş, Türk soyunun sırtına...

Gökte Tanrı yerde Türk, olmazları oldurur...
Doldurulan ne varsa, Türk adilce doldurur...

Arılar karıncalar, börtü böcek varlıklar...
Hüviyeti Türk olsun, çektirmeyiz darlıklar...

Irmakları Türkçe akıt ki Tanrım çağlasın...
Su Türk olduğu için, mutluluktan ağlasın...

Başka kimlik hüviyet ve Türkçe'den gayrı dil...
Kabul edemem Tanrım, isyan sebebidir bil...


31 Ekim 2015 Cumartesi'nin son saati...
Alp Aldatmaz


============================================


Olsam

Yaşarken türlü türlü, hayallere dalınır...
Bozkurtların kurduğu, delice bir düş olsam...
Canlar ölümsüz imiş, ruh olarak kalınır...
Gelince ölüm vakti, Uçmağ üzre kuş olsam...

Bir kalk buyruğu gelir, Tanrı'nın kudretidir...
Doğan ölecek mutlak, insanın fıtratıdır...
Varılacak nihayet, yer Tanrı'nın katıdır...
Zaferlere and içmiş, bir tümende baş olsam...

Edilmek istenince, anayurttan yerinden...
An olur içli içli, bazı daha derinden...
Son akında vurulup, feda olmuş serinden...
Türk şehide ağlayan, bir çift gözde yaş olsam...

Maziyi hatırlatan, dimdik bir anıt gibi...
Türlü mevzular için, bilindik kanıt gibi...
Binbir suallere de, verildik yanıt gibi...
Ötüken'e dikilen, bir abide taş olsam...

İçimde bir uhdedir, benim ah'ı zarımdır...
Giremediysem eğer, tam değildir yarımdır...
Anılırsa Alp adım, ben daima varımdır...
Bir gönüle sığıpta, ilelebet tuş olsam...


27 Ekim 2015, gece vakti...
Alp Aldatmaz========================================


Türk Evlatlara

Tuna'yı da İdil'i de...
Hele sen büyü de evlat...
Uhde elbet Midilli'de...
Hele sen büyü de evlat...

Burgaz'dan çıkınca yola...
Varna'da veririz mola...
Şumnu'ya dönülür sola...
Hele sen büyü de evlat...

Deliorman'dır burası...
Pehlivanların yuvası...
Plevne Bozkurt ovası...
Hele sen büyü de evlat...

Önce Rusçuk'a dönelim...
Ordan Niş'e yönelelim...
Priştine'de dinlenelim...
Hele sen büyü de evlat...

Burda duran bu kaleler...
Kırda açan her laleler...
Hepsi de Türkleri bekler...
Hele sen büyü de evlat...

Pula Limanı'na değin...
Bizimdi evladım öğün...
Yine gelir altın çağın...
Hele sen büyü de evlat...

Macar toprağın bölüşür...
Kafirse ödeyip öşür...
Türksüz duramaz ki üşür...
Hele sen büyü de evlat...

Belgrad'dan Bosna'ya dek...
Mostar Köprüsünden geçek...
Türk kokar burda her çiçek...
Hele sen büyü de evlat...

İşkodra Üsküp Görüce...
Manastır'a varsak gece...
Selanik gönlümde ece...
Hele sen büyü de evlat...

Rodos Girit sonra Sakız...
Malta'ya da uzanırız...
Tunus'a da bak yakınız...
Hele sen büyü de evlat...

Akdeniz'i göl yaparız...
Sonra kuzeye saparız...
Biz hep Türklüğe taparız...
Hele sen büyü de evlat...

Kafkaslar'a gelir sıra...
Aras'la birleşir Kura...
Tiflis'te çıkarız sura...
Hele sen büyü de evlat...

Çok özledim Kazbek Dağı...
Ata'larımın Otağı...
Kafkaslar Türk'ün yatağı...
Hele sen büyü de evlat...

Erivan'da biraz sinip...
Sonra küheylana binip...
Hazar'a doğruca inip...
Hele sen büyü de evlat...

Neftçala'dan Erdebil'e...
Bu aşkla kim gidebile...
Burda Türk'tür yağmur bile...
Hele sen büyü de evlat...

Tebriz'de soydaşlar bekler...
Urmiye'de Türk yürekler...
Sulduz'da tutar dilekler...
Hele sen büyü de evlat...

Kazvin'de var çok Türk mezar...
Hemedan'a değmez nazar...
Dört tarafın Türk'tür Hazar...
Hele sen büyü de evlat...

Buralar hep Azerbaycan...
Karış karış Türk'tür mircan...
Mahabad'dan sonra Zencan...
Hele sen büyü de evlat...

İsfehan'dan ta Şiraz'a...
Kirman'da çıkar maraza...
Cenkten sonra dur namaza...
Hele sen büyü de evlat...

Bağdat'a değin uzanıp...
Genç Osman'ın ruhun anıp...
Kerkük'te Türklüğe kanıp...
Hele sen büyü de evlat...

Tuzhurmatı'm Telafer'im...
Süleymaniye neferim...
Basra'ya olsun seferim...
Hele sen büyü de evlat...

Irak'ın Azerbaycan'ı...
Unuttuysan bizi tanı...
Salınsın bir Türk Hakan'ı...
Hele sen büyü de evlat...

Aklımda kalır hep Musul...
Bu duruma kürtler mesul...
Tekrar anar bizi Resul...
Hele sen büyü de evlat...

Mekke seni alacağım...
Bin yıl daha kalacağım...
İster isen öleceğim...
Hele sen büyü de evlat...

Horasan'dan Aşka-Abad...
Merv'de yapıp yeni icad...
Türkmenlerle edip biat...
Hele sen büyü de evlat...

Semerkand'dan Buhara'ya...
Topla Türk'ü biraraya...
Taşkent'i koydum sıraya...
Hele sen büyü de evlat...

İnelim Efgan El'ine...
Doyma Eftalit yeline...
Amu-Derya'nın seline...
Hele sen büyü de evlat...

Talkan'dan sonra Kunduz'a...
Kandahar benzer gündüze...
Yeter mi oğul bin dize...
Hele sen büyü de evlat...

Amu-Derya'm Ceyhun'uma...
Şimalde kavuşup cuma...
Tekrar geçsek bir hücuma...
Hele sen büyü de evlat...

Burdan ileri gidemem...
Oğul sana da diyemem...
Öncekiler olsun tamam...
Hele sen büyü de evlat...

Ceyhun'un öteki yüzü...
Türk'tür hep ateşi közü...
Sabret oğul işin özü...
Hele sen büyü de evlat...

Burdan öte öyle bir yurt...
Türkçe konuşur kuzu kurt...
Hepsi birer birer Bozkurt...
Hele sen büyü de evlat...

Kalbimizde vardır iman...
Gönlümüzde daim Turan...
Kökböri bolsıngıl uran...
Hele sen büyü de evlat...


16 Eylül 2015, yeni günün ilk saati,
Alp Aldatmaz=======================================


Mürüvvet Kekilli

Atatürk Adana'da, otuzaltı senesi...
Görmüş Mürvet bebeği, anlatırmış nenesi...

Mürüvvet Kekilli, Bozkurtların anası...
Demediler kadındır, tarandı bak hanesi...

Suçu Ülkücü olmak, haketmişti ölümü...
Gün gelirde çekilir, bir ikinci bölümü...

Yörük ana Yörük bacı Türkmen Yörük kızı...
İçimizde diner mi, sızım sızım bu sızı...

Fırtınalı yıllarda, kadınları vururlar...
Sonra ne hikmettir ki, insanlık der dururlar...

Çamlıca Mehtabı'nı, gazeli bir okurdu...
Sanırsın musikiyi, Mürüvvet hanım kurdu...

O ne gırtlak o ne ses, meydanları coşturur...
Bozkurtların aşkına, konserlere koşturur...

Sanatçıdır kadındır, demeden can aldılar...
Beş yavrusu çocuğu, hepsi öksüz kaldılar...

Şahballı eserleri, en bilinenleridir...
Mürüvvet Asena'mız, çok Er'den ileridir...

Fatıma'tüz'Zehra'nın kıymeti indimizde...
Ebediyyen anamız, yaşıyor içimizde...

Yüreği yetiyordu, değil işin süsünde...
Evliya sayılıyor, Bozkurt Amentüsünde...

Hem Türk'tü hem müslüman, öz cumhuriyet kızı...
İçimizde diner mi, sızım sızım bu sızı...

Otomatik silahlar, hanesine daldılar...
Sanatçıdan kadından, intikam mı aldılar...

Komada yattı bir ay, tam bir ay can çekişti...
Bu olayı duydukça, dava aşkım pekişti...

Tam ihtilal gününde, göçtü artık şehitti...
Oniki Eylül günü, Allah buna şahitti...


5 Kasım 2015, sabah vakti...
Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: o.öcal - 06 Kasım 2015, 04:31:47
Ata yurdum Tanrı dağım Yağıdaki Türkistan
Bengi Turan Öksüz kalmış Şuracıkta bir diyar
Asil kurdum Gök bayrağım Doğudaki Türkistan
Tuğ kaldıran Kurşun almış Bin belayı bir sayar 
 


Bu güzel sayfayı yenilemiş olalım on şiirle.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Kurtkaya - 06 Kasım 2015, 11:37:29
Otağın bir yanında Vuslatice, öbür yanında Selçuk Atalar Aşkına. Berekete bakın!
Türk şiirinin en coşkun eserleri Gökbörülerin Otağında, Huntürk'de, yayımlanıyor.
Ne mutlu bize ki kalemlerini Türklüğün hizmetine verip, varlıklarını Türkçülük davasına adamış iki değerli şairimiz var. Yaşasınlar...
İyi ki varsınız Osman Bey!
İyi ki varsınız Alp Bey!
Tanrı Yüce Türk'ünü Korusun!
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 08 Kasım 2015, 14:43:50
Pazar pazar kandaşlarımı güldüreyim.

Türk Olunmaz Doğulur

Kürde Türklük versen de,
Diyecek ne haddime...
Binbir defter dürsen de,
Uymaz Türk mukaddime...

Arnavud'a Türk desen,
Elbette mağrurlanır...
Türkçe bir iş dilesen,
Yapamaz gururlanır...

Türk olur Ermeni'den,
Özgüven var saç kara...
İzle biraz yeniden,
Açık verir maskara...

Gürcü ezik büzüktür,
Her kıvama tav olur...
Türk Gürcü'den büyüktür,
Gürcü Türk'e av olur...

Arap dinden dem vurur,
Sanıyor ki kandırır...
Türk Araba gem vurur,
İçten içe yandırır...

Çerkes Türk olur mu hiç,
Kara kalpak takmayla!
Sülün olur mu piliç,
Horoz gönlü yakmayla!

His ve şuur da derken,
Lakin kan meselesi...
Anan cima ederken,
O baban meselesi...


8 Kasım 2015, zevkli Pazar göndermeleri...
Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: [Hun Türk] - 09 Kasım 2015, 12:48:54
 ;D okkalı laf oturması gibi. Kısa ve öz..
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 11 Aralık 2015, 19:47:17
Hüseyin Nihal Atsız ile Söyleşi

Yaşarken daha azdı, seni anlayan seven...
Bugün yüzbinler sana, nasıl duyuyor güven...

Artık değiştirelim Onbir Aralık’ları...
Işıldasın parlasın bitsin karalıkları...

Öldü demek istesem, öldün desem ölmezsin...
Türk Irk’ının halini, görüyorsun gülmezsin...

Yaşamak mı sayılır, et kemiğe bürünmek...
Nice yaşayan varki, tek yaptığı sürünmek...

Fikri yaşıyor ise, ölmez öyle bedenler...
Atsız varolacaksın, var çünkü yad edenler...

O nasıl bir mezardır, ne kadar güzel kabrin...
Hak kabul edilirdi eğer olsaydı kibrin...

Karacaahmet’teki en güzide bir mevki...
Biz hayat sürenlere veriyor ölme şevki...

Ölümü kıskandırır o caminin bahçesi...
Senin yanında yatmak ölümlerin Türkçesi...

Sançar beğim yanında, Tanrı Dağ şahikası...
Tin’ine yoldaş hemde, sin’inin lahikası...

Hani diyorlardı ya, sendin islama engel...
İslam bugün zavallı takılı binbir çengel...

Sanki şeytan pençesi ve o hain kancalar...
Üstüne doğrultulan namlular tabancalar...

Atsız Ata sen yokken birbirimizi yedik...
Kendi surlarımızda açtık kocaman gedik...

Unuttuk öğrettiğin nice kahpe düşmanı...
Örselendi kutlu aşk, Türkçülüğün imanı...

Kırık keman bozuk saz, kopuk telli bir kopuz...
Hanımları sorma hiç, ev erkeği çoğumuz...

Seksende bir ihtilal, çok acılar yaşadık...
Kaç büyük badirede dizginleri boşadık...

Güzel haberler de çok, hangisinden başlasam...
Telaş etme olur mu, birazcık yavaşlasam...

Hani hain Moskof’un vardı ya Sovyetleri...
Yerle yeksan oldular, kırıldı kuvvetleri...

Çin bilinmez şekilde sinsi sinsi büyüyor...
Uygur Türk’ü perişan yüzleri hiç gülmüyor...

Türkeli’nin İl’leri azadlığı kazandı...
Beş tane Türk Devleti Türklük ile bezendi...

Kırgız El’im çok fakir, Türklükten utanıyor...
Beş milyonlar, çeyreği belki de uyanıyor...

Azerbaycan birazcık kapalı kutu gibi...
Dibi görülemeyen bir dipsiz kuyu gibi...

Türkmenistan Hazar’da Azerbaycan’a kızgın...
Düşman gibiler sanki, bizi ediyor üzgün...

Özbeğ’ler en vahimi, bir hain iktidar var...
Nüfusları karışık, Çinli Rus muktedir var...

Kazakistan bulmadı yirmi milyon nüfusu...
Fakat yine en sağlam, kullanıyor Türk usu...

Gelelim anavatan sorma sakın ne halde...
İlan edilmemişte say ki şimdi OHAL de...

Seksenlerde başladı Asala lağvedildi...
Pekaka dedikleri bir bela getirildi...

Ermeniler ustaca, kendini unutturdu...
İçinde Ermeni’li bir kürt örgüt kurdurdu...

Kürtçe bir dil yapıldı, kanalları bile var...
Milletim anlamıyor bu işte bir hile var...

Böğürme sesi gibi, bildiğin fars kusmuğu...
Türklerde heveslenip öğreniyorlar çoğu...

Komşu ülkeler hala bilinçli Türk düşmanı...
Bizde savaş tukaka, öz mazinin pişmanı...

Atsız Atam buradan size büyük sitem var...
Duyurmak istiyorum önemli iletim var...

Ne zaman uğurlasak Uçmağ’a bir şehidi...
Siz oluyormuşsunuz, öte alem şahidi...

Şüheda Türk evlatlar, neden size uğruyor...
Burda birkaç Türkümsü kıskanıyor olmuyor...

Atsız Atam bir konuş, Uçmağ’da ervah ile...
Mecal takat kalmadı, kaldık bir eyvah ile...

Versin kutlu Atalar, bize yeni bir fırsat...
Kür Şad istiyoruz biz, vallahi de bir Kür Şad...

Bizden bıkıp usanma, usanırsan nafile...
Yakında geliyoruz, Uçmağ’a bir kafile...

Burda nice kıyamet, ha koptu ha kopacak...
Uçmağ’a erken varan, güzel yeri kapacak...

Atalara ulaştır, bizden binlerce selam...
Gelinceye kalsın mı, hususi birkaç kelam...

Kırk yılını doldurmuş sensizliğin tarihi...
Adın sanın yaşıyor bilindi tevarihi...

İnce aylar dolunsun Atsız Ata şanına...
Türklük için can verip geleceğiz yanına...

Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: o.öcal - 11 Aralık 2015, 22:45:27
Ruhu Şad olsun. Yüreğine sağlık Alp bey.Hüseyin Nihal Atsız ile Söyleşi

Yaşarken daha azdı, seni anlayan seven...
Bugün yüzbinler sana, nasıl duyuyor güven...

Artık değiştirelim Onbir Aralık’ları...
Işıldasın parlasın bitsin karalıkları...

Öldü demek istesem, öldün desem ölmezsin...
Türk Irk’ının halini, görüyorsun gülmezsin...

Yaşamak mı sayılır, et kemiğe bürünmek...
Nice yaşayan varki, tek yaptığı sürünmek...

Fikri yaşıyor ise, ölmez öyle bedenler...
Atsız varolacaksın, var çünkü yad edenler...

O nasıl bir mezardır, ne kadar güzel kabrin...
Hak kabul edilirdi eğer olsaydı kibrin...

Karacaahmet’teki en güzide bir mevki...
Biz hayat sürenlere veriyor ölme şevki...

Ölümü kıskandırır o caminin bahçesi...
Senin yanında yatmak ölümlerin Türkçesi...

Sançar beğim yanında, Tanrı Dağ şahikası...
Tin’ine yoldaş hemde, sin’inin lahikası...

Hani diyorlardı ya, sendin islama engel...
İslam bugün zavallı takılı binbir çengel...

Sanki şeytan pençesi ve o hain kancalar...
Üstüne doğrultulan namlular tabancalar...

Atsız Ata sen yokken birbirimizi yedik...
Kendi surlarımızda açtık kocaman gedik...

Unuttuk öğrettiğin nice kahpe düşmanı...
Örselendi kutlu aşk, Türkçülüğün imanı...

Kırık keman bozuk saz, kopuk telli bir kopuz...
Hanımları sorma hiç, ev erkeği çoğumuz...

Seksende bir ihtilal, çok acılar yaşadık...
Kaç büyük badirede dizginleri boşadık...

Güzel haberler de çok, hangisinden başlasam...
Telaş etme olur mu, birazcık yavaşlasam...

Hani hain Moskof’un vardı ya Sovyetleri...
Yerle yeksan oldular, kırıldı kuvvetleri...

Çin bilinmez şekilde sinsi sinsi büyüyor...
Uygur Türk’ü perişan yüzleri hiç gülmüyor...

Türkeli’nin İl’leri azadlığı kazandı...
Beş tane Türk Devleti Türklük ile bezendi...

Kırgız El’im çok fakir, Türklükten utanıyor...
Beş milyonlar, çeyreği belki de uyanıyor...

Azerbaycan birazcık kapalı kutu gibi...
Dibi görülemeyen bir dipsiz kuyu gibi...

Türkmenistan Hazar’da Azerbaycan’a kızgın...
Düşman gibiler sanki, bizi ediyor üzgün...

Özbeğ’ler en vahimi, bir hain iktidar var...
Nüfusları karışık, Çinli Rus muktedir var...

Kazakistan bulmadı yirmi milyon nüfusu...
Fakat yine en sağlam, kullanıyor Türk usu...

Gelelim anavatan sorma sakın ne halde...
İlan edilmemişte say ki şimdi OHAL de...

Seksenlerde başladı Asala lağvedildi...
Pekaka dedikleri bir bela getirildi...

Ermeniler ustaca, kendini unutturdu...
İçinde Ermeni’li bir kürt örgüt kurdurdu...

Kürtçe bir dil yapıldı, kanalları bile var...
Milletim anlamıyor bu işte bir hile var...

Böğürme sesi gibi, bildiğin fars kusmuğu...
Türklerde heveslenip öğreniyorlar çoğu...

Komşu ülkeler hala bilinçli Türk düşmanı...
Bizde savaş tukaka, öz mazinin pişmanı...

Atsız Atam buradan size büyük sitem var...
Duyurmak istiyorum önemli iletim var...

Ne zaman uğurlasak Uçmağ’a bir şehidi...
Siz oluyormuşsunuz, öte alem şahidi...

Şüheda Türk evlatlar, neden size uğruyor...
Burda birkaç Türkümsü kıskanıyor olmuyor...

Atsız Atam bir konuş, Uçmağ’da ervah ile...
Mecal takat kalmadı, kaldık bir eyvah ile...

Versin kutlu Atalar, bize yeni bir fırsat...
Kür Şad istiyoruz biz, vallahi de bir Kür Şad...

Bizden bıkıp usanma, usanırsan nafile...
Yakında geliyoruz, Uçmağ’a bir kafile...

Burda nice kıyamet, ha koptu ha kopacak...
Uçmağ’a erken varan, güzel yeri kapacak...

Atalara ulaştır, bizden binlerce selam...
Gelinceye kalsın mı, hususi birkaç kelam...

Kırk yılını doldurmuş sensizliğin tarihi...
Adın sanın yaşıyor bilindi tevarihi...

İnce aylar dolunsun Atsız Ata şanına...
Türklük için can verip geleceğiz yanına...

Alp Aldatmaz

Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: Üçoklu Börü Kam - 12 Aralık 2015, 15:27:21
Hüseyin Nihal Atsız ile Söyleşi

Yaşarken daha azdı, seni anlayan seven...
Bugün yüzbinler sana, nasıl duyuyor güven...

Artık değiştirelim Onbir Aralık’ları...
Işıldasın parlasın bitsin karalıkları...

Öldü demek istesem, öldün desem ölmezsin...
Türk Irk’ının halini, görüyorsun gülmezsin...

Yaşamak mı sayılır, et kemiğe bürünmek...
Nice yaşayan varki, tek yaptığı sürünmek...

Fikri yaşıyor ise, ölmez öyle bedenler...
Atsız varolacaksın, var çünkü yad edenler...

O nasıl bir mezardır, ne kadar güzel kabrin...
Hak kabul edilirdi eğer olsaydı kibrin...

Karacaahmet’teki en güzide bir mevki...
Biz hayat sürenlere veriyor ölme şevki...

Ölümü kıskandırır o caminin bahçesi...
Senin yanında yatmak ölümlerin Türkçesi...

Sançar beğim yanında, Tanrı Dağ şahikası...
Tin’ine yoldaş hemde, sin’inin lahikası...

Hani diyorlardı ya, sendin islama engel...
İslam bugün zavallı takılı binbir çengel...

Sanki şeytan pençesi ve o hain kancalar...
Üstüne doğrultulan namlular tabancalar...

Atsız Ata sen yokken birbirimizi yedik...
Kendi surlarımızda açtık kocaman gedik...

Unuttuk öğrettiğin nice kahpe düşmanı...
Örselendi kutlu aşk, Türkçülüğün imanı...

Kırık keman bozuk saz, kopuk telli bir kopuz...
Hanımları sorma hiç, ev erkeği çoğumuz...

Seksende bir ihtilal, çok acılar yaşadık...
Kaç büyük badirede dizginleri boşadık...

Güzel haberler de çok, hangisinden başlasam...
Telaş etme olur mu, birazcık yavaşlasam...

Hani hain Moskof’un vardı ya Sovyetleri...
Yerle yeksan oldular, kırıldı kuvvetleri...

Çin bilinmez şekilde sinsi sinsi büyüyor...
Uygur Türk’ü perişan yüzleri hiç gülmüyor...

Türkeli’nin İl’leri azadlığı kazandı...
Beş tane Türk Devleti Türklük ile bezendi...

Kırgız El’im çok fakir, Türklükten utanıyor...
Beş milyonlar, çeyreği belki de uyanıyor...

Azerbaycan birazcık kapalı kutu gibi...
Dibi görülemeyen bir dipsiz kuyu gibi...

Türkmenistan Hazar’da Azerbaycan’a kızgın...
Düşman gibiler sanki, bizi ediyor üzgün...

Özbeğ’ler en vahimi, bir hain iktidar var...
Nüfusları karışık, Çinli Rus muktedir var...

Kazakistan bulmadı yirmi milyon nüfusu...
Fakat yine en sağlam, kullanıyor Türk usu...

Gelelim anavatan sorma sakın ne halde...
İlan edilmemişte say ki şimdi OHAL de...

Seksenlerde başladı Asala lağvedildi...
Pekaka dedikleri bir bela getirildi...

Ermeniler ustaca, kendini unutturdu...
İçinde Ermeni’li bir kürt örgüt kurdurdu...

Kürtçe bir dil yapıldı, kanalları bile var...
Milletim anlamıyor bu işte bir hile var...

Böğürme sesi gibi, bildiğin fars kusmuğu...
Türklerde heveslenip öğreniyorlar çoğu...

Komşu ülkeler hala bilinçli Türk düşmanı...
Bizde savaş tukaka, öz mazinin pişmanı...

Atsız Atam buradan size büyük sitem var...
Duyurmak istiyorum önemli iletim var...

Ne zaman uğurlasak Uçmağ’a bir şehidi...
Siz oluyormuşsunuz, öte alem şahidi...

Şüheda Türk evlatlar, neden size uğruyor...
Burda birkaç Türkümsü kıskanıyor olmuyor...

Atsız Atam bir konuş, Uçmağ’da ervah ile...
Mecal takat kalmadı, kaldık bir eyvah ile...

Versin kutlu Atalar, bize yeni bir fırsat...
Kür Şad istiyoruz biz, vallahi de bir Kür Şad...

Bizden bıkıp usanma, usanırsan nafile...
Yakında geliyoruz, Uçmağ’a bir kafile...

Burda nice kıyamet, ha koptu ha kopacak...
Uçmağ’a erken varan, güzel yeri kapacak...

Atalara ulaştır, bizden binlerce selam...
Gelinceye kalsın mı, hususi birkaç kelam...

Kırk yılını doldurmuş sensizliğin tarihi...
Adın sanın yaşıyor bilindi tevarihi...

İnce aylar dolunsun Atsız Ata şanına...
Türklük için can verip geleceğiz yanına...

Alp Aldatmaz

Çok güzel ve anlamlı olmuş değerli Alp Kardeşim.
Eline, emeğine, yüreğine ve kalemine sağlık!

Bu güzel eserinizi Atsız Atamızı Anma (https://hunturk.net/forum/atsiz-atayi-anma-6625-ileti47333.html) başlığında da paylaşırsanız daha bir anlamlı olur kanısındayım.

TTK.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 13 Aralık 2015, 00:28:32
Osman ağabey, Üçoklu Börü Kam ağabey, sağolun varolun.

Tabi orada da paylaşırım.
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 26 Mart 2016, 06:40:25
Türk’ün Sayısız Destanlarından Bir Yumak

Başlıya baş eğdirdi Türk kavminin fertleri...
Dört bir yanda kuruldu Oğuz’un Türk yurtları...
Tanrı Dağ’dan Altay’a, Himalaya sırtları...
.......................Demir bilekli Türkler, sık tutardı hatları...
.......................Yıldırımdan hızlıydı Türk’ün yağız atları...


Var mı daha eskisi, ezeli çağlardanız...
Sarp kayalıklardan en yüce dağlardanız...
Şehit olmak isteyen bugünkü sağlardanız...
.......................Hangi miğferi delmez Türklerin pusatları...
.......................Tanrı’dan imtiyazlı mukaddes ruhsatları...


Alp Er Tunga İl Hakan, Tomris Katun Türkan’dır...
Teoman’dan Mete’ye, İstemi Han Gürkan’dır...
Çağrı Beğ ve Tuğrul Beğ ikisi de furkan’dır...
.......................Türkleri durduramaz kahpe Çin’in setleri...
.......................Dağ gibi yığın olur gebermiş cesetleri...


Konstantin aşılamaz diyordu ya Papa’lık...
Bizans imparatoru kaşındı tam sopalık...
Kuşatma yiğitleri hepsi altın kupalık...
.......................Bizans’ın şairleri yazarken balatları...
.......................Dağlardan çekiliyor kadırga halatları...


Nemçe İlleri bilir titrerdi şu Kosova...
Yarıdan az kuvvetle galibiyet Haçova...
Avrupa’da kalmadı Türk’ü görmeyen ova...
.......................Defalarca bozuldu Haçlının cellatları...
.......................İlahi buyruk idi, Türk’tü musallatları...


Tobruk Muharebesi unutamaz İtalya!
Mussolini birzaman benim derdi Antalya...
Elinde kala kala bugün sade Sicilya...
.......................Osmanlı nara atsa Otranto imdatları...
.......................İnletir yeri göğü, titretir serhatları...


Napolyon iyi bilir, Filistin’i Akka’yı...
Türkler olmasa diyor, alırdım tüm Asya’yı...
Fransa istiyordu diriltmek Kilikya’yı...
.......................İkiz gibi benziyor Ermeni suratları...
.......................Çukurova başardı imkansız cihatları...


Rusya liste isterse, her Türk’ün Şamil adı...
Katerina sanıktı, Baltacı Paşa kadı...
O gün bugündür Ruslar aldılar tabi tadı...
.......................Peşkeş çeker oldular, Türklere avratları...
.......................Çekik gözlü doğuyor baksana evlatları...


Topyekün büyük şenlik, Çanakkale büyüsü...
Hala bilinemiyor kaçtır şehit sayısı...
Getirmedik kim kaldı İngiliz’in ayısı...
.......................Denize döküldüler koloni veletleri...
.......................Böylece kesilmişti İngiliz biletleri...


Milli Mücadele’de Mustafa Kemal destan...
İngiliz teçhizatı Yunan’ı etti mestan... (Mestan:sarhoş)
Dumlupınar’dan sonra alayı giydi fistan...
.......................Boşa çıktı dünyanın bitirme gayretleri...
.......................Kanla canla kurarlar Türkler hep devletleri...


İki üç bin senedir, bu hep böyle olmuştur...
Her asırda sayısız Türk şehitler dolmuştur...
Türkler şu yerküreye sökülmez kök salmıştır...
.......................Ne zaman iyi idi, gâvurun niyetleri...
.......................Ödemesini bilir, Türk zafer diyetleri...


Takva Allah’ın emri, savaşmakta emirdir...
Türk savaş takvasında, parlayan bir demirdir...
Rahat yatakta ölmek, kim der uygun ömürdür...
.......................Kavuştur Rabbim gelsin şehadet saatleri...
.......................Daha pek çok zaferler Allah’ın vaadleri...

..............
..........
......
....

28 Şubat 2016, günün son saati...
Alp Aldatmaz
Toros Dağlarında Yörükler Yaşar

Kara şalvar altı Yörük çarığı...
Başına soğukta dolar sarığı...
Kartalın yuvası kaya yarığı...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Bozdoğan, Yüreğir sorsan uyruğu...
Kurbanın adağın yağlı kuyruğu...
Yörüklük bizlere Tanrı buyruğu...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Toktamış, Çavuldur, Avşar, Varsağı...
Koyunlar keçiler atı kısrağı...
Helalle doluyor Yörük kursağı...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Kış vakti başında olur papağı...
Koyunun yünüdür ona yapağı...
Reçelin tahtadan olur kapağı...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Avcılar doldurur okla sadağı...
Evlenmeden evlat olur adağı...
Yalanı söylemez Yörük dudağı...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Çatlarsa ballıdır mamık eriği...
Yediveren asma ekşi koruğu...
Yenilmez cevizin kurtlu çürüğü...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Tülbentin süsüdür renkli boncuğu...
Köseleden yapar asar yancığı...
Kadını da merttir sevmez kancığı...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

İlk iş uyanınca toplar yatağı...
Uykulu geçirmez hiçbir şafağı...
Çalışmaktan nasır eli ayağı...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Bereket duası toplar otağa...
Bıçağını koyar deri çotağa...
Kızdırma yeltenir hemen köteğe...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Nazar deme başlar kurşun dökmeğe...
İmrenirse başlar lafı sokmağa...
Hep özel yer yapar davul tokmağa...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Çamaşır içindir diker sırığı...
Tahtayla çaputla sarar kırığı...
Karapekmez sütle besler arığı...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Keser’i baltası kazma küreği...
Hopur hopur eder herdem yüreği...
Kurban olduğumun deli Yörüğü...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Kızlara bacı der erkeğe ağa...
Bazlama ekmeği banar kaymağa...
Her biri bağlıdır birer oymağa...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...

Yetime öksüze açar kucağı...
Her çadırda mutlak vardır sancağı...
Böyle tüter işte Yörük ocağı...
Toros Dağlarında Yörükler yaşar...


Mart 2016,
Alp Aldatmaz,
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 08 Mayıs 2016, 23:45:38
Canım Azerbaycan

Kardeşlikten fazla bizim bağımız...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...
Birdir milletimiz bir otağımız...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...

Bizi bağlayan bağ Türklük kan bağı...
Oğuz'un Türkmen'in daim can bağı...
Sulhda dost çok olur, cenkte şan bağı...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...

Yıllardır Karabağ dedim durdumda...
Bu hayali düşü hayra yordumda...
İşte od tutuşmuş Odlar Yurdumda...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...

Karabağ Türk'lere Kızılelma'dır...
Atadan öteden miras kalmadır...
Rus'ların amacı hudut bölmedir...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...

Mübariz İbrahim adın yaşıyor...
Her doğan Türk oğlu ruhun taşıyor...
İşte Türk Ordusu dağlar aşıyor...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...

Düşmanın bağrına hançer dayayın...
Settar Han, Bağır Han rahat uyuyun...
Mehmet Resulzade olup büyüyün...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...

Kırmızı laleler yine geliriz...
Her Türk nefer Nuri Paşa oluruz...
Sen yaşa uğruna bizler ölürüz...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...

Elçibey Bozkurtlar hatırandadır...
Gence'de Laçin'de Nahçıvan'dadır...
Her iki yurdumda Türkistan'dadır...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...

Ermeni'ler duysun canıma yetti...
Sovyetler belâsı yıkıldı gitti...
Lenin bir köpekti, Stalin it'ti...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...

Fars denen hainin beli kırıla...
İran'a yeni Türk mührü vurula...
Bütöv Azerbaycan artık kurula...
Canım Azerbaycan canım Türkiye...


3 Nisan 2016, Pazar
Alp Aldatmaz
=================================

Düzene İsyan Duyguları

Zannediyordum terör dağlarda saklanıyor...
Besbelli yanılmışım kentte ayaklanıyor...
Mecliste yuvalanıp Yargı'da aklanıyor...

Boşuna veriyoruz bence bunca şehidi...
Meclisteki hal bunun ayan beyan şahidi...

MeHePe yiyedursun birbirini iyice...
CeHePe rengi bozuk, kızıllığı koyuca...
AKepe'de çoğunluk teröristler sayıca...

Siyaset çözüm değil terörü bitirmeye...
Tahammül ediyorlar askeri yitirmeye...

Biz nasıl bir milletiz! Böyle devlet olunmaz!
Bunca şehit verirken, adam olan salınmaz...
Bu şekilde bu ülke Türkiye mi bilinmez!

Birtane asker için savaş açar İsrail...
Bizde düşmana artık olmalıyız Azrail...

Küresel güç, dengeler, demokrasi, istikrar...
Boş söz imiş verilen bunca vaadler ikrar...
Korkarım yeni nesil yarın bugünü arar...

Göz göre göre yitti, şanlı mazim satvetim...
Edebiyat diliyle isyanca bu davetim...

Bütün partiler aynı Merkez'den besleniyor...
Meclisteki piyonlar onlara yaslanıyor...
Ayrı söylemde gibi fikirler süsleniyor...

Türk Milleti Meclis'i Ak Saray'ı yıkmalı...
Reis'i Vekiller'i odun diye yakmalı...

8 Nisan 2016,
Alp Aldatmaz


===============================

Türk'ü Doğuran Kansu

Karlar erir çağında, kabarır her akan su...
Odlanır alev olur kaynayıpta yakan su...
Tanrı yarlıga bizi, bak özünü yıkan su...
Batı Türkistan feda senin aşkına Kansu...

İstiklalini bekler Türk yürekler delidir...
Bugün üstüne esen düşman Hıtay yelidir...
Şu Kansu dedikleri Tanrı Dağ'ın belidir...
Şato Sarı Uygur'dur, Kansu bir Türk İl'idir...

Esir gördükçe seni nefes ümük tıkıyor...
Tanrı Dağ'a son durak yollar sana çıkıyor...
Lanet şu esarete Uygur bezip bıkıyor...
Çin devleti herzaman seni içten yıkıyor...

Türkçe seninle doğdu, Kök-Uygur şekillendi...
Şato Türklerin ile, bastığın yer illendi...
Destanların duyuldu dört bir yanda dillendi...
Birliğimiz bozuldu düşmanlar akıllandı...

Mukaddes toprakların Hakan'ları doğurdu...
Oğuz Atam Kansu'da, Cengiz'i kim yoğurdu!?
Asırlardır soydaşım yardım diye çağırdı...
Batı Türkistan duymaz, bilmem neden sağırdı!

29 Mart 2016, yeni günün ilk saati,
Alp Aldatmaz


=============================


Devlete Sitem Millete Matem

Devlet kutsalımdır yüceltmektir maksat...
Devlet yücelirse yücelecek millet...
Asla tek kişiye edilmez emanet...
Millete adalet herzaman dağıtın...
Öğretin millete pekala eğitin...

Azıcık aş ile, kaygısız baş ile...
Ovası yaylası toprağı taş ile...
Denizi ırmağı pınarı yaş ile...
Millete adalet herzaman dağıtın...
Öğretin millete pekala eğitin...

Devlet bir teşkilat kurumlar birliği...
Güngörmüş her Türk'ün yorumlar birliği...
Yapsana devlet oturumlar birliği...
Millete adalet herzaman dağıtın...
Öğretin millete pekala eğitin...

Terör bu millete çok basit bir sorun...
Milletle bir olun, meşveretler kurun...
Yetiştikçe aydın nesilleri görün...
Millete adalet herzaman dağıtın...
Öğretin millete pekiyi eğitin...

Güveni yitirdi yurdumda siyaset...
Hepsi birbirine anca duyar haset...
Amerika mıyız biz montajlı kaset...
Millete daima adalet dağıtın...
Öğretin millete pekala eğitin...

Meslek değildir siyaset ne bu hal...
Hizmet için çalış koltuğunda kal...
Bir dönem bitince yeter koltuğu sal...
Millete daima adalet dağıtın...
Öğretin millete pekala eğitin...

Futbol mu siyaset yahut siz taraftar...
Sizin yüzünüzden olduk biz giriftar...
"Katır defterdar oldu eşek mühürdar"...
Millete herzaman adalet dağıtın...
Öğretin millete çokiyi eğitin...

İstanbul'a semt semt kur gıda bankası...
Demez millet size meclisin soykası...
Nerde ihale görsem bilirim kankası...
Millete herzaman adalet dağıtın...
Öğretin millete çokiyi eğitin...

İki yıllık Üni ile olmaz bu iş...
Eğitim'i yücelt dünya ile yarış...
Bugünkü vaziyet değil doğru gidiş...
Millete herzaman adalet dağıtın...
Öğretin millete çokiyi eğitin...

Müfredata baktım halimiz ağlanacak...
Mevki için hep mi kıçlar yağlanacak...
Bu yaralar mecbur er geç dağlanacak...
Millete herzaman adalet dağıtın...
Öğretin millete çokiyi eğitin...

Bu millet devleti istiyorken sevmek...
Devlet teşkilattır, değil parti övmek...
Hükümet görevi o an dertleri savmak..
Millete herzaman adalet dağıtın...
Öğretin millete çokiyi eğitin...

Anaokuldan tut ta Üni'ye kadar...
Bir devlet gencini bu kadar mı budar...
Hakkıyla yetişse gençler canın adar...
Millete herzaman adalet dağıtın...
Öğretin millete çokiyi eğitin...

Eğitim bütünüyle olsun bedava...
Üste para verin okutmaktır dava...
Okumamış bireyler kuramaz yuva...
Millete herzaman adalet dağıtın...
Öğretin millete çokiyi eğitin...

Terörü vurarak azaltabilirsin...
Eğitimle kökten bitirebilirsin...
Devletsen milleti yüceltebilirsin...
Millete herzaman adalet dağıtın...
Öğretin Türk milleti iyi eğitin...


24 Mart 2016,
Alp Aldatmaz


=========================

Uyansın Millet

Düşman boş durmuyor bozmuş niyeti...
Kuru bir laf imiş insaniyeti...
Kalleş evanjelist medeniyeti...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

Batı'nın niyeti çok açık belli...
Türkiye düşmanı kırkdokuz elli...
Şanlı tarihimiz bugün teselli...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

Batımızda destek görüyorken Rum...
Doğumuzda akıl ermeyen durum...
Ankara yapmalı açık oturum...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

Maddeye tapanlar manaya söver...
Dalından kopanlar gövdeyi döver...
Basın-yayın araç haini över...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

Bu vatan bir günde parçalanamaz...
Öyle kolay kolay çalkalanamaz...
Önce Türk Milleti bırak beynamaz...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

İslam'a dolmalı israiliyat...
Unutturulmalı öz fiiliyat...
Artık yapılabilir ameliyat...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

Yeter mi efendim, vallahi yetmez...
Dine musallatla şu Türklük bitmez...
Bozmadan yuvayı birliği yitmez...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

Aile kurumu esas gücümüz...
Anamız babamız gardaş bacımız...
Bozulursa bittik bu baş tacımız...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

Nahiye mezralar çiftlikler köyler...
Farkında mısınız hep ağıt söyler...
Eşit kalkınmazsa taşramız beyler...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

İkiyüz küsür bin cami derneği...
Hangisi millete irfan örneği...
Bu işte de vardır düşman parmağı...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

El'imize hakim olmak dilerim...
El demek yurt demek, onsuz neylerim...
Tertemiz çağlıyor pınar çaylarım...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

Bel'e çıkmalıyız esasen sahip...
Bel demek soy demek, bu mu acayip!?
Hangimizin atası papaz, rahip!
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

Dil'e sahip çıkmak Türk'e has görev...
Türkçe olmalıdır her milli türev...
Dilin yaşadığı heryer bizim ev...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

Ayrılık azaptır, birlikte rahmet...
Ayşeler Fatmalar Mehmet ve Ahmet...
Uyan artık uyan, uyan bir zahmet...
Vatanı yıkmaya kararlı bunlar...
Bütün insanlığa zararlı bunlar...

14 Şubat 2016,
Birileri sevgililer günü kutlarken,
Alp Aldatmaz

=======================


Türk'üm Anadolu'yum

Toprak benim çamur ben...
Maya benim hamur ben...
Bulut benim yağmur ben...
Amir benim memur ben...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Araç benim taşıt ben...
Sadık benim çaşıt ben...
Renkli renkli çeşit ben...
Kırklar ile yaşıt ben...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Horon benim Halay ben...
Bölük Tabur Alay ben...
Zorda kalsa kolay ben...
Hergün ayrı olay ben...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Dağda yağan kar benim...
Artvin'deki Bar benim...
İzzet namus ar benim...
Allah gibi yar benim...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Zeka benim akıl ben...
Öğrenci ben okul ben...
Gönülde tevekkül ben...
Her amelde makul ben...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Yozgat, Sivas, Ankara...
Yaşar fakir fukara...
Acıtmaz hiçbir yara...
Düşürmez Allah dara...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Allah bahşeder mülkü...
Kutsaldır Milli Ülkü...
Dolaşır atlar yılkı...
Seviyoruz tüm halkı...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Kadınları doğurgan...
Atmaca kartal doğan...
Derde deva ısırgan...
Hoş kokulu fesleğen...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Mağarayım in benim...
Yaşayan ben tin benim...
Kabir mezar sin benim...
Can verecek bin benim...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Aceleden tizleme...
Sacda pişer bazlama...
İçi dolu gözleme...
Başka yeri özleme...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Edirne'yim Kars'ım ben...
Okey tavla mars'ım ben...
Kim demiş ki Fars'ım ben...
Türk Kültürü Hars'ım ben...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Dünyanın eski şehri...
Geçirdim nice dehri...
Sakarya Ceyhan nehri...
Kanla ödedik mihri...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Ahlat'lıyım Van'lıyım...
Selçuklu Osmanlı'yım...
Ulubat Hasan'lıyım...
Türk'üm anlı şanlıyım...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Ayakkabı çarık ben...
Asma benim koruk ben...
Ateş benim körük ben...
Türkmen Tatar Yörük ben...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Halı nakış kilim ben...
İrfan üzre ilim ben...
Türkçe adlı Dil'im ben...
İnsan'ı Kamil'im ben...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Afyon'da benim kaymak...
Karadeniz'de kuymak...
Ödevim büyük saymak...
Türk'üz hep oymak oymak...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Güvercinim barışta...
Kartal doğan kırışta...
Düşmemki bir vuruşta...
Adaletle yarışta...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Vatanı sevmek sünnet...
Geçirttirmeyin cinnet...
Bu dünyadaki cennet...
Allah'a duyar minnet...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Malım mülküm fedadır...
Ayrı kalmak cüdadır...
Son nefesim vedadır...
Can veren şühedadır...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Ayak basmasın uğru...
Kimse olmasın eğri...
Adana, İzmir, Ağrı...
Birliğedir bu çağrı...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

İznik Bursa Söğüdüm...
Türkü bozlak ağıdım...
Hak der kalem kağıdım...
Tüm dünyaya öğüdüm...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Ya Allah diye davran...
Senindir devir devran...
Çağında Molla Güran...
Yıkılıp kalma viran...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Yunus, Emrah, Seyrani...
Abdal Musa Büryani...
Dolanmıştır Geylani...
Alem Türk'ün hayranı...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Yayla benim ova ben...
Kayı, Bayat, Yıva ben...
Ev bark benim yuva ben...
Hak yoluna dava ben...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Edip benim şair ben...
Batın benim zahir ben...
Türk Millete dair ben...
Herşeyim vesair ben...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...

Emre Yunus Taptuk biz...
Barak Sarı Saltuk biz...
Sedir divan koltuk biz...
Hak aşkıyla koptuk biz...

Türk'üz Anadolu'yuz...
Türk'üz Anadolu'yuz...

Sevgi dolu hep kalbim...
Cenup Şimal'im garbim...
Düşmana bitmez harbim...
Milletime bir Alp'im...

Türk'üm Anadolu'yum...
Türk'üm Anadolu'yum...


Alp Aldatmaz

=================================


İmtihan Verirken

Ademin evveli, ervah bin batında...
Tanrı huzurunda, ulu tin katında...
Yol ayrımlarında bir Alp fıtratında...
Yavşaklar imtihan, biz ki seçenleriz...

Omuz omuzayız, her saf diz dizeyiz...
Tevhid bezeli "Bir", onun içindeyiz...
Ana yolumuz Türk, daim biz bizeyiz...
Kavşaklar imtihan, biz ki geçenleriz...

Yağmur ek "Türk Çınar", kopsun bir fırtına...
Çürük dalı sök at, vurulsun sırtına...
Tanrı görevidir bu yükler Türk Irkına...
Şimşekler imtihan, biz ki biçenleriz...

Tapu Türk'ün defet, bitir ihaneti...
Tanrım et düşmana, binlerce laneti...
Uçmağ'da sorulur, Türk'ün emaneti...
Gevşekler imtihan, biz ki koçanlarız...

Aksın ki asil kan, sevin toprak sevin...
Mühür ol senet ol, övün nesil övün...
Tasdikler yer ve gök, açıl rah'ı nevin...
Kuşaklar imtihan, serdengeçenleriz...

Uzar uzar yollar varılmaz sonuna...
Otuz Tatar, Uz, Dokuz Oğuz yoluna...
Bir ecel vaktinde gir turna donuna...
Aşıklar imtihan, arşa uçanlarız...


Alp Aldatmaz

===============================

Batı Medeniyeti

Medeniyetsiz barbar diyormuş biz Türklere...
Hayvansever! hümanist! çok medeni!şu Batı...
Nedense bürünüyor samur tilki kürklere...
Zararsızsa dost bilir Türk'ler tüm mahlukatı...

Atları sucuk yapıp, bize diyorlar barbar...
Akıl ermez Batı'nın şu medeniyetine...
At dediğin canlıya Türkler verdi itibar...
Kahkahayla gülerim Batı art niyetine...

Lugat sözlüklerinde "Pis Türk" diye deyim var,
Sauna Fin'lilerin Türk koludur bildin mi!
Hamam var beş bin yıldır, sabunum var suyum var...
Yıkamayı bilmezsin, pis kıçını sildin mi!

Emzirirse kediyi ana olmuş bir köpek...
Yaşıyorsa kurt kuzu eğer ki birarada...
Süslemişse sancağı dokunmuş top ham ipek...
Türk obası kurulur işte öyle karada...

Çocuklarla konuşur görsen eğer bir oğlak...
Doğanları kartalı görüyorsan kollarda...
Tereddüte mahal yok, kaldır kalmasın muğlak...
Hayvanlara ot için düşer Türkler yollara...

Baykuşlardan korkarsın, ürkersin yarasadan...
Süt ile karıştırıp, kan içtin at inekten...
Türkler ilaç yaparlar sarımsak pırasadan...
Biz severiz daima, hizmet gördük binekten...

Medeniyet açmaksa memeleri bedeni...
Grup olup fingirdeyen sayılıyorsa çağdaş...
İşte inek ezelden sizden daha medeni...
Bizde grup muhabbettir, çay içer kurup bağdaş...

Alp Aldatmaz

========================================


Çınar Bin Yıl Yaşar

Her ağacın ömrü hep ayrı ayrı...
Dikilen her ağaç kişinin hayrı...
Sen çalış çabala düşünme gayrı...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Şair keşfederken cinası tuncu...
Yazarak kırarmış düşman kuluncu...
Bayrak kan kırmızı olmaz turuncu...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Ey oğul çınar dik, heybetli çınar...
Yanında akmalı billur bir pınar...
Gelecek daima geçmişle sınar...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Nuh'un uzun ömrü dillerde mesel...
Aslolan sabırdır Eyüp'tür misal...
Sanmayasın sakın bunlar bir masal...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Ozanlar belirtir sevinci hüznü...
Aşıklar yazarlar koşmağı vezni...
Edebiyat deryadır o verir izni...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Ne varsa eskide, yok yeni kulda...
Gayreti tedbiri sen emin kılda...
Kiraz yetmiş yılda, çınar bin yılda...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Bin yıl mecaz'idir, farzet ki misal...
Söğüt yüz yıl yaşar, çınar'a emsal...
Bırakılan eser her asır visal...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Kayın dokuzyüz yıl, elma üçyüz yıl...
Elmanın kıymeti fazla, sor nasıl...
Gönüllere hitap etmektir asıl...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Tırtıl iki hafta, sonrası koza...
Yırtılması yazgı, değil ki kaza...
Kelebek olunca uçar sonsuza...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Kelebekler bir gün yaşarmış meğer...
Binlerce eser var kelebek öğer...
Destansa kelebek bir güne değer...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Yaşarken çalışmak hem görev hem hak...
Güzel iz kalmazsa, ne ki yaşamak!!
Aslolan ardından eser bırakmak...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

Yollar çeşit çeşit kapılarda kulp...
İnsan bir aynadır, anahtarı kalp...
Tecrübe pişirir, al dem'ini Alp...
Çınar ağaçları bin yıl yaşarlar...

11 Mart 2016 günün son saati,
Alp Aldatmaz,
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: [Hun Türk] - 09 Mayıs 2016, 11:16:56
Eyvallah elinize sağlık yetişemiyoruz : )
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: turania_25 - 09 Temmuz 2016, 01:47:04
Harikulade şiiri burada okumamıza vesile olduğunuz için önce Alp Aldatmaz kandaşımıza, sonrasında da size teşekkürü bir borç bilirim. Erzurum'dan selamlar...
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 05 Mayıs 2017, 03:00:40
Türkçülük

Orkun Anıtlarında tam metindir Türkçülük...
Savaş meydanlarında pek çetindir Türkçülük...
Kanındır kemiğindir ve etindir Türkçülük...
.........................Tanrı Türkü Korusun Türkçülüğün niyazı...
.........................Bahar nedir bilmezler, yaşıyorlar ayazı...

Türkiye'de tam Türkçü olabilmek Türkçülük...
Urmiye'de Türkçe ad alabilmek Türkçülük...
Urumçi'de ise Türk kalabilmek Türkçülük...
.........................Zaman mekan mefhumu belirler Türkçülüğü...
.........................Dostlardan çok düşmanlar bilirler Türkçülüğü...

Başka tüm milletlerde, ırkçılık yok etmektir...
Türklerdeki Irkçılık, azları çok etmektir...
Ve Türklerde Irkçılık açları tok etmektir...
.........................İnsanlığa hizmettir, güdülen şey adalet...
.........................Bunu sağlayacak şey, Türklerdeki asalet...

Her insanın derdi var, yüreğinde hederi...
Farkına varır ise, çoktur Türk'ün ederi...
Ve Türkçülük bir Türk'ün, yaratılış kaderi...
.........................İnsanlığı yaşatmak Türkçülüğün gayesi...
.........................Bir Türkçüsün denmesi, bizlerin tek payesi...


3 Mart 2017,

Alp Aldatmaz
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: [Hun Türk] - 09 Mayıs 2017, 14:12:56
Elinize sağlık Alp Beğ,
Başlık: Ynt: Selçuk Atalar Aşkına
Gönderen: 4_hilal - 29 Mayıs 2017, 04:01:04
Ayyıldız

İster düşün biraz, ister hemen de...
Müslüman olsa da yahut Şaman'da...
İster Urumçi'de ister Yemen'de...
Ayyıldız Türk demek ahir zamanda...

Şimal'den Cenup'a Şark'lar bayılır...
Ayyıldız'ı seven bizden sayılır...

Ne acı bu gözler gördü çok çeşit...
Türk gördüm, sanırsın Oğuz'la yaşıt...
Türk gördüm kuvveti orduya eşit...
Türk gördüm gavura oluyor çaşıt...

Korkaklar sevmesin Erk'ler bayılır...
Ayyıldız'ı seven bizden sayılır...

Ayyıldız sihirli pişirir hamı...
Bak çınar eyledi eğreti çamı...
Daha fazla sevmem Kudüs'ü Şam'ı...
Ayyıldız alıyor yürekten gamı...

Doppa'lar kalpak'lar börk'ler bayılır...
Ayyıldız'ı seven bizden sayılır...

Göz kırpmadan aksa kişinin kanı...
Adamışsa ona teninde canı...
Sorgusuz sualsiz onu Türk tanı...
Ayyıldız'a hürmet Türklüğün şanı...

Kim demişki farklı Irk'lar bayılır...
Ayyıldız'ı sevmek Türk'lük sayılır...

Bilcümle Boy'ları birleyen oydu...
Türk Boylar ezelden kutludur saydı...
O dalgalanırken yürekler toydu...
Bu aşkın tarifi Yıldız ve Ay'dı...

Üçler'den Yedi'ye Kırk'lar bayılır...
Ayyıldız'ı seven bizden sayılır...

11 Şubat 2017, akşam olurken,
Alp Aldatmaz=========================


Ülkü'ye Doğru

Alper Tunga'nın öcü alınmalıdır Pers'ten...
Akıllara geldikçe duramıyoruz hırstan...
Çifte sular verilsin kılıçlara şu örsten...
Pusatları her Türk'le bir bir üleşiyorum...

Orkun'dan abdest alıp, namaza Ötüken'de...
Karakurum'dan geçip varacağız Taşkent'e
Orduları hazırlar toplanırız başkente...
Çin Seddi mi durdurur, her burçtan aşıyorum...

Bilge Kağan dirilir, yanında bak Kül Tigin...
Cengiz Han'dan Timur'a ve Tong Yabgu'ya değin...
Çin leşleri doluşur meydana yığın yığın...
Ergenekon'u bu çağ, yeniden yaşıyorum...

Hind'e varıp Ganj Nehri al kanlarla köpürtüp...
Önce Şiva sonrada Vişnu'yu da gebertip...
Durga'yı zorla Türkçe konuşturup abartıp...
Taçmahal'e girince coştukça coşuyorum...

Avrupa'ya bir uçtan bir uca dalmak gibi...
Konuk olarak değil, fethedip almak gibi...
Kıyamet kopasıya orda kök salmak gibi...
Mukaddes bir hayali içimde taşıyorum...

Roma'da toplanınca sayısız Türk avulu...
Attila'nın ruhuna çalınır kam davulu...
Dünde Türk'tü bugünde insanlık yasavulu...
Kim durduracak Türk'ü, işte bak koşuyorum...

Ülkü'ye varamadan teslim etsem bu canı...
Türk Tan-Hu'su yeniden yaratır bir Türk teni...
Sonra tahta çıkarır Turan'a Türk Hakan'ı...
O vakit cehenneme girsem de üşüyorum...

19 Şubat 2017, pazar sefası
Alp Aldatmaz


===================================

Neresindensin!

Türk desem değilsin, kanın kaldırmaz...
Türk olan Millete böyle saldırmaz...
Şeytansın deseler, şeytan aldırmaz...
Tayyip sen Türklüğün neresindensin!

Anlatta bilelim senin soyun ne!
Bop Projesinden senin payın ne!
Kökenin Batum'dan Rum mu köyün ne!
Tayyip sen Türklüğün neresindensin!

Bir "evet" Türküsü söylüyor dilin...
Bahar yaklaşıyor ne der Kandil'in...
Sana kalsa Allah tek muadil'in...
Tayyip sen Türklüğün neresindensin!

Türkiye malın mı halk mı koyunun?
Bakata değil mi adı boyunun?
Onbeş Temmuz bizzat orta oyunun...
Tayyip sen Türklüğün neresindensin!

Hak hukuk adalet Gezi'de öldü...
Çay simit hesabı mazide kaldı...
Marmaris'le beyim gazi de oldu...
Tayyip sen Türklüğün neresindensin!

Götündeki kıla paha biçilmez...
Uzadıkça delik aha açılmaz...
Kıta sahanlığı daha geçilmez...
Tayyip sen Türklüğün neresindensin!

Rahmet okutturdun kötü eskiye...
Anayasa bile kondu askıya...
Emine'yi de al gece baskıya...
Tayyip sen Türklüğün neresindensin!

Fettoşla kaç defa gerdeğe girdin...
İmralı'dan sonra Erdeğe vardın...
Bir tavuk bir horoz, ördeğe sardın...
Tayyip sen Türklüğün neresindensin!

Altmışı da geçti, yaşın değil kırk...
Nüfus cüzdanından, başka neren Türk...
İtiraf et artık, az Allah'tan kork...
Tayyip sen Türklüğün neresindensin!

6 Mart 2017, sabaha karşı
Alp Aldatmaz


==================================

Bizden mi diyim!

Komunizm sosyalizm bence hastalık...
Kapitalizm faşizm ince ustalık...
Yobazdı bu hoca önce üstelik...
Gözleri yaş koyan, bizden mi diyim!

Soyunu bilmeyen ne bilir kendin...
Evrensel diyerek evreni yendin...
Maddeye tapınız diyor efendin...
Tanrıyla eş diyen, bizden mi diyim!

Din iman diyerek kandırma bizi...
Türklükten gayriye yandırma bizi...
Davadan dönersek ondurma bizi...
Yabana iş koyan, bizden mi diyim!

Birbirine düşman halk ve Harbiye...
Milleti bitirdin döndü türbeye...
Açlıkla yoklukla ettin terbiye...
Baharı kış eden, bizden mi diyim!

Ebeddir Türk dedik, kafir dediler...
Türkçülük sevdası küfür dediler...
Biz kımız dedikçe kefir dediler...
Hak yola taş koyan, bizden mi diyim!

Yetime öksüze kucak açarız...
Türklük için doğduk, candan geçeriz...
Aşk ile ölürüz göğe uçarız...
Eğriye baş koyan, bizden mi diyim!

Türkçeden başka dil, lisan kılana...
Türklükten farklı bir kimlik bulana...
Namusu şerefi ucuz olana...
Türklüğü tuş eden, bizden mi diyim!

10 Mart Cuma 2017, sabaha karşı
Alp Aldatmaz


===================================

Bizimkilere Hatırlatma

Atatürk'e alınan tavırların manası...
Türk'e ve Türk kimliğe düşmanlıktır açıkça...
Böylesine diyemem o da bir Türk anası...
Kahrolmamak elde mi sayıları arttıkça...

Neden gocunursunuz, Türk'üm demek mi ayıp...
Daha mı az değerli, Arap'lıktan Rus'luktan...
Herkes ortada iken, bir tek Türkler mi kayıp...
Hiç mi su içmediniz Türkçe akan musluktan...

Kurtuluş Savaşı'nın sonrasını hatırla...
Üç milyon erkek kalmış, beş milyonda kadındı...
Topları tüfekleri taşıyorduk katırla...
O şanlı mazimizde "Türk" senin Soyadın'dı...

O analar bacılar Türkiye'yi kurdular...
Eşit vatandaş olup, binbir azim gayretle...
İçerdeki hainler sanmaki boş durdular...
İsyanlar çıkardılar oku öğren hayretle...

Arapça ad alınca, daha mı bir müslüman...
Neden Türkçe koyulmaz Türk evladının adı...
Cumhuriyet yıkılsın, olur muyuz sütliman...
Kimden aldınız ki siz, bu boş sözü miadı...

Batı yanılıp şaşıp düzeltirken hatayı...
Türkler ısrar ediyor peşisıra yanlışta...
Ya hiç okumadınız unuttunuz Ata'yı...
Yahut sizin aklınız oyunlarda kannışta... (kannış: işve, cilve, gelgel)

Her kimki Türkiye'de yeriyorsa Ata'yı...
Ya Türk değildir deyyus, yahutta bir ajandır...
Hiç farketmez yöresi, Edirne'si Hatay'ı...
Atatürk anlı şanlı "Türk Devleti" kurandır...

21 Nisan Cuma 2017, sabaha karşı...
Alp Aldatmaz


====================================

Türk'e Serzeniş

İşlendi yapağı bak yün oluverdi...
Zamanı yaşarken bak dün oluverdi...
Yanlış bildiğimiz, bir ün oluverdi...
Kürsüde kaç hain, hoyratça salındı...

Türk sözü duyulsa dört bucak titrerdi...
Doğudan batıya Türk olan illerdi...
Adları Kürşad'dı, Cengiz'di, Alper'di...
İtibarı Türk'ün özenle çalındı...

Altay'dan Hazar'a, Kafkas'tan Balkan'a...
Hele Anadolu doyar mı hiç kana...
Yurt olsa yurt kalmaz kendinden korkana...
Türk görünse dahi Türklerden alındı...

Kırım nerden baksan binbeşyüz senedir...
Türk'e yurt olmamış bir Yeni-Gine'dir...
Kızılelma varsa acep ne yönedir...
Yeryüzünde heryer Türk senin İl'indi...

Yenilik buluşta şanlı günlerdeydin...
Vuruşta kırışta hep en önlerdeydin...
Savaşta Barışta doğru yönlerdeydin...
Varolan satvetin yitti Türk silindi...

Gelenek töreler bugün hiç sayılır...
Baş bildiklerimiz bugün kıç sayılır...
Dün kurt görünenler bugün p... sayılır...
Bu denli bir hale nasıl da gelindi...

Yaşadım öğrendim, ağardı bak saçım...
Edebiyat bize, ben şiire açım...
Kurt doğan yavruya denilir mi "koçum"...
Mavi gök yıkıldı, yağız yer delindi...

22 Nisan 2017, gecenin içinde
Alp Aldatmaz===================================

Akıl Ermez Millete

Leyla bir erkek gibi, Mecnun artık yumuşak...
Böyle yetişir olmuş bilcümle yeni kuşak...
Efendiler köleye madem oluyor uşak...
...............Kimyamızla oynanmış evrilip çevrilmişiz...
...............Yol alıyor sanırken halbuki devrilmişiz...

Toplum hamsi sürüsü, tutmaz balık ağları...
Boşbeleş bir ilişki akrabalık bağları...
Menfaat yarışında farkındalık çağları...
...............Ne kadar alçak olmuş şu kutsal insan türü...
...............İnsanla koşmaktansa yeğdir hayvanla yürü...

Kurduğumuz oyunlar düşman başa külahtır...
Mal mülk hepsi cephane, telefonlar silahtır...
Nakit para çoğuna abartısız ilahtır...
...............Bir varolma savaşı verilip duruluyor...
...............Yıkılanın üstüne yenisi kuruluyor...

Babasından akıllı evladı onbeşinde...
Babada mı sorun var veyahutta eşinde...
İkisi de olmadık ne işlerin peşinde...
...............Gözle görülebilir bazı zaman sezilir...
...............Hep yerinde sayanlar, günü gelir ezilir...

Biz Türklere diyecek bir söz dahi bulamam...
Cumhuriyet yıkanla beraber de olamam...
Bunlar eğer Türk ise, korkarım Türk kalamam...
...............Türk'e düşman ne hacet, kendi başını yiyor...
...............Tayyip milliyetçilik ayakaltıdır diyor...

23 Nisan 2017,
Alp Aldatmaz,


========================================

Ne için yokoldun söyle Türkiye!

Bozkurt'lar yüzünden kuşlar yüzünden...
Diriler şehitler leşler yüzünden...
Yalnızlar yüzünden eşler yüzünden...
Ne için yokoldun söyle Türkiye?

Kalpaklar şapkalar börkler yüzünden...
Üçler mi Yedi mi Kırklar yüzünden...
Yad yaban yüzünden Türkler yüzünden...
Ne için yokoldun söyle Türkiye?

Ne için girildi ki bunca harbe...
Ne için yapıldı ki onca darbe...
Yüzyılı dolmadan olunca türbe...
Ne için yokoldun söyle Türkiye?

Biz bizi bilmezsek, kim bizi bilsin...
Türk Yurdu değil mi, Vatansın İl'sin...
Terkedip gidelim yaban mı gelsin...
Ne için yokoldun söyle Türkiye?

Anadolu bin yıl heybetli çınar...
Verimli toprağı suları pınar...
Devamlı durmadan Türkleri sınar...
Ne için yokoldun söyle Türkiye?

Hektor'a mı kızdın, yahut Truva!
Dağların mı suçlu yahutta ova!
Ne yapsın binlerce kurulan yuva!
Ne için yokoldun söyle Türkiye!

En suçlu hangisi, sağcı solcu mu!
Sivil mi Asker mi yoksa kolcu mu!
Bu zevat hancı mı, yoksa yolcu mu!
Ne için yokoldun söyle Türkiye?

Alevi mi suçlu, sünni mi suçlu!
Ya Roma Vatikan yahutta Haçlı!
Ne hakla iktidar Türklere öçlü!
Ne için yokoldun söyle Türkiye?

Lidya mı suçludur, Hitit Akat mı!
Ankara mı suçlu yoksa Tokat mı!
Bu gelinen durum biraz sakat mı!
Ne için yokoldun söyle Türkiye?

Dede Korkut'lardan Edebali'si...
Timur'dan, Yavuz'dan, Bektaş Veli'si...
Kaç milyonu bulmuş yatan ölüsü...
Ne için yokoldun söyle Türkiye?

Geçmişi anarak yaptım geziyi!
Nereye gömelim şanlı maziyi!
Yok mu edelim ki Ulu Gazi'yi!
Ne için yokoldun söyle Türkiye?

Bu kahpe düzene kanıt mı dersin!
Cevapsız soruya yanıt mı dersin!
Cumhuriyet sade anıt mı dersin!
Ne için yokoldun söyle Türkiye?


25 Nisan 2017, sabaha karşı
Alp Aldatmaz