Son İletiler

Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
SORU-CEVAP / Ynt: Anaerkil bir Millet , nasıl oldu'da Ataerkil oldu ?
« Son İleti Gönderen: karamanlu 05 Eylül 2019, 14:12:58 »
eski türkler anaerkil değildi.  bu kadar şeyi nasıl uydura biliyorsunuz.

1. gök tengri inancında hiç kimse Gök Tengrinin yanında kabul edilmemiştir.
2. tüm dünya mitolojilerinde kadınlar vardır. Türklerde Tanrıçalar olduğu gibi mısırlılarda, yunanlarda, romalılarda ve diğerlerinde de Tanrıçalar vardır. Ama bu olay bu toplumları  anaerkil yapmıyor.  Zaten en önemli tanrılar hep erkektir- Göktanrı, Ülgen, Erlik
3. Mete Hanın okçuları kadınlardan kurmasını nereden çıkardın? Böyle birşey yok. Herhangi bir kaynakta geçmiyor. Metenin karısı antlaşma imzalamıyor. Mete ve Çinliler arasındaki çin prensesinin Meyenin eşi olması ve yıllık haraç ödemesi şartlarıyla antlaşması imzalanmıştır - Bu da Metenin birden fazla eşi olduğunun kanıtlarından biridir.
4. Anadoludaki bacılar teşkilatı uyduruk birşeydir. ibn Batuta da bacıları falan görmemiştir. Talas ve Malzgirt savaşlarında da bacılar yoktur. Varsa hangi kaynaklarda geçiyor buyur göster.
5. tomirisin hem kendisi hem de Türk olması tartışmalı bir konudur. kirosun kaynaklarda massagetlerle savaşta öldüğü geçiyor tomris bir hikayedir.


Türklerde kadınların önemi ve kadınlara saygı araplarla-iranilerle kıyasta daha fazladır ama bu eski Türklerin anaerkil olduğunu göstermez. Türklerde soy baba hattıyla geçer. Hatunun (kağanın ilk karısının) önemi vardır ama kağan ondan daha önemlidir. Tudunlar ve sair önemli mevkilerde de erkekler olur, devleti kağan yönettiği gibi kabileleri, eyaletleri de erkekler yönetir. Genellikle durumlar böyledir. Ayrıca sıradan halk genellikle tekeşli olsa da kağanlar, yabgular çok eşli oluyordu. Türklerde kadına hep değer verilmiştir ama türkler hep erkek ağırlıklı ataerkil bir toplum olmuşlar .
22
bu uzun vadeli bir iştir.

ilk önce Türkiye Türkçesindeki arap-fars-frenk kökenli sözleri Türk kökenli sözlerle değiştirmemiz gerek. eski Türkçedeki ve ya kazakçada-tuvacada ve diğer türki dillerde  olan Türk kökenli karşılıkları bulunarak onların kullanılması gerekiyor. aynı uygulama diğer türki cumhuriyetlerde de olmalı. 
23
TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ / Ynt: Türk Erkeklerinin Uzun Saçları
« Son İleti Gönderen: karamanlu 05 Eylül 2019, 12:03:07 »
bu fotoğraflar 1927 yılına ait ve fielstrup isimli biri tarafından kazakistanda çekildiler. çocukların saç traşlarına bakın.
24
Güzel / Etkileyici Sözler / Ynt: Erzurum Kongresi Kararları
« Son İleti Gönderen: tarih 18 Ağustos 2019, 03:14:50 »
25
GÜNCEL / Ynt: Türkçülük Üçüncü Görüş Müdür?
« Son İleti Gönderen: Enes Giray 02 Ağustos 2019, 12:07:07 »
 :prbay
Esenlikler kandaşlarım. Bu mesele benim dikkatimi çekmiştir ve üzerinde bazi araştırmalar da yapmışmdır. Bu sağ-sol davası Türkiyemize 1950'li yıllardan sonra gelmiş TİP'in kuruluşuyla hızlı ivme kazanmış ülkemizde Kominizmle Mücadele Dernekleri bu partinin teşkilatlarını basıp üyelerini dövmüş, kurultayları basılmıştır. Esas konumuza dönersek eğer mezvuya MHP gozüyle bakarsan Sağ'dır. Milliyetçi Hareket Partisi aslen Kemalist-Laik düzenin bir partisi olarak ortaya çıkan "Soğuk Savas" partisidir. 1990'lı yıllarda Türkeş Atatürk söylemi konusunda Baykal ve Ecevit'i geçmiştir. Fakat ondan önce 70 ve 80'li yıllarda hem tabana inmek hem de iktidar hırsıyla kuruluş vizyonundan uzaklaşarak teşkilattan ve tabandan gelen İla'yı Kelimetullah davası gütmüştür, güdüyor. Sağ biraz daha dinî hassasiyetleri olan partilerdir. Ama eğer ÖTÜKEN gözüyle bakarsan Aşırı Sağ ve Şövenizmdir. Atsız begin dediği gibi; biz ne sağcı ne de solcuyuz biz akıl ve mantıktan yanayız. Akıl ve mantık hangisine tarafsa ona yakınızdır...
Esenlikler, iyi günler.
26
TÜRK KÜLTÜR ve MEDENİYETİ / Ynt: TÜRKÇE SÖZLÜKTEN GÜNÜN SÖZÜ
« Son İleti Gönderen: Çağrıbey 28 Temmuz 2019, 22:26:51 »
Tarih : 28 Temmuz 2019 - Pazar

Türkçe Sözlük'ten günün sözü :
tutmak, -ar

1. -i Elde bulundurmak, ele almak:
      "Kucağında kundaklı bir çocuk tutuyordu." - Ömer Seyfettin

2. -i Ele geçirmek, yakalamak:
      "Evvela bu terbiyesiz köpeği tuttu, bağladı." - Ömer Seyfettin

3. -i Avlamak:
      "Dalyan işletiyorum, tuttuğumuz balığı tekrar denize döküyoruz." - Refik Halit Karay

4. -i Yanında bulundurmak, alıkoymak:
      Siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım!

5. -i Hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapamak, tevkif etmek:
      "Vahşidir, hiçbir zaman onu kafeste tutmak mümkün değildir." - Sait Faik Abasıyanık

6. -i Kaplamak:
      "Tabanı otuz, otuz beş metre kadar tutan bir eşkenar üçgen biçimindedir." - Tarık Buğra

7. -i Kırağı, çiğ veya kar bir yüzeyde görünür durumda olmak, kalmak:
      "Şu yağan kar bir tutsun, seyreyle sen ertesi gün çocukları." - Sait Faik Abasıyanık

8. -i Denetimi ve yetkisi altına almak.

9. -i Desteklemek, birinden yana çıkmak.

10. -i Benimsemek, beğenmek:
      "Ama öylelerini de çevresinde kimse sevmemiş, tutmamıştır." - Tarık Buğra

11. -i Gereğini yapmak, yerine getirmek:
      Verdiği sözü tutmuş, vaktinde gelmişti.

12. -i Uygun gelmek, çelişmez olmak:
      "Bir talih eseri olarak ondan gelen cevap benim kendi bulduklarımı tuttu." - Reşat Nuri Güntekin

13. -i Kapatmak, sarmak.

14. -i Hizmetine almak veya kiralamak:
      "Burada bir kat tuttum. Yazı geçireceğim." - Peyami Safa

15. -i Bir işe herhangi bir anlayışla girişmek:
      Yapıyı geniş tuttu.

16. -i Beddua, dua, ah vb. etkisini göstermek, gerçekleşmek, yerine gelmek, varmak:
      "Avradın ilenci tutarsa senin iki gözün kör olacak." - Memduh Şevket Esendal

17. -i Ulaşmak, varmak:
      "Hayvanlar, Bağdat Caddesi'ni tutmuş, çalakamçı ilerliyor." - Sermet Muhtar Alus

18. -i Para toplamı ...-e varmak, değeri olmak:
      Aldığım şeyler bin lira tuttu.

19. -i, halk ağzında Uğramak:
      Vapur İzmir'i tutmayacakmış.

20. -i Herhangi bir durumda bulundurmak:
      "Seksen bir yaşında da olsa çalışmak insanı zinde tutuyor." - Haldun Taner

21. -i Varsaymak, farz etmek:
      "Haydi tutalım babasının bir günahı vardı, çekti." - Memduh Şevket Esendal

22. -e, -i Hedef olarak almak:
      Taşa tutmak.

23. -e, -i Alacağa veya vereceğe saymak:
      On bin lirayı borcunuza tuttum.

24. -e, -i Yaklaştırmak:
      "Biraz toz olsa mendilini burnuna tutar." - Abdülhak Şinasi Hisar

25. -i Kullanmak:
      Yaşmak tutmak. Ustura tutmak.

26. -i Bağlamak:
      "Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım." - Bekir Sıtkı Erdoğan

27. nesnesiz Beklenen sonucu vermek:
      "Toprağa atılan her tohum bir ümittir. Tohum ya tutar ya tutmaz. Ya yeşerir ya yeşermez." - Şevket Rado

28. nesnesiz İş görebilmek:
      "Eli ayağı tutsun, açlıktan ölmesin, yeterdi ona." - Tarık Buğra

29. nesnesiz Sürmek, zaman almak:
      Bu iş iki saat tuttu.

30. nesnesiz Yapışarak veya sokularak çıkmaz olmak:
      Boya tutmadı. Çivi iyi tuttu.

31. -i Bir şeyi kullanması için uzatmak:
      "Kucaklaşma sahanlıkta başlar ve ayakkabılarını çıkarıp karısının tuttuğu terliklerini giyene kadar Serdar'ın kolları boynunda kalır." - Tarık Buğra

32. -i Sunmak:
      Konuklara şeker tutmak.

33. -i İşgal etmek.

34. -i İzlemek:
      "Tepeden inince Değirmendere'ye hâkim bir iz tutacaksınız." - Refik Halit Karay

35. -i Bırakmamak:
      "Baba sesini çıkarmadı hatta öksürüğünü bile galiba tuttu." - Peyami Safa

36. -i Sarmak, bürümek:
      "Hey başları duman tutmuş dağlar, hey!" - Halk Türküsü

37. -i Asılmak, kuvvetlice sarılmak:
      "Üç kişi tutarlarmış da onu pencerenin önünden çekemezlermiş." - Peyami Safa

38. -i Bir kimsenin yerini almak:
      "Bak azizim, dedim, ben senin yerini tutamam." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

39. -i Otobüs, vapur, uçak vb. hasta etmek.

40. -i Herhangi bir durumda kalmasını sağlamak:
      Kapıyı açık tutmayın.

41. -i Bir yerde kalmasını sağlamak.

42. -i Bir sanat eseri geniş ilgi görmek:
      "Eğer piyes tutar da alkışlanırsa bir yazara yakışacak bir kıyafet giymeliydim." - Cahit Uçuk

43. -i Biriktirmek, tasarruf etmek:
      "Sen metelik tutuyorsun gibi geliyor bana. Ay başına kadar bana ödünç versene." - Memduh Şevket Esendal

44. -i Askerlikte, bankacılıkta durdurmak, blokaj.

45. -i Başlamak:
      "Kadınların başında gördüğünüz bürümcükten, iç çamaşırlarından tutunuz da entarilik kaba pamuklulara kadar hepsi Osmanlı malı idi." - Falih Rıfkı Atay

46. -i Bir şey düşünmek:
      Herkes aklından bir sayı tutsun.

47. -i, spor Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncuyu yakından izlemek, markaja almak.

Yabancı sözlere Türkçe karşılık :
abaküs   Fr. abacus

1. isim, matematik Sayı boncuğu.

2. isim, mimarlık Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

Bundan sonra demek ki, abaküs yerine, sayı boncuğu sözcüğünü kullanacağız.

Bir yazım kuralı :
Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir:
Rakamla gösteril­mesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır:
15., 56., XX.; 5'inci, 6'ncı.

UYARI :
Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sa­dece kesme işareti ve ek yazılır; ayrıca nokta konmaz: 8.'inci değil 8'inci, 2.'nci değil 2'nci.

Günün atasözü/deyimi:
Tuttuğu dal elinde kalmak
Dayandığı, güvendiği kimse veya şey önemini yitirerek işe yaramaz duruma gelmek. (Atasözü)

Divan-ı Lügat'it Türk'ten Sözcükler
aşsatmak yemek arzulatmak• I, 262
aştal ogul birinin en son çocuğu• I, 105
aşu kırmızı toprak, a;ı toprağı•I, 89
aşuk insanın aşığı, topuğu; topuk kemiği,I, 66
aşuk demir başlık, tulga•I, 67 bkz> yaşuk, yışıklıg

Divan-ı Lügat'it Türk'ten Atasözü
Kalın kaz kulabuzsuz bolmas (I. 487)
Kaz sürüsü kılavuzsuz olmaz.

Türk Lehçeleri KarşılaştırmaTürkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nden Bir Sözcük
kopuk (I)
Şık, süslü, iyi giyinmiş, çalımlı, edalı (kimse).
*Merzifon ve köyleri -Amasya
Vazıldan *Divriği -Sivas

kopuk (II)
Kısacık yün ve pamuk ipliği parçaları (halıcılıkta).
*Bor -Niğde

kopuk
Hayta
Uşak

kopuk
Köpük
Artvin Yusufeli Uşhum köyü
27
GÜNCEL / Ynt: MÜLTECİ SORUNU VE TÜRKİYE
« Son İleti Gönderen: SoloKemalist 22 Temmuz 2019, 02:25:27 »
Bakın Ben Suriyelilerin En Bulunduğu Ve Neredeyse Çoğu Zaman Bomba Saldırısı Olan Reyhanlı İlçesindeyim Ve Şuna Eminim ki Suriyelileri Biz Bu Hale Getirmiş Bulunmaktayız Örnek Vermek Gerekirse Çoğu Zaman Şikayet Ettiler Ama Evi Pahalı Olarak Suriyeliye Sattılar Dükkanı Pahalı Olarak Suriyeliye Sattılar Bu Durum İse Suriyelilerin Türkiye'de Mal Mülk Sahibi Olmalarına Sebep Oldu Ayrıca Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Yaptığı İyilikler Suriyelileri Türkiye'deki Rahatlığa Alıştırdılar Bu İse Yakın Zamanda Hükümetin Yanlış Karar Alması Durumunda Beka Sorununa Dönüşebilir Bu Yüzden Suriyeliler Bir An Önce Temizlenen Suriye Topraklarına Gönderilmelidir Şimdi Suriyeliler Bitlis Ve Hatay'da Hak Talep Etmeye Başladılar Ayrıca Hükümetin Desteği İle Bir Çok Engelden Kurtuldular Benim Görüşüm Budur.
Esenlikler Diliyorum.....
[/size]
28
GÜNCEL / Ynt: MÜLTECİ SORUNU VE TÜRKİYE
« Son İleti Gönderen: erkincankut 13 Temmuz 2019, 19:18:25 »
 :prbay resmi kayıtlara göre 80 bin kişi vatandaş yapılmış...ancak gerçek rakam 1379567 kişi yani bir milyon 400 bine yakın Türkiye de doğanlar vatansaş onların ailelerinde vatandaş vatandaş yapılan suriyeli türkmen sayısı 32 kişi...neredeyse tamamı arap kökenli gibi bunlar il göç idaresi vatan caddesinde bulunan arkadaşımın verileri gizli olduğu için sadece 80 bin kişiyi açıkladılar..zaten her gün vatan caddesindeki il göç idaresine gittiğinizde çipli kimlik dağıtım yerinde   arap kuyruğunu görürsünüz bu arada cep telefonuyla görüntü ve video çekmeyi yasaklamışlar...ayrıca uşak ili eşme ilçesinde büyük olaylar yaşandı ancak televizyonlar göstermedi...gaziantep te necati bağcı kafası kesildi..televizyonlar ne kadar gösterdi...Ordu ilinde 34 köyün gizlice araplara satıldığını kaç kişi biliyor...Memleket araplara satılıyor..gidişat çok tehlikeli hal aldı...
29
GÜNCEL / Ynt: Türkçülük Üçüncü Görüş Müdür?
« Son İleti Gönderen: erkincankut 12 Temmuz 2019, 21:49:44 »
 :prbay Youtube gir....erkin cankut suriyeliler yaz sonuçlar gelsin...
30
GÜNCEL / Ynt: Türkçülük Üçüncü Görüş Müdür?
« Son İleti Gönderen: erkincankut 12 Temmuz 2019, 21:06:08 »
 :prbay ikiside değil asıl sorun bugün türkiyenin namusunu ve şerefini araplara satan türksüz Türküyeye çeviren o tek arapseviciye karşı mücadele veren herkes milliyetçi ve vatanseverdir...
Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10