Son İletiler

Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
GÜNCEL / Ynt: Gökten indiği sanılan kitaplara rağbet etmemenizi tavsiye ederim
« Son İleti Gönderen: [Hun Türk] 17 Şubat 2021, 21:16:39 »
Güzelim başlığa, içeriğe gölge düşürmeyelim. Üçoklu Börü Kam Ağabeğimizin o kadar emeği var.

Diğer yandan çokca cevap yazıp emeğinizi boşa harcamayın. Sıralasak dağ olur, bu şekilde gelenlere. İslâm düşmanlığını sözde Türkçü kisvesi altında yapanları gördük. Sözde Ergenekon iddianamesiden sonra uçtu gittiler. Görevlerini yaptı bu veled-i zinalar.


Gücümüzü, beynimizi gündem ve geleceğe dönük konulara yoğunlaşalım.

Çağrıbey andamız gerekeni yazmış. İlgili şahıs eğer çaşıt değilse adam gibi selamını verip cevabını yazar.

Konu bölünmüştür. Başlık kilitlidir.
22
GÜNCEL / Ynt: Gökten indiği sanılan kitaplara rağbet etmemenizi tavsiye ederim
« Son İleti Gönderen: turania_25 17 Şubat 2021, 16:08:04 »
Çağrıbey; dediğiniz gibi muhakkak ki gereken tabi ki yapılır.

İlgili cevapları peşinen, zaten Üçoklu Börü Kam ağabeyimiz vermiş. Sizin yazdığınız son iletide bir cümle var ki, hakkıyla 10 üzerinden 10 diyeceğimiz bir cümle olmuş. Anlatmak isteyip de ifade edemediğimiz de bu cümleydi: Türkçülerin karşı çıktığı milletimizin inançları, İslamiyet, değil dinin yozlaştırılması, ideolojileştirilmesi ve Türklüğe karşı silah olarak kullanılmasınadır. Nokta.
23
GÜNCEL / Ynt: Gökten indiği sanılan kitaplara rağbet etmemenizi tavsiye ederim
« Son İleti Gönderen: Çağrıbey 17 Şubat 2021, 15:19:39 »
Sayın Türkçü kardeşlerim, gökten indiği sanılan kitaplara rağbet etmemenizi tavsiye ederim. Mustafa Kemal Atatürk halk tarafından kutsal kabul edilen kitaba değil Türklük ve devrimcilik ilkeleriyle ilerlemiştir ve başarılı olmuştur. Tarikat, cemaat, dini topluluklar Türkçülük ilkesine tamamen terstir. Ahmet Haldun Terzioğlu'nun kitaplarında da üstüne basarak brlirttiği gibi kamlar(din adamları) savaşa, yönetime vb. şeylere karışmamalı ve bir din altında örgütleşen insanlar her zaman zarar görmüştür inancınız her ne olursa olsun bu tür organizasyonlara katılmamanız gerekir, Türkçü fikirler çerçevesinde örgütlenirken de dini her zaman dış planda tutmanız gerekir.

TürkÇeri,
Otağa ne amaçla üye olduğunu, daha ilk iletinle, ortaya koydun.
Otağın tamamını değil, sadece bu başlığı bile özümseyerek okumuş olsaydın, eminim ki, böyle bir ileti yazmayacaktın.
Tabii art niyetli değil ve başka amaçların yoksa!
Türkçülerin karşı çıktığı milletimizin inançları, İslamiyet, değil dinin yozlaştırılması, ideolojileştirilmesi ve Türklüğe karşı silah olarak kullanılmasınadır.
Bu başlık altında bile bu hususu net ve anlaşılır şekilde açıklayan epeyce iletiler mevcut.
Gazi Başbuğumuz Atatürk'ü; Türklüğün dinine, diyanetine ve topyekun inançlarına karşı savaş açmış biri olarak göstermeye çalışman senin ya zır cahil, ya da etki ajanı olduğunun göstergesidir ki, her iki durumda da  affedilir ve hoşgörülür bir yanın yok!
Biz dinin, devlet yönetiminin, Türk töresinin nasıl olduğunu Ahmet Haldun Terzioğlu Bey yazmadan evvelde biliyorduk. Gerçek hal ile malumun ilamını birbirine karıştırmayın ve bunu yaparken de Türk Milleti için; kalem oynatan, kafa yoran, emek veren Ahmet Haldun Terzioğlu ve diğer değerli yazarları tartışmanın öznesi yapmayın.
Daha açık ve neti milletin diniyle, inancıyla uğraşmaktan, Türk Ulularını Türklerin inancına aykırı kişiler olarak gösterme çabalarından vazgeçin.
Bu Otağ diğer yerlere benzemez. Burada her şey yerine oturmuş ve kim neyi yazıp yazmayacağını, kimin ve neyin yanında, kime ve niçin karşısında olacağını pek ala bilir.
Yani, demem o ki, size buradan ekmek çıkmaz...

Aşağıda değerli büyüklerimize ait yazılardan alıntılar var.
İstersen incele, diğer başlıklara da bir göz gezdir.
Bilgi sahibi olmadan fikir yürütme yanlışlığını tekrar etme.
Eminim, art niyetli değilsen, düşünce ve davranışın değişecektir.


Siyasal İslamcı yapılanma gerçek manada dini bir hareket olmadığından, daha doğrusu ideolojilerin dinleştirildiği münafık ve müşrik yapılanmalar olduğundan kendi içlerinde de nüfuz ve otorite kavgası yapmaktadırlar. Yani siyasal İslamcılık; Türk Milletine ve Türklüğü var eden değerlere düşmanlık ortak paydasında birleşen bir şer yapının genel adıdır.İnsanlıktan çıkmayı din sananların topluma dayatmaya çalıştıkları şey din değil, din ambalajıyla tuzaklanmış sapkın ideolojilerdir.

İnançla ilgili tek gerçek:
Allah katında dinin İslâm olduğudur.


Toplumsal yapıyı ayakta tutan sosyal yapıştırıcılardan birisi de dindir. Hayatımızdaki kültürel değerler, dinsel değerlerle ilişkilidir. Bu nedenle din kurumu; toplumsal ve bireysel olarak birçok işlevi görür.
Din, manevi gücünün yanı sıra, ciddi bir, stratejik güce de sahiptir.
Dini terk eder ya da kayıtsız kalırsanız, sosyal ve kişisel alanda oldukça etkili olan bu güçle başkaları ilgilenir ve size karşı kullanır. Yanınızda olması gereken bir gücü karşınıza almış olursunuz.Laikliği yeterince özümseyemeyen bir takım kişi ve kuruluşların, bilerek ya da bilmeyerek, laiklik adı altında dinsizleştirmecilik yaptıkları bir gerçektir.

Çarpık ideolojilerini dinleştiren ya da kutsal dinimizi sapkın yorumlarla ideoloji haline getiren birçok mahfil bu olumsuzluğu istismar ederek siyasal dincilik/İslamcılık adını verdiğimiz yapılanmayı güçlendirmektedir.

Din; deruni psikolojik bir vakıadır ve insanların akıl, gönül ve vicdanlarına hitap eder.
Laiklik ise bir barış antlaşmasıdır ve dinin olmadığı yerde anlamsızdır.
Laiklik din ile birlikte vardır.
Yeni ayrışmalara meydan vermemesi gerekir.Biz Türkçüler diğer insanlara göre Müslümanlaşmakla, Araplaşmanın, dindar olmakla dincilik yapmanın farkını fark ediyoruz ve bu tutum ve davranışımızı anlamayan, algılayamayanlar bizi olduğumuzdan başka değerlendiriyor.
Türklüğün değerler bütününe çelişik olmak, Türkçülüğün doğasına ve eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur.
Hem Türkçü olunacak hem de Türk Milletinin değerlerine saygısızlık yapılacak, bu kimin haddine?
Bizim Türkçülük anlayışımızda Türk Milletine ait bütün değerlere saygı duymak esastır. Buna Türk Milletinin dini de dahildir.
Atsız Bey bu konuyu onlarca yıl önce apaçık olarak, bir kanun maddesi gibi, hiç bir tevile gerek bırakmayacak açıklık ve netlikle ortaya koymuş olmasına rağmen hala birilerinin bu konuları toplumda Türkçülüğün yanlış algılanmasına ve değerlendirilmesine, dolayısıyla da iğrenç ve tiksinç görülmesine, sebebiyet verecek söz, davranış ve duruş sergilemeye hakkı yoktur.
Bu tür davranışlar içerisinde olanları iyi niyetli olarak görmüyoruz. Şayet yaptıkları lüzumsuzluk değilse düpedüz Türkçülüğe karşı yanlış algıların yerleşmesini amaçlayan ihanettir.
Gökbörü Türkçüler Derneği olarak bu konularla ilgili tavır ve düşüncemiz açıktır. 
Bu konuyla ilgili otağımızda daha önceden Türkçülerin dine bakışı ve yaklaşımı nasıl olmalıdır açıkça yazmışız.

3- ) Türkçülüğün/Türkçülerin dine bakışı ve yaklaşımı :

Türkçülük/Türkçüler Türk Milletine ait bütün milli, dini, tarihi ve kültürel değerlere saygılı olup bir bütün olarak almakta ve kabul etmektedir.
Millete rağmen milliyetçilik insanın başı üzerine yürütülmesi gibi abes ve aykırı bir sapkınlıktır.
Türkçülüğün/Türkçülerin hemen hemen hiçbir sorun yaşamamaları gereken husus dindir.
Zira hem Türkçülüğü devlet felsefesi yapan Başbuğ Atatürk’ün uygulamaları ve hem de Türkçülük Ülküsünün en büyük otoritesi Uluğ Bilge Atsız Ata’nın düşünceleri hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek netlik ve açıklıkta referans kaynağımızdır.

Bakın Türkçülük Ülküsünün en büyük otoritesi Uluğ Bilge Atsız Ata bu konuda neler söylemekte:

"Milleti yapan unsurlardan biri de din olduğuna göre, Türklerin dini üzerinde de durmaya mecburuz.
Hiç şüphe yok ki, Türklerin dini Müslümanlıktır.
Eski dinimiz olan şamanlıktan da bazı unsurlar alarak bir Türk Müslümanlığı haline gelen bu din, on yüzyıldan beri bizim milli dinimiz olmuştur.
Bununla beraber Türk olmak, için mutlaka Müslüman olmaya lüzum yoktur. Çünkü bu günkü Türkler arasında birkaç yüz bin şaman, birkaç yüz bin Hıristiyan ve hatta birkaç bin Musevi Türk (Karaimler)de vardır.
Din ayrılığı yüzünden bunları Türklükten çıkarmaya hakkımız yoktur.
Zaten, Hıristiyan Türkler olan Gagavuzların Türkiye’de yerleşenleri, çoğunlukla Müslüman olmuşlardır. Onlar bunu, Türklüğün vazgeçilmez bir şartı saydıkları için yapmışlardır.
(Nihal ATSIZ, Türkçülüğün Önemli Meseleleri)

Türkçülük Ülküsünün en büyük otoritesi Uluğ Bilge Atsız Ata Beğin ve Başbuğ Atatürk’ün bazı özel durumlar ve özel kişiler için söylemiş ve yapmış olduğu istisnaların cımbızla seçilerek Türk Milletinin dinine saldırma vesilesi yapılması başta Başbuğ Atatürk ve Türkçülük Ülküsünün en büyük otoritesi Uluğ Bilge Atsız Ata’ya hakarettir.
Biz Türkçülerin dinini deruni bir vicdanla yaşayan ve dinin gereklerini yerine getiren dindarlarla bir sorunu yoktur ve olmayacaktır.
Bizim sorunlu olduğumuz ve karşı çıktığımız nokta dinin siyasallaştırılması, bir takım istismarların kılıfı ve sermayesi yapılması, din adıyla Türklerin Araplaştırılmaya çalışılması ve en önemlisi de dini kisveyle Türklüğe karşı ölümcül saldırılar yapılmasınadır.
Kutlu Başbuğ Atatürk ve Uluğ Bilge Atsız Ata’nın kabul ettiği gibi bizler de İslamiyeti Türk Milletinin milli dini olarak görmekte ve kabul etmekteyiz.

Biz Türklüğün diniyle değil kanı ve soyuyla ilgilenmekteyiz. Kim hangi dine inanır, hangi şekilde ibadet eder ve yakarır bunlara karışmayız. Bizim için olmazsa olmaz öncelik Türk soyunun ve kanının korunması ve yüceltilmesi, Türk Milletinin onurlu bir yaşam sürdürerek milli ve manevi kimliğini sürdürmesidir.
Zaten Başbuğ Atatürk'ün Türk devletine temel yaptığı laiklik de bunu öngörmektedir.

TTK.

Sayın Türkçü kardeşlerim, gökten indiği sanılan kitaplara rağbet etmemenizi tavsiye ederim. Mustafa Kemal Atatürk halk tarafından kutsal kabul edilen kitaba değil Türklük ve devrimcilik ilkeleriyle ilerlemiştir ve başarılı olmuştur. Tarikat, cemaat, dini topluluklar Türkçülük ilkesine tamamen terstir. Ahmet Haldun Terzioğlu'nun kitaplarında da üstüne basarak brlirttiği gibi kamlar(din adamları) savaşa, yönetime vb. şeylere karışmamalı ve bir din altında örgütleşen insanlar her zaman zarar görmüştür inancınız her ne olursa olsun bu tür organizasyonlara katılmamanız gerekir, Türkçü fikirler çerçevesinde örgütlenirken de dini her zaman dış planda tutmanız gerekir.

Otağ Yöneticileri'nin Dikkatine..!

Kaydolur olmaz, fitne tohumları ekmeye çalışan bu bahçıvanı ya siteden uzaklaştırın yada bu yazısını silin.

Bir görüş belirtirken; din, islam, mezhep, inanç gibi konular üzerinden 'direk' saldırıya geçilmez. Üslup bozuk, giriş yanlış!


Merak etmeyin Sayın turania_25 Kandaşım. Yönetici andamız Huntürk ve Üçoklu Börü Kam büyüğümüz, gereği neyse, yaparlar.

Ne Mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla...
Çağrıbey
.
24
GÜNCEL / Ynt: Gökten indiği sanılan kitaplara rağbet etmemenizi tavsiye ederim
« Son İleti Gönderen: turania_25 17 Şubat 2021, 14:24:08 »
Sayın Türkçü kardeşlerim, gökten indiği sanılan kitaplara rağbet etmemenizi tavsiye ederim. Mustafa Kemal Atatürk halk tarafından kutsal kabul edilen kitaba değil Türklük ve devrimcilik ilkeleriyle ilerlemiştir ve başarılı olmuştur. Tarikat, cemaat, dini topluluklar Türkçülük ilkesine tamamen terstir. Ahmet Haldun Terzioğlu'nun kitaplarında da üstüne basarak brlirttiği gibi kamlar(din adamları) savaşa, yönetime vb. şeylere karışmamalı ve bir din altında örgütleşen insanlar her zaman zarar görmüştür inancınız her ne olursa olsun bu tür organizasyonlara katılmamanız gerekir, Türkçü fikirler çerçevesinde örgütlenirken de dini her zaman dış planda tutmanız gerekir.

Otağ Yöneticileri'nin Dikkatine..!

Kaydolur olmaz, fitne tohumları ekmeye çalışan bu bahçıvanı ya siteden uzaklaştırın yada bu yazısını silin.

Bir görüş belirtirken; din, islam, mezhep, inanç gibi konular üzerinden 'direk' saldırıya geçilmez. Üslup bozuk, giriş yanlış!
25
GÜNCEL / Gökten indiği sanılan kitaplara rağbet etmemenizi tavsiye ederim
« Son İleti Gönderen: TürkÇeri 17 Şubat 2021, 03:02:35 »
Sayın Türkçü kardeşlerim, gökten indiği sanılan kitaplara rağbet etmemenizi tavsiye ederim. Mustafa Kemal Atatürk halk tarafından kutsal kabul edilen kitaba değil Türklük ve devrimcilik ilkeleriyle ilerlemiştir ve başarılı olmuştur. Tarikat, cemaat, dini topluluklar Türkçülük ilkesine tamamen terstir. Ahmet Haldun Terzioğlu'nun kitaplarında da üstüne basarak brlirttiği gibi kamlar(din adamları) savaşa, yönetime vb. şeylere karışmamalı ve bir din altında örgütleşen insanlar her zaman zarar görmüştür inancınız her ne olursa olsun bu tür organizasyonlara katılmamanız gerekir, Türkçü fikirler çerçevesinde örgütlenirken de dini her zaman dış planda tutmanız gerekir.
26
GÜNCEL / Ynt: 13 Asker ve Polisimiz Gara'da şehit düştü!
« Son İleti Gönderen: Çağrıbey 16 Şubat 2021, 12:48:20 »

Bu milletin evlatlarının 6 yıl boyunca rehin kalmasını yalnızca seyret,

akılsız akil köpeklerin medyada gövde gösterisi yapsın,

gündeme getirme,

barış süreci adı altında operasyonu durdurarak hendek kazılmasına göz yum,

hdp denen domuz sürülerini mecliste tut,

vs. vs. vs. uzunuzadıya gidecek bir dalaletin içerisinde bulun ve bakanın biri çıkıp bin parçaya böleceği hikayesine inanmasını bekle!

Siyasi leşlersiniz, alçaksınız, ihanet içindesiniz, samimi değilsiniz!

Bunun açıklamasını bu millete veremeyeceksiniz!!!akp'si içine düştüğü çaresizliği ve milletin onurunu ayaklar altına aldırdığı beceriksizliği pkk nefretiyle örtbas etmeye çalışıyor.

Devlet görevlileri, altı yıl boyunca pkknın elinde rehin...
Çektikleri acıları, maruz kaldıkları muameleyi tahayyül bile etmeye yüreğim dayanmaz.
Vallahi aklım almıyor?!
İnancımı kaybettim!


Türk Milletine ve devletine hizmet ederken emperyalizmin paralı uşağı kanlı terör örgütü pkk tarafından kaçırılıp altı yıl boyunca alıkonulan evlatlarımızın bu kadar uzun süre kurtarılmayışında ve beceriksiz bir operasyonla şehadetlerine neden olan sorumlular derhal hesaba çekilmelidir.
Birileri; gaflet, acziyet ve beceriksizliklerini; Türk Milletinin pkkya duyduğu öfke ve nefretle örtbas etmeye çalışıyor.

Mızrak çuvala sığmıyor beyler!
Ya devlet başa, ya kuzgun leşe...

Ne Mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana...
Saygılarımla.
Çağrıbey.


27
GÜNCEL / Ynt: GENETİĞİ BOZUK KAŞAR'LAR
« Son İleti Gönderen: Çağrıbey 16 Şubat 2021, 11:51:10 »
Görevleri nedeniyle alçakça katledilen yiğitlerimize şehit, eli kanlı pkkya terörist diyemeyen Türk Tabipler Odasının adındanki TÜRK ibaresi çıkartılarak, her vesileyle bölücülere ve vatan hainlerine hamilik yapan, marksist artığı, pkk sever yöneticileri görevinden alınmalı ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılmalıdır.
Kimse Türk Milletinin yarasına tuz basmaya ve Türk Devletinin gücünü sınamaya kalkmasın!

Ne Mutlu Türk doğup Türk gibi yaşayana...
Saygılarımla.
Çağrıbey.
28
GÜNCEL / Ynt: GENETİĞİ BOZUK KAŞAR'LAR
« Son İleti Gönderen: Üçoklu Börü Kam 16 Şubat 2021, 10:45:01 »
Adında sadece Türk geçen aslen Türk Düşmanı olan bu grubun tüm komite üyeleri tutuklanmalı ve yargılanmalıdır! Çok sevdikleri bölgelere Suriye ve Irak başta olmak üzere gönderilmelidir.

Ama TTB gibi kurumların başındaki yöneticilere dikkat etmek gerek. Bunları seçen kendini SOLCU/Sözde Atatürkçü v.b gören ezik, mal mahlukatlar. Hayret bunlara... Türk Düşmanını seçiyorsan, sende Türk Düşmanısıdır!

TTB ACİLEN KAPATILMALIDIR!


Hainlik, alçaklık, bölücülük, emperyalistlere uşaklık etme namussuzluğu, millet ve devlet düşmanlığı vb.; kan ve vicdan kirliliğinden kaynaklanan, tedavisi mümkün olmayan ve bu melanete düçar olanların mutlaka itlaf edilmesi gereken bir marazdır.
Teröre terör, pkk adlı emperyalizmin paralı uşaklarına terörist, pkk denen bu eli kanlı Türk düşmanlarının alçakça ve hunharca kıydığı Türk evlatlarına şehit diyemeyen, pkk terörünü ve pkklı teröristleri lanetleyemeyen, sırf tepki çekmemek ve protokol gereği, sıradan bir formaliteyi yerine getirircesine, sosyal medya hesabından "Acılarını paylaşıyoruz" diyerek:

Alıntı yapılan: Basından

Gara'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi


Şeklinde, sözüm ona, basın açıklaması yapan, sadece adında Türk olan, gerçekte ise bırakın Türklükle ilgi ve alakayı, tam tersine her vesileyle Türk'e düşmanlık eden Tabipler Birliği adlı habis çıbana neşter vurup, içlerindeki o zehirli irini akıtmak artık elzem, ve hatta vacip, ve dahi farzdır.
Türk Tabipler Birliği pkk sevici marksist artıklarının işgali altındadır ve hiç bir şekilde Türk hekimlerini temsil edemez.
Ya temelli kapatılmalı ya da pkk sevici marksist artıklarının işgalinden kurtarılarak, mesleğini vicdani, insani ve milli değerler çerçevesinde yapan, Gâzi Başbuğumuzun "Beni Türk Hekimlerine Emanet Edin" dediği; sevinçte, kıvançta, kederde, Türkçe düşünen, Türk gibi yaşayan ve Türk Milleti ve Devletinden yana olan Türk Hekimlerine teslim edilmelidir.

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!
TTK.
29
GÜNCEL / Ynt: 13 Asker ve Polisimiz Gara'da şehit düştü!
« Son İleti Gönderen: turania_25 16 Şubat 2021, 10:09:43 »
Tekrar tekrar şehitlerimize rahmet dileyelim tabi o başka konu... Fakat, 6 yıl boyunca devletin; donu dahi bulunmayan dağ farelerinin elinden alamadığı...
Bu durumu kim, nasıl kabullenecek? Aklın durduğu, mantığın iflas ettiği noktadayız artık!
30
Tarihte Bugün / Ynt: Ozan Arif! O, Gerçek Bir Ozandı...
« Son İleti Gönderen: Üçoklu Börü Kam 16 Şubat 2021, 00:16:54 »
Arif der ki: bunca yıl ay,
Geldi geçti vay, Dünya vay!
Yaşamaksa, yaşadım say!
Aha geldim, gidiyorum...


Ozan Arif;
Dede Korkut'tan el,
Kutlu Kopuz'dan tel,
Hoca Ahmet Yesevi'den yol alarak,
Türk'çe söyleyen, Türk'çe ağlayan, yüreğine bütün Turan coğrafyasını sığdırmış; geçmişten, geleceğe akan gür bir ırmaktı.
Ülkü denen nazlı gelin O'nun dilinde konuşur, O'nun sözleriyle gönüllerde perçin olurdu.

12 Eylül'ü takip eden o yılgınlık ve belirsizlik günlerinde herkes susarken ve bazıları da bir yerlere yama olmaya çalışırken; Türklüğün derin vicdanı ve Türklük Ülküsünün gür sesi Ozan Arif:

Ölmez bu hareket, ölmez bu dâvâ.

Diye haykırarak Bozkurtlara umut, azim ve mücadele şevki așıladı.

Uçmağa varışının 2. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anarım.
Türklüğün sinesinde sonsuza dek yaşayacaktır!

Kutlu ruhu şad, durağı; Uçmak olsun!

TÜRK IRKI SAĞOLSUN!

Kök Teñğri Türk'e Kut ve Utku Versin!
TTK.

Muhteşem ifadeler için, kalemine sağlık ağabey...

Estağfurullah, değerli Kardeşim.
Esenlikler...
Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10