Gönderen Konu: Türklüğün Avrupa'da Serüveni  (Okunma sayısı 3444 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BAHADIR1982

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 4
Türklüğün Avrupa'da Serüveni
« : 28 Eylül 2014, 01:06:49 »
Milattan önce 3. binin sonlarında Anadolu’da görülen Etrüskler, Hititler’in ortaya çıkmasıyla Samsun’a çekildiler, sonra batıya göç ederek Ege sahillerine geldiler. Yunanlılar Etrüsklere TYRRHEN der. Herodot’a göre; Anadolu’nun İzmir-Manisa bölgesinde (LİDYA) kral Atyos zamanında şiddetli bir açlık başgösterdi. Kral halkını ikiye ayırdı. TYRRHENos adlı oğluna bir grubu alıp kendine yeni bir vatan aramasını söyledi. TYRRHENos , yanındakilerle birlikte İzmir’e geldi, gemiler yapıp denize açıldı. Adriyatik yolu ile İtalya’nın doğusundaki Umbriya sahillerine ulaştı ve oraya yerleşti. Lidyalılar İtalya’ya varınca liderlerinin adını aldılar : TYRRHEN . İtalya’nın batısındaki deniz bu yüzden TİRHEN denizi olarak bilinir. Eski çağların önemli yazarı PLÜTARK da “Romülüs’ün Hayatı” adlı eserinde ‘Etrüsklerin İtalya’ya gelmeden önce Lidya’da yaşamış oldukları’nı yazar.

Bulgar bilim adamı Vladimir Georgiyev; şu tespitlerde bulunmuştur : “Kralları Enea ile Troyalılar (Truvalılar) ,İtalya’nın batısına yerleşip yeni Troya(Truva)’yı kurdular. Burada ancak Etrüskler söz konusu olabilir. Çünkü Herodot, Strabon, Servius, Seneka, Solinus, Tacikus, Plütark, Festus ve başkaları, onların Batı Anadolu menşeli olduklarını söylemiştir.”(1). Bunlardan, Truva’dan İtalya’ya göç edenlerin , Etrüskler ile aynı ırktan olduğu sonucu çıkar.

Bizanslılar,Türklerin Truvalıların torunu olduklarına inanırlardı. Bizanslı T. Gazes ile İtalyan F. Filelfo arasında teati edilen mektuplarda “15. Asır Türklerinin eski Truvalıların neslinden geldiği, Türklerin İstanbul’u fethetmekle Greklerden Truva’nın intikamını aldıkları” ifade edilmektedir.(2)

Bütün bullardan Troya(Truva)lıların ve Tyrrhenli(Etrüsk)lerin Türk oldukları ortaya çıkmaktadır.

Attila, Milattan sonra 451 yılında Galya’da Romalılarla savaşırken, Troyes adlı şehri yağmalamayacağını söylemişti. Bu Troyes, batı Anadolulu Tyrrhen(Etrüsk)lerin Avrupa’ya göç ettikten sonra orada kurdukları ikinci bir Troya (Truva) ’dan başka ne olabilir?.. Attila o şehri, halkı Türk olduğu için yağmalamamıştı. Latinler Etrüsklere TUSKİ (Tusci) derlerdi. Sonra bu kelime Toska olmuş, Toskana adı da Etrüsklerin yaşadığı yer için kullanılmıştır. Floransa Toskana’nın KÜLTÜR merkezidir. Avrupa’da Karanlık Çağ’ın etkisinden ilk kurtulanlar Toskanalılar olmuştur. Rönesans’ı başlatan onlardır. Dante, Mikelanj, Leonardo Da Vinci ve Napolyon hep Floransalı’dır. Yani hepsinde Etrüsk kanı vardır. Ayrıca şair Virgil, heykeltraş Vulka, İmparator Sezar ve Büyük İskender de birer Etrüsk idi. CIBA ilaç fabrikasının , Etrüsk diyarı Toskana bölgesinde yaptırdığı bir inceleme, buradaki halkın kan tahlili sonuçlarının İtalya halkından daha çok Anadolu halkına yakın olduğunu ortaya koymuştur(3).

Virgil’e göre Romülüs, Troyalıların torunudur. Yani Türktür (4). Titus-Livius ve Plutark’a göre, Roma şehrini Romülüs kurmuştur. Türk kralların adları Latinler tarafından deforme edildiği şekliyle bize ulaşmıştır. Bu kral adlarının sonlarına US takısı bir de Latince ad eklenmiştir. Romülüs, Roma’nın kuruluşunda kendisine yardımcı olanlara Quiris=Kurucular adını verdi ve şehrin mutena bir semtinde onlara bir yer tahsis etti. Bu yere Tuscus Vıctus denildi. Yani Etrüsk bölgesi. Eski tarihçiler de , bugünkü etrüskologlar da Roma’nın Etrisco Ritu yani Etrüsk töresine göre kurulmuş olduğunu itiraf etmek zorunda kalmışlardır. (Kuruluş tarihi Milattan Önce 753, 21 Nisan’dır. Yani eski Türk bahar bayramı Nevruz.)

İtalya’da demir çağı Etrüskler ile Villanova bölgesinde Milattan önce 1200lerde başlamıştır. İtalya’da Etrüsk çağı, Truva savaşından sonra Milattan Önce 13. Asırda başlamış, Romalıların son Etrüsk şehri olan Volsini’yi yıktıkları Milattan önce 265 yılına kadar devam etmiştir. Bu tam 1000 yıl demektir. Tarihçi Attilio Gaudio ; Roma’nın Latinler tarafından İŞGALini şöyle anlatır: “(Milattan Önce)509’da Grekler tarafından desteklenen nasyonalist Latin ayaklanması, Etrüsklere Roma’yı kaybettirdi.” Bu olay Roma Kralı 2. Tarkan’ın bir komplo ile Milattan önce 509’da (aynı yıl) sürgüne gönderilmesiyle olur. İtalyan tarihçiler, Romalıların siyasi ve idari kuruluş şekillerini(5), ordu teşkilatını, altın işleme sanatını Etrüskler’den öğrendiklerini yazarlar. O tarihe kadar Romalılar Etrüskçe yazmış, Etrüskçe okumuşlardı. Etrüsk müziği Romalıların kulağını şenlendirmiş, onlara bugünkü müzik zevkini vermişti. At yarışları Romalılara Etrüsklerden miras kalmıştı. Yazar Aldo Massa’ya göre Etrüsk milletinden hayatiyet fışkırıyordu. Christopher Hampton şöyle der : Tarihçilerin yaptığı tahrifat yüzünden, Roma tarihi yüzyıllar boyunca, yanlış bilinmiş, yanlış tanınmıştır. Fransız Etrüskolog Alain Hus ise şöyle der: “Etrüsklerin epopeleri, efsaneleri, gelenekleri Romalı tarihçiler tarafından Romalılara mal edilmiştir.” (6).

Yunan Medeniyetinin de Türk kökenli olduğu gerçektir. Araştırırsak şu sonuçlar ortaya çıkacaktır: Hellanikos’a göre Pelasglar, İtalya’ya yerleştikten sonra Tyrrhen (Etrüsk) adını almışlardır. Lesboslu Myrsilos’a göre Tyrrhenler vatanlarından ayrıldıktan sonra Pelasg olmuşlardır. Adı geçen Pelasg Devleti , Milattan önce 3000 yılında Yunanistan’da kurulmuştur. (Resmi tarihe göre Asya Hun Devleti Milattan Önce 221’de kurulmuştur ve resmi tarihe göre Asya Hun Devleti; Orta Asyadaki ilk imparatorluk, Türklerin kurduğu ilk devlet özelliğindedir. Ancak , bu tarihten 2779 (ikibin yediyüz yetmiş dokuz) yıl önce Türkler Yunanistan’daydı.) Batılılara göre tarihin babası Yunan tarihçi Herodot ; “Yunanlıların aslında zayıf bir millet olduğunu ancak barbar milletler ve bilhassa Pelasglar ile karıştıktan sonra büyük millet haline geldiği”ni belirtir. Herodot’a göre bir zamanlar Yunanistan’a Pelasgia denirdi (7). Yunanistan Türk toprağı iken Hellen-İyon-Grek-Yunan’ların Yunanistan’da ortaya çıkması ; Yunanistan’da Türk Pelasg Devleti’nin kurulmasından 1000 yıl SONRADIR.

Bizanslı tarihçi Strabon, başka Yunanlı tarihçilerin Lidyalı dedikleri kişilere Pelasg der ve şunları kaydeder: Herkesin fikrine göre Pelasglar, bir zamanlar bütün Yunanistan’a yayılmış, fakat özellikle Tesalya’da yaşayan çok eski bir ırk veya milletti. Limni ve İmros adalarıyla, o civardaki başka adaları işgal edip, oralara ilk defa oturmuş olanlar Pelasglardır. Pelasglar arasından Atys oğlu Tyrrhen adlı biri çıkmış, kendisine bir takım arkadaşlar bulmuş ve onlarla birlikte İtalya’nın yolunu tutmuştur ( 8 ).

Değerli arkadaşlar, bence Kahire neyse Roma odur. Batum neyse Atina odur. Kırım neyse Roma odur. Kabil neyse Atina odur. Hepsi bir Türk şehridir.

DİPNOTLAR:
(1): Troer und Etrusker (Der Historische Kern der Eneas Sage), Wiesbaden.
(2):Kafesoğlu İbrahim,(Tarihte Türk Adı), Türklerin Avrupalılarla Müşterek Troya Menşeleri Efsanesi Üzerinde Araştırma, İstanbul 1961)
(3):Hampton Christopher, The Etruscans and The Survival of Etruria, London,1969 – Massimo Pallatito, Etruscologia, Milano, 1968,sf.291, 88 .
(4):Bkz. Yukarıdaki ilk paragraflardaki açıklamalar.
(5):Etrüskler’de devlet Kuzey-Orta-Güney olarak üçe ayrılmış, bunların her biri de 12 boya bölünmüştü. Bu bölünme Türklerin Sağ-Merkez-Sol sistemiyle aynı olduğu gibi, her kolun da 12 boya ayrılması aynıdır. Etrüskler, Türk aleviler gibi 12 sayısını kutsal görürlerdi. Latinlerin kullandığı ‘Vox poluli, Vox dei’ ifadesi Etrüsk kökenlidir ve bugün Türkiye’de ‘Halkın sesi Hakk’ın sesidir’ şekliyle dillerde dolaşır.
(6):Gli Etruschi, popolo segreto (çeviri) 1959, sf.137 .
(7):Powell, J. Enoch, Herodotus, Oxford,1949, cilt 1 sf.75.
( 8 ):“Georaphie de Strabon”, Paris 1867, sf.366 .

Tahir Türkkan'ın Tarih Notlarından faydalanılmıştır. Gösterilen kaynaklar Adile AYDA'nın 'Türklerin İlk Ataları' adlı eserine aittir. Lütfen bu metni elden geldiğince çoğaltalım.

Çevrimdışı BAHADIR1982

  • Yeni Üye
  • *
  • İleti: 4
Ynt: Türklüğün Avrupa'da Serüveni
« Yanıtla #1 : 03 Ekim 2014, 16:09:33 »
Tuna havzası Türklerin en eski yerleşim bölgelerindendir. Türkler buradan Avusturya Alpleri, İsviçre Alpleri, İtalya Alpleri'ne ulaşmışlardır. Bir kısmı yollarına devam ederek Fransa'ya girmişler, Pireneler'den geçerek İspanya'ya varmışlardır. Oradan Portekiz'e ulaşmışlardır. Bugün Fransa'da ve İspanya'da yaşayan Basklar, İskit Türklerinin bir koludur. Bir kol da Fransa'dan İngiltere'ye geçmiş ve adanın kuzeyine yerleşmişlerdir. Bugün İskoç diye bilinen bu halkın atası ; İskit Türkleridir. Bunu kendileri de kabul eder. ÖnTürklerden bir kol da Mezopotamya'dan yollarına devam ederek Mısır'a yerleşmişlerdir. Bunu Mısır yazıtlarındaki Türk tamğalarından tespit ediyoruz. Çin alfabesinde ise 41 Türk Tamğası şekil olarak bulunur, anlamları ise değişmiştir. ÖnTürklerin bir kolu Sibirya'ya yayılırken, bir kolu da Berring Boğazı'nı aşarak Alaska'ya ulaşmış, oranın Eskimolarını meydana getirmiş, bir kolu da Kanada ve Amerika'ya inerek Kızılderili denilen halkları oluşturmuştur.

Kaynak : http://www.angelfire.com/tn3/tahir/trk90.html