BELGELERSınırlar Arasında (Nobel Gerçeği)

Banu Avar'ın hazırlayıp sunduğu "Sınırlar Arasında" programın Türk düşmanlarını rahatsız eden bölümü.
Nobelin anlamı, para kaynağı, İsveç denilen ülkenin gerçekleri.
*.avi formatındadır. 45.09 MB

devam.. habere yorum yaz12/09/2008 16:26 İndir   

AVRUPA BİRLİĞİ'NE NEDEN HAYIR -3

Bu sebeple de Türkiye'nin AB üyeliğine "Hayır" diyoruz. Katılım Ortaklığı Belgesinde (KOB) Türkiye'nin Bütünlüğüne Karşı Hükümler KOB'nin Andıç, Giriş, Amaç bölümlerinden itibaren demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ile birlikte "Azınlıklar" ve hakları konusu öncelikle vurgulanmaktadır. KOB'deki azınlıklarla ilgili hükümleri incelerken aşağıdaki dip nota41 çıkarılan yayınlar atırlanmalı ve dikka devam.. habere yorum yaz14/08/2008 17:13

ERMENİ TERÖRÜ

ERMENİ TERÖRÜ   Türkiye üzerine sömürgeci emeller besleyen İngiltere ve Rusya'nın kurdurduğu Taşnak ve Hınçak komitelerinin ülke içerisindeki kışkırtmaları sonucunda meydana gelen isyan ve katliamların yanı sıra Ermeniler, 1905'teki Yıldız Suikasti'yle silahlı terör metodolojisinin ilk örneğini vermişlerdir. Talat Paşa ve Cemal Paşa'yı da aynı yöntemle şehit eden Ermeniler, uzun bir aradan sonra 1965 yılında tekrar terör metoduna dö devam.. habere yorum yaz01/07/2008 20:39

AVRUPA BİRLİĞİ'NE NEDEN HAYIR -2

TÜRK DEVRİMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ Türk Devriminin AB üyeliği ile ne ölçüde bağdaşıp örtüştüğünün araştırılması, üyelik başvurusunun irdelenmesinde önemli bir unsur olarak değerlendirilmelidir. çünkü, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünce tabanım, kuruluş felsefesini Atatürkçü Düşünce Sistemi oluşturmuş, seksen yıllık uygulamayı aynı düşünce kaynağı besleyip yönlendirmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin yapısı; kaynağı Atatürkçü düşünce olan Türk Devrimine dayanır. devam.. habere yorum yaz05/02/2008 13:33

Atatürk'ün Tabiriyle Bir Fesat ve İhanet Odağı Olan Fener Rum Patrikhanesi ve Fa

  Atatürk'ün Tabiriyle Bir Fesat ve İhanet Odağı Olan Fener Rum Patrikhanesi ve Faaliyetleri I. Ortodoksluk ve Fener Rum Patrikhanesi Hıristiyanlığın resmi devlet dini haline gelişi İmparator Konstantin’le başlar. Konstantin 330 yılında İstanbul’da bugün patrikhane denilen dini kurumu kurar. Başlangıçta ruhani bir kurum olarak kurulan Patrikhane İ.S. 451 yılında Kadıköy semtinde toplanmış devam.. habere yorum yaz18/02/2007 01:00

Ermeni Pkk İlişkisi

Ermeni Pkk İlişkisi   Ermeni terör örgütleri, dış dünyanın tepkileri üzerine 1980'li yıllarda taktik değiştirerek, PKK terör örgütü ile işbirliğine gitmişlerdir. 1984 yılında cereyan eden Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla PKK sahneye itilmiş ve Asala-Ermeni terörü geri plana çekilmiştir. Ermeniler ile PKK arasındaki bağlantıyı ortaya koyan bazı somut örnekler şunlardır: Terör örgütü PKK, 21-28 Nisan 1980 tarihini "Kızıl Hafta&quo devam.. habere yorum yaz11/07/2006 12:27

KÜRT İSYANLARI KRONOLOJİSİ

 Öncelikler dış güçlerin ilelebed maşası olan kürtlerin Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dönemlerindeki isyanlarının bir listesini inceleyiniz.  # 1806, Baban Aşireti, Abdurrahman Paşa İsyanı # 1833-1837, Mir Muhammed (Soran) İsyanı # 1838 1. Han Mahmud İsyanı # 1842 - 1847 2. Han Mahmud İsyanı (son döneminde Bedirhan Beyle ittifaken) # 1843-1847 Bedir Han İsyanı # 1855, Yazhan Şer İsyanı # 1878-1881, Şeyh Ubeydullah N devam.. habere yorum yaz12/03/2006 17:13

AVRUPA BİRLİĞİ'NE NEDEN HAYIR-1

AVRUPA BİRLİĞİ'NE NEDEN HAYIR     Suat İlhan ÖNSÖZ Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği; tarihimizin yönünü değiştirecek, yaklaşık bütün kültür unsurlarımızda dönüşümlere sebep olacak geniş kapsamlı, derin içerikli bir girişim. Büyük önemine rağmen, "Avrupa Birliği'ne Neden Hayır" isimli ilk yayında da değinildiği gibi; bugüne k devam.. habere yorum yaz30/06/2005 07:58

TESCİLLİ VATAN HAİNİ PERİNÇEK

TESCİLLİ VATAN HAİNİ PERİNÇEK  Bekaa Vadisi'ndeki PKK kampı, 1991... Vatan haini Doğu Perinçek, Apo köpeği ile beraber kürt eşkiya sürüsünü teftiş ederek Mehmetçiklerimize kurşun sıkan kanlı elleri sıkıyor... (O dönemde kürtçülüğün ve PKK' devam.. habere yorum yaz01/03/2005 11:23

Sayfalar o>>