İçerik Kategorilerimiz

HÜSEYİN NİHÂL ATSIZ

TÜRK TARİHİ

TÜRK ELLERİ

BENGÛ TAŞLAR

BELGELER

TÜRKÇÜLÜK

TÜRKÇÜLÜK ÜZERİNE MAKALELER - NEJDET SANÇAR

Haber Yorum

Fotoğraf Resim Galerisi

HT Ürünler

Misyonerlik

ADİL ÖZTÜRK YAZILARI

MANKURTLUK?

TÜRK MİLLETİ;  ZEKİ Mİ, APTAL(LAŞTI) MI?

TÜRK MİLLETİ; ZEKİ Mİ, APTAL(LAŞTI) MI?

TÜRK MİLLETİ;  ZEKİ Mİ, APTAL(LAŞTI) MI?

‘’Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit.’’
 ‘’Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk Milleti, ilini töreni kim boza bilecekti? Türk Milleti vazgeç, pişman ol!..’’ diyen Bilge Kağan ve ‘’Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.’’ diyen Mustafa Kemal Atatürk mü haklı yoksa;  ‘’Türklerin yüzde 60’ı aptaldır” diyen Aziz Nesin mi haklı dedirtecek noktaya geldik.

Devam..
DEVŞİRME ÇABALARINA KARŞI TÜRK MİLLETİNİN 1000 YILLIK DİRENİŞİ

DEVŞİRME ÇABALARINA KARŞI TÜRK MİLLETİNİN 1000 YILLIK DİRENİŞİ

DEVŞİRME ÇABALARINA KARŞI TÜRK MİLLETİNİN 1000 YILLIK DİRENİŞİ

Büyük bir Teşkilatçılık, Devlet kuruculuğu ve Önderlik vasıflarına sahip olan Türk’ler, tarih çağlarından sonra birçok imparatorluk ve devlet kurmuşlardır. Orta Asya’dan sonra 3 kıtaya yayılarak birikim ve kültürlerini gittikleri ülkelere taşımışlardır.  Yazılı Kültürlerinde Türkler Göktürk Alfabesini kullanıyorlardı. Daha sonra 24 harfli Uygur Türk alfabesini kullanmaya başladılar. Göktürk alfabesi ile Orhun kitabesini anıtlaştırdılar. Kendi yazıları ile destanlar yazdılar.

Devam..
IRKÇILIK

IRKÇILIK

IRKÇILIK
"IRKÇILIK" öyle birilerinin her sıkıştığında kullanabileceği basit bir şey değildir.
- ''IRKÇILIK" Bir kültür işidir. Savunduğun Türk Irk'ın, Yazılı ve Sözlü Edebiyatını, Tarihini en eski çağlara kadar bağlantısını iyi bileceksin. (Tabi savunduğun Türk Irk'ın eski çağlara kadar eski tarihi varsa. İngilizler gibi, Almanlar gibi, Fransızlar gibi (700-800 yıllık), Araplar gibi (3000-4000 yıllık) iseler o zaman ya dinin ya demokrasinin silahını kullanırsın.

Devam..
MUSTAFA KEMAL ARAP OLSAYDI

MUSTAFA KEMAL ARAP OLSAYDI

MUSTAFA KEMAL ARAP OLSAYDI
Mirza Fetali Ahundov;  
‘’ Dünyada Araplar kadar güzel masal uyduran, Farisiler kadar bu masalı güzel anlatan, Türkler kadar bu masala inanan 2. bir millet yok.’’  der.  
Arzu ederseniz biz de hep birlikte biz de bir hayal kuralım:
‘’Eğer; Mustafa Kemal, Suudi Arabistan’ın çölünde bir Arap Bedevisinin çocuğu olarak  dünya’ya gelmiş olsaydı, Arap topraklarını düşman işgalinden kurtarıp bağımsız bir Arap Devleti kursaydı. Ülke petrollerini Batılı ülkelere peşkeş çekmeyip Arap Milletinin Egemenliği için kullansaydı, Kılık kıyafet devrimini Mekke'de yapıp, fesi, sarığı, fistanı kaldırsaydı, pantolon, ceket, gömlek, şapka giydirseydi, Arap harfleri yerine Latin harfleri getirmiş olsaydı, Arap kadınları cariye pazarında satılmaktan kurtarsaydı, Küçük kızlar ve Erkek Çocukları ile Cinsel İlişkiyi yasaklasaydı, çocuklara bayram armağan edip bu bayramı dünyaya kabul ettirseydi, ‘’Kadına Seçme ve Seçilme Hakkını’’ verseydi, Laik Demokratik hukuk devleti anlayışı çerçevesinde Arap Milletinin Rejim tarafından korunduğu teminatını getirseydi, ‘’Geometri Kitabı’’, ‘’Zabitan ve Kumandan ile Hasbihal Kitabı’’, ‘’Medeni Bilgiler Kitabı’’ ve İstiklal Savaşlarının destansı Tarihini anlatan ‘’Nutuk’’ adlı kitaplarını Arapça yazsaydı bu kitaplar şu an İslam Aleminin manevi değeri çok yüksek başucu eserleri arasında yer alırlardı. Mustafa Kemal’in yazdığı ‘’Gençliğe Hitabı’’ Hz. Muhammed’in ‘’Veda Hutbesi’’ kadar değerli olurdu ve bütün Müslümanlar ‘’Gençliğe Hitabı’’ çerçeveleterek evlerinin başköşesine asarlardı.

Devam..
TÜRKÇÜ DERNEKLERE, TÜRKÇÜ KİŞİLERE VE KENDİNDE BU ÜLKENİN SEVGİSİNİ HİSSEDENLERE

TÜRKÇÜ DERNEKLERE, TÜRKÇÜ KİŞİLERE VE KENDİNDE BU ÜLKENİN SEVGİSİNİ HİSSEDENLERE

TÜRKÇÜ DERNEKLERE, TÜRKÇÜ KİŞİLERE VE KENDİNDE BU ÜLKENİN SEVGİSİNİ HİSSEDENLERE ÇAĞRIMDIR.
Dünyadaki "Küresel Sermaye" ve "Kültürel Emperyalislerin" milletleri köleleştirerek kendi eğemenliklerine almak için en acımasız planlarını uyguladıkları günümüzde Türk Dünyası kendi varoluş çabasını vermekte. Geniş bir coğrafya üzerinde dağılmış bulunan Türkler bulundukları coğrafya şartlarına uygun olarak ayrı ayrı devletleşmelerine rağmen Türk olduklarının bilincini şu ana kadar korumuşlardır. Her Türk devletinin coğrafi konumuna göre siyasal ve kültürel düşmanları farklılık gösterse de tehlike aynı; Asimele olmak, Mankurtlaşmak. 
Her Türk devletinin kurucu unsuru olan o yöre Türkleri bu tehlikeler karşısında Türklüğü temel eksen olarak kabul eden sivil toplum örgütleri oluşturarak bilinçlenme çabasındadırlar.

Devam..
TÜRK MİLLETİ ÖNCE SUSTURULDU SONRA UYUŞTURULDU.

TÜRK MİLLETİ ÖNCE SUSTURULDU SONRA UYUŞTURULDU.

TÜRK MİLLETİ ÖNCE SUSTURULDU SONRA UYUŞTURULDU.

Eskiden benim çocukluğumda büyüklerimiz çocuklara; Keloğlan Masalları, Nasrettin Hoca masalları anlatırlardı, Orta yaşlı dediğimiz ergenlere Ferhat ile Şirin’in, Kerem ile Aslı’nın, Leyla ile Mecnun’un aşkını, Köroğlu’nun, Dadaloğlu’nun haksızlığa başkaldırı destanını, Karacaoğlan’ın gönüllere taht kuran her yaşa ayrı bir haz veren efsanevi yaşamını, Oğuz Kağan’ın, Kür Şad’ın, Ulubatlı Hasan’ın, Kara Murat’ın, Battal Gazi’nin, Karaoğlan’ın, Genç Osman’ın, Çakırcalı Mehmet Efe’nin, Yörük Ali Efe’nin, Kara Fatma’nın,  Koca Yusuf’un kahramanlıklarını adeta bir Sosyolog gibi inceleyerek, eleştirerek, överek öyle güzel anlatırlardı ki bunları bizler her dinlediğimizde beyinlerimize tek tek işlerdik.

Devam..
TURAN HAYALİ KURAN TÜRK MİLLETİNİ ARAPLAŞTIRMAK

TURAN HAYALİ KURAN TÜRK MİLLETİNİ ARAPLAŞTIRMAK

TURAN HAYALİ KURAN TÜRK MİLLETİNİ ARAPLAŞTIRMAK

İslam Öncesi Türk Tarihini araştırmak, öğrenmek hakkı elimizden alınarak adeta yasaklanmıştır. İslam Öncesi Türk Tarihini araştırmaya kalktığında ya kafirlikle suçlanırsın ya da yeterli delil yok denerek işi sabote etmeye kalkarlar. Başka Milletlere mensup tarihçiler kasıtlı olarak İslam Öncesi Türk Tarihini yok göstermeye veya geçiştirmeye çalışıyor kendi milletlerine tarih yaratmak için de Türk kanı taşıyan Türk Milliyetçisiyim diyen Türk Tarihçileri de İslam Öncesi Türk Tarihini geçiştirmeye çalışıyor. Oysa İslam öncesi Türk Tarihi İnsanlık Medeniyetine binlerce yıl yön vermiş, insanlığın kaderini belirlemiş bir muhteşem tarihtir.

Devam..
SENTEZCİ KAFA İLE TURAN İDEALİ

SENTEZCİ KAFA İLE TURAN İDEALİ

SENTEZCİ KAFA İLE TURAN İDEALİ


‘’Gagavuz Türk’ü Hıristiyan’dır.’’
‘’Yunanistan’a Mübadele kanunu ile gönderilen Karaman Türk’ü de Hıristiyan’dır.’’
‘’Macar’lar da yavaş yavaş Hun asıllı Türk’üz diyorlar ve Hıristiyandırlar.’’
‘’Hazar Türk’ü Yahudi (Karaim Mezhebinden)’dir.’’
‘’Altaylardaki yaşayan Türk’ler Tengri inancındadır.’’
‘’Yakut (Saha) Türkleri Şaman inancındadır.’’
‘’Uygur Türk’lerinin bir kısmı Müslüman, bir kısmı Budist’tir.’’
‘’Azeri Türk’ü (Azerbaycan ve İran Azari Türkleri)  İslam’ın Şii Mezhebindendir.’’
‘’Anadolu’daki Türkmen’lerin tamamına yakını Alevi inancındadır’’ ki, bu inanç biçiminin en büyük özelliği Türk Kültürünü canlı tutmasıdır.
Bu çeşitlilikteki Türk Dünyasında Sentezci kafanın yaptığı dayatma ile ‘’Turan Birliği’ nasıl kurulacak. 

Devam..
 Sanal Türkçülük

Sanal Türkçülük

 Sanal Türkçülük

Sanal alemde boy boy Türkçü, Ülkücü paylaşımlar, Lider değiştirme kulisleri gırla gidiyor, Normal hayatta Türkçülük, Ülkücülük bıyıkla, rozetle, bayrakla ve yaldızlı sloganlarla üst düzeyde oysa Türkün tarihi, Türkün kültürü, Anadolu, Balkanlar, Irak, Suriye Türkünün öbür adı Türkmenlik ve Yörük’lük dile getirildi mi "O da nerden çıktı" mırıltıları başlıyor. Sen daha özünden habersizsin neyin Türkçülüğünü, neyin Ülkücülüğünü yapacaksın. Tükmen ve Yörük Kültürüne sahip çıkamazsan örgütlenemezsen, estek kerestek bahanelere sığınırsan ancak boş nutuklarla sadece kendini avutursun sonrada sağda solda suçlu ararsın. Dava adamı olmak seçimlerde boy göstermek, süslü nutuklar, unutulmuş mazileri yalan yanlış dillendirip prim yapma telaşı değildir. Dava adamı olmak devamlı surette geldiğin yeri gerek fert bazında gerekse millet bazında unutmadan ilerisi için çaba sarf etmektir. Dava adamı olmak "Milliyetçi İktidarı" hedeflerken sloğan milliyetçiliğini aşıp gerçek "Türk Kimliği ve Türk Kültürüne" vakıf olmaktır, elini taşın altına koymaktır...

Adil Öztürk

Devam..
NASIL BİR TÜRKÇÜLÜK?

NASIL BİR TÜRKÇÜLÜK?

NASIL BİR TÜRKÇÜLÜK?

ELİMİZE     :   DEVLETİMİZE
BELİMİZE   :   SOYUMUZA
DİLİMİZE    :   TÜRKÇEMİZE … Sahip olabilmemiz için, Türkçü olmak zorundayız. 
Türkçülük; Sadece geçmişin tarihini okuyarak o günlerin avunması değildir.
                     Elbette Türk Tarihini çok iyi bileceğiz ama o tarihte takılıp kalmamalıyız.
Türkçülük;  Gözünü uzaya dikmektir. Uzay biliminde ileri gitmektir.
                      Türk Bilge Kağan’ı; ‘’ Ben Tanrı gibi gökte yaratılmış Türk Bilge Kağanı’’ der.
Türkçülük; Tıp Alanında otorite olmaktır. İnsanlığa faydalı olmaktır.
                      ‘’İbn-i Sina, Farabi, Ebul İz gibi binlerce otorite yetiştiren Türk Milleti son 
                         Olarak Nobel Tıp ödülü ile Türklüğü dünyaya duyuran Aziz Sancar’’ gibi insanlar
                         Yetiştirmektir.

Devam..
BENİ YARATAN RABBİM TÜRK YARATMIŞ ONA KARŞI MI GELEYİM.

BENİ YARATAN RABBİM TÜRK YARATMIŞ ONA KARŞI MI GELEYİM.

BENİ YARATAN RABBİM TÜRK YARATMIŞ ONA KARŞI MI GELEYİM.


‘’Ben Türk değilim, Müslümanım. Öbür dünyada Allah Türkmüsün diye sormayacak, Müslümanmısın diye soracak’’ diyen zavallı ezik. Sen daha Müslümanlıktan bihabersin. Cenab-ı Allah, Kur'an'da '''Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişi olarak yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.'' [Hucurat S. Ayet:-13] buyurmaktadır. 

Devam..
PAROLA ‘’NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!..’’

PAROLA ‘’NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!..’’

PAROLA ‘’NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!..’’

‘’Türk İslam Sentezi’’ Emperyalistlerin Tezgahıdır. Din temelli Turan olmaz.
[Yusuf Akçura]
  

Türk İslam Sentezi, Müslüman olan Türkleri bilhassa Araplar olmak üzere diğer Müslüman toplumlara yakınlaştırmak için (1970) lerin başında uygulamaya konulmuş bir sistemdir. Oysa dünya da, ‘’Tengri’’ inancında, ‘’Şaman’’ inancında, ‘’Budist’’ inancında, ‘’Zerdüşt’’ İnancında, ‘’Musevi’’ (Karaim Mezhebi) inancında, ‘’Hristiyan’’ inancında ve sayısı bilinmeyen Ateist Türk olmak üzere dünya üzerinde bilinen (450 Milyon) Türk yaşamaktadır. Gerçek olan şu ki, Türkün tamamı Müslüman değildir. Din, vicdan işidir. Kişilerin kendi bireysel duygularıdır. 

Devam..
ANDIMIZ GERİ DÖNDÜ. KUTLU OLSUN!..

ANDIMIZ GERİ DÖNDÜ. KUTLU OLSUN!..

2013 yılından beri kanı ve vicdanı kirli bir takım kişi ve kuruluşların girişimleri sonucu okullarda okutulması yasaklanan ANDIMIZ Başta Türk Eğitim Sen olmak üzere milli duyarlılık sahibi kişi ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalar sonucu DANIŞTAY'ca tekrar okunması yönünde karar alınmıştır. 

TÜRK BUDUNU'NA KUTLU OLSUN!

Devam..
TÜRKÇÜ OLMAYA MECBURUZ

TÜRKÇÜ OLMAYA MECBURUZ

Türkçüler, asla bir siyasi partinin veya saçma sapan izm’lerin, ideolojilerin desteğiyle değil sadece Türk Milletinin geleceğinin kaygı ve tasasındaki düşüncelerin yoğunluğundadırlar.

Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dini inanca sahip olursa olsun Türk kanı taşıyan her Türk insanı ‘’Türkçü’’ olmak zorundadır. Dünya genelinde hızla gelişen ekonomik ve siyasal çalkantılar biz Türk insanını ‘’Türkçü’’ olmaya zorlamaktadır. ‘’Türkçülük’’ bir siyaset veya menfaat değildir, ‘’Türkçülük’’ ekmek gibi, su gibi zorunlu olduğumuz bir yaşam gıdamızdır. Yaşamak için bedenimizin gıdasına nasıl önem veriyorsak ruhumuzun, milli kimliğimizin gıdasına da önem vermek zorundayız aksi takdirde tarih mezarlığında yok olmuş milletler arasında yerimizi alırız.

Devam..
19 MAYIS 1919 TÜRK BUDUNU\'NA KUTLU OLSUN!

19 MAYIS 1919 TÜRK BUDUNU\'NA KUTLU OLSUN!

Türklüğün 20. yüzyıldaki Ergenekondan çıkış günü olan 19 Mayıs 1919, aynı zamanda başlatılan Milli Mücadeleyle Türklüğün kötü kaderinin sona ermeye başladığı gündür de.

Ulu Başbuğumuz Atatürk'ün Türklüğün yeniden dirilişi için Samsun'a çıkış gününün ve yine Gazi Başbuğumuz Atatürk'ün ad gününün 99.yılı kutlu olsun!


Bu vesileyle Gazi Başbuğumuz Atatürk ve bütün şehit ve cümle kahramanlarımızı saygıyla, minnetle, özlemle yad ederiz.


Türk Milletini karanlıktan aydınlığa, tutsaklıktan özgürlüğe kavuşturan Ulu başbuğumuz Atatürk'ün manevi huzurunda saygıyla eğiliriz.

Kutlu ruhu şad olsun!


Ad günün kutlu olsun Ulu Başbuğumuz Atatürk!

Türklüğün, 20. yüzyılda, Ergenekondan bir daha çıkışı olan;

19 MAYIS BAYRAMI TÜRK IRKINA UĞURLU OLSUN!

Devam..
3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ 2018 GÖKBÖRÜ TÜRKÇÜLER DERNEĞİ ETKİNLİĞİ

3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ 2018 GÖKBÖRÜ TÜRKÇÜLER DERNEĞİ ETKİNLİĞİ

3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ 2018 GÖKBÖRÜ TÜRKÇÜLER DERNEĞİ ETKİNLİĞİ 

 

Devam..
Benlik kavrayışı:

Benlik kavrayışı:

Benlik kavrayışı:

Benlik bireyin kendisiyle ilgili algısıdır. Benlik, çeşitli deneyimler sonunda öğrenilen ve sürekli olarak gelişen, bireyi kendi içinden gözetleyen, yargılayan, değerlendiren ve davranışlar üzerinde düzenleyici ve yönetici bir etkisi olan olgu ve süreçtir.

İdeal benlik ile algılanan benlik birbiriyle çakıştığı ölçüde birey kendisiyle barışık, tutarlı ve bağımsızdır. Tersi durumda ise birey huzursuz ve kaygılı olur.

Benlik “ben akıllıyım, çalışkanım, çekiciyim, büyük hedeflerim var ve bunları gerçekleştirecek güçteyim, herkes tarafından beğenilen ve saygı duyulan biriyim vb” gibi kişinin kendine ilişkin tanımlamasıdır.

Bu ifadeleri hisseden kişinin olumlu bir benlik kavrayışı olduğu söylenebilir. Benlik kavrayışı olumsuz da olabilir. “Ben aptalım, tembelim, iticiyim, hiçbir şeyi başaramam vb”. Bireyler benliklerini çevreden aldıkları dönütlere dayanarak etkileşim halinde biçimlendirirler.

Kişi akıllı, çalışkan, başarılı ve çekici olduğu halde çevreden bunları destekleyecek veri alamıyor, takdir ve teşvik göremiyor hatta sürekli tersleniyorsa kendi benliğini olumsuz olarak tasarlayacak ve olumsuz benlik kavramına ulaşacaktır.

Devam..
Bir Kızılderili masalı.

Bir Kızılderili masalı.

Bir Kızılderili masalı.

Bir zamanlar muzip bir Kızılderili bir kartalın yuvasından aşırdığı yumurtayı kuluçkaya yatan yaban tavuğunun yumurtaları arasına katmış. Zamanı geldiğinde yumurtanın içindeki kartal yavrusu kabuğunu kırmış ve dünyaya gelmiş.

Kendisinin biraz farklı olsa da çevredeki yüzlerce tavuktan biri olduğunu düşünmüş. Oradaki tavuklarla birlikte, bir tavuk gibi büyümeye başlamış. Sadece o değil, etraftaki tüm tavuklar da onu bir tavuk olarak görüyor ve ona bir tavukmuş gibi davranıyormuş.

Zaman zaman içinden; “ben çevremdeki tavuklara benzemiyorum... Acaba ben kimim?” diye soruyormuş.
 
Bir gün öteki tavuklarla birlikte eşelenirken, yukarılardan birkaç kartalın uçtuğunu görmüş. Kendini tutamamış, yüreğinde bir anda oluşan coşkuyla haykırmış:
 
“Ne kadar güzel uçuyorlar. Ben de onlar gibi uçmak istiyorum.” Tavuklar, onun bu sözlerine hep birlikte gülmüşler.

“Sen bir tavuksun ve tavuklar asla kartal gibi uçamaz.”

Devam..
Mankurtlaşmamak için ne yapmalı?

Mankurtlaşmamak için ne yapmalı?

Mankurtlaşmamak için ne yapmalı?

Aytmatov’un anlattığı mankurtlaştırma öyküsünde insanlar zorla mankurtlaştırılmaktadır. Mankurtlaştırmaya dayanamayanlar ölmektedirler. Günümüzde eğitim ve kültür politikaları öyküdeki devenin boyun derisi halini alabilmektedir.

Mankurtlaşmaya direnenler meşruiyet dışına çıkarılarak yok edilmektedir.

68’li Devrimciler önce meşruiyetleri kaybedilip sonra dağıtılmışlardır.

Aynı şey Ülkücüler ve İslamcılar için de uygulanmış mankurtlaşmaya direnenler yok edilmiş, fidanlarımız budanmıştır.
 
Mankurtlaşmayı önlemek millî bir eğitimle mümkündür.

Bu bağlamda Atatürk’ün millî bir eğitimin nasıl olması gerektiği konusundaki görüşü fikir verebilir:
 
“Millî bir terbiye programından bahsederken, eski devrin bütün hurafelerinden sıyrılmış, Doğudan ve Batıdan gelen yabancı tesirlerden uzak ve millî karakterimizle orantılı bir kültür kastediyorum... Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirirken, birliğimize ve varlığımıza taarruz eden her kuvvete karşı müdafaa kabiliyetiyle donanmış bir nesil yetiştirmeye muhtaç olduğumuzu unutmayalım.” 

Devam..
Neden Mankurtlaştırıyorlar?

Neden Mankurtlaştırıyorlar?

Neden mankurtlaştırıyorlar?

Mankurtlaştırma işini mankurtlaştırıcılar yapar. Mankurtlaştırıcı olabilmek politika belirleme gücünü gerektirir. 

Mankurtlaştırma eğitim ve kültür politikalarını belirleyebilenlerin yapabileceği bir ahlâksızlık ve insanlık suçudur. 

Sorumluları sözü geçen ve sesi çıkanlar arasında aramak gerek.
 
Mankurtlaştırmanın hangi araçlarla ve nasıl yapıldığının bir kısmı yukarıda açıklandı. Ama neden? Neden birileri ötekilerini mankurtlaştırır? Kısa cevabı şu: Etkisiz hale getirip sömürmek için! Bunu biraz daha açıklamak gerekirse şu sınıflama yapılabilir:
 
Sebeplerden ilki uluslararası rekabettir. Daha etkili olan devletler (emperyalist devletler de denilebilir) sömürge haline getirmek istedikleri ülkelerin eğitim ve kültür politikalarını bir şekilde tahrif veya tahrip ederek onları etkisizleştirir.

Böylece hem muhtemel bir rakipten kurtulur hem de zihnini sömürgeleştirdiği insanların aslında sömürge olduklarının farkına varması engellendiğinden sömürü süreklilik kazanır, toplumlar kurtulma çabasına giremez.

Devam..

Sayfalar o>> 1 23456789101112131415