Gönderen Konu: Türk Devletlerinin Sırala(n)ması Nasıl Olmalıdır?  (Okunma sayısı 8768 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı 4_hilal

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 401
16 Türk Devleti konusunda bütün Bozkurtların diyecekleri birşeyler vardır, sizce bu sıralama nasıl olmalı?

Ben konuyu açarken kafadan bir hususa değinmek istiyorum, Büyük Hun Devleti'nin bayrağı diye gösterilen bayrakta resmedilmiş olan sembole bakıyorum, sonrada Attila'nın Devletine bakıyorum, aynı Hun Devletinin ana sembolü değiştirmiş olması bana çok saçma geliyor.

Örneğin Ayyıldız sembolü birçok Türk bayrağında var ve bu Türkleri bağlayıcı bir sembol olma özelliği taşıyabiliyor, Hun Devletinin ejderhaya benzeyen sembolü Avrupa'ya akınlar göçler yapılınca nasıl kartal oluverir, ejderhacılar asimile olup kartalcı mı olmuş?

O dönemde de kültürel yozlaşma var diye birileri tartışmış mıdır acaba gibi soruları sorasım geliyor.
Bakın işte ejderha idik kartal olduk diyenler olmuş mudur o dönemlerde acaba!

Benim 16 Türk Devletinde katılmadığım başlıca husus, Büyük Hun'dan başlatılmak.
Uzak ihtimal gibi dursa da burada bence bilinçaltı bir mesaj verilmek istenmiş, bu mesajlar benim paranoyam veya haklı kuşkularım buna sizler karar verin.

1-Büyük Hun Federatif bir yapıya sahip, yani bakın çok unsurlu devlet geleneği mesajı aşılanmaya çalışılmış diyorum.
2-Büyük Hun Oğuz Mete Han ve bizim kavim olduğumuz fikri verilmeye çalışılmış, tek ortak atadan türemişiz hemde daha topu topu 2200 sene önce, bu kadarcık yeniyiz, dünkü milletiz edası var burada.

Bence Türk Devlet silsilesi Afanesyeva'ya, Anav Türkmen Medeniyetine, Biroybil'e, Saka'lar öncesi adını bilemediğim daha eskiye götürülmelidir diye düşünüyorum.

Sizlerinde fikirlerinizi alırsak, belki güzel ortak bir sonuca varır, teklifleri güzelce değerlendirip ortak bir şekilde birleştirebiliriz.

TTK

Çevrimdışı İsenboğa

 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 30
Ynt: Türk Devletlerinin Sırala(n)ması Nasıl Olmalıdır?
« Yanıtla #1 : 25 Aralık 2014, 12:13:18 »
16 Türk devleti fikri başlı başına zaten tutarsız içi boş bir konu. Cengizli devletinin devamı olan Altın Ordu devleti bu 16 devlet içinde yer alırken İlhanlı, Çağatay, Orta Ordu ve daha bunların farklı veryansları bu 16 devlet içerisinde değil. Ordusu Türklerden halkı ise Hintlilerden müteşşekkil Gazneli devleti Türk ama yine aynı şekilde Ordusu Türk halkı Berberi ve Arap olan, ismi "ed-Devletü't-Türkiyye" olan bir devlet Türk değil!
Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik!

Çevrimiçi Üçoklu Börü Kam

 • Otağ Yöneticisi
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2001
  • https://www.hunturk.net
Ynt: Türk Devletlerinin Sırala(n)ması Nasıl Olmalıdır?
« Yanıtla #2 : 25 Aralık 2014, 12:32:57 »
16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar

Son zamanlarda basında görülen haberlerle ve TRT`nin bastırdığı bir takvimle Türklerin şimdiye kadar 16 büyük devlet kurduğunu, bu yüzden Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız bulunduğu iddiaları öne sürüldü.

Her şeyimiz gibi tarihimiz de henüz kesin şeklini almış değildir. Türk tarihi nerden başlayıp hangi gidişi takip eder, kimler Türk`tür? Bunlar henüz belli değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bazı büyük şahsiyetlerin Türk olup olmadığı üzerinde bile tarihçilerimiz arasında birlik yoktur. Durum bu merkezde iken, şimdiye kadar 16 büyük Türk devletinin kurulduğu ve Türkiye`nin bunların vârisi olduğu hakkındaki iddia, şüphesiz, çok su götürür bir iddiadır.

Şimdiye kadar 16 büyük Türk devleti kurulduğu hakkındaki kararı kimin verdiği belli değildir. Tarih bilginlerinin konusu olan bu konu için ciddi bir kurultayın toplanması gerekirdi. Böyle bir kurultay toplanmış değildir. Ayrıca bu kadar büyük ve tesirli bir fikir için yalnız tarih bilginlerinin toplanması da yeterli sayılmaz. Bu tarih mirasından söz edilirken işe milli kültür ve ülkünün taşıyıcıları olan kimselerin karışması da tarihî bir zarurettir .

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızın 16 büyük Türk devletini temsil ettiği hakkında şimdiye kadar benim hiçbir bilgim yoktu. Bu gibi konularla ilgilenen birisi olarak ben bu sembolü bilmedikten sonra acaba bunu kimler biliyordu? Yoksa bu da bir millî sırdı da ancak şimdi mi açığa vurulması uygun görüldü?

16 Türk devleti efsanesini, sayın Tekin Ererin Ocak 1969`da kendi sütununda yazdığı “Türklüğün 16 Avizesi” başlıklı makaleden öğrendim. Bu makalede sayılan 16 devlet arasında Samanlılar gibi Türk olmayan devlet bulunduğu gibi Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Mısır Kölemenleri gibi büyük ve muhteşem Türk devletlerinden bahsedilmeyişi, hele cihan tarihinin en büyük imparatorluğu olan Çengiz devletinin anılmayışı konuyu daha başlangıçta sakat hale getirmektedir .

Bundan başka 16 devlet telâkkisi bizim millî ülkümüze, büyüklük düşüncemize, süreklilik vetîremize aynı zamanda tarihî gerçeklere de şiddetle aykırı düşmektedir.

16 büyük devlet… Tabii, Karamanoğulları ve daha küçükleri gibi ötekilerini de sayınca bu rakam kabaracak, en aşağı 50 devlet olacaktır. 50 devlet kurmayı bir başarı saymak, ilk bakışta mümkün gürünebilir. Fakat madalyonun ters tarafına dönünce iş tamamiyle değişir. Adama sorarlar: Elli devlet kurdun da neden hiçbirini yaşatamadın? Neden kala kala orta çapta bir Türkiye Cumhuriyetine kaldın?”. Zoraki tarih bilginleri tabii bu sorunun cevabını veremeyeceklerdir. Çünkü tarihî gerçek hiç de öyle değildir. 16 veya 50 devlet kurulmuş değildir. Gerçekte anayurtta bir, nihayet iki devlet kurulmuş, anayurt dışında da buna üç beş devlet daha eklenmiştir. O kadar. Bizi asıl ilgilendiren anayurdumuzdaki devlet olduğuna göre de konu bir veya iki devletin tarihinden ibaret kalmaktadır. Bu iki devlet Türkistan ve onun uzantıları olan doğu Avrupada kurulan devletle bugün Türkiye dediğimiz devletin kurulduğu Önasya bölgesindeki devletten ibarettir ve ikincisi birkaç defa birincisine tâbi olmak suretiyle tarihteki Tek Türk Devleti prensibini devam ettirmiştir. Tek Devlet düşüncesi sembolik de olsa son zamanlara kadar devam etmiş, meselâ Sultan Aziz zamanında Doğu Türkistan”dan Çinlileri atan Atalık Gazi Yakub Han, Türkiye Devletini kendisine metbû tanımıştır.

Herşeyimiz gibi tarihimiz de henüz kesin şeklini almış değildir dedik. Bu yüzden okullarda çocuklarımıza millî tarih terbiyesi verilememektedir. Tarihlerde hâlâ Sümerler”in veya Hititler”in Türk olduğu hakkındaki hezeyan tekrarlanmakta, bunu inanmadan öğrenen çocukta millî tarih sevgisi diye bir şey kalmamaktadır.

Türk tarihi bir bütündür. Devlet denilen nesneler ayrı hükümdarlar, hanedanlardır. Böyle olunca 16 Türk devleti masalı kendiliğinden yıkılır ve birbirinin devamı olan hanedanlarla Türk tarihindeki birlik karşımızda parıldar.

Türk tarihinin devletler adı altında parçalara bölünmesinin millî psikoloji üzerindeki yıkıcı tesirini kimse düşünmüyor. Mazideki millî devamlılığa inanmayan kimsenin bugünkü millî devamlılıktan da ümitsiz olacağı hesaba katılmıyor. Halbuki biraz mantık ve anlayış sahibi olanlar Türk tarihinin aralıksız bir bütün olduğunu kendiliğinden kavrayabilir.

Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu`nun devamıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İlhanlı Devleti”nin uç beyliğinden doğmuştur; demek ki onun devamıdır. İlhanlı Devleti Anadoludaki Selçuklu devletinin devamıdır. Anadoludaki Selçuklu devleti ile Batı Türkistan ve İrandaki Harzemşahlar devleti Büyük Selçuklu Devletinin devamıdır. Büyük Selçuklu devleti Karahanlıların, Karahanlılar Uygurlar`ın, Uygurlar Gök Türkler`in, Gök Türkler Aparların, Aparlar Siyenpelerin, Siyenpiler Kunların devamıdır.

Bu devamlar kesintisiz, aralıksız bir tarihin kadrosudur. Yani biz, biri yıkılıp biri kurulan ayrı ayrı devletlerin değil, bir bütün halinde sürüp gelen bir devletin milletiyiz.

Bazen aynı zamanda birkaç hanedanın birden bulunup Türkeli”nin ayrı bölgelerinde hakimiyet kurması ve hatta bunların birbiriyle çarpışması bu kaidenin bozulduğunu göstermez. Bu durum Türk siyasî hakimiyet nazariyesinin, merkeziyetçi olmayan devlet telâkkisinin icabından başka bir şey değildir. Çünkü, hiç olmazsa nazarî halde bile, bu hanedanlardan bir tanesi ötekiler üzerinde hâkimiyete maliktir.

Buna rağmen bazen Türk tarihinde siyasî bütünlüğün parçalandığı olmamış değildir. Bunlar her milletin tarihinde görülen fetret zamanlarıdır. Bizim tarihimizin son zamanlarında Istanbul”da ve Ankara`da iki ayrı hükûmetin bulunması bunun tipik bir örneğidir. Tarihî gerçek budur. İlkokuldan üniversiteye kadar tarihin böyle okutulması, böyle gösterilmesi lâzımdır. Türkler”in kafasında bir tarih birliği, tek devlet şuuru bulunmalıdır. Fakat bu şuurun yerleşmesi için önce Milli Eğitim Bakanlığı”nda, onun Talim ve Terbiye Kurulu”nda bu şuurun bulunması icap eder.

Son haftalarda TRT tarafından yayınlanan bir takvim aynı 16 devlet masalını tekrarlamak, üstelik 16 devlete 16 uydurma bayrak yakıştırmak bakımından dikkati çekmiştir. TRT umumiyetle sol eğilimli bir müessese olarak tanındığı için onun böyle Turancı bir takvim yayınlaması cidden şaşılacak bir davranıştır. Fakat 16 devletin her biri hakkında verilen bilgi ile Türk büyüklerine isnad olunan sözler yanlış veya uydurmadır. Meselâ: Büyük Kun İmparatorluğu”nun kuruluş yılı milâttan önce 204 olarak gösterilmiştir. 220 olacaktır. Kurucusu da Mete değil, Mete”nin babası Tuman Yabgu”dur. Mete”nin sözleriymiş gibi gösterilen Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim; fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin, vermem sözleri böyle değildir. Mete doğu komşuları olan

Tung-huların kıymetli bir at ile zevcelerinden birini istemelerini, devletin o andaki zayıflığı dolayısıyla kabul etmiş, fakat toprak isteklerini reddederek Tung-huları yenmiştir. At ve kadın verildikten sonra çorak bir toprak parçasının ne değeri olur diyen beğlere karşı da at ve kadın şahsıma aitti, verdim. Fakat toprak milletindir cevabını vermişti. Bu iki şekil arasında büyük fark vardır. Keyfî olarak değiştirilemez.

Takvimin yaprakları altında Türk büyüklerine isnad olunan sözlerde de gelişigüzel tasarruflar olmuştur. Son zamanlarda sık sık görülen, Bilge Kağan`a ait Türk milleti titre ve kendine dön sözü de uydurmadır. Bu söz sadece Türk milleti! Düşün şeklindedir ve Bilge Kağan`ın ağzından söylenmiş olmakla beraber Yulığ Tegin tarafından yazılmıştır. Hele Gök Türkler”in en eski kağanlarından İstemi Kağan (yahut İstemi Bağatur Yabgu)”a isnad olunan erkekleri cesur, kadınları iffetli olan ulus egemen olur vecizesi tamamiyle uydurmadır. İstemi Kağan hakkındaki tarihî bilgi o kadar azdır ki bu az bilgi arasında onun bir vecizesine raslamak imkânsızdır.

Bu yanlışlıkları birer birer saymağa ne imkân, ne de lüzum var. Fakat bayraklar hakkından konuşmak yerinde olacaktır .

16 muhayyel Türk devletinin l6 bayrağı da tamamen hayalî, uydurma ve yakıştırmadır. Bir kere , eski Türkler`de bayrak yok, tuğ vardır. Bayrak, tuğun gelişmesiyle daha sonraki yüzyıllarda doğmuştur. Yine bilindiği gibi eski Türklerde bir tek millî bayrak değil, türlü türlü bayraklar vardır. Osmanlı Türkleri`nin bayraklarından çoğu bilinmektedir. Her askerî birliğin, her korsanın, her kumandanın ayrı bayrağı olduğu malûmdur. Tek millî bayrak fikri yavaş yavaş gelişmiş ve bizim bugünkü bayrağımız bu son şeklini Sultan Abdülmecid zamanında almıştır.

Uydurma bayraklar arasındaki Hun bayrağında ejder mi, semender mi, kertenkele veya dinozor mu olduğu belli olmayan acayip yaratık şeklinin yer alması Türk tarihi hakkında hiçbir bilgiye malik olmamak demektir. Ejder, Çinlilerin sembolüdür. Türkler”de ise kurt, doğan ve koyun kullanılmıştır.

Yine bu takvimde Batı Hunlarının (Orta Asya Hunları`nın son çağı demek istiyorlar) sapsarı, Harzemşahların kapkara bayraklarının hangi muhayyileden doğup uydurulduğu da cidden meraka değer.

Bir de Ötüken”in haritada şehir olarak gösterilmesi büyük bir yanlışlıktır. Bilindiği gibi Ötüken şehir değil, ormanlık bölgenin adıdır .

Kaş yaparken göz çıkarmak buna derler. TRT bunca masrafla cidden güzel bir takvim çıkarırken Türk tarihi profesörlerine danışsaydı böyle yanlışlarla dolu bir eser yerine kütüphanelerde saklanacak bir eser meydana getirir ve büyük bir millî hizmet yapmış olurdu. Bunu yapmadığı için bu takvim gülünç bir nevheveslikten ileri gidemeyecek, daha kötüsü birçokları burada verilen bilgileri ve bayrakları doğru sanarak kendi millî tarihleri üzerinde çok yanlış fikirlere sahip olacaklardır.

Ey Millî Eğitim Bakanlığı! Adının başındaki millî kelimesi doğru ise, bunun bizim anlamadığımız başka bir mânâsı yoksa önce sen Titre ve kendine dön de okullara bir millî tarih kitabı hazırlat ve Talim-Terbiye Dairesine Türk tarihinden anlayan bir iki seçkin üye bulup oturt. Türk çocuklarına Yunan, Roma, Bizans tarihleri yerine Türk tarihini öğret ve çamur gibi kâğıtlara basılıp eline alanda okuma zevki bırakmayan bugünkü müsabakalı (!) kitaplar yerine Türk ülküsüne uygun tek tarih kitabını yazdırarak yarınki nesillerin beynine millî tarih şuurunun çakılmasını sağla.

Yoksa nahiyelerde lise, her şehirde yüksek okul açmakla Türkiye kalkınmaz. Kalkınmanın kuvveti önce yürekte doğar. Yürekteki kuvvet millî ülküye bağlılıkla sağlanır. Millî ülküye bağlılık için yurt ve tarih sevgisinin gönüllerde yaşaması lâzımdır. Millî futbol takımlarının listesini ezbere bilip de millî kahramanlardan haberi olmayan nesiller üniversitede, bugün görüldüğü gibi Türk bayrağını indirip yerine kırmızı bez parçasını asan şuursuz serseriler haline gelir.

Türk milletinin kafası ve gönlü dinî (!), millî (!), sosyal (!) safsatalarla doldurulursa o artık Türk milleti olmaktan çıkar ve bu yakınlarda sık sık tekrarlandığı gibi Türkiye milleti veya Anadolu milleti haline gelir ki geçmişle ilgisi kesilmiş, mukaddesatsız, tekniği ileri olsa da kültürü ve ahlâkı olmayan bir Güney Amerika milletinden farkı kalmaz.

H. Nihal ATSIZ - Ötüken, 65. sayı, 1969
Türk Soyunun Gizli Gücüne İNAN ve GÜVEN!

Çevrimdışı 4_hilal

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 401
Ynt: Türk Devletlerinin Sırala(n)ması Nasıl Olmalıdır?
« Yanıtla #3 : 25 Aralık 2014, 16:51:06 »
Atsız Ata'nın makalesinde andığı gibi Samaniler Samanlılar Türk Devleti değildir, Selçuk beğ Karahanlılara karşı Samaniler'den yana olmuştur ama bu bağımsız Oğuz Devleti için mecbur'i bir politika idi.


Türk Devletler listesini öncelikle belirleyelim kandaşlar. Tarih'i sıralamadan önce, listeyi belirleyelim, sonra kronolojik ayarlama yaparız.

1- Türkiye
2-Osmanlı Devleti

 Büyük Selçuklu Devleti (Anadolu Selçuklu'larını ayrı bir devlet başlığında göstermeyi teklif ediyorum, yapılan bazı savaşlar ile ayrı devlet olduklarını kabul etmemek bence eksik olur)

GökTürk devletini de yaşanan çok uzun fetret dönemine binaen 2 ayrı başlıkta göstermeyi teklif ediyorum.

Lütfen katkı ve itirazlarınızı da bildirin.

Gökbörü Derneği eliyle, Türkçüler için bir kilometre taşı olacak bir adım daha atılmış olacaktır eğer bu listeyi el ele baş başa şekillendirebilirsek.
TTK

Çevrimdışı İsenboğa

 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 30
Ynt: Türk Devletlerinin Sırala(n)ması Nasıl Olmalıdır?
« Yanıtla #4 : 26 Aralık 2014, 14:05:13 »
Bir şema oluşturuyorum, lakin liste hayli kabarık iki gün içerisinde biter. Sayfalar dolusu irili ufaklı kurulan devletleri yazdım. İl olarak liste büyük olduğu için küçük beylikleri ve hanlıkları çıkardım daha sonra ise az sene yaşamış olan Kağanlıkları çıkardım. Yinede sayı 50'nin üzerinde.
Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik!

Çevrimdışı İsenboğa

 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 30
Ynt: Türk Devletlerinin Sırala(n)ması Nasıl Olmalıdır?
« Yanıtla #5 : 26 Aralık 2014, 17:09:33 »
Şöyle bir kronoloji oluşturdum yanlış varsa düzeltin

Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik!

Çevrimdışı İsenboğa

 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 30
Ynt: Türk Devletlerinin Sırala(n)ması Nasıl Olmalıdır?
« Yanıtla #6 : 26 Aralık 2014, 17:45:08 »Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik!

Çevrimdışı 4_hilal

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 401
Ynt: Türk Devletlerinin Sırala(n)ması Nasıl Olmalıdır?
« Yanıtla #7 : 31 Aralık 2014, 06:00:46 »
Konuya ilginin az olmasi bence üzücü, Bozkurtlarin fikirlerini esirgemesi de ayri üzücü.
Isenboga kandasim hazirladigin calisma bence cok güzel.

Cücenler ile Avar Kaganliginin ayri gösterilmesi bence dogru degil. Cücenler Türk düsmani gibi yansitiliyor, mankurtlastirma mucidi olduklari icin.
Kirgizlari mankurtlastirma egilimleri, Kirgizlarin kendini hep ayri hissetmesi ve hicbir birlige yanasmamalarindandir. Tabgaclar konusu ise, bugün bircok kisi tarafindan yanlis biliniyor.
Tabgac'lar Cinlilerin ta kendisidir, Cücenlerin mankurtlastirdigi kisilerin %99'u cinlilerdir yani.

Kara Hitaylari Türk kabul etmen bence takdire sayan, Uygurlar bu konuda yaniliyorlar veya sevmediklerinden farkli göstermeye calisiyorlar. Kara Hitaylar bence de Türklerdir.

Tuyu-Kun (Türk-Hun) Devleti de var, Hun'lar ile Göktürkler arasi. Göktürklerin atalari olan altyapiyi hazirlayan devlet budur diye düsünüyorum.

Emegine saglik tekrardan, mükemmele yakin bir calisma gibi, yürekten tebrik ederim.

TTK

Çevrimdışı İsenboğa

 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 30
Ynt: Türk Devletlerinin Sırala(n)ması Nasıl Olmalıdır?
« Yanıtla #8 : 07 Ocak 2015, 18:31:39 »
Çalışmanın videosunu hazırladım, iyi seyirler.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Abwk78oU6kE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Abwk78oU6kE</a>
Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik!

Çevrimdışı Börü

 • Türkçü-Turancı
 • **
 • İleti: 25
  • Ulu Türkçü Nihal Atsız Otağı
Ynt: Türk Devletlerinin Sırala(n)ması Nasıl Olmalıdır?
« Yanıtla #9 : 07 Ocak 2015, 22:01:36 »
Çalışmanın videosunu hazırladım, iyi seyirler.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Abwk78oU6kE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Abwk78oU6kE</a>

Çok harika bir iş çıkarmışın ırktaş, emeğine sağlık. Kök Tenğri, başarılarını daim etsin.