YAKARIŞ-II


Bir gün olur, elbette eski beğler dirilir;
Yine kılıç kuşanır tarihteki paşalar.
Yine şanlar alınıp nice canlar verilir,
Yiğit akınımızdan yine dünya şaşalar.

�Türk tarihi� denen kahramanlık şiirini
Yeniden yazmak için harcayacağın kandır.
Mısraların içinde en güzel ve derini
Batıda �Niğbolu��, doğuda �Çaldıran�dır.

Yine batılıların üçüncü Kosova�da
Topraklara sereriz, bir değil, birkaçını.
Çekilince kılıçlar yeniden Haçova�da
Param parça ederiz Cermenliğin haçını.

Yine ufka açılır şanlı korsanlarımız,
Bir Türk gölü yaparlar Akdeniz�in içini.
Acı acı gülerek bu gün susanlarımız.
Yarın rezil ederler Romalı�nın piçini.

Genç Fatih�in ordusu yine tekbir alınca
Söndürürüz kafirin Meryem Ana mumunu.
Haritadan sileriz Tuna�ya at salınca
Ulah�ını, Sırb�ını, Bulgar�ını, Rum�unu.

Gövdesini elbette döndürürüz kalbura
Bir geçerse Moskof�un elimize yakası.
Çanakkale önünde yine kopar bir bora
Süngümüzle bozulur İngiliz�in cakası...

Yiğit Harbiyeliler! Öğrenin dersinizi:
Kahraman göz kırpmadan düşmana saldırandır.
Vazifeniz: Kanije, Silistire, Pilevne,
Niğbolu, Kosova, Malazgirt, Çaldıran�dır.

Yarın Yavuz dirilip bize buyruk verince
Kızgın kum çöllerini yeni baştan aşarız.
Kanlarımız sebildir; akıtarak hepsini
Belirsiz mezarlarda anılmadan yaşarız...
1254-664

Konuyla ilgili başlıklar