[GÜNCEL] Çakma Türkçüler. Gönderen: Üçoklu Börü Kam 10 Ağustos 2020, 10:34:53
[GÜNCEL] Kıçımızdaki tehlike: Beyrut Gönderen: [Hun Türk] 09 Ağustos 2020, 17:31:11
[GÜNCEL] ABD'nin Ulusları yok etme silahı : GENOM Gönderen: [Hun Türk] 07 Ağustos 2020, 15:44:56

Türk’ü, gerçek olarak, Türk’den başkası sevemez.

Hüseyin Nihâl Atsız 

Ad
Silaha sarılacağız ama kime karşı ?
Yorum

Silaha sarılacağız ama kime karşı ?

1960 yılında Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Kıbrıs Cumhuriyet''i arasında imzalanan Garanti Antlaşması''nın 1.maddesine göre; Kıbrıs Cumhuriyet''inin tümü veya bir parçası herhangi bir başka devletle siyasî yada ekonomik birliğe katılamaz. 1960 tarihli Kıbrıs Anayasası''nın 50.maddesine göre de;